Рішення 17-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання від 17.02.2017 р.

👁 2 812    |    Опубліковано: 01.03.2017 о 23:09    |    Автор:    |   
Категорії: Рішення міської ради 2017 рік   |   

 

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №262
м. Рахів

Про затвердження списку громадян, для
отримання матеріальної допомоги

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів, відповідно до Програми підтримки соціально незахищених верств населення міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від 23 грудня 2015 року №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :
1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі 104050 грн. згідно додатку №1.
2. Затвердити список на виплату допомоги учасникам АТО та членам їх сімей в сумі 11000 грн. згідно додатку №2.
3.Затвердити список громадян на виділення матеріальної допомоги повернутої з ВАТ „Ощадбанк” за грудень 2016 року в сумі 9700 грн. згідно додатку №3.
4. Затвердити список громадян на виділення матеріальної допомоги, які постраждали внаслідок паводку 3- 4 лютого 2017 року в сумі 10000 грн. згідно додатку №4.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №263
м. Рахів

Про внесення змін до рішення міської ради
№1 від 11.11.2015 р. «Про інформацію
міської виборчої комісії «Про результати виборів
міського голови та депутатів Рахівської міської
ради 25 жовтня 2015 року»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заяви депутата Рахівської міської ради Червак Інни Василівни щодо зміни прізвища з «Червак» на прізвище «Дан», Рішення Рахівського районного суду №305/902/16-ц від 13.07.2016 р., міська рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни в додаток п. 3 рішення №1 від 11.11.2015 р. «Про інформацію міської виборчої комісії «Про результати виборів міського голови та депутатів Рахівської міської ради 25 жовтня 2015 року», а саме: змінити прізвище депутата Червак Інна Василівна на прізвище Дан Інна Василівна.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №264
м. Рахів

Про встановлення тарифів на послуги
водопостачання та водовідведення

В зв’язку з збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів, енергоносіїв, та розміру мінімальної заробітної плати, з метою приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованих, враховуючи розрахунки КП „Рахівтепло”, відповідно до Постанови КМУ №269 від 17.07.2014 р., керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити тарифи на водопостачання:
– для населення – 10,54 грн./м3;
– для бюджетних установ – 11,53 грн./м3;
– для інших споживачів – 15,05 грн./м3.

2.Затвердити тарифи на водовідведення:
– для населення – 8,71 грн./м3;
– для бюджетних установ – 9,54 грн./м3;
– для інших споживачів – 12,43 грн./м3.

3. Дане рішення вступає в силу з 01.04.2017 року.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 25 травня 2016 року №108 „Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення ”.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №265
м. Рахів

Про внесення змін до рішення міської ради
від 29 січня 2015 року №781 „Про встановлення
розмірів ставок єдиного податку”

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в додаток №1 до рішення міської ради від 29.01.2015 р. №781 „Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”, а саме пункт 3.1. викласти в новій редакції:
„Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки) ”.
2. Встановити що на території міста Рахів в 2017 році діють ставки єдиного податку встановлені рішенням міської ради від 29 січня 2015 року №781 „Про встановлення розміру ставок єдиного податку”.
3.Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
4.Секретарю міської ради Брехлічук Д.Д. надіслати дане рішення до ДПІ у Рахівському районі.

Міський голова В.В. Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №266
м. Рахів

Про встановлення податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

Відповідно до ст.ст.7,8,10, 12, 266 Податкового кодексу України із змінами та доповненнями, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Встановити, що на території міста Рахів в 2017 році податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки справляється за ставками встановленими рішенням міської ради від 26 січня 2016 року №42 „ Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ”.
2.Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.
3.Секретарю міської ради Брехлічук Д.Д. надіслати дане рішення до ДПІ у Рахівському районі.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №267
м. Рахів

Про внесення змін до рішення
Рахівської міської ради №260 від 13.01.2017р.
«Про встановлення нормативної вартості
харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах освіти»

У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (із внесеними змінами), міська рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни в рішення Рахівської міської ради № 260 від 13.01.2017р. «Про встановлення нормативної вартості харчування дітей в дошкільних навчальних
закладах освіти», а саме – п. 3 та п. 4 викласти в такій редакції:
3. Надати пільгу в розмірі 50% по оплаті харчування дітей в дошкільних навчальних закладах освіти батькам та особам, що їх замінюють:
– багатодітних сімей (троє і більше дітей)
– сімей, які потерпіли в наслідок катастрофи на ЧАЕС;
– одиноким матерям;
– дітям напівсиротам;
– учасникам бойових дій та АТО.
4. Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, що їх замінюють:
– дітей-сиріт,
– дітей позбавлених батьківського піклування,
– дітей-інвалідів,
– дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Пункт 4 – Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Петрюк М.Ф. та завідувачів дошкільних навчальних закладів, вважати пунктом 5.

Міський голова В.В. Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №268
м. Рахів

Про внесення змін у рішення № 151 від 26.08.2016 р.
«Про створення тендерного комітету та затвердження
Положення про тендерний комітет»

У відповідності до ст.ст. 26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» міська рада

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в додаток 1 рішення Рахівської міської ради № 151 від 26.08.2016 р. «Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний комітет», а саме:
1.1. Виключити зі складу тендерного комітету Рахівської міської ради керуючого справами – Сенюк Ірину Павлівну.
1.2. Включити до складу тендерного комітету Рахівської міської ради спеціаліста з обліку та звітності – Колясюк Тетяну Михайлівну.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №269
м. Рахів

Про затвердження
Програми розвитку туризму у
м.Рахів на 2017 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», Стратегії розвитку туризму і курортів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року №1088-р, з метою організаційного та фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму і рекреації, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити Програму розвитку туризму в місті Рахові на 2017 рік (згідно додатку).
2. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради №45 від 16.02.2016 р. «Про затвердження Програми розвитку туризму у м.Рахів на 2016-2017 роки».
4. Контроль за вищевказаною Програмою покласти на постійну комісію з охорони навколишнього середовища, розвитку туризму та рекреації.

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02.2017 р. №269

Програма
розвитку туризму в місті Рахів на 2017 рік

1. Передумови прийняття Програми
«Програма розвитку туризму в м.Рахів на2017 рік» (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста, створення якісної мережі сервісу, як для екскурсійного,пізнавального так і для розважального та ділового туризму.
2. Актуальність проблем, на вирішення яких спрямовані заходи Програми
Програма базується на основі аналізу сучасного стану розвитку туризму та туристичної інфраструктури в місті Рахові, результатах виконання попередніх міських програм розвитку туризму, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.
Заходи Програми спрямовані на:
 підвищення туристичної конкуренто спроможності міста;
 стимулювання підприємців, задіяних в туристичній сфері;
 розвиток існуючої туристичної інфраструктури;
 створення нових привабливих туристичних об’єктів.
У реалізації заходів Програми можна виділити наступні зацікавлені сторони (цільові групи):
 суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність в туристичній галузі міста;
 представники громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток туристичної галузі, вивчення історичної спадщини міста, підвищення якості туристичних послуг;
 представники органів міської влади та територіальних органів державної влади, які зацікавлені у встановленні партнерських відносин з суб’єктами малого підприємництва для виконання основних завдань Програми.
Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням туристів та екскурсантів в місті Рахові, збільшенням частки підприємців задіяних в туристичній сфері та збільшення кількості працівників, які займаються обслуговуванням туристів та екскурсантів.

3. Мета та завдання Програми
3.1. Мета Програми
Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках міста, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу Рахова на обласному, всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг. Також забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг у місті, здійснення рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного туризму. Це повинно забезпечити зростання туристичних потоків та коштів, які туристи витрачають під час кожних відвідин міста, що в свою чергу повинно позитивно відобразитися на збільшенні фінансових оборотів галузей пов’язаних з туризмом, а саме: транспорту (перевізників, продавців палива, сфери комунікаційних послуг), торгівлі, мережі закладів харчування, місцевих підприємств харчової промисловості, телекомунікації, виробників спортивного й туристичного устаткування та поліграфічної продукції. Розвиток туристичної галузі також має велике соціальне значення за рахунок зменшення безробіття, зокрема не лише за рахунок створення робочих місць суб’єктами туристичної індустрії і пов’язаних з нею галузей, а й за рахунок збільшення само зайнятості населення (майстри народних промислів, індивідуальні виробники сувенірної продукції, художники, фотографи та інші).

3.2. Основні завдання Програми
Основні завдання Програми:
– формування позитивного іміджу міста шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал Рахова на обласному, регіональному, державному та міжнародному рівнях (у тому числі з використанням сучасних Інтернет-технологій);
– збільшення доходної частини місцевого бюджету від туристичної галузі;
– забезпечення круглорічної привабливості міста для туристів;
– підвищення якості та асортименту надання туристичних послуг;
– розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;
– підтримка в’їзного та внутрішнього туризму;
– створення безпечних умов для туристів;
– надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам малого підприємництва в туристичній галузі.
Програма реалізовується за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в межах коштів, передбачених на її виконання, а також коштів:
– зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності;
– іноземних і вітчизняних інвесторів;
– позабюджетних фондів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.
Реалізація визначених завдань та подальший розвиток туризму в місті в більшості залежить від змін законодавства в сфері туристичної діяльності, регуляторної політики, державного контролю, політичної та економічної ситуації в країні.

