Проекти рішень 12-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання

👁 764    |    Опубліковано: 14.09.2016 о 14:48    |    Автор:    |   
Категорії: 03. Проекти рішень міської ради   |   

 

Рахівська міська рада

дванадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ___________  року  №

м. Рахів

Про перейменування вулиць в. м. Рахів

 

Відповідно до проведених громадських слухань, заслухавши висновки комісії з питань найменування, перейменування об’єктів благоустрою (топоніміки) м. Рахів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Перейменувати  вулицю Борканюка на вулицю Івана Маргітича.

2. Перейменувати вулицю Івана Доробана на вулицю Струмкова

          3.Доручити виконавчому комітету міської ради:

– укласти договори на виготовлення табличок на в’їзді до вулиці, яка перейменована.

– оприлюднити дане рішення через засоби масової інформації та на офіційному веб – сайті Рахівської міської ради.

           4.Зобов’язати всіх суб’єктів правовідносин, що використовують у своїй діяльності адреси, застосовувати нове найменування вулиці.

           5.Доручити секретарю міської ради Д.Д. Брехлічуку направити відповідні листи для внесення нової назви вулиці до відповідних установ та організацій.

            6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                          В.В. Медвідь

 

Проект

 

 

 

 

Рахівська міська рада

дванадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  року  №

м. Рахів

Про затвердження Програми капітального

ремонту мереж теплопостачання в м.Рахів

на 2016-2017 роки

         Відповідно до Закону України „Про житлово-комунальні послуги”, з метою покращення функціонування мереж теплопостачання для надання якісних послуг мешканцям м.Рахів, керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити Програму капітального ремонту мереж теплопостачання в м.Рахів на 2016-2017 роки згідно додатку.

2. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування та постійну комісію з питань бюджету, тарифів і цін.

Міський голова                                                          В.В. Медвідь

 

 

 

 

          Додаток                                                                            до рішення міської ради

12-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ______________ №

 

 

ПРОГРАМА

капітального ремонту мереж теплопостачання м.Рахів на

2016-2017 роки

 

1.Загальні положення

 

Програма капітального ремонту мереж теплопостачання м.Рахів розроблена відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про концесії”, „Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності”.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем в житлово-комунальній сфері  м.Рахів є проблема централізованого теплопостачання мешканців м.Рахів. Відсутність фінансування запланованих заходів призвело до значного погіршення стану мереж.

Аналізуючи експлуатацію системи теплопостачання за попередні роки основними проблемними питаннями є:

– незадовільний технічний стан обладнання теплових пунктів, мереж теплопостачання;

– відсутній рівень оснащеності теплоспоживального обладнання засобами автоматизації з погодним регулюванням енергоспоживання будівель житлового та бюджетного секторів;

– потреба у модернізації генеруючого обладнання з використанням енергоефективного обладнання.

 

2.Загальна характеристика мережі теплопостачання м.Рахів

 

Місто Рахів єдине в Закарпатській області де збереглося централізоване теплопостачання. Система теплопостачання м.Рахів побудована в 70-х роках минулого століття. Теплопостачання відбувається від котельні, що належить ТзОВ „БІОТЕС”, яка працює на біопаливі (дерев’яна тріска). Для передачі і розподілу теплової енергії у місті функціонує розгалужена система магістральних та розподільчих теплових мереж,  загальна протяжність яких становить ________ км та експлуатується понад 30 років. Діаметр трубопроводів існуючих мереж від 300 до 50 мм.

Мережі мають моральний та фізичний знос. При існуючому стані системи теплопостачання необхідно відмінити наявність дефіциту теплової енергії та надання неякісних послуг.

З метою покращення надання послуг з теплопостачання міською радою в 2014 році прийнято рішення про передачу об’єктів теплопостачання в концесію. За період концесії  Концесіонер (ТзОВ „БІОТЕС”) згідно інвестиційної Програми вклав значні кошти в будівництво та модернізацію котельні. Однак мережі теплопостачання потребують капітального ремонту. Концесійний договір передбачає, що за рахунок бюджетів різних рівнів при двохсторонній згоді, можливе покращення мереж теплопостачання.

 

3. Мета Програми

 

Метою Програми є покращення фізичного стану мереж теплопостачання.

