• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Проекти рішень 17-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання
опубліковано: 18.01.2017р. о 22:10, автор: Рахівська міська рада

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

 

Про затвердження звіту

„Про виконання міського

бюджету за 2016 рік”

 

У відповідності до п. 23 ст. 26, ст. 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини  4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

 1. Затвердити  загальний обсяг доходів міського бюджету за  2016 рік в сумі 26754776,10 грн.:

– доходи загального фонду в сумі  23576719,97 грн.  в тому числі дотації  з районного бюджету  в сумі 500000,00 грн. та субвенції з державного  бюджету в сумі   7424033,46  грн. (додаток №1);

– доходи спеціального фонду в сумі  3178056,13 грн. (додаток №2).

 1. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету за 2016 рік в сумі 24962832,90 грн. :

– видатки загального фонду  міського  бюджету  в сумі  8245175,04 грн. (додаток №3);

– видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі 16717657,86  грн. (додаток №4).

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про встановлення тарифів на послуги

водопостачання та водовідведення

 

В зв’язку з збільшенням вартості паливно-мастильних матеріалів,  енергоносіїв, та розміру мінімальної заробітної плати, з метою приведення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованих, враховуючи розрахунки КП „Рахівтепло”, відповідно до Постанови КМУ №269 від 17.07.2014 р., керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити тарифи на водопостачання:

 • для населення – 10,54 грн./м3;
 • для бюджетних установ – 11,53 грн./м3;
 • для інших споживачів – 15,05 грн./м3.

 

2.Затвердити тарифи на водовідведення:

 • для населення – 8,71 грн./м3;
 • для бюджетних установ – 9,54 грн./м3;
 • для інших споживачів – 12,43 грн./м3.

 

 1. Дане рішення вступає в силу з __________ 2017 року.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 25 травня 2016 року №108 „Про встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення ”.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 29 січня 2015 року №781 „Про встановлення

розмірів ставок єдиного податку”

 

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни в додаток №1 до рішення міської ради від 29.01.2015 р. №781 „Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”, а саме пункт 3.1. викласти в новій редакції:

„Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки) ”.

2.Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації.

3.Секретарю міської ради Брехлічук Д.Д. надіслати дане рішення до ДПІ у Рахівському районі.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В. Медвідь

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення

Рахівської міської ради №260 від 13.01.2017р.

«Про встановлення нормативної вартості

харчування дітей в дошкільних навчальних

закладах освіти»

 

У відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» (із внесеними змінами), міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

 1. Внести зміни в рішення Рахівської міської ради № 260 від 13.01.2017р. «Про встановлення нормативної вартості харчування дітей в дошкільних навчальних

закладах освіти», а саме – п. 3 та п. 4 викласти в такій редакції:

 1. Надати пільгу в розмірі 50% по оплаті харчування дітей в дошкільних навчальних закладах освіти батькам та особам, що їх замінюють:
  • багатодітних сімей (троє і більше дітей)
  • сімей, які потерпіли в наслідок катастрофи на ЧАЕС;
  • одиноким матерям;
  • учасникам АТО.
 2. Звільнити від плати за харчування дитини батьків або осіб, що їх замінюють:
  • дітей-сиріт,
  • дітей позбавлених батьківського піклування,
  • дітей-інвалідів,
  • дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Пункт 4 – Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Петрюк М.Ф. та завідувачів дошкільних навчальних закладів, вважати пунктом 5.

 

Міський голова                                                           В.В. Медвідь

 

ПРОЕКТ

 

 

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін у рішення № 151 від 26.08.2016 р.

«Про створення тендерного комітету та затвердження

Положення про тендерний комітет»

 

У відповідності до ст.ст. 26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни в додаток 1 рішення Рахівської міської ради № 151 від 26.08.2016 р. «Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний комітет», а саме:

1.1. Виключити зі складу тендерного комітету Рахівської міської ради керуючого справами – Сенюк Ірину Павлівну.

1.2. Включити до складу тендерного комітету Рахівської міської ради спеціаліста з обліку та звітності – Колясюк Тетяну Михайлівну.

 

 

 

 

Міський голова                                                 В.В.Медвідь

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін у рішення № 14 від 27.11.2015 р.

«Про утворення виконавчого комітету міської

ради 7-го скликання та затвердження

персонального складу»

 

У відповідності до п.3 ст.26, п.2,3 ст.51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни у п.2 рішення Рахівської міської ради №14 від 27.11.2015 р. «Про утворення виконавчого комітету міської ради 7-го скликання та затвердження персонального складу», а саме:

1.1.Виключити зі складу виконавчого комітету Рахівської міської ради сьомого скликання Сенюк Ірину Павлівну.

1.2.Включити до складу виконавчого комітету Рахівської міської ради сьомого скликання Голомбіца Олесю Олексіївну.

