• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
ПРО РОБОТУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ
опубліковано: 30.01.2023р. о 14:11, автор: Рахівська міська рада

Центр надання соціальних послуг Рахівської міської ради розташований за адресою: м. Рахів  вул. Харківська, 2, тел. (03132)2-57-49 , електронна адреса: rahivcentr@gmail.com

Прийом громадян у робочі дні:

З понеділка по четвер – 08.00 до 17.00

П’ятниця – 08.00 до 16.00

Перерва на обід – 12.00 до 12.48

Директор Центру надання соціальних послуг – Небелівська Оксана Володимирівна

Вид діяльності:

88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідності ( основний)

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

Центр надання соціальних послуг Рахівської міської ради  є комунальною установою зі статусом юридичної особи, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймає Рахівська міська рада та діє на підставі Статуту затвердженого рішенням 25 сесії восьмого  скликання Рахівської  міської ради  від 14 листопада 2022 року № 404.

 Ми діємо на принципах адресності  та індивідуального  підходу до кожної людини, гуманності, доступності, відкритості, законності, соціальної справедливості,  конфіденційності та відповідальності за дотримання  етичних і правових норм .

 Головною метою роботи Центру є:

надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах .

 Основні цілі :

 • профілактика складних життєвих обставин;
 • подолання складних життєвих обставин;
 • мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин.

 Основні завдання Центру є:

Виявлення осіб/сімей і ведення їх обліку.

 1. Проведення оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах.
 2. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення.
 3. Надання допомоги особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових проблем.
 4. Забезпечення якісного надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг.
 5. Проведення моніторингу та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг.
 6. Установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.
 7. Взаємодія з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг.

У структурі Центру функціонують:

Відділення соціальної допомоги вдома

Відділення соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Рахівської міської ради утворюється для  надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 особам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання  соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком.

Відділення здійснює свою діяльність згідно Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760

Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальні послуги:

 • догляд вдома (допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна підтримка; інформування та представництво інтересів);

 Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги догляду вдома, передбачають:

 • для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:
 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів;
 • для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності :
 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);
 • допомогу при пересуванні по квартирі;
 • допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • навчання навичкам самообслуговування;
 • допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічну підтримку;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Відділення денного перебування

Відділення денного перебування утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, у яких немає медичних протипоказань для перебування у колективі.

Відділення денного перебування надає соціальні послуги:

 • соціальна адаптація (навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної підтримки; посередництво та консультування; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; послуги фахівця з соціальної роботи та направлення до інших спеціалістів);
 • денний догляд (забезпечення умов для денного перебування; забезпечення харчуванням (один раз на добу ); формування та підтримку навичок самообслуговування; психологічну підтримку; дозвілля).

 Перелік осіб та умови надання соціальних послуг у Центрі:

Центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

– громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

– громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають

роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий, ніж прожитковий мінімум кожного члена сім’ї;

– осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах.

Документи, які необхідні для надання соціальних послуг в Центрі.

 Підставою для надання соціальних послуг є:

– направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на підставі відповідного рішення виконавчого органу Рахівської міської ради.

– результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

Рішення виконавчого органу Рахівської міської ради про надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України

До заяви про надання соціальних послуг обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

– медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

– декларація про доходи та майновий стан особи, яка потребує надання соціальних послуг;

– довідка про проживаючих та зареєстрованих у домогосподарстві;

– витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності).

Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг) за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення відповідно до цього Порядку, подаються також довідки/ інші документи про доходи.

 Протипоказання для прийняття на надання соціальних послуг.

 Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадянам є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

 Види соціальних послуг:

Центр надання соціальних послуг надає такі соціальні послуги:

– догляд вдома;

– денний догляд;

– соціальний супровід осіб/сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах;

– консультування;

– інформування;

– екстрене ( кризове) втручання;

– соціальна адаптація.

Крім того, Центр може надавати такі соціальні послуги:

– представництво інтересів;

– натуральна допомога;

– та інші.

Організація надання соціальних послуг:

Оплата соціальних послуг

 1. Соціальні послуги надаються отримувачам:

1) за рахунок бюджетних коштів;

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

 1. Центр надає соціальні послуги:

1) за рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13  Закону України  « Про соціальні послуги» – всі соціальні послуги;

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, – всі соціальні послуги.

 1. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.
 2. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

 1. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу.

6.Уповноважені органи системи надання соціальних послуг, визначені пунктами 2 і 3 частини першої статті 11 цього Закону, мають право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачені частиною другою цієї статті.

 1. Розмір плати за соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядокрегулювання тарифів на соціальні послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.