Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Рахів

👁 2 527    |    Опубліковано: 06.06.2016 о 11:01    |    Автор:    |   
Категорії: 18. Регуляторна політика   |   

 

Рахівська міська рада

________________  сесія  міської ради

сьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2016  року  №

м. Рахів

Про затвердження Порядку розміщення

зовнішньої реклами в м.Рахів

 

Відповідно до  Закону України «Про рекламу» від 3.07.1996  р за №270/96-ВР (зі змінами і доповненнями), „Типових правил розміщення зовнішньої реклами” затверджених Постановою КМУ від 29.12.2003 № 2067 із змінами внесеними згідно з ПКМУ №968 від 09.09.2009р., №495 від 23.05.2012р., №1173 від 16.12.2015р., керуючись  Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  з метою удосконалення порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами у м. Рахів, міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Рахові (додається).

2.Вважати рішення міської ради  № 441 від 27 листопада 2012 року  „Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами”, таким що втратило чинність.

         3. Контроль за даним рішенням покласти на заступника міського голови Голомбіца О.О.

 

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В. Медвідь

 

 

 

            Додаток                                                                                    до рішення міської ради  №____

____ сесії 7-го скликання                                                                                              від  _____________2016 р.

 

 

ПОРЯДОК

розміщення зовнішньої реклами в м. Рахів

 

1. Загальні положення

1.1 Даний порядок розроблено на підставі Закону України «Про рекламу», «Типових

правил розміщення зовнішньої реклами», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України

від 29.12.2003 № 2067, із змінами внесеними згідно з Постановами КМ: № 968від  09.09.2009р.;        № 495 від 23.05.2012р.; № 1173 від 16.12.2015р.

1.2 Порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами в м. Рахів  регулює правові

відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами

незалежно від форм власності, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами в

м. Рахів та визначають порядок видачі дозволів на розміщення такої реклами.

2.Терміни та поняття

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2.1. Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і

стаціонарних конструкціях-рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також, на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

2.2. Реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в

будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх

інтерес щодо таких осіб чи товарів;

2.3. Рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її

споживача;

2.4. Дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої

реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради, який дає право на розміщення

зовнішньої реклами на певний строк у певному місці;

2.5. Місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку,

споруди, елемента вуличного обладнання, або відведеної території на відкритій місцевості у

межах населеного пункту, яка надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове

користування власником або уповноваженим органом чи особою;

2.6 . Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій

формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію

загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

2.7. Спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та

несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти,

троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні

просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення

реклами.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України “Про рекламу” та

“Типових правилах розміщення зовнішньої реклами ”, затверджених Постановою Кабінету

Міністрів України від 29.12.2003 №2067.

3.Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами

3.1. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами в м. Рахів

здійснюється виконавчим комітетом міської ради та робочим органом. Керівник робочого органу – заступник міського голови.

3.2. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, які видаються на підставі

рішення виконавчого комітету Рахівської  міської ради.

3.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх

власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-

планувальних особливостей м. Рахів та з додержанням правил благоустрою.

3.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного

засобу здійснюється підприємствами, установами та організаціями, що мають відповідні ліцензії.

3.5. До повноважень робочого органу належать:

3.5.1 Підготовка розгляду заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами (щодо надання

дозволу, внесення змін у дозвіл,  переоформлення дозволу та продовження строку його дії);

3.5.2 Розгляд заяв та прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце

розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений

пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

3.5.3 Надання розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних

завдань на розробку проектно-технічної документації для розташування складних (дахових)

рекламних засобів;

3.5.4Оформлення, реєстрація та видача договорів укладених між міською радою та

розповсюджувачами зовнішньої реклами на тимчасове користування місцями розташування

рекламних засобів, на території м. Рахів;

3.5.5 Розрахунок плати в місцевий бюджет за тимчасове користування місцями

розташування рекламних засобів, нарахування, облік та стягнення плати за тимчасове користування місцями, що перебувають у комунальній власності;

3.5.6 Підготовка проекту рішення виконавчого комітету міської ради щодо надання

дозволу чи відповіді про відмову у його наданні;

3.5.7 Видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету міської ради;

3.5.8 Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів,

плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних

містобудівного кадастру населених пунктів;

3.5.9 Надання міському голові або заступникам міського голови інформації про

порушення розповсюджувачами зовнішньої реклами даного Порядку;

3.5.10 Підготовка і подання в Закарпатське обласне управління у справах споживачів

матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами.

3.5.11Здійснення контролю за виконанням умов договорів.

