Проекти рішень 3-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання

👁 1 887    |    Опубліковано: 20.10.2015 о 15:04    |    Автор:    |   
Категорії: 03. Проекти рішень міської ради   |   

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  _______20__ року   №

м. Рахів

 

Про затвердження програм соціально-економічного

та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.

 

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2016-2017рр., що фінансуватимуться з міського бюджету:

 

– програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2016-2017рр. згідно додатку №1;

– програма підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр.  згідно додатку №2;

– програма розвитку культури в місті на 2016-2017рр. згідно додатку №3;

– програма розвитку фізичної  культури і спорту на 2016-2017р.р. згідно додатку №4;

– програма благоустрою міста на 2016-2018рр. згідно додатку №5

– програма фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2016р. згідно додатку №6;

– програма фінансової допомоги МКП „Рахівкомунсервіс” на 2016-2018 рр. згідно додатку №7;

– програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м.Рахів на 2016 р. згідно додатку №8.

 

2. Додатки №№1-8  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 

            Додаток   №1                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  ____________ р. №

ПРОГРАМА

підтримки діяльності органів місцевого самоврядування

на 2016-2017 рік

 

1. Загальні положення

       Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування у                   м. Рахові на 2016-2017рр. (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Комплексний та системний підхід у вирішенні завдань Програми дає змогу реалізовувати політику у сфері місцевого самоврядування завдяки спільним зусиллям виконавчого органу міської ради, представницького органу місцевого самоврядування  м. Рахова.

 

2. Мета програми

        Основна мета Програми  спрямована  на подальший розвиток самоврядування в м. Рахові як важливої складової становлення громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад місцевого самоврядування, та створення сприятливих умов для участі громади м.Рахова у вирішенні питань місцевого значення:

– удосконалення правових засад місцевого самоврядування;

– зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

– розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.

 

3.Основні завдання програми

      Основними завданнями Програми є:

– удосконалення механізмів управління об’єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громади;

– поліпшення взаємодії з Асоціацією сільських, селищних та міських рад  та інших об’єднань виконавчим комітетом ради;

– створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органом місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

– залучення  жителів  міста  до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті.

 

4. Основні напрямки реалізації програми

 

Основна частина завдань здійснюється шляхом реалізації заходів відповідно до базових принципів та підходів. Крім цього, Програмою передбачено лише ті основні завдання, які відносяться до сфери місцевого самоврядування і не зачіпають питань, які вже затверджені в програмах відповідного профілю (питання благоустрою, навколишнього середовища, культурно-мистецькі, спортивно-оздоровчі та інші).

Комплексний підхід до побудови Програми передбачає її фінансування з міського бюджету і може коригуватися відповідно до пропозицій постійних комісій міської ради, виконавчого комітету  міської ради.

 

5. Фінансове забезпечення програми

               Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

Зміст заходу

 

Очікуваний обсяг фінансування (грн.)

2016 р.

2017 р.

1.

 

Придбання сувенірів, кубків для проведення змагань

50000

50000

2.

 

Придбання Новорічних подарунків та призів

12000

12000

3. Істотко- архітектурний план міста

116000

4.

 

 

Членські внески в “Асоціацію міст України та громад”

3500

3500

5.

 

Придбання та обслуговування  програм для комп`ютерів

5000

8000

6. Встановлення водоохоронних зон                90000            90000
7.

 

Виготовлення рекламної продукції про місто

 

         100000

 

           100000

 

Фінансове забезпечення здійснюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Бюджетного кодексу за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук


 

 

            Додаток   №2                                                                                до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  ________ р. №

ПРОГРАМА

підтримки  соціально незахищених верств населення

на 2016-2017рік

      Програму підтримки  соціально незахищених верств населення  міста на 2016-17 роки розроблено відповідно до  ст. 46, 48, 49 Конституції України, ст.91 Бюджетного кодексу, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям населення, та тим, що опинилися в скрутному  матеріальному становищі.