4. Заходи реалізації програми
Основні заходи Програми розвитку туризму в місті на 2017 рік
№ п/п Найменування заходів Виконавець Джерела фінансування Прогнозований обсяг
фінансових ресурсів, тис. грн.
2017 р.
1. Розробка пропозицій, створення системи навігації у місті (адресування вулиць та будинків), в т.ч. організація виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних стовпів-покажчиків, покажчиків різних напрямків, туристичних карт-схем, дощок туристичної інформації, туристичних стендів тощо); розробка 3Dекскурсії по місту.

Рахівська міська рада Міський бюджет

50
2. Розробка та встановлення відпочинкових зон у місті в т.ч.: відновлення джерел питної води, аналіз хімічного складу, облаштування туристичних стежок альтанками та лавками.

Рахівська міська рада Міський бюджет

30
3. Створення інформаційних друкованих матеріалів та сувенірної продукції для представлення туристичного потенціалу міста, розробка календарів та сувенірів із панорамами міста, виготовлення та встановлення біл-борду Рахівської міської ради

Рахівська міська рада Міський бюджет

60
4. Проведення та участь у культурно масових заходах; проведення майстер-класів, участь в еколого-освітніх заходах, розвиток туристичного гуртка.
Рахівська міська рада Міський бюджет

20
5. Облаштування туристично-інформаційного центру. Рахівська міська рада Міський бюджет 30
6. Участь представників туристичної галузі міста у міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, форумах з питань розвитку туризму.
Рахівська міська рада Міський бюджет
15
7. Розробка та друк туристичної рекламно-інформаційної продукції, туристичних карт, довідників, каталогів, книг в т.ч. в електронному вигляді на кількох іноземних мовах, включаючи їх розміщення на веб сторінці міської ради.

Рахівська міська рада Міський бюджет

25
8. Створення та встановлення нових туристичних об’єктів та атракцій (мотузковий парк) Рахівська міська рада Міський бюджет 500
9. Участь та співфінансування грантових проектів. Рахівська міська рада Міський бюджет 20
10. Галерея старих фото під відкритим небом Рахівська міська рада Міський бюджет 15
11. Туристичний сайт міста Рахова Рахівська міська рада Міський бюджет 30
12. Створення відкритих wi-fi зон для безкоштовного доступу в мережу інтернет в м. Рахів Рахівська міська рада Міський бюджет 20
Всього: 815

5. Фінансування програми
Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних ті іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету затверджується міською радою.

6. Очікувані результати реалізації програми
Виконання Програми дасть змогу:
– сприяти відновленню і зміцненню існуючої матеріальної бази туризму, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення міста та туристів;
– створить можливості для інтенсифікації туристичної діяльності, посилить взаємозв’язок інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку міста;
– надасть можливість активізувати існуючий туристичний потенціал Рахова, сприятиме формуванню у територіальної громади почуття відповідальності до розвитку міста, його економічного та соціального зростання.
Очікувані результати:
– підвищення якості туристичних послуг;
– розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;
– збільшення кількості туристів та екскурсантів;
– збільшенню щорічних надходжень до бюджету міста.

Секретар ради Д.Д.Брехлічук

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №270
м. Рахів

Про затвердження Програми підтримки
творчо обдарованих дітей Рахівського
районного будинку дитячої та юнацької
творчості на 2017 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про позашкільну освіту», з метою підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити Програму підтримки творчо обдарованої дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості на 2017 рік (згідно додатку).
2. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.
3.Координацію та контроль за виконанням даної програми покласти на постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №270

Програма
підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості на 2017 рік

1.Передумови прийняття Програми
«Програма підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості на 2017 рік», (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на сприяння формуванню творчого потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.

2.Актуальність проблем, на вирішення яких спрямовані заходи Програми
Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, на запровадження такої моделі співпраці з обдарованими дітьми, яка б дозволила кожному таланту завершити певний рівень самореалізації ще в період учнівства. Адже високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це значною мірою стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

3.Мета та завдання Програми
Метою програми є створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки та заохочення здібних дітей міста. Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для творчої самореалізації дітей. Для досягнення мети Програми в частині надання фінансової підтримки передбачається надання матеріальної допомоги обдарованим дітям міста Рахів для участі у всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах, виставках, фестивалях.
Завданням Програми є піднесення статусу та створення іміджу успішності обдарованих дітей та молоді у колективах, заохочення їх до розвитку здібностей, творчого мислення та самовдосконалення; створення системи пошуку, підтримки, матеріального,соціального та психологічного стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді.
4.Заходи реалізації програми
Основні заходи Програми підтримки творчо – обдарованих дітей Рахівського РБДЮТ на 2017 рік
№ п/п Найменування заходів Виконавець Джерела фінансування Прогнозований обсяг
фінансових ресурсів, тис. грн.
2017 р.
1. Фінансова підтримка для організації участі обдарованих дітей в українських та міжнародних фестивалях, виставках та конкурсах

РБДЮТ Міський бюджет 50
2. Організація, проведення та підтримка всеукраїнських, обласних, районних міських дитячих та молодіжних заходів
РБДЮТ Міський бюджет 100
3. Придбання апаратури, обладнання, інформаційних матеріалів, грамот, кубків, подарункових наборів РБДЮТ Міський бюджет 100
Всього: 250

5.Фінансування програми
Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних ті іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету затверджується міською радою.

6.Очікувані результати реалізації програми
Виконання міської програми «Підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського РБДЮТ» забезпечить:
– удосконалення системи пошуку і підтримки обдарованих дітей;
– стимулювання співпраці позашкільних навчальних закладів;
– фінансову підтримку обдарованим дітям для участі у змаганнях та конкурсах в Україні та за кордоном.

Секретар ради Д.Д.Брехлічук

КОПІЯ

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №271
м. Рахів

Про затвердження міської Програми розвитку
фізичної культури і спорту на 2017 рік

З метою вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури та спорту в місті Рахові, сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», враховуючи рекомендації постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік (додається). Дана програма є невід’ємною частиною «Програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.».
2. Головному бухгалтеру міськвиконкому фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2017 рік.
3. Визнати таким, що втратив чинність додаток №4 рішення міської ради від 23.12.2015 р. №19 .
4.Координацію та контроль за виконанням даної програми покласти на постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

Міський голова В.В. Медвідь

Згідно з оригіналом:
Секретар ради Д.Д.Брехлічук

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №271

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
(загальна характеристика)

міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік
(далі – Програма)
1. Ініціатор розроблення Програми постійна комісія з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту Рахівської міської ради
2. Дата, номер і назва роз-порядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
3. Розробник Програми постійна комісія з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту Рахівської міської ради
4 Співрозробник програми Рахівська районна ДЮСШ
5 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Рахівської міської ради

6. Учасники програми Рахівська районна ДЮСШ; Громадська організація «Спортивний клуб «Рахів-нокаут», федерації: з футболу, боксу, волейболу, зимових видів спорту; відділення НОК України, міські спортивні клуби; інші громадські спортивні організації, які опікуються спортом серед ветеранів; громадські спортивні організації, які опікуються спортом серед дітей та молоді.
7. Термін реалізації Програми 2017 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього
у тому числі:
4020,0 тис.грн.
9.1. Коштів міського бюджету 4020,0 тис.грн.
Коштів інших джерел –

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма:
За останні роки в місті відмічаються позитивні зрушення щодо залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом
У спортивних закладах міста упродовж 2016 року збільшено на 200 кількість дітей та молоді, залучених до фізкультурно-оздоровчих занять, мешканці міста масово почали займатися спортом та фізичною культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.
Разом з тим проведений аналіз діяльності установ, організацій фізкультурної спрямованості свідчить про існування проблем щодо зміцнення здоров’я населення міста, залучення його до занять фізичною культурою і спортом.
Кількість вихованців, учнів та студентів, що віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася приблизно на 28%.
Недостатня спортивна інфраструктура, яка здатна задовольнити потреби населення в щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту.
Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2017 року Програми.

ІІІ. Визначення мети Програми (мета Програми):
Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризацію здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

IV. Шляхи і способи розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми:
Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема шляхом:
збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень та виховання здорової дитини;
створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;
удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;
підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьку спортивну школу, спортивних громадських організацій та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;
взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;
врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;
поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи і загальноосвітніх навчальних закладів;
удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту.
Термін дії Програми становить 2017 рік. Передбачається здійснити об’єктивний моніторинг наявних ресурсів сфери фізичної культури і спорту, забезпечення збереження та розширення мережі існуючих закладів фізичної культури і спорту.
В подальшому передбачається поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів міського бюджету, визначається щороку, виходячи з фактичних можливостей бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання Програми за попередній період.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 4020,0 тис. грн.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:
Завдання та заходи Програми спрямовані на створення умов для:
фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів;
підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;
забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;
поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.
Виконання Програми дасть можливість:
збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді до 8-12 годин на тиждень;
підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді, із щорічним збільшенням на 2% рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;
залучити до 20% дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу збірних команд міста;
забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста у обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях різного рівня;
створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;
підвищити рівень авторитету міста у обласному, всеукраїнському та міжнародному спортивному співтоваристві.

