Проекти рішень 8-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання

👁 1 459    |    Опубліковано: 20.04.2016 о 14:59    |    Автор:    |   
Категорії: 03. Проекти рішень міської ради   |   

 

Рахівська міська рада

восьма  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ___________  року  №

м. Рахів

 

Про оголошення громадського обговорення з питань

перейменування вулиць міста Рахів

 

Відповідно до поданих заяв мешканців вулиць – Борканюка, Івана Доробана, Інституту історії церкви МГКЄ, почесних громадян  міста – О. Гавюка та О.Масляника, керуючись ст. 26 та ст.37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Оголосити громадські слухання __________________ р. щодо перегляду назв вулиць.

2.Винести на обговорення зміни назв наступних вулиць:

–         Борканюка;

–         Івана Доробана;1

–         Партизанська.

3.Зауваження та пропозиції щодо перейменування запропонованих назв вулиць надати у виконавчий комітет Рахівської міської ради  (каб. №1).

4.Дане рішення опублікувати в засобах масової інформації.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

Проект

 

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _______________  №

м. Рахів

 

Про затвердження Положення

про помічника-консультанта депутата

Рахівської міської ради

 

У відповідності до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Рахівської міської ради (додаток №1).

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради (Брехлічук Д.Д.) та постійну комісію з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 Додаток   №1

до рішення міської ради

8-ої сесії 7-го скликання

                                                                                                                                                         від  _____________ р. №

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата

Рахівської міської ради

 

I. Загальні положення

Стаття 1. Відповідно до пункту першого ст.29-1 Закону України « Про статус депутатів місцевих рад» депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

Стаття 2. Правовий статус  і умови діяльності помічників-консультантів депутата міської ради визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Положенням про помічника-консультанта депутата  Рахівської міської ради (далі Положення).

Стаття 3. Помічником-консультантом депутата міської ради може бути лише громадянин України, який має середню або вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

Стаття 4. Помічник-консультант працює на громадських засадах.

Стаття 5. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 6. Помічник-консультант депутата міської ради у своїй роботі керується Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням.

 

II. Права і обов’язки помічника-консультанта 

депутата міської ради

Стаття 7. Помічник-консультант депутата міської ради має право:

7.1. входити і перебувати у приміщеннях міської ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта,  дотримуючись встановленого порядку;

7.2. бути присутнім на засіданнях постійних депутатських комісій за письмовим дорученням депутата міської.

7.3. одержувати надіслану на ім’я депутата міської ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата міської ради;

7.4.  за дорученням депутата міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади міста, інформувати про них депутата міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

7.5  за письмовим зверненням депутата міської ради та за згодою керівників виконавчих органів міської ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою;

7.6. одержувати за письмовим зверненням депутата міської ради в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на державних підприємствах, в установах і організаціях у встановленому порядку необхідні депутату міської ради для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали;

Стаття 8. Помічник-консультант депутата міської ради зобов’язаний:

8.1. дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також Положення про помічника-консультанта депутата міської ради;

8.2. при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата міської ради;

8.3. дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками апарату міської ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;

8.4. виконувати доручення депутата міської ради у взаємовідносинах з виборцями, а також з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

8.5. за дорученням депутата міської ради вивчати питання, необхідні депутату міської ради для здійснення його  депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

8.6. допомагати депутату міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями, трудовими колективами підприємств, установ, організацій;

8.7. допомагати депутату міської ради в розгляді надісланих на його ім’я  поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян;

8.8. надавати депутату міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

ІІІ. Порядок прийняття та звільнення помічника-консультанта

депутата міської ради

Стаття 9. Депутат самостійно визначає кількість (до п’яти) помічників-консультантів.

Стаття 10. Зарахування на  посаду помічника-консультанта проводиться на підставі письмового подання депутата секретарю міської ради, в якому зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові кандидата на посаду; дата зарахування. До подання додається особиста заява особи, яку приймають на цю посаду, та інші документи, передбачені законодавством.

 

Стаття 11. Помічник-консультант звільняється:

– за письмовим поданням депутата на ім’я секретаря ради;

– у разі припинення повноважень депутата міської ради – з дати їх припинення.

ІV. Заключні положення

Стаття 12. Помічник-консультант депутата міської ради має посвідчення (згідно додатку №1), що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.

Стаття 13. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради видається секретарем міської ради за письмовим поданням депутата міської ради.

Стаття 14. В посвідченні помічника-консультанта депутата міської ради має бути зазначено номер посвідчення, назву міської ради, прізвище депутата міської ради, а також те, що помічник-консультант депутата міської ради працює на громадських засадах у міській раді.

Стаття 15. Посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради вважається недійсним по закінченню повноважень депутата міської ради або за його письмовим поданням, та повертається до апарату міської ради не пізніше наступного дня після припинення повноважень депутата міської рад.

 

Зразок посвідчення помічника депутата Рахівської міської ради

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук

 

Проект

 

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження списку громадян  для

отримання матеріальної допомоги

 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів,  відповідно до Програми підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від  23 грудня 2015 року №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі  грн.  згідно додатку №1.