Програмою передбачено забезпечення виконання комплексу робіт та першочергових заходів на 2016-2017 роки спрямованих на відновлення та поліпшення експлуатаційних показників мереж теплопостачання м.Рахів.

 

4.Завдання Програми

 

З метою зменшення витрат теплової енергії при її транспортуванні та забезпечення надійності роботи системи теплопостачання заплановано виконати капітальний ремонт теплових мереж та будівництво нових для оптимізації схеми теплопостачання міста.

Утримання в належному стані мереж теплопостачання потребує впровадження комплексних заходів з:

– заміни мереж теплопостачання які експлуатуються більше тридцяти років та вичерпали свій ресурс;

– заміни теплоізоляції на мережах теплопостачання та запірної арматури;

– встановлення засобів обліку теплопостачання;

– заміни трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані.

Виконання заходів дозволить зменшити втрати тепла до 40%, що значно покращить якість надання послуг, зменшить витрати  на енергоресурси та вплине на формування тарифів.

 

5.Етапи виконання Програми

 

Програма розрахована на два роки – 2016-2017 роки.

 

 

6.Фінансування та механізми реалізації Програми

 

Фінансування Програми здійснюється адресно в рамках затверджених щорічних бюджетних призначень за рахунок міського, державного, обласного бюджетів та інших джерел незаборонених законодавством.

 

 

 

 

№п/п Н­азва заходів Джерела фінансування Обсяги фінансування

млн. грн.

Роки

2016

2017

1 Капітальний ремонт мереж теплопостачання

міський,

обласний,

державний

бюджет

15,0

5,0

10,0

2 Заміна теплоізоляції мереж теплопостачання

міський,

обласний,

державний

бюджет

3,0

1,0

2,0

3 Заміна трубопроводів на сучасні попередньо ізольовані

міський,

обласний,

державний

бюджет

5,0

2,0

3,0

4 Встановлення засобів обліку теплопостачання

міський,

обласний,

державний

бюджет

1,0

0,3

0,7

всього

24,0

8,3

15,7

 

 

7. Виконавці Програм

Забезпечують виконання Програм виконавчий комітет міської ради та товариство з обмеженою відповідальністю  „БІОТЕС”.

 

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

 

Проект

 

 

 

 

Рахівська міська рада

дванадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _______________  року  №

м. Рахів

Про передачу   інших необоротних активів

з балансу Рахівської міської ради

на баланс МКП „Рахівкомунсервіс”

 

             Відповідно до ст.26, частини п’ятої ст.60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Передати з балансу Рахівської міської ради на баланс МКП „Рахівкомунсервіс”  для здійснення господарської діяльності  інші необоротні активи ( урни для сміття) загальною вартістю 24850,00 грн.

2.Бухгалтерії міської ради  та директору МКП „Рахівкомунсервіс” здійснити передачу – прийняття майна відповідно до вимог чинного законодавства.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю.

 

 

 

 

Міський голова                                                                 В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

Проект

 

 

 

Рахівська міська рада

дванадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________  №

м. Рахів

Про внесення змін в рішення Рахівської міської ради

№19 від 23.12.2016 року «Про затвердження програм

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами

від 18.04.2016 р., 25.05.2016 р., 07.07.2016 р.

 

 

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в рішення Рахівської міської ради № 19 від 23.12.2016 року «Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами від 18.04.2016 р., 25.05.2016 р., 07.07.2016 р. саме:

1.1.Додаток №1 «Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування на 2016-2017 рік», а саме: Розділ 5 «Фінансове забезпечення програми» викласти у новій редакції:

 

«Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України»:

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Зміст заходу

Очікуваний обсяг фінансування (грн.)

2016 р.

2017 р.

1. Придбання сувенірів, кубків для проведення змагань

50000

50000

2. Придбання Новорічних подарунків та призів

12000

12000

3. Історико- архітектурний план міста

 

116000

4. Членські внески в “Асоціацію міст України та громад”

3500

3500

5. Придбання та обслуговування  програм для комп`ютерів

5000

8000

6. Встановлення водоохоронних зон

90000

90000

7. Виготовлення рекламної продукції про місто

100000

100000

8. Придбання подарункових наборів до «Дня випускника»

25000

25000

9. Фінансування громадських робіт

 

20000

20000

10. Проектно-вишукувальні роботи, інженерно технічні заходи цивільної оборони та цивільного захисту у мирний час

12000

11. Придбання інформаційних стендів, плакатів, кутків для дошкільних навчальних закладів м. Рахів

10000

10000

 

Фінансове забезпечення здійснюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Бюджетного кодексу за рахунок коштів місцевого бюджету.

