• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Про затвердження конкурсної документації, утворення конкурсної комісії, оголошення конкурсу на передачу в концесію об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Рахів
опубліковано: 26.06.2014р. о 15:15, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

_____________  сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ____________  2014  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження конкурсної документації, утворення

конкурсної комісії, оголошення конкурсу на передачу в

концесію об’єктів теплопостачання, що перебувають у

комунальній власності територіальної громади м.Рахів

 

Керуючись ст.406 Господарського Кодексу України, статтями 26,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про концесію», ст. 7  ЗаконуУкраїни «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності», Постановами Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року №642 «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної та комунальної власності, які надаються в концесію», від 12 квітня 2000 року №639 «Про затвердження Методики розрахунку концесійних платежів», на виконання рішення сорок шостої сесії  Рахівської міської ради шостого скликання від 05 липня 2013 року №536 „Про передачу в концесію об’єктів  права комунальної власності територіальної громади м.Рахів”, рішення сорок восьмої сесії Рахівської міської ради шостого скликання від  11 жовтня 2013 року №559 „Про затвердження  матеріалів інвентаризації та висновку по оцінці об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання палива,мережі теплопостачання) що передаються в концесію які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Рахів”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити інструкцію для заявників на участь в конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (додаток №І).

2. Затвердити інструкцію для  претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (додаток №ІІ).

3. Затвердити Порядок роботи конкурсної комісії для проведення концесійного конкурсу з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (додаток №ІІІ).

 

 

 

 

4. Затвердити склад конкурсної комісії з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (додаток №ІV).

5. Затвердити інформацію про оголошення конкурсу з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (додаток №V).

6. Конкурсній комісії здійснювати свою діяльність на підставі Порядку, підготувати проект концесійного договору, провести розрахунок концесійного платежу та провести конкурс згідно чинного законодавства.

7. Визнати таким, що втратило чинність рішення сорок восьмої  сесії  міської ради шостого скликання від 11 жовтня  2013  року  №560 „ Про затвердження конкурсної документації, утворення конкурсної комісії, оголошення конкурсу на передачу в концесію об’єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Рахів”.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю. та постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, побуту,торговельного обслуговування.

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

 

                                             Додаток № І

до рішення Рахівської міської ради

від «____ » _______20___р. №____

 

Інструкція

для заявників на участь в конкурсі з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»  Рахівскої міської ради

 

1. Загальні питання

1.1. Ця інструкція (далі за текстом – «Інструкція для заявників ») розроблена у відповідності до Законів України «Про концесії» від 16.07.1999р. № 997-ХІУ зі змінами та доповненнями, «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення , що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010р. № 2624-УІ зі змінами та доповненнями, «Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. №642.

1.2. Інструкція для заявників визначає порядок оформлення та подачі заявниками документів, порядок реєстрації їх учасниками конкурсу з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло»  та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради (далі за текстом – «концесійний конкурс»). Інструкція для заявників визначає загальні вимоги до претендентів, порядок роботи конкурсної комісії під час розгляду заявок та допущення заявників до участі конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради.

1.3. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної особи, фізичної особи – підприємця чи фізичної особи , яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.

1.4. Взяти участь у концесійному конкурсі може будь-яка юридична особа , фізична особа – підприємець або фізична особа.

1.5. Розгляд заявок заявників на участь в конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»  Рахівської міської ради та реєстрація таких учасниками конкурсу проводиться конкурсною комісією, створеною за

рішенням міської ради.

1.6. Конкурсна комісія забезпечує осіб, що бажають взяти участь у концесійному конкурсі, на їх письмовий запит, інформацією щодо умов конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі – видає цю інструкцію, форму заявки на участь у концесійному конкурсі (додаток до цієї Інструкції) та умови конкурсу (додаток до цієї Інструкції).

1.7. Розгляд заяв заявників та реєстрація заявників учасниками конкурсу проводиться в один етап, за результатами якого конкурсна комісія готує висновки та повідомляє заявника про його реєстрацію учасником конкурсу.

2. Склад документації для заявників :

2.1. Документація для заявників включає документи, необхідні для підготовки заявок:

2.1.1. Інструкцію для заявників на участь в конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»  Рахівської міської ради з додатками, а саме:

– заявка на участь у концесійному конкурсі (форма) (Додаток 1);

– умови конкурсу, щодо передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради (Додаток 2);

– інформація про об’єкт концесії (Додаток 3);

– план технічного розвитку об’єкта концесії (Додаток 4).

2.1.2. Інформацію про оголошення конкурсу .

3. Порядок подання, розгляду заявок для заявників:

3.1. З дня оголошення концесійного конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа – підприємець , фізична особа , що має бажання взяти участь у концесійному конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

3.2. Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також – «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

3.3. У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу комунального підприємства Рахівської міської ради «Рахівтепло» (його структурним підрозділом), цілісний майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

3.4. Заявки подаються конкурсній комісії на адресу, вказану конкурсною комісією в оголошенні конкурсу.

3.5. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

3.6. У заявці претендентів – юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

3.7. У заявці претендентів – фізичних осіб підприємців зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце та найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

3.8. У заявці претендентів – фізичних осіб зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; паспортні данні в частині – номер, серія дата, орган та місце видачі такого документа ; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і т. ін..); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

3.9. Форму заявки наведено у додатку до цієї Інструкції.

3.10. До заявки додаються:

3.10.1. документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника та його повноваження:

– нотаріально засвідчена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

– нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької  діяльності – за наявності (для резидентів). У разі створення претендента після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» від 07.04.2011 року № 3205-УІ надається оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, чинної на дату подання заявки;

– нотаріально засвідчена копія паспорту (для фізичних осіб);

– нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт реєстрації нерезидента у країні його реєстрації та місцезнаходження (для нерезидентів);

– нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять днів до дня подання заявки (для юридичних осіб-нерезидентів);

– копія рішення про призначення (обрання) виконавчого органу (керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);

– нотаріально засвідчена копія документу, що містить дані про виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних осіб-нерезидентів);

– оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника про участь у концесійному конкурсі (для юридичних осіб);

– копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника, що підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності). У разі видачі довіреності заявником – фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.

3.10.2. документи, що підтверджують можливість заявника забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:

– копія балансу підприємства за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);

– копія звіту про фінансові результати за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);

– копія звіту про рух грошових коштів за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів) – за наявності;

– аудиторський висновок про підтвердження даних наведених в фінансовій звітності заявника за останній фінансовий рік , що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);

– оригінал довідки про те , що статутний капітал заявника сформований в повному обсязі, видана заявником та завірена аудитором (для юридичних осіб – резидентів);

– оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб – підприємців);

– оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

– копія декларації про доходи фізичної особи за 2013 рік та/або за звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб);

– нотаріально засвідчена копія документа про взяття претендента на облік як платника податків (для всіх претендентів);

– оригінал довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), чинної на дату подання заявки (для резидентів);

– копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для резидентів);

– оригінал довідки, виданої уповноваженим органом (установою) України, яка підтверджує, що відносно заявника не порушено провадження у справі про банкрутство, заявник не визнаний банкрутом та не перебуває у процедурі банкрутства, видана не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– оригінал витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони на відчуження або арешту нерухомого майна, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– оригінал витягу з державного реєстру іпотек про наявність/відсутність іпотек, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність/відсутність податкової застави та інших застав, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період 2014 року, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб – нерезидентів);

– оригінали довідок з усіх банківських установ, в яких відкриті рахунки на ім’я заявника, про відсутність у заявника простроченої заборгованості за кредитними та будь-якими іншими зобов’язаннями перед банками, виданих не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для всіх претендентів).

3.10.3. документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об’єктів в сфері теплопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.

На підтвердження наявності в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) заявник подає наступні документи:

– копія штатного розкладу заявника на останню календарну дату , яка передує даті подачі документів та станом на 31.12.2013 року.

–         копія наказу про затвердження штатного розкладу заявника на останню календарну дату, яка передує даті подачі документів та станом на 31.12.2013 року.

–         копія трудових книжок працівників, які мають стаж та досвід роботи з обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) , який вимагається умовами конкурсу;

–         копії посвідчень, сертифікатів та інших кваліфікаційних документів , що підтверджують кваліфікацію цих працівників;

Форма, зміст та кількість інших зазначених документів визначаються заявником самостійно.

Власником у контексті цієї Інструкції є юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника станом на дату подання заявки.

Афілійованою особою в контексті цього пункту Інструкції є юридична особа, яка здійснює контроль над заявником, або контролюється заявником , або перебуває під спільним контролем з заявником. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу заявника або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу заявника.

3.11. Заявка та додатки до неї складаються українською мовою. У разі подання документів іншою мовою заявник разом з ними надає їх переклад на українську мову, засвідчений нотаріально.

3.12. Документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав, подаються за умови їх легалізації (крім випадків, коли за законодавством України та міжнародними договорами України такі документи легалізації не підлягають) або за умови проставляння апостилю чи дотримання інших формальних процедур (крім випадків, коли між Україною та відповідною державою укладена угода про приймання документів без будь-яких процедур спеціального посвідчення документів).

3.13. Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника (за наявності печатки).

3.14. Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких ця Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

3.15. Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

3.16. У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту, написання правильної частини тексту та здійснення напису «Виправленому на«___» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника

(за наявності печатки). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

3.17. Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місцізшивання) напис «Прошито__аркушів(а)», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

3.18. Заявки та додані до неї документи подаються заявника особисто або уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

3.19. Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком утворення і роботи конкурсної комісії.

3.20. Конкурсна комісія в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її на предмет повноти наданих відомостей та відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, з встановленим Законом України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення , що перебувають у комунальній власності» і умовами конкурсу, і за результатами такого розгляду приймає рішення про прийняття заявки або її відхилення, про що повідомляє заявника (у разі відхилення – з обґрунтуванням причини) у спосіб, визначений заявником у заявці.

3.21. Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в концесійному конкурсі).

3.22. Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

3.23. Заявник, заявки яких були прийняті, конкурсна комісія одночасно з повідомленням про прийняття заявки надає у спосіб, визначений заявником в заявці, інформацію щодо способу, строків, місця одержання конкурсної документації у повному обсязі, а також банківські реквізити для сплати реєстраційного внеску.

3.24. Реєстраційний внесок за участь у концесійному конкурсі становить 8500 гривень. Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури та проведення концесійного конкурсу і поверненню не підлягають.

3.25. Після сплати реєстраційного внеску заявник направляє платіжний документ про сплату реєстраційного внеску конкурсній комісії. Після чого конкурсна комісія реєструє заявника , як учасника концесійного конкурсу, у спосіб визначений регламентом комісії, та на протязі 10 днів, з моменту отримання підтвердження про сплату реєстраційного внеску , повідомляє про це заявника в письмовій формі у спосіб, визначений заявником у заявці.

 

 

Секретар міської                                                                               І.П.Сенюк

 

 

Додаток 1

до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі

з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання

КП «Рахівтепло» та

КП «Рахівтеплокомуненерго»

Рахівської міської ради

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Журналі реєстрації заявок претендентів

на участь у концесійному конкурсі:

реєстраційний №___________

від «___»______________20_____ р.

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради

 

місто  __________                                                         «___»« ________» 20__ р.

__________________________________________________________________

(повне найменування претендента / прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________

(місцезнаходження претендента / місце реєстрації)

__________________________________________________________________

(дані про державну реєстрацію претендента)

цим підтверджує свій намір взяти участь у конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради.

Реквізити банківських рахунків заявника:_________________________

Телефон (телефакс) заявника:___________________________________

Обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації:___________________________________________________ .

(поштою, кур’єрською поштою і т. ін)

Додатки:

1 . ________________________________________________- н а__ арк.,

2 . ________________________________________________- н а __ арк.,

3 . ________________________________________________- н а __ арк.,

4 . __________________________________________________- на _ арк.,

5……..

Загальна кількість аркушів , що подано в пакеті до заявки на участь в конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради  – ______________ шт. ( кількість шт. прописом).

 

_____________________________________________________________

(посада) (підпис претендента / уповноваженої особи претендента) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

М.П.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  І.П.Сенюк

Додаток 2

до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі

з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання

КП «Рахівтепло» та

КП «Рахівтеплокомуненерго»

Рахівської міської ради

                               Додаток

                                                                             до рішення Рахівської міської ради

від «____ » __________20____р. №_____

 

УМОВИ

конкурсу щодо передачі в концесію об’єктів теплопостачання

КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради

 

Метою проведення конкурсу є конкурентний відбір юридичної (суб’єкта підприємницької діяльності) або фізичної особи – підприємця, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності щодо об’єкта комунальної власності територіальної громади міста Рахів – об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради а саме: майно (основні засоби, у тому числі незавершене будівництво, нематеріальні активи), який забезпечує (призначений) та достатній для самостійного здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла, у відповідності з вимогами діючого законодавства України про концесії, Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, іншими законодавчими актами.

 

І. ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОБ’ЄКТА КОНЦЕСІЇ

 

Об’єктом концесії є майновий комплекс КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради, а саме: майно (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання), який забезпечує (призначений) та достатній для самостійного здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла.

Майно, що входить до складу об’єкта концесії, а саме: майно (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері теплопостачання, визначається концесійним договором.

Комунальне підприємство Рахівської міської ради «Рахівтепло» (далі за текстом також – «Підприємство») засноване на комунальній власності територіальної громади міста Рахів.

Місцезнаходження Підприємства (юридична адреса): м.Рахів, вул. Шевченка, 43,

 

II. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УМОВ КОНКУРСУ

(ОСНОВНІ КОНЦЕСІЙНІ УМОВИ)

 

1. Територія здійснення концесійної діяльності: місто Рахів та

Рахівський район.

2. Строк дії концесійного договору: 25 (двадцять п’ять ) років.

3. Загальні вимоги до претендентів (з урахуванням афілійованих осіб*):

3.1. Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення концесійної діяльності централізованого теплопостачання, у сфері теплопостачання та обслуговування об’єктів теплопостачання.

3.2. Наявність в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) не менш ніж 5 (п’ять) років .

и Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення у сфері надання послуг, пов’язаних з постачання споживачам тепла.

* юридична особа, яка здійснює контроль над претендентом або контролюється таким претендентом, або перебуває під спільним контролем з таким претендентом. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу претендента або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу претендента.

4. Основні обов’язки концесіонера:

4.1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням;

4.2. Сплачувати концесійні платежі.

4.3. Інвестувати протягом строку дії концесійного договору власні кошти в об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, розробленою концесіонером на підставі Плану технічного розвитку об’єкта концесії.

4.4. Нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об’єкта концесії та забезпечення безперервного надання послуг з централізованого теплопостачання.

4.5. За власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об’єкта концесії.

Страхування об’єкта концесії обов’язкове.

4.6. Забезпечувати додержання ліцензійних умов у процесі здійснення діяльності;

4.7. Протягом дії концесійного договору перебувати на обліку як платник податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із здійсненням концесійної діяльності, в місті Рахів.

4.8. Забезпечувати своєчасну сплату податків, передбачених чинним законодавством України;

4.9. Здійснювати за рахунок власних коштів видатки з залучення й обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення.

4.10. Інформувати  концесієдавця про свою виробничу діяльність у випадках,

порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством України та концесійним договором.

5. Види діяльності, послуги, які здійснюватимуться як концесійні:

Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Послуги з централізованого теплопостачання в обсягах, що забезпечують потреби всіх категорій споживачів на території здійснення концесійної діяльності.

Надання населенню, що проживає на території здійснення концесійної діяльності, послуг з централізованого теплопостачання здійснюється відповідно до діючих законодавчих актів, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Якісні та кількісні показники послуг мають відповідати умовам договорів на надання житлово-комунальних послуг та вимогам чинного законодавства України.

Концесіонер має право здійснювати з використанням об’єкта концесії господарську діяльність, яка не належить до сфери виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, якщо така діяльність не має негативного впливу на надання послуг з централізованого теплопостачання та провадиться відповідно до вимог, встановлених Центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання. Така діяльність має бути беззбитковою.

6. Умови надання земельних ділянок, необхідних для здійснення концесійної діяльності:

Оренда на строк, не менший строку дії концесійного договору. Концесіонер зобов’язаний укласти договори оренди землі не пізніше одного року з дня набрання чинності концесійним договором. Орендна плата за право користування земельними ділянками сплачується відповідно до чинного законодавства України та умов договорів оренди землі.

7. Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню:

Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Протягом трьох місяців з дня підписання концесійного договору концесіонер зобов’язаний забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності згідно чинного законодавства України. За відсутності необхідної ліцензії надання послуг забороняється.

8. Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги:

Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміна тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Законом України «Про теплопостачання», Указом Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг», постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

9. Умови найму, використання праці працівників:

9.1. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер використовує працю максимальної кількості працівників – громадян України.

9.2. Концесіонер зобов’язаний протягом двох місяців з дати підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію надати можливість штатним працівникам Підприємства працевлаштуватись за фахом (спеціальністю) у кількості не менше, ніж 60 відс. облікової кількості штатних працівників Підприємства станом на дату підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

При цьому концесіонер в межах наявних у нього вакансій вправі працевлаштувати штатних працівників Підприємства за фахом (спеціальністю) у кількості, що перевищує 60 відс. облікової кількості штатних працівників Підприємства станом на дату підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

Під штатними працівниками Підприємства у цьому пункті маються на увазі працівники Підприємства, які перебувають у штаті Підприємства на дату підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

9.3. Протягом одного року з дати підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, концесіонер зобов’язується не здійснювати розірвання трудового договору з працівниками, прийнятими відповідно до абзаців першого та другого пункту 9.2 цих умов, на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників). Вивільнення працівників роботодавець зобов’язаний здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.4. Недопущення створення заборгованості по заробітній платі перед

працівниками.

9.5. Підвищення рівня заробітної плати у відповідності до законодавства України з урахуванням вимог Галузевої угоди галузі, в якій здійснює господарську діяльність Концесіонер (якщо така Галузева угода згідно з чинним законодавством поширює свою обов’язкову силу на господарську діяльність Концесіонера).

9.6. Створення умов праці, які відповідають вимогам чинного законодавства України.

9.7. Працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому діючим законодавством України.

9.8. Використання праці громадян інших держав згідно діючого законодавства України, але не більше 10 відс. від загальної кількості працюючих.

10. Умови використання вітчизняних сировини, матеріалів:

Концесіонер при здійсненні концесійної діяльності повинен використовувати технологію, матеріали, сировину та техніку в першу чергу вітчизняного виробництва, які відповідають діючим стандартам якості та мають рівні властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями, матеріалами, сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови, що подібний вибір обґрунтований економічними чи екологічними факторами і якщо матеріали та сировина вітчизняного виробництва більш надійні з технологічної точки зору. У іншому випадку концесіонер має право використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.

11. Умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії, умови та порядок

відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії:

11.1. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об’єкта, отриманого в концесію. Проведення таких покращень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.

11.2. З метою використання об’єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб у сфері теплопостачання концесіонер здійснює поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна чи придбаває майно за умови та в обсягах не менших, ніж передбачено концесійним договором. У випадку внесення змін до концесійного договору в частині збільшення або зменшення об’єму та переліку необхідних покращень в об’єкт концесії – концесіонер здійснює такі поліпшення з урахуванням внесених змін .

11.3. На наданий у концесію об’єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, на майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, на суму яких зменшено концесійний платіж, зберігається право комунальної власності територіальної громади міста Рахів. У разі припинення концесійного договору вартість проведених концесіонером покращень та придбаного майна, за рахунок амортизаційних відрахувань , на суму яких зменшено концесійний платіж, концесіонеру концесієдавцем не відшкодовується.

11.4. У разі якщо поліпшення відповідно до умов концесійного договору полягають у заміні обладнання в складі об’єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить територіальній громаді міста Рахів.

         11.5. Поточний ремонт наданого в концесію об’єкта концесіонер зобов’язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в концесію об’єкта проводиться концесіонером у визначені концесійним договором строки за рахунок прибутку концесіонера . Витрати, необхідні для підтримання наданого в концесію об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок концесіонера та включаються до складу витрат концесіонера або відображаються як капітальні інвестиції.

11.6. Відшкодування витрат, понесених концесіонером у зв’язку з поліпшенням наданого в концесію об’єкта, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності. У тих випадках , коли концесіонер здійснює поліпшення об’єкту концесії , які не передбаченні інвестиційною програмою та концесійним договором , право власності на

майно створене в результаті таких покращень залишається за концесіонером.

Концесієдавець може набути право власності на таке майно у випадку відшкодування концесіонерові вартості таких покращень, яка визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки , якщо можливість та порядок проведення такого викупу передбачений концесійним договором. Придбання концесієдавцем майна , яке є власністю концесіонера та створене ним додатково в процесі виконання концесійного договору, може бути здійснене виключно за наявності спільної згоди обох сторін .

11.7. Концесієдавець має право протягом строку дії концесійного договору здійснювати поліпшення основних фондів об’єкта концесії, які не передбачені інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, за рахунок бюджетних коштів. При цьому здійснення таких покращень повинно відбуватись за попереднім погодженням із концесіонером та не повинне суперечити (перешкоджати) концесійній діяльності концесіонера.

         11.8. У разі дострокового припинення договору концесії не з вини концесіонера концесієдавець відшкодовує концесіонеру, невідшкодовану протягом дії договору, вартість поліпшення, проведеного концесіонером по відношенню до майна , що належить концесієдавцю.

11.9. Право власності на майно, придбане, створене (збудоване) концесіонером за рахунок власних та/або залучених коштів на виконання інвестиційної програми та програми амортизаційних відрахувань , на вартість яких зменшується концесійний платіж – належить концесієдавцю (відповідній територіальній громаді). Право власності на майно придбане, створене (збудоване) концесіонером за рахунок власних та/або залучених коштів на виконання заходів не передбачених інвестиційною програмою – належить концесіонерові.

12. Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів:

12.1. Концесійний платіж сплачується за фактичне управління (експлуатацію) об’єкта концесії. Концесійний платіж нараховується та сплачується з дня передачі об’єкта концесії концесіонеру за актом приймання-передачі до дня повернення об’єкта концесії концесієдавцю за актом приймання-передачі.

12.2. Концесійні платежі сплачуються концесіонером незалежно від наслідків господарської діяльності у розмірі, визначеному концесійним договором щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал – у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

12.3. Концесійні платежі сплачуються (вносяться) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок міського бюджету. Суми концесійного платежу, надмірно перераховані до бюджету, зараховуються в наступні платежі або повертаються концесіонеру в 5-денний термін з дня одержання його письмової заяви.

12.4. Концесійні платежі встановлюються відповідно до Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Розмір річного концесійного платежу не може перевищувати 10 відсотків вартості майна, що передається в концесію.

Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об’єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.

12.4.1. Для визначення розміру концесійного платежу за перший повний календарний квартал, що настає після календарного кварталу, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, (надалі – «перший квартал») розраховується розмір річного концесійного платежу за формулою:

К пл — 0,07 х Вф х ( Фгал / Фнг ) ,

де: Вф – загальна вартість об’єкта концесії, визначена в концесійному договорі, у гривнях; Фгал – середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг – середня фондовіддача по народному господарству. При цьому для розрахунку застосовуються показники «Фгал» та «Фнг», обчислені Мінекономрозвитку за перший квартал на підставі статистичного бюлетеня «Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

12.4.2. Розмір концесійного платежу за перший квартал визначається за формулою:

К пл. кв = ( К пл / 4) х Іп.о х Ік ,

де: Кпл – розмір річного концесійного платежу, визначений за вказаною вище формулою, у гривнях; Іп.о – індекс інфляції з дати проведення оцінки об’єкта концесії до моменту підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію; Ік – індекс інфляції за перший квартал.

12.4.3. Концесійний платіж за календарний квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, розраховується за наступною формулою:

К пл. в конц = К пл. кв х Кднів управ / Кднів /кв ,

де: Кпл. в конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію; Кпл. кв – розмір концесійного платежу за перший квартал; Кднів управ – кількість календарних днів фактичного управління (експлуатації) об’єкта концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію; Кднів/ кв – кількість календарних днів у кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

Концесійний платіж за квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, сплачується одночасно з концесійним платежем за перший квартал.

12.4.4. Концесійний платіж за квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, розраховується за наступною формулою:

Кпл. з конц = Кпл х Кднів управ / К днів/ кв х Ікв ,

де: Кпл. з конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; К пл. – розмір концесійного платежу за попередній квартал; Кднів управ – кількість календарних днів фактичного управління (експлуатації) об’єкта концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; К днів/кв – кількість календарних днів у кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії.

Концесійний платіж за квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, сплачується у строк, встановлений для сплати концесійного платежу за цей квартал.

12.4.5. Про розмір розрахованого концесійного платежу за відповідний квартал концесіонер повідомляє концесієдавця в строк, встановлений концесійним договором.

12.4.6. У разі зменшення вартості об’єкта концесії протягом календарного кварталу (зокрема, у зв’язку зі списанням майна, виведенням його зі складу об’єкта концесії) концесійний платіж за такий квартал визначається за наступною формулою:

Кпл . кв. зменшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв) х Ікв + (Кпл х ( Вф .зменшена / Вф ) х (Кднів/кв – Кднів) / Кднів /кв ) х І кв ,

де: Кпл – розмір концесійного платежу за попередній квартал; Кднів – кількість днів фактичного управління об’єктом концесії за незміненою вартістю у розрахунковому кварталі; Кднів/кв – кількість календарних днів у розрахунковому кварталі; Вф – загальна вартість об’єкта концесії до зміни; Вф.зменшена – загальна вартість об’єкта концесії після зміни, що визначається шляхом зменшення показника В ф на вартість майна, визначену на день надання його у концесію, що виключено зі складу об’єкта концесії; Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії.

Розмір концесійного платежу за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії, визначається за формулою:

К пл кв = К пл х (Вф. зменшена / Вф ) х Ікв.з х Іп,

де: Кпл – розмір концесійного платежу календарний квартал, розрахований виходячи з вартості об’єкта концесії до зменшення його вартості; Вф – загальна вартість об’єкта концесії до зміни; В ф. зменшена – загальна вартість об’єкта концесії після зміни, що визначається шляхом зменшення показника Вф на вартість виключеного зі складу об’єкта концесії майна, визначену на день надання його у концесію; Ікв.з – індекс інфляції за квартал, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії; Іп – індекс інфляції за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії.

Розмір концесійного платежу за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії, є базою для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Про зміну складу об’єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову угоду до концесійного договору.

12.4.7. У разі збільшення вартості об’єкта концесії протягом календарного кварталу (у зв’язку із передачею концесіонеру за його згодою нового майна до складу об’єкта концесії, придбаного або створеного за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів, або у разі проведення концесієдавцем покращень об’єкта концесії за згодою концесіонера) концесійний платіж за такий квартал визначається за наступною формулою:

Кпл. кв. збільшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв ) х Ікв + ( Кпл.(н) х ( Кднів/ кв – Кднів ) / Кнів /кв )

де: Кпл – розмір концесійного платежу за попередній квартал; Кднів – кількість днів фактичного управління об’єктом концесії за незміненою вартістю у розрахунковому кварталі; Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії; Кднів/ кв – кількість календарних днів у розрахунковому кварталі; Кпл.(н) – розмір концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості об’єкта концесії із збільшеною вартістю.

Кпл.(н) розраховується за наступною формулою:

Кпл.(н) = 0,07 х Вф (п) х ( Фгал / Фнг ) / 4,

де: В ф (п ) – переоцінена вартість об’єкта концесії, у гривнях; Ф гал – середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг – середня фондовіддача по народному господарству. При цьому для розрахунку застосовуються показники «Фгал» та «Фнг» , обчислені Мінекономрозвитку за розрахунковий квартал, у якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії, на підставі статистичного бюлетеня «Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

Розмір концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості об’єкта концесії із збільшеною вартістю є базою для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Вф(п) – показник, який застосовується виключно для визначення розміру концесійного платежу за розрахунковий квартал. Вф(п) розраховується за наступною формулою:

Вф(п) = Вф(до зміни) + Вф (створених),

Де: Вф(до зміни) – проіндексована вартість об’єкта концесії станом на дату збільшення його вартості, визначається шляхом індексації вартості майна об’єкта концесії, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, за період з дати оцінки майна (за виключенням майна, що виключено зі складу об’єкта концесії та з урахуванням майна, що включено до складу об’єкта концесії) до дати збільшення вартості об’єкта концесії; Вф (створених) – вартість проведених покращень (майна, придбаного або створеного) за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.

Вартість проведених покращень, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, визначається як різниця між вартістю поліпшеного основного засобу, визначеною шляхом проведення незалежної оцінки, та його вартістю до поліпшення з урахуванням індексу інфляції з дати проведення попередньої незалежної оцінки цього основного засобу.

Датою збільшення вартості об’єкта концесії є дата незалежної оцінки покращень (майна), проведеної за рахунок концесієдавця.

Про збільшення вартості об’єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову угоду до концесійного договору.

12.4.8. Протягом строку дії концесійного договору розмір концесійного платежу за кожний наступний квартал визначається шляхом коригування концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний квартал.

12.4.9. Концесійний платіж, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний період, зменшується на суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійного платежу). На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов’язується у порядку і в строк, встановлені договором концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення об’єкта концесії.

За нецільове використання таких коштів до концесіонера застосовуються штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

У разі, якщо сума нарахованих за квартал амортизаційних відрахувань перевищує суму відповідного квартального концесійного платежу, концесійний платіж сплаті не підлягає. Розмір концесійного платежу зменшується також: у разі списання або виведення зі складу об’єкта концесії окремих одиниць майна та у випадку зміни законодавства, що регламентує порядок розрахунку концесійних платежів.

12.5. За порушення строків внесення концесійних платежів концесіонер сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, у який було допущено прострочення, від суми простроченого концесійного платежу за кожний день прострочення.

12.6. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об’єкта, після чого об’єкт концесії підлягає переоцінці, а концесійний платіж – пропорційному збільшенню. Концесіонер, що дав згоду на проведення концесієдавцем покращень, не має права заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов’язаного з таким поліпшенням.

12.7. Концесійний договір може передбачати, крім дотацій і компенсацій, надання концесіонеру пільг щодо сплати концесійних платежів (сплати їх у зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інших пільг на підставах, передбачених законодавством.

13. Порядок використання амортизаційних відрахувань:

13.1.Нарахування амортизації на переданий об’єкт концесії, у тому числі поліпшений відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером відповідно до вимог бухгалтерського обліку та діючих стандартів обліку в Україні. Встановлення термінів корисного виростання що до об’єктів, отриманих концесіонером в складі цілісного майнового комплексу у вигляді основних засобів та нематеріальних активів, відбувається концесіонером з врахуванням термінів корисного використання

попереднього балансоутримувача цього майна та норм Податкового Кодексу України .

13.2. Амортизаційні відрахування використовуються концесіонером на відновлення основних фондів об’єкта концесії (поліпшення об’єкта концесії, капітальний ремонт об’єкта концесії, придбання майна, обладнання і т. ін., необхідного для здійснення концесійної діяльності у сфері теплопостачання).

При цьому відновлення основних фондів за рахунок амортизаційних відрахувань, які передаються концесієдавцю, здійснюється в межах суми, на яку було зменшено суму концесійного платежу.

При цьому відновлення основних фондів здійснюється в межах суми, на яку було зменшено суму концесійного платежу.

13.3. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю

концесіонера, використовуються концесіонером відповідно до чинного законодавства України.

14. Умови відновлення об’єкта концесії та його повернення:

14.1.У разі припинення концесійного договору (крім випадків припинення договору внаслідок знищення об’єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві об’єкт концесії разом тільки з тими покращеннями  об’єкта концесії, які були створенні (виконані) ним на виконання інвестиційної програми розвитку та на виконання програми використання амортизаційних відрахувань для цілей зменшення обсягів оплати концесійного платежу,10проведеними за час дії договору концесії, незалежно від загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час.

14.2. Об’єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом 10 календарних днів з дня припинення концесійного договору.

14.3. В разі несвоєчасного повернення об’єкта концесії з вини концесіонера концесіонер сплачує концесієдавцю пеню в розмірі 0,1% від балансової вартості об’єкта за кожен день прострочення.

14.4. У разі дострокового припинення концесійного договору у зв’язку зі смертю концесіонера – фізичної особи об’єкт вважається повернутим концесієдавцеві з дня припинення договору.

14.5. У разі припинення договору концесії у зв’язку із знищенням об’єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов’язаний за власний рахунок відновити об’єкт та передати його коцесієдавцеві.

