Про затвердження тарифів на послуги ринку комунального підприємства «Тиса» Рахівської міської ради в м. Рахів

👁 2 108    |    Опубліковано: 10.01.2017 о 17:19    |    Автор:    |   
Категорії: 18. Регуляторна політика   |   

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

 

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «__»_________2017 року №_____

м. Рахів

 

Про затвердження тарифів на послуги

ринку комунального підприємства «Тиса»

Рахівської міської ради в м. Рахів

 

Розглянувши звернення директора КП «Тиса» від 10.01.2017 р., керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити тарифи на послуги комунального підприємства «Тиса» Рахівської міської ради в м. Рахів 1,50 грн. в день за 1 м2 торгової площі (розрахунок згідно додатку №1).

2.Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету Рахівської міської ради №56 від 12.10.2016 року.

3.Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Рахівської міської ради.

4.Дане рішення вступає в дію з 01.04.2017 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, побуту та торгівельного обслуговування та першого заступника міського голови.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

Додаток

до рішення міськвиконкому

від  2017 р. №

 

 

 

 

Розрахунок тарифу

на послуги ринку за 1 м2 торгівельного місця 2017 рік

 

Утримання та прибирання торгівельного місця, прилеглих територій 544240
Матеріали на біжучий ремонт 47000
Утримання АУП (згідно додатку №1) 183792
Інші витрати, послуги сторонніх організацій, тощо 25000
Собівартість послуг 800032
Рентабельність (10%) 80003
Вартість послуг 880035

 

Тариф за 1 м2:

В рік: 880035 :1650 = 533,35 грн.

В день: 533,35 : 355 = 1,5 грн./м2

 

 

* Де 1650мторгова площа згідно обмірів

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

проекту рішення виконавчого комітету Рахівської  міської ради

«Про затвердження тарифів на послуги ринку Комунального підприємства «Тиса» Рахівської міської ради в м. Рахів»

 

 

1.Опис проблеми.

 

Діючі ставки ринкових послуг, які надає КП „Тиса” м.Рахів були введені 2016 року. Відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” з 01 січня 2017 року помінявся розмір мінімальної заробітної плати. Виникає потреба розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який би дозволив підприємству відповідно до вимог чинного законодавства тарифи на послуги ринку привести до економічно обґрунтованих.

Керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, комунальне підприємство підготувало та подало на розгляд виконавчого комітету Рахівської міської ради нові розрахункові матеріали розмірів тарифів на послуги за користуванням торговими місцями.

На підставі звернення КП „Тиса” розроблений проект рішення виконавчого комітету міської ради „Про затвердження тарифів на послуги ринку КП „Тиса” Рахівської міської ради”, який передбачає встановлення тарифу на новому рівні. Даний регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимог ст..8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

  1. Метою регулювання є:

 

Метою державного регулювання тарифів на послуги  оренди торгівельних площ є:

– Забезпечення відповідності їх розміру рівню економічно обґрунтованих витрат на них, відкритості та прозорості структури тарифів для суб’єктів господарювання м. Рахів;

– Поліпшення рівня обслуговування населення міста;

– Своєчасна і повна сплата заробітної плати, податків і зборів, та платежів КП «Тиса»;

– Упорядкування відносин між фізичними особами та суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність та ринку та комунальним підприємством „Тиса”.

 

 

 

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети.

 

Визначена проблема може бути розв’язана шляхом встановлення розмірів тарифів на послуги за користуванням торговими місцями, що надає КП „Тиса”, які реально відповідають фактичній собівартості.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде забезпечено беззбиткову діяльність комунального підприємства.

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей пропонуються наступні:

Перша альтернатива – залишити існуючу плату за послугу. Дана альтернатива є неприйнятною для КП «Тиса», оскільки позбавляє можливості встановити економічно обґрунтовані тарифи на користування торгівельними площами КП «Тиса», утримувати територію КП «Тиса» в належному санітарно-гігієнічному стані.

Друга альтернатива – прийняти запропоноване рішення.

Дана альтернатива (встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги та оренду торгівельних площ) дозволить надавати своєчасні, якісні платні послуги на оренду торгівельних площ  суб’єктам господарювання беззбитково для КП «Тиса», поліпшити рівень обслуговування населення міста.

 

  1. Механізм розв’язання проблеми.

 

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити економічно обґрунтовані тарифи на платні послуги на оренду торгівельних площ, розраховані на підставі чинної законодавчої бази та реальних витрат на їх надання КП «Тиса». Прийняття даного рішення дозволить провадити господарську та підприємницьку діяльність на ринку м. Рахів вул. Карпатська б/н.

 

5.Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Прийняття цього рішення надасть можливість:

Приведення у відповідність до чинного законодавства та обґрунтованих економічних показників  тарифів на оренду торгівельних площ. На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги.

 

  1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Застосування тарифу, який пропонується встановити, дозволить КП „Тиса” підтримувати територію ринку в належному стані, надасть можливість створити належні умови для продавців і покупців у процесі купівлі-продажу товарів, а передбачений у розрахунку рівень рентабельності – забезпечити розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

У разі прийняття даного регуляторного акту очікується встановлення чіткої та прозорої процедури оплати за оренду торгівельних площ.

 

   Сфера впливу регуляторного акту Вигоди Витрати
Рахівська

міська рада

виконання повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог
КП «Тиса» Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги на оренду торгівельних площ -оплата комунальних послуг

– податку на землю

– виплата  заробітної плати

 

Суб’єкти господарювання

Забезпечення торгівельною площею та належними умовами для здійснення підприємницької діяльності на території ринку Оплата послуг КП «Тиса» за економічно обґрунтованими тарифами
Мешканці міста Рахів –         Отримання кращого рівня обслуговування Відсутні

 

 

  1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

  1. Показники результативності регуляторного акту.

 

Показники результативності регуляторного акту виключно статистичні дані:

– Розмір надходжень до КП «Тиса» від сплати за оренду торгівельних площ;

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

З метою відстеження результативності регуляторного акту, спеціалістом з економічних питань Рахівської міської ради буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного  регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись через 6 місяців після затвердження даного регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись через рік з дня набрання чинності регуляторного акту. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта .

 

 

Секретар виконкому                                         Д.Д. Брехлічук

 

 

Share