 

 

 

Міський голова                                                 В.В.Медвідь

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про затвердження

Програми розвитку туризму у

м.Рахів на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», Стратегії розвитку туризму і курортів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р, з метою організаційного та фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму і рекреації, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму розвитку туризму в місті Рахові на 2017 рік (згідно додатку).

 1. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.
 2. Визнати такою, що втратила чинність Програма розвитку туризму у м.Рахів на 2016-2016 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради №45 від 16.02.2016 року.
 3. Контроль за вищевказаною Програмою покласти на постійну комісію з охорони навколишнього середовища, розвитку туризму та рекреації.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 


       Додаток                                                                               до рішення міської ради-ої сесії 7-го скликання                                                                                               від  2017 р. №

 

Програма

розвитку туризму в місті Рахів на 2017 рік

 

 1. Передумови прийняття Програми

«Програма розвитку туризму в м.Рахів на2017 рік» (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста, створення якісної мережі сервісу, як для екскурсійного,пізнавального так і для розважального та ділового туризму.2. Актуальність проблем, на вирішення яких спрямовані заходи Програми

Програма базується на основі аналізу сучасного стану розвитку туризму та туристичної інфраструктури в місті Рахові, результатах виконання попередніх міських програм розвитку туризму, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Заходи Програми спрямовані на:

 • підвищення туристичної конкуренто спроможності міста;
 • стимулювання підприємців, задіяних в туристичній сфері;
 • розвиток існуючої туристичної інфраструктури;
 • створення нових привабливих туристичних об’єктів.

У реалізації заходів Програми можна виділити наступні зацікавлені сторони (цільові групи):

 • суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність в туристичній галузі міста;
 • представники громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток туристичної галузі, вивчення історичної спадщини міста, підвищення якості туристичних послуг;
 • представники органів міської влади та територіальних органів державної влади, які зацікавлені у встановленні партнерських відносин з суб’єктами малого підприємництва для виконання основних завдань Програми.

Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням туристів та екскурсантів в місті Рахові, збільшенням частки підприємців задіяних в туристичній сфері та збільшення кількості працівників, які займаються обслуговуванням туристів та екскурсантів.

 

 1. Мета та завдання Програми

3.1. Мета Програми

Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках міста, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу Рахова на обласному, всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг. Також забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг у місті, здійснення рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного туризму. Це повинно забезпечити зростання туристичних потоків та коштів, які туристи витрачають під час кожних відвідин міста, що в свою чергу повинно позитивно відобразитися на збільшенні фінансових оборотів галузей пов’язаних з туризмом, а саме: транспорту (перевізників, продавців палива, сфери комунікаційних послуг), торгівлі, мережі закладів харчування, місцевих підприємств харчової промисловості, телекомунікації, виробників спортивного й туристичного устаткування та поліграфічної продукції. Розвиток туристичної галузі також має велике соціальне значення за рахунок зменшення безробіття, зокрема не лише за рахунок створення робочих місць суб’єктами туристичної індустрії і пов’язаних з нею галузей, а й за рахунок збільшення само зайнятості населення (майстри народних промислів, індивідуальні виробники сувенірної продукції, художники, фотографи та інші).

 

3.2. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

–       формування позитивного іміджу міста шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал Рахова на обласному, регіональному, державному та міжнародному рівнях (у тому числі з використанням сучасних Інтернет-технологій);

–       збільшення доходної частини місцевого бюджету від туристичної галузі;

–       забезпечення круглорічної привабливості міста для туристів;

–       підвищення якості та асортименту надання туристичних послуг;

–       розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;

–       підтримка в’їзного та внутрішнього туризму;

–       створення безпечних умов для туристів;

–       надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам малого підприємництва в туристичній галузі.

Програма реалізовується за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в межах коштів, передбачених на її виконання, а також коштів:

– зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності;

– іноземних і вітчизняних інвесторів;

– позабюджетних фондів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Реалізація визначених завдань та подальший розвиток туризму в місті в більшості залежить від змін законодавства в сфері туристичної діяльності, регуляторної політики, державного контролю, політичної та економічної ситуації в країні.

 

 

 

 

 1. Заходи реалізації програми

Основні заходи Програми розвитку туризму в місті на 2017 рік

№ п/п Найменування заходів Виконавець Джерела фінансування Прогнозований обсяг

фінансових ресурсів, тис. грн.

2017 р.

1. Розробка пропозицій, створення системи навігації   у місті (адресування вулиць та будинків), в т.ч. організація виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних стовпів-покажчиків, покажчиків різних напрямків, туристичних карт-схем, дощок туристичної інформації, туристичних стендів тощо); розробка 3Dекскурсії по місту.  

 

Рахівська міська рада

Міський бюджет  

 

50

2. Розробка та встановлення відпочинкових зон у місті в т.ч.: відновлення джерел питної води, аналіз хімічного складу, облаштування туристичних стежок альтанками та лавками.  

