• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Про прийняття програми „Охорона тваринного світу та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин у м.Рахів на 2012 – 2015роки”
опубліковано: 04.03.2013р. о 15:16, автор: Рахівська міська рада

ПРОЕКТ

 Рахівська міська рада

______  сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від __________  2012  року  №____

м. Рахів

 

Про прийняття програми

 „Охорона тваринного світу

та регулювання чисельності

бродячих та безпритульних тварин

у м.Рахів на 2012 – 2015 роки”

 

З метою ефективного вирішення питання поводження з безпритульними тваринами в м. Рахів та відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про затвердження Порядку проведення заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин, які становлять небезпеку», затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього середовища України від 28.09.10 №425, та на виконання рішення ради з питань безпечної життєдіяльності населення Рахівської РДА за № 6 від 18 травня 2012 року міська рада

в и р і ш и л а :
1. Прийняти  програми „Охорона тваринного світу та регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин у м.Рахів на 2012 – 2015 роки”

 

2. Контроль за даним рішенням покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю.

 

 

Міський голова                                                                                  Я.В.Думин

 

 

Секретар ради                                                                                      І.І. Беркела

 

 

 

ПРОГРАМА «ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ БРОДЯЧИХ ТА БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН У
м. РАХІВ НА 2012-2015 РОКИ

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.

Протягом останніх років склалась неприпустима ситуація із збільшення великої кількості бродячих та безпритульних тварин на вулицях міста. Тварини потрапляють в різні непередбачувані ситуації: отримують травми у дорожньо – транспортних подіях, потрапляють в місця, з яких неможливо вибратись, хворіють інфекційними хворобами. Крім того мають місце випадки жорстокого поводження з тваринами.

Останнім часом збільшилась кількість мешканців міста потерпілих від укусів бродячих та безпритульних тварин
Причинами появи таких собак на вулицях є:

– низький рівень культури населення у сфері поводження з домашніми тваринами;
– відсутність обліку собак, що належать власникам;
– недостатня робота з власниками собак, у тому числі в адміністративно- правовому полі;
– відсутність притулків для цієї категорії собак.

2. Визначення мети програми.

Програма повинна вирішити основну задачу – регулювання чисельності бродячих та безпритульних тварин в місті.

Основною метою створення Програми є:
– поліпшення санітарно – епіозоотичної ситуації на території міста;
– зниження чисельності безпритульних та бродячих тварин;
– захист тварин від жорстокого поводження з ними;

В здійсненні Програми принципіальними та пріоритетними напрямками являються: захист навколишньої природної середи від негативних наслідків, які пов’язані з безконтрольним розмноженням бродячих та безпритульних тварин та виховання гуманного відношення до них.

3. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми.

Для забезпечення ефективного виконання Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» в Програмі передбачено проведення комплексу економічних та правових заходів, направлених на зниження чисельності бродячих і безпритульних тварин в місті, а саме:

– організація гуманного відлову бродячих та безпритульних тварин.
– стерилізація безпритульних тварин;
– регулювання гуманними методами чисельності безпритульних тварин із застосуванням анестезіологічних розчинних препаратів, у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Час дії Програми передбачається на протязі 2012-2015 років на території м. Рахів, для чого необхідно виділити з міського бюджету  тис. грн.

4. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники.

Основними завданнями програми є:

Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних та бродячих тварин шляхом їх біостерилізації науково обґрунтована , ефективна і створена під місцеву специфіку.

В ході виконання Програми планується :

-зменшення чисельності бродячих та безпритульних тварин;
– підвищення рівня безпечної життєдіяльності людини;
-забезпечення громадського покою і формування у населення гуманного відношення до тварин;
-поліпшення епізоотичної ситуації та зниження затрат на епідеміологічні
заходи та лікування населення;
– зменшення засмічування навколишньої середи продуктами життєдіяльності тварин та зниження затрат комунальних служб;
– зниження аварійності на автошляхах.