 

1.Мета програми

      Основною метою міської  програми „Підтримка соціально незахищених верств населення”  ( далі – Програма) є вдосконалення та  посилення соціального захисту, надання адресної допомоги найбільш соціально вразливим категоріям громадян за рахунок  міського бюджету, грошової та натуральної допомоги від підприємств, організацій, установ, комерційних структур та благодійних фондів і громадських організацій.

 

2. Основні завдання Програми

2.1.   Підвищення якості життя окремих категорій громадян.
2.2.  Створення умов для максимально раціонального та економного використання  коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благочинних, ресурсів , розвиток ділової та творчої активності вищезазначених категорій громадян, сприяння організації серед них соціальної взаємодопомоги.
2.3.   Надання додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим мешканцям міста.
2.4.   Координація діяльності органів місцевого самоврядування, профспілок, трудових колективів, громадських організацій та фондів щодо реалізації законодавства про працю та соціальний захист.
2.5.   Удосконалення роботи соціально спрямованих структур міста.
2.6.   Завдання Програми реалізуються на рівні міста, окремих підприємств, організацій та установ, які розробляють та здійснюють власні заходи щодо виконання Програми.
2.7.   Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів  міського бюджету, із залученням спонсорських коштів.

3. Основні заходи щодо реалізації Програми

3.1.Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених громадян міста, з метою визначення осіб, які гостро потребують соціальної допомоги, та визначення шляхів щодо її надання.
3.2. Вжити заходів щодо повного охоплення всіма видами державної допомоги малозабезпечених сімей.

3.3. Удосконалення системи надання матеріальної допомоги.
3.4. Надавати  грошову допомогу:
а) окремим категоріям громадян до свят та пам’ятних дат :
–   до Дня виводу радянських військ з Республіки Афганістан ;
–   до Дня захисника Вітчизни ;
–   до Міжнародного жіночого дня ;
–   до Дня визволення міста ;
–   до річниці аварії на ЧАЕС;
–   до Дня Перемоги ;
для ветеранів війни, запрошених  на святкування Дня Перемоги ;
– до річниці визволення України ;
– до Міжнародного дня інвалідів .
Адресна грошова допомога за заявами надається один раз на рік, розмір допомоги залежить від обставин, в яких опинився заявник. У виняткових випадках –тяжка або тривала хвороба, яка потребує великих коштів на лікування, повторна  операція, – допускається надання другої на рік адресної грошової допомоги.
При підготовці    документів на надання адресної грошової допомоги мешканцям міста за їх заявами проводиться обстеження матеріально-побутових умов заявників, готується акт .
3.5. Організувати для ветеранів війни та праці проведення обідів до свят та пам’ятних дат.
Протягом року.
3.6. Проводити роботу з підприємствами, організаціями, комерційними структурами, фондами щодо надання ними благодійної допомоги гостро потребуючим категоріям мешканців міста.
3.7. Організовувати новорічні ялинки для дітей із малозабезпечених родин, дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів .

3.8   Виплачувати  похоронних родичам непрацюючих громадян міста у розмірі  1000грн.

 


 

4. Фінансове та правове  забезпечення Програми

       Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

  Прогнозований обсяг фінансування (грн.)

2016 р.

2017 р.

1.За рахунок загального фонду міського бюджету

 

2. За рахунок спеціального фонду міського бюджету

 

3. За рахунок спонсорських коштів

500000

100000

100000

  500000

100000

100000

 

Для забезпечення даної Програми у міському бюджеті на 2016-2017 рік необхідно передбачити кошти для:

 

1. Надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним верствам населення:

– непрацездатним, важко  хворим громадянам,

– багатодітним і неповним сім’ям,

– ветеранам,

– особам з обмеженими фізичними можливостями,

– учасникам бойових дій АТО  (сім’ям загиблих),

– постраждалим в наслідок надзвичайних ситуацій.

 

2.На поховання непрацюючих громадян міста.

 

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук


 

            Додаток   №3                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  __________ р. №

 

Програма

розвитку культури в місті  на 2016-2017р.р.

1.Загальні положення

      Розробка „Програма розвитку культури в місті  на 2016-2017рр.” зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури міста, спрямовання її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення,створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення.