 

2. Затвердити список на виплату допомоги учасникам АТО та членам їх сімей в сумі  грн. згідно додатку №2.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

Проект

 

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____________ року  №

м. Рахів

 

Про створення комунального підприємства «Тиса»

Рахівської міської ради

 

З метою організації та забезпечення створення належних умов для подальшого провадження торгівельної діяльності суб’єктами підприємницької діяльності  на території речового ринку по вул. Карпатська  в  м.Рахів, керуючись ст. 57 Господарського кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Створити комунальне підприємство «Тиса» Рахівської міської ради.

2. Затвердити «Статут комунального підприємства «Тиса»  Рахівської міської ради згідно додатку № 1.

3.Затвердити Штатний розпис комунального підприємства «Тиса» Рахівської міської ради  згідно додатку № 2.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

             Додаток  №1                                                                          до рішення міської ради

8-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ______________ №

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГОПІДПРИЄМСТВА «Тиса»

 

РАХІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         м. РАХІВ

 

1. Загальні положення

         1.1. КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «Тиса» Рахівської міської рад  ( далі – «Підприємство»), створене відповідно до рішення  Рахівської міської ради від 25 травня 2016р.  № 104, є об’єктом власності територіальної громади  міста Рахів ( надалі – комунальне майно ) і входить до сфери управління  виконавчого комітету Рахівської міської ради (надалі – Орган управління).

       1.2. Засновником Підприємства є Рахівська міська рада  (далі – Засновник).

       1.3. Найменування Підприємства:

      – повне – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Тиса» Рахівської міської ради;

    –   скорочене – КП «Тиса».

       1.4. Юридична адреса підприємства: 90600,Україна, Закарпатська область, Рахівський район, м. Рахів, вул. Шевченка, буд. 43.

2.Мета і предмет діяльності Підприємства

2.1.Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

2.2.Будівництво споруд

2.3.Спеціалізовані будівельні роботи

2.4.Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

2.5.Комплексне обслуговування об’єктів

2.5.Діяльність із прибирання

2.6.Надання ландшафтних послуг

2.7.Надання допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

2.8. Торгово-посередницька діяльність.

2.9. Зовнішньо – економічна діяльність.

2.10. Будівництво будівель.

2.11. Добування інших корисних копалин, розроблення кар’єрів.

2.12. Діяльність у сфері архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування.

2.13. Господарська діяльність на договірних засадах з фізичними особами та суб’єктами господарської діяльності всіх форм власності, в тому числі з іноземними, по наданню послуг, виконанню робіт.

 2.14.  Організація діяльності ринків.

 2.15. Надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

 2.16. Надання в оренду інших машин устаткування, товарів

3.Юридичний статус  Підприємства

 

          3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

          3.2.Підприємство є комунальним Підприємством і здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до вимог чинного законодавства, рішень Засновника, Органу управління та цього Статуту.

            3.3.Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп, бланки і печатку зі своїм найменуванням та кодом ЄДРПОУ.

           3.4.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів, що перебувають у його розпорядженні згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства.

            3.5. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов’язки, виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

           3.6. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України, за попереднім письмовим погодженням Засновника.

4. Майно   Підприємства

 4.1. Майно Підприємства є  власністю територіальної громади міста Рахів  Рахівського району і закріплюється за ним на праві господарського відання. Реалізуючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном для здійснення комерційної діяльності у межах, встановлених законом та Статутом.

Статутний фонд Підприємства становить 10 000 грн.(десять тисяч гривень)

             4.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, обігові кошти, а також інші цінності,  вартість яких відображається в балансі Підприємства. Право власності на закріплене за Підприємством  майно належить Засновнику.  Майно, придбане у процесі господарської діяльності, є власністю Засновника.

Засновник та Орган управління здійснюють контроль за ефективним використанням та збереженням належного йому майна і мають право вилучати у Підприємства майно, яке не використовується або використовується не за призначенням та розпорядитися ним в межах своїх повноважень.

4.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

– комунальне майно, передане Підприємству Засновником;

– кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) Підприємства;

– цільові кошти, виділені з міського бюджету;

– кредити банків;

– частина доходів Підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, передбаченої Статутом;

– безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

– інші джерела, не заборонені законом.

4.4. Відчуження і списання комунального майна здійснюється за згодою Засновника у порядку, встановленому чинним законодавством. Кошти, одержані в результаті відчуження комунального майна, спрямовуються виключно на зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства.

4.5.   Списання з балансу неповністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства проводяться за згодою Засновника.

4.6.   Підприємство відповідно до чинного законодавства України має право здавати в оренду організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар, інші матеріальні цінності, які йому належать, за умови отримання дозволу Органу управління (крім нерухомого майна) у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Засновника.

Передача в оренду нерухомого майна здійснюється за погодженням Органу управління  в порядку, визначеному Законом України „ Про оренду державного та комунального майна ”,  нормативно-правовими актами Засновника.

         4.7.   Підприємство не має права без згоди Засновника передавати належне йому майно в заставу.

4.8.   Збитки,   завдані   Підприємству  у  результаті   порушення  його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються Підприємству у порядку, визначеному чинним законодавством.

5. Права Підприємства

             5.1.Підприємство, в межах річних планів  фінансово-господарської діяльності, які затверджуються рішенням  міської ради, самостійно  планує свою діяльність, визначає стратегію і основні напрямки свого розвитку,  відповідно до галузевих  науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

            5.3.  Підприємтсво має право реалізувати свою продукцію, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України –  за фіксованими державними цінами, або затвердженими Органом управління.

5.4.Підприємство за рахунок власних коштів купує основні засоби (за погодженням з Органом управління), матеріали, які використовуються в його роботі,  у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у суб’єктів підприємницької діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством.