14.6. Відшкодування витрат, понесених концесіонером у зв’язку з поліпшенням наданого в концесію об’єкта, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності, компенсації концесієдавцеві не підлягають.

14.7. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об’єкта концесії або його загибель, він відшкодовує концесієдавцю реальні збитки, заподіяні в результаті цього, в повному обсязі, або здійснює повне відновлення об’єкта концесії, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта концесії виникла не з його вини і якщо збитки не були відшкодовані у відповідності з укладеними договорами страхування об’єкта концесії.

14.8. У разі розірвання концесійного договору, закінчення строку його дії, ліквідації концесіонера у зв’язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності концесіонер зобов’язаний повернути концесієдавцю об’єкт концесії на умовах, зазначених у концесійному договорі.

14.9. Право власності на створені/придбані концесіонером за власний рахунок матеріальні та нематеріальні активи, створення (придбання) яких:

– не передбачено інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, яка є невід’ємною частиною концесійного договору;

– здійснено не за рахунок амортизаційних відрахувань, на які зменшено розмір концесійної плати,належить концесіонеру та не підлягає передачі концесієдавцю після закінчення строку концесійного договору.

14.10. Про повернення об’єкта концесії, що перебуває у комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

15. Умови страхування концесіонером об’єкта концесії:

15.1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкта концесії несе

концесіонер.

15.2. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов

концесійного договору, страхується концесіонером за рахунок власних коштів на користь концесіонера.

15.3. Концесіонер зобов’язаний протягом трьох місяців з дня отримання об’єкта у концесію укласти угоду про страхування майна, переданого у концесію.

15.4. У разі настання страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачується страховиком, повністю спрямовуються на відновлення робочого стану об’єкта концесії. Роботи з відновлення робочого стану об’єкта концесії повинні розпочатися не пізніше 60 днів після настання страхового випадку.11

15.5. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

16. Порядок та умови списання майна у складі об’єкта концесії, виведення його з експлуатації та зі складу об’єкта концесії:

16.1. Списанню підлягає майно в складі об’єкта концесії, що:

– непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);

– пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним).

16.2. За наявності підстав для списання майна, визначених у п. 16.1 цих умов, концесіонер має право звернутись до концесієдавця з відповідним зверненням.

Концесієдавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного звернення концесіонера та проекту додаткової угоди до концесійного договору укладає додаткову угоду про зміну складу об’єкта концесії у зв’язку зі списанням майна або приймає обґрунтоване рішення про відмову у списанні майна.

У разі прийняття концесієдавцем обґрунтованого рішення про відмову у списанні майна таке майно підлягає виведенню (виключенню) зі складу об’єкта концесії в порядку, визначеному концесійним договором.

16.3. Може бути виведено (виключено) зі складу об’єкта концесії:

– майно, що морально застаріло, в зв’язку з чим стало непридатним для подальшого використання;

– майно, щодо якого відпала необхідність його використання в зв’язку зі здійсненням заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об’єкта концесії, введення нових технологій, процесів та будь-яких інших подібних обставин;

– майно, що відповідає ознакам, передбаченим у п. 16.1. цих умов, та щодо якого концесієдавцем прийнято рішення про відмову у списанні.

16.4. За наявності підстав для виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії, визначених в п. 16.3. цих умов, концесіонер має право звернутись до концесієдавця з відповідним зверненням.

Концесієдавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного звернення концесіонера та проекту додаткової угоди до концесійного договору укладає додаткову угоду про зміну складу об’єкта концесії у зв’язку з виведенням (виключенням) майна зі складу об’єкта концесії.

16.5. Списання майна оформлюється відповідним актом концесіонера, складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою для виключення даного об’єкта зі складу об’єкта концесії та відповідно для подальшого зменшення розміру концесійного платежу.

16.6. Протягом 3 робочих днів з дня укладання додаткової угоди до концесійного договору про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії сторони підписують акт приймання-передачі відповідного майна. Зазначений акт є підставою для зменшення розміру концесійного платежу.

16.7. Роботи з демонтажу майна, що пропонується до списання або до виведення (виключення) зі складу об’єкта концесії, здійснюються концесіонером за власний рахунок.

16.8. Окреме майно у складі об’єкта концесії може тимчасово виводитись концесіонером з експлуатації у разі необхідності проведення капітальних ремонтів, здійснення перевірки технічного стану майна і т. п., з наступним введенням в експлуатацію. Виведення окремого майна з експлуатації та його введення в експлуатацію здійснюється концесіонером самостійно без додаткового погодження з концесієдавцем.

17. Відомості про обсяг фінансування робіт з експлуатації об’єкта концесії, а також відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:

17.1. Концесіонер зобов’язаний інвестувати власні та/або залучені кошти в об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, розробленою на підставі Плану технічного розвитку об’єкта концесії, що передбачає заходи по поліпшенню основних засобів, задіяних у сфері теплопостачання в сумі  3000000,00 гривень з ПДВ.

17.2. Відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності, наведено у конкурсній документації.

17.3. Строки виконання концесіонером інвестиційних зобов’язань передбачаються інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, яка є невід’ємною частиною концесійного договору, та не повинні перевищувати строку концесії.

18. Зобов’язання концесіонера з удосконалення роботи об’єкта концесії та перелік видів майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору .

18.1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням.

18.2. Концесіонер , на протязі 1-го року з моменту укладання договору розробляє за власні кошти схему теплопостачання міста Рахів . Дана схема теплопостачання має містити в собі перелік заходів зі сталого забезпечення м. Рахів та розрахунок суми інвестицій необхідний для забезпечення виконання цих заходів. Розроблена Концесіонером схема теплопостачання

міста Рахів затверджується концесієдавцем.

18.3. Придбання, створення (будівництво) майна для цілей, передбачених п. 18.2, здійснюється концесіонером за рахунок власних та/або залучених коштів, а також за рахунок інших джерел фінансування, передбачених чинним законодавством та концесійним договором.

18.4. Перелік видів майна, яке придбається (будується) концесіонером для цілей, передбачених п. 18.2:

– нематеріальні активи

– будівлі, споруди, передавальні пристрої;

– машини та обладнання;

– транспортні засоби;

– інструменти, прилади, інвентар (меблі);

– багаторічні насадження;

– інші основні засоби;

-малоцінні необоротні матеріальні активи;

– тимчасові (нетитульні) споруди;

– інвентарна тара.

18.5. Надавати узгоджений обсяг послуг у відповідності з затвердженими нормативами споживання та/або заявленими обсягами споживання. При цьому обсяг послуг з централізованого теплопостачання для споживачів всіх категорій повинен здійснюватися з урахуванням змін обсягів споживання та/або змін кількості споживачів.

18.6. Забезпечити розвиток систем централізованого теплопостачання у

відповідності з вимогами будівництва об’єктів житлового, промислового і соціально-культурного призначення.

18.7. Здійснювати заходи з екологічної безпеки виробництва у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства України.

18.8. Після укладення концесійного договору виконати запропоновану на конкурсі і узгоджену концесієдавцем інвестиційну програму розвитку об’єкта концесії, що є невід’ємною частиною концесійного договору.

18.9. При здійсненні господарської діяльності на об’єкті концесії здійснювати господарську діяльність відповідно до встановлених технічних умов, стандартів, правил;

18.10. Забезпечувати збереження майна, отриманого у складі об’єкта концесії, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

18.11. Забезпечувати на об’єкті концесії якісне виконання комплексу робіт з технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів основного та допоміжного обладнання, устаткування та механізмів, нерухомого майна, інших основних засобів з періодичністю і послідовністю, спрямованих на забезпечення справного стану обладнання, його надійної та економної експлуатації за умови оптимальних трудових та матеріальних витрат;

18.12. Вживати заходи для ощадливого використання енергетичних ресурсів; не допускати понаднормативних втрат, псування виробничих запасів та товарно-матеріальних цінностей;

18.13. Забезпечувати проведення розрахунків у повному обсязі за спожиті енергоносії;

18.14. Забезпечувати при використанні об’єкта концесії вимоги щодо санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

19. Передача прав та обов’язків концесіонера третім особам:

Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам майнові права на об’єкти, що перебувають у власності концесієдавця. Право концесіонера на управління (експлуатацію) об’єктом концесії є виключним і не може бути передано третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди концесієдавця.

20. Отримання згоди Антимонопольного комітету:

20.1. Передача об’єкта концесії в концесію, згідно частини 2 статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» є концентрацією, яка відповідно до статті 24 вищевказаного Закону, може бути здійснена тільки за умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України, або адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

20.2. Заява на отримання такого дозволу подається згідно з вимогами «Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію)», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня

2002 року за № 284/6572 (з наступними змінами та доповненнями).

20.3. У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ про згоду органу Антимонопольного комітету на отримання концесії, концесієдавець у тижневий термін після неодержання такої згоди відхиляє рішення комісії про визначення переможця конкурсу.

20.4. Інформація стосовно об’єкта концесії, що повинна міститися у заяві для надання згоди органу Антимонопольного комітету на отримання об’єкта у концесію, визначається конкурсною документацією.

21. Контроль за виконанням концесійного договору концесієдавцем:

21.1. Формами контролю за виконанням умов концесійного договору є:

21.1.1. Щоквартальні перевірки, що полягають в наступному: до ЗО числа місяця, наступного за звітним кварталом, концесіонер зобов’язаний направляти з супровідним листом на адресу концесієдавця (уповноваженого органу концесієдавця*) пакет наступних документів: баланс підприємства; звіт про фінансові результати; розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості; дані щодо стану заборгованості з оплати за електроенергію.

21.1.2. Щорічні перевірки, що полягають в наступному: до 31 березня календарного року, наступного за звітним, концесіонер зобов’язаний направляти з супровідним листом на адресу концесієдавця (уповноваженого органу концесієдавця*) пакет наступних документів: баланс підприємства; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про виконання інвестиційної програми розвитку об’єкта концесії за рік та копії

документів, що підтверджують її виконання; розрахунок амортизаційних відрахувань за рік; звіт про використання амортизаційних відрахувань (з доданням копій підтвердних документів) та копію рішення концесієдавця про затвердження звіту концесіонера про використання амортизаційних відрахувань, звіт про виплату заробітної плати.

* уповноваженим органом концесієдавця є орган, спеціально уповноважений концесієдавцем на здійснення контролю за виконанням умов концесійного договору, та який діє на підставі відповідного положення, затвердженого концесієдавцем.

21.2. Концесіонер надає уповноваженому органу концесієдавця доступ до об’єкта концесії з метою здійснення контролю за виконанням умов концесійного договору та стану надання послуг з централізованого теплопостачання шляхом відвідування території об’єкта концесії та витребування інформації, а також документів для ознайомлення.

22. Відповідальність за порушення умов концесійного договору:

22.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених концесійним договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умовам концесійного договору.

22.2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання своїх зобов’язань за концесійним договором.

23. Порядок оформлення, подання та оцінки конкурсних пропозицій, визначення переможця концесійного конкурсу:

23.1. Реєстраційний внесок за участь у концесійному конкурсі становить __8 500 грн. (вісім тисяч п’ятсот гривень 00 коп.). Зазначені кошти використовуються на підготовку процедури конкурсу і поверненню не підлягають.

23.2. Порядок оформлення та подання претендентами конкурсних пропозицій визначається конкурсною документацією.

23.3. Порядок розкриття конкурсних пропозицій, критерії та порядок оцінки конкурсних пропозицій визначається конкурсною документацією.

23.4. Порядок визначення переможця концесійного конкурсу та порядок укладення концесійного договору визначається конкурсною документацією.

24. Інші умови.

24.1. Передача об’єкта концесії в концесію не є підставою припинення та/або ліквідації комунального підприємства Рахівської міської ради «Рахівтепло».

24.2. У разі, якщо у законодавстві України, що регулює концесійну діяльність, відбулись зміни, внаслідок чого окремі положення цих умов стають такими, що суперечать нормам законодавства, застосовуються норми законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                                       І.П.Сенюк

 

Додаток З

до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі

з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання

КП «Рахівтепло»

Рахівської міської ради

Інформація

про об’єкт концесії – майновий комплекс КП «Рахівтепло»

Рахівської міської ради 

(розробити у відповідності до нищевказаних умов)

 

Об’єктом концесії є майновий комплекс КП «Рахівтепло» Рахівської міської ради, а саме: майно (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання), який забезпечує (призначений) та достатній для самостійного здійснення господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з постачанням споживачам тепла.

Перелік майна, що входить до складу об’єкта концесії, визначається концесійним договором, а саме: майно (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання), що забезпечує вироблення (створення) відповідної продукції (послуг) у сфері теплопостачання.

 

1. Виробнича діяльність Підприємства.

Комунальне підприємство Рахівської міської ради «Рахівтепло» здійснює централізоване теплопостачання у вигляді послуг з опалення у місті Рахів Закарпатської області. Система централізованого теплопостачання міста Рахів – це комплекс інженерних споруд та теплових мереж, що забезпечують безперебійне централізоване теплопостачання міста.

Централізоване теплопостачання міста здійснюється міською котельнею з подальшим транспортуванням теплової енергії внутрішньо квартальними тепловими мережами до споживачів.

На балансі підприємства обліковуються: 1 котельня. Міська котельня побудована у період з 1998 року. Річний відпуск теплової енергії за 2013 рік споживачам І,ІІ групи складає 5243,0 Гкал.

На котельні підприємства експлуатуються твердопаливні водогрійні котли марки КВ-2,5 у кількості 2 одиниць загальною встановленою тепловою потужністю 4,3 Гкал, аварійні бригади 1 од.

Транспорт теплової енергії від котелень здійснюється тепловими мережами загальною довжиною – 7,3 км в двотрубному обчисленні, розподільчих теплових мереж – 7,3 км.

Для хімічного очищення та знекиснення підживлювальної води на підприємстві обліковуються Nа-катионітові фільтри у кількості 4 од.

Централізоване теплопостачання м. Рахів  забезпечується від єдиного джерела теплопостачання – міська котельня з подальшим транспортуванням теплової енергії трубопроводом діаметром 200 мм та довжиною 7,3 км у двотрубному обчисленні до кінцевого споживача.

Таблиця 1

 1. 1.     Техніко-економічні показники КП  «Рахівтепло» за 12 місяців 2013р.

Показники

Одиниця виміру

Величина показника

Виробництво,транспортування тапостачання теплової енергії

 

 

 

Вироблення теплової енергії

тис. Гкал

5,243

 

Одержано теплової енергії зі сторони

тис. Гкал

 

Реалізація ТЕН всього, в т.ч.:

тис. Гкал

5,243

 

1 категорія – населення

тис. Гкал

3,079

 

2 категорія – бюджетні організації та інші

тис. Гкал

2,164

 

3 категорія

тис. Гкал

 

Доходи без ПДВ (товарна продукція), всього, в т.ч.:

тис. грн.

2857,4

 

1 категорія – населення

тис. грн.

1575,6

 

2 категорія – бюджетні організації та інші

тис. грн.

1281,8

 

3 категорія

тис.грн.

Повна собівартість (теплопостачання)

тис. грн.

2983,4

Собівартість 1 Гкал (теплопостачання)

грн./Гкал

569,02

 

Середній тариф (теплопостачання), без ПДВ

грн./Гкал

657,25

 

     Різниця в тарифах для населення      грн./Гкал                            741,9

 

Таблиця 2

З.Структура собівартості з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за 12 місяців 2013 року .

Назва статей витрат

 

Виробництво, транспортування та

постачання теплової енергії

 

тис. грн.

 

Питома вага у витратах,

%

 

Паливо 1352,9 45,3
Електроенергія 328,5 11,0
Вода 8,0 0,3
Витрати на ремонт 55,1 1,8
Покупка ТЕН
Оплата праці 502,8 16,8
Нарахування на з/п 186,3 6,3
Амортизація 158,0 5,3
Витрати на утримання та експлуатацію 65,7 2,2
Загальногосподарські витрати 48,5 1,6
Адміністративні витрати 221,1 7,5
Витрати на збут 56,5 1,9
Всього витрат 2983,4 100,0

 

4.Фінансовий результат за 12 місяців 2013 року – відповідно до даних фінансової звітності – Звіт про фінансові результати КП «Рахівтепло» (форма-2) із врахуванням послуг.  

Доходи від реалізації продукції – 4684,0 тис. гри.

Інші операційні доходи – 47,0 тис. грн.