4.Порядок надання дозволів на розміщеннязовнішньої реклами

4.1. Для одержання дозволу заявник подає до дозвільного центру заяву за формою згідно з додатком №  1, до якої додаються:

4.1.1. фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6.0 х 9.0 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

4.1.2. ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

4.1.3. Під час подання заяви до дозвільного центру, в присутності заявника, перевіряється  комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення.

Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.

4.2. За наявності документів, передбачених п.4.1.1. та 4.1.2. відомості про заяву у той же день

вносяться робочим органом до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою (додаток 2 до даного Порядку

4.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви, перевіряє місце

розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника, надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3.

4.4. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає

заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

4.5. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

4.13. Дозвіл погоджується з:

4.13.1. власником місця або уповноваженим ним органом (особою);

4.13.2. Мінкльтури- у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

4.13.3. утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в

межах охоронних зон цих комунікацій;

4.13.4. Укравтодором або власником автомобільних доріг та Національною поліцією – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг;

Перелік органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.

4.13.5. Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу;

4.13.6. Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в п. 4.13.1-4.13.4. цього Порядку;

4.13.7. У разі ненадання вищенаведеними органами, протягом п‘яти робочих днів  з дати звернення, вважається, що видачу дозволу погоджено;

4.13.8. У разі відмови у погодження дозволу органами, зазначеними у п. 4.13.1-4.13.4. цього Порядку, робочому органу надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації;

У випадку виникнення обставин, що унеможливлюють подальше розміщення рекламного засобу на відповідному місці, органи, перераховані у п. 4.13.1-4.13.4. цього Порядку, зобов’язані невідкладно, у письмовій формі повідомити про це робочий орган.

4.14. Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку встановленому

законодавством.

4.15. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

4.16. Виконавчий орган міської ради  протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Перший примірник дозволу видається заявникові(для місць, що перебувають у

комунальній власності, за наявності копії укладеного ним договору на тимчасове користування

місцем та копії документів), а другий залишається у робочого органу для обліку та контролю.

Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

4.17. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами

забороняється.

4.19. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам

державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким

надано дозвіл.

4.22. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено в заяві. Договір на тимчасове користування місцем розташування рекламоносія, укладається на строк дії дозволу.

4.23. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої

реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.

4.25. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у

п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування на

ньому рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

5.Порядок переоформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами

5.1. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний  строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл та в журнал реєстрації щодо нового місця розташування рекламного засобу.

5.2. Плата за надання робочим органом послуг,  пов’язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці

розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на

розташування рекламного засобу на попередньому місці.

5.3. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається на ім’я міського голови розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше, ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

5.3.1. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням

відповідних змін у дозвіл. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до

набрання чинності цими Правилами.

5.3.2. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у порядку,

встановленому законодавством.

5.4. По закінченню терміну дії дозволу, якщо не була подана заява на продовження

терміну дії дозволу з п.5.3., дозвіл є недійсним, тому власник зобов’язаний у триденний термін

демонтувати рекламну конструкцію власними силами та за власний рахунок. При необхідності

одержання дозволу на це місце заявник оформлює документи згідно зі встановленим порядком

розміщення зовнішньої реклами.

5.5. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою або передачі

його в оренду дозвіл підлягає переоформленню. Особа, яка набула право власності на рекламний

засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності

(користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою на ім’я міського

голови у довільній формі про переоформлення дозволу. До заяви додається:

5.5.1. документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

5.5.2. оригінал зареєстрованого дозволу;

5.5.3. письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або

уповноваженого ним органу (особи);

5.5.4. Узгодження та додаткова документація в даному випадку не потрібні, якщо вони

були надані в відповідності з Постановою Кабінету міністрів «Про затвердження Типових правил

розміщення зовнішньої реклами» при видачі дозволу.

5.5.5. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочим органом

готується проект рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу новому

власнику рекламного засобу на розміщення зовнішньої реклами. Після прийняття даного

рішення робочий орган вносить відповідні зміни у дозвіл та фіксує в журналі реєстрації.

5.6. Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому

законодавством.

6.Скасування дозволу до закінчення строку дії розміщення рекламного засобу

6.1. Дозвіл скасовується до закінчення строку дії розміщення рекламного засобу на

підставі рішення виконавчого комітету, або судового рішення:

6.1.1. за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

6.1.2. у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно

протягом шести місяців;

6.1.3. у разі не переоформлення дозволу в установленому порядку;

6.1.4. протягом строку дії дозволу розповсюджувачем зовнішньої реклами систематично

порушувався цей Порядок;

6.1.5. розповсюджувачем зовнішньої реклами експлуатувався рекламний засіб з

характеристиками, які не відповідають дозволу та договору. На підставі рішення виконавчого

комітету розривається договір на тимчасове користування місцем розміщення рекламного

засобу, яке перебуває в комунальній власності.