5. Прогнозовані результативні показники програми:

– Забезпечення умов щодо захисту життя та здоров’я мешканців міста , відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

«Ресурсне забезпечення програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин»

п/п

Найменування заходів Виконавець Джерело фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування

тис.грн.

2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
1 Проведення прапогандиських акцій через телебачення, радіо, пресу Виконавчий комітет міської ради, КП „Рахівкомунсервіс” Міський бюджет  0,5 0,5 0,5 0,5
2

 

Розвиток технічної бази КП;        – будівництво вольєрів для тимчасового утримання собак

– проведення водопостачання та спорудження окремої мережі електропостачання;

КП „Рахівкомунсервіс”  

Міський бюджет

0 15 15 15
6 Відлов бродячих та безпритульних тварин

( розрахунок на 2 800 тварин)

КП „Рахівкомунсервіс” Міський бюджет

 

0 10 10 10
7 Утримання тварин в пункті тимчасової перетримки

– харчування тварин;

– евтоназія незворотньо хворих, агресивних тварин

– лікування, проведення щеплення проти сказу.

КП „Рахівкомунсервіс”

 

 

Міський бюджет 0 20 20 20
 

8

 

– проведення операції по стерилізації тварин;

– пошук  нових власників стерилізованим тваринам або відправлення собак в місця їх відлову;

 

КП „Рахівкомунсервіс”

 

 

Міський бюджет

0 1 1 1
9

 

 

 

 

Реєстрація та перереєстрація собак, які мають власників:

– домашні собаки;

– собаки, які утримуються для охорони на підприємствах, організаціях та установах міста.

КП „Рахівкомунсервіс” Міській бюджет

 

0 1 1 1
                                                                            Всього: 0,5 47,5 47,5 47,5

6. Напрями діяльності та заходи програми.

Для реалізації основних задач Програми необхідно передбачити виконання протягом 2012-2015 років наступних заходів:

– проведення роботи по пропаганді гуманного відношення до бродячих та безпритульних тварин:
– проведення пропагандистських акцій і їх освітлення в засобах масової інформації;
– організація співпраці з установами освіти , молодіжними та громадськими організаціями з метою виховання у дітей та молоді гуманного відношення до тварин.
– регулювання чисельності тварин гуманними та цивілізованими методами.
– освітлення в засобах масової інформації основних задач Програми.
– співпраця з громадськими організаціями, які працюють в сфері охорони тварин та живої природи.
– проведення обстеження та надання ветеринарної допомоги бродячим та безпритульним тваринам.
– здійснення в установленому законом порядку профілактичних заходів для запобігання захворюваності тварин.
-організація обліку та реєстрації тварин.
– створення мережі волонтерів для пєодальшої передачі тварин новим власникам.
– проведення вакцинації тварин.
– проведення стерилізації тварин
– проведення профілактичних заходів, направлених на боротьбу з паразитами у бродячих та безпритульних тварин.
– проведення евтаназії тварин (у випадках захворювання, тяжкої травми, агресії, не влаштовані).
– організація утримання бродячих та безпритульних тварин в спеціально відведених містах.

Виконавці Програми:

– Виконком міської ради
– КП ”Рахівкомунсервіс” ;
– органи державного ветеринарного надзору ;
– громадські організації, статути метою яких являється захист тварин від жорстокого поводження;
– Рахівський РВ УМВС України в Закарпатській області;
– Рахівська районна СЄС;
– Підприємства, організації, установи м. Рахів;
– Громадяни м. Рахів.

7. Фінансове забезпечення програми.

Міській раді щорічно передбачати у міському бюджеті видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на виконання заходів в межах затвердженого міського бюджету.
Прогнозні показники фінансування програми на 2011-2015 роки прогнозуються в сумі 6,950 млн. грн. за рахунок міського бюджету , в т.ч. по роках:

– 2012 р. – 0,5 тис.грн.
– 2013 р. –  47,5 тис.грн.
– 2014 р. –   47,5  тис.грн.
– 2015 р. –   47,5  тис.грн.

8. Організація та контроль за виконанням Програми.

Координацію роботи щодо виконання Програми покласти на першого заступника голови міської ради.
Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на її виконання