• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Проекти рішень 6-ї сесії Рахівської міської ради сьомого скликання
опубліковано: 29.02.2016р. о 15:01, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

шоста сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення Рахівської міської

ради № 4 від 27.11.2015 року «Про регламент

роботи Рахівської міської ради 7-го скликання»

 

У відповідності до п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  на підставі Закону України «Про внесення змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Внести зміни до Регламенту роботи Рахівської міської ради 7-го скликання (далі Регламент), затвердженого рішенням ради від 27.11.2015 р. № 4, а саме викласти Розділ V «Прийняття рішень» у новій редакції:

РОЗДIЛ V. Прийняття рішень

Стаття 26. Рада в межах своїх повноважень приймає  піднормативні  та iншi акти у формі рішень. Рішення міської ради приймаються на її пленарному засiданнi після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. При встановлені результатів голосувань до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Стаття 27. Рішення  ради приймаються відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» На офіційному сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменних голосувань є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

– обрання секретаря ради, звільнення його з посади.

Стаття 28. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань шляхом підняття рук та чітким озвученням своєї позиції щодо голосування або відведеному для таємного голосування мiсцi.

Депутат, який  був  вiдсутнiй в залі під час голосування,  не може віддати свій голос раніше або пiзнiше.

Для проведення голосування i визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комiсiю в кiлькостi не менше 3-ох депутатів. Лічильна комiсiя обирає зі свого складу голову i секретаря. Голосування проводиться шляхом опитування депутатів головою лічильної комісії. Результати голосування оформляється відповідним протоколом про поіменне голосування, який підписують всі члени лічильної комісії.

Стаття 29.  Рішення ради нормативно-правового характеру  набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пiзнiй строк введення цих рішень у дію.

Стаття 30.  Міський голова в межах своїх  повноважень  видає розпорядження.

Стаття 31. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їх невiдповiдностi Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 32. Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради (Брехлічук Д.Д.) та постійну комісію з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту (Німчук І.Є.).

 

 

 

Міський голова                                                          В.В.Медвідь

 

 

Проект

Рахівська міська рада

 шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  _______________2016 р.,  №

м. Рахів

 

Про внесення змін у рішення Рахівської міської ради № 628 від 14.02.2014 року  «Про програму щодо забезпечення громадського порядку на території

м. Рахів на 2014-2018 роки»

 

 

На виконання вимог Законів України „ Про національну поліцію”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”,  постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо боротьби зі злочинністю, Комплексної Програми профілактики злочинності на території Рахівського району з метою посилення взаємодії правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, громадськості у забезпеченні громадського порядку на території міста, відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни у рішення Рахівської міської ради №628 від 14.02.2014 р. «Про програму щодо забезпечення громадського порядку на території м.Рахів на 2014-2018 роки» та викласти програму у новій редакції (додається).

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

            Додаток                                                                                  до рішення міської ради

6-ї сесії 7-го скликання                                                                                              від  _________________ №

ПРОГРАМА

щодо забезпечення громадського порядку на території м.Рахів

на 2014-2018 роки

 

1. Загальні положення

 

Програма  щодо забезпечення громадського порядку на території м.Рахів на 2014-2018 роки розроблена на виконання вимог Законів України „Про національну поліцію”, “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 “Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності”,  постанов Кабінету Міністрів України, спрямованих на підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ щодо боротьби зі злочинністю, Комплексної Програми профілактики злочинності на території Рахівського району з метою посилення взаємодії правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, громадськості у забезпеченні громадського порядку на території міста.

 

2. Заходи щодо охорони громадського порядку

 

2.1.     Відповідно до Закону України “Про участь громадян в охороні
громадського порядку і державного кордону” створити в місті громадські формування з охорони громадського порядку та  забезпечити належну взаємодію з ними співробітників Рахівського відділення поліції Тячівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Запровадити диференційовану систему матеріального заохочення членів громадських формувань.

 

Виконавчий комітет міської ради спільно з

Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській

області (Рахівське ВП Тячівського ВП) 2016-2018 роки.

 

2.2.Здійснити заходи щодо проведення обліку житла, де проживають
особи літнього віку, самотні, визнані недієздатними, психічно хворі, інші
особи,    які   потребують  опіки, а  також  хворі  на  наркоманію  та  алкоголізм,     з метою запобігання фактам насильства над ними та незаконного відчуження
житла.

Виконавчий комітет міської ради спільно з

МКП „Рахівкомунсервіс”

2016-2018 роки

 

 

2.3.     Здійснити комплексні перевірки та узагальнити стан виконання
Закону України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць
позбавлення волі”. Надати юридичну допомогу в побутовому влаштуванні
осіб, яким встановлено адміністративний нагляд, та вжити заходів щодо їх
працевлаштування та усунення виявлених недоліків.