Програма розвитку культури в місті визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвяченим державним та місцевим святам, також стратегію збереження та укріплення позицій Рахова , як культурного центра і перетворення його в справжній європейський культурний центр. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур народів та етносів, що населяють м.Рахів, підтримку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.

Актуальність та необхідність створення  Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування Дня Перемоги, Дня солідарності трудящих, Дня незалежності України і інших державних, професійних та місцевих свят. В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку культури в ХХІ столітті, викладені в Основах законодавства України про культуру.  В ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста Рахова щодо рівня культури, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури новацій.

Культура Рахова – цілісна система відтворення творчого,інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста.

Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості.

Необхідно визначити основні напрями та форми діяльності органів місцевого самоврядування в місті для подальшого становлення й ефективного функціонування рекреаційно-туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку ділового туризму.

Сучасна туристична індустрія повинна в нашому місті стати однією із найбільш розвиненою і високоприбутковою галуззю економіки, як це є в усьому світі. Недостатня увага приділяється формуванню міського туристичного продукту, що могло б відкрити додаткові робочі місця, в першу чергу для молоді, а в перспективі сприяти поповненню міського бюджету.

Головна увага повинна бути направлена на поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста, створення умов для задоволення його зростаючих духовних потреб, розвитку та підтримки творчих колективів, талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, підвищення рівня виконавської майстерності учасників самодіяльної художньої творчості, проведення культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та професійних свят, Всеукраїнських конкурсіві фестивалів, участь у міжнародних культурницьких проектах.

Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей побуту та наявності сировини віками на території Рахівщини  формувалося виробництво предметів з локальними ознаками художньої образності, орнаментики, формотворення.З покоління в покоління передавалися таємниці технічної та технологічної майстерності. Нажаль впродовж останніх десятиліть мистецькі осередки занепали, втратилась унікальна можливість передачі художніх традицій молодому поколінню.

Розв’язання проблеми можливе за рахунок здійснення заходів щодо збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів, об’єднання зусиль держави та територіальної громади міста, державних та приватних інвестицій.

 

2.Мета Програми

створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання у рахівчан почуттів патріотизму до рідної країни та міста, організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні,забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів , розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури міста, створення умов для розвитку туристичної сфери на території міста.

                                  

 

 

 

3. Основними завданнями Програми є:

– надання можливості рахівчанам  та гостям міста відзначати державні, професійні та міські свята;

– проведення концертних програм, театралізований свят та фестивалів на високому професійно-художньому та організаційному рівнях;

– збереження народних традицій, свят і обрядів;

– створення умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів по наданню послуг для різних категорій населення при проведенні спортивно-масових, культурних заходів, фестивалів, оглядів, демонстрацій науково-технічних досягнень;

– детальне вивчення проблемних питань у галузі народних художніх промислів та визначення шляхів їх вирішення;

– робота по збору даних для складання загального переліку об’єктів культурної спадщини, а також об’єктів, які потребують ремонту, благоустрою, відновленню у випадку пошкодження, руйнування тощо;

– проведення офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Рахова, інших міст України та закордонних держав.

 

4. Фінансове забезпечення Програми:

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах бюджетних призначень на 2012-2015рр., за рахунок яких передбачається проведення культурно-мистецьких заходів, проведення заходів , приурочених до державних та місцевих знаменних дат: наступних напрямках:

 

  Назва заходу Очікуваний обсяг фінансування (грн..)
2016р.

 

2017р.

1

Відзначення  річниці аварії на ЧАЕС

2000

2000

2

Відзначення пам”яті Т.Г.Шевченка

400

400

3

8 – ме  Березня

2000

2000

4

день Перемоги

8600

8600

5

День Випускника

1000

1000

6

День міста

70000

70000

7

День молоді

3000

3000

8

День Конституції

1200

1200

9

День незалежності

15200

15200

10

Фестиваль „Гуцульська бринза”

15000

15000

11

День визволення міста

3000

3000

12

 

День пам”яті жертвам голодомору

400

400

13

Святкування Новорічних та Різдвяних свят

14000

14000

14

День органів місцевого самоврядування

6000

10000

15

Прийом делегацій

Святкування  та відзначення

16600

16600

16

Професійних та державних свят

10000

20000

Витрати по проведенню культурно-мистецьких Програм передбачаються за рахунок коштів місцевого  бюджету  та інших джерел фінансування.