6.1.6. У разі не укладення в установлений строк з міською радою договору на тимчасове

користування місцем (при розміщенні рекламного засобу на місцях що належать до комунальної

власності)

6.2. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається

робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.

6.3. Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому

законодавством.

7.Загальні вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами

7.1. Спеціальні конструкції повинні розміщуватись відповідно до чинного законодавства,нормативно-правових актів, у тому числі цього порядку та із додержанням вимог техніки безпеки.

7.2. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх

власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-

планувальних особливостей м. Рахів та з додержанням правил благоустрою.

7.3. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної

експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

7.4. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення

здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

7.5. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій

дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

7.6. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів,

пішохідних переходів, залізничних переїздів та зупинок транспорту загального користування

дозволяється за погодженням з Державтоінспекцією, за умови забезпеченням видимості

дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального

користування, залізничних переїздів та не відтворювати зображення дорожніх знаків.

7.7. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього

руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

7.8. Фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може

бути декоративно оформлений (облицювання опор щитів фасадною цеглою або плиткою);

7.9. На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої

частини вулиць і доріг за вимогою Державтоінспекції, наноситься вертикальна дорожня розмітка

із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

7.10. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною

вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не

менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

7.11. У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами,

зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

7.12. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі

рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону,

дати видачі дозволу та строку його дії.

7.13. Розповсюджувач зовнішньої реклами забов язаний відновити газон в зоні

розміщення спеціальної конструкції після її встановлення та утримувати територію навколо

рекламного засобу на відстані 10.0 м в благоустроєному стані.

7.14. Після закінчення строку розміщення реклами рекламні щити мають бути заклеєні

чистими листами паперу або соціальної рекламою.

7.15. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

7.15.1. на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

7.15.2. на висоті менш, як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна

поверхня виступає за межі краю проїжджої частини;

7.15.3. на пам’ятках історії та архітектури, у межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним органом охорони культурної спадщини та об’єктів природно- заповідного фонду;

7.15.4. реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг,

інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та

тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів

прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та

інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років;

7.15.5. Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, є вичерпним.

7.16. Демонтажу підлягають об’єкти зовнішньої реклами:

7.16.1. Дію дозволів на розміщення яких припинено згідно з п.6.1 цього Порядку;

7.16.2. У разі неможливості визначення розповсюджувачів зовнішньої реклами (у тому

числі, у випадках відсутності маркування об’єкта зовнішньої реклами) або відсутності дозволів на

їх розташування.

7.17. При припиненні терміну дії дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами

забов язаний у триденний термін демонтувати об’єкт зовнішньої реклами.

8.Плата за користування місцем розташування рекламних засобів

8.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що

перебувають у комунальній власності, справляється на договірних засадах у порядку

встановленому міською радою, а місцями, що перебувають у державній, колективній або

приватній власності – на договірних засадах з їх власниками або уповноваженими ними особами.

Площа місця розташування рекламного засобу визначається згідно «Типових правил

розміщення зовнішньої реклами», а  саме площа місця розташування рекламного засобу

визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої

ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції

цього засобу на уявну паралельну їй площину.

При розрахунку площі місця розташування стандартного рекламного засобу – однобічного або двобічного рекламного щита товщина конструкції рекламного засобу не враховується.

8.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами,

що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Рахів, справляється

щомісяця та складається за формулою:

БТ х S х Кк х Км=П, де

БТ – базовий тариф плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює середній вартості земельної ділянки м. Рахів.

S – площа місця розташування рекламного засобу, кв.м.;

Кз – зональний коефіцієнт, який в залежності від зони розміщення рекламного засобу

Кл – локальний коефіцієнт, який залежить від місця розташування на території м.Рахів;

П – розмір оплати за користування місцем розташування,(грн.).

8.3. Плата не враховує податок на додану вартість та податок на рекламу, які мають бути

обчислені додатково відповідно до законодавства.

8.4. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не

може встановлюватися залежно від змісту реклами.

8.5. Робочий орган  здійснює контроль за своєчасністю та повнотою сплати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу.

8.6. За несвоєчасність внесення плати в місцевий бюджет нараховується пеня згідно з

договором. Нарахування пені здійснюється виконкомом міської ради .

Несплата або неповна сплата за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів у термін більше трьох місяців є підставою для припинення (розірвання) договору з порушником зобов’язань в односторонньому порядку.

8.7. Договір тимчасового користування місцем розташування об’єкта зовнішньої

реклами згідно з додатком 8 до даного Порядку, розробляється робочим органом, узгоджується юристом виконкому міської ради та підписується міським головою або виконуючим обов’язки

міського голови і особою, що розповсюджує зовнішню рекламу.