 

Виконавчий комітет міської ради спільно з Головним                управлінням Національної поліції в Закарпатській

області (Рахівське ВП Тячівського ВП) Постійно

 

 

3. Фінансове обґрунтування видатків,

необхідних для реалізації заходів Програми

 

3.1. Для виконання заходів  Програми необхідно:

Забезпечити утримання спеціальних автомобілів, а саме: технічне обслуговування, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, технічне оснащення тощо

Придбати засоби зв’язку, оргтехніку та інший необхідний інвентар та обладнання.

3.1.3.  Придбати спецзасоби, засоби індивідуального захисту та інше
спецобладнання з метою поліпшення стану захищеності співробітників Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (Рахівське ВП Тячівського ВП) під час несення служби.

3.1.4. Створити автоматизований масив даних про осіб, які проживають або тимчасово перебувають на території міста і забезпечити комп’ютерною системою обліку та провести автоматизацію фондів адресно-довідкового бюро придбавши для цього сучасне комп’ютерне обладнання.

3.1.5.Провести в приміщеннях громадських пунктів охорони правопорядку, дільничних інспекторів ремонти та обладнати їх засобами зв’язку, меблями для створення належних умов роботи громадських формувань з охорони громадського порядку .

Виконавчий комітет міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області (Рахівське ВП Тячівського ВП) 2016-2018 рр.

 

3.2. метою покращення роботи правоохоронних органів та оперативного реагування на порушення громадського порядку встановити в місті систему відеонагляду та придбати необхідне побутове і комп’ютерне обладнання.

 

Виконавчий комітет міської ради спільно з Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області (Рахівське ВП Тячівського ВП) 2016-2018 рр.

 

3.3. Передбачити зведене фінансування  Програми згідно із додатком.

            Додаток

до Програми

 

Розрахунок

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених „ Програмою

забезпечення громадського порядку на території м.Рахів на 2014-2018 роки”

 

№ п\п

Зміст

Сума (грн.)

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Джерело фінан-сування

1.

Матеріально-технічне забезпечення діяльності добровільних громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону та громадських помічників поліцейських: посвідчення, нарукавні пов’язки, засоби самозахисту, засоби зв’язку, форма, оргтехніка, іншого обладнання, інвентарю спец. засобів, системи відео нагляду, паливно-мастильні матеріали, ремонт приміщень.

250000

50000

50000

50000

50000

50000

міський бюджет

 

Всього

250000

50000

50000

50000

50000

50000

 

 

 

 

Секретар ради                                                          Д.Д.Брехлічук

 

Проект

Рахівська міська рада

 шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ________________  року  №

м. Рахів

   

Про внесення змін в рішення  Рахівської  міської ради

№46 від 16.02.2016 року  «Про затвердження програми

соціального захисту та підтримки учасників

антитерористичної  операції (АТО), членів їх сімей та сімей,

члени яких загинули під час проведення АТО,  мешканців

м.Рахів на 2016-2018 роки»

 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення рівня соціального захисту та підтримки учасників антитерористичної операції військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення антитерористичної операції, міська рада

в и р і ш и л а :

 

  1. Внести зміни в рішення  Рахівської міської ради №46 від 16.02.2016 року  «Про затвердження програми соціального  захисту та підтримки учасників антитерористичної  операції (АТО), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО, мешканців м.Рахів на 2016-2018 роки» та доповнити розділ «Перелік завдань та механізм реалізації Програми»:

–                     виділення коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів для проходження курсів навчання водіїв учасників АТО та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО;

–                     встановлення меморіальних дощок, плит, барельєфів особам, які загинули під час проведення АТО;

–                     виділення коштів сім’ям загиблих учасників АТО на встановлення надгробних пам’ятників, плит тощо.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________2016  року  №

м. Рахів

 

Про набуття повноважень в сфері державної реєстрації

речових прав на нерухоме майно та бізнесу та внесення

змін до рішення міської ради від  27 листопада 2015 року

№9 «Про структуру, чисельність виконавчого апарату

ради та встановлення умов оплати праці»

 

Відповідно до статей 11, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  міська рада

в и р і ш и л а :

1.Прийняти повноваження з надання послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

2.Прийняти повноваження з надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.Внести зміни в рішення міської ради від  27 листопада 2015 року №9 „Про структуру, чисельність виконавчого апарату ради та встановлення умов оплати праці”   додаток №1 викласти в новій редакції  згідно додатку.

4.Доручити міському голові укласти договори з технічними адміністраторами реєстрів – державним підприємством «Національні інформаційні системи» та державним підприємством «Інформаційно-ресурсний центр» для отримання державними реєстраторами ідентифікатори доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження заступника

міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради та присвоєння

рангу посадової особи місцевого самоврядування

 

 

Відповідно до ст.ст. 10,15,22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

вирішила:

1.Затвердити на посаді заступника міського голови ________________

2.Присвоїти заступнику міського голови посадової особи органів місцевого самоврядування.