Собівартість реалізованої продукції- 4590,0 тис. грн.

Валовий прибуток від реалізації – 94,0 тис. грн.

Адміністративні витрати – 472,0 тис. грн.

Витрати на збут – 113,0 тис. грн.

Інші операційні витрати – 48,0 тис. грн.

Фінансовий результат (з урахуванням іншої операційної діяльності) за 2013 рік – збиток 492,0 тис. грн.

Витрати за 12 місяців 2013 року – 5048,0 тис. грн., у тому числі:

матеріальні витрати – 2670,0 тис. грн.;

витрати на оплату праці – 1459,0 тис. грн.;

нарахування на зарплату – 535,0 тис. грн.;

амортизація – 132,0 тис. грн.;

інші витрати – 252,0 тис. грн.

Нараховано податків і обов’язкових платежів за 2013 рік – 1329,8 тис. грн.,

в т. ч.:        ПДВ – 936,0 тис. грн.,

Податок на прибуток за 2013 р. – 0 тис. грн.,

Податок з доходів громадян – 180,0 тис. грн.,

Інші податки – 13,8 тис. грн.,

Штрафні санкції – 200,0 тис. грн.

Таблиця З

Оплата послуг з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за період січень – грудень 2013 року.

Групи споживачів Нарахована до

оплати, тис. грн.

Сплачено,

тис. грн.

 

%

оплати

 

Дебіторська

заборгованість на

01.01.2014

 

Населення 717,6 726,7 101,3 184,2
Пільги 113,0 43,2 38,2 18,6
Субсидії 177,4 177,7 100,2 32,1
Бюджетні

організації

1471,7 1437,8 97,7 -67,5
Інші споживачі 64,3 46,6 72,5 49,3
Всього 2544,0 2432,0 95,6 216,7

 

Заборгованість з компенсації КП  «Рахівтепло» різниці в тарифах для населення (з урахуванням показників за 2013 рік) складає 1337,9 тис. грн.

Станом на 01.01.2014 року :

– дебіторська заборгованість – 2267,0 тис. грн., у тому числі:

за товари, роботи, послуги – 1932,7 тис. грн. (з урахуванням резерву сумнівних боргів – 250,0 тис. грн.);

пільги і субсидії – 66,3 тис. грн.;

інша заборгованість – 268,0 тис. грн., в тому числі:

Дотація (різниця у тарифах для населення) – 1337,9 тис. грн.

Розрахунки з постачальниками – 0 тис. грн.,

Інша заборгованість – 0 тис. грн.

– кредиторська заборгованість – 2359,0 тис. грн., у тому числі:

за товари, роботи, послуги – 1025,0 тис. грн.,

поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів – 0 тис. грн.,

розрахунки з бюджетом – 816 тис. грн.;

розрахунки з фондами зі страхування – 0 тис. грн.;

із заробітної плати (сума нарахованої з/плати за грудень, строк виплати якої настає в січні 2013 року )- 51,0тис.грн.;

– інша заборгованість – 467,0 тис. грн.

виробничі запаси – 117,0 тис. грн.

векселі одержані – 0 тис. грн.

– вартість основних фондів:

первісна вартість – 2527,0 тис. грн.

залишкова вартість – 2127,0 тис. грн.

знос – 400,0 тис. грн., або 15,8 %.

 

5. Праця, заробітна плата .

Середньооблікова чисельність штатних працівників Підприємства за 2013 рік склала 60 осіб. Фонд оплати праці за цей період склав 1575,6 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого – 2188 грн.

Заборгованості по заробітній платі за станом на 01.01.2014 року відсутня.

 

6. Якість послуг.

Якість послуг з централізованого опалення та підігріву холодної води регламентується чинним законодавством у сфері теплопостачання, КТМ-204 та будівельними нормами у тому числі: СНіП 2.04.05-91 У «Опалення. Вентиляція та кондиціювання», СНіП 2.04.07-86 «Тепловые сети», ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі».

Всі котельні підприємства облаштовано вузлами обліку та моніторингу відпущеної теплової  енергії, що дозволяє облікувати та реєструвати кількісні показники наданих послуг з централізованого опалення та підігріву холодної води і якісні – температура та тиск .

 

 

Секретар міської ради                                                                      І.П.Сенюк

 

Додаток 4

до Інструкції для заявників

на участь в конкурсі

з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання

КП «Рахівтепло» та

КП «Рахівтеплокомуненерго»

Рахівської міської ради

План технічного розвитку з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»

Рахівської міської ради, що передається в концесію

№ п/п

Назва заходу

Мета впровадження

Вартість робіт, тис.грн

1

 

Проектування технічного переоснащення котельні

 

Підвищення

ефективності та надійності

роботи котельного обладнання. Покращення екологічного стану прилеглих до джерела теплової енергії районів.

150,00

 

2

 

Переоснащення та обладнання котельні

 

Підвищення

ефективності та надійності

роботи котельного обладнання. Покращення екологічного стану прилеглих до джерела теплової енергії районів.

500,00

 

3

 

Забезпечення експлуатації об’єкта

Покращення експлуатаційних

властивостей об’єкту.

350,00

 

4

 

Реконструкція теплових мереж

опалення із заміною трубопроводів на сталеві попередньо-ізольовані та (або) пластикові попередньо-ізольовані труби

 

Зменшення втрат теплової

енергії. Оптимізація грошових

витрат. Покращення надійності та якості теплопостачання

2 000,00

 

 

Разом

3 000,00

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                       І.П.Сенюк

 

                                                          Додаток № ІІ

до рішення Рахівської міської ради

від «____ » _______20___р. №____

Інструкція

для претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради

 

1. Загальні питання.

1.1. Ця інструкція (далі за текстом – «Інструкція для претендентів ») розроблена у відповідності до Законів України «Про концесії» від 16.07.1999р. № 997-ХІV зі змінами та доповненнями, «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010р. № 2624-VІ зі змінами та доповненнями, «Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 642.

1.2. Інструкція є складовою конкурсної документації з проведення конкурсу з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»Рахівської міської ради  (далі за текстом – «концесійний конкурс»). Інструкція визначає загальні вимоги до порядку оформлення та подання конкурсних пропозицій.

1.3. Завданням концесійного конкурсу є визначення юридичної чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення концесійної діяльності.

1.4. Взяти участь у концесійному конкурсі може будь-яка юридична особа або фізична особа – підприємець, фізична особа .

1.5. Концесійний конкурс проводиться конкурсною комісією, створеною за рішенням Рахівської міської ради.

1.6. Конкурсна комісія забезпечує осіб, що бажають взяти участь у концесійному конкурсі, на їх письмовий запит, інформацією щодо умов конкурсу, вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі та конкурсних пропозицій – видає Інструкцію для претендентів з Додатками .

1.8. Претендентів, заявки яких на участь у концесійному конкурсі були прийняті, конкурсна комісія, після сплати ними реєстраційного внеску, забезпечує конкурсною документацією у повному обсязі – видає Інструкцію для претендентів, порядок проведення концесійного конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору (додаток до цієї

Інструкції).

1.8. Конкурс проводиться в один етап, за результатами якого конкурсна комісія готує висновки Рахівській міській раді для визначення переможця.

1.9. Об’єкт права комунальної власності, наданий у концесію, не підлягає приватизації протягом дії концесійного договору.

2. Склад конкурсної документації

2.1. Конкурсна документація включає документи, необхідні для підготовки конкурсних пропозицій:

2.1.1. Інструкцію для претендентів на участь в конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»Рахівської міської ради з додатками, а саме:

– порядок проведення концесійного конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору (Додаток Ідо цієї Інструкції).

– істотні умови договору концесії. (Додаток 2 до цієї Інструкції).

3. Порядок розроблення, оформлення та подання конкурсних пропозицій

3.1. Претенденти протягом дев’яносто днів з дня оголошення конкурсу готують та подають конкурсній комісії пропозиції про виконання умов конкурсу (конкурсні пропозиції).

3.2. Претендент може подати тільки одну конкурсну пропозицію.

3.3. Конкурсні пропозиції, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

3.4. Конкурсна пропозиція претендента повинна включати запропоновані претендентом:

– послуги, які здійснюватимуться як концесійні;

– умови отримання земельних ділянок;

– перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

– умови встановлення, зміни цін (тарифів) на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

– умови найму, використання праці працівників – громадян України;

– умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

– умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та порядок їх компенсації;

– умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

– порядок використання амортизаційних відрахувань;

– умови відновлення об’єкта концесії та його повернення;

– умови страхування концесіонером об’єкта концесії;

– відомості про обсяг, схеми і графіки фінансування робіт з експлуатації об’єкта концесії, розрахунки вартості робіт з експлуатації об’єкта концесії тощо, а також гарантії, які підтверджують змогу претендента забезпечити виконання істотних умов концесійного договору;

– інші відомості, які вважає за доцільне відобразити претендент у конкурсній пропозиції.

3.5. Конкурсна пропозиція повинна включати перелік документів, що додаються до неї (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

3.6. До конкурсної пропозиції повинні додаватися наступні документи:

– оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до якого внесено всі відомості, передбачені «Положенням про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 № 97, виданого не раніше ніж за десять днів до дня подачі претендентом своєї конкурсної пропозиції;

– у разі, якщо у документах, що були раніше подані претендентом разом із заявкою відповідно до пункту 3.10. Інструкції для Заявників , відбулися будь-які зміни (зокрема, в зв’язку зі сплином встановленого в пункті 3.10. Інструкції для Заявників строку дії документа, внесенням змін до установчих документів претендента, зміни складу уповноважених осіб претендента і т. ін), – претендент подає нові такі документи;

– фінансова звітність претендента за останній звітний період, що передує дню подачі конкурсної

пропозиції:

–         баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів (за наявності) (для юридичних осіб – резидентів);

–         оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи (для фізичних осіб);

–         фінансова звітність, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб – нерезидентів);

– копії довіреностей уповноважених представників претендента, що підписали конкурсну пропозицію та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності) – якщо такі повноваження не передбачені довіреностями, поданими раніше разом із заявкою. У разі видачі

довіреності претендентом – фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей;

– копія рішення власника претендента , про підготовку та подання конкурсної пропозиції претендентом для подачі такої для участі в концесійному конкурсі ( для юридичних осіб);

– інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії, розроблена претендентом на підставі Плану технічного розвитку об’єкта концесії. Інвестиційна програма розвитку об’єкта концесії повинна включати в себе: пропозиції про суми та напрями внесення інвестицій (пооб’єктна розшифровка), строки та форми внесення інвестицій (коштами, устаткуванням, матеріалами, ін.).

Претендент вправі запропонувати в інвестиційній програмі розвитку об’єкта концесії умови більш привабливі, ніж ті, що викладені в Плані технічного розвитку об’єкта концесії;

– документи, що підтверджують можливість претендента забезпечити взяті на себе фінансові зобов’язання з виконання інвестиційної програми розвитку об’єкта концесії та сплати концесійних платежів;

– інші документи, які вважає за необхідне надати претендент.

3.7. Форма конкурсної пропозиції та документів, що додаються до неї (надалі разом – «документи конкурсної пропозиції»), визначаються претендентом самостійно.

3.8. Документи конкурсної пропозиції повинні відповідати тим самим вимогам, що встановлені в пунктах 3.10-3.15. Інструкції для Заявників , для заявок та доданих до них документів.

3.9. Усі документи конкурсної пропозиції, що складаються з двох листів та більше, мають бути пронумеровані, прошиті, містити напис «Прошито _____ аркушів(а)», засвідчені підписом претендента/уповноваженого представника претендента та печаткою претендента (за наявності печатки).

3.10. Документи конкурсної пропозиції подаються конкурсній комісії у запечатаному конверті (надалі – «конверт»).

3.11. Місця склеювання з оборотної сторони конверта повинні бути опечатані печаткою претендента (за наявності печатки). На конверті повинен бути здійснений наступний напис: «Конкурсна пропозиція (повне найменування претендента) на участь у конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»Рахівської міської ради .

3.12. У випадку неналежного склеювання конверту та подання конверту в незапечатаному вигляді конкурсна комісія не несе відповідальності за збереження документів, що містяться в конверті.

3.13. Конверт подається претендентом особисто або уповноваженим представником претендента, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

3.14. Претенденти мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на будь-якому етапі, про що повідомляють конкурсну комісію в письмовому вигляді.

3.15. Претенденти мають право відкликати подані пропозиції та подати замість них нові не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.

3.16. Для відкликання своєї пропозиції або зняття її з розгляду претендент подає до конкурсної комісії заяву у довільній формі, підписану претендентом/уповноваженим представником претендента та засвідчену печаткою претендента (за наявності печатки) не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення встановленого строку подання пропозицій.

3.17. Претенденти мають право вносити зміни до конкурсних пропозицій з метою їх вдосконалення.

3.18. Зміни до конкурсних пропозицій про виконання умов концесійного конкурсу вносяться не пізніш як за десять календарних днів до закінчення строку розгляду конкурсних пропозицій. Зміни до конкурсних пропозицій подаються у письмовому вигляді із супровідним листом в такому самому порядку, що і конкурсні пропозиції. На конверті зі змінами до конкурсної пропозиції повинен бути здійснений наступний напис: «Зміни до конкурсної пропозиції (повне найменування претендента) на участь у конкурсі з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради.

3.19. Усі витрати, пов’язані із підготовкою та поданням конкурсної пропозиції несе претендент. Рахівська міська рада у жодному випадку не несе відповідальності за понесені претендентом витрати, незалежно від результатів концесійного конкурсу.

3.20. Конкурсні пропозиції повинні бути подані за адресою та не пізніше дати, що зазначені в Інформації про оголошення концесійного конкурсу.

4.1. Протягом двох робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу.

В цей же строк конкурсна комісія надсилає учасникам конкурсу запрошення на участь у засіданні конкурсної комісії, на якому здійснюватиметься розкриття конкурсних пропозицій.

Таке запрошення направляється у спосіб, визначений у заявках на участь у конкурсі.

5. Порядок проведення конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору

5.1. Порядок проведення конкурсу, оцінки конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору викладений у додатку до цієї Інструкції.

6. Додатки

6.1. Додатками до цієї Інструкції є:

– Додаток 1 – «Порядок проведення конкурсу з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)  КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради, оцінки конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору».

– Додаток 2 – «Істотні умови договору концесії».

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  І.П.Сенюк

 

Додаток 1

до Інструкції для претендентів

на участь в конкурсі

з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання

КП «Рахівтепло» та

КП «Рахівтеплокомуненерго»

Рахівської міської ради

 

Порядок проведення конкурсу

з передачі в концесію в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло»  та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахіської міської ради що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Рахів,

оцінки конкурсних пропозицій та укладання концесійного договору

 

 

1. Протягом тридцяти днів після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу конкурсна комісія проводить конкурс.

2. Учасники мають право зняти свої конкурсні пропозиції з розгляду на будь-якому етапі, про що повідомляють конкурсну комісію в письмовому вигляді.

3. Конкурс проводиться в один етап.

4. Конкурс проводиться у три стадії:

– перша стадія – розкриття конкурсних пропозицій;

– друга стадія – експертиза конкурсних пропозицій;

– третя стадія – оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

5. Розкриття конкурсних пропозицій проводиться протягом 2-х робочих днів після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій на засіданні конкурсної комісії у присутності учасників конкурсу. На цій стадії проведення конкурсу встановлюється наявність необхідних документів у конкурсних пропозиціях. Неявка учасників(а) конкурсу не є перешкодою для проведення засідання комісії.

6. Протягом 10 календарних днів після розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія здійснює експертизу відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях. На цій стадії проведення конкурсу проводиться перевірка відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях на предмет їх достовірності, визначається відповідність поданих учасниками

документів умовам конкурсу.

При визначенні відповідності документів умовам конкурсу увага приділяється:

–         правильності оформлення документів конкурсної пропозиції відповідно довстановлених концесієдавцем вимог;

–         відповідності конкурсної пропозиції учасника вимогам концесієдавця;

–         правильності розрахунків, відсутності арифметичних помилок.

7. В окремих випадках, якщо виникають сумніви щодо достовірності наданих відомостей, конкурсна комісія має право вимагати від учасника інші документи і відомості, потрібні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану, та організовує отримання додаткових відомостей від відповідних органів виконавчої влади за належністю.