8.8. Один примірник договору надається розповсюджувачу зовнішньої реклами і є

підставою для оплати через установу банку. Другий знаходиться в робочому органі.

8.9. Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту підписання договору

на тимчасове користування місцем розташування, починаючи з першого повного місяця. Плата

вноситься в строк до 15 числа кожного місяця, наступного за звітним.

8.10. На період розміщення на рекламному засобі соціальної реклами на осіб, які

безоплатно розповсюджують соціальну рекламу поширюються пільги, а саме: плата за тимчасове

користування місцем розташування рекламних засобів не стягується.

Для підтвердження розміщення соціальної реклами розповсюджувачі реклами

щомісячно надають в робочий орган договори з замовниками соціальної реклами та додаткові

угоди до них.

9.Вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами згідно з класифікаційним

переліком

9.1. Наземні, окремо розташовані об’єкти зовнішньої реклами:

9.1.1. Щитові двосторонні або односторонні плоскі рекламні конструкції.

У разі розташування в одному напрямі – тип, габарити та інтервали між ними (конструкціями) повинні бути ідентичними з урахуванням містобудівної ситуації (не менш 50 метрів для рекламних конструкцій типу «Біг-борд» габаритами 6х3м, 3х6м,3х12м).

9.1.2. Рекламні конструкції типу «Сіті-лайт».

Двосторонні рекламні конструкції з внутрішнім підсвіченням. При розміщенні декількох

рекламних конструкцій в одному напрямі, інтервали між ними повинні бути не менше 30 метрів.

9.1.3. Об’ємно-просторові рекламні конструкції (установки).

Об’ємно-просторові рекламні установи виконуються виключно за індивідуальним проектом,

виходячи з містобудівних особливостей середовища.

9.2. Рекламні конструкції на опорах електромереж, опорах освітлення та інших опорах.

Рекламні конструкції на опорах можуть бути з внутрішнім підсвіченням та повинні розміщуватись на висоті 5.0 м від поверхні землі, не більш одного на одній опорі. Можливість

розміщення визначається окремо по кожному місцю.

9.3. Рекламні конструкції на даху будинків і споруд.

Можливість розміщення визначається окремо по кожному місцю при умові розробки

проектної документації спеціалізованою організацією.

9.4. Рекламні конструкції на фасадах будинків.

Рекламні конструкції (панно) на фасадах будинків і споруд розміщуються без пошкодження

елементів архітектури з урахуванням архітектурних особливостей будинків.

9.5. Транспоранти -перетяжки, троли.

Транспоранти-перетяжки та троли розміщуються над проїжджою частиною дороги за

умови, що нижній край рекламо носіїв повинен знаходитися на висоті не менше 5.0 м від

поверхні частини дороги. Виконуються на м’якій основі, двосторонні згідно з ескізом

рекламного засобу та конструктивним рішенням.

9.6. Тимчасові виносні рекламні конструкції. Одержання дозволу на розміщення

тимчасової виносної конструкції здійснюється згідно з порядком, зазначеним у розділі 4;

9.7. Штендер – виносна конструкція довільного розміру, має зазвичай дві площини. Вони не

повинні заважати проходу пішоходів. При розрахунку оплати за тимчасове користування місцем

розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, враховується термін

розміщення тимчасової виносної рекламної конструкції, час якої не перевищує дванадцяти годин

на добу.

Сплата, у випадку ,коли тимчасова виносна рекламна конструкція розміщується в межах

відведеної земельної ділянки під об’єкт комерційного використання, не справляється.

9.8. Розміщення вивісок з інформацією про найменування, характер діяльності або

режим роботи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, на фасадах

будівель та споруд (біля входу, в’їзду), у якому вони знаходяться, здійснюється без отримання

дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

10.Контроль за додержанням порядку розміщення об’єктівзовнішньої реклами в м. Рахів

10.1. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює  виконком міської ради.

10.2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами, орган який

здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої

реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію

спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.Відповідальність за порушення законодавства про рекламу

11.1. Згідно зі ст.27 Закону України «Про рекламу» та чинним законодавством України.

Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час

розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами

згідно із законодавством.