 

5. Очікувані результати від реалізації Програми:

 

– забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, народних промислів;

– розвиток та популяризація національної культури, національних звичаїв та обрядів;

– збагачення духовного життя мешканців та гостей міста шляхом проведення мистецьких заходів;

– виховання високих естетичних смаків громадян та забезпечення їх активної участі у культурному житті міста.

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук


 

            Додаток   №4                                                                                до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  ______________. №

ПРОГРАМА

розвитку фізичної  культури і спорту на 2016-2017 рр.

 

1.Загальні положення

 

Програма розвитку фізичної  культури і спорту на 2016-2017 рр. (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів  України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указів Президента України від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні ” від 23 червня 2009 року №478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”.

 

2.Актуальність проблем,

на вирішення яких спрямовані заходи Програми

 

Останнім часом, загальний стан сфери фізичної культури і спорту, стан  фізичної активності і способу життя дітей та молоді став занепадати, що характеризуються певними чинниками, основними серед яких є:

відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами, які є наслідком ведення пасивного, малорухливого  способу життя, зловживання шкідливими звичками призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

збільшення кількості осіб, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, обумовлює відповідне зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах;

неналежний рівень налагодженості та координованості в роботі між суб’єктами фізичної культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інформаційного;

Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються:

низькою відповідальністю за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання суб’єктами різних галузей – виробничої, освітньої, комунально-господарчої тощо;

обмеженою руховою активністю, нераціональним та незбалансованим харчуванням, факторами асоціальної поведінки у суспільстві;

невідповідністю потребам населення послуг, що надаються суб’єктами та засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян, місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості, а також населення з особливими потребами, як окремої спеціальної групи;

неналежним рівнем ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

відсутністю розвинутої спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

відсутності ефективної системи контролю щодо дотримання нормативним вимогам стосовно забезпечення населення соціальними об’єктами фізкультурно-оздоровчої та спортивної інфраструктури;

невідповідністю спортивних баз підготовки міжнародним стандартам якості;

неналежністю рівня пропаганди в засобах масової інформації та просвіти населення  щодо  усвідомлення  цінності  здоров’я,  відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформованістю ефективної системи стимулювання населення для збереження свого здоров’я;

невисокою престижністю професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;

невідповідністю системи впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень у практику фізкультурно-спортивної діяльності сучасним вимогам;

недостатній рівень охоплення та медичного забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом.

 

 

3. Основні завдання і мета Програми

 

Основними завданнями Програми є створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в місті з метою:

зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

створення умов для розвитку регулярної рухової активності
різних верств  населення  для  зміцнення  здоров’я, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;

розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки спортивного резерву, збірних команд  міста та кандидатів до обласних збірних команд;

забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для міста видів спорту;

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності;

сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету міста в області, в Україні та за її межами.

 

4. Головні напрями реалізації  Програми

 

Головними напрямами реалізації Програми є:

фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері;

масовий спорт за місцем проживання  та в місцях відпочинку громадян;

створення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення;

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;

реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів;

сприяння діяльності фізкультурних та спортивних організацій            будь-яких форм власності;

розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, відновлення існуючих та створення нових об’єктів фізкультурно-спортивної, матеріально-технічної та тренувальної бази в місті, забезпечення розвитку її інфраструктурної будови;

здійснення міжнародних зв’язків.

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського, районного, обласних бюджетів  та залучення інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначаються, виходячи з необхідності забезпечення виконання пріоритетних заходів Програми з урахуванням фінансових можливостей відповідних бюджетів.

 

6. Очікувані результати реалізації Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності;

зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу;

поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти;

поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у соціально-побутовій сфері, серед міського населення, ветеранів, людей з особливими потребами;

підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;

збільшити охоплення школярів заняттями у спортивних школах, удосконалити підготовку спортивного резерву та спортсменів вищих розрядів, поліпшити результати виступів членів збірних команд міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, їх працевлаштування;

збільшити фінансування галузі з бюджетів, а також з розрахунку на одну особу.