 

Рахівська міська рада

Міський бюджет  

 

30

3. Створення інформаційних друкованих матеріалів та сувенірної продукції для представлення туристичного потенціалу міста, розробка календарів та сувенірів із панорамами міста, виготовлення та встановлення біл-борду Рахівської міської ради  

 

Рахівська міська рада

Міський бюджет  

 

 

60

4. Проведення та участь у культурно масових заходах; проведення майстер-класів.  

Рахівська міська рада

Міський бюджет  

 

20

5. Облаштування туристично-інформаційного центру. Рахівська міська рада Міський бюджет 30
6. Участь представників туристичної галузі міста у міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, форумах з питань розвитку туризму.  

Рахівська міська рада

Міський бюджет  

15

7. Розробка та друк туристичної рекламно-інформаційної продукції, туристичних карт, довідників, каталогів, книг в т.ч. в електронному вигляді на кількох іноземних мовах, включаючи їх розміщення на веб сторінці міської ради.  

 

Рахівська міська рада

Міський бюджет  

 

 

25

8. Створення та встановлення нових туристичних об’єктів та атракцій (мотузковий парк) Рахівська міська рада Міський бюджет 500
9. Участь та співфінансування грантових проектів Рахівська міська рада Міський бюджет 20
10. Галерея старих фото під відкритим небом Рахівська міська рада Міський бюджет 15
11. Туристичний сайт міста Рахова Рахівська міська рада Міський бюджет 30
12. Створення відкритих wi-fi зон для безкоштовного доступу в мережу інтернет в м. Рахів Рахівська міська рада Міський бюджет 20
Всього:          815

 

 

 1. Фінансування програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних ті іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету затверджується міською радою.

 

 1. Очікувані результати реалізації програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • сприяти відновленню і зміцненню існуючої матеріальної бази туризму, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення міста та туристів;
 • створить можливості для інтенсифікації туристичної діяльності, посилить взаємозв’язок інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку міста;
 • надасть можливість активізувати існуючий туристичний потенціал Рахова, сприятиме формуванню у територіальної громади почуття відповідальності до розвитку міста, його економічного та соціального зростання.

Очікувані результати:

 • підвищення якості туристичних послуг;
 • розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;
 • збільшення кількості туристів та екскурсантів;
 • збільшенню щорічних надходжень до бюджету міста.

 

Секретар ради                                                                     Д.Д.Брехлічук

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про затвердження Програми підтримки

творчо обдарованих дітей Рахівського

районного будинку дитячої та юнацької

творчості на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про позашкільну освіту», з метою підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму підтримки творчо обдарованої дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості на 2017 рік (згідно додатку).

 1. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.

3.Координацію та контроль за виконанням даної програми покласти на постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

 

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 


       Додаток                                                                              до рішення міської ради-ої сесії 7-го скликання                                                                                               від  2017 р. №

Програма

підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості на 2017 рік

 

 

1.Передумови прийняття Програми

«Програма підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського районного будинку дитячої та юнацької творчості на 2017 рік», (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на сприяння формуванню творчого потенціалу дітей шляхом створення оптимальних умов для виявлення, підтримки та розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації та постійного духовного самовдосконалення.  2.Актуальність проблем, на вирішення яких спрямовані заходи Програми

Програма передбачає систему роботи із здібними та обдарованими дітьми, на запровадження такої моделі співпраці з обдарованими дітьми, яка б дозволила кожному таланту завершити певний рівень самореалізації ще в період учнівства. Адже високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає на її загальний та економічний розвиток. Це значною мірою стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

 

3.Мета та завдання Програми

Метою програми є створення умов для гармонійного розвитку особистості, підтримки та заохочення здібних дітей міста. Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних передумов для творчої самореалізації дітей. Для досягнення мети Програми в частині надання фінансової підтримки передбачається надання матеріальної допомоги обдарованим дітям міста Рахів для участі у всеукраїнських та міжнародних творчих конкурсах, виставках, фестивалях.

Завданням Програми є піднесення статусу та створення іміджу успішності обдарованих дітей та молоді у колективах, заохочення їх до розвитку здібностей, творчого мислення та самовдосконалення; створення системи пошуку, підтримки, матеріального,соціального та психологічного стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді.

4.Заходи реалізації програми

Основні заходи Програми підтримки творчо – обдарованих дітей Рахівського РБДЮТ на 2017 рік

№ п/п Найменування заходів Виконавець Джерела фінансування Прогнозований обсяг

фінансових ресурсів, тис. грн.

2017 р.

4. Фінансова підтримка для організації участі обдарованих дітей в українських та міжнародних фестивалях, виставках та конкурсах  

 

 

РБДЮТ

Міський бюджет 50
5. Організація, проведення та підтримка всеукраїнських, обласних, районних міських дитячих та молодіжних заходів  

РБДЮТ

Міський бюджет 100
6. Придбання апаратури, обладнання, інформаційних матеріалів, грамот, кубків, подарункових наборів РБДЮТ Міський бюджет 100
Всього: 250

5.Фінансування програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних ті іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів міського бюджету затверджується міською радою.