11.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе

відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Секретар ради та виконкому                                                                                                Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку розміщення зовнішньої реклами

 

 

Керівнику робочого органу
__________________________________
(Виконкому Рахівської  міської ради)

 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої ___________________________________________________________________________________
реклами, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
(для юридичної особи – місцезнаходження, для фізичної особи –
________________________________________________________________________________
місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою ________________________________________________________________________________
(повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
(літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа

_________________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

                                                                                                     Додаток 2

                                                                                             до порядку розміщення зовнішньої

                                                                                                    реклами в м. Рахів

 

 

ЖУРНАЛ

Реєстрація заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами

Реєстраційний № заяви Дата подання Для юр. Особи-повне найменування, адреса, ідентифікаційний код,    для фіз.. особи прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, ідентифікаційний код, Адреса розміщення рекламного засобу, тип Кількість сторінок у поданих документах Підпис особи, на яку покладено реєстрацію Дата прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, про продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову у його встановлення Дата і № рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, про відмову у наданні дозволу про Строк дії дозволу Результати розгляду про продовження строку дії дозволу, переоформлення дозволу Дата та № рішення про скасування дозволу Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

Керівник робочого органу __________________

(підпис)                                                                         (ініціали та прізвище)

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3
до Типових правил

 

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
______________Виконавчого комітету Рахівської міської ради__________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
________________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
________________________________________________________________________________
особи – прізвище, ім’я та по батькові)
________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _______________________________________
________________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ____________________________
________________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу
Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив’язкою місця розташування рекламного засобу
Відповідальний за топогеодезичне знімання _______ __________________ М. П.
(підпис)       (ініціали та прізвище)

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

 

П О Г О Д Ж У В А Л Ь Н А   Ч А С Т И Н А

 

 

1. Власник місця розташування рекламного засобу або уповноважений ним орган (особа)

________________________ ___________________

(для юридичної особи – повне найменування, підпис керівника, для фізичної особи –

_______________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані)

 

 

МП

 

 

2. Спеціально уповноважений орган з містобудування та архітектури

.

(підпис уповноваженої особи)                                            (ініціали та прізвище)

 

МП

 

3. На вимогу робочого органу:

 

Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх

знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування

__________________________                                                        _____________________

(підпис уповноваженої особи)                                                                                   (ініціали та прізвище)

 

центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках  історії та в межах зон охорони пам’яток національного або місцевого значення, у межах об’єктів  природно-заповідного фонду

______________ _____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

утримувач інженерних комунікацій у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних

зон зазначених комунікацій:

1.

_____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

2.

_____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

3.

_____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

4.

_____________________

(підпис уповноваженої особи) (ініціали та прізвище)

Строк дії дозволу з__________________ до _________________

Продовжено на підставі рішення виконавчого комітету Рахівської  міської ради

№______від _________

Строк дії дозволу з__________________ до _________________

Керівник робочого органу __________________ _________________

М.П.                                          (підпис) (ініціали та прізвище)

 

Продовжено на підставі рішення виконавчого комітету Рахівської міської ради

№_______від_________

Строк дії дозволу з__________________ до _________________

 

Керівник робочого органу __________________                            _________________

М.П.                                          (підпис)                                             (ініціали та прізвище)

Продовжено на підставі рішення виконавчого комітету  Рахівської  міської ради

№_______від__________

Строк дії дозволу з__________________ до _________________

 

Керівник робочого органу __________________                   _________________

М.П.                                                  (підпис)                                           (ініціали та прізвище)

 

Фотокартка місця (розміром не менш, як 6×9 см) після розташування на ньому рекламного засобу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку розміщення зовнішньої

реклами в м. Рахів

__________________ р. № ________

ДОВІДКА

 

 

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами ____________________________

_____________________________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування, для фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові)

про те, що від нього разом із заявою

_____________________________________________________________________________

(вхідний номер, дата реєстрації в журналі реєстрації

_____________________________________________________________________________

заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

одержано такі документи __________________________________________________________

(перелік документів із зазначенням сторінок і кількості примірників)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

Керівник робочого органу

                                                                       ___________                     ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                     підпис                              ініціали та призвище

М.П.

 

 

 

 

 

                                           Додаток

До Порядку розміщення зовнішньої

реклами в м. Рахів

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

НА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ

 

місто  Рахів                                                                                                          __________року

 

 

      Рахівська  міська рада, в особі міського голови  Медвідь Віктора Васильовича,  що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.01.1997р. №280/97- ВР, надалі – ВЛАСНИК МІСЦЯ, з однієї сторони, та_________________________________________________________в особі______________________

                (повна назва господарюючого суб’єкта, П.І.Б. )

______________________________________що діє на підставі_________________________________       (надалі – КОРИСТУВАЧ, з іншого боку, уклали цей договір про таке:

 

                                                 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1 Власник місця на підставі Дозволу № _____від ________________ , наданого згідно з рішенням

виконкому №_____ від ____________передає, а Користувач приймає в тимчасове користування місце,

розташоване у м. Рахів по ________________________________________________________________

__________________________________________без права  зміни його функціонального призначення;

1.2 Зазначене місце передається для розташування ___________________________________________

_______________________________________________________________________________________                                                                          

                                                                      (тип та розміри об’єкта зовнішньої реклами)

Під користуванням сторони розуміють тимчасове платне використання місця з метою:

а)встановлення на них спеціальних конструкцій, які знаходяться у Користувача на законних підставах та їх використання у формах, незаборонених чинним законодавством, для розміщення зовнішньої реклами;

б)обслуговування спеціальних конструкцій (підтримання в належному стані, наклеювання рекламоносіїв тощо).

