• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Пенсійне забезпечення в умовах воєнного стану
опубліковано: 04.07.2022р. о 08:57, автор: Рахівська міська рада

Призначення пенсії ВПО, які набули право на пенсію

Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) призначення пенсії здійснюється за зверненням особи або автоматично (без звернення особи).

Пенсія за віком автоматично (без звернення особи) територіальними органами Пенсійного фонду України (далі – орган Пенсійного фонду) призначається за наявності в системі персоніфікованого обліку даних про страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком (зокрема за періоди до впровадження системи персоніфікованого обліку) при досягненні особою пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 Закону.

За зверненням особи пенсія призначається на підставі заяви, поданої з необхідними документами до будь-якого органу Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання.

Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію. Якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана протягом трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону для здійснення доступу застрахованих осіб до послуг у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування забезпечується функціонування вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Послуги, надання яких передбачає, зокрема, реалізацію застрахованою особою прав на пенсійне забезпечення, надаються за умови ідентифікації такої особи з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших надійних засобів ідентифікації у порядку, що визначено Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30.07.15 № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.08.15 за № 991/27436 (далі –Положення № 13-1).

Згідно з Положенням № 13-1 особи, які є користувачами кваліфікованого електронного підпису або електронної системи BankID, можуть подати заяву про призначення пенсії через вебпортал. У такому разі до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

Як отримати пенсії та соціальні виплати на ТОТ (якщо немає рахунку в банку)?

Відповідь: Якщо АТ “Укрпошта” не має технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на окрему територію України, ПФУ відповідні суми пенсій перераховує на поточні рахунки одержувачів, які відкриваються в банку без отримання від одержувачів заяв про виплату пенсії з відкриттям рахунка в банку, і виплачуються ці пенсії одержувачам після укладення ними договору банківського рахунка з банком.

Виплата та доставка пенсій на період введення воєнного стану

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.22 № 162 “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану” (зі змінами) (далі – Постанова № 162), визначено, зокрема, механізм виплати та доставки пенсій на період введення воєнного стану.

Відповідно до Постанови № 162 у разі неможливості здійснювати уповноваженими банками виплату пенсій одержувачам їх виплата здійснюється шляхом переказу коштів одержувачу без відкриття рахунка через банк, який є уповноваженим на провадження розрахунково-касових операцій з коштами Пенсійного фонду України, визначений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.01.04 № 25 “Про визначення уповноваженого банку, який провадить розрахунково-касові операції з коштами Пенсійного фонду України”, відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596.

У разі звернення одержувачів пенсій до органів Пенсійного фонду України особисто, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України щодо тимчасової зміни їх фактичного місця проживання виплата пенсій здійснюється за бажанням осіб АТ “Укрпошта” у виплатному об’єкті чи з доставкою додому за місцем їх перебування або шляхом переказу коштів одержувачам без відкриття рахунка в банку. Виплата пенсій за місяць, в якому надійшло звернення, здійснюється після надходження від АТ “Укрпошта” інформації про невиплату сум пенсій таким одержувачам за попереднім місцем проживання.

Неможливість (зокрема технічна) доставки АТ “Укрпошта” пенсій на території адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в абзаці п’ятому пункту 1 Постанови № 162, включаючи втрату відомостей на виплату пенсій, відсутність готівкових коштів, посвідчується відповідною військово-цивільною адміністрацією.

Невиплачені суми пенсій включаються до виплати у наступних виплатних періодах.

Виплата пенсії для осіб, які в умовах війни змінили своє постійне місце проживання та виїхали за кордон

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій (АТ “Укрпошта”), або через установи уповноважених банків у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

Обрання способу доставки пенсійних коштів здійснюється пенсіонером шляхом подання відповідної заяви.

При цьому у разі виїзду пенсіонера на тимчасове проживання за кордон виплата пенсії в Україні з цієї причини не припиняється.

Також відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.99 № 1596, зміна способу виплати пенсії особами, які одержували її у відділеннях поштового зв’язку та відкрили поточний рахунок в одному з уповноважених банків, перелік яких розміщено за посиланням https://cutt.ly/BHtBmR8, здійснюється шляхом подання ними відповідних заяв особисто до органу ПФУ за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання одержувача в населеному пункті в межах України. Заява про виплату пенсії може прийматися органом ПФУ через установи уповноваженого банку.

Заява також може подаватись до органу Пенсійного фонду України в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Можливість формування такої заяви передбачено в особистому електронному кабінеті пенсіонера, створеному на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії з інвалідності у період введення воєнного стану

Відповідно до статті 34 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.22 № 390 “Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану” внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.22 № 225 “Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України”, якими передбачено, що для осіб з інвалідністю повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення.

Яким чином отримати особі з інвалідністю, яка виїхала з ТОТ, технічний засіб реабілітації за відсутності необхідних документів

Відповідь: Якщо в особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яка переселилася з районів та у період проведення воєнних (бойових) та або районів, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам під час військової агресії РФ проти України, з тимчасово окупованої території чи району проведення АТО, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, або їх законних представників відсутні необхідні документи, територіальне відділення Фонду перевіряє дані про особу з інвалідністю, дитину з інвалідністю, іншу особу в Централізованому банку даних з проблем інвалідності, а за відсутності їх у банку даних сприяє в отриманні за місцем проживання/перебування.

Яким чином особі з інвалідністю, яка виїхала з тимчасово окупованої території України, стати на облік для забезпечення автомобілем?

На осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, яких взято на облік як ВПО та які мають право на отримання автомобіля безоплатно або на пільгових умовах, оформлюється без взяття на облік особова справа за їх фактичним місцем проживання/перебування згідно з довідкою про взяття на облік ВПО в установленому Мінсоцполітики Порядком оформлення без взяття на облік особових справ за місцем реєстрації фактичного місця проживання для забезпечення автомобілями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, яких зареєстровано як внутрішньо переміщених осіб, затвердженим Наказом Міністерства соціальної політики України 26.05.17 № 877.

Мінсоцполітики