 

6.Очікувані результати реалізації програми

Виконання міської програми «Підтримки творчо обдарованих дітей Рахівського РБДЮТ» забезпечить:

– удосконалення системи пошуку і підтримки обдарованих дітей;

– стимулювання співпраці позашкільних навчальних закладів;

– фінансову підтримку обдарованим дітям для участі у змаганнях та конкурсах в Україні та за кордоном.

 

 

Секретар ради                                                                     Д.Д.Брехлічук

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про затвердження міської Програми розвитку

фізичної культури і спорту на 2017 рік

 

З метою вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури та спорту в місті Рахові, сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп, забезпечення підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», враховуючи рекомендації постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту, міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити міську Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік (додається). Дана програма є невід’ємною частиною «Програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.».
 2. Головному бухгалтеру міськвиконкому фінансування проводити в межах затверджених асигнувань в бюджеті на 2017 рік.
 3. Визнати такою, що втратила чинність Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2017 рр., затвердженої рішенням сесії міської ради №19 від 23.12.2015 р.

4.Координацію та контроль за виконанням даної програми покласти на постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

 

 

 

Міський голова                                                В.В. Медвідь

 

 

 


       Додаток                                                                              до рішення міської ради-ої сесії 7-го скликання                                                                                               від  2017 р. №

 

 

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

(загальна характеристика)

 

міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

  (далі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми постійна комісія з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту Рахівської міської ради
2. Дата, номер і назва роз-порядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Відповідно до п. 22 ч. 1  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
3. Розробник Програми постійна комісія з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту Рахівської міської ради
4 Співрозробник програми Рахівська районна ДЮСШ
5 Головний розпорядник коштів Виконавчий комітет Рахівської міської ради

 

6. Учасники програми Рахівська районна ДЮСШ; Громадська організація «Спортивний клуб «Рахів-нокаут», федерації: з футболу, боксу, волейболу, зимових видів спорту; відділення НОК України, міські спортивні клуби; інші громадські спортивні організації, які опікуються спортом серед ветеранів; громадські спортивні організації, які опікуються спортом серед дітей та молоді.
7. Термін реалізації Програми 2017 рік
8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Міський бюджет
9. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

у тому числі:

 

3809,5

9.1. Коштів міського бюджету 3809,5
Коштів інших джерел

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма:

За останні роки в місті відмічаються позитивні зрушення щодо залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом

У спортивних закладах міста упродовж 2016 року збільшено на 200 кількість дітей та молоді, залучених до фізкультурно-оздоровчих занять, мешканці міста масово почали займатися спортом та фізичною культурою за місцем проживання та в місцях масового відпочинку.

Разом з тим проведений аналіз діяльності установ, організацій фізкультурної спрямованості свідчить про існування проблем щодо зміцнення здоров’я населення міста, залучення його до занять фізичною культурою і спортом.

Кількість вихованців, учнів та студентів, що віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, збільшилася приблизно на 28%.

Недостатня спортивна інфраструктура, яка здатна задовольнити потреби населення в щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями. Низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту.

Комплексний підхід до розв’язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2017 року Програми.

 

ІІІ. Визначення мети Програми (мета Програми):

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризацію здорового способу життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

 

 

 1. Шляхи і способи розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання Програми:

Розв’язання проблем та досягнення мети здійснюватиметься, зокрема шляхом:

збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень та виховання здорової дитини;

створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного;

удосконалення процесу відбору обдарованих дітей, які мають високий рівень підготовленості та здатні під час навчально-тренувальних занять витримувати значні фізичні навантаження, для подальшого залучення їх до системи резервного спорту;

підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьку спортивну школу, спортивних громадських організацій та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;

взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб’єктами сфери фізичної культури і спорту;

врегулювання системи розвитку матеріально-технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету;

поступового оновлення спортивної матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацької спортивної школи і загальноосвітніх навчальних закладів;

удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів, тренерів, ветеранів фізичної культури і спорту.

Термін дії Програми становить 2017 рік. Передбачається здійснити  об’єктивний моніторинг наявних ресурсів сфери фізичної культури і спорту, забезпечення збереження та розширення мережі існуючих закладів фізичної культури і спорту.