          5.5. Підприємство має право, за погодженням із Засновником, створювати відокремлені структурні  підрозділи, згідно з  вимогами чинного законодавства, з правом відкриття рахунків в установах банків, відповідно до закону, та затверджувати положення про них.

         5.6. Підприємство при здійсненні  фінансово-економічної та іншої діяльності має право самостійно приймати рішення, що не суперечать діючому законодавству України і цьому Статуту.

             5.7. Підприємство за рішенням Власника може створювати спільні підприємства, у тому числі з іноземними інвестиціями.

6. Обов’язки Підприємства

6.1. Підприємство зобов’язане приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні (регіональні) замовлення і державні (регіональні) завдання, враховувати їх при формуванні виробничої програми, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний фінансовий план.

Фінансовий план підприємства складається з поквартальним розписом і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року.

Фінансовий план Підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менший, ніж прогнозований показник поточного року.

         6.2. Фінансовий план Підприємства підлягає затвердженню Засновником до 1 грудня року, що передує плановому. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситися не більше двох разів протягом планового року.

6.3. Підприємство:

        – забезпечує виконання умов Статуту і укладених договорів;

      – забезпечує цільове використання закріпленого за ним майна та виділених коштів з міського бюджету;

       – забезпечує      своєчасну      сплату      податків      та      інших загальнообов’язкових платежів згідно з чинним законодавством;

       – здійснює за погодження із Засновником будівництво, реконструкцію і капітальний ремонт основних фондів;

         –     здійснює оперативну діяльність  з матеріально-технічного забезпечення Підприємства;

        – створює належні умови для продуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, норм та правил охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

     – здійснює  заходи   щодо  вдосконалення  організації  оплати праці працівників, забезпечує економне і раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

     –  подає  щоквартальну та річну інформацію про виконання фінансового плану Підприємства, забезпечує виконання рішень і вказівок Засновника та Органу управління;

     – виконує   норми   і   вимоги   щодо   охорони   навколишнього природного середовища,    раціонального    використання    і    відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. У  разі порушення Підприємством законодавства про охорону   навколишнього природного середовища його діяльність може бути обмежена, тимчасово припинена або заборонена відповідно до чинного законодавства.

        6.4. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний та інші види обліку і веде статистичну, податкову, фінансову звітність відповідно до чинного законодавства.

           Директор підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення і достовірність бухгалтерського та оперативного обліку, податкової, фінансової і статистичної звітності.

7. Управління Підприємством та самоврядування трудового колективу

7.1.      До виключної  компетенції Засновника  Підприємства належать :

         – прийняття рішення про створення, ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ) Підприємства;

         – затвердження організаційної структури та штатного розпису Підприємства;

         –  затвердження Статуту Підприємства, змін та доповнень до нього та контроль за його дотриманням;

         – затвердження фінансового плану Підприємства, розподілу доходу та здійснення контролю за його виконанням;

         –   надання попередньої письмової  згоди на    придбання основних фондів невиробничого призначення;

         –   розгляд звіту про виконання фінансового плану.

 7.2. До компетенції Органу управління належать:

            – здійснення контролю за ефективністю використання майна, що є у комунальній власності і закріплене за Підприємством;

        –  надання дозволів на передачу в оренду майна Підприємства з урахуванням пункту 4.6. даного Статуту та погодження договору оренди;

         – контроль за виконанням умов контракту з директором Підприємства;

          – розгляд звітів, які подає директор Підприємства на протязі звітного періоду;

         Орган управління здійснює інші повноваження щодо управління Підприємством, які передбачені чинним законодавством.

           Орган управління зобов’язується дотримуватись вимог цього Статуту, сприяти Підприємству у здійсненні мети його діяльності, не розголошувати комерційної інформації.

           7.3. Підприємство на контрактній основі очолює директор.

       7.4.Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності
Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції Засновника та Органу управління.

7.5. Директор Підприємства:

            – підзвітний і підконтрольний Засновнику та Органу     управління;

– призначає та звільняє з посади працівників Підприємства;

– несе повну відповідальність за фінансовий стан та діяльність Підприємства;

 – діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

 – розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

 – видає накази в межах своєї компетенції, організовує, контролює їх виконання;

–                     укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків
розрахунковий та інші рахунки;

 –  несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, організацію податкового, бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування  фактів здійснення всіх господарських операцій;

 – забезпечує умови праці працівникам Підприємства, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін;

 – забезпечує ефективне використання та дбайливе збереження майна, закріпленого за Підприємством;

  – до 10 листопада року, що передує плановому, подає Засновнику для затвердження фінансовий план Підприємства.

            7.6. На час відсутності Директора Підприємства його обов’язки виконує заступник або один з працівників Підприємства за погодженням з Органом управління.

              7.7 Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю працею приймають участь у його діяльності на підставі трудового договору або інших форм, які регулюють трудові відносини працівників з Підприємством.

              7.8  Взаємовідносини керівника (директора) з трудовим колективом, у т.ч. вирішення соціально-економічних питань передбачається у колективному договорі, який регулює виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

              7.9 Колективний договір приймається на загальних зборах трудового колективу Підприємства і повинен відповідати вимогам законодавства про колективні договори.

          7.10.Право укладання   колективного договору від імені Засновника
надається директору Підприємства.