VI. Напрями діяльності та заходи Програми:
Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми:
Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює постійна комісія з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

Додаток 1
до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

Ресурсне забезпечення
міської Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

Джерела
фінансування Обсяг коштів,
що пропонується залучити на
виконання
Програми
(тис. грн.)

Обсяг ресурсів усього,
у тому числі: 4020,0
Міський бюджет 4020,0
Кошти не бюджетних джерел –
інші –

Додаток 2
до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2017 рік
Перелік заходів і завдань міської Програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

з/п Назва
напрямку
діяльності
(пріоритетні завдання) Перелік
заходів Програми строки
виконання Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовний обсяг фінансування,
тис. грн. Очікувані
результати

1 2 3 4 5 6 0 8
1 Фізична культура і спорт 1.1. Проведення спортивних заходів за програмою міських спартакіад серед навчальних закладів міста (Придбання кубків, грамот, медалей,оплата суддівства) Протягом року Рахівська міська рада, Рахівська районна ДЮСШ міський бюджет
30,0 Залучення більшого кола школярів до здорового способу життя
2 1.2. Проведення регулярних міських змагань, відкритих турнірів, чемпіонатів, кубків, обласного , Всеукраїнського та міжнародного рівня з різних видів спорту серед різних вікових категорій та серед спортсменів-інвалідів;
( Придбання кубків, грамот, медалей, нагородної атрибутики, сувенірної продукції для нагородження переможців та призерів змагань, оплату суддівства, медичного забезпечення) протягом року Рахівська міська рада,
Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди міський бюджет

50,0 Залучення мешканців міста, спортсменів аматорів, спортсменів – інвалідів до занять фізичною культурою та спортом
3 1.3. Забезпечення підготовки, участі та фінансової підтримки, спортсменів міста різних вікових категорій,
(збірних команд), спортивних клубів та команд у спортивних заходах районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів з олімпійських та неолімпійських видів спорту (перевезення, проживання, харчування, оплата суддівства тощо). протягом року Рахівська міська рада,
Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди міський бюджет
500,0 Збереження та примноження спортивних результатів спортсменами міста
4 1.4. Відзначення кращих тренерів та спортсменів міста щомісячними стипендіями протягом року Рахівська міська рада,
Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди міський бюджет

55,0 Визначення кращих та успішних виступів талановитих спортсменів та тренерів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях
5 1.5. Відзначення обдарованої учнівської молоді ЗОШ міста в галузі спорту щомісячними стипендіями протягом навчального року Рахівська міська рада,
Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди міський бюджет
50,0 Підтримка обдарованої учнівської молоді
6 Матеріально-
технічне
забезпечення
сфери
фізичної
культури і
спорту 2.1. Облаштування, реконструкція, спортивних споруд міста Рахів Протягом року Рахівська міська рада міський бюджет

2000,0 Розвиток
спортивної інфраструктури міста

7 2.2. Здійснення будівництва нових спортивних споруд, у т.ч. майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням Протягом року Рахівська міська рада міський бюджет
1000,0 Розвиток
спортивної інфраструктури міста

8 2.3. Придбання спортивного обладнання та інвентарю, спортивного одягу та взуття для спортивних громадських організацій, спортивних клубів та команд міста Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди міський бюджет
100,0
9 2.4.Придбання спортивного обладнання та інвентарю для районної ДЮСШ Протягом року Рахівська районна ДЮСШ міський бюджет
20,0
10 2.5. Придбання спортивного обладнання та інвентарю для загальноосвітніх закладів міста Рахівська міська рада, ЗОШ міста Рахів міський бюджет
50,0
11 Інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту
3.1. Залучення видатних спортсменів,
спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту до участі у масових фізкультурно-спортивних заходах, з метою популяризації фізичної культури і спорту в місті та пропаганди здорового способу життя, друк інформаційних матеріалів, афіш тощо Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет

30,0 популяризація фізичної культури і спорту в місті
12 3.2. Ведення агітаційно-
просвітницької роботи з
питань культури здоров’я й фізичного виховання населення за допомогою засобів масової інформації (друк інформаційних матеріалів, афіш тощо) Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет
10,0 пропаганда
здорового
способу життя
в місті

13 Міжнародне
співробітницт
во у сфері
фізичної
культури і
спорту 4.1. Співпраця між містом Рахів та містами побратимами в галузі фізичної культури і спорту. Організація та участь в товариських іграх, як в місті Рахів так і закордоном (перевезення, харчування, проживання спортсменів, команд, клубів, тренерів тощо) Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет
100,0 підвищення
спортивного
іміджу міста
14 4.2. Сприяти участі спортсменів міста в обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних заходах згідно із запрошенням організаторів заходів Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет
25,0 підвищення
спортивного
іміджу міста

Всього 4020,00

Секретар ради Д.Д.Брехлічук

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №272
м. Рахів

Про затвердження Програми
розвитку культури в місті Рахів на 2017 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні» від 12 січня 2009 року № 6/209 та з метою посилення підтримки розвитку культури в місті, підвищення її ролі в суспільному житті та створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації народних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, міська рада –

в и р і ш и л а :

1.Затвердити Програму розвитку культури в місті Рахів на 2017 рік (згідно додатку).
2.Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.
3.Визнати таким, що втратив чинність додаток №3 рішення міської ради №19 від 23.12.2015 року
4.Координацію та контроль за виконанням даної програми покласти на постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

Міський голова В.В. Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №272

Програма
розвитку культури в місті на 2017р.

1.Загальні положення
Розробка „Програма розвитку культури в місті на 2017рр.” зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури міста, спрямовання її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення,створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення.
Програма розвитку культури в місті визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвяченим державним та місцевим святам, також стратегію збереження та укріплення позицій Рахова , як культурного центра і перетворення його в справжній європейський культурний центр. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур народів та етносів, що населяють м.Рахів, підтримку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.
Актуальність та необхідність створення Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування Дня Перемоги, Дня солідарності трудящих, Дня незалежності України і інших державних, професійних та місцевих свят. В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку культури в ХХІ столітті, викладені в Основах законодавства України про культуру. В ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста Рахова щодо рівня культури, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури новацій.
Культура Рахова – цілісна система відтворення творчого,інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста.
Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості.
Необхідно визначити основні напрями та форми діяльності органів місцевого самоврядування в місті для подальшого становлення й ефективного функціонування рекреаційно-туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку ділового туризму.
Сучасна туристична індустрія повинна в нашому місті стати однією із найбільш розвиненою і високоприбутковою галуззю економіки, як це є в усьому світі. Недостатня увага приділяється формуванню міського туристичного продукту, що могло б відкрити додаткові робочі місця, в першу чергу для молоді, а в перспективі сприяти поповненню міського бюджету.
Головна увага повинна бути направлена на поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста, створення умов для задоволення його зростаючих духовних потреб, розвитку та підтримки творчих колективів, талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, підвищення рівня виконавської майстерності учасників самодіяльної художньої творчості, проведення культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та професійних свят, Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, участь у міжнародних культурницьких проектах.
Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей побуту та наявності сировини віками на території Рахівщини формувалося виробництво предметів з локальними ознаками художньої образності, орнаментики, формоутворення. З покоління в покоління передавалися таємниці технічної та технологічної майстерності. Нажаль впродовж останніх десятиліть мистецькі осередки занепали, втратилась унікальна можливість передачі художніх традицій молодому поколінню.
Розв’язання проблеми можливе за рахунок здійснення заходів щодо збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів, об’єднання зусиль держави та територіальної громади міста, державних та приватних інвестицій.
2. Мета Програми
Створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання у рахівчан почуттів патріотизму до рідної країни та міста, організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні,забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів , розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури міста, створення умов для розвитку туристичної сфери на території міста.

3. Основними завданнями Програми є:
– надання можливості рахівчанам та гостям міста відзначати державні, професійні та міські свята;
– проведення концертних програм, театралізований свят та фестивалів на високому професійно-художньому та організаційному рівнях;
– збереження народних традицій, свят і обрядів;
– створення умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів по наданню послуг для різних категорій населення при проведенні спортивно-масових, культурних заходів, фестивалів, оглядів, демонстрацій науково-технічних досягнень;
– детальне вивчення проблемних питань у галузі народних художніх промислів та визначення шляхів їх вирішення;
– робота по збору даних для складання загального переліку об’єктів культурної спадщини, а також об’єктів, які потребують ремонту, благоустрою, відновленню у випадку пошкодження, руйнування тощо;
– проведення офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Рахова, інших міст України та закордонних держав;
– виділення коштів для організації відвідування міст-побратимів із України та із закордону делегаціями м. Рахів та організація відпочинку (перевезення, закупівля сувенірів та подарункових наборів, харчування, проживання тощо).
4. Фінансове забезпечення Програми:
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах бюджетних призначень на 2017 р., за рахунок яких передбачається проведення культурно-мистецьких заходів, проведення заходів , приурочених до державних та місцевих знаменних дат: наступних напрямках:
№ п/п Назва заходу Очікуваний обсяг фінансування (грн..)
2017р.
1 Відзначення річниці аварії на ЧАЕС 2000