1.2. Місця надаються для розміщення тільки тих спеціальних конструкцій, що вказані у Додатку до цього Договору.

 

 

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ МІСЦЯ У ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ

 

2.1 Договір укладено на _____ років строком з ______________ по ________________ року включно. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

2.2 По закінченні терміну дії договору Користувач має переважне право на поновлення договору

на новий термін, при дотриманні умов цього договору.

2.3 Умови договору зберігають свою чинність на строк його дії у випадках, коли після набуття

чинності договору, законодавством встановлені інші правила, ніж передбачені договором, а також при зміні Власника місця, якщо інше не передбачено в договорі.

 

                    3.ПЛАТА ЗА ТИМЧАСОВЕ КОРИСТУВАННЯ МІСЦЕМ

 

3.1 Плата вноситься Користувачем самостійно у грошовій формі та розмірі ______ гривень на рік.

Плата вноситься у такі строки: щомісячно в розмірі ______гривень не пізніше 15 числа місяця,

наступного за звітним.

3.2. Плата вноситься на бюджетний рахунок :

____________________, код платежу __________ , ГУДКУ в Закарпатській області, МФО 812016, код ЕДРПОУ 37862638

Призначення платежу: за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів.

Кожен квартал до 15 числа місяця, наступного за кварталом, що закінчився, надавати “Власнику” інформацію про перерахування коштів до бюджету міста (копію платіжного доручення з відміткою банку що обслуговує “Користувача”).

Користувач бере на себе обов’язок щорічно уточнювати зміни банківських реквізитів у виконкомі Рахівської міської ради.

3.2 У випадку прострочення Користувачем виконання зобов’язань, що передбачає здійснення

платежів на користь Власника місця, Користувач зобов’язаний сплатити Власнику місця пеню в розмірі, обчислювальному виходячи з подвійної облікової ставки, встановленої Національним банком України і діючої в період прострочення, відповідної суми простроченого зобов’язання на кожний календарний день прострочення. За цим Договором строк нарахування пені та позовної давності щодо неї встановлюються та складають три роки.

3.4 Плата за тимчасове користування місцем справляється також у випадках, якщо Користувач з

поважних причин не використовує місце за умовами договору.

3.5 У разі припинення або розірвання договору, або визначення його недійсним, одержана

Власником місця плата за фактичний строк користування місцем не повертається.

3.6 Умови цього договору про розмір плати можуть переглядатися за згодою сторін, шляхом

внесення змін до цього договору у випадках:

– підвищення тарифів, у тому числі внаслідок інфляції;

– в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.

У випадках необхідності зміни плати сторона – ініціатор інформує другу сторону не пізніше ніж за

три місяця.

 

4.ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 

Права та обов’язки Користувача

4.1 Користувач має право:

– використовувати місце у відповідності з умовами його надання;

– приступити до використання місця після одержання в установленому порядку дозволу на

розміщення зовнішньої реклами;

– поновлення договору після закінчення строку на який було його укладено при дотриманні умов

цього договору;

– ставити питання про припинення права користування місцем та розірвання договору;

4.2 Обов’язки Користувача:

– додержуватися вимог цього договору;

– забезпечити вільний доступ до місця уповноважених належним чином осіб для контролю за

додержанням умов цього договору;

– ефективно використовувати місце, не допускати погіршення екологічної обстановки на території

в результаті своєї діяльності;

– своєчасно сплачувати плату за тимчасове користування місцем;

– не відчужувати право тимчасового користування без письмового дозволу Власника місця;

– Користувач забезпечує знімання, використання і збереження родючого шару ґрунту при

проведенні робіт, пов’язаних із порушенням земель;

– утримання в належному санітарному стані та благоустрій прилеглої території на відстані 10 м по

периметру споруди;

– обов’язковими для діяльності Користувача є наступні обмеження: забезпечення вільного доступу

для прокладення нових, ремонту та експлуатації існуючих інженерних споруд, що знаходяться в межах місця тимчасового користування.