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 

         8.1.  Основним показником результатів господарської діяльності Підприємства є досягнення економічних, соціальних та інших результатів з метою одержання прибутку.

            Підприємство разом з Органом управління щорічно планує діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на послуги, які надає, та необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Підприємства, підвищення прибутку.

            Ціни  на послуги, які надає Підприємство встановлюються відповідно до чинного законодавства України.

          У всіх сферах своєї господарської діяльності відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами здійснюються на підставі угод. Підприємство вільне у виборі предмета угоди, визначенні зобов’язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству України.

            8.2. Підприємство утворює за рахунок частини чистого прибутку (доходу) фонди,

 в т.ч.:

       – Фонд розвитку – спрямовується на інвестування технічного переустаткування, розвиток матеріально-технічної бази  Підприємства;

       –  Резервний фонд Підприємства –  призначається для   покриття витрат,  пов’язаних з відшкодуванням збитків та позапланових втрат.

           8.3 Прибуток Підприємства,   який   залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, передбачених законодавством України податків і внесення інших платежів до бюджету, відрахувань у  відповідні фонди,  розподіляється за погодженням   з Засновником.

           8.4. Перевірка фінансової та господарської діяльності підприємства проводиться фінансовими органами, аудиторськими службами, а в разі необхідності іншими державними органами в межах їх компетенції.

8.3. У разі зміни директора Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством.

9. Ліквідація та реорганізація Підприємства

 

9.1. Ліквідація та реорганізація Підприємства здійснюється  за
рішенням Засновника, судів загальної юрисдикції та спеціалізованих судів у порядку, визначеному чинним законодавством.

          9.2. Ліквідація  Підприємства  за  рішенням  Засновника здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Засновником. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника, Органу управління та Підприємства. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторам визначаються ліквідаційною комісією у порядку встановленому чинним законодавством.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по керівництву Підприємством.

В разі визнання Підприємства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з чинним законодавством.

Ліквідація Підприємства за рішенням суду загальної юрисдикції або спеціалізованого суду здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.3. При реорганізації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.4. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру.

 

10. Внесення змін та доповнень до Статуту

         10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються Засновником доводяться до відому Підприємства і підлягають державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

             Додаток  №2                                                                          до рішення міської ради

8-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від _____________. №

 

 ШТАТНИЙ РОЗПИС

Рахівського міського комунального підприємства «Тиса»

 

№ п/п

Найменування посади

К-сть штатних одиниць

Посадовий оклад

Гірські 25% грн

Надбавка за інтенсивність

Разом

Річний фонд оплати грн.

Фактичний фонд оплати грн.

1. Директор

1

2760

690

3450

41400

2. Головний бухгалтер

1

2576

644

3220

38640

3. Контролер – касир

1

1840

460

2300

27600

4. Прибиральник

2

1720

430

2150

51600

5. Сторож

3

1552

388

1940

69840

Разом:

8

 

 

 

 

229080

 

 

 

Секретар ради                                         Д.Д.Брехлічук

 

Проект

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________№

м. Рахів

 

Про електронні петиції в місті Рахів

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23-1 Закону України «Про звернення громадян», з метою сприяння реалізації права членів територіальної громади звернутися до органу місцевого самоврядування з електронними петиціями,  міська рада

в и р і ш и л а :

  1. Запровадити електронні петицій до Рахівської міської ради через «Єдину систему місцевих електронних петицій» http://e-dem.in.ua.

 

  1. Затвердити порядок розгляду електронних петицій, адресованих Рахівській міській раді  (додаток №1).

 

  1. Укласти Меморандум про взаєморозуміння між  Рахівською міською радою та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» про співпрацю щодо запровадження електронних петицій до Рахівської міської ради (додаток №2).

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

             Додаток  №1                                                                          до рішення міської ради

8-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ____________ №

 

ПОРЯДОК

розгляду електронних петицій, адресованих Рахівській міській раді

1. Порядок розгляду електронної петиції, адресованої Рахівській міській раді (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про звернення громадян».

2. Цей Порядок визначає процедуру розгляду електронної петиції до Рахівської міської ради.

3.  Електронна петиція – особлива форма колективного звернення громадян до Рахівської міської ради (далі – Петиція), яка подається та розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку.

4. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Рахівської міської ради з урахуванням її компетенції, визначеної Конституцією України, Законом України «Про органи місцевого самоврядування», іншими законами України.

5. Громадяни (мешканці міста) можуть звертатися з Петиціями до Рахівської міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих електронних петицій http://e-dem.in.ua (далі – Веб-сайт петицій), який забезпечує:

можливість створення Петиції автором (ініціатором);

безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;

електронну реєстрацію громадян для створення та підписання Петиції;

недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання Петиції, без участі громадянина;

фіксацію дати і часу оприлюднення Петиції та підписання її громадянином.

6. Автор (ініціатор) Петиції заповнює спеціальну форму, яка розміщена на Веб-сайті петицій. При заповнені форми зазначаються прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) Петиції, громадським об’єднанням, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення.

7. В Петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст.

Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.

8. Петиція оприлюднюються на Веб-сайті петицій протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) після перевірки Петиції відділом звернення громадян виконавчого апарату Рахівської міської ради (далі – уповноважений виконавчий орган) на відповідність вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку.

Дата оприлюднення Петиції на Веб-сайті петицій є датою початку збору підписів на її підтримку.