8. У випадку навмисного подання учасником неправдивої інформації про себе, подання їм неповної або неточної інформації, або ненадання учасником конкурсу необхідних документів або відомостей, які вимагає конкурсна комісія, конкурсна комісія робить негативний висновок за конкурсною пропозицією такого учасника й приймає рішення про відхилення конкурсної пропозиції.

9. Після проведення конкурсною комісією експертизи відомостей, які містяться в конкурсних пропозиціях, конкурсна комісія на своєму засіданні розглядає подані учасниками конкурсу конкурсні пропозиції разом із заявками на участь в конкурсі та доданими до них документами. На цій стадії проведення конкурсу проводиться оцінка конкурсних пропозицій

та визначення переможця конкурсу.

10. Конкурсна комісія має право, якщо буде потреба, залучати без права голосу інших співробітників концесієдавця, а також сторонніх експертів та консультантів.

11. Оцінка конкурсних пропозицій проводиться серед тих пропозицій, які не були відхилені.

12. Конкурсні пропозицій оцінюються за наступними критеріями:

№ з\п

Конкурсні бали

Критерій

Порядок оцінки

1 від 0 до 50 Надійність учасника,

серйозність його намірів і

намірів його партнерів

 

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, який

сам та/або його Власники* та/або Афілійовані особи **:

– має позитивний досвід ефективної діяльності

(підтверджений документально) щодо об’єктів у сфері

теплопостачання;

– не має не скасованих (чинних) судових рішень або

рішень уповноважених органів управління чи органів

місцевого самоврядування щодо дострокового

розірвання договору концесії, рішень про незадовільну

роботу учасника конкурсу та/або його Власників та/або

Афілійованих осіб як концесіонера.

 

2 від 0 до 30 Найбільш вигідна та надійна

схема фінансування проекту

Критеріями оцінки вигідності схеми фінансування

проекту є обсяги та напрямки фінансування.

Надійність схеми фінансування проекту оцінюється

виходячи з наявності гарантій щодо виконання

фінансових зобов’язань (банківська гарантія, кредитний

договір, договір поруки, та інше). При цьому перевага

надається тому з учасників, надані гарантії якого в

найбільшій мірі забезпечують належне виконання

учасником фінансових зобов’язань.

 

3 від 0 до 50 Найкращі умови використання

об’єкта концесії для надання

послуг щодо задоволення

громадських потреб

 

Перевагу при оцінці отримує учасник, пропозиція якого

щодо поліпшень умов експлуатації об’єкта концесії,

впровадження новітніх технологій, вдосконалення умов

обслуговування споживачів та підвищення якості

надання послуг буде найкращою та відображає

показники значної економії енергоресурсів.

 

4 від 0 до 10 Розмір витрат з експлуатації

об’єкта концесії, який

забезпечує оптимальну

прибутковість від експлуатації

об’єкта концесії, його

самоокупність

 

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника,

заходи якої спрямовані на зниження собівартості за

основними статтями витрат (матеріали,

енергоспоживання, загальний фонд оплати праці і т.п.,

що враховуються при розрахунку тарифів), мають

найкращий економічний ефект, забезпечують

оптимальний рівень прибутковості об’єкта концесії,

самоокупність проекту.

 

5 від 0 до 10 Найбільша частка власних

коштів, що вкладаються

учасником у фінансування

об’єкта концесії

 

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, який

при фінансуванні об’єкта концесії максимально

використовує власні кошти та/або кошти його

власників

 

6 від 0 до 20 Найкоротші строки окупності

об’єкта концесії, надходження

прибутків

 

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, де

строк, за який фінансово-господарська діяльність

об’єкта концесії досягне точки беззбитковості, буде

мінімальним

 

7 від 0 до 20 Найкоротші строки

будівництва, реконструкції або

модернізації об’єкта концесії

 

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, що

містить найкоротші обґрунтовані строки проведення

будівництва, реконструкції або модернізації об’єкта

концесії з урахуванням плану технічного розвитку

об’єкта концесії

8 від 0 до 20 Максимальне використання у

концесійній діяльності

працівників – громадян

України

 

Перевагу при оцінці отримує пропозиція учасника, що

передбачає використання максимальної кількості

працівників-громадян України.

 

9 від 0 до 25 Наявність у учасника або його

Власників чи Афілійованих осіб досвіду щодо

обслуговування об’єкта , який

надає послуги

теплопостачання

 

 

Перевагу при оцінці одержує пропозиція учасника, який

сам та/або його Власники та/або Афілійовані особи має

досвід щодо обслуговування чи експлуатації об’єктів

теплопостачання.

 

10 від 0 до 25 Перевищення обсягів внесення

інвестицій в об’єкт концесії

порівняно з обсягами

інвестицій, наведеними у

Плані технічного розвитку

об’єкта концесії

 

Перевагу при оцінці одержує пропозиція учасника, який

запропонує максимальне технічно та економічно

обґрунтоване перевищення обсягу інвестицій в об’єкт

концесії порівняно з обсягами інвестицій, наведеними у

Плані технічного розвитку об’єкта концесії.

 

11 від 0 до 50 Розширення напрямів внесення

інвестиції в об’єкт концесії

порівняно з напрямами,

наведеними у Плані технічного

розвитку об’єкта концесії

 

Перевагу при оцінці одержує пропозиція учасника, який

запропонує максимальне технічно та економічно

обґрунтоване розширення напрямів внесення інвестиції

в об’єкт концесії порівняно з напрямами, наведеними у

Плані технічного розвитку об’єкта концесії.

 

 

*Власник – у пункті 12 цього порядку: юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі учасника конкурсу станом на дату проведення конкурсу.

*Афілійована особа – у пункті 12 цього порядку: юридична особа, яка здійснює контроль над учасником конкурсу або контролюється таким учасником конкурсу, або перебуває під спільним контролем з таким учасником конкурсу. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу учасника конкурсу або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу учасника конкурсу.

13. За кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, кожен з членів конкурсної комісії при розгляді конкурсних пропозицій присвоює учасникам бали (у межах значень, визначених у стовбці 2 таблиці пункту 12). Бали визначаються кожним членом конкурсної комісії за власним переконанням.

14. Бал за кожним з критеріїв, зазначених в таблиці пункту 12, визначається як середнє арифметичне шляхом поділу загальної суми балів, визначених присутніми на засіданні членами конкурсної комісії за відповідним критерієм, на кількість присутніх на засіданні членів конкурсної комісії та округляється до другого знаку після коми.

15. Підсумкова оцінка кожної окремої конкурсної пропозиції визначається шляхом складання всіх балів, підрахованих відповідно до пункту 14, за всіма критеріями, визначеними в пункті 12.

16. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія визначає переможця конкурсу – учасника, який запропонував найкращі умови здійснення концесії відповідно до умов конкурсу (конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів).

17. Результат концесійного конкурсу оформляється протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії. Конкурсна комісія не пізніше ніж через три робочі дні з дня підписання надсилає протокол концесієдавцю для прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу.

18. На підставі висновків конкурсної комісії концесієдавець не пізніше ніж протягом місяця приймає рішення про переможця конкурсу.

19. Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття концесієдавцем рішення про переможця конкурсу повідомляє переможця та запрошує останнього на переговори для узгодження остаточної редакції та укладання концесійного договору.

20. У разі якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що після закінчення встановленого строку реєстрації учасників конкурсу зареєстровано лише одного учасника, концесієдавець на підставі висновку конкурсної комісії може прийняти рішення про визнання цього учасника переможцем конкурсу.

21. Конкурс може бути оголошений таким, що не відбувся, у разі, коли:

–         протягом строку прийняття пропозицій не надійшло жодної пропозиції;

–         усі подані пропозиції не відповідають умовам конкурсу;

–         усі подані пропозиції оформлені з порушенням умов, визначених у конкурсній;

–         документації, а виправлення можуть змінити пропозицію претендента;

–         вимоги конкурсної комісії щодо приведення пропозицій у відповідність з умовами;

–         конкурсної документації не виконані усіма претендентами у встановлений строк.

22. Повідомлення, що здійснюються під час проведення конкурсу, направляються конкурсною комісією у спосіб, визначений у заявці на участь у конкурсі. Повідомлення, здані на поштові відділення до кінця останнього дня встановленого в цій документації строку їх відправлення, вважаються відправленими з дотриманням строку.

23. Порядок обчислення строків визначається відповідно до положень Цивільного кодексу України.

24. Спори, пов’язані з проведенням конкурсу, розглядаються у судовому порядку.

25. З переможцем конкурсу після погодження всіх умов і схвалення остаточної редакції Рахівською міською радою (або особою, уповноваженою рішенням Рахівської міської ради) укладається концесійний договір. Погодження умов концесійного договору та його підписання покладається на особу чи орган, визначений рішенням Рахівської міської ради. Концесієдавцем у договорі виступає Рахівська  міська рада.

26. Умови концесійного договору, що укладається з переможцем конкурсу, не повинні відрізнятися від тих умов конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем. Якщо в періоді між затвердженням умов конкурсу з передачі в концесію відповідною радою та моментом укладання концесійного договору , відбудуться зміни в законодавстві України , які є суттєвими для такого договору , то в концесійному договорі повинні бути враховані такі зміни та узгодженні сторонами в окремому порядку . На стадії проведення переговорів до проекту концесійного договору, який затверджений Рахівською міською радою, до договору можуть бути внесені зміни, які не погіршують стан концесієдавця.

27. Якщо переможець концесійного конкурсу відмовився від підписання концесійного договору, висуває неприйнятні для концесієдавця умови підписання концесійного договору, рішення про переможця концесійного конкурсу анулюється та конкурсна комісія разом з концесієдавцем має право розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення концесії.

28. Заява на отримання такого дозволу подається згідно з вимогами «Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання (Положення про концентрацію)», затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (з наступними змінами та доповненнями).

29. У разі коли переможець конкурсу протягом 50 календарних днів з дня

повідомлення про визначення його переможцем конкурсу не надав документ про згоду органу Антимонопольного комітету на отримання концесії, концесієдавець у тижневий термін після неодержання такої згоди відхиляє рішення комісії про визначення переможця конкурсу.

 

Секретар міської ради                                                                І.П.Сенюк

 

Додаток 2

до Інструкції для претендентів

на участь в конкурсі

з передачі в концесію

об’єктів теплопостачання

КП «Рахівтепло» та

КП «Рахівтеплокомуненерго»

Рахівської міської ради

 

 

 

Істотні умови договору концесії об’єкта теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання)

 КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»

Рахівської міської ради

 

 1. Ці умови (далі за текстом – «Умови ») розроблені у відповідності до Законів України «Про концесії» від 16.07.1999р. № 997-ХІУ зі змінами та доповненнями , «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення , що перебувають у комунальній власності» від 21.10.2010р. № 2624-УІ зі змінами та доповненнями, «Положення про проведення концесійного конкурсу та укладання концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної власності, які надаються у концесію», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 642.

2. Істотними умовами договору є :

– територія здійснення концесійної діяльності;

– строк дії концесійного договору;

– основні обов’язки концесіонера;

– види діяльності, послуги, які здійснюватимуться як концесійні;

– умови надання земельних ділянок, необхідних для здійснення концесійної діяльності;

– перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню;

– умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги;

– умови найму, використання праці працівників;

– умови використання вітчизняних сировини, матеріалів;

– умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії, умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії;

– умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів;

– порядок використання амортизаційних відрахувань;

– умови відновлення об’єкта концесії та його повернення;

– умови страхування концесіонером об’єкта концесії:

– порядок та умови списання майна у складі об’єкта концесії, виведення його з експлуатації та зі складу об’єкта концесії;

– відомості про обсяг фінансування робіт з експлуатації об’єкта концесії, а також відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності;

– зобов’язання концесіонера з удосконалення роботи об’єкта концесії та перелік видів майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору;

– передача прав та обов’язків концесіонера третім особам;

– контроль за виконанням концесійного договору концесієдавцем;

– відповідальність за порушення умов концесійного договору;

– Територія здійснення концесійної діяльності:

–         місто Рахів та Рахівський  район.

– Строк дії концесійного договору:

–         25 (двадцять п’ять ) років – з моменту укладання.

– Основні обов’язки концесіонера:

 1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням;
 2. Сплачувати концесійні платежі.
 3. Інвестувати протягом строку дії концесійного договору власні кошти в об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, розробленою концесіонером на підставі Плану технічного розвитку об’єкта концесії.
 4. Нести поточні витрати, що необхідні для належного утримання об’єкта концесії та забезпечення безперервного надання послуг з централізованого теплопостачання.
 5. За власні кошти здійснювати витрати по страхуванню об’єкта концесії. Страхування об’єкта концесії обов’язкове.
 6. Забезпечувати додержання ліцензійних умов у процесі здійснення діяльності;
 7. Протягом дії концесійного договору перебувати на обліку як платник податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із здійсненням концесійної діяльності, в місті Рахів.
 8. Забезпечувати своєчасну сплату податків, передбачених чинним законодавством України;
 9. Здійснювати за рахунок власних коштів видатки з залучення й обслуговування запозичених коштів у випадку їх залучення.
 10. Інформувати концесієдавця про свою виробничу діяльність у випадках, порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством України та концесійним договором.

– Види діяльності, послуги, які здійснюватимуться як концесійні:

Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Послуги з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води в обсягах, що забезпечують потреби всіх категорій споживачів на території здійснення концесійної діяльності.

Надання населенню, що проживає на території здійснення концесійної діяльності, послуг з централізованого теплопостачання та постачання гарячої води здійснюється відповідно до діючих законодавчих актів, нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Якісні та кількісні показники послуг мають відповідати умовам договорів на надання житлово-комунальних послуг та вимогам чинного законодавства України.

Концесіонер має право здійснювати з використанням об’єкта концесії господарську діяльність, яка не належить до сфери виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, якщо така діяльність не має негативного впливу на надання послуг з централізованого теплопостачання та провадиться відповідно до вимог, встановлених Центральним органом виконавчої влади, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг щодо провадження суб’єктами природних монополій господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, та обмежень щодо суміщення видів господарської діяльності суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання на суміжних ринках у сферах теплопостачання. Така діяльність має бути беззбитковою.

 

– Умови надання земельних ділянок, необхідних для здійснення концесійної діяльності:

Оренда на строк, не менший строку дії концесійного договору. Концесіонер зобов’язаний укласти договори оренди землі не пізніше одного року з дня набрання чинності концесійним договором. Орендна плата за право користування земельними ділянками сплачується відповідно до чинного законодавства України та умов договорів оренди землі.

 

– Перелік видів діяльності, здійснення яких підлягає ліцензуванню:

Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Протягом трьох місяців з дня підписання концесійного договору концесіонер зобов’язаний забезпечити відповідність своєї матеріально-технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення господарської діяльності з постачання теплової енергії і одержати ліцензію на відповідний вид діяльності згідно чинного законодавства України. За відсутності необхідної ліцензії надання послуг забороняється.

 

– Умови встановлення, зміни цін (тарифів) на надані послуги:

Розробка економічно обґрунтованих розрахунків, затвердження та зміна тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Законом України «Про теплопостачання», Указом Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг», постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

 

– Умови найму, використання праці працівників:

1.Під час провадження концесійної діяльності концесіонер використовує працю максимальної кількості працівників – громадян України.

2. Концесіонер зобов’язаний протягом двох місяців з дати підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію надати можливість штатним працівникам Підприємства працевлаштуватись за фахом (спеціальністю) у кількості не менше, ніж 60% облікової кількості штатних працівників Підприємства станом на дату підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

При цьому концесіонер в межах наявних у нього вакансій вправі працевлаштувати штатних працівників Підприємства за фахом (спеціальністю) у кількості , що перевищує 60 % облікової кількості штатних працівників Підприємства станом на дату підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

Під штатними працівниками Підприємства у цьому пункті маються на увазі працівники Підприємства, які перебувають у штаті Підприємства на дату підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію.

3. Протягом одного року з дати підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, концесіонер зобов’язується не здійснювати розірвання трудового договору з працівниками, прийнятими відповідно до абзаців першого та другого пункту 9.2 цих умов, на підставі пункту 1 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України (зміни в організації виробництва і праці, скорочення чисельності або штату працівників). Вивільнення працівників роботодавець зобов’язаний здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.Недопущення створення заборгованості по заробітній платі перед працівниками.

5.Підвищення рівня заробітної плати у відповідності до законодавства України з урахуванням вимог Галузевої угоди галузі, в якій здійснює господарську діяльність Концесіонер (якщо така Галузева угода згідно з чинним законодавством поширює свою обов’язкову силу на господарську діяльність Концесіонера).