1.2. Додаток №7 Програма фінансової допомоги МКП «Рахівкомунсервіс» на 2016-2018 рр., а саме додаток до програми «Фінансова допомога МКП «Рахівкомунсервіс» викласти в новій редакції:

 

Фінансова допомога

МКП «Рахівкомунсервіс»

Назва заходу

Обсяг фінансування

 (тис. грн.)

У тому числі за роками

2016

2017

2018

 

Фінансова допомога на погашення заборгованості по заробітної плати

3600,0

1200,0

1200,0

1200,0

Фінансова допомога на придбання спецодягу

150,0

50,0

50,0

50,0

Фінансова допомога на придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, підсипаючих матеріалів для роботи в осінньо-зимовий період.

600,0

200,0

200,0

200,0

Разом

4350,0

1450,0

1450,0

1450,0

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

Проект

 

 

 

Рахівська міська рада

дванадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _______________№

м. Рахів

Про внесення змін в рішення міської ради №49

від 16.02.2016 року «Про затвердження програми

попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення

пожежної безпеки у м.Рахів на 2016-2020 роки»

з внесеними змінами від 31.03.2016 р.

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в рішення Рахівської міської ради № 49 від 16.02.2016 р. «Про затвердження програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення

пожежної безпеки у м.Рахів на 2016-2020 роки» з внесеними змінами від 31.03.2016 р., а саме:

– «Розрахунок видатків місцевого бюджету необхідних для реалізації заходів, передбачених Програмою попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м. Рахів на 2016-2020 роки» викласти у новій редакції:

 

Розрахунок видатків місцевого бюджету необхідних для реалізації заходів, передбачених  Програмою попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки у м. Рахів  на 2016 – 2020 роки

з/п

Напрямки забезпечення розвитку та зміцнення

матеріально-технічної бази третьої державної пожежно-рятувальної частини та підпорядкованих підрозділів УДСНС України у Закарпатській області

Фінансові витрати

(тис.грн.)

Строки реалізації

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020

Рік

1

  Здійснення поточного і капітального ремонту приміщень, будівель і споруд   третьої державної пожежно-рятувальної частини та придбання системи опалення приміщень ( паливного котла, інші елементи системи)

210

50

40

40

40

40

2

  Придбання запасних частин для ремонту наявної пожежної техніки

50

10

10

10

10

10

3

  Придбання пожежне – технічного та  аварійно – рятувального обладнання

95

30

15

15

15

20

4

  Забезпечення засобами пожежогасіння

35

5

5

5

5

15

5

   Придбання апаратів для роботи у непридатному для дихання середовищі та їх обслуговування, забезпечення засобами індивідуального захисту особового складу.

65

25

15

10

5

10

6

  Придбання паливо-мастильних матеріалів для виконання завдань з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

250

50

50

50

50

50

7

Придбання форменого (робочого, повсякденного та іншого) одягу

225

45

45

45

45

45

В с ь о г о :

930

215

180

175

170

190

 

 

 

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь

 

 

Проект

 

 

 

 

Рахівська міська рада

дванадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  №

м. Рахів

Про затвердження списку громадян  для

отримання матеріальної допомоги

 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів,  відповідно до Програми підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від  23 грудня 2015 року №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр. ” із внесеними змінами  від  31 березня 2016  року, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі    грн.,  згідно додатку №1.

 

2. Затвердити список на виплату допомоги учасникам АТО та членам їх сімей в сумі  ., згідно додатку №2.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

Проект

 

 

 

 

Рахівська міська рада

дванадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __________  року  №

м. Рахів

Про затвердження Регламенту

Центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Рахівської міської ради

 

Відповідно до рішення до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Рахівської міської ради, додаток №1.

2.Контроль за дотриманням вимог Регламенту покласти на керівника Центру надання адміністративних послуг.

