Проекти рішень на 63- є засідання сесію міської ради шостого скликання:(2)

👁 2 247    |    Опубліковано: 16.01.2015 о 15:08    |    Автор:    |   
Категорії: 03. Проекти рішень міської ради   |   

 

Рахівська міська рада

__________________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __________2015  року  №_________

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення №277

від 16.01.2012 року „Про затвердження

програм соціально-культурного розвитку

на 2012-2015рр.”

 

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2015р. (Додаток №1 до рішення ).

2. Внести зміни в темін дії Програми щодо забезпечення громадського порядку на території м. Рахів  на 2014-2015рр.

3.  Внести зміни в п 3.8  „Основні заходи щодо реалізації Програми „  додатку   №2    до рішення міської ради  №277 від 16.012012 р. „Програма підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015” з внесеними змінами від 23.07.2014 року, від 11.11.2014 року  та викласти його в такій редакції:

„ Виплачувати родичам непрацюючих громадян міста допомогу на поховання   у розмірі 1000грн.”

4.  Внести зміни в п. 5 „Фінансове забезпечення програми „ додатку   №1    до рішення міської ради  №277 від 16.012012 р. „Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування „ на 2012-2015 рік з внесеними змінами рішенням від 14 лютого  2013  року  №491, від 22.03.2013 №501, №627 від 14.02.2014 року та викласти його в такій редакції:

5. Фінансове забезпечення програми .

               Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

Зміст заходу

       Очікуваний обсяг фінансування (грн.)
2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
1 Оплата за проведення робіт по нормативно-грошовій оцінці земель     в тому числі судові витрати   43000    
2 Історико – архітектурний план     100000 100000
3 Громадські роботи за рахунок міської ради 5000 5000 5000 5000
4 Придбання Новорічних подарунків та призів 12000 12000 15000 15000
5 Забезпечення дровами Почесних громадян міста 5000 5000 5000 5000
6 Проведення геодезичних зйомок та створення топокарт 60000 60000    
7 Встановлення водоохоронних зон     100000 100000
6 Членські внески в “Асоціацію міст України та громад” 3500 3500 3500 3500
7 Придбання та обслуговування  програм для комп’ютерів 5000 8000 10000 10000
8 Розмежувань земель  державної та комунальної власності на території міста 58900 58900    
9 Виготовлення генерального плану міста в т. ч.  оплата робіт по проведенню експертизи  та інше 248100 280000 220300 60000
10 Встановлення відеонагляду   20000 20000 20000
11 Виготовлення буклетів, сувенірів  та рекламної продукції про місто       50000
 

Фінансове забезпечення здійснюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Бюджетного кодексу за рахунок коштів загально та спеціального фонду місцевого бюджету.

5. Внести зміни додаток №4 до рішення міської ради  №277 від  16.01.2012р. „Програма благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.” в частині фінансування заходів щодо реалізації Програми з благоустрою міста Рахів на 2014-2015рр.  :

Викласти в новій редакції

Найменування робіт та заходів

Джерело фінансування

Фінансування, грн.

2014 р.

2015р.

1

2

4

6

7

П. 5 обслуговування зовнішнього освітлення в т. ч. придбання матеріалів Міський бюджет 99000

 

99000

 

 

 

6. Затвердити „Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові на 2015рік” (Додаток №2 до рішення)

7. Затвердити  зміни в рішення №277 від 16.01.2012 року „Про затвердження програм соціально-культурного розвитку на 2012-2015рр.”  з внесеними змінами рішеннями №470 від 04.01.2013р., №491 від 14.02.13 року, №501 від 22.03.2013, №627 від 14.02.2014року, №656 від 08.05.2014 року, №694 від 23.07.14 року та  викласти перелік програм в наступній редакції:

–  програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2012-2015рр.;

– підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2012-2015рр.;

–  програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр.;

– програма благоустрою міста на 2012-2015рр.

– програма фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2015р.

– програма фінансової допомоги  МКП ,,Рахівомунсервіс” на 2013-2015р.

– програма щодо забезпечення громадського порядку на території м. Рахів на 2014-2015рр.

– програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові на 2015рік.