6.Створення умов праці, які відповідають вимогам чинного законодавства України.

7.Працевлаштування інвалідів у порядку, встановленому діючим законодавством України.

8.Використання праці громадян інших держав згідно діючого законодавства України, але не більше 10 % від загальної кількості працюючих.

– Умови використання вітчизняних сировини, матеріалів:

Концесіонер при здійсненні концесійної діяльності повинен використовувати технологію, матеріали, сировину та техніку в першу чергу вітчизняного виробництва, які відповідають діючим стандартам якості та мають рівні властивості (умови використання, експлуатації) з технологіями, матеріалами, сировиною та технікою виробників інших країн, та за умови, що подібний вибір обґрунтований економічними чи екологічними факторами і якщо матеріали та сировина вітчизняного виробництва більш надійні з технологічної точки зору. У іншому випадку концесіонер має право використовувати матеріали та сировину іноземного виробництва.

 

– Умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії, умови та порядок відшкодування концесіонеру невідшкодованої протягом дії договору концесії вартості створених (збудованих) за рахунок концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення об’єкта концесії:

1. Концесіонер повинен відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) об’єкта, отриманого в концесію. Проведення таких покращень не тягне за собою перегляду концесійного платежу.

2. З метою використання об’єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб у сфері теплопостачання концесіонер здійснює поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна чи придбаває майно за умови та в обсягах не менших, ніж передбачено концесійним договором. У випадку внесення змін до концесійного договору в частині збільшення або зменшення об’єму та переліку необхідних покращень в об’єкт концесії – концесіонер здійснює такі поліпшення з урахуванням внесених змін .

3. На наданий у концесію об’єкт, у тому числі поліпшений (реконструйований, технічно переоснащений) концесіонером, на майно, придбане концесіонером за рахунок амортизаційних відрахувань, на суму яких зменшено концесійний платіж, зберігається право комунальної власності територіальної громади міста Рахів. У разі припинення концесійного договору вартість проведених концесіонером покращень та придбаного майна, за рахунок амортизаційних відрахувань, на суму яких зменшено концесійний платіж, концесіонеру концесієдавцем не відшкодовується.

4. У разі якщо поліпшення відповідно до умов концесійного договору полягають у заміні обладнання в складі об’єкта концесії на нове, право власності на старе (демонтоване) та встановлене нове обладнання належить територіальній громаді міста Рахів.

5. Поточний ремонт наданого в концесію об’єкта концесіонер зобов’язаний проводити за власний рахунок. Капітальний ремонт наданого в концесію об’єкта проводиться концесіонером у визначені концесійним договором строки за рахунок прибутку концесіонера . Витрати, необхідні

для підтримання наданого в концесію об’єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первинно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, здійснюються за рахунок концесіонера та включаються до складу витрат концесіонера або відображаються як капітальні інвестиції.

6. Відшкодування витрат, понесених концесіонером у зв’язку з поліпшенням наданого в концесію об’єкта, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності.

У тих випадках , коли концесіонер здійснює поліпшення об’єкту концесії , які не передбаченні інвестиційною програмою та концесійним договором , право власності на майно створене в результаті таких покращень залишається за концесіонером. Концесієдавець може набути право власності на таке майно у випадку відшкодування концесіонерові вартості таких покращень, яка визначена шляхом проведення незалежної експертної оцінки, якщо можливість та порядок проведення такого викупу передбачений концесійним договором. Придбання концесієдавцем майна , яке є власністю концесіонера та створене ним додатково в процесі виконання концесійного договору, може бути здійснене виключно за наявності спільної згоди обох сторін.

7. Концесієдавець має право протягом строку дії концесійного договору здійснювати поліпшення основних фондів об’єкта концесії, які не передбачені інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, за рахунок бюджетних коштів. При цьому здійснення таких покращень повинно відбуватись за попереднім погодженням із концесіонером та не повинне суперечити (перешкоджати) концесійній діяльності концесіонера.

8. У разі дострокового припинення договору концесії не з вини концесіонера концесієдавець відшкодовує концесіонеру, невідшкодовану протягом дії договору, вартість поліпшення, проведеного концесіонером по відношенню до майна , що належить концесієдавцю.

9. Право власності на майно, придбане, створене (збудоване) концесіонером за рахунок власних та/або залучених коштів на виконання інвестиційної програми та програми амортизаційних відрахувань , на вартість яких зменшується концесійний платіж – належить концесієдавцю (відповідній територіальній громаді). Право власності на майно придбане, створене (збудоване) концесіонером за рахунок власних та/або залучених коштів на виконання заходів не передбачених інвестиційною програмою – належить концесіонерові.

 

– Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів:

1. Концесійний платіж сплачується за фактичне управління (експлуатацію) об’єкта концесії. Концесійний платіж нараховується та сплачується з дня передачі об’єкта концесії концесіонеру за актом приймання-передачі до дня повернення об’єкта концесії концесієдавцю за актом приймання-передачі.

2. Концесійні платежі сплачуються концесіонером незалежно від наслідків господарської діяльності у розмірі, визначеному концесійним договором щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал – у 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

3. Концесійні платежі сплачуються (вносяться) шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок міського бюджету. Суми концесійного платежу, надмірно перераховані до бюджету, зараховуються в наступні платежі або повертаються концесіонеру в 5- денний термін з дня одержання його письмової заяви.

4. Концесійні платежі встановлюються відповідно до Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» у фіксованому розмірі, враховуючи вартість наданого в концесію об’єкта за результатами його оцінки, проведеної в порядку, визначеному законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Розмір річного концесійного платежу не може перевищувати 10 відсотків вартості майна, що передається в концесію.

Фіксований розмір концесійних платежів, встановлений виходячи з вартості наданого в концесію об’єкта, підлягає індексації відповідно до законодавства.

4.1. Для визначення розміру концесійного платежу за перший повний календарний квартал, що настає після календарного кварталу, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, (надалі – «перший квартал») розраховується розмір річного концесійного платежу за формулою:

Кпл — 0,07 X Вф х (Фгал / Фнг),

де: Вф – загальна вартість об’єкта концесії, визначена в концесійному договорі, у гривнях;  Фгал – середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг – середня фондовіддача по народному господарству. При цьому для розрахунку застосовуються показники «Фгал» та «Фнг», обчислені Мінекономрозвитку за перший квартал на підставі статистичного бюлетеня «Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

4. 2. Розмір концесійного платежу за перший квартал визначається за формулою:

Кпл. кв — (Кпл / 4) х Іп.о х Ік ,

де: Кпл – розмір річного концесійного платежу, визначений за вказаною вище формулою, у гривнях;  Іп.о – індекс інфляції з дати проведення оцінки об’єкта концесії до моменту підписання акту приймання-передачі об’єкта концесії в концесію; Ік – індекс інфляції за перший квартал.

4.3. Концесійний платіж за календарний квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, розраховується за наступною формулою:

Кпл. в конц — Кпл кв х Кднів управ / Кднів/кв ,

де: Кпл. в конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію; Кпл. кв – розмір концесійного платежу за перший квартал; Кднів управ – кількість календарних днів фактичного управління (експлуатації) об’єкта концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію; Кднів/кв – кількість календарних днів у кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію. Концесійний платіж за квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії в концесію, сплачується одночасно з концесійним платежем за перший квартал.

4.4. Концесійний платіж за квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, розраховується за наступною формулою:

Кпл. з конц = Кпл х Кднів управ / Кднів/кв х Ікв,

де: Кпл. з конц – розмір концесійного платежу за календарний квартал, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; Кпл – розмір концесійного платежу за попередній квартал; Кднів управ – кількість календарних днів фактичного управління (експлуатації) об’єкта концесії в кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; Кднів/кв – кількість календарних днів у кварталі, в якому був підписаний акт приймання-передачі об’єкта концесії з концесії; Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії.

Концесійний платіж за квартал, в якому відбулось підписання акту приймання-передачі (повернення) об’єкта концесії з концесії, сплачується у строк, встановлений для сплати концесійного платежу за цей квартал.

4.5. Про розмір розрахованого концесійного платежу за відповідний квартал концесіонер повідомляє концесієдавця в строк, встановлений концесійним договором.

4.6. У разі зменшення вартості об’єкта концесії протягом календарного кварталу (зокрема, у зв’язку зі списанням майна, виведенням його зі складу об’єкта концесії) концесійний платіж за такий квартал визначається за наступною формулою:

К пл. кв. зменшений = ( Кпл х Кднів / Кднів/кв) х Ікв + (Кпл х (Вф зменшена / Вф) х (Кднів/кВ – Кднів) / Кднів/кв) х Ікв,

де: Кпл – розмір концесійного платежу за попередній квартал; Кднів – кількість днів фактичного управління об’єктом концесії за незміненою вартістю у розрахунковому кварталі; Кднів/кв – кількість календарних днів у розрахунковому кварталі; Вф – загальна вартість об’єкта концесії до зміни; Вф.зменшена – загальна вартість об’єкта концесії після зміни, що визначається шляхом зменшення показника Вф на вартість майна, визначену на день надання його у концесію, що виключено зі складу об’єкта концесії; Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії.

Розмір концесійного платежу за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії, визначається за формулою:

Кпл кв = Кпл х (Вф.зменшена/ Вф) х Ікв.з х Іп,

де: Кпл – розмір концесійного платежу календарний квартал, розрахований виходячи з вартості об’єкта концесії до зменшення його вартості; Вф – загальна вартість об’єкта концесії до зміни; Вф. зменшена – загальна вартість об’єкта концесії після зміни, що визначається шляхом зменшення показника Вф на вартість виключеного зі складу об’єкта концесії майна, визначену на день надання його у концесію; Ікв.з – індекс інфляції за квартал, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії; Іп – індекс інфляції за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії.

Розмір концесійного платежу за календарний квартал, що настає за кварталом, в якому відбулось зменшення вартості об’єкта концесії, є базою для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Про зміну складу об’єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову угоду до концесійного договору.

4.7. У разі збільшення вартості об’єкта концесії протягом календарного кварталу (у зв’язку із передачею концесіонеру за його згодою нового майна до складу об’єкта концесії, придбаного або створеного за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів, або у разі проведення концесієдавцем покращень об’єкта концесії за згодою концесіонера) концесійний платіж за такий квартал визначається за наступною формулою:

Кпл. кв. збільшений = Кпл х Кднів/Кднів/кв) х Ікв + (Кпл.(н) х (Кднів/кв – Кднів) /Кднів/кв),

де: Кпл – розмір концесійного платежу за попередній квартал; Кднів – кількість днів фактичного управління об’єктом концесії за незміненою вартістю у розрахунковому кварталі;  Ікв – індекс інфляції за розрахунковий квартал, в якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії; Кднів/кв – кількість календарних днів у розрахунковому кварталі; Кпл.(н) – розмір концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості об’єкта концесії із збільшеною вартістю.

Кпл.(н) розраховується за наступною формулою:

Кпл.(н) = 0,07 х Вф(п) х (Фгал / Фнг ) / 4 ,

де: Вф(п) – переоцінена вартість об’єкта концесії, у гривнях; Фгал – середня фондовіддача у відповідній галузі; Фнг – середня фондовіддача по народному господарству. При цьому для розрахунку застосовуються показники «Фгал» та «Фнг», обчислені Мінекономрозвитку за розрахунковий квартал, у якому відбулось збільшення вартості об’єкта концесії, на підставі статистичного бюлетеня «Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності».

Розмір концесійного платежу за повний календарний квартал виходячи з вартості об’єкта концесії із збільшеною вартістю є базою для розрахунку розміру концесійного платежу за наступний квартал.

Вф(п) – показник, який застосовується виключно для визначення розміру концесійного платежу за розрахунковий квартал. Вф(п) розраховується за наступною формулою:

Вф(п) = В ф (до зміни) + Вф(створених) ,

де: В ф (до зміни) – про індексована вартість об’єкта концесії станом на дату збільшення його вартості, визначається шляхом індексації вартості майна об’єкта концесії, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, за період з дати оцінки майна (за виключенням майна, що виключено зі складу об’єкта концесії та з урахуванням майна, що включено до складу об’єкта концесії) до дати збільшення вартості об’єкта концесії; Вф(створених) – вартість проведених покращень (майна, придбаного або створеного) за рахунок коштів місцевого або державного бюджетів, визначена шляхом проведення незалежної оцінки.

Вартість проведених покращень, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, визначається як різниця між вартістю поліпшеного основного засобу, визначеною шляхом проведення незалежної оцінки, та його вартістю до поліпшення з урахуванням індексу інфляції з дати проведення попередньої незалежної оцінки цього основного засобу. Датою збільшення вартості об’єкта концесії є дата незалежної оцінки покращень (майна), проведеної за рахунок концесієдавця.

Про збільшення вартості об’єкта концесії сторони укладають відповідну додаткову угоду до концесійного договору.

         4.8. Протягом строку дії концесійного договору розмір концесійного платежу за кожний наступний квартал визначається шляхом коригування концесійного платежу за попередній квартал на індекс інфляції за поточний квартал.

         9. Концесійний платіж, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний період, зменшується на суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійного платежу). На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов’язується у порядку і в строк, встановлені договором концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення об’єкта концесії.

За нецільове використання таких коштів до концесіонера застосовуються штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

У разі, якщо сума нарахованих за квартал амортизаційних відрахувань перевищує суму відповідного квартального концесійного платежу, концесійний платіж сплаті не підлягає. Розмір концесійного платежу зменшується також: у разі списання або виведення зі складу об’єкта концесії окремих одиниць майна та у випадку зміни законодавства, що регламентує

порядок розрахунку концесійних платежів.

         5. За порушення строків внесення концесійних платежів концесіонер сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період, у який було, допущено прострочення, від суми простроченого концесійного платежу за кожний день

прострочення.

         6. Концесієдавець має право за власний рахунок та за згодою концесіонера проводити поліпшення наданого в концесію об’єкта, після чого об’єкт концесії підлягає переоцінці, а концесійний платіж – пропорційному збільшенню. Концесіонер, що дав згоду на проведення концесієдавцем покращень, не має права заперечувати проти збільшення розміру концесійного платежу, пов’язаного з таким поліпшенням.

         7. Концесійний договір може передбачати, крім дотацій і компенсацій, надання концесіонеру пільг щодо сплати концесійних платежів (сплати їх у зменшеному розмірі чи звільнення від сплати) та інших пільг на підставах, передбачених законодавством.

 

– Порядок використання амортизаційних відрахувань:

         1.Нарахування амортизації на переданий об’єкт концесії, у тому числі поліпшений відповідно до умов концесійного договору, здійснюється концесіонером відповідно до вимог бухгалтерського обліку та діючих стандартів обліку в Україні. Встановлення термінів корисного виростання що до об’єктів, отриманих концесіонером в складі цілісного майнового комплексу у вигляді основних засобів та нематеріальних активів, відбувається концесіонером з врахуванням термінів корисного використання попереднього балансоутримувача цього майна та норм Податкового Кодексу України .

         2. Амортизаційні відрахування використовуються концесіонером на відновлення основних фондів об’єкта концесії (поліпшення об’єкта концесії, капітальний ремонт об’єкта концесії, придбання майна, обладнання і т. ін., необхідного для здійснення концесійної діяльності у сфері теплопостачання). При цьому відновлення основних фондів за рахунок амортизаційних відрахувань, які передаються концесієдавцю, здійснюється в межах суми, на яку було зменшено суму концесійного платежу. При цьому відновлення основних фондів здійснюється в межах суми, на яку було зменшено суму концесійного платежу.

         3. Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, використовуються концесіонером відповідно до чинного законодавства України.

– Умови відновлення об’єкта концесії та його повернення:

         1.У разі припинення концесійного договору (крім випадків припинення договору наслідок знищення об’єкта концесії) концесіонер повертає концесієдавцеві об’єкт концесії разом тільки з тими покращеними  об’єктами концесії , які були створенні (виконані) ним на виконання інвестиційної програми розвитку та на виконання програми використання амортизаційних

відрахувань для цілей зменшення обсягів оплати концесійного платежу, проведеними за час дії договору концесії, незалежно від загальної суми нарахованих амортизаційних відрахувань за цей час.

         2. Об’єкт підлягає поверненню концесієдавцю протягом 10 календарних днів з дня припинення концесійного договору.