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В.Медвідь

 

          Додаток                                                                            до рішення міської ради

12-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ______________ №

 

РЕГЛАМЕНТ 
Центру надання адміністративних послуг

Рахівської міської ради

1. Загальна частина

1.1 Цей Регламент визначає порядок організації роботи відділу Центру надання адміністративних послуг Рахівської міської ради (далі – Центр), порядок дій спеціалістів (адміністраторів) центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Регламент розроблений відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», чинного законодавства України, який визначає засади діяльності та взаємодії виконавчих органів Рахівської міської ради, які надають адміністративні послуги (далі – адміністративні послуги), організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

1.3 Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.4 Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр та регламентом центру.

1.5 Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється рішенням сесії міської ради.

1.6 Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх працівників ЦНАП.

1.7 Основна інформація для замовника щодо надання адміністративних послуг описується у відповідних інформаційних картках, а процедура проходження документів щодо надання послуг – у відповідних технологічних картках.

1.8 Інформаційні та технологічні картки, зміни до них, розробляються структурними підрозділами міської ради – учасниками ЦНАП та затверджуються рішенням виконавчого комітету за поданням керівника структурного підрозділу – учасника ЦНАП, погодженим з адміністратором ЦНАП. Розробка та затвердження інформаційних та технологічних карток інших адміністративних органів провадиться відповідно до Порядку взаємодії, погодженого керівниками адміністративних органів – учасників ЦНАП.

1.9 У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги, керівник адміністративного органу – учасник ЦНАП своєчасно інформує про це адміністратора ЦНАП, готує відповідні зміни до реєстру адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток для прийняття відповідного рішення – внесення змін до цих документів або вилучення послуги з реєстру і вилучення інформаційних та технологічних карток.

1.10 Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через ЦНАП, та передача вихідного пакету документів заявнику здійснюється виключно ЦНАП.

1.11 Видача документів дозвільного характеру в ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

 

2. Визначення термінів

 

         У цьому Регламенті терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

суб’єкт надання адміністративної послуги – орган місцевого самоврядування, його посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги;

працівник Центру – представники виконавчих органів міської ради, адміністратори, державні реєстратори, представники територіальних (місцевих) органів центральних органів виконавчої влади, державних та комунальних підприємств, установ, задіяних у роботі Центру;

    Центр надання адміністративних послуг – постійно діючий робочий орган виконавчого комітету Рахівської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, а також через представників суб’єктів надання адміністративних послуг відповідно до узгоджених рішень;

адміністратор – посадова особа Рахівської міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг;

стандарт  адміністративної  послуги (інформаційні та технологічні картки) це акт, який видається суб’єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить  інформацію про адміністративну послугу і процедуру її надання,  зокрема умови та відповідальних осіб.

 

 

3. Вимоги щодо подання інформації про ЦНАП

 

3.1. У ЦНАП розміщується та є загальнодоступною така інформація:

– структура та режим роботи ЦНАП;

– перелік адміністративних послуг, які надаються ЦНАП;

– інформаційні картки адміністративних послуг;

– формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення;

– повна адреса ЦНАП;

– номери довідкових телефонів ЦНАП;

– факс, електронна пошта ЦАП;

– Положення про ЦНАП та його Регламент роботи;

– банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

– відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦАП (при їх наявності);

– прізвище, ім’я, по батькові міського голови, заступників міського голови, керівників структурних підрозділів, їх контактні дані;

– прізвище, ім’я, по батькові, посада працівників ЦНАП, їх контактні дані.

3.2. Перелічені документи розміщуються на стендах у зручному та доступному для замовників чи відвідувачів місці у зоні очікування.

3.3. Інформаційні картки та формуляри (бланки) заяв, необхідні для отримання адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах у достатній кількості, групуються за видами адміністративних послуг.

3.4. ЦНАП підтримує роботу як окрема веб-сторінка на сайті міської ради (або як окремий веб-сайт), де розміщується інформація, зазначена у п. 2.1  цього Регламенту, а також інформація про місце розташування ЦНАП, шляхом постійної актуалізації розміщеної інформації.

3.5. Інформація, яка розміщується у ЦНАП та на веб-сайті, повинна бути актуальною, повною, а також зручною для пошуку.

