Проекти рішень 13-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання

👁 978    |    Опубліковано: 07.10.2016 о 16:35    |    Автор:    |   
Категорії: 03. Проекти рішень міської ради   |   

 

Рахівська міська рада

________________  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2016  року  №

м. Рахів

Про затвердження бюджетної Програми

«Оцінка землі» на 2016 рік

         Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про оренду землі”, Закону України „Про оцінку земель”, керуючись пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити бюджетну Програму «Оцінка землі» на 2016 рік згідно додатку.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова                                                                               В.В. Медвідь

 

 

 

                                                                                                      ПРОЕКТ

Рахівська міська рада

____________________________  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ______________ 2016 року  №

м. Рахів

 

Про затвердження тексту звернення Рахівської

міської ради до ВАТ АБ «Укргазбанк»

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Схвалити текст звернення Рахівської міської ради до ВАТ АБ «Укргазбанк»  згідно додатку.

2. Направити дане рішення до ВАТ АБ «Укргазбанк».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Брехлічука Д.Д.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  В.В. Медвідь

 

 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від ______________ №___

Сесією Рахівської міської ради шостого скликання в 2007 році, за поданням керівництва ВАТ «Рахівська картонна фабрика»,  було прийнято рішення про продаж земельної ділянки загальною площею 8,1313 га. На розгляд сесії керівництвом підприємства також було винесено бізнес-план,  яким передбачалося збереження діючих виробничих приміщень та перспектива розвитку підприємства. Однак, на протязі останніх років, майже всі виробничі приміщення зруйновано, придатні до використання будівельні матеріали та обладнання продано. Територія захаращена будівельним сміттям, деякі напівзруйновані будівлі несуть загрозу мешканцям міста.

Ми, депутати Рахівської міської ради, звертаємося до Вас з вимогою терміново прийняти міри по впорядкуванню території та визначитися з подальшим використанням ділянки.

 

З повагою,

Депутати Рахівської міської ради

сьомого скликання

 

Проект

 

Рахівська міська рада

_____________ сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________2016  року  №____

м. Рахів

 

 

Про «Порядок виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради»

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та Цивільного кодексу України, з метою вдосконалення механізму  виявлення безхазяйного майна,  його обліку, зберігання, прийняття до комунальної власності територіальної громади та згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити «Порядок виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради» згідно додатку.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

 

 

 

Міський голова                                                             В.В.Медвідь

 

 

            Додаток  №1                                                                              до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від __________. №___

 

 

ПОРЯДОК

виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм виявлення на території Рахівської міської ради безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради, а також питань щодо подальшого розпорядження цим майном.

1.2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

безхазяйна річ (безхазяйне майно) – річ (майно), яка не має власника або власник якої невідомий;

зберігачі – юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, з якими укладено договір зберігання безхазяйного майна;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки;

нерухома річ (нерухоме майно) – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, та готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Рахівської міської ради, є постійна комісія з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування Рахівської міської ради (далі – Уповноважена особа).

Прийняті Уповноваженою особою акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку та здійснення заходів з охорони і прийому на облік безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями.

1.4. Взяття на облік та реєстрація безхазяйного нерухомого майна здійснюється державним реєстратором на підставі Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2.1. Особи, яким стало відомо про розташоване на території Рахівської міської ради майно, яке знаходиться у межах адміністративно-територіальної одиниці, та не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Рахівської міської раду або Уповноважену особу.

2.2. Якщо повідомлення про виявлене безхазяйне майно надійшло на адресу Рахівської міської ради чи міського голови, останній направляє це повідомлення до виконання Уповноваженій особі.

2.3. Уповноважена особа за зверненнями осіб, вказаних в пп. 2.1-2.2. цього Порядку, організовує комісійне обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до державного реєстратора.

2.4. З метою з’ясування наявності оформленого права власності (користування) на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти безхазяйного нерухомого майна, Уповноважена особа направляє запит до районного Управління Держгеокадастру та державного реєстратора.

2.5. 3а наслідками комісійного обстеження виявленого майна та відповідями на запити, Уповноважена особа готує письмовий звіт, який розглядається на сесії міської ради, на якій вирішується питання щодо цього майна. До звіту подаються детальний опис та фотографії виявленого майна, достовірність зображень на яких та дата зйомки посвідчуються комісією.

2.6. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, Уповноважена особа замовляє технічну інвентаризацію безхазяйного нерухомого майна.

2.7. За заявою Уповноваженої особи, державний реєстратор, згідно з вимогами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ставить його на облік і вносить записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.8. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, Уповноважена особа отримує від державного реєстратора прав власності на нерухоме майно документ встановленого зразка.

2.9. Уповноважена особа, після отримання від державного реєстратора документа, який підтверджує факт взяття на облік безхазяйного майна, протягом 10 (десяти) робочих днів направляє до офіційного друкованого видання оголошення про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

2.10. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та розміщення оголошення здійснює Рахівської міської рада.

 

3. Зберігання безхазяйного нерухомого майна

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на особу, уповноважену Рахівської міської радою. Для забезпечення зберігання безхазяйного нерухомого майна можуть залучатися комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання інших форм власності.

3.2. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі, вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям.

3.3. При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Уповноважена особа ініціює внесення змін до правовстановлюючого документа на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу (сервітуту) до цього майна.

