Рішення міської ради №630 від 14 лютого 2014 року м. Рахів Про міський бюджет на 2014 рік

👁 646    |    Опубліковано: 15.02.2014 о 16:41    |    Автор:    |   
Категорії: Рішення міської ради 2014 рік   |   

 

Рахівська міська рада

п’ятдесят четверта  сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 лютого 2014  року  №630

м. Рахів

 

Про міський бюджет на 2014 рік

 

У відповідності до статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення районної ради №333 від 03.02.2014р. “Про районний бюджет на 2014 рік”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік в сумі  10326116 грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити в сумі 8001300 грн.,  спеціального фонду бюджету – 2324816грн., в тому числі бюджету розвитку –1600000 грн.(додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 10326116  грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду 8001300 грн. та спеціального фонду – 2324816 грн. в тому числі видатки бюджету розвитку -1600000грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2).

3. Установити розмір оборотного касового залишку  коштів міського бюджету  в сумі  2000 грн.

4.Затвердити обсяг між бюджетних трансфертів  в сумі 2817716 грн. у тому числі за видами :

4.1. дотацію вирівнювання, що одержується з районного  бюджету  в сумі 2141600грн.;

4.2.додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 200000грн.;

4.3. субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 364816грн.

4.4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 111300грн.

5.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку згідно додатку №3 до цього рішення.

6.Затвердити перелік програм та інших видатків, фінансування яких враховано у обсязі міського бюджету на 2014 рік за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів (додаток № 4).

Установити, що у 2014 році фінансування видатків, визначених додатком №4 проводяться по програмах, затверджених рішення міської ради.

7.Затвердити, згідно статті 55 Бюджетного кодексу України, перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою :

–        оплата праці працівників бюджетних установ;

–        нарахування на заробітну плату ;

–        придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–        забезпечення продуктами харчування ;

–        оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

–        обслуговування державного боргу;

–        поточні трансферти населенню ;

–        поточні трансферти  місцевим бюджетам .

–        фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

8. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові та першому заступнику міського голови отримувати:

8.1.  позики із єдиного казначейського рахунку на покриття обсягів тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету у 2014 році;

8.2.середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету на 2013 рік,  що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право міському голові  та першому заступнику міського голови , за погодженням із постійною комісією  міської ради з питань бюджету, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

10.  Надати право міському голові у міжсесійний період протягом 2014 року:

– приводити у  відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи та видатки міського бюджету;

– здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих  бюджетів, відповідно до внесених змін законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, обласної, районної ради та районної державної адміністрації;

11. Додатки №1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                 І.І.Беркела

 

 

            Додаток        №3                                                                         до рішення міської ради  №-630  54-ої сесії 6-го скл.                                                                                              від 14.02. 2014 р.

 

Перелік об`єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2014 році

КФК

 

КЕКВ

 

Замовник робіт

 

Назва об`єкту

 

Обсяг фінансув.
150101 2181 Рахівська міська рада Виготовлення генерального плану          220 300
150101 3122 Рахівська міська рада „Перевід на електроопал.будівель житл.Будинків,організацій ,установ м.Рахів(буд.-во),в.т.ч.проектні та вишукувальні роботи”

20000

150101 3142 Рахівська міська рада Реконструкція  мережі  вуличного освітлення м. Рахів:

–  Б.Хмельницького від КТП – 99,

– Б.Хмельницького від ЗТП – 216,

–  Петрова,   Ст.Бойка, Щорса

– Підгірна, Кр. Плесо,Новоселиця,Добровольців, Кармелюка, Ватутіна, Чорновола, Вільшинський   в тому числі проектні та вишукувальні роботи

200000

150101 3142 Міська рада Реконструкція  дитячих садків:

– Реконструкція  корпусу А дошкільного навчального закладу №2 м. Рахів, вул.. Миру 14а

–  реконструкція системи опалення в ДНЗ №3 ,

– реконструкція існуючих будівель під дошкільний навчальний заклад в м. Рахів по вул.. Б. Хмельницького,105

в т. ч.  проектні   та вишукувальні роботи;

200000

150101 3132 Рахівська

міська рада

Капітальний ремонт    площ, тротуарів, скверів, мостів в тому числі проектні та вишукувальні роботи :

-капітальний ремонт тротуару на мосту через р. Тиса по вул. Привокзальна у м. Рахів

200000

150101 3210 КП Рахівтепло Реконструкція очисних споруд в т. ч. проектні та вишукувальні роботи

100000

150101 3122 Міська рада Будівництво музею в тому числі проектні та вишукувальні роботи

50000

150101 3122 Міська рада Будівництво сміттєперевантажувальної станції

50000

150101 3142 Міська рада  Реконструкція водозабору в м. Рахів, по вул. Б. Хмельницького,209

50000

150101 3210 МКП Рахівкомунсервіс”  Реконструкція стадіону „Карпати”

50000

150101 3210 МКП „Рахівтепло” „Будівництво  мережі водопостачання в т. ч. проектні та вишукувальні роботи:

–         Київська, Борканюка

50000

150101 3210 МКП „Рахівтепло” „Будівництво каналізаційних мереж в т. ч. проектні та вишукувальні роботи:

–         вул. Миру;   вул.. Шевченка – Тиха;  Харківська, Борканюка

50000

180409 3210 КП Рахівтепло  Внески в статутний фонд для капітального ремонту огорожі водозабору  в м. Рахів, по вул. Б. Хмельницького,209

50000

180409 3210 МКП „Рахівкомунсервіс  Внески в статутний фонд для проведення  капітального ремонту житл. будинків,  вентиляційних шахт, по вул. Миру №5,7,15

50000

010116 3110 Рахівська міська рада  “Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ”

50000

010116 3132 Рахівська

міська рада

Капітальний ремонт приміщень будівлі міської ради

61700

070101 3110 Рахівська міська рада  “Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ”

50000

150101 3110 Рахівська міська рада „Придбання дитячого ігрового майданчика

98000

      Разом:         1600000

Секретар ради                                                                                                             І.І.Беркела

 

 

            Додаток                                                                                  до рішення міської ради  №630

54 -ї  сесії 6-го скликання                                                                                              від  14.02.2014 р.

П Е Р Е Л І К

програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році

 

 

№ п/п

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування  коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування програми

Разом видатків

(грн.)

За  рахунок коштів, що не враховані при  визначенні міжбюджетних трансфертів

1

2

3

4

5

6

                                                  Рахівська міська рада

1

 

250404

Інші видатки Програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2012-2015рр.

130000

130000

2

090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки малозабезпечених громадян міста у на 2012-2015рр

40000

40000

3

110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр

50000

50000

4 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.

390000

390000

5 100103 Дотація ЖКГ Програми підтримки комунальних підприємств

365000

365000

    Всього :  

975000

975000

 

 

Секретар ради                                                                                             І.І.Беркела

Share