В подальшому передбачається поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті, а також  інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми, зокрема за рахунок коштів міського бюджету, визначається щороку, виходячи з фактичних можливостей бюджету, а також з урахуванням конкретизації завдань за результатами виконання Програми за попередній період.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми, становить 3809,5 тис. грн.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:

Завдання та заходи Програми спрямовані на створення умов для:

фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів;

підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів;

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту, видів спорту інвалідів;

поліпшення організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити обсяг рухової активності учнівської та студентської молоді до 8-12 годин на тиждень;

підвищити рівень залучення до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молоді, із щорічним збільшенням на 2% рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня;

залучити до 20% дітей та молоді 6-23 років до занять у дитячо-юнацькій спортивній школі, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу  збірних команд міста;

забезпечити збереження передових позицій успішної участі спортсменів міста у обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях різного рівня;

створити цивілізовані умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

підвищити рівень авторитету міста у обласному, всеукраїнському спортивному співтоваристві.

 

 1. Напрями діяльності та заходи Програми:

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми:

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює постійна комісія з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

 

        Додаток 1

до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

 

Ресурсне забезпечення

міської Програми

 розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

 

Джерела

фінансування

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

(тис. грн.)

Обсяг ресурсів усього,
у тому числі: 3809,5
Міський бюджет 3809,5
Кошти не бюджетних джерел
інші

 

 

                Додаток 2

до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту

на 2017 рік

Перелік заходів і завдань міської Програми

 розвитку фізичної культури і спорту на 2017 рік

з/п

Назва

напрямку

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік

заходів Програми

       строки

виконання

Виконавці Джерела фінансу-вання Орієнтовний обсяг фінансування,

тис. грн.

Очікувані

результати

 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Фізична культура і спорт 1.1. Проведення спортивних заходів за програмою міських спартакіад серед   навчальних закладів міста   (Придбання кубків, грамот, медалей,оплата суддійства) Протягом року Рахівська міська рада, Рахівська районна ДЮСШ міський бюджет  

30,0

Залучення більшого кола школярів до здорового способу життя
2 1.2. Проведення регулярних міських змагань, відкритих турнірів, чемпіонатів, кубків, обласного , Всеукраїнського та міжнародного рівня з різних видів спорту серед різних вікових категорій та серед спортсменів-інвалідів;

( Придбання кубків, грамот, медалей, нагородної атрибутики, сувенірної продукції для нагородження переможців та призерів   змагань, оплату суддійства, медичного забезпечення)

протягом року Рахівська міська рада,

Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди

міський бюджет  

 

 

50,0

Залучення мешканців міста, спортсменів аматорів, спортсменів – інвалідів до занять фізичною культурою та спортом
3 1.3. Забезпечення підготовки, участі та фінансової підтримки, спортсменів міста різних вікових категорій,

(збірних команд), спортивних клубів та команд у спортивних заходах районного, обласного та всеукраїнського рівня з олімпійських та неолімпійських видів спорту (перевезення, проживання, харчування тощо).

протягом року Рахівська міська рада,

Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди

міський бюджет  

400,0

Збереження та примноження спортивних результатів спортсменами міста
4 1.4. Відзначення кращих тренерів та спортсменів міста щомісячними стипендіями (15 осіб) протягом року Рахівська міська рада,

Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди

міський бюджет  

 

54,0

Визначення кращих та успішних виступів талановитих спортсменів та тренерів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях
5 1.5. Відзначення обдарованої учнівської молоді ЗОШ міста (15 осіб) в галузі спорту щомісячними стипендіями протягом навчального року Рахівська міська рада,

Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди

міський бюджет  

40,5

Підтримка обдарованої учнівської молоді
6 Матеріально-

технічне

забезпечення

 сфери

фізичної

культури і

спорту

2.1. Облаштування, реконструкція, спортивних споруд міста Рахів Протягом року Рахівська міська рада міський бюджет  

 

2000,0

Розвиток

спортивної               інфраструктури                             міста

 

7   2.2. Здійснення будівництва нових спортивних споруд, у т.ч. майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням Протягом року Рахівська міська рада міський бюджет  

1000,0

Розвиток

спортивної                інфраструктури                             міста

 

8   2.3. Придбання спортивного обладнання та інвентарю, спортивного одягу та взуття для спортивних громадських організацій, спортивних клубів та команд міста Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації, спортивні клуби та команди міський бюджет  

100,0

9   2.4.Придбання спортивного обладнання та інвентарю для районної ДЮСШ Протягом року Рахівська районна ДЮСШ міський бюджет  

20,0

10   2.5. Придбання спортивного обладнання та інвентарю для загальноосвітніх закладів міста Рахівська міська рада, ЗОШ міста Рахів міський бюджет  

20,0

11 Інформаційне         забезпечення                сфери                          фізичної                                 культури і                                         спорту

 

3.1. Залучення видатних спортсменів,

спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту до участі у масових фізкультурно-спортивних заходах, з метою популяризації фізичної культури і спорту в місті та пропаганди здорового

способу життя

Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет  

 

10,0

популяризація           фізичної                   культури і                          спорту в місті
12   3.2. Ведення агітаційно-

просвітницької роботи з

питань культури здоров’я й фізичного виховання населення за допомогою засобів масової інформації.

Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет  

10,0

пропаганда

здорового

способу життя

в місті

 

13 Міжнародне

співробітницт

во у сфері

фізичної

культури і

спорту

4.1. Співпраця між містом Рахів та містами побратимами в галузі фізичної культури і спорту. Організація та участь в товариських іграх, як в місті Рахів так і за кордоном (перевезення, харчування, проживання спортсменів, команд, клубів, тренерів тощо) Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет  

50,0

підвищення

спортивного

іміджу міста

14   4.2. Сприяти участі спортсменів міста в міжнародних спортивних заходах згідно із запрошенням організаторів заходів Протягом року Рахівська районна ДЮСШ, спортивні федерації, громадські організації міський бюджет  

25,0

підвищення

спортивного

іміджу міста

 

Всього 3809,5

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

 

Про затвердження Програми

розвитку культури в місті Рахів на 2017 рік

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України «Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні» від 12 січня 2009 року № 6/209 та з метою посилення підтримки розвитку культури в місті, підвищення її ролі в суспільному житті та створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації народних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, міська рада –

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Програму розвитку культури в місті Рахів  на 2017 рік (згідно додатку).

 1. Дана Програма є невід’ємною частиною «Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Рахова на 2016-2018 рр.», затверджена рішенням міської ради №19 від 23.12.2015 року.
 2. Визнати такою, що втратила чинність Програма розвитку культури в місті на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням сесії міської ради №19 від 23.12.2015 року

4.Координацію та контроль за виконанням даної програми покласти на постійної комісії з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту.

 

Міський голова                                                                               В.В. Медвідь


 

 


       Додаток                                                                               до рішення міської ради-ої сесії 7-го скликання                                                                                            від  2017 р. №

 

 

Програма

розвитку культури в місті на 2017р.

 

1.Загальні положення

Розробка „Програма розвитку культури в місті на 2017рр.” зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури міста, спрямовання її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення,створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення.

Програма розвитку культури в місті визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвяченим державним та місцевим святам, також стратегію збереження та укріплення позицій Рахова , як культурного центра і перетворення його в справжній європейський культурний центр. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур народів та етносів, що населяють м.Рахів, підтримку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.

Актуальність та необхідність створення  Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування Дня Перемоги, Дня солідарності трудящих, Дня незалежності України і інших державних, професійних та місцевих свят. В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку культури в ХХІ столітті, викладені в Основах законодавства України про культуру.  В ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста Рахова щодо рівня культури, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури новацій.

Культура Рахова – цілісна система відтворення творчого,інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста.

Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості.

Необхідно визначити основні напрями та форми діяльності органів місцевого самоврядування в місті для подальшого становлення й ефективного функціонування рекреаційно-туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку ділового туризму.

Сучасна туристична індустрія повинна в нашому місті стати однією із найбільш розвиненою і високоприбутковою галуззю економіки, як це є в усьому світі. Недостатня увага приділяється формуванню міського туристичного продукту, що могло б відкрити додаткові робочі місця, в першу чергу для молоді, а в перспективі сприяти поповненню міського бюджету.

Головна увага повинна бути направлена на поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста, створення умов для задоволення його зростаючих духовних потреб, розвитку та підтримки творчих колективів, талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, підвищення рівня виконавської майстерності учасників самодіяльної художньої творчості, проведення культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та професійних свят, Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, участь у міжнародних культурницьких проектах.

Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей побуту та наявності сировини віками на території Рахівщини формувалося виробництво предметів з локальними ознаками художньої образності, орнаментики, формоутворення. З покоління в покоління передавалися таємниці технічної та технологічної майстерності. Нажаль впродовж останніх десятиліть мистецькі осередки занепали, втратилась унікальна можливість передачі художніх традицій молодому поколінню.

Розв’язання проблеми можливе за рахунок здійснення заходів щодо збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів, об’єднання зусиль держави та територіальної громади міста, державних та приватних інвестицій.

 1. Мета Програми

Створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання у рахівчан почуттів патріотизму до рідної країни та міста, організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні,забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів , розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури міста, створення умов для розвитку туристичної сфери на території міста.

                                  

 1. Основними завданнями Програми є:

– надання можливості рахівчанам та гостям міста відзначати державні, професійні та міські свята;

– проведення концертних програм, театралізований свят та фестивалів на високому професійно-художньому та організаційному рівнях;

– збереження народних традицій, свят і обрядів;

– створення умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів по наданню послуг для різних категорій населення при проведенні спортивно-масових, культурних заходів, фестивалів, оглядів, демонстрацій науково-технічних досягнень;

– детальне вивчення проблемних питань у галузі народних художніх промислів та визначення шляхів їх вирішення;

– робота по збору даних для складання загального переліку об’єктів культурної спадщини, а також об’єктів, які потребують ремонту, благоустрою, відновленню у випадку пошкодження, руйнування тощо;

– проведення офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Рахова, інших міст України та закордонних держав;

– виділення коштів для організації відвідування міст-побратимів із України та із закордону делегаціями м. Рахів та організація відпочинку (перевезення, закупівля сувенірів та подарункових наборів, харчування, проживання тощо).