3.4. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такого майна з моменту підписання акта приймання-передачі та зобов’язана щоквартально надавати Уповноваженій особі звіти про стан та використання нерухомого майна. Уповноважена особа має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна як шляхом запитів, так і шляхом огляду майна.

3.5. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

3.6. Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

3.7. Для покриття витрат, пов’язаних із зберіганням безхазяйного майна, Уповноважена особа може передати безхазяйне нерухоме майно на зберігання з правом користування ним.

3.8. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки безхазяйного майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна.

3.9. Повернення майна власникові проводиться за рішенням сесії, після проведення Уповноваженою особою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.10. Облік безхазяйного нерухомого майна зберігачами – юридичними особами здійснюється на позабалансових рахунках зберігачів «Активи прийняті на відповідальне зберігання» на підставі актів приймання-передачі та актів опису майна.

3.11. Між Рахівської міської радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених главою 66 Цивільного кодексу (ЦК) України.

3.12. Уповноважена особа веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік державним реєстратором.

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної

власності

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Рахівської міської рада в порядку, передбаченому Цивільно-процесуальним кодексом України, звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна із заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Рахівської міської ради, згідно ст. 269 Цивільного процесуального кодексу України.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Уповноважена особа, відповідно до Регламенту Рахівської міської ради, готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради, Уповноважена особа здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною гро­мадою у особі Рахівської міської ради.

4.4. У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна, Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

4.5. Після отримання письмової відмови власника від нерухомого майна, яке вважалося безхазяйним та було прийняте Уповноваженою особою на облік, Уповноважена особа відповідно до Регламенту Рахівської міської ради готує на сесію ради відповідний проект рішення щодо прийняття майна у комунальну власність територіальної громади.

При підготовці проектів рішень, Уповноважена особа має враховувати положення ст. 347 ЦК України.

4.6. Якщо власник не надає на користь територіальної громади відмову від права власності на майно, яке було виявлене Уповноваженою особою та взяте на облік як безхазяйне, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Рахівської міської рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

4.7. Прийняті до комунальної власності, як безхазяйне майно, інженерні мережі, у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств на території Рахівської міської ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спе­ціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

4.8. Всі майнові спори щодо взятого на облік державним реєстратором та прийнятого до комунальної власності територіальної громади безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

5. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж

5.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення на території Рахівської міської ради безхазяйних елементів та частин інженерних мереж, що мають ознаки рухомого майна, в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов’язані повідомити про це Рахівську міську раду.

5.2. Уповноважена особа організовує проведення комісійного, за участю сертифікованих спеціалістів, обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

5.3. Якщо виявлені об’єкти згідно з висновком сертифікованих спеціалістів відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради здійснюється за процедурою згідно з розділами 2-4 цього Порядку.

5.4. За наслідками обстеження виявленого майна Уповноважена особа готує письмовий звіт, який розглядається на сесії Рахівської міської ради, на якій вирішується питання щодо цього майна. До звіту про виявлене майно подаються його фотографії, достовірність зображень на яких та дата зйомки посвідчуються комісією.

5.5. Якщо виявлені об’єкти, згідно з висновком сертифікованих спеціалістів відносяться до рухомого майна, Уповноважена особа із залученням підприємств, що надають послуги з централізованого водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території Рахівської міської ради, протягом 3 місяців з моменту виявлення цього майна вживає заходів щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж.

5.6. У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна, Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

5.7. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Уповноважена особа, відповідно до Регламенту Рахівської міської ради, готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. З36 ЦК України.

5.8. Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленого рухомого майна (речі) на користь територіальної громади Рахівської міської ради, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, міська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

5.9. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна з фотографіями, Уповноважена особа, відповідно до Регламенту Рахівської міської ради, готує на чергову сесію Рахівської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст. ст. 336, 347 ЦК України.

5.10. Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.11. Прийняті до комунальної власності територіальної громади об’єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж, у випадку відсутності на території Рахівської міської ради комунальних підприємств, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна відповідно до нормативних вимог належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

 

6. Оформлення права користування земельними ділянками

для експлуатації об’єктів

6.1. Для оформлення права володіння (користування) земельною ділянкою встановлена особа власника, або особа, якій передано у власність майно на підставі зазначеного Порядку, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, зобов’язана звернутися до Рахівської міської ради із клопотанням (заявою) про передачу земельної ділянки їй у власність (користування).

6.2. Надання у власність (користування) земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

6.3. Право власності (користування) на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти енергетики, оформляється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

6.4. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів передачі електричної енергії може розроблятися як на кожний окремий об’єкт, так і на групу об’єктів.

7. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

7.1. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким ж чином, як і його прийняття.

7.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов’язковому розгляду відповідними постійними комісіями Рахівської міської ради, які за наслідками розгляду надають раді відповідні висновки.

 

Секретар ради                                                  Д.Д.Брехлічук

 

 

                                                                                                      ПРОЕКТ

Рахівська міська рада

____________________________  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ______________ 2016 року  №

м. Рахів

 

 

Про затвердження списку громадян  для

отримання матеріальної допомоги

 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів,  відповідно до Програми підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від  23 грудня 2015 року №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі  грн.,  згідно додатку №1.

 

2. Затвердити список на виплату допомоги учасникам АТО та членам їх сімей в сумі   грн., згідно додатку №2.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

Share