9. У разі невідповідності вимогам, зазначеним у пунктах 4, 7 цього Порядку, Петиція не оприлюднюється, або може бути виключена з режиму оприлюднення, про що не пізніше двох робочих днів з дня її надсилання повідомляється автора (ініціатора) петиції.

Не оприлюднюється та не розглядається Петиція, яка містить нецензурну лексику та лайливі вислови, про що у дводенний строк від дня її надходження повідомляється автору (ініціатору) петиції.

10. Громадянин, який бажає виразити свою позицію щодо Петиції, реєструється на Веб-сайті петицій та активує позначку «Підтримую» під обраною ним Петицією.

11. Петиція до Рахівської міської ради розглядається відповідно до статті 231 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, за умови збору на її підтримку протягом не більше як 30 днів з дня її оприлюднення не менш ніж 250 підписів громадян (мешканців) відповідно до пункту 2 розділу ІІ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян” щодо електронного звернення та електронної петиції».

12. Петиція, яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається до уповноваженого виконавчого органу міської ради із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення Петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали Петицію, строк збору підписів.

13. Інформація про початок розгляду Петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті  Рахівської міської ради та Веб-сайті петицій не пізніш як через два робочі дні після отримання такої Петиції.

14. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

15. Розгляд Петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

16. Організацію розгляду електронних петицій, адресованих Рахівській міській раді, забезпечує уповноважений виконавчий орган міської ради.

17. Про початок розгляду Петиції уповноважений виконавчий орган міської ради не пізніше наступного робочого дня повідомляє профільний виконавчий орган міської ради та передає її на опрацювання.

18. Визначені профільним структурним підрозділом міської ради заінтересовані виконавчі органи міської ради, підприємства, установи та організації, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, подають йому пропозиції щодо підтримки або не підтримки Петиції та відповіді автору (ініціатору) Петиції із відповідними обґрунтуваннями.

19. Протягом двох робочих днів профільний виконавчий орган міської ради опрацьовує та узагальнює отримані від інших виконавчих органів матеріали та передає до уповноваженого виконавчого органу для організації розгляду на засіданні виконавчому комітету міської ради або сесії міської ради, якщо вирішення питань піднятих у тексті Петиції вимагають скликання сесії міської ради.

На засідання виконавчого комітету або сесію міської ради, де буде розглядатись Петиція, запрошується автор (ініціатор). За бажанням автора (ініціатора) Петиції він може зробити виступ щодо питань, піднятих у тексті Петиції.

20. Після розгляду Петиції на засідання виконавчого комітету міської ради або сесії міської ради у термін, що не перевищує десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду, на офіційному веб-сайті міської ради та Веб-сайті петицій оприлюднюється оголошення щодо підтримки або не підтримки Петиції.

21. Відповідь на Петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради, та Веб-сайті петицій, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) Петиції.

У відповіді на Петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.

22. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку Петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

 

 

Секретар ради                                                             Д.Д.Брехлічук

             Додаток  №2                                                                          до рішення міської ради

8-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від _________________ №

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

між  Рахівською міською радою та

Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа»

ПРО СПІВПРАЦЮ

щодо запровадження електронних петицій до Рахівської міської ради

м. Київ                                                                   ____ ___________ 2016 року

 

Рахівська міська рада, в особі міського голови Медвідь В.В., МБО «Фонд Східна Європа», в особі президента Ляха В.В., (далі – сторони),

 

беручи до уваги той факт, що запровадження інноваційних механізмів участі громадян у вирішенні місцевих проблем, налагодження результативної співпраці громадян і органів місцевої влади становить спільний інтерес,

 

ураховуючи потребу у взаємній співпраці щодо розвитку електронної демократії,

 

домовилися про наступне:

 

Стаття 1

Сторони співпрацюють на основі взаємної вигоди та згідно з  чинним законодавством, а також відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння.

 

Стаття 2

Сторони співпрацюють з метою запровадження електронних петицій до Рахівської міської ради через «Єдину систему місцевих електронних петицій» http://e-dem.in.ua (далі – Система), яка дасть можливість громадянам створювати електронні петиції, підписувати оприлюднені електронні петиції та відстежувати їх розгляд, а місцевій владі – оперативно реагувати на електронні петиції від громадян та здійснювати їх розгляд відповідно до чинного законодавства. Система створена в рамках проекту «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською Конфедерацією.

 

Стаття 3

Співпраця в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься за такими напрямками:

запровадження електронних петицій до Рахівської міської ради;

сприяння вирішенню конкретних проблем громади, які знаходяться в компетенції міської ради;

сприяння та допомога міській раді у більш якісному та оперативному реагуванні на ініціативи громади;

спрощення комунікацій між громадянами та міською радою;

популяризація Системи, здійснення моніторингу процесу та результатів розгляду електронних петицій громадян.

 

Стаття 4

Рахівська міська рада бере на себе зобов’язання:

затвердити Порядок розгляду електронних петицій до міської ради;

забезпечити ефективну роботу виконавчих органів міської ради в Системі;

сприяти проведенню навчання відповідальних працівників виконавчих органів міської ради роботі у Системі;

забезпечити оперативний та ефективний розгляд електронних петицій від громадян, що надійшли через Систему;

заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету міської ради авторів електронних петицій;

організувати висвітлення інформації щодо популяризації електронних петицій під час інформаційних заходів міської ради (прес-конференції, прес-брифінги, круглі столи тощо);

забезпечити розміщення модулю (віджета) Системи на офіційному веб-сайті міської ради.

