• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Кому призначатиметься тимчасова державна соціальна допомога?
опубліковано: 21.02.2018р. о 10:26, автор: Рахівська міська рада

З 1 січня 2018 рокунепрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку,  але не отримали права на пенсійну виплату, призначається тимчасова державна соціальна допомога

На виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” Кабінетом Міністрів України 27.12.2017 №1098 затверджено Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула  права на пенсійну виплату.

Вказаним  Порядком передбачено призначення у період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року тимчасової  державної соціальної допомоги особі, яка відповідає таким вимогам:

 1. досягла 60  років;

жінки 1961 року народження і старші після досягнення:

55 років – які народилися по 30 вересня 1956 року включно 58 років – які народилися з 01.04.1959 по 30.09.1959
55 років 6 місяців – які народилися з 01.10.1956 року по 31.03.1957; 58 років 6 місяців – які народилися з 01.10.1959 по 31.03.1960
56 років – які народилися з 01.04.1957 по 30.09.1957 59 років – які народилися з 01.04.1960 по 30.09.1960
56 років 6 місяців – які народилися з 01.10.1957 по 31.03.1958 59 років 6 місяців – які народилися з 01.10.1960 по 31.03.1961
57 років – які народилися з 01.04.1958 по 30.09.1958 60 років – які народилися з 01.04.1961 по 31.12.1961
57 років 6 місяців – які народилися з 01.10.1958 по 31.03.1959
 1. не набула право на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю необхідного страхового стажу;
 2. є непрацюючою особою;
 3. має страховий стаж не менше 15 років (довідка про наявний страховий стаж видається органами Пенсійного фонду України не пізніше 5-ти робочих днів на підставі заяви про видачу довідки, до якої додається копія трудової книжки та, у разі потреби, інші документи, що підтверджують трудовий стаж).

___________________________________________________________________

Умови та термін, на який призначається

 тимчасова  державна соціальна  допомога:

 1. призначається з дня, що настає за датою досягнення встановленого віку, якщо звернення відбулося не пізніше 3-х місяців після досягнення такого віку. В іншому випадку допомога призначається  з дня звернення;
 2. право на допомогу визначається з урахуванням майнового стану та середньомісячного сукупного доходу за попередні 6-місяців (середньомісячний сукупний дохід визначається з урахуванням доходів всіх членів сім’ї);
 3. розмір допомоги перераховується кожні 6 місяців  з урахуванням змін у майновому стані сім’ї. Одиноким особам, які не мають інших джерел для існування крім доходів від особистого селянського господарства,  розмір допомоги не перераховується;
 4. виплачується до досягнення особою віку, з якого вона набуває право на пенсію.

____________________________________________________________________

В якому розмірі надається допомога?

Розмір тимчасової допомоги залежить від доходу сім’ї та визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Максимальний розмір допомоги у 2018 році становить: з січня –  1373 грн.; з липня – 1435 грн.;  з грудня  – 1497 грн.

____________________________________________________________________

Хто входить до складу сім’ї особи, що звертається за призначенням тимчасової державної соціальної допомоги:

До складу сім’ї включаютьсячоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на їх утриманні; діти – студенти закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та закладів професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, що одержують стипендію, незалежно від того, де вони проживають (разом із батьками чи перебувають на навчанні в іншому населеному пункті); особи, які спільно проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою (будь-якому іншому шлюбі), пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

До складу сім’ї не включаються: батьки, дід, баба, брати, сестри; опікуни, піклувальники та члени їх сімей; батьки, позбавлені батьківських прав; діти, які перебувають на повному державному утриманні; діти, які перебувають під опікою чи піклуванням.

 

Документи, необхідні для призначення тимчасової державної соціальної допомоги:

Для призначення тимчасової допомоги до управління соціального захисту населення за місцем проживання  подаються:

– заява та  декларація про доходи та майновий стан за формами, затвердженими Мінсоцполітики;

– документ, що посвідчує особу;

– інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (фактичного місця проживання);

– документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають про це відмітку в паспорті);

– довідка про наявний страховий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;

– довідка  про доходи кожного члена сім’ї за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення;

– копію рішення про призначення опікуна (для недієздатних осіб).

Інформація про склад сім’ї зазначається в декларації про доходи та майновий стан.

При зверненні за призначенням допомоги за місцем фактичного проживання, додатково надається довідка про неотримання допомоги за зареєстрованим місцем проживання.

Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на особу, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги.

Особа, якій призначено допомогу зобов’язана не пізніше 10 днів повідомити управління соцзахисту про зміну обставин, які можуть вплинути на розмір та порядок отримання тимчасової допомоги.

 

Умови, за яких тимчасова допомога не призначається:

– середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на 1 особу перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– особа одержує пенсію або державну соціальну допомогу, що призначається відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” або “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”;

– особа (члени її сім’ї) потягом 12 місяців перед зверненням здійснили купівлю/оплатили послуги (одноразово) на суму, яка на дату купівлі/(оплати) перевищує 50 тис. грн. (крім оплати житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм та медичних послуг);

– особа працює, провадить іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу;

– за результатами вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї виявлено, що особа має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;

– у власності особи або членів її сім’ї є друга квартира (будинок) загальна площа яких перевищує 21 кв. метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, чи більше одного транспортного засобу.

За наявності окремих обставин, зокрема, здійснення купівлі/оплати послуг на суму понад 50,0 тис. грн. чи у разі виявлення за результатами вибіркових обстежень додаткових джерел для існування, не зазначених у декларації про доходи та майно, тимчасова допомога може бути призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень утворених ним комісій, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

Рішення про призначення тимчасової допомоги в таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов особи, яка звернулась за допомогою.

Управління соціального захисту населення

Рахівської районної державної адміністрації