         3. В разі несвоєчасного повернення об’єкта концесії з вини концесіонера концесіонер сплачує концесієдавцю пеню в розмірі 0,1% від балансової вартості об’єкта за кожен день прострочення.

         4. У разі дострокового припинення концесійного договору у зв’язку зі смертю концесіонера – фізичної особи об’єкт вважається повернутим концесієдавцеві з дня припинення договору.

         5. У разі припинення договору концесії у зв’язку із знищенням об’єкта концесії, що був застрахований на користь концесіонера, останній зобов’язаний за власний рахунок відновити об’єкт та передати його коцесієдавцеві.

         6. Відшкодування витрат, понесених концесіонером у зв’язку з поліпшенням наданого в концесію об’єкта, здійснюється за рахунок отриманого прибутку від концесійної діяльності. Зазначені витрати в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності, компенсації концесієдавцеві не підлягають.

         7. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об’єкта концесії або його загибель, він відшкодовує концесієдавцю реальні збитки, заподіяні в результаті цього, в повному обсязі, або здійснює повне відновлення об’єкта концесії, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта концесії виникла не з його вини і якщо збитки не були відшкодовані у відповідності з

укладеними договорами страхування об’єкта концесії.

         8. У разі розірвання концесійного договору, закінчення строку його дії, ліквідації концесіонера у зв’язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності концесіонер зобов’язаний повернути концесієдавцю об’єкт концесії на умовах, зазначених у концесійному договорі.

         9. Право власності на створені/придбані концесіонером за власний рахунок матеріальні та нематеріальні активи, створення (придбання) яких:

– не передбачено інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, яка є невід’ємною частиною концесійного договору;

– здійснено не за рахунок амортизаційних відрахувань, на які зменшено розмір концесійної плати,належить концесіонеру та не підлягає передачі концесієдавцю після закінчення строку концесійного договору.

         10. Про повернення об’єкта концесії, що перебуває у комунальній власності, представниками концесієдавця та концесіонера складається відповідний акт.

 

– Умови страхування концесіонером об’єкта концесії:

         1. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкта концесії несе концесіонер.

2. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов концесійного договору, страхується концесіонером за рахунок власних коштів на користь концесіонера.

3. Концесіонер зобов’язаний протягом трьох місяців з дня отримання об’єкта у концесію укласти угоду про страхування майна, переданого у концесію.

4. У разі настання страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачується страховиком, повністю спрямовуються на відновлення робочого стану об’єкта концесії. Роботи з відновлення робочого стану об’єкта концесії повинні розпочатися не пізніше 60 днів після настання страхового випадку.

         5. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

 

– Порядок та умови списання майна у складі об’єкта концесії, виведення його з експлуатації та зі складу об’єкта концесії:

         1. Списанню підлягає майно в складі об’єкта концесії, що:

– непридатне для подальшого використання (фізично та морально зношене);

– пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення його є неможливим або економічно недоцільним).

         2. За наявності підстав для списання майна, визначених у .1 цього розділу, концесіонер має право звернутись до концесієдавця з відповідним зверненням. Концесієдавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного звернення концесіонера та проекту додаткової угоди до концесійного договору укладає додаткову угоду про зміну складу об’єкта концесії у зв’язку зі списанням майна або приймає обгрунтоване рішення про відмову у списанні майна. У разі прийняття концесієдавцем обґрунтованого рішення про відмову у списанні майна таке майно підлягає виведенню (виключенню) зі складу об’єкта концесії в порядку, визначеному концесійним договором.

         3. Може бути виведено (виключено) зі складу об’єкта концесії:- майно, що морально застаріло, в зв’язку з чим стало непридатним для подальшого

використання;

– майно, щодо якого відпала необхідність його використання в зв’язку зі здійсненням заходів щодо реконструкції, модернізації, технічного переоснащення об’єкта концесії, введення нових технологій, процесів та будь-яких інших подібних обставин;

– майно, що відповідає ознакам, передбаченим у п.1. цього розділу, та щодо якого концесієдавцем прийнято рішення про відмову у списанні.

         4. За наявності підстав для виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії, визначених в п. 3. цього розділу , концесіонер має право звернутись до концесієдавця з відповідним зверненням. Концесієдавець протягом 60 календарних днів з дня отримання відповідного звернення концесіонера та проекту додаткової угоди до концесійного договору укладає додаткову угоду про зміну складу об’єкта концесії у зв’язку з виведенням (виключенням) майна зі складу об’єкта концесії.

         5. Списання майна оформлюється відповідним актом концесіонера, складеним відповідно до законодавства України. Зазначений акт є підставою для виключення даного об’єкта зі складу об’єкта концесії та відповідно для подальшого зменшення розміру концесійного платежу.

         6. Протягом 3 робочих днів з дня укладання додаткової угоди до концесійного договору про виведення (виключення) майна зі складу об’єкта концесії сторони підписують акт приймання-передачі відповідного майна. Зазначений акт є підставою для зменшення розміру концесійного платежу.

         7. Роботи з демонтажу майна, що пропонується до списання або до виведення (виключення) зі складу об’єкта концесії, здійснюються концесіонером за власний рахунок.

         8. Окреме майно у складі об’єкта концесії може тимчасово виводитись концесіонером з експлуатації у разі необхідності проведення капітальних ремонтів, здійснення перевірки технічного стану майна і т. п., з наступним введенням в експлуатацію. Виведення окремого майна з експлуатації та його введення в експлуатацію здійснюється концесіонером самостійно без додаткового погодження з концесієдавцем.

 

– Відомості про обсяг фінансування робіт з експлуатації об’єкта концесії, а також відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:

         1. Концесіонер зобов’язаний інвестувати власні та/або залучені кошти в об’єкт концесії згідно з інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, розробленою на підставі Плану технічного розвитку об’єкта концесії, що передбачає заходи по поліпшенню основних засобів, задіяних у сфері теплопостачання в сумі 3000000,0 гривень з ПДВ.

2. Відомості, що підтверджують можливість претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності, наведено в заявці та конкурсній пропозиції.

3. Строки виконання концесіонером інвестиційних зобов’язань передбачаються інвестиційною програмою розвитку об’єкта концесії, яка є невід’ємною частиною концесійного договору, та не повинні перевищувати строку концесії.

 

– Зобов’язання концесіонера з удосконалення роботи об’єкта концесії та перелік видів майна, що придбавається концесіонером на виконання умов концесійного договору .

1. Використовувати об’єкт концесії за цільовим призначенням.

2. Концесіонер , на протязі 1-го року з моменту укладання договору розробляє за власні кошти схему теплопостачання міста Рахів . Дана схема теплопостачання має містити в собі перелік заходів зі сталого забезпечення теплопостачанням  м. Рахів та розрахунок суми інвестицій необхідний для забезпечення виконання цих заходів. Розроблена Концесіонером схема теплопостачання міста Рахова затверджується концесієдавцем.

3. Придбання, створення (будівництво) майна для цілей, передбачених п. 2 цього розділу, здійснюється концесіонером за рахунок власних та/або залучених коштів, а також за рахунок інших джерел фінансування, передбачених чинним законодавством та концесійним договором.

4. Перелік видів майна, яке придбавається (будується) концесіонером для цілей, передбачених п. 2 цього розділу :

– нематеріальні активи;

– будівлі, споруди, передавальні пристрої;

– машини та обладнання;

– транспортні засоби;

– інструменти, прилади, інвентар (меблі);

– багаторічні насадження;

– інші основні засоби;

-малоцінні необоротні матеріальні активи;

– тимчасові (нетитульні) споруди;

– інвентарна тара.

5. Надавати узгоджений обсяг послуг у відповідності з затвердженими нормативами споживання та/або заявленими обсягами споживання. При цьому обсяг послуг з централізованого теплопостачання для споживачів всіх категорій повинен здійснюватися з урахуванням змін обсягів споживання та/або змін кількості споживачів.

6. Забезпечити розвиток систем централізованого теплопостачання у відповідності з вимогами будівництва об’єктів житлового, промислового і соціально-культурного призначення.

7. Здійснювати заходи з екологічної безпеки виробництва у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства України.

8. Після укладення концесійного договору виконати запропоновану на конкурсі і узгоджену концесієдавцем інвестиційну програму розвитку об’єкта концесії, що є невід’ємною частиною концесійного договору.

9. При здійсненні господарської діяльності на об’єкті концесії здійснювати господарську діяльність відповідно до встановлених технічних умов, стандартів, правил;

10. Забезпечувати збереження майна, отриманого у складі об’єкта концесії, запобігати його пошкодженню і псуванню, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

11. Забезпечувати на об’єкті концесії якісне виконання комплексу робіт з технічного обслуговування, поточних та капітальних ремонтів основного та допоміжного обладнання, устаткування та механізмів, нерухомого майна, інших основних засобів з періодичністю і послідовністю, спрямованих на забезпечення справного стану обладнання, його надійної та економної експлуатації за умови оптимальних трудових та матеріальних витрат;

12. Вживати заходи для ощадливого використання енергетичних ресурсів; не допускати понаднормативних втрат, псування виробничих запасів та товарно-матеріальних цінностей;

13. Забезпечувати проведення розрахунків у повному обсязі за спожиті енергоносії;

14. Забезпечувати при використанні об’єкта концесії вимоги щодо санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та охорони праці.

 

– Передача прав та обов’язків концесіонера третім особам:

Концесіонер не має права без згоди концесієдавця передавати повністю або частково третім особам майнові права на об’єкти, що перебувають у власності концесієдавця. Право концесіонера на управління (експлуатацію) об’єктом концесії є виключним і не може бути передано третім особам концесієдавцем без згоди концесіонера або концесіонером без згоди концесієдавця.

 

– Контроль за виконанням концесійного договору концесієдавцем:

1. Формами контролю за виконанням умов концесійного договору є:

1.1. Щоквартальні перевірки, що полягають в наступному: до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, концесіонер зобов’язаний направляти з супровідним листом на адресу концесієдавця (уповноваженого органу концесієдавця*) пакет наступних документів: баланс підприємства; звіт про фінансові результати; розшифровку дебіторської та кредиторської

заборгованості; дані щодо стану заборгованості з оплати за електроенергію.

1.2. Щорічні перевірки, що полягають в наступному: до 31 березня календарного року, наступного за звітним, концесіонер зобов’язаний направляти з супровідним листом на адресу концесієдавця (уповноваженого органу концесієдавця*) пакет наступних документів: баланс підприємства; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про виконання інвестиційної програми розвитку об’єкта концесії за рік та копії документів, що підтверджують її виконання; розрахунок амортизаційних відрахувань за рік; звіт про використання амортизаційних відрахувань (з доданням копій підтвердних документів) та копію рішення концесієдавця про затвердження звіту концесіонера про використання амортизаційних відрахувань, звіт про виплату заробітної плати.

* уповноваженим органом концесієдавця є орган, спеціально уповноважений

концесієдавцем на здійснення контролю за виконанням умов концесійного договору, та який діє на підставі відповідного положення, затвердженого концесієдавцем.

2. Концесіонер надає уповноваженому органу концесієдавця доступ до об’єкта концесії з метою здійснення контролю за виконанням умов концесійного договору та стану надання послуг з централізованого теплопостачання шляхом відвідування території об’єкта концесії та витребування інформації, а також документів для ознайомлення.

– Відповідальність за порушення умов концесійного договору:

1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених концесійним договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умовам концесійного договору.

2. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання своїх зобов’язань за концесійним договором.

– Інші умови.

1. Передача об’єкта концесії в концесію не є підставою припинення та/або ліквідації комунального підприємства «Рахівтепло» Рахівської міської ради.

2. У разі, якщо у законодавстві України, що регулює концесійну діяльність, відбулись зміни, внаслідок чого окремі положення цих умов стають такими, що суперечать нормам законодавства, застосовуються норми законодавства України.

 

 

Секретар міської ради                                                      І.П.Сенюк

 

 

Додаток  № ІІІ

до рішення Рахівської міської ради

                                                                                            від «____ » _______20___р.№___

ПОРЯДОК

роботи конкурсної комісії для проведення концесійного конкурсу з

передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго»  Рахіської міської ради що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Рахів

 

1. Загальні положення

1.1. Конкурсна комісія для проведення концесійного конкурсу з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго», що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Рахів (надалі – Конкурсна комісія), є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється відповідно до ст. 7 Закону України «Про концесії», ст.7 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення , що перебувають у комунальній власності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про проведення концесійного конкурсу та укладення концесійних договорів на об’єкти права державної і комунальної

власності, які надаються у концесію» від 12.04.2000 р. № 642.

1.2. У своїй діяльності Конкурсна комісія керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Рахівської міської ради та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Конкурсна комісія підзвітна Рахівській міській раді (надалі – «Рада») і подає їй на затвердження розроблені документи та прийняті рішення у випадках та обсязі, передбачених чинним законодавством.

 

2. Порядок утворення та склад Конкурсної комісії

2.1. Конкурсна комісія утворюється у складі 6 осіб.

2.2. До складу Конкурсної комісії протягом її діяльності за рішенням Ради можуть вноситися зміни.

2.3. Членами Конкурсної комісії можуть бути депутати Ради, посадові особи Ради та її органів, а також у разі потреби, інших органів, підприємств, установ та організацій (за їх згодою), представники профспілкових організацій представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на галузевому рівні у сфері житлово-комунальних послуг і професійних спілок, що є стороною або приєдналися до Галузевої угоди.

2.4. До складу Конкурсної комісії входять голова, відповідальний секретар та члени комісії. Голова Конкурсної комісії та відповідальний секретар обов’язково повинні бути представниками Ради. Заступник голови комісії обирається членами комісії на першому засіданні комісії.

2.5. Голова Конкурсної комісії розподіляє напрямки роботи і обсяг повноважень членів комісії.

 

3. Повноваження Конкурсної комісії

3.1. Конкурсна комісія у процесі своєї діяльності:

– визначає строки проведення концесійного конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України;

– в десятиденний строк з дня свого утворення розміщує у друкованому засобі масової інформації Рахівської міської ради інформацію про оголошення конкурсу;

– надсилає інформацію про оголошення конкурсу для розміщення на офіційному Інтернет-сайті центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

– в десятиденний строк після надходження заявки розглядає її і приймає рішення про її прийняття або відхилення, про що повідомляє претендента;

– реєструє заявки на участь у конкурсі і приймає рішення про допущення заявників до участі в конкурсі;

– забезпечує претендентів, після сплати ними реєстраційного внеску, конкурсною документацією та іншою необхідною інформацією (документами) для підготовки пропозицій для участі у концесійному конкурсі;

– надає претендентам роз’яснення щодо конкурсної документації;

– приймає пропозиції претендентів концесійного конкурсу, розглядає їх та визначає відповідність умовам конкурсу;

– реєструє претендентів, які подали і не відкликали конкурсні пропозиції та сплатили реєстраційний внесок, як учасників конкурсу;

– проводить концесійний конкурс;

– готує висновки щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу;

– готує висновки про визначення переможця концесійного конкурсу;

– за дорученням Ради повідомляє переможця про результати конкурсу та надсилає йому запрошення до участі в переговорах з укладання концесійного договору;

– опубліковує результати концесійного конкурсу в друкованих засобах масової інформації;

– здійснює інші повноваження, покладені на неї законами України «Про концесії», «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності» та іншими нормативно-правовими актами.

3.2. Конкурсна комісія приступає до виконання своїх повноважень з дати затвердження персонального складу.

3.3. Діяльність конкурсної комісії припиняється рішенням Ради після затвердження результатів концесійного конкурсу або якщо концесійний конкурс буде визнано таким, що не відбувся.

4. Права та обов’язки Конкурсної комісії

4.1. Конкурсна комісія має право одержувати від виконавчих органів Ради, її структурних підрозділів, комунальних підприємств інформацію та матеріали, необхідні для проведення концесійного конкурсу.

4.2. Комісія зобов’язана забезпечити рівні умови для всіх учасників концесійного конкурсу, об’єктивне та чесне визначення переможця.

4.3. Конкурсна комісія не може видавати третім особам , які не є членами комісії, інформацію, що стосується роботи комісії та матеріали, які стосуються ідентифікації заявників, учасників, претендентів, їх заявок та конкурсних пропозицій, без окремого рішення Ради та/або рішення суду .

5. Порядок роботи Конкурсної комісії

5.1. Основною формою роботи Конкурсної комісії є її засідання.

5.2. Засідання Конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 від загального складу комісії.