 

7. Заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів Програми у сфері галузі

 

№ завдання

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн.) всього

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечення  участі спортсменів та збірних команд міста в міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях. Проведення навчально-тренувальних зборів. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

50,00

50,00

2.

Придбання спортивної атрибутики, інвентарю та одягу. Нагородження спортсменів та тренерів. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

50,00

50,00

3.

Забезпечення поточного ремонту та утримання стадіону «Карпати». Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

200,00

200,00

4.

Фінансова підтримка клубів фізкультурно-спортивного спрямованості. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

400,00

400,00

Всього

700,00

700,00

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук

 


 

            Додаток   №5                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  _____________ №

ПРОГРАМА

благоустрою  м. Рахів на 2016-2018 р.р.

І. Загальні положення

Програма  благоустрою м. Рахів 2016-2018 рр. (надалі – Програма)  розроблена на виконання основних вимог Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про основи містобудування», «Про охорону і використання пам’ятників історії і культури», «Про рекламу».

Протягом останніх років через відсутність коштів у міському бюджеті   у житлово-комунальному господарстві територіальної громади нашого міста, зокрема у сфері благоустрою, накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

У міському бюджеті не вистачає коштів для реалізації програм з благоустрою. Виходом із цієї ситуації є залучення коштів з державного бюджету, інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств із переробки та утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожнього господарства, озеленення, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду провідних країн Європейського Союзу.

 

II. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Для розв’язання цих завдань необхідно:

– розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання території міста у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

– організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;

– створити умови для реалізації прав суб’єктами господарювання у сфері благоустрою міста;

– здійснити заходи з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані при будинкових територій, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту вулиць і тротуарів, інших об’єктів;

– уточнити генеральний план міста, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;

– здійснити заходи по реконструкції, капітальному та поточному ремонтах вуличного освітлення міста Рахів.

 

ІІІ. Основні напрями розв’язання завдань

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

технічне переоснащення комунальних підприємств, задіяних у сфері благоустрою;

сприяння  МКП „Рахівкомунсервіс”  в упорядкуванні полігону для захоронення твердих побутових відходів

уточнення схем санітарного очищення міста;

поліпшення благоустрою кладовищ;

відведення земельної ділянки та виготовлення Державних. Актів на право власності на земельні ділянки під кладовищами;

проведення інвентаризації зелених насаджень;

проведення інвентаризації та паспортизації доріг міста;

проведення роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану;

залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;

формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;

щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування програми з метою визначення першочергових заходів.

 

ІV. Джерела фінансування Програми

Фінансування заходів із благоустрою міста може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку № 1, який є невід’ємною частиною цієї Програми.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць;

часткове вирішення питання зайнятості населення;

поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання;

підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення;

ефективне освітлення міста Рахів.

 

Сфера дії Програми

– акцентує увагу на правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою задля створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей,

– допоможе визначити права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста,

– допоможе реалізувати комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою є міська рада, міськвиконком, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

 

Визначення альтернативних способів досягнення цілей Програми

Цього можна досягти через підвищення самосвідомості громадян – мешканців та гостей  міста, щодо необхідності проведення заходів з благоустрою шляхом проведення навчання та роз’яснення через засоби масової інформації чи публічного обговорення за місцем проживання, роботи, навчання.

 

Механізм і заходи, які забезпечать реалізацію Програми

На виконання цієї Програми, виконавчий комітет міської ради готує заходи, які затверджуються рішенням сесії ради і подаються в управління економіки Рахівської  райдержадміністрації для узагальнення, координації та можливості включення ряду заходів до районної, обласної чи державної відповідних програм для надання державного фінансового забезпечення.

Вигоди виправдовують відповідні витрати

Вкладені кошти сприятимуть створенню умов, сприятливих для життя і діяльності людей, в тому числі поліпшення стану здоров’я.

Обґрунтування строку чинності Програми

Програма приймається на чотири роки, але може бути переглянутою чи продовженою в часовому вимірі  в разі потреби.