2 Відзначення пам’яті Т.Г.Шевченка 500

3 День учасників бойових дій на території інших держав 2000

4 День Випускника
20000
5 Всесвітній день здоров’я 5000
6 День довкілля 5000
7 День пам’яті та примирення 5000
8 День матері 5000
9 Міжнародний день сімей 5000
10 День захисту дітей 5000
11 День медичного працівника 5000
12 День державного прапора України 2000
13 Пасха 10000
14 День міста 50000
15 День молоді 2000
16 День Конституції 1000
17 День Незалежності 2000
18 День знань 10000
19 День фізкультури і спорту 5000
20 День рятувальника 2000
21 День вихователя і всіх дошкільних працівників 2000
22 День захисника України 2000
23 День звільнення України від фашистських загарбників 500
24 Фестиваль „Гуцульська бринза” 100000
25 День гідності та свободи 500
26 Міжнародний день інвалідів 5000
27 День збройних сил України 2000
28 День визволення міста 3000
29 День пам’яті жертв голодоморів
400
30 Святкування Новорічних та Різдвяних свят
14000
31 День органів місцевого самоврядування 10000
32 День святого Миколая 5000
33 Новий Рік 10000
34 Святкування та відзначення професійних та державних свят 20000
35 Виділення коштів для прийому творчих колективів та делегацій із України та із закордону (перевезення, закупівля сувенірів та подарункових наборів, проживання, харчування тощо) 100000
36 Виділення коштів для організації відвідування міст-побратимів із України та із закордону делегаціями та творчими колективами м. Рахів та організація відпочинку (перевезення, проживання, харчування, закупівля сувенірів тощо) 100000
Всього 517900

Витрати по проведенню культурно-мистецьких Програм передбачаються за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування.

5. Очікувані результати від реалізації Програми:
– забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, народних промислів;
– розвиток та популяризація національної культури, національних звичаїв та обрядів;
– збагачення духовного життя мешканців та гостей міста шляхом проведення мистецьких заходів;
– виховання високих естетичних смаків громадян та забезпечення їх активної участі у культурному житті міста.

Секретар ради Д.Д. Брехлічук

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №273
м. Рахів

Про затвердження розпоряджень міського
голови прийнятих в міжсесійний період

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » міська рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити розпорядження міського голови :
1.1.З основної діяльності:
– № 144 від 25.11.2016 року – Про нагородження учасників народного аматорського оркестру гуцульських народних інструментів.
– № 145 від 29.11.2016 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт.
– № 146 від 02.12.2016 року – Про відзначання міжнародного Дня інвалідів.
– № 147 від 05.12.2016 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального міського бюджету.
– № 148 від 05.12.2016 року – Про відзначення дня місцевого самоврядування.
– № 149 від 06.12.2016 року – Про святкування 25-ої річниці Збройних Сил України.
– № 150 від 06.12.2016 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 151 від 09.12.2016 року – Про визначення місць торгівлі новорічними ялинками.
– № 152 від 09.12.2016 року – Про надання дозволу на виносну торгівлю.
– № 153 від 09.12.2016 року – Про скликання позачергової 14-ї сесії міської ради.
– № 154 від 15.12.2016 року – Про закупівлю новорічних листівок.
– № 155 від 15.12.2016 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 156 від 15.12.2016 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 157 від 15.12.2016 року – Про затвердження проектно- кошторисної документації на виконання робіт по посипанню вулиць.
– № 158 від 20.12.2016 року – Про початок проведення перевірки передбаченої законом України «Про очищення влади».
– № 159 від 22.12.2016 року – Про придбання новорічних подарунків та призів, прийом делегацій.
– № 160 від 22.12.2016 року – Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату міської ради.
– № 161 від 23.12.2016 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 162 від 23.12.2016 року – Про затвердження проектно – кошторисної документації на поточний ремонт приміщення Рахівської міської ради.
– № 163 від 26.12. 2016 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 164 від 26.12.2016 року – Про створення конкурсної комісії з відбору (суб’єктів) оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення.
– № 165 від 30.12.2016 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету.
– № 166 від 30.12.2016 року – Про надання дозволу на виносну торгівлю.
– № 1 від 04.01.2017 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 2 від 10.01.2017 року – Про призначення громадських слухань.
– № 3 від 10.01.2017 року – Про скликання позачергової 16-ї сесії міської ради.
– № 4 від 11.01.2017 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 5 від 11.01.2017 року – Про затвердження штатного розпису виконавчого апарату міської ради.
– № 6 від 11.02.2017 року – Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2017 рік
– № 7 від 17.01.2017 року – Про надання допомоги на поховання.
– № 8 від 17.01.2017 року – Про скликання 17- ї чергової сесії міської ради.
– № 9 від 17.01.2016 року – Про проведення у місті Різдвяного концерту Національного заслуженого академічного українського хору ім..Г.Верьовки.
– № 10 від 26.01.2017 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального міського бюджету.
– № 11від 30.01.2017 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального міського бюджету.

1.2. Про надання відпусток працівникам виконавчого комітету Рахівської міської ради :
– № 51-в від 08.12.2016 року – Про надання частини щорічної відпустки Петращуку І.В.
– № 52-в від 16.12.2016 року – Про надання відпустки без збереження заробітної плати Федірцан Н.Ю.
– № 53-в від 30.12.2016 року – Про надання частини щорічної основної відпустки Юришинець Г.В.
– № 1-в від 13.01.2017року – Про надання щорічної основної відпустки Слосарчук Н.П.
– № 2-в від 23.01.2017 року – Про надання додаткової оплачуваної відпустки на період складання сесії Тулейбич Е. О.
1.3. Про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників виконавчого комітету Рахівського виконавчого комітету Рахівської міської ради :
– № 54-к від 13.12.2016 року – Про призначення Губко В.М. на посаду провідного спеціаліста з міжнародних зв’язків виконавчого апарату Рахівської міської ради.
– № 55-к від 16.12.2016 року – Про стовщення робочих місць для громадян направлених із центру зайнятості.
– № 56-к від 19.12.2016 року – Про прийом на громадські роботи.
– № 57-к від 23.12.2016 року – Про припинення оплачуваних громадських робіт.
– № 58-к від
– №59-к від 30.12.2016 року – Про звільнення керуючого справами.
– № 60-к від 30.12.2016 року – Про звільнення у зв’язку з переводом.
– № 61-к від 30.12.2016 року – Про зарахування на стажування.
1.4. Про відрядження працівників працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради
– № 20-вд від 28.12.2016 року – Про відрядження міського голови.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №274
м. Рахів

Про внесення змін до рішення
від 27.11.2015р. №9 „Про структуру,
чисельність виконавчого апарату ради та
встановлення умов оплати праці”

Відповідно до статей 11,26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, міська рада
в и р і ш и л а :

Внести зміни в пункт 3 рішення від 27.11.2015 року №9, та викласти в новій редакції:
3. Міському голові та заступникам міського голови:
3.1. Встановити надбавку у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.
3.2. Здійснювати щомісячне преміювання:
3.2.1 міського голови в розмірі посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.
3.2.2 першого заступника міського голови в розмірі 160% посадового окладу. з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.
3.2.3 заступника міського голови в розмірі 80% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.
3.3. Здійснювати преміювання міського голови та його заступників до державних, професійних свят та ювілейних дат в розмірі посадового окладу (при відзначенні кожного заходу).
3.4. Надавати міському голові та його заступникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
3.5. Встановити, що здійснення зазначених виплат у 2017 році проводиться в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії фонду оплати праці.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №275
м. Рахів

Про внесення змін в рішення Рахівської міської ради
№19 від 23.12.2015 року «Про затвердження програм
соціально-економічного та культурного розвитку
міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами
від 18.04.2016 р., 25.05.2016 р., 07.07.2016 р., 26.08.2016 р.
19.10.2016 р., 12.12.2016 р.

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни в рішення Рахівської міської ради №19 від 23.12.2016 року «Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами від 18.04.2016 року, 25.05.2016 р., 07.07.2016 р., 26.08.2016, 12.12.2016 р. а саме:

1. Додаток №1 «Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування на 2016-2017 рік», а саме: Розділ 5 «Фінансове забезпечення програми» викласти у новій редакції:

«Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України»:

Зміст заходу Очікуваний обсяг фінансування (грн.)
2016 р. 2017 р.
1. Придбання сувенірів, кубків для проведення змагань 50000 50000
2. Придбання Новорічних подарунків та призів 60000
80000
3. Історико-архітектурний план міста 116000
4. Членські внески в “Асоціацію міст України та громад” 3500 7000
5. Придбання та обслуговування програм для комп`ютерів 5000 8000
6. Встановлення водоохоронних зон 90000 90000
7. Виготовлення рекламної продукції про місто 100000
100000

8. Придбання подарункових наборів до «Дня випускника» 25000 25000
9. Фінансування громадських робіт 20000 20000
10. Проектно-вишукувальні роботи, інженерно технічні заходи цивільної оборони та цивільного захисту у мирний час 12000
11. Придбання інформаційних стендів, плакатів, кутків для дошкільних навчальних закладів м. Рахів 10000 10000
12
Створення, інформаційне наповнення та обслуговування офіційного веб-сайту Рахівської міської ради. – 15000
13 Оплати послуг з розміщення, друку та розповсюдження інформації в засобах масової інформації.
– 45000

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №276
м. Рахів

Про затвердження звіту
„Про виконання міського
бюджету за 2016 рік”

У відповідності до п. 23 ст. 26, ул. 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету за 2016 рік в сумі 26754776,10 грн.:
– доходи загального фонду в сумі 23576719,97 грн. в тому числі дотації з районного бюджету в сумі 500000,00 грн. та субвенції з державного бюджету в сумі 7424033,46 грн. (додаток №1);
– доходи спеціального фонду в сумі 3178056,13 грн. (додаток №2).
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету за 2016 рік в сумі 26641311,81 грн. :
– видатки загального фонду міського бюджету в сумі 8395183,04 грн. (додаток №3);
– видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі 18246128,77 грн. (додаток №4).