3.6. У ЦНАП забезпечується доступ до інформації особам з обмеженими можливостями способами, які є зручними для таких осіб.

3.7. Працівники ЦНАП, під час здійснення своїх повноважень, мають бути забезпечені ідентифікаторами встановленого зразка.

 

 

 

 

 

4. Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

4.1. Центр розміщується в центральній частині міста або іншому зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з найменуванням центру та графіком його роботи.

Режим роботи ЦНАП та його працівників розробляється керівником ЦНАП з урахуванням вимог п.11 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та затверджується розпорядженням міського голови.

Вхід до центру повинен бути облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На прилеглій до центру території передбачається місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення. На прилеглих вулицях розміщуються вказівники, на яких зазначається місце розташування центру.

4.2. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита частина.

4.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів звернення з питань роботи центру.

4.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, а також у разі можливості – інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, телефонами, факсимільними апаратами та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

4.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом дня, та облаштовується в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та тих, що мають проблеми із зором.

4.6. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру.

Площа секторів очікування та обслуговування повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів центру.

4.7. На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується інформація, зокрема, про:

найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності);

положення про центр;

регламент центру.

4.8. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

4.9. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються у секторі інформування на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення.

4.10. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

4.11. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних послуг у центрі можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

 

5. Інформаційно-консультаційна робота

 

5.1. При зверненні замовника до ЦНАП працівники з’ясовують причину звернення особи та інформують її щодо подальших дій в межах ЦНАП.

5.2. Працівник ЦНАП за необхідності:

– надає повну інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг;

– надає загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

– надає іншу допомогу, яка пов’язана із одержанням адміністративних послуг;

– видає вихідний пакет документів.

 

6. Регулювання черги

 

6.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування замовників у ЦНАП вживаються заходи для запобігання виникненню черг у ЦНАП, а у випадку їх виникнення – для регулювання черги.

6.2. У ЦНАП забезпечується керування чергою шляхом «зустрічі» замовників адміністратором ЦНАП та/або працівниками.

6.3. За відсутності системи електронного керування чергою у ЦНАП забезпечується ведення журналу прийому відвідувачів чи електронної бази, у яких може здійснюватися попередній запис замовників на певну визначену дату та час, за бажанням особи.

 

7. Прийняття вхідних пакетів документів

 

7.1. Працівники ЦНАП:

– мають бути забезпечені інформаційними картками щодо надання адміністративних послуг;

– надають вичерпну інформацію замовникам щодо вимог та порядку одержання адміністративної послуги;

– приймають вхідний пакет документів, необхідний для одержання адміністративної послуги, забезпечують реєстрацію документів;

– ведуть облік звернень замовників, шляхом занесення відповідної інформації до реєстру;

– в установлені законодавством строки здійснюють підготовку рішення про надання або про відмову у наданні адміністративної послуги;

– вживають в межах чинного законодавства всіх необхідних заходів щодо скорочення термінів та спрощення процедур надання адміністративних послуг;

– ставляться дбайливо до майна та техніки, що розташовані в приміщенні ЦНАП;

– здійснюють інші дії згідно з чинним законодавством України.

7.2. Замовник має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через представника, або шляхом використання поштового зв’язку.

7.3. Якщо вхідний пакет документів подається представником особи, до нього додаються документи, які підтверджують його повноваження.

7.4. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється працівниками ЦНАП відповідно до інформаційних карток.

7.5. Якщо послуга, яку хоче отримати замовник, може надаватися невідкладно, вхідні пакети документів приймаються безпосередньо працівником ЦНАП, до компетенції якого належить опрацювання та вирішення цієї послуги.

7.6. Згідно з описом робочого місця ЦНАП, працівники ЦНАП при виникненні необхідності приймають вхідні пакети документів незалежно від компетенції власного адміністративного органу. У таких випадках вони зобов’язані здійснювати дії, передбачені описом робочого місця.

7.7. Працівник ЦНАП надає формуляри (бланки) необхідних заяв замовникові, перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, здійснює необхідні уточнення, поправки. У випадку, якщо замовник допустив неточності або помилки при заповненні формуляру (бланку) заяви, працівник ЦНАП пропонує виправити їх та надає необхідну допомогу.