У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд міської ради громадянами, громадськими організаціями,  виконавчим комітетом та, в разі необхідності,  з подальшим громадським обговоренням.

 

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

 

Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою комунальної власності

Роботи по благоустрою та утриманню територій об’єктів благоустрою здійснюються у відповідності із зазначеним порядком:

1.Управління благоустроєм міста покладено на начальника                                  МКП „Рахівкомунсервіс ”.

 

2. Начальник МКП „ Рахівкомунсервіс ” діє на підставі статуту комунального підприємства та у відповідності до щорічних планів благоустрою міста, затверджених міськвиконкомом.

3. Роботи з утримання, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (зеленого господарства, проїжджої частини вулиць, вуличного освітлення, малих архітектурних форм та інше), будівель і споруд комунальної власності територіальних громад (житлові будинки, громадські будівлі, кладовища, та інше) у м. Рахів виконує міське комунальне підприємство  та МКП „ Рахівкомунсервіс ”.

3. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд можуть виконуватися тільки за умови отримання дозволу у виконавчого комітету міської ради.

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук


 

Проект

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ______________ 2015 року   №

м. Рахів

 

Про надання згоди прийняття  на баланс

у комунальну власність територіальної

громади м.Рахів гуртожитку

 

Розглянувши звернення арбітражного керуючого Гутнікович Любомира Миколайовича щодо передачі на баланс у комунальну власність територіальної громади м.Рахів гуртожитку, який належить ВАТ „Конденсатор”, відповідно до ст.41 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Надати згоду прийняти на баланс у комунальну власність територіальної громади м.Рахів гуртожитку, що знаходиться за адресою м.Рахів, вул.Вербник,140«а» та належить ВАТ „Конденсатор”, який згідно ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі №907/555/14 від 23.06.2014р. визнано банкрутом.

2.Для прийняття гуртожитку на баланс в комунальну власність територіальній громаді м. Рахів створити комісію в складі:

Голова комісії:

– Бочкор Петро Юрійович,

Члени комісії:

– Думен Василь Васильович, директор МКП «Рахівкомунсервіс»;

– Слосарчук Наталія Павлівна, провідний спеціаліст з правових питань;

– Брана Олена Михайлівна, майстер МКП «Рахівкомунсервіс»;

– Гутнікевич Любомир Миколайович, арбітражний керуючий.

3. Комісії провести приймання-передачу гуртожитку згідно чинного законодавства.

4. Після прийняття гуртожитку на баланс міської ради передати гуртожиток на баланс МКП «Рахівкомунсервіс».

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


Проект

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ______________ 2015 року   №

м. Рахів

 

Про утворення узгоджувальної

комісії із земельних питань

 

 

У відповідності до п. 3 ст. 158 Земельного Кодексу України , міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Утворити узгоджувальну комісію із земельних питань в складі 5-ти  чоловік:

 

1) Кабаль Михайло Володимирович                   – голова комісії

2) Варга Михайло Михайлович                           – секретар комісії

3) Молдавчук Василь Михайлович            – член комісії

4) Косівський Микола Іванович                            – член комісії

5) Штадлер Василь  Васильович                          – член комісії

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


Проект

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ________________ 2015 року   №

м. Рахів

 

Про утворення та затвердження складу

комітету з конкурсних торгів Рахівської

міської ради

 

З метою впорядкування комісії з конкурсних торгів Рахівської міської ради, керуючись Законом України “Про здійснення державних закупівель”,    п.6 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

         1. Утворити комітет з конкурсних торгів Рахівської міської ради в складі  5-ти чоловік:

 

1)  Бочкор Петро Юрійович

перший заступник

міський голова                                    – голова комітету

2) Тушер Вікторія Василівна

головний бухгалтер                            – заступник голови комітету

3) Сенюк Ірина Павлівна

керуючий справами                             – секретар  комітету

4) Кузьма Валерія Іванівна

спеціаліст з питань інноваційних

проектів та туризму                             – член комітету

5) Слосарчук Наталія Павлівна

провідний спеціаліст з

правових питаннях                              – член комітету

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


Проект

 

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ______________ 2015 року   №

м. Рахів

 

Про утворення комісії з питань найменування

або перейменування об’єктів благоустрою

(топоніміки) та затвердження Положення

 

 

З метою врегулювання питань найменування  або перейменування об’єктів благоустрою міста, керуючись п.1 ст. 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Рахівська міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити склад комісії з питань найменування (перейменування) об’єктів благоустрою (топоніміки) м.Рахів (додаток № 1).