 

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

            Додаток  №1                                                                        до рішення міської ради  №773

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

ПРОГРАМА

фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2015р.

1.Загальні положення.

Програма підтримки міського комунального підприємства „Рахівтепло” на 2015 рік є одним із етапів стабілізації роботи підприємства з метою запобігання його збитковості. Основними видами послуг комунального підприємства „Рахівтепло” є надання послуг з водопостачання,водовідведення та теплопостачання м.Рахів.

За підсумками 2013- 2014 року підприємство надало послуг на суму 9788,0 тис. грн. витрати на виробництво складають 10458 тис. грн., тобто підприємство спрацювало збитково, збиток складає            670 тис.грн. Основною причиною збиткової діяльності є зростання цін на матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, слабка матеріально-технічна база, низька оплата мешканцями за житлово-комунальні послуги.

Наслідком існуючого фінансово-господарського стану є виникнення заборгованості за поставлене паливо на міську котельню  за минулі роки.

2.Мета та цілі Програми.

Головною метою Програми є виведення  комунального підприємства „Рахівтепло,, з критичного фінансово-господарського стану.

Підприємство працює на регульованих тарифах, не має достатніх матеріальних і технічних ресурсів необхідних для виконання своїх функцій в нормативному режимі. Фінанси направляються на технічний розвиток підприємства,ліквідації заборгованості по паливу  та електроенергії, а також для виплати заробітної плати з усіма обов’язковими відрахуваннями та ліквідації заборгованості по  ПДВ.

3.Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансово-економічне забезпечення Програм здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та міського бюджетів.

Фінансова допомога

КП „Рахівтепло” на 2015р.

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

2015 р.

Використання

Фінансова допомога

 

150,0

150,0

Погашення заборгованості по паливу

 

 

4.Очікувані результати.

Виконання Програми дасть можливість:

–         забезпечить сталу та ефективну роботу КП ,,Рахівтепло”;

–         покращить якість наданих послуг населенню;

–         погасить заборгованість по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та ПДВ;

–         погасить  заборгованість  підприємства за поставлене паливо в минулих роках на міську котельню.

5.Координація та контроль за виконанням Програми.

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет міської ради.

 

 

 

Секретар ради                                                                  І.П.Сенюк

 

 

            Додаток  №2                                                                        до рішення міської ради  №773

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

 

ПРОГРАМА

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м.Рахів на 2015 рік

 

1.Вступ

 

З метою покращення соціально-економічного становища міста, поліпшення його інвестиційного іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення , виникла необхідність змінити на краще ситуацію у сфері дорожнього господарства міста.

Проблеми у сфері дорожнього господарства міста завжди знаходяться в центрі уваги виконавчого комітету міської ради. Від того, як вирішуються проблеми даної галузі на державному та регіональному рівнях, залежить життєдіяльність, соціальна стабільність та інвестиційна привабливість міста.

 

Однією з нагальних і найбільш болючих є проблема капітального ремонту доріг комунального значення міста та їхнє утримання в належному стані.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (із змінами).

2.Головні цілі та завдання

         Основними цілями та завданнями даної програми є:

– розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території міста.

– покращення соціально-економічного розвитку міста, поліпшення інвестиційного іміджу та розвитку туризму за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності .

– забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності в дорожній доступності.

 

3. Оцінка поточної ситуації

3.1. Загальна характеристика міста

Рахів – найвисокогірніше місто і районний центр в Україні. Розташований в північно-східній частині Закарпатської області,в гірській угловині на висоті 430 м над рівнем моря,на перехресті шляхів з Галичини і Буковини до Румунії й Угорщини. Площа міста-524,2 га.

Рахів займає стратегічне місце на українсько-румунському кордоні та кордоні з Євросоюзом. Таке стратегічно важливе місцеположення Рахова, його природна дотичність до європейських держав  можуть посилити і створити нові стратегічні можливості, а також дозволять долучитися до участі в європейських регіональних проектах розвитку в рамках інтеграції України до Європейської спільноти.

