Проекти рішень чергового виконкому

👁 1 174    |    Опубліковано: 13.01.2017 о 11:51    |    Автор:    |   
Категорії: Проекти рішень виконкому   |   

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

 

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   _________ 2017 року  №

м. Рахів

 

Про погодження об’ємів використання питної

води з міського водогону та об’ємів на

водовідведення в м. Рахів на 2017 р.

 

Розглянувши лист КП «Рахівтепло» про погодження об’ємів використання  питної води міського водогону  м. Рахів на  2017 р. та об’єми на водовідведення в м. Рахів на 2017 р., керуючись ст. 30  Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

 

1.Погодити КП «Рахівтепло»:

 

– об’єм використання питної води з міського водогону в  м. Рахів на 2017 р. в кількості 431086,00 куб.м. згідно додатку №1;

– об’єм на водовідведення в м. Рахів на 2017 р. в кількості  310765,00  куб.м. згідно додатку №2.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

Проект

 

 

 

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  «__»_________2017 року №_____

м. Рахів

 

Про затвердження тарифів на послуги

ринку комунального підприємства «Тиса»

Рахівської міської ради в м. Рахів

 

Розглянувши звернення директора КП «Тиса» керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити тарифи на послуги комунального підприємства «Тиса» Рахівської міської ради в м. Рахів________ в день за 1 м2 торгової площі (розрахунок згідно додатку №1).

2.Визнати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету Рахівської міської ради №56 від 12.10.2016 року.

3.Оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Рахівської міської ради.

4.Дане рішення вступає в дію з 01.04.2017 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, побуту та торгівельного обслуговування та першого заступника міського голови.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

проекту рішення виконавчого комітету Рахівської  міської ради

«Про затвердження тарифів на послуги ринку Комунального підприємства «Тиса» Рахівської міської ради в м. Рахів»

 

 

1.Опис проблеми.

 

Діючі ставки ринкових послуг, які надає КП „Тиса” м.Рахів були введені 2016 року. Відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” з 01 січня 2017 року помінявся розмір мінімальної заробітної плати. Виникає потреба розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який би дозволив підприємству відповідно до вимог чинного законодавства тарифи на послуги ринку привести до економічно обґрунтованих.

Керуючись Законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, комунальне підприємство підготувало та подало на розгляд виконавчого комітету Рахівської міської ради нові розрахункові матеріали розмірів тарифів на послуги за користуванням торговими місцями.

На підставі звернення КП „Тиса” розроблений проект рішення виконавчого комітету міської ради „Про затвердження тарифів на послуги ринку КП „Тиса” Рахівської міської ради”, який передбачає встановлення тарифу на новому рівні. Даний регуляторний акт розроблений на виконання та з дотриманням вимог ст..8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 1. Метою регулювання є:

 

Метою державного регулювання тарифів на послуги  оренди торгівельних площ є:

– Забезпечення відповідності їх розміру рівню економічно обґрунтованих витрат на них, відкритості та прозорості структури тарифів для суб’єктів господарювання м. Рахів;

– Поліпшення рівня обслуговування населення міста;

– Своєчасна і повна сплата заробітної плати, податків і зборів, та платежів КП «Тиса»;

– Упорядкування відносин між фізичними особами та суб’єктами господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність та ринку та комунальним підприємством „Тиса”.

 

 

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення мети.

 

Визначена проблема може бути розв’язана шляхом встановлення розмірів тарифів на послуги за користуванням торговими місцями, що надає КП „Тиса”, які реально відповідають фактичній собівартості.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту буде забезпечено беззбиткову діяльність комунального підприємства.

Альтернативними способами досягнення встановлених цілей пропонуються наступні:

Перша альтернатива – залишити існуючу плату за послугу. Дана альтернатива є неприйнятною для КП «Тиса», оскільки позбавляє можливості встановити економічно обґрунтовані тарифи на користування торгівельними площами КП «Тиса», утримувати територію КП «Тиса» в належному санітарно-гігієнічному стані.

Друга альтернатива – прийняти запропоноване рішення.

Дана альтернатива (встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги та оренду торгівельних площ) дозволить надавати своєчасні, якісні платні послуги на оренду торгівельних площ  суб’єктам господарювання беззбитково для КП «Тиса», поліпшити рівень обслуговування населення міста.

 

 1. Механізм розв’язання проблеми.

 

Для розв’язання проблеми пропонується затвердити економічно обґрунтовані тарифи на платні послуги на оренду торгівельних площ, розраховані на підставі чинної законодавчої бази та реальних витрат на їх надання КП «Тиса». Прийняття даного рішення дозволить провадити господарську та підприємницьку діяльність на ринку м. Рахів вул. Карпатська б/н.

 

5.Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Прийняття цього рішення надасть можливість:

Приведення у відповідність до чинного законодавства та обґрунтованих економічних показників  тарифів на оренду торгівельних площ. На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги.