 

Стаття 5

Фонд Східна Європа бере на себе зобов’язання:

забезпечити впровадження Системи в роботу виконавчих органів міської ради;

забезпечити проведення навчальних семінарів та тренінгів для працівників виконавчих органів міської ради;

забезпечити безперебійну роботу, адміністрування, технічну та консультативну підтримку роботи Системи;

забезпечити Сторони необхідною документацією стосовно реалізації проекту та роботи з Системою (інструкції, порядок, модель тощо);

забезпечити належну експертну та технологічну підтримку впровадження Системи;

забезпечити подальший розвиток та доопрацювання Системи.

 

Стаття 6

Цей Меморандум не перешкоджає правам і обов’язкам Сторін у рамках інших укладених ними угод, у тому числі міжнародних.

 

Стаття 7

Цей Меморандум може бути змінений і доповнений за ініціативи будь-якої зі Сторін після погодження та підписання окремого протоколу до нього.

 

Стаття 8

Суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування цього Меморандуму регулюються шляхом переговорів і консультацій.

 

Стаття 9

Цей Меморандум є дійсним з дня підписання.

Термін дії меморандуму є необмеженим. Дію меморандуму може бути припинено, якщо будь-яка зі Сторін поінформує інші сторони в письмовій формі про своє бажання припинити дію цього Меморандуму. У такому разі дія меморандуму припиняється через  три місяці після написання такого листа.

Припинення дії Меморандуму не припиняє здійснення програм і проектів, які будуть започатковані протягом терміну його дії.

 

Меморандум підписано у двох оригінальних примірниках, кожний українською мовою. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

 

На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали:

 

 

Від Рахівської міської ради:

 

Міський голова

 

 

В.В. МЕДВІДЬ

Від Фонду Східна Європа:

 

Президент

В.В. ЛЯХ

 

 

 

Секретар ради                                                             Д.Д.Брехлічук

 

Проект

 

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  року  №

м. Рахів

 

Про схвалення тексту звернення

Рахівської міської ради щодо прийняття

Закону про вибори за пропорційною

системою з відкритими списками

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1. Схвалити текст звернення до Голови Верховної Ради України щодо прийняття Закону про вибори за пропорційною системою з відкритими списками (додаток 1).

2. Направити дане рішення до Голови Верховної Ради України.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Брехлічука Д.Д.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

             Додаток  №1                                                                          до рішення міської ради

8-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від _________________. №

 

 

Голові Верховної Ради України

п. А. Парубію

 

За результатами останніх виборів до Верховної Ради України до парламенту пройшли люди, які керували державою за часів авторитарно-олігархічного режиму Януковича та його поплічників. Замість реальних реформ народу знову пропонують непопулярні зміни та заниження рівня життя. Натомість олігархи та злодії й надалі збагачуються, перебуваючи при владі, –  клептократія процвітає.

Два роки тому кандидат на посаду Президента України пан Порошенко і всі політики на Майдані в один голос твердили, що вибори  до парламенту слід проводити за відкритими списками та пропорційною системою. Однак, на превеликий жаль, фракції парламенту сьогодні не готові до цього кроку.

Вкрай важливо, щоб наступні парламентські вибори відбувались за новим, демократичним законом, адже люди мають право бачити, кого вони обирають: лідерів громадської думки, активістів та експертів – чи корупціонерів і маріонеток олігархів.

Ухвалення такого закону знизить рівень напруги в парламенті та невдоволення громадськості. І новий парламент зможе працювати справді для добробуту та блага людей, створення належного громадянського суспільства та правової держави, здійснення потрібних, системних і якісних реформ. На наше переконання, позачергові вибори до Верховної Ради не на часі, адже частина території України окупована російським агресором.

Вимагаємо від парламенту невідкладного ухвалення якісно нового закону,  який регламентуватиме проведення виборів до Верховної Ради України за відкритими списками та не допустить до законодавчого органу держави олігархічних та антиукраїнських сил.

 

З повагою,

депутати Рахівської міської ради

 

Проект

 

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення Рахівської міської ради

№19 від 23.12.2016 року «Про затвердження програм

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами

від 18.04.2016 року

 

 

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада,

в и р і ш и л а :

 

  1. Внести зміни в рішення Рахівської міської ради № 19 від 23.12.2016 року «Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами від 18.04.2016 року, а саме:

1.1.         Додаток №2 «Програма підтримки соціально-незахищених верств населення на 2016-2017 роки», до розділу 3 «Основні заходи щодо реалізації Програми» включити:

–            п. 3.10 «Виділення коштів сім’ї загиблого Героя України, Героя «Небесної Сотні» Гаджи Петра Мироновича на встановлення надгробного пам’ятника.

–           п.3.11 «Встановлення меморіальних дощок, плит, барельєфів Герою України, Герою «Небесної сотні» Гаджі Петру Мироновичу.

1.2.         Додаток №3 «Програма розвитку культури в місті на 2016-2017 роки»  Розділ 3 «Основними завданнями програми є:» доповнити пунктом:

–           «Виділення коштів для організації відвідування міст-побратимів із України, та із закордону делегаціями м.Рахів та організація відпочинку (перевезення, закупівля сувенірівта подарункових наборів, харчування тощо).