   Для здійснення  господарської діяльності практично  використовуються транспортні засоби, часто – великої місткості і тоннажу . Всього в місті нараховується 48 автомобільних доріг протяжністю 29,9 км. Доріг з твердим покриттям – 5,4 км, ґрунтових доріг – 20,97 км. Ширина комунальних вулиць та доріг становить в середньому 7 м, проїжджої частини – 4-6 м. Переважна більшість транзитних транспортних потоків проходить через місто, значне транспортне навантаження на вулицях створюють підприємства і підприємці, що здійснюють свою господарську діяльність у місті..

Через місто також проходять міжобласні та загальноукраїнські пасажирські маршрути, які забезпечують автобусні перевезення пасажирів області, нашої та інших держав.

Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа міста втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання та капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції чи будівництва. На даний час здійснюється у більшості випадків поточний ямковий ремонт дорожнього покриття у місті, який не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Більш економічно вигідним за ямковий ремонт є капітальний ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім сучасним стандартам та буде служити десятки років. Місто має досить розвинену вуличну мережу.

 

3. Фінансування

Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок міського,обласного державного бюджетів та інших коштів для реалізації програм розвитку дорожнього господарства України з метою підвищення соціального рівня життя населення міста, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.

 

 

 

 

Титульний список

 

КФК

Найменування робіт та послуг

Сума, тис. грн.

170703

Придбання дорожніх знаків

10,0

170703

Послуги з обслуговування доріг

100,0

170703

Послуги з встановлення дорожніх знаків

30,0

170703

Поточний ремонт доріг

300,0

170703

Капітальний ремонт доріг

2100,0

 

Разом :

2540,0

 

4. Очікувані результати

Таким чином, одним із першочергових завдань для міста є раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж міста, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку міста в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у місто та дозволить розвиватися діючим підприємствам міста і створенню нових суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців міста.

 

 

  Секретар ради                                                          І.П. Сенюк

Рахівська міська рада

_______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _________ 2015  року  №______

м. Рахів

 

Про міський бюджет на 2015 рік

 

У відповідності до п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, Бюджетного кодексу ,  ”Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” , рішення районної ради №    від 21.01.2015р. “Про районний бюджет на 2015 рік”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2015 рік в сумі  10765000 грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити в сумі 10052800 грн.,  спеціального фонду бюджету – 712200грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у сумі 10765000  грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду 9330820 грн. та спеціального фонду – 1434180 грн. (додаток №2).

3. Установити розмір оборотного касового залишку  коштів міського бюджету  в сумі  2000 грн.

4. Затвердити обсяг між бюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим на делеговані видатки  в сумі 6534200 грн.

5. Установити:

–  профіцит загального фонду міського    бюджету в сумі 721980грн.

–  дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 721980 грн.

згідно з додатком 5 до цього рішення

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку згідно додатку №3 до цього рішення.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою :

–         оплата праці працівників бюджетних установ;

–         нарахування на заробітну плату ;

–         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–         забезпечення продуктами харчування ;

–         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

–         обслуговування державного боргу;

–         поточні трансферти населенню ;

–          поточні трансферти  місцевим бюджетам .

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету , кошти на реалізацію програм  соціально-культурного розвитку (додаток № 4).

Установити, що у 2015 році фінансування видатків, визначених додатком № 4 проводяться по програмах, затверджених рішення міської ради.

9. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові та першому заступнику міського голови отримувати  у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України,   позики на покриття обсягів тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету  в межах поточного бюджетного періоду із єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного року.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право міському голові  та першому заступнику міського голови , за погодженням із постійною комісією  міської ради з питань бюджету, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначенні  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік:

–  у частині доходів є надходження, визначені статтею691   Бюджетного кодексу.

– у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу.

– у частині кредитування є надходження, визначені статтею691   Бюджетного кодексу.

13. Надати право міському голові та першому заступнику міського голови у міжсесійний період протягом 2015 року:

– приводити у  відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи та видатки міського бюджету;

– здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих  бюджетів, відповідно до внесених змін законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, обласної, районної ради та районної державної адміністрації;

– здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету за обґрунтуванням.

14.  Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

 

Міський голова                                                 Я.В.Думин

Share