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №277
м. Рахів

Про внесення змін до рішення
від 13.01.2017р. №261 „Про міський
бюджет на 2017 рік в новій редакції”

У відповідності до статті 14, 23, п. ул. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фінансів України №2 від 05.01.2016 року „Про затвердження змін до бюджетної класифікації України”, висновку фінансового управління Рахівської РДА від 03.02.2017 р. №27, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Збільшити обсяг видатків міського бюджету на 2017 рік за рахунок вільного залишку, що утворився станом на 01 січня 2017 року, згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2017 рік згідно з додатком 2 цього рішення.
3. Затвердити зміни до „Переліку об’єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в м. Рахів в 2017 році” згідно з додатком 3, цього рішення.
4. Затвердити зміни до „Переліку програм соціально-культурного розвитку, фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році „ згідно з додатком 4, цього рішення.
5. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.
6. Додаток № 1 – 5 до цього рішення є невід’ємною частиною.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №278
м. Рахів

Про затвердження переліку видів
оплачуваних громадських робіт на 2017 рік

У відповідності до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175, керуючись статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Визначити види громадських робіт, які відповідають критеріям, встановленим ч.3 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», згідно додатку.
2. Головному бухгалтеру Рахівської міської ради, проінформувати територіальний орган про прийняте рішення і обсяги коштів, виділених для фінансування організації громадських робіт.

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №278

ПЕРЕЛІК
видів оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади та району і сприяють їх соціальному розвитку

1.Благоустрій та озеленення населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг.
2.Роботи з ремонту мереж водопостачання та водовідведення, вулично-дорожньої мережі на території населеного пункту.
3.Виконання робіт з відновлення та благоустрою природних джерел і водоймищ, криниць, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.
4.Роботи з утримання в належному стані придорожніх смуг автомобільних доріг загальнодержавного користування.
5.Прибирання службових приміщень.
6.Ремонт місцевих ґрунтових доріг (підсипка річковим гравієм), очистка кюветів, узбіч доріг.
7.Впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус.
8.Попередження повені і паводків у районі та ліквідації їх наслідків, а саме:
8.1.Очистка русел річок, потічків.
8.2. Розчистка від дерев та кущів островів на річках.
8.3.Розчистка берегів річок, мостів.
8.4.Очистка та ремонт доріг, автошляхів.
8.5.Очистка кюветів доріг і прокладка нових стічних канав.
8.6.Відбудова мостів, містків.
8.7.Ремонтні роботи по усуненню пошкоджень центрального водозабору та очистка каналізацій.
8.8.Очистка від паводкового сміття скверів, кладовищ, територій громадського користування.
8.9.Захоронення загиблих тварин.
8.10.Очистка від паводкового сміття дворів згідно санітарних вимог.
8.11.Вантажно-розвантажувальні роботи з вивозу після паводкового сміття.
8.12.Упорядкування смітників.
9.Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.
10.Локалізація та ліквідація осередків карантинного бур’яну – амброзії полинолистої та багаторічної рослини – борщівника Сосновського.

Секретар ради Д.Д.Брехлічук

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №279
м. Рахів

Про надання дозволу КП «Тиса»

Розглянувши лист директора КП «Тиса» Бернара І.І. щодо надання дозволу на користування розрахунком вартості послуг за прибирання торгівельного місця та прилеглих територій, керуючись ул. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада,

в и р і ш и л а :

1.Надати дозвіл КП «Тиса» на користування розрахунком вартості послуг на прибирання торгівельного місця та прилеглих територій згідно розрахунку, що додається.
2.Визнати таким, що втратило чинність рішення Рахівської міської ради сьомого скликання від 26.08.2016 року № 145 «Про надання дозволу КП Тиса».

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №279

Розрахунок вартості
послуг по утриманню, прибиранню торгівельного місця,
прилеглих територій

Основна з/плата 268800 грн.
Нарахування на з/п 59136 грн.
Матеріали, інвентар 1200 грн.
Утримання АУП(згідно додатку №1) 210104 грн.
Електроенергія 5000 грн.
Собівартість послуг 544240 грн.
Рентабельність (20%) 108848 грн.
Вартість послуг 653088 грн.

Розрахунок вартості послуг за 1 м2;
653088 грн. : 3323 м2=171,0 грн. / рік
Тож за місяць:
171,0: 12=14,25 грн. / місяць за 1 м2

3323м2 загальна площа ринку згідно геодезичної зйомки

Додаток №1
до розрахунку тарифу

Розрахунок витрат на утримання АУП

Заробітна плата – 316800 грн.
Нарахування на з/плату – 69696 грн.
Канцтовари – 2400 грн.
Банківське обслуговування – 5000 грн.
Разом : 393896 грн.

Розподіл витрат на АУП :
– На послугу по утриманню та прибиранню торгівельного місця, прилеглих територій – 53,34% – 210104 грн.
– На тариф послуг ринку за 1 м2 торгівельного місця – 46,66%-183792,00 грн.

Секретар ради Д.Д.Брехлічук

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №280
м. Рахів

Про звернення депутатів Рахівської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо підготовки відповідної нормативної бази та роз’яснення утворення госпітальних округів

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” ,міська рада
в и р і ш и л а:

1.Прийняти звернення депутатів Рахівської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо підготовки відповідної нормативної бази та роз’яснення утворення госпітальних округів.
2.Направити зазначене звернення до Кабінету Міністрів України.
3.Опублікувати звернення на сайті Рахівської міської ради.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №280

Кабінету Міністрів України
ул.. Грушевського,12/2,
01008, м. Київ

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Рахівської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо підготовки відповідної нормативної бази та роз’яснення утворення госпітальних округів

Основною метою реформування системи охорони здоров’я має бути захист інтересів населення на доступну і якісну медичну допомогу і бути пріоритетом під час виконання повноважень всіх рівнів влади.
Реформа системи охорони здоров’я має передбачати кардинальні якісні зміни всіх функцій системи охорони здоров’я — управління цією системою, забезпечення її відповідними кадровими ресурсами, необхідного фінансування і особливо, прийняття законодавчих та підзаконних актів для реалізації цих реформ.
Одним з напрямків реформування медичної галузі є рішення Уряду щодо створення госпітальних округів.
30 листопада 2016 року на засідання уряду затверджено постанову «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів». Цей Порядок встановлює критерії для визначення меж госпітальних округів. В той же час багато питань, які зазначені в відповідній постанові залишились поза межами цього нормативного акту.
В той же час, в постанові зазначено, що Госпітальні округи створюються з метою організації мережі закладів охорони здоров’я у спосіб, що дасть змогу забезпечити:
– гарантований своєчасний доступ населенню до послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості;
– ефективне використання бюджетних коштів, що спрямовуються на забезпечення фінансування вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
– створення умов для підготовки закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, до функціонування в умовах управлінської та фінансової автономії та надання медичної допомоги в межах договорів про медичне обслуговування населення з головним розпорядником бюджетних коштів.
Проаналізувавши дане рішення уряду, ми як депутати Рахівської міської ради звертаємо увагу, що для обґрунтування територіальних меж госпітального округу використовуються застарілі данні щодо кількості населення, що проживають на території і часто не відповідають дійсності. Тож, відсутність достовірних даних по кількості населення проживаючого на окремо взятій територіальній одиниці, відсутність аналізу про стан автомобільних доріг, вплинуть на нормативи доїзду до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування та прорахунку необхідного обсягу медичної допомоги в межах госпітального округу.
Вважаємо, що для забезпечення процесу створення госпітальних округів має відбуватись відкрито, публічно, прозоро в умовах децентралізації та з урахуванням реальних показників та за участю громад у регіонах.
Забезпечення якісної оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги може відбуватися тільки після реформи первинної ланки медичної допомоги. Критерії створення госпітальних округів напряму залежать від надання первинної медичної допомоги. Чим краща медична допомога на первинному рівні, тим менше звернень за вторинною(спеціалізованою) медичною допомогою. І саме такі данні мають формувати обсяг медичної допомоги вторинного рівня в межах госпітальних округів.
Сьогодні процес створення госпітальних округів викликав багато суперечок. Відсутність нормативно-правової бази для створення госпітальних округів дає можливість спекулювати на цій темі та приймати одноосібні рішення на рівні чиновників. Формування госпітального округу, має бути спільним рішенням населення на конкретних територіях (громадах, містах, районах) з урахуванням принципів медичної та економічної доцільності.
Отже, для забезпечення створення оптимальних, ефективних госпітальних округів вважаємо необхідно звернутись до уряду і вимагати найближчим часом прийняття наступних рішень:
1. Міністерству охорони здоров’я України розробити механізм для розрахунку потреби (обсягу) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.
2. Міністерству охорони здоров’я України розробити та затвердити положення про госпітальні ради.
3. Міністерству охорони здоров’я України розробити чіткі критерії для створення багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів, включаючи необхідне матеріально-технічне оснащення, перелік відділень в лікарні.
4. Міністерству охорони здоров’я України розробити та затвердити положення про госпітальний округ.
З повагою,
депутати Рахівської міської ради

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №281
м. Рахів

Про звернення депутатів Рахівської міської
ради до ПАТ «Укрзалізниця»

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а:

1.Прийняти звернення депутатів Рахівської міської ради до ПАТ «Укрзалізниця» (додається)
2.Направити зазначене звернення до ПАТ «Укрзалізниця».
3.Опублікувати звернення на сайті Рахівської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради та виконкому Д.Д.Брехлічука.