5.3. Члени Конкурсної комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

5.4. Рішення з усіх питань приймається простою більшістю голосів присутніх членів Конкурсної комісії шляхом відкритого голосування. Голова комісії має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про переможця концесійного конкурсу голоси членів Конкурсної комісії поділилися порівну.

5.5. Засідання Конкурсної комісії є закритим. У разі потреби отримання додаткової інформації щодо претендента концесійного конкурсу, його конкурсних пропозицій тощо, комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

5.6. Порядок денний засідання затверджується Конкурсною комісією на початку засідання за поданням Голови або відповідального секретаря комісії. Будь-який з членів комісії має право запропонувати доповнення до порядку денного. Час проведення наступного засідання узгоджується Конкурсною комісією в робочому порядку на попередньому засіданні.

5.7. На засіданнях Конкурсної комісії головує Голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови комісії, який обирається Конкурсною комісією з числа членів Конкурсної комісії .

5.8. Підсумки голосувань та всіх прийнятих Конкурсною комісією рішень оформлюються протоколами засідань комісії. Протоколи підписуються Головою комісії (заступником голови комісії) та відповідальним секретарем.

5.9. Протокол засідання Конкурсної комісії, складений за результатами проведення концесійного конкурсу, підписується всіма членами комісії. Члени Конкурсної комісії, не згодні з прийнятими на засіданні рішеннями, можуть висловити особливу думку, яка додається до протоколу.

5.10. Голова Конкурсної комісії в робочому порядку визначає періодичність чергування членів комісії для прийняття заявок і пропозицій претендентів на участь у концесійному конкурсі, забезпечення претендентів необхідною інформацією та документами для підготовки пропозицій на участь у концесійному конкурсі, надання роз’яснень претендентам щодо конкурсної документації.

6. Питання проведення концесійного конкурсу

6.1. Реєстрація заявок претендентів проводиться Конкурсною комісією в окремому Журналі реєстрації заявок претендентів на участь у концесійному конкурсі, прошитому, пронумерованому і скріпленому підписом Голови Конкурсної комісії. У Журналі реєструється найменування заявника, дата подання заявки, а також перелічуються всі документи, що додані до заявки.

6.2. Усі матеріали, подані претендентом для участі в конкурсі, формуються в окрему справу.

6.3. Заявки на участь у концесійному конкурсі, подані претендентами до комісії, оцінюються на предмет їх відповідності вимогам законодавства і умовам концесійного конкурсу. Заявка розглядається на засіданні Конкурсної комісії, де приймається рішення про допущення або недопущення претендента до участі в концесійному конкурсі.

6.4. Допущені Конкурсною комісією до участі в концесійному конкурсі претенденти мають право отримати в комісії конкурсну документацію, яка надається за умови надання платіжного документу, що підтверджує оплату реєстраційного внеску за участь у конкурсі. Представник претендента отримує конкурсну документацію на підставі належно оформленої довіреності і про отримання документації складає відповідну розписку, яка долучається до справи відповідного учасника концесійного конкурсу. Конкурсну документацію видає відповідальний секретар комісії.

6.5. Роз’яснення щодо конкурсної документації надаються уповноваженим представникам претендентів концесійного конкурсу членами комісії в усній формі. За необхідності може бути підготовлена письмова відповідь (на письмовий запит претендента).

6.6. Пропозиції учасників концесійного конкурсу розглядаються на засіданні Конкурсної комісії і приймається рішення щодо їх відповідності умовам конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій проводиться конкурсною комісією в журналі реєстрації конкурсних пропозицій .

6.7. У разі прийняття рішення про невідповідність пропозиції умовам конкурсу Конкурсна комісія передає відповідний протокол засідання комісії разом з пропозицією учасника Раді або уповноваженому нею органу (особі) для прийняття рішення про недопущення претендента до участі у концесійному конкурсі.

6.8. Пропозиції, які відповідають умовам концесійного конкурсу, вивчаються членами Конкурсної комісії та виносяться на розгляд засідання Конкурсної комісії для надання висновків щодо визначення найкращих умов здійснення концесії, запропонованих учасниками конкурсу і про визначення переможця концесійного конкурсу.

6.9. Висновки Конкурсної комісії щодо визначення найкращих умов здійснення концесії і про визначення переможця концесійного конкурсу направляються комісією Раді для прийняття рішення про затвердження результатів концесійного конкурсу та про переможця концесійного конкурсу.

6.10. Після затвердження результатів концесійного конкурсу Конкурсна комісія не пізніше ніж протягом 5 днів з дати прийняття рішення повідомляє переможця конкурсу про прийняте рішення та запрошує його на переговори з питання остаточного узгодження умов концесійного договору.

7. Відповідальність Конкурсної комісії

7.1. Голова і члени Конкурсної комісії несуть відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства, рішень Ради при виконанні обов’язків, покладених на Конкурсну комісію.

7.2. Голова і члени конкурсної комісії у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов’язків несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

Секретар міської ради                                                            І.П.Сенюк

 

 

 

 

 

 

            Додаток  № IV                                                                                до рішення міської ради  №560

48 -ї  сесії 6-го скликання                                                                                              від  11.10. 2013 р.

 

 

 

 

Склад

 конкурсної  комісії з передачі в концесію об’єктів  теплопостачання (обладнання, склади для зберігання палива,мережі теплопостачання) які перебувають у комунальній власності територіальної громади м.Рахів Закарпатської області

1. Бочкор П.Ю.,    перший заступник міського голови                       – голова комісії                            2. Слосарчук Н.П., провідний спеціаліст з правових питань               – відповідальний секретар  комісії   3. Штефура М.М.,  зав. сектором житлово-комунального                 – член комісії (за згодою)  господарства РДА

4. Руснак І.Д.,    депутат міської ради                                                   – член комісії                          5. Бернар І       депутат міської ради                                                     – член комісії

6.  Рачинський З.В., головний інженер КП ’Рахівтепло”                          – член комісії

 

Секретар ради                                         І.І.Беркела

 

 

 

                                                           Додаток № V

 до рішення Рахівської міської ради

                                                                                               від «___» _________ 20_ р. №____

 

 

Інформація про оголошення конкурсу з передачі в концесію об’єктів теплопостачання (обладнання, склади для зберігання  палива, мережі теплопостачання) КП «Рахівтепло» та КП «Рахівтеплокомуненерго» Рахівської міської ради що знаходиться у комунальній власності територіальної громади

міста Рахів

 

Об’єкт, що пропонується до концесії: майновий комплекс комунального підприємства «Рахівтепло» Рахівської міської ради, призначений для  надання послуг, пов’язаних з постачанням тепла споживачам  м. Рахів.

Орган, який надає концесію: Рахівська міська рада Закарпатської області.

Строк, на який об’єкт передається в концесію: 25 (двадцять п’ять ) років.

Строк подання заявок на участь у концесійному конкурсі: до «___» _________ 20__ р.

Розмір реєстраційного внеску:  ___________ гривень.

Строк, протягом якого оголошуються результати концесійного конкурсу:

до «___» _________ 20__ р.

Вимоги до оформлення заявок на участь в конкурсі:

З дня оголошення концесійного конкурсу будь-яка юридична особа, фізична особа – підприємець , фізична особа , що має бажання взяти участь у концесійному конкурсі, може подати відповідну заявку до конкурсної комісії.

Заявки на участь у конкурсі (надалі за текстом також – «заявки») подаються конкурсній комісії протягом сорока днів  з дня оголошення конкурсу конкурсною комісією. Особи, які подали такі заявки, вважаються претендентами на участь у конкурсі.

У разі подання заявки господарським товариством, утвореним членами трудового колективу комунального підприємства «Рахівтепло» Рахівської міської ради (його структурним підрозділом),  майновий комплекс якого пропонується до передачі в концесію, таке товариство бере участь у конкурсі на загальних підставах.

Заявки подаються конкурсній комісії на наступну адресу:90600 Закарпатська обл., м.Рахів, вул. Миру, 34, каб. № 3, тел. (03132)2-54-76.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії після закінчення встановленого строку, конкурсною комісією не розглядаються.

У заявці претендентів – юридичних осіб зазначаються: повне найменування; місцезнаходження (юридична адреса); дата, місце та найменування органу державної реєстрації; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації  (поштою, кур’єрською поштою та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (із зазначенням кількості аркушів кожного документу).

У заявці претендентів – фізичних осіб – підприємців зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації за даними паспорту; дата, місце та найменування органу державної реєстрації фізичної особи як підприємця; реквізити всіх банківських рахунків; телефон (телефакс); обраний претендентом спосіб отримання повідомлень від конкурсної комісії щодо розгляду заявки та конкурсної документації (поштою, кур’єрською поштою і та ін.); перелік документів, що додаються до заявки (з зазначенням кількості аркушів кожного документу).

До заявки додаються:

1. документи, що підтверджують реєстраційні дані заявника та його повноваження:

– нотаріально засвідчена копія статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

– нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – за наявності (для резидентів). У разі створення претендента після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця» від 07.04.2011 року № 3205-VI надається оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, чинної на дату подання заявки;

– нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт реєстрації нерезидента у країні його реєстрації та місцезнаходження (для нерезидентів);

– нотаріально засвідчена копія документу, що підтверджує факт існування іноземної юридичної особи, виданого не раніше ніж за двадцять днів до дня подання заявки (для юридичних осіб-нерезидентів);

– копія рішення про призначення (обрання) виконавчого органу (керівника) заявника (для юридичних осіб-резидентів);

– нотаріально засвідчена копія документу, що містить дані про виконавчий орган (керівника) заявника (для юридичних осіб-нерезидентів);

– оригінал рішення уповноваженого органу управління заявника  про участь у концесійному конкурсі (для юридичних осіб);

– копії довіреностей всіх уповноважених представників заявника, що підписали заявку та/або додані до неї документи та/або подали документи до конкурсної комісії (за виключенням осіб, які діють від імені юридичної особи без довіреності). У разі видачі довіреності заявником  – фізичною особою надаються нотаріально засвідчені копії довіреностей.

2. документи, що підтверджують можливість заявника забезпечити належне фінансування концесійної діяльності:

– копія балансу підприємства за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);

– копія звіту про фінансові результати за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки  (для юридичних осіб – резидентів);

– копія звіту про рух грошових коштів за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період, що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів) – за наявності;

– аудиторський висновок про підтвердження даних наведених в фінансовій звітності заявника за останній фінансовий рік , що передує даті подачі заявки (для юридичних осіб – резидентів);

– оригінал довідки про те , що статутний капітал заявника сформований в повному обсязі, видана заявником та завірена аудитором (для юридичних осіб – резидентів);

– оригінал довідки органу державної податкової служби про доходи за 2013 рік та/або за  звітні періоди що передують даті подачі заявки (для фізичних осіб –  підприємців);

– нотаріально засвідчена копія документа про взяття претендента на облік як платника податків (для всіх претендентів);

– оригінал довідки органу державної податкової служби про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), чинної на дату подання заявки (для резидентів);

– копія повідомлення Пенсійного фонду про взяття заявника на облік як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (для резидентів);

– оригінал довідки, виданої уповноваженим органом (установою) України, яка підтверджує, що відносно заявника  не порушено провадження у справі про банкрутство, заявник  не визнаний банкрутом та не перебуває у процедурі банкрутства, видана не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– оригінал витягу з єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна про наявність/відсутність заборони на відчуження або арешту нерухомого майна, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– оригінал витягу з державного реєстру іпотек про наявність/відсутність іпотек, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– оригінал витягу з державного реєстру обтяжень рухомого майна про наявність/відсутність податкової застави та інших застав, виданого не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для резидентів);

– фінансова звітність про результати діяльності претендента за 2013 рік (за наявності) та за останній звітний період 2014 року, що пройшла аудиторську перевірку за міжнародними стандартами (для юридичних осіб – нерезидентів);

– оригінали довідок з усіх банківських установ, в яких відкриті рахунки на ім’я  заявника, про відсутність у заявника простроченої заборгованості за кредитними та будь-якими іншими зобов’язаннями перед банками, виданих не раніше ніж за чотирнадцять днів до дня подання заявки (для всіх претендентів).

3. документи, що містять відомості про наявність у заявника або його власників чи афілійованих осіб досвіду обслуговування об’єктів в сфері теплопостачання, а також можливості технологічного і організаційного забезпечення відповідного виду діяльності.

На підтвердження  наявності в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів  централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) заявник подає наступні документи:

–         копія штатного розкладу заявника на  останню календарну дату , яка передує даті подачі документів та станом на 31.12.2013 року.

–         копія наказу про затвердження штатного розкладу заявника на  останню календарну дату , яка передує даті подачі документів та станом на    31.12.2013 року.

–         копія трудових книжок працівників , які мають стаж та досвід роботи з  обслуговування об’єктів  централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас), який вимагається умовами  конкурсу;

–         копії посвідчень, сертифікатів та інших кваліфікаційних документів , що підтверджують кваліфікацію цих працівників;

Форма, зміст та кількість інших зазначених документів визначаються заявником самостійно.

Власником у контексті цієї Інструкції є юридична або фізична особа, яка володіє часткою у статутному капіталі заявника станом на дату подання заявки.

Афілійованою особою в контексті цього пункту Інструкції є юридична особа, яка здійснює контроль над заявником, або контролюється заявником , або перебуває під спільним контролем з заявником. Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більшу кількість афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного капіталу заявника або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків статутного капіталу заявника.

Заявка та додатки, що складені заявником, повинні бути підписані заявником/уповноваженим представником заявника та засвідчені печаткою заявника (за наявності печатки).

Копії документів, що додаються до заявки та щодо яких ця Інструкція не вимагає нотаріального посвідчення, мають містити на кожному аркуші з текстом напис «Згідно з оригіналом» із зазначенням посади, прізвища, ім’я, по батькові заявника/уповноваженого представника заявника, що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

Заявка та додатки до неї повинні бути викладені без підчисток або дописок, закреслених слів чи інших незастережних виправлень.

У випадку необхідності внесення виправлень у текст документів (при неможливості виготовлення нового документу) виправлення здійснюються шляхом перекреслення помилкової частини тексту, написання правильної частини тексту та здійснення напису «Виправленому на «___» вірити», який засвідчується підписом уповноваженої особи заявника та печаткою заявника (за наявності печатки). При цьому виправлення мають бути зроблені так, щоб усе помилково написане, а потім закреслене можна було прочитати.

Заявка та додані до неї документи мають бути зшиті разом однією ниткою (стрічкою), пронумеровані наскрізь з першого по останній аркуш та містити на останньому аркуші (на місці зшивання) напис «Прошито __ аркушів(а)», що засвідчується підписом заявника/уповноваженого представника заявника та печаткою заявника (за наявності печатки).

Заявки та додані до неї документи подаються заявником особисто або  уповноваженим представником заявника, або надсилаються поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Заявки, що надійшли до конкурсної комісії, підлягають реєстрації в порядку, визначеному Порядком утворення і роботи конкурсної комісії.

Неподання у заявці та доданих до неї документів необхідної інформації, подання її у неповному обсязі або подання неправдивої, недостовірної інформації є підставою для відхилення заявки (недопущення до участі в концесійному конкурсі).

Заявники, зареєстровані в офшорних зонах, країнах, внесених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, до участі у конкурсі не допускаються. До участі у конкурсі не допускаються також заявники, хоча б один з власників яких відповідає ознакам, зазначеним у першому реченні цього пункту.

Заявник, заявка якого відхилена, може повторно подавати заявку на участь у конкурсі в разі усунення обставин, що стали причиною її відхилення.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

Наявність управлінських та організаційних можливостей, які забезпечать умови здійснення концесійної діяльності централізованого  теплопостачання, у  сфері теплопостачання та обслуговування об’єктів теплопостачання.

Наявність в штатному розкладі працівників, які мають досвід обслуговування об’єктів  централізованого теплопостачання, об’єктів теплопостачання (котелень, теплових пунктів, теплових трас) не менш ніж 5 (п’ять) років .

 

Наявність можливості технологічного та організаційного забезпечення  у сфері надання послуг, пов’язаних  з  постачання споживачам тепла.

Наявність можливостей, що підтверджують можливість заявника/претендента забезпечити належне фінансування концесійної діяльності, відповідно до вимог  конкурсної документації.

 

 

Інформація щодо умов конкурсу, порядку проведення конкурсу , вимог до оформлення та порядку подання заявок на участь у конкурсі – надається конкурсною комісію за наступною адресою: м.Рахів, вул. Миру, 34 , номери телефонів: (03132)2-54-76.

 

Конкурсна комісія