1.3. Розділ 4 «Фінансове забезпечення програми» викласти в новій редакції:

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах бюджетних призначень на 2016-2017 рр., за рахунок яких передбачається проведення культурно-мистецьких заходів, проведення заходів, приурочених до державних та місцевих знаменних дат тощо:

Назва заходу

Очікуваний обсяг фінансування (грн.)

2016р.

2017р.

1

Відзначення  річниці аварії на ЧАЕС

2000

2000

2

Відзначення пам’яті Т.Г.Шевченка

400

400

3

8 – ме  Березня

2000

2000

4

День Перемоги

8600

8600

5

День Випускника

10000

10000

6

День міста

70000

70000

7

День молоді

3000

3000

8

День Конституції

1200

1200

9

День Незалежності

15200

15200

10

Фестиваль „Гуцульська бринза”

15000

15000

11

День визволення міста

3000

3000

12

День пам’ятіжертв голодомору

400

400

13

Святкування Новорічних та Різдвяних свят

14000

14000

14

День органів місцевого самоврядування

6000

10000

15

Прийом делегацій

50000

50000

16

Святкування  та відзначення професійних та державних свят

10000

20000

17

Організації відвідування міст-побратимів із України та із закордону делегаціями м.Рахів та організація відпочинку (перевезення, проживання, харчування, закупівля сувенірів тощо)

50000

50000

Витрати по проведенню культурно-мистецьких Програм передбачаються за рахунок коштів місцевого  бюджету  та інших джерел фінансування.

1.4.         Додаток №1 «Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування на 2016-2017 рік» Розділ 5 «Фінансове забезпечення програми» викласти в новій редакції:

            Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Зміст заходу

 

Очікуваний обсяг фінансування (грн.)

2016 р.

2017 р.

1. Придбання сувенірів, кубків для проведення змагань

50000

50000

2.

 

Придбання Новорічних подарунків та призів

12000

12000

3. Істотко- архітектурний план міста

116000

4.

 

Членські внески в “Асоціацію міст України та громад”

3500

3500

5.

 

Придбання та обслуговування  програм для комп`ютерів

5000

8000

6. Встановлення водоохоронних зон

90000

90000

7.

 

Виготовлення рекламної продукції про місто

100000

100000

8.

Придбання подарункових наборів до «Дня випускника»

25000

25000

        Фінансове забезпечення здійснюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Бюджетного кодексу за рахунок коштів місцевого бюджету.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _______________  №

м. Рахів

 

Про встановлення тарифів на послуги

водопостачання та водовідведення

 

В зв’язку з збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів та енергоносіїв, з метою приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованих, враховуючи розрахунки                 КП „Рахівтепло”, відповідно до Постанови КМУ №269 від 17.07.2014 р., керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити тарифи на водопостачання:

 

–     для населення – 7,12 грн./м3;

–     для бюджетних установ – 7,80 грн./м3;

–     для інших споживачів – 10,16 грн./м3.

 

2.Затвердити тарифи на водовідведення:

 

–     для населення – 5,69 грн./м3;

–     для бюджетних установ – 6,23 грн./м3;

–     для інших споживачів – 8,12 грн./м3.

 

3. Дане рішення вступає в силу з 01 липня 2016 року.

 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 11 вересня 2014 року №712 „Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення ”.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

Проект

 

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _________________  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення Рахівської міської ради

№28 від 23.12.2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік»,

та №61 від 16.02.2016 року «Про внесення змін до рішення

№28 від 23.12.2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік»

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в рішення Рахівської міської ради № 28 від 23.12.2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік» додаток 3, а саме п. 3 «Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення м. Рахів» замінити на «Будівництво мережі вуличного освітлення м. Рахів вул. Красне Плесо від КТП-71, в тому числі проектні та вишукувальні роботи».

2.Внести зміни в рішення Рахівської міської ради № 61 від 16.02.2016 року «Про внесення змін до рішення № 28 від 23.12.2015 року «Про міський бюджет на 2016 рік» додаток 5,  п. 2 «Капітальний ремонт вуличного освітлення, в тому числі проектні та вишукувальні роботи»  замінити на «Будівництво мережі вуличного освітлення м. Рахів вул. Красне Плесо від КТП-71, в тому числі проектні та вишукувальні роботи».

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

Проект

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _________________  року  №

м. Рахів

 

Про організацію випасу громадської худоби на

високогірних полонинах та урочищах, затвердження

відповідальних за випас худоби в 2016 р.

 

У відповідності  до розпорядження № 197 від 14.05.2012 року Рахівської районної  державної адміністрації Закарпатської області ”Про надання дозволу територіальним громадам на випас худоби на високогірних пасовищах (полонинах),за межами населених пунктів в літньо-осінній період 2012 року”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні , міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити відповідальних за випас худоби громади міста:

– „ Бребеняска”                       – Рошко М. І. ;

– „ Стіг-Гробовий”                  – Думен М.М.;

– „ Виртопи”                            – Леле Я.І.;

– „ Нєнєска”                             – Колачук М.М.;

– „ Теринтин”                          – Федірцан О.М. ;

– „ Перелісок”                          – Томенюк М.Ю.;

та  урочищах:

– «Вільшоватий»                   – Томенюк І.І.  (не більше 20 голів ВРХ);

– «Співаково-Підкамінь»      – Грегірчак М.І.

2. Погодити розмір оплати за утримання на літній період:

– вівці                                     – 130 грн.;

– велика рогата худоба         – 500 грн.