– після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк

подає робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу        (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

– розміщувати рекламу, що не суперечить чинному Законодавству; вживати заходів, щодо

періодичного розміщення рекламних сюжетів (інтервал часу, коли рекламний носій може перебувати не використаним за призначенням не більше як 7 календарних днів), у разі неможливості розміщення чергового рекламного сюжету через зазначений час – розміщувати соціальну рекламу; на вимогу адміністрації надавати будь-яку площину рекламного носія на термін до 7 календарних днів для розміщення Рахівською  міською радою сюжетів соціальної реклами, інформації, тощо.

 

                                            Права та обов’язки Власника місця

 

 4.3  Права Власника місця:

– здійснювати контроль за використанням Користувачем наданого місця згідно умов договору;

– додержання екологічної безпеки, державних стандартів, норм і правил, проектних рішень,

типових правил затверджених наказом Держбуду України від 10.12.2001р. №219, зареєстрованого в Мінюсті України 03.01.2002 р. за №4/6292;

– вимагати від Користувача своєчасного внесення плати, вільного доступу до переданого місця для

обліку та контролю за додержанням користувачем договору;

– достроково припиняти право тимчасового користування місцем у разі порушення умов

використання місця або інших умов договору;

4.4 Обов’язки Власника місця:

– передати Користувачу місце у стані, що відповідає умовам договору та придатне для

використання за цільовим призначенням;

– не вчиняти дій, які перешкоджали б Користувачу користуватися місцем;

– у разі ліквідації (смерті) або реорганізації Користувача до закінчення строку дії договору на

тимчасове користування переукласти договір з його правонаступником (одним із спадкоємців) у разі його (їх) згоди стати користувачем;

– не втручатись у господарську діяльність Користувача і не створювати йому будь-яких перешкод

при виконанні цього договору.

5. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЯ ВЛАСНИКУ

5.1  У разі припинення або розірвання договору на тимчасове користування місцем, Користувач

зобов’язаний повернути місце у стані, не гіршому у порівнянні з тим, у якому він одержав його в

користування. Передача місця здійснення на підставі акту прийому-передачі у десятиденний строк з моменту припинення або розірвання договору.

5.2 Якщо недбале ставлення Користувача до місця, або інші його дії чи бездіяльність, привели до його деградації, забруднення, останній зобов’язаний відшкодувати Власнику місця збитки у повному обсязі.

5.3 У разі відмови Користувача, Власник місця має право на одержання відшкодування у судовому

порядку.

6.ОБМЕЖЕННЯ І ОБТЯЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ МІСЦЯ

 

6.1 Місце, що передається в тимчасове користування, під забороною (арештом), в заставі не

перебуває, не обтяжене правами третіх осіб, судових спорів не ведеться.

 

7.РИЗИК ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ МІСЦЯ

 

7.1 На користувача накладається ризик випадкового пошкодження або знищення предмету

користування чи його частини протягом всього строку договору на тимчасове користування місцем.

 

8. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ І ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 

8.1 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі

недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

8.2 Дія договору припиняється у разі:

– закінчення строку, на який його було укладено;

– ліквідації юридичної особи-користувача;

– смерті користувача.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

8.3 Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

– взаємною згодою сторін;

– рішення суду на вимогу однієї із сторін внаслідок невиконання другою стороною обов’язків,

передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

8.4 Реорганізація юридичної особи-користувача є підставою для зміни умов або розірвання

договору.

9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

9.1 Щорічно, до весняно-літнього періоду в строк до 30 квітня, виконувати роботи по відновленню естетичного вигляду конструкції «рекламного носія» (фарбування, поточний ремонт, антикорозійна обробка, тощо).

9.2 На термін розташування соціальної реклами плата за розміщення з рекламодавця не стягується.

Зазначені терміни визначаються письмово за згодою сторін.

9.3 Фундаменти наземної зовнішньої реклами, що виступають над поверхнею землі, повинні бути

декоративно оформлені (облицювання опор щитів фасадною цеглою або плиткою).

9.4 Укласти договір з балансоутримувачем на утримання прилеглої території, отримати ордер

у  відлілі ЖКГ, архітектури, містобудування та землеустрою на знос газону.

9.5 У разі невиконання рекламодавцем інших умов договору та зобов’язань зазначених у п. 4

договір підлягає розірванню в односторонньому порядку

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по

договору, якщо це невиконання відбулися за обставин, які виникли після укладення договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні попередити прийнятими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), які призвели до неможливості виконання цього договору.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1 За невиконання або неналежне виконання умов договору, сторони несуть відповідальність

відповідно до закону та цього договору.

11.2 У разі виявлення користувачем недоїмки за тимчасове користування місцем після закінчення

строку дії договору, Власник місця має право стягувати недоїмку згідно з діючим законодавством

України.

11.3 Відповідальність сторін, а також спори, що виникають в ході реалізації цього договору,

вирішуються за згодою сторін або у судовому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

12.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1 Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами та реєстрації у  Рахівській міській раді.