 

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Застосування тарифу, який пропонується встановити, дозволить КП „Тиса” підтримувати територію ринку в належному стані, надасть можливість створити належні умови для продавців і покупців у процесі купівлі-продажу товарів, а передбачений у розрахунку рівень рентабельності – забезпечити розвиток матеріально-технічної бази підприємства.

У разі прийняття даного регуляторного акту очікується встановлення чіткої та прозорої процедури оплати за оренду торгівельних площ.

 

   Сфера впливу регуляторного акту Вигоди Витрати
Рахівська

міська рада

виконання повноважень щодо встановлення й узгодження тарифів витрати робочого часу, пов’язані з підготовкою регуляторного акта та виконанням його вимог
КП «Тиса» Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги на оренду торгівельних площ -оплата комунальних послуг

– податку на землю

– виплата  заробітної плати

 

Суб’єкти господарювання

Забезпечення торгівельною площею та належними умовами для здійснення підприємницької діяльності на території ринку Оплата послуг КП «Тиса» за економічно обґрунтованими тарифами
Мешканці міста Рахів –         Отримання кращого рівня обслуговування Відсутні

 

 

 1. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів, підвищення мінімальної заробітної плати, зростання тарифів на комунальні послуги. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін або його скасування.

 

 1. Показники результативності регуляторного акту.

 

Показники результативності регуляторного акту виключно статистичні дані:

– Розмір надходжень до КП «Тиса» від сплати за оренду торгівельних площ;

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

З метою відстеження результативності регуляторного акту, спеціалістом з економічних питань Рахівської міської ради буде проводитися відстеження динаміки зміни кількісних показників, що вказані вище. Стосовно даного  регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності шляхом використання статистичних та аналітичних даних.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись через 6 місяців після затвердження даного регуляторного акта. Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись через рік з дня набрання чинності регуляторного акту. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта .

 

 

Секретар виконкому                                         Д.Д. Брехлічук

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   _________ 2017 року  №

м. Рахів

 

 

Про розгляд звернення

 

 

Розглянувши звернення гр. Мойсюка М. В., керуючись ст.30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

1.Надати дозвіл гр.  Мойсюку Михайлу Васильовичу, мешканцю м.Рахів,  вул. Харківська, 14, на  розміщення дитячих вело-машинок  на площі по вул.Миру (біля  районного будинку культури) терміном  з  01 березня 2017 року  по 15 листопада 2017 року.

 

 

 

Міський голова                                                             В.В.Медвідь

 

 

Проект

 

 

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   _________ 2017 року  №

м. Рахів

 

Про подання клопотання щодо представлення

багатодітних матерів до присвоєння почесного

звання України „Мати-героїня”

 

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди», Указів  Президента України від 29 червня 2001 року №476/2001 «Про почесні звання України», від 28 липня 2007 року №674/2007, від 02 липня 2016 року №284/2016 «Про внесення змін до Положення про почесні звання України», розглянувши протокол засідання комісії з розгляду матеріалів та пропозицій для представлення до нагородження почесним званням ”Мати-героїня” від 13.02.2017 р. „Про подання клопотання перед Рахівською райдержадміністрацією щодо представлення до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», керуючись статтею 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и  р і ш и в :

 

 1. Подати клопотання до Рахівської райдержадміністрації щодо представлення багатодітних матерів до присвоєння почесного звання «Мати-героїня» за вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім’ї:

 

 

Міський голова                                                           В.В. Медвідь

 

 

Проект

 

 

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   _________ 2017 року  №

м. Рахів

 

Про  погодження заяв та

клопотання про кредитування

 

Відповідно до програми Рахівської міської цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 рр., затвердженої рішенням  міської ради від 31.03.2016 року №81, з внесеними змінами від 18.04.2016 року, Договору про співпрацю між Закарпатським обласним Фондом інвестування та Рахівської міською радою по реалізації цільової програми «Власний дім» на 2016-2020 роки від 30.06.2016 року, керуючись п. 3 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

 1. Погодити заяву та клопотати перед Закарпатським обласним фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та нерухомості на виділення пільгових кредитів для:

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

 

Проект

 

 

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   _________ 2017 року  №

м. Рахів

 

Про заборону торгівлі алкогольними,

слабоалкогольними напоями та пивом

 

Керуючись статтею 30, частиною 6 статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законами України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв”, „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів”, постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 №854 „Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями”, з метою упорядкування торгівельної діяльності на території міста, профілактики порушень громадського порядку в нічний час доби, враховуючи численні скарги мешканців міста, виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

 1. Заборонити з ______________ по_____________ на території міста Рахів роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом з 23.00 год. до 05.00 год. у стаціонарних, виносних та пересувних об’єктах торгівлі, цілодобових магазинах, малих архітектурних формах, барах, кафе, ресторанах, автомобільних заправних станціях, розважальних закладах міста.
 2. Зобов’язати власників закладів торгівлі забезпечити наявність інформаційних табличок про заборону роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у години визначені даними рішенням.
 3. Довести дане рішення до відома Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП у Закарпатській області для організації його виконання.

4.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Рахівської міської ради та в газеті „Зоря Рахівщини”.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю.

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

Share