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №281

Публічне акціонерне товариство
«Укрзалізниця»
03150 МСП, м. Київ-150, ул.. Тверська,5.

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Рахівської міської ради Закарпатської області переконливо просимо Вас допомогти у вирішенні вкрай важливого питання для мешканців міста Рахів. На перегоні Ясіня – Рахів на 133 км (3-4 пікет) з лівої сторони, повздовж колії проходить канава для відводу ґрунтових вод і вона знаходиться на відстані 6 метрів від колії. Вже протягом трьох років канава заросла очеретом і під час паводків не виконує своєї функції пропуску води. Це призводить до підтоплення садиб та підвальних приміщень будинків, які межують з колією і відповідно завдають значних матеріальних збитків громадянам.
Для вирішення даної проблеми, просимо встановити П-подібні лотки в канаву на згаданій ділянці.
Просимо повідомити про Ваше рішення.

З повагою,
депутати Рахівської міської ради
сьомого скликання

КОПІЯ

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №282
м. Рахів

Про затвердження бюджетної Програми
«Оцінка землі» на 2017 рік

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про оренду землі”, Закону України „Про оцінку земель”, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити бюджетну Програму «Оцінка землі» на 2017 рік згідно додатку.
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова В.В.Медвідь

Згідно з оригіналом:
Секретар ради Д.Д.Брехлічук

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02. 2017 р. №282

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА
«Оцінка землі» на 2017 рік

1.Загальні положення
Бюджетна програма «Оцінка землі» на 2017 рік розроблена виконавчим комітетом міської ради за участю постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та містобудування відповідно до Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про оренду землі”, Закону України „Про оцінку земель”. Програма окреслює основне завдання на 2017 рік щодо економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

2.Послуги, які надаються за програмою
Проведення незалежної експертної оцінки вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.

3.Мета, принципи та основні завдання програми
Метою та завданням програми є проведення незалежної експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу внесеного покупцем земельної ділянки. Розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

4.Головні напрямки програми
Проведення незалежної експертної оцінки земельної ділянки. Сприяння цільовому використанню та охороні земель.

5.Основні заходи

Програмна структура Передбачуваний обсяг фінансування тис.грн. Джерела фінансування
Завдання 1. Забезпечити проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу 25 000,0 Бюджет міської ради, спеціальний фонд
Всього за програмою: 25 000,0

Секретар ради Д.Д. Брехлічук

КОПІЯ

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №283
м. Рахів

Про встановлення ставок
земельного податку

Відповідно до статей 7, 8, 10, 12, 269 – 287 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» керуючись пунктами 28, 35 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:
1.Затвердити Положення «Про встановлення ставок земельного податку на території м. Рахів на 2017 рік» згідно з Додатком 1 до цього рішення.
2.Рішення Рахівської міської ради від 27.03.2015 року №804 «Про порядок сплати земельного податку на території Рахівської міської ради» визнати таким, що втратило чинність.
3.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
4.Направити дане рішення до ДПІ у Рахівському районі.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток 1 до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02.2017 р. №283

Положення

про встановлення ставок земельного податку на
території м. Рахів на 2017 рік

1. Загальні положення
1.1. Плата за землю є місцевим податком і впроваджується на території Рахівської міської ради на підставі Податкового кодексу України, Земельного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Платники податку
2.1. Платниками земельного податку є:
2.1.2. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);
2.1.3. землекористувачі.
2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.
3. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктами оподаткування є:
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є:
4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України;
4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
4.1.3. рішення Рахівської міської ради щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки розташованої у межах населеного пункту, яке офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період).

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки

5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі:
5.1.1. – 0,03 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки, які використовуються чи переданні у власність громадянам (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для будівництва індивідуальних гаражів та землі на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкова територія, що перебувають у спільній сумісній власності власників квартир);
5.1.2. – 0,03 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки для земель сільськогосподарського призначення.
5.1.3. – 0,3 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки для сільськогосподарських угідь.
5.1.4. – 1 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки, які передано у власність шляхом викупу для здійснення підприємницької чи іншої діяльності.
5.1.5. – 1 % від нормативної грошової оцінки за земельні ділянки транспорту (землі, які використовуються підприємствами, установами та організаціями залізничного господарства для виконання покладених на них завдань щодо експлуатації, ремонту і розвитку об’єктів транспорту);
5.2. Ставка земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності):
5.2.1. – 3 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки промисловості (землі, які використовуються для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд);
5.2.2. – 3 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки зв’язку (землі, які використовуються під повітряними і кабельними телефонно – телеграфними лініями та супутникові засоби зв’язку);
5.2.3. – 12 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки енергетики (землі, які використовуються в установленому порядку для розміщення, будівництва і експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств і організацій, об’єктів передачі електричної та теплової енергії (повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої, теплові мережі) виробничих об’єктів необхідних для експлуатації об’єктів енергетики, в тому числі баз та пунктів);
5.2.4. – 10 % від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, які займаються підприємницькою чи іншою діяльністю та не переоформили у встановленому порядку право оренди на них.
6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
6.1. Від сплати податку звільняються:
6.1.1. інваліди першої і другої групи;
6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
6.1.3. пенсіонери (за віком);
6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 га;
6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 га;
6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01га;
6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.
6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
6.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 6.1. цього Положення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання (зміну) земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб
7.1. Від сплати податку звільняються:
7.1.1. санаторно – курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;
7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;
7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
7.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню
земельним податком

8.1. Не сплачується податок за:
8.1.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
8.1.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, водопропускними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами,очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:
а) паралельні об’їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження,протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з»їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;
б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку,склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 % акцій (часток, паїв) належить державі;
8.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
8.4. земельні ділянки кладовищ;
8.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому порядку.

9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Рахівська міська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Рахівської міської ради;
9.2. до 25 грудня року, що передує звітному, міська рада подає до Державної податкової інспекції у Рахівському районі рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.
Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зміни;
9.4. якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає на місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право;
9.5. якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за таки земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.
Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм і джерел фінансування.
10. Податковий період для плати за землю
10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).
11. Порядок обчислення земельного податку
11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
11.2. Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до Державної податкової інспекції у Рахівському районі податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.
11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.
11.4. За нововведені земельні ділянки або у разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, у якому відбулись зміни.
У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.
11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться ДПІ у Рахівському районі, яка надсилає (вручає) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цю земельну ділянку.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року ДПІ у Рахівському районі надсилає (вручає) податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:
1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;
3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.
За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.
12. Строки сплати плати за землю
12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату заземлю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період п4кребування землі власності або користуванні у поточному році.
12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку до 1 травня.
12.3. Податкове зобов’язання щодо сплати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.
12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.
12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.
12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів),окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладання договору оренди земельної ділянки або з дати укладання договору оренди будівель (їх частин).
12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачую до бюджету податок за площі під таким приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати реєстрації права власності на нерухоме майно.
Строк сплати земельного податку визначені статтею 287 Податкового кодексу України.

13. Відповідальність і контроль
13.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.
13.2. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати земельного податку здійснює Державна податкова інспекція у Рахівському районі.