2.Затвердити положення про порядок найменування або перейменування об’єктів благоустрою (топоніміки) м.Рахів (додаток № 2).

3.Комісії з питань найменування або перейменування об’єктів благоустрою (топоніміки) м Рахів у своїй роботі керуватися наказом Державного комітету України з питань будівництва та архітектури міністерства культури і мистецтв України № 231/806 від 30.11.2004р., Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 


 

 

            Додаток   №1                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  _____________. №

СКЛАД

комісії з питань найменування,

перейменування   об’єктів благоустрою (топоніміки)

 

Голова комісії:

– Заступник міського голови

Заступник голови комісії:

– Ткачук Юрій Андрійович –  депутат міської ради

Члени комісії:

– Андрійчук Владислав Іванович – депутат  міської ради

 

– Боднарчук Олександр Вікторович – начальник відділу містобудування та

архітектури Рахівської  РДА,   головний архітектор району  (за згодою)

 

Бернар Ігор Іванович – член виконкому міської ради

 

– Варга Михайло Михайлович – провідний спеціаліст із земельного обліку

 

– Гейніш Василь Антонович – депутат міської ради

 

– Губко Владислав Валентинович – начальник управління юстиції, член виконкому міської ради

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук


 

            Додаток   №2                                                                              до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  ____________ №

Положення

про ПОРЯДОК найменування АБО перейменування ОБ’єКТІВ БЛАГОУСТРОЮ ( ТОПОНІМІКИ) міста Рахів

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок найменування або перейменування об’єктів благоустрою на території міста Рахів (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів.

1.2. Положення визначає умови і порядок найменування або перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, парків, розташованих на території міста Рахів (далі – порядок найменування або перейменування об¢єктів благоустрою).

1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значені:

вулиця – смуга міської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці;

парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;

площа – велике рівне спеціально незабудоване місце в місті;

провулок – обмежені двома вулицями два ряди будинків із проїздом та проходом між цими рядами;

проїзд – невелика вулиця, що з’єднує дві інші вулиці

сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

 

  1. ВИМОГИ, ЩО Висуваються ДО НАЙМЕНУВАННЯ АБО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПЛОЩ, ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ, ПРОЇЗДІВ, СКВЕРІВ, ПАРКІВ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА рахів

 

2.1. Найменування або перейменування об¢єктів благоустрою здійснюється для задоволення потреб територіальної громади міста Рахів в одноманітному розумінні і використовуванні назв площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, парків, розташованих на території міста Рахів, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті городян і подій, пов’язаних з історією міста Рахів.

2.2. Найменування або перейменування об¢єктів благоустрою проводиться з обов’язковим врахуванням загальноміських інтересів, географічних, історичних та інших місцевих традицій.

2.3. При найменуванні або перейменуванні об¢єктів благоустрою не допускається повторення вже наявних найменувань.

 

  1. ПОРЯДОК НАЙМЕНУВАННЯ АБО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПЛОЩ,

ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ, ПРОЇЗДІВ, СКВЕРІВ, ПАРКІВ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА Рахів

3.1. Найменування або перейменування об¢єктів благоустрою проводиться виключно міською радою за поданням виконавчого комітету.

3.2. Пропозиції по найменуванню або перейменуванню об¢єктів благоустрою вносяться на розгляд міської ради у порядку, передбаченому Регламентом міської ради.

3.3. Пропозиції про присвоєння найменувань або про перейменування об¢єктів благоустрою на розгляд виконавчого комітету вносяться на підставі звернень органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших юридичних осіб, мешканців міста Рахів.