3. Відповідальним за випас худоби на полонинах та урочищах забезпечити оформлення дозвільних документів для випасу та провести вигін громадської худоби на полонини терміном до 31.05.2016 року.

4.  Відповідальним за випас худоби на полонинах та урочищах забезпечити дотримання вимог ветеринарної медицини щодо проведення щеплення всієї худоби та відповідного ідентифікаційного коду.

5. Відповідальним за випас худоби випас проводити виключно на землях сільськогосподарського призначення (пасовищах) за загодою землекористувачів та землевласників з чітким дотриманням встановленої кількості худоби.

6. У випадку порушення вимог даного рішення міська рада залишає за собою право його відміни.

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

Проект

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __________________  року  №

м. Рахів

 

Про схвалення тексту звернення Рахівської міської ради

до Прем’єр-міністра України щодо Постанови

Кабінету Міністрів України № 265 від 26.03.2008

«Деякі питання пенсійного забезпечення громадян»

 

Розглянувши звернення депутата Рахівської міської ради VII скликання Губко Е.Е. від 11.04.2016 р. «Щодо Постанови Кабінету Міністрів України № 265 від 26.03.2008 р» та про невідповідність її в редакції від 25.03.2014 р. Законам України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», «Про Державний бюджет України на 2016 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», керуючись п.2 ст.11, пп.1,2 ст.12, п.1 ст.15 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Схвалити текст звернення до Прем’єр-міністра України з проханням повернути текст пп. 2,5 Постанови Кабінету Міністрів України № 265 до редакції 26 березня 2008 року (згідно додатку №1).

2.Секретарю ради (Брехлічук Д.Д.) надіслати дане рішення до Прем’єр-міністра України.

 

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 
            Додаток  №1                                                                          до рішення міської ради

8-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ______________№

Прем’єр-міністрові України

Гройсману Володимиру Борисовичу

 

                       звернення

До нас, депутатів Рахівської міської ради VII скликання, звертаються по допомогу пенсіонери, офіційний трудовий стаж яких становить менше, ніж 35 років. Таким громадянам не належиться мінімальної пенсії, що дорівнює прожитковому мінімуму, оскільки згідно ст.28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму тільки за наявності 35 років страхового стажу.

Тож пенсію таких людей обчислено в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу. Відповідно до п.2 ст.6 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», їм нараховують ще 20% вказаної пенсії. В підсумку вони отримують пенсійну виплату, меншу за прожитковий мінімум.

За п.2 Постанови Кабінету Міністрів України № 265 під назвою «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», різницю між обчисленою виплатою і прожитковим мінімумом держава повинна компенсувати так званою щомісячною державною адресною допомогою. Текст цієї постанови в редакції 26.03.2008 р. знаходиться на сайті Міністерства соціальної політики України.

Однак редакція даної постанови за № 112 від 25.03.2014 р. обмежує мінімальну пенсію вказаних громадян 949 гривнями.              Згідно ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»01.09.2015-го року рівень мінімальної пенсії піднявся до 1074 грн.; за ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», з 01.05.2016 р. вона складатиме 1130 грн., а з 01.12.2016 р. – 1208 грн. Проте допоки існує п.2 Постанови КМУ № 112, хоч би до якого рівня зріс прожитковий мінімум і, відповідно, мінімальна пенсія, до копійок наших виборців завжди дораховуватимуть стільки грошей, щоб сума не перевищувала 949 гривень.

П.5 Постанови КМУ № 265 від 26.03.2008 р. зобов’язує переглядати щомісячну державну адресну допомогу, залежно від підвищення прожиткового мінімуму, для всіх осіб, що втратили працездатність. Редакція ж від 25.03.2014 р. передбачає збільшення тільки тієї допомоги, котра зазначена у п. 1 даної постанови, тобто стосується інвалідів.

Ситуація є типовою і актуальною для багатьох пенсіонерів, котрі не здобули відповідного трудового стажу.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись п. 2  ст. 2,  п. 1.  ч. 1.  ст. 8,  п. 5.  ч. 1.  ст. 10,  пп.1, 2  ст.12  Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  п. а/9  ч. 1.  ст. 34  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 1, 5, 14, 15, 16, 19  Закону України «Про звернення громадян»,

просимо:

Кабінет Міністрів України повернути текст пп. 2, 5 Постанови Кабінету Міністрів України №265 до редакції 26 березня 2008 року.

 

проект

Рахівська міська рада

восьма сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  25 травня 2016  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження списку громадян  для

отримання коштів  на встановлення

нагробних пам’ятників

 

Розглянувши подані матеріали,  відповідно до  Програми соціального захисту та підтримки  учасників антитерористичної операції (АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м. Рахів на 2016 -2018 роки, затвердженої рішенням міської ради  п”ятої сесії сьомого скликання від  16 лютого 2016 року №46 із внесеними змінами  згідно рішення  шостої  сесії міської ради сьомого скликання  від 31.03.2016 року №78, Програми підтримки соціально-незахищених верств населення, затвердженої рішенням сесії № 19 від 23.12.2016 р. з внесеними змінами від ____________.,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити  список для виплати  коштів  сім’ям загиблих учасників АТО, та сім’ї загиблого  Героя України, Героя «Небесної Сотні»  на встановлення нагробних пам’ятників, згідно додатку №1.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Петрюк Марію Федорівну.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

Share