12.2 Цей договір складено в двох  примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному

примірнику для кожної Сторони.

13.ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ,ЩО Є НЕВІДЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ ДОГОВОРУ

13.1 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

13.2. Акт прийому – передачі місця розташування рекламного засобу

 

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

ВЛАСНИК МІСЦЯ                                                                          КОРИСТУВАЧ

Рахівська  міська рада

ЮРИДИЧНА АДРЕСА:                                                                        ЮРИДИЧНА АДРЕСА:

90600, Закарпатська обл. Рахів

вул. Миру,34

                                                       

Міський голова______________  Медвідь В.В.                              ___________________                                                           

М.П.                                                                                                                 М.П.

 

 

 

Додаток до договору

від «___»________20__р. №_____

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК

Плати за тимчасове користування місцем

розташування спеціальної конструкції (що використовуються для розміщення рекламоносія),

на території громади м. Рахів

 

 

 

 

Повна назва господарюючого суб’єкта, П.І.Б.

                                                Розрахункова таблиця

 

п/п

 

Адреса Вид конструкції Площа,

м2

 

 

Плата за

м2, грн

 

 

Кзон

 

Кл

 

Загальна

плата на

місяць,

грн

Загальна

плата , грн

 

1.                

 

С= РхКзонхКлхS

 

 

 

 

Керівник робочого органу

                                                                       ___________                     ___________________                                                                                                                                                                                                                                                                     підпис                              ініціали та призвище

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                     Д.Д. Брехлічук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Рахівської міської ради

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Рахів»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Рахівської міської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Рахів» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На території міста Рахів розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі рішення 36 сесії міської ради 6 скликання №441 від 27.11.2012 року.

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів, що приводить до необхідності приведення Правил у відповідність чинному законодавству України. Оскільки, неврегульованість питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу чинних Правил про зовнішню рекламу, обґрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій.

Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття нових Правил розміщення зовнішньої реклами об’єктів, які будуть базовим документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у місті.

 

2. Визначення цілей державного регулювання:

–  приведення рішень Рахівської міської ради у відповідність із Законом України “Про рекламу” від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” із змінами;

– встановлення чіткого розміру платежів за використання місць, що належать до комунальної власності, для розміщення спеціальних
конструкцій;

– створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами у місті Рахів;

– створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку
у місті Рахів;

–  врегулювання питань, пов’язаних з:

а) організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та виконавчим комітетом міської ради;

б)  встановлення порядку та умов надання, внесення змін, погодження та
скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

в)  встановлення  архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо
розміщення спеціальних конструкцій у місті Рахів;

г)  створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення
зовнішньої реклами;

д)  визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у
користування місць розташування спеціальних конструкцій, які
перебувають у комунальній власності;

є) визначення порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова від впровадження запропонованого регулювання,  суперечить чинному законодавству.

2. Впровадити регулювання, що аналізується, – проект регуляторного акту  (рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Рахів»). Прийняття запланованого регуляторного акту саме виконавчим комітетом міської ради буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та надасть змогу суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді міста – більш ефективно використовувати територію міста.

 

4. Механізми та заходи, які пропонуються для розв’язання проблеми.

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Рахів

Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Рахів спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання   здійснюється  шляхом впровадження наступних заходів:

·       вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

·       наданні фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору різних дозволених видів реклами;

·       забезпечення  раціонально – ефективного використання комунального фонду міста.

 

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста Рахів.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з міського бюджету.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта Вигоди Витрати
Органи місцевого самоврядування – збільшення надходжень до міського бюджету;

– створення прозорої системи прийняття рішень виконавчого комітету Рахівської міської ради про надання або відмову у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами.;

– стимулювання  розвитку суб’єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами

Процедура розробки регуляторного акту (витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготуванням регуляторного акту)
Суб’єкти господарювання

 

– Забезпечення можливості отримати дозволу для розміщення  об’єктів зовнішньої реклами.

– Сприяння розвитку рекламного бізнесу.

 

Плата за користування місцем розташування спеціальної конструкції (у випадку її розташування на об’єктах комунальної власності)
Територіальна громада міста – додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток міста;

– розширення доступу до рекламної інформації

Відсутні

 

7. Строки дії регуляторного акту:

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений. У разі внесення змін до  законодавчих чи нормативних актів з цього питання,  необхідно буде вносити зміни до Правил.

 

8. Показники результативності регуляторного акту:

1. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.

2. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

3. Кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Рахів.

4. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 6 місяців з дня прийняття цього регуляторного акту, повторне – через рік з дня набрання чинності, та періодичне – через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                 Д.Д. Брехлічук

Share