3.4. Пропозиції про присвоєння найменувань або про перейменування об¢єктів благоустрою на розгляд виконавчого комітету готуються комісією у відповідності до поданого детального плану, проекту забудови території або іншого.

Склад топонімічної комісії затверджується рішенням сесії Рахівської міської ради.

3.5. Пропозиції по найменуванню або перейменуванню об¢єктів благоустрою розглядаються топонімічною комісією лише при наявності наступних документів, що надаються особами, зазначеними у п.3.3. цього Положення:

3.5.1. клопотання на ім’я міського голови із зазначенням назви та юридичної адреси органу місцевого самоврядування, громадської організації, іншої юридичної особи, що пропонує найменування (перейменування) або прізвища, ім’я, по батькові, поштової адреси та номера телефону мешканця міста Рахів, який пропонує найменування або перейменування;

3.5.2. схеми розташування об’єктів на відповідній території;

3.5.3  пояснювальної записки, що містить обґрунтування пропозиції, що вноситься;

3.5.4. відомості про передбачувані витрати грошових коштів з відповідним обґрунтуванням.

У пропозиціях по привласненню об’єктам найменування або перейменування особистих імен і похідних від них слів і словосполучень повідомляються короткі біографічні дані цих осіб.

Цей перелік документів є вичерпним.

3.6. Врахування громадської думки населення при найменуванні або перейменуванні об¢єктів благоустрою здійснюється через вивчення громадської думки населення, що проводиться безпосередньо через проведення зборів громадян, опитування громадян або в іншій формі, що не суперечить чинному законодавству України.

3.7. Міська рада з питання найменування або перейменування об’єкту благоустрою приймає одне з наступних рішень:

3.7.1. про присвоєння відповідного найменування об’єкту благоустрою або перейменування об’єкту благоустрою з дорученням відповідному виконавчому органу міської ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов’язані з найменуванням або перейменуванням об’єкту благоустрою;

3.7.2. про відхилення клопотання про найменування або перейменування об’єкту благоустрою.

3.8. Рішення міської ради про найменування або перейменування об¢єктів благоустрою підлягають оприлюдненню засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради, а також доводяться до відома усіх зацікавлених підприємств, організацій та установ міста.

3.9. Назви об’єктів внутрішньоміського середовища, написи на пам’ятниках (монументах), пам’ятних знаках, меморіальних дошках подаються українською мовою в простій, стислій формі без скорочень. Написи на пам’ятниках, пам’ятних знаках, меморіальних дошках, пов’язаних з діячами інших національних культур можуть дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється.

3.10 Фінансування заходів, у тому числі встановлення  пам’ятних дощок, знаків або символів, пов’язаних із присвоєнням найменувань або перейменуванням об¢єктів благоустрою за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування та громадян, проводиться за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам’ятних дощок, знаків або символів, пов’язаних із присвоєнням найменувань або перейменуванням об¢єктів благоустрою за пропозиціями громадських організацій або інших юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів.

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук


Проект

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________ року   №

м. Рахів

 

Про стан справ з ПП „Ландиш”

У відповідності до ст.26 Закону України Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

1. Інформацію Бочкора П.Ю. та Слосарчук Н.П. взяти до уваги.

2. Звернутися Рахівській міській раді до Рахівського районного суду Закарпатської області з клопотанням про скасування заходів забезпечення позову винесених ухвалою від 15.05.2012 у справі №709/1550/2012.

 

Міський голова                                        В.В. Медвідь

 


 

 

 

Проект

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ____________   №

м. Рахів

 

Про продовження дії рішень міської ради

від  18.12.2014 р. №763, від 24.09.2015 р. №863

«Про звільнення від сплати комунальних

послуг учасників АТО та членів їх сімей»

 

 

Відповідно до рішень міської ради від 18.12.2014 р. №763, від 4.09.2015 р.  №863 «Про звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей», від 29.01.2015р. №777 «Про затвердження  Положення  «Про порядок звільнення від сплати  окремих житлово-комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей», керуючись ст. 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Продовжити  дію рішень міської ради від  18.12.2014 р. №763, від 4.09.2015 р.  №863  «Про звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей» на перше півріччя 2016 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування.

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

Share