7.8. Працівник ЦНАП під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для замовника способи його повідомлення про результати вирішення адміністративної справи, а також бажаний спосіб передачі замовнику вихідного пакету документів, про що зазначається у листі проходження справи та/або електронному реєстрі.

7.9. Працівник ЦНАП, при наявності технічних засобів веде електронний реєстр – контроль справи.

 

10. Опрацювання справи

 

10.1. Після вчинення дій, передбачених у розділі 5 цього Регламенту у день звернення (або протягом наступного робочого дня) справа направляється виконавцю, до компетенції якого належить її опрацювання, у разі поєднання статусу працівника і виконавця він зобов’язаний вирішити справу у строки, визначені технологічною карткою адміністративної послуги.

10.2. Адміністратор ЦНАП у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів.

10.3. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та / або включає послідовне або паралельне опрацювання справи двома і більше органами, виконавець забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги, без участі замовника адміністративної послуги.

10.4. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (не задовільного) для замовника рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від замовника додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та, відповідно, забезпечити право замовника на участь у процесі прийняття рішення. У будь-якому разі додаткове отримання пояснень, інформації, документів від замовника здійснюється лише через ЦНАП.

 

11. Видача результату

 

11.1. Працівник ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після отримання вихідного пакету документів ЦНАП, повідомляє про результати розгляду адміністративної справи замовнику шляхом прийнятному для замовника.

11.2. У випадках, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, опрацювання та вирішення справи здійснюється у ЦНАП працівниками ЦНАП згідно з описом робочого місця. При цьому працівник ЦНАП реєструє результат вирішення адміністративної справи, невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його замовнику.

11.3. На кожен результат надання адміністративної послуги у письмовій формі ставиться печатка виконавчого комітету Рахівської міської ради, а при наявності печатка Центру.

11.4. Контроль за проходженням адміністративної справи та дотриманням строків її вирішення покладається на керівника ЦНАП.

11.5. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несе виконавець.

11.6. Відмова в наданні адміністративної послуги оформлюється адміністративним органом письмово, з визначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови. Адміністративний орган зазначає причини відмови у видачі документа з посиланням на норми чинного законодавства.

Письмове повідомлення адміністративного органу про відмову у наданні адміністративної послуги видається замовнику (його представнику) під особистий підпис.

11.7. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, замовник має право повторно подати вхідний пакет документів, необхідних для надання адміністративної послуги, у порядку, передбаченому цим Регламентом.

11.8. При повторному розгляді документів не допускається відмова у наданні адміністративної послуги з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні замовнику (за винятком не усунення чи усунення не в повній мірі замовником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

 

12. Здійснення моніторингу за наданням адміністративних послуг

12.1. Систематичний збір та обробка інформації, пов’язаної з видачею вихідних пакетів документів (далі – моніторинг), здійснюється працівниками ЦНАП.

Моніторинг спрямовано на вирішення питань щодо забезпечення розгляду звернень замовників, прийняття відповідних рішень та надання вихідних пакетів документів в установлений законодавством строк.

12.2. Основними заходами моніторингу є:

– контроль всіх дій представників, які приймають участь в роботі ЦНАП, пов’язаних з прийомом, розглядом вхідних пакетів документів та видачею вихідних пакетів документів;

– супровід та загальна координація дій, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

– інформування міського голови, виконавчого комітету про будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, що допускаються ними.

12.3. Моніторинг здійснюється шляхом інформування керівника та працівників ЦНАП представниками виконавчого комітету міської ради щодо перебігу подій, пов’язаних з наданням адміністративної послуги, на усний або письмовий запит працівників ЦНАП. Інформування здійснюється шляхом листування, за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку та іншими способами.

13. Процедури оскарження

 

13.1. Порядок оскарження дій чи бездіяльності працівників ЦНАП:

13.2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність працівників ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

13.3. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність працівників ЦНАП є міський голова або секретар виконкому міської ради.

13.4. Адміністративні акти, отримані через ЦНАП, оскаржуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.5. Дії або бездіяльність працівників ЦНАП можуть бути оскаржені в суді у порядку, установленому законом.

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

Share