3.Умови оплати праці проводити згідно рішення Рахівської міської ради № 9 від 27.11.2015 року «Про структуру, чисельність виконавчого апарату ради та встановлення умов оплати праці».

4.Заступнику міського голови приступити до виконання функціональних обов’язків з _____________2016 року.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

Проект

 

Рахівська міська рада

шоста сесія міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  __________________________  року  №

м. Рахів

 

Про Рахівську міську цільову програму

«Власний дім» на 2016-2020 роки

 

У відповідності до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального будівництва на селі» та доручення Кабінету Міністрів від 1 липня 2005 року № 34052/0/1-05, рішення обласної ради від 27.08.2015 року №1297, з метою створення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва у місті Рахів, шляхом надання пільгових кредитів, поліпшення житлово-побутових умов проживання у житлових будинках шляхом облаштування їх інженерними мережами та залучення різних джерел фінансування, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Рахівську міську цільову програму «Власний дім» на 2016 – 2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань регулювання земельних відносин та містобудування (Попенко М.М.).

3. Секретарю міської ради Брехлічуку Д.Д. оприлюднити дане рішення на веб-сайті Рахівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

            Додаток                                                                                  до рішення міської ради

6-ї сесії 7-го скликання                                                                                              від  __________  №

 

Рахівська міська цільова програма „Власний дім”

на 2016 – 2020 роки

 

Загальні положення

Міська цільова програма „Власний дім” на 2016 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 5 жовтня 1998 року № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, рішення №1297 від 27.08.2015 р. Закарпатської обласної ради«Про обласну цільову програму „Власний дім” на 2016 – 2020 роки», з метою реалізації державної політики у галузі будівництва доступного житла шляхом запровадження системи стимулювання індивідуального житлового будівництва у міській місцевості через надання довгострокових пільгових кредитів тим категоріям громадян, які потребують поліпшення умов проживання та мають право на користування таким позиками.

Програма надає дієву допомогу жителям міста в покращенні житлових умов, зменшенні кількості довгобудів, а також забезпечує стабільну роботу підприємств будівельної індустрії та сприяє збереженню і створенню нових робочих місць. Успішна реалізація Програми поліпшить житлові та культурно-побутові умови проживання мешканців міста завдяки доступу населення до користування дешевими довгостроковими позиками.

 

Мета та завдання Програми

Метою Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя мешканців міста за рахунок забезпечення сучасним і комфортабельним житлом шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для: нового будівництва, добудови, реконструкції та капітального ремонту та купівлі житла, а також поліпшення житлових умов через спорудження інженерних мереж будинків, а саме:опалення, в тому числі заміна газового котла на твердопаливний; електрозабезпечення; водопостачання, водовідведення (каналізація); впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій (в тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон).

Рахівська міська цільова програма „Власний дім” спрямована на:

 

збереження та подальший розвиток приватного житлового фонду, здійснення реконструкції та будівництва нового, комфортабельного житла;

 

збільшення обсягів будівництва житла на території міста через надання довгострокових пільгових кредитів індивідуальним забудовникам;

 

зведення садиб з урахуванням нових стандартів забудови міських територій, поліпшення їх забезпечення опаленням, водопостачанням, водовідведенням, електрозабезпеченням, тощо, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій (в тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон, заміна котлів та ін.)

 

розбудову необхідної інфраструктури для надання населенню житлово-комунальних послуг поліпшеної якості;

 

покращення інфраструктури міста шляхом надання кредитів на розвиток особистих селянських господарств, зеленого туризму та здійснення участі в інвестиційно-інноваційних проектах;

 

залучення різних джерел фінансування на реалізацію цієї Програми.

 

Важливим завданням у сфері формування доступного житла є створення ефективного житлового сектору, що задовольняє житлові потреби населення на рівні, який відповідає їх платоспроможному попиту, а також механізмів участі держави у підтримці розвитку і функціонування цього сектору.

 

Фінансування Програми

Джерела фінансування Програми визначено у додатку 1 до Програми і сформовано за рахунок коштів Фонду, та міського бюджету.

Кошти, які виділяються міською радою на реалізацію цільової програми “Власний дім”, є зворотними і повертаються у розпорядження міської ради при поверненні кредитів позичальниками.

Кредитування Програми

Програма передбачає надання пільгових кредитів індивідуальним забудовникам:

під 3 % річних для кредитування:

– нового будівництва, добудови, реконструкції та капітального ремонту та купівлі житла;

– спорудження інженерних мереж будинків, а саме:опалення, в тому числі заміна газового котла на твердопаливний; електрозабезпечення; водопостачання, водовідведення