Секретар ради Д.Д. Брехлічук

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №284
м. Рахів

Про надання пільг зі сплати
земельного податку у 2017 році

Відповідно до статей 7, 8, 10, 12, 284 Податкового кодексу України, керуючись пунктами 28, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1.Звільнити від сплати земельного податку:
 органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, суду та органи Міністерства внутрішніх справ, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства Оборони України;
 заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
 комунальні підприємства;
 земельні ділянки державної та комунальної власності (парки, сквери, площі).
2.Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
3.Направити дане рішення до ДПІ у Рахівському районі.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №285
м. Рахів

Про надання дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність, відповідно до статей 12,35,89,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України “Про землеустрій”,керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Надати дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам:
 мешканцю, м. Рахів, вул. Підгірна, 74 для ведення особистого селянського господарства по вул. Ядерин, б/н, орієнтовною площею – 0,5300 га;
 мешканцю, м. Рахів, вул. Київська, 154 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, б/н, (біля будинку № 154), орієнтовною площею – 0,0100 га;
 мешканцю, м. Львів, вул. Роксоляни, 3 кв.26 для індивідуального садівництва по вул. Богдана Хмельницького, б/н, орієнтовною площею – 0,0039 га;
 мешканці, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 95 кв.11 для ведення особистого селянського господарства по вул. Богдана Хмельницького, б/н, орієнтовною площею – 0,0043 га;
 мешканцю, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 95 кв.11 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Богдана Хмельницького, б/н, орієнтовною площею – 0,0026 га;
 мешканцю, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 27 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довженка, б/н, орієнтовною площею – 0,0538 га;
 мешканці, м. Рахів, вул. Привокзальна, 15 для індивідуального садівництва по вул. Привокзальна, б/н, орієнтовною площею – 0,0034 га;
 мешканці, м. Рахів, вул. Довженка, 57 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довженка, 57, орієнтовною площею – 0,0477 га;
 мешканці, м. Рахів, вул. Шевченка, 142 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, б/н, орієнтовною площею – 0,0083 га;
 мешканцю, м. Рахів, вул. Довженка, 201 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Петра Гаджі, б/н, орієнтовною площею – 0,1000 га;
 мешканцю, м. Рахів, вул. Коцюбинського, 44 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Коцюбинського, б/н, орієнтовною площею – 0,0340 га;
 мешканці, м. Рахів, вул. Воз’єднання, 38 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Воз’єднання, б/н, орієнтовною площею – 0,0149 га;
 мешканцю, м. Рахів, вул. Миру, 23 кв.9 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Миру, (біля будинку №23), орієнтовною площею – 0,0017 га.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №286
м. Рахів

Про надання дозволу на розробку
детальних планів території

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розробку детальних планів території, відповідно до ч.3 ст.10, статей 19, 21, ч.3 ст. 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації”, керуючись ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Надати дозвіл на розробку детальних планів територій на земельні ділянки:
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Богдана Хмельницького, б/н, орієнтовною площею – 0,0026 га, гр. мешканцю, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 95 кв.11;
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довженка, 57, орієнтовною площею – 0,0477 га, гр. мешканці, м. Рахів, вул. Довженка, 57;
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, б/н, орієнтовною площею – 0,0083 га, грмешканці, м. Рахів, вул. Шевченка, 142 «а»;
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Петра Гаджі, б/н, орієнтовною площею – 0,1000 га, мешканцю, м. Рахів, вул. Довженка, 201;
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Коцюбинського, б/н, орієнтовною площею – 0,0340 га, мешканцю, м. Рахів, вул. Коцюбинського, 44;

– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Воз’єднання, б/н, орієнтовною площею – 0,0149 га, мешканці, м. Рахів, вул. Воз’єднання, 38 «а».

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №287
м. Рахів

Про затвердження технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та
передачу у власність земельних ділянок громадянам
та внесення змін до рішення Рахівської міської ради
від 19.10.2016 року №186

Розглянувши звернення громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачу у власність земельних ділянок та звернення громадянки про внесення змін до рішення від 19.10.2016 року №186, керуючись статями 12,107,122 Земельного кодексу України, статями 25,55 Закону України «Про землеустрій», ст.21 Закону України «Про державний земельний кадастр», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі на місцевості та передати у власність земельні ділянки громадянам:
– мешканці м. Рахів, вул. Підгірна, 9 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Підгірна, 9 «а», площею – 0,0601 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:25:001:0041;
– мешканці м. Рахів, вул. Київська, 136 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Київська, 136, площею – 0,0596 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:41:001:0009;
– мешканці м. Рахів, вул. Залізнична, 17 та Пічик Наталії Миколаївні, мешканці м. Рахів, вул. Залізнична, 15 у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Залізнична, 17, площею – 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:35:005:0007;
– мешканцю м. Рахів, вул. Івана Франка, 9 кв.11 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Вільшинський, 68, площею – 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:44:002:0013;
– мешканці м. Рахів, вул. Хресто –Воздвиженська (Петрова), 97 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Хресто – Воздвиженська (Петрова), 97, площею – 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:28:001:0037;
– мешканцю м. Рахів, вул. Миру, 262 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миру, 262, площею – 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:10:002:0035;
– мешканцю м. Рахів, вул. Шевченка, 2 та Кучерявій Іванні Миколаївні, мешканці м. Рахів, вул. Шевченка, 2 «а» у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 2, площею – 0,0655 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:45:001:0028.
2. Внести зміни до рішення сесії Рахівської міської ради №186 від 19.10.2016 року в частині кадастрового номеру земельної ділянки з «№ -2123610100:10:003:0014» на «№ – 2123610100:10:003:0023» та викласти дане рішення новій редакції: «Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у власність земельну ділянку мешканці м. Рахів, вул. Івана Франка, 10 кв.12 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Миру, 240, площею – 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:10:003:0023».

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №288
м. Рахів

Про затвердження детального
плану території щодо зміни цільового
призначення земельної ділянки

Розглянувши звернення громадянина про затвердження детального плану території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, відповідно до статей 19, 21, Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”, ст. 20 Земельного кодексу України, враховуючи проведені громадські слухання, керуючись пунктом 42 частини 1, ст.26, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площею – 0,2000 га (кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:10:004:0004), яка знаходиться за адресою: м. Рахів, вул. Миру, б/н, власником якої є мешканець м.Рахів, вул. Миру, 173 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 27.10.2016 року) із земель «для ведення особистого селянського господарства» у землі «для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд».

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №289
м. Рахів

Про затвердження детальних
планів території

Розглянувши звернення громадян про затвердження детальних планів території, відповідно до статей 19, 21 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”, враховуючи проведені громадські слухання, керуючись пунктом 42 частини 1, статті 26, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити детальні плани території на земельні ділянки:
– для індивідуального гаражного будівництва по вул. Довженка, б/н, площею – 0,0100 га, мешканцю м. Рахів, вул. Довженка, 197;
– для індивідуального гаражного будівництва по вул. Довженка, б/н, площею – 0,0065 га, мешканцю м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 196;
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пушкіна, 11 «а», площею – 0,1000 га, мешканцю м. Рахів, вул. Пушкіна, 11 «а»;
– для індивідуального гаражного будівництва по вул. Довженка, б/н, площею – 0,0100 га мешканці м. Рахів, вул. Павла Тичини, 45;
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довбуша, б/н, площею – 0,0486 га, мешканці м. Рахів, вул. Довбуша, 21;
– для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Красне Плесо, б/н, площею – 0,0519 га, мешканцю м. Рахів, вул. Новоселиця, 20.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №290
м. Рахів

Про затвердження проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок та передачу їх
у власність громадянам

Розглянувши звернення громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність, керуючись статями 12,118,121,122,125,186¹ Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати їх у власність громадянам:
 мешканці м. Рахів, вул. Довбуша, 50 «а» та мешканцю м. Київ, вул. Михайла Донця, 17/46 кв.162 у спільну сумісну власність для ведення особистого селянського господарства по вул. Довбуша, б/н, (біля будинку №50 «а»), площею – 0,1324 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:36:001:0014;
 мешканці м. Рахів, вул. Довбуша, 50 «а» та мешканцю м. Київ, вул. Михайла Донця, 17/46 кв.162 у спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довбуша, 50 «а», площею – 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:36:001:0013;
 мешканцю м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 59 для індивідуального садівництва по вул. Богдана Хмельницького, б/н, площею – 0,0097 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:31:002:0041;
 мешканцю м. Рахів, вул. Довженка, 197 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Довженка, б/н, площею – 0,0100 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:21:001:0003;
 мешканцю м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 196 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Довженка, б/н, площею – 0,0065 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:23:001:0035;
 мешканцю м. Рахів, вул. Пушкіна, 11 «а» для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Пушкіна, 11 «а», площею – 0,1000 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:06:001:0010;
 мешканці м. Рахів, вул. Павла Тичини, 45 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Довженка, б/н, площею – 0,0100 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:18:001:0023;
 мешканці м. Рахів, вул. Довбуша, 21 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Довбуша, б/н, площею – 0,0486 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:35:001:0007;
 мешканці м. Рахів, вул. Івана Франка, 10 кв.12 для ведення особистого селянського господарства по вул. Миру, б/н, площею – 0,1159 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:10:004:0005.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №291
м. Рахів

Про внесення змін до рішення Рахівської міської
ради від 11.11.2014 року №748 «Про надання
дозволу на виготовлення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у
користування на умовах оренди»

Розглянувши клопотання ПАТ «Закарпаттяобленерго» про внесення змін до рішення Рахівської міської від 11.11.2014 року №748 «Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди», відповідно до статей 12, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішення Рахівської міської ради від 11.11.2014 року №748 «Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди», а саме: абзац 1 пункту 1 в частині зміни площі земельної ділянки з «площі – 0,0331 га» на «площу – 0,0340 га» та викласти абзац 1 пункту 1 даного рішення в новій редакції:
– підстанція 35/10 кВ «Рахів – 2» по вул. Богдана Хмельницького, 70 орієнтовною площею – 0,0340 га.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №292
м. Рахів

Про внесення змін до рішень Рахівської
міської ради від 25.05.2016 року №119
та від 19.10.2016 року №194 та відміну
рішення від 23.12.2016 року №233