 1. Фінансове забезпечення Програми:

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах бюджетних призначень на 2017 р., за рахунок яких передбачається проведення культурно-мистецьких заходів, проведення заходів , приурочених до державних та місцевих знаменних дат: наступних напрямках:

 

 

№ п/п Назва заходу Очікуваний обсяг фінансування (грн..)

2017р.

1

 

Відзначення   річниці аварії на ЧАЕС 2000

 

2 Відзначення пам’яті Т.Г.Шевченка 500

 

3 8 – ме   Березня 2000
4

 

день Перемоги

 

8600

 

5

 

День Випускника

 

20000
7 Всесвітній день здоров’я 5000
8 День довкілля 5000
9 Дні пам’яті та примирення 5000
10 День матері 5000
11 Міжнародний день сімей 5000
12 День захисту дітей 5000
13 День медичного працівника 5000
14 День державного прапора України 2000
15 Пасха 10000
16 День святого Валентина 5000
17 День міста 50000
18 День молоді 2000
19 День Конституції 1000
20 День Незалежності 2000
21 День знань 10000
22 День фізкультури і спорту 2000
23 День рятувальника 2000
25 День вихователя і всіх дошкільних працівників 2000
27 День захисника України 2000
28 День звільнення України від фашистських загарбників 500
29 Фестиваль „Гуцульська бринза”  

100000

30 День Свободи 500
31 Міжнародний день інвалідів 500
32 День збройних сил України 2000
33 День визволення міста 3000
34

 

День пам’яті жертв голодоморів  

400

35 Святкування Новорічних та Різдвяних свят  

14000

36 День органів місцевого самоврядування 10000
37 День святого Миколая 5000
38 Новий Рік 10000
39 Прийом делегацій

 

 

20000

40 Святкування   та відзначення професійних та державних свят 20000
Всього 348500

 

Витрати по проведенню культурно-мистецьких Програм передбачаються за рахунок коштів місцевого  бюджету  та інших джерел фінансування.

 1. Очікувані результати від реалізації Програми:

– забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, народних промислів;

– розвиток та популяризація національної культури, національних звичаїв та обрядів;

– збагачення духовного життя мешканців та гостей міста шляхом проведення мистецьких заходів;

– виховання високих естетичних смаків громадян та забезпечення їх активної участі у культурному житті міста.

 

Секретар ради                                                               Д.Д. Брехлічук

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення Рахівської міської ради

№19 від 23.12.2015 року «Про затвердження програм

соціально-економічного та культурного розвитку

міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами

від 18.04.2016 р., 25.05.2016 р., 07.07.2016 р., 26.08.2016 р.

19.10.2016 р., 12.12.2016 р.

 

 

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

 

в и р і ш и л а :

 

 

1.Внести зміни в рішення Рахівської міської ради №19 від 23.12.2016 року «Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахів на 2016-2018 рр.» з внесеними змінами від 18.04.2016 року, 25.05.2016 р., 07.07.2016 р., 26.08.2016, 12.12.2016 р.  а саме:

 

 1. Додаток №1 «Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування на 2016-2017 рік», а саме: Розділ 5 «Фінансове забезпечення програми» викласти у новій редакції:

 

«Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України»:

 

 

Зміст заходу Очікуваний обсяг фінансування (грн.)
2016 р. 2017 р.
1. Придбання сувенірів, кубків для проведення змагань 50000 50000
2. Придбання Новорічних подарунків та призів 60000  

12000

3. Історико-архітектурний план міста 116000
4. Членські внески в “Асоціацію міст України та громад” 3500 7000
5. Придбання та обслуговування програм для комп`ютерів 5000 8000
6. Встановлення водоохоронних зон 90000 90000
7. Виготовлення рекламної продукції про місто 100000

 

100000

 

8. Придбання подарункових наборів до «Дня випускника» 25000 25000
9. Фінансування громадських робіт 20000 20000
10. Проектно-вишукувальні роботи, інженерно технічні заходи цивільної оборони та цивільного захисту у мирний час 12000
11. Придбання інформаційних стендів, плакатів, кутків для дошкільних навчальних закладів м. Рахів 10000 10000
12

 

Створення, інформаційне наповнення та обслуговування офіційного веб-сайту Рахівської міської ради. 15000
13 Оплати послуг з розміщення, друку та розповсюдження інформації в засобах масової інформації.

