• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
До Тижня громадського здоров’я: неінфекційні захворювання
опубліковано: 22.09.2023р. о 14:34, автор: Рахівська міська рада

Щороку від неінфекційних захворювань вмирає 15 мільйонів чоловік у віці від 30 до 69 років; більше 85% цих «передчасних» випадків смерті припадає на частку країн з низьким і середнім рівнем доходів.

У структурі смертності від неінфекційних захворювань найбільша частка припадає на серцево-судинні захворювання, від яких щороку помирає 17,9 мільйонів чоловік. За ними слідують ракові захворювання (9 млн. випадків), респіраторні захворювання (3,9 млн. випадків) і діабет (1,6 млн. випадків).

На ці чотири групи захворювань припадає 81% всіх випадків смерті від неінфекційних захворювань.

Вживання тютюну, низький рівень фізичної активності, зловживання алкоголем і нездорове харчування, – все це підвищує ризик смерті від неінфекційних захворювань.

Виявлення, скринінг і лікування неінфекційних захворювань, а також надання паліативної допомоги, – основні компоненти діяльності по боротьбі з НІЗ.

Загальна інформація

Неінфекційні захворювання, також відомі як хронічні захворювання, як правило, мають тривалий перебіг і є результатом впливу комбінації генетичних, фізіологічних, екологічних і поведінкових факторів.

До основних типів НІЗ відносяться серцево-судинні захворювання (такі, як інфаркт і інсульт), ракові захворювання, хронічні респіраторні захворювання (такі, як хронічна обструктивна хвороба легень та астма) і діабет.

Тягар НІЗ диспропорційно великий в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, на які припадає більше трьох чвертей випадків смерті від НІЗ у всьому світі (32 мільйони).

Хто піддається ризику таких захворювань?

НІЗ поширені у всіх вікових групах, всіх регіонах і всіх країнах. Ці захворювання часто пов’язують з літніми віковими групами, але фактичні дані свідчать про те, що серед усіх випадків смерті, які пов’язують з НІЗ, 17 мільйонів реєструється у віковій групі до 70 років. При цьому 85% цих випадків «передчасної» смерті має місце в країнах з низьким і середнім рівнем доходів. Діти, дорослі та літні люди – всі вразливі перед факторами ризику, що сприяють розвитку НІЗ, такими як нездорове харчування, недостатня фізична активність, вплив тютюнового диму або зловживання алкоголем.

Розвитку цих захворювань сприяють такі чинники, як швидка і неорганізована урбанізація, глобалізація нездорового способу життя і старіння населення. Наслідки нездорового харчування та недостатньої фізичної активності можуть проявлятися у окремих людей у вигляді підвищеного кров’яного тиску, підвищеного вмісту глюкози в крові, підвищеного рівня ліпідів в крові і ожиріння.

Фактори ризику

Форми поведінки, що піддаються зміні, такі як вживання тютюну, відсутність фізичної активності, нездорове харчування і шкідливе вживання алкоголю, – підвищують ризик розвитку НІЗ.

Від наслідків вживання тютюну щороку помирає понад 7,2 млн. осіб (у тому числі від наслідків впливу вторинного тютюнового диму), і за прогнозами в майбутні роки ця цифра помітно зросте.

Щороку від наслідків надмірного споживання солі/натрію вмирає 4,1 млн. осіб.

З 3,3 млн. випадків смерті в рік в результаті вживання алкоголю більше половини припадає на частку НІЗ, в тому числі ракових захворювань.

1,6 млн. випадків смерті в рік пов’язані з недостатнім рівнем фізичної активності.

Метаболічні фактори ризику

Метаболічні фактори ризику сприяють розвитку чотирьох основних змін метаболізму, що призводять до підвищення ризику НІЗ:

– підвищений кров’яний тиск;

– зайва вага / ожиріння;

– гіперглікемія (високий вміст глюкози в крові);

– гіперліпідемія (високий вміст ліпідів у крові).

Першим метаболічним фактором ризику смерті від НІЗ у всьому світі є підвищений кров’яний тиск (з яким пов’язано 19% всіх випадків смерті у світі), за яким слідують надмірна вага, ожиріння і підвищений вміст глюкози в крові.

Які соціально-економічні наслідки НІЗ?

Неінфекційні захворювання ставлять під загрозу прогрес на шляху здійснення порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 р, де передбачена мета щодо зниження числа випадків передчасної смерті від НІЗ на одну третину до 2030 року.

Існує тісний зв’язок між бідністю і НІЗ. За прогнозами, стрімке зростання захворюваності НІЗ буде перешкоджати реалізації ініціатив в області скорочення бідності в країнах з низьким рівнем доходів. Представники уразливих і незахищених категорій населення хворіють частіше і помирають у більш молодому віці порівняно з представниками більш благополучних соціальних груп, головним чином, в силу своєї схильності до вищого ризику впливу з боку шкідливої для здоров’я продукції, такої як тютюн, або схильності до нездорового харчування, а також обмеженого доступу до послуг охорони здоров’я.

Профілактика неінфекційних захворювань і боротьба з ними

Важливим способом боротьби з неінфекційними хворобами є цілеспрямована діяльність зі скорочення впливу чинників ризику розвитку цих хвороб.

Для зниження негативного впливу НІЗ на окремих людей і суспільство в цілому потрібен комплексний підхід, в реалізації якого повинні брати участь всі сектори, включаючи охорону здоров’я, фінанси, транспорт, освіту, сільське господарство, планування та інші, працюючи у співпраці один з одним над скороченням ризиків, пов’язаних з НІЗ, сприяючи здійсненню заходів щодо профілактики цих хвороб і боротьбі з ними.

Інвестиції в більш ефективне ведення НІЗ мають найважливіше значення. Ведення НІЗ включає виявлення, скринінг і лікування цих хвороб і надання доступу до паліативної допомоги для всіх, хто потребує. Високоефективні основні заходи щодо НІЗ можуть здійснюватися на базі первинної медико-санітарної допомоги, що дозволить зміцнити раннє виявлення і своєчасне лікування. Фактичні дані показують, що за умови їх своєчасного проведення такі заходи з економічної точки зору є прекрасною інвестицією, оскільки вони можуть знизити потребу в більш дорогому лікуванні.

Всесвітня організація охорони здоров’я визначила, що здоров’я людини від лікарів залежить лише на 10 відсотків. А отже, своїм власним здоров’ям має опікуватися кожен індивідуально. Завдання медиків – профілактика, роз’яснення і недопущення захворювання. Тобто лікар має розповісти людині, яким чином можна не захворіти – починаючи від харчування й закінчуючи системою поведінки.

Більше інформації, як зберегти своє здоров’я, за посиланням: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets

За матеріалами Всесвітньої організації охорони здоров’я.