Розглянувши лист ПАТ «Закарпаттяобленерго» про внесення змін до рішень Рахівської міської ради від 25.05.2016 року №119 та від 19.10.2016 року №194 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди» та пропозицію постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та містобудування щодо відміни рішення Рахівської міської ради від 23.12.2016 року №233, відповідно до статей 12, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Внести зміни до рішень Рахівської міської ради від 25.05.2016 року №119 та від 19.10.2016 року №194 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди», а саме: пункти 1 рішень викласти в новій редакції:
– п.1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування на умовах оренди ПАТ «Закарпаттярбленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної енергії, а саме:
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №215 по вул. Привокзальна, 9 «б», площею – 0,0030 га. Кадастровий номер – 2123610100:30:001:0002;
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №96 по вул. Партизанська, 117, площею – 0,0054 га. Кадастровий номер – 2123610100:15:001:0004;
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №250 по вул. Миру, 34 «а», площею – 0,0033 га. Кадастровий номер – 2123610100:02:002:0037;
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №315 по вул. Вербник, 117 «а», площею – 0,0053 га. Кадастровий номер – 2123610100:04:004:0004;
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №252 по вул. Миру, 266 «е», площею – 0,0423 га. Кадастровий номер – 2123610100:10:002:0029;
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №212 по вул. Харківська, 2 «а», площею – 0,0064 га. Кадастровий номер – 2123610100:08:002:0048;
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №214 по вул. Т.Ромжі (Ватутіна), 3 «б», площею – 0,0123 га. Кадастровий номер – 2123610100:24:001:0023;
– закрита трансформаторна підстанція (ЗТП) №208 по вул. Богдана Хмельницького, 208 «а», площею – 0,0191 га. Кадастровий номер – 2123610100:37:002:0002.
2. Відмінити рішення Рахівської міської ради від 23.12.2016 року №233 «Про внесення змін до рішення сесій Рахівської міської ради №119 від 25.05.2016 року та №194 від 19.10.2016 року».

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №293
м. Рахів

Про надання дозволу на розробку
проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у користування на
умовах оренди

Розглянувши звернення громадян Ворохта О.М. та Яремчук В.М. про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у користування на умовах оренди, керуючись статями 12, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада
в и р і ш и л а:

1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 2,3183 га у користування на умовах оренди мешканці м. Рахів, вул.Вербник,6, кв. 19, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вербник, 115 в м. Рахів.
2.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею – 0,0055 га у користування на умовах оренди мешканцю м. Рахів, вул.Вербник, 136 кв. 3, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вул. Вербник, 115 «е» в м. Рахів.
3.Громадянам у тримісячний термін розробити та погодити проект землеустрою і подати його на затвердження до міської ради.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
Рахівської міської ради з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №294
м. Рахів

Про передачу земельної ділянки у
користування на умовах оренди

Розглянувши звернення громадянина про передачу земельної ділянки у користування на умовах оренди, відповідно до статей 12, 83, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про Державний земельний кадастр», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1. Передати мешканцю м. Хуст, вул. А.Волошина, 61, Закарпатської області в оренду строком на 49 років земельну ділянку площею – 0,0077 га (кадастровий номер – 2123610100:29:002:0034) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (аптека, будівля магазину по продажу лікарських засобів) по вул. Карпатська, 6 «б» в м. Рахів.
2. Встановити орендну плату за користування вищезгаданою земельною ділянкою у розмірі 10 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
3. у місячний термін укласти з міською радою договір оренди вищезгаданої земельної ділянки та провести державну реєстрацію цього договору відповідно до вимог чинного законодавства.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №295
м. Рахів

Про поновлення договорів оренди
земельних ділянок

Розглянувши звернення ПП про поновлення договорів оренди земельних ділянок від 07.02.2007 року №2123610100 – 0407070800014 та від 07.02.2007 року №2123610100 – 0407070800015, відповідно до статей 12, 83, 93 Земельного кодексу України, статті 33 Закону України «Про оренду землі», керуючись пунктом 34 частини першої ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1.Поновити на 10 років договір оренди земельної ділянки від 07.02.2007 року №2123610100 – 0407070800014 площею – 0,0002 га, укладений між Рахівською міською радою та ПП для обслуговування кіоску тютюнових виробів по вул. Миру (біля гастроному «Жовтневий»).
2.Поновити на 10 років договір оренди земельної ділянки від 07.02.2007 року №2123610100 – 0407070800015 площею – 0,0004 га, укладений між Рахівською міською радою та ПП для обслуговування кіоску тютюнових виробів по вул. Карпатська (біля речового ринку).
3.Інші умови договору залишаються незмінними.
4.ПП в місячний термін укласти з міською радою додаткові угоди про поновлення договорів оренди вищезгаданих земельних ділянок та провести державну реєстрацію цих угод.
5.Доручити міському голові Медвідю В.В. підписання додаткових угод про поновлення договорів оренди вищезгаданих земельних ділянок від імені міської ради.
6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Рахівської міської ради з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова В.В.Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №296
м. Рахів

Про затвердження протоколу №6 засідання
узгоджувальної комісії Рахівської міської ради
від 03.02.2017 року

Розглянувши протокол №6 засідання узгоджувальної комісії Рахівської міської ради від 03.02.2017 року, керуючись ст. 12, 118, 121, 122, 125, 158, Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити протокол №6 засідання узгоджувальної комісії Рахівської міської ради від 03.02.2017 року та:
– погодити межу земельної ділянки згідно технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Шевченка, 98 «б», площею – 0,1000 га, розроблену на ім’я мешканців м.Рахів, вул. Шевченка, 45 кв.5, без погодження суміжного землекористувача громадянина

Міський голова В.В. Медвідь

Рахівська міська рада
сімнадцята сесія міської ради
сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 лютого 2017 року №297
м. Рахів

Про схвалення тексту звернення депутатів Рахівської міської ради щодо підтримки
ініціативи ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а:

1.Схвалити текст звернення депутатів Рахівської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки ініціативи ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях (додається).
2.Направити зазначене звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
3.Опублікувати звернення на сайті Рахівської міської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради та виконкому Д.Д.Брехлічука.

Міський голова В.В.Медвідь

Додаток до рішення міської ради
17-ої сесії 7-го скликання від 17.02.2017 р. №297

Президенту України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Рахівської міської ради, висловлюємо свою підтримку ініціативам ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях.
Ми усвідомлюємо всю глибину гуманітарної катастрофи, яку переживає мирне населення на сході України від початку окупації частини нашої території Російською Федерацією. Вважаємо, що всі гуманітарні вантажі повинні чітко врегульовано надходити до наших людей на Донбасі. Україна, як держава, повинна подбати про те, щоб у мирного населення було найнеобхідніше: продукти харчування, медикаменти, енергопостачання.
Але сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми фейкові «республіки», контрольовані Кремлем, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема і боєприпаси, якими вони ведуть вогонь по наших військах. На територію України з непідконтрольних областей через канали контрабанди потрапляє зброя, наркотики, контрафактна та фальсифікована продукція (йдеться про алкоголь, тютюнові вироби, медикаменти, тощо).
Крім того, через лінію розмежування в Україну постачаються нафтопродукти, вугілля, які реалізовуються, в результаті чого терористи та їхні симпатики-олігархи наповнюють свої кишені.
Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, продовжується, торговельно-економічні відносини, внаслідок яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, повинні бути перекриті. Тому вважаємо торговельну блокаду ефективним способом впливу на бойовиків і їхніх російських кураторів.
У той же час, нас насторожує інформація, поширена у ЗМІ, про переслідування з боку української влади ветеранів-учасників бойових дій в АТО, які розпочали свої акції, спрямовані на боротьбу з контрабандою.
Зважаючи на викладене, Рахівська міська рада вимагає:
– на законодавчому рівні вжити заходів щодо посилення контролю за переміщенням осіб через тимчасово окуповану територію України;
– провести масштабне розслідування щодо надання дозволів на оптове постачання продукції з окупованого Донбасу на територію України;
– встановити мораторій на ввезення вантажів (товарів) на тимчасово окуповану територію України та вивезення вантажів (товарів) з неї, за винятком гуманітарних вантажів (товарів), які ввозяться на тимчасово окуповану територію України під контролем спеціально делегованих представників Організації з безпеки та співробітництва в Європі або за участю Міжнародного Комітету Червоного Хреста і Червоного Півмісяця;
– припинити переслідування ветеранів добровольчих батальйонів, які розпочали блокаду торгівлі з терористами в Луганській і Донецькій областях.
Ми, депутати Рахівської міської ради, представляємо інтереси громади міста, з якого було мобілізовано людей на боротьбу з агресором. Нав’язаний Росією збройний конфлікт на сході України майже щоденно забирає життя захисників України. Ми не можемо стояти осторонь ситуації, коли для одних війна – це боротьба за свою державу, а для інших – цинічний бізнес.
Нинішня ситуація вимагає негайного втручання та рішучих, ефективних дій влади. Ми, депутати Рахівської міської ради, наполягаємо: органи державної влади зобов’язані докласти усіх зусиль, аби якомога швидше припинити торговельно-економічні відносини із ворогом. Українці – сильний народ і заслуговують на сильну владу, яка спроможна їх захистити.

З повагою,
депутати Рахівської міської ради
VII скликання

Share