 

45000

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про надання дозволу КП «Тиса»

 

 

Розглянувши лист директора КП «Тиса» Бернара І.І. щодо надання дозволу на користування розрахунком вартості послуг за прибирання торгівельного місця та прилеглих територій, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», міська рада,

 

в и р і ш и л а :

 

1.Надати дозвіл КП «Тиса» на користування розрахунком вартості послуг на прибирання торгівельного місця та прилеглих територій згідно розрахунку, що додається.

2.Визнати таким, що втратило чинність рішення Рахівської міської ради сьомого скликання від 26.08.2016 року № 145 «Про надання дозволу КП Тиса».

 

 

Міський голова                                                 В.В.Медвідь

 

 

 


       Додаток                                                                                до рішення міської ради-ої сесії 7-го скликання                                                                                               від  2017 р. №

 

 

 

 

 

Розрахунок вартості

послуг по утриманню, прибиранню торгівельного місця, прилеглих територій

 

Основна з/плата 268800 грн.
Нарахування на з/п 59136 грн.
Матеріали, інвентар 1200 грн.
Утримання АУП(згідно додатку №1) 210104 грн.
Електроенергія 5000 грн.
Собівартість послуг 544240 грн.
Рентабельність (20%) 108848 грн.
Вартість послуг 653088 грн.

 

Розрахунок вартості послуг за 1 м2;

653088 грн. : 3323 м2=171,0 грн. / рік

Тож за місяць:

171,0: 12=14,25 грн. / місяць за 1 м2

 

3323м2 загальна площа ринку згідно геодезичної зйомки

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до розрахунку тарифу

 

 

Розрахунок витрат на утримання АУП

 

Заробітна плата – 316800 грн.

Нарахування на з/плату – 69696 грн.

Канцтовари – 2400 грн.

Банківське обслуговування – 5000 грн.

Разом : 393896 грн.

 

Розподіл витрат на АУП :

 • На послугу по утриманню та прибиранню торгівельного місця, прилеглих територій – 53,34% – 210104 грн.
 • На тариф послуг ринку за 1 м2 торгівельного місця – 46,66%-183792,00 грн.
 • Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про затвердження списку громадян, для

отримання матеріальної допомоги

 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів, відповідно до Програми підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від  23 грудня 2015 року   №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі ______- грн.  згідно додатку №1.

 1. Затвердити список на виплату допомоги членам сімей учасників АТО в сумі -_______ грн. згідно додатку №2.

3.Затвердити список громадян на виділення матеріальної допомоги повернутої з ВАТ „Ощадбанк” за грудень 2015 року в сумі -___ грн. згідно додатку №3.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В. Медвідь

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

сьомого скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____________2017 року  №

м. Рахів

 

Про затвердження переліку видів

оплачуваних громадських робіт на 2017 рік

 

У відповідності до статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175,  керуючись статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Визначити види громадських робіт, які відповідають критеріям, встановленим ч.3 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», згідно додатку.
 2. Головному бухгалтеру Рахівської міської ради, проінформувати територіальний орган про прийняте рішення і обсяги коштів, виділених для фінансування організації громадських робіт.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       Додаток                                                                               до рішення міської ради-ої сесії 7-го скликання                                                                                               від  2017 р. №

 

ПЕРЕЛІК

видів оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади та району і сприяють їх соціальному розвитку

 

1.Благоустрій та озеленення населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг.

2.Роботи з ремонту мереж водопостачання та водовідведення, вулично-дорожньої мережі на території населеного пункту.

3.Виконання робіт з відновлення та благоустрою природних джерел і водоймищ, криниць, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.

4.Роботи з утримання в належному стані придорожніх смуг автомобільних доріг загальнодержавного користування.

5.Прибирання службових приміщень.

6.Ремонт місцевих ґрунтових доріг (підсипка річковим гравієм), очистка кюветів, узбіч доріг.

7.Впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус.

8.Попередження повені і паводків у районі та ліквідації їх наслідків, а саме:

8.1.Очистка русел річок, потічків.

8.2. Розчистка від дерев та кущів островів на річках.

8.3.Розчистка берегів річок, мостів.

8.4.Очистка та ремонт доріг, автошляхів.

8.5.Очистка кюветів доріг і прокладка нових стічних канав.

8.6.Відбудова мостів, містків.

8.7.Ремонтні роботи по усуненню пошкоджень центрального водозабору та очистка каналізацій.

8.8.Очистка від паводкового сміття скверів, кладовищ, територій громадського користування.

8.9.Захоронення загиблих тварин.

8.10.Очистка від паводкового сміття дворів згідно санітарних вимог.

8.11.Вантажно-розвантажувальні роботи з вивозу після паводкового сміття.

8.12.Упорядкування смітників.

9.Інформування населення про порядок отримання житлових субсидій та робота з документацією.

10.Локалізація та ліквідація осередків карантинного бур’яну – амброзії полинолистої та багаторічної рослини – борщівника Сосновського.

 

Секретар ради                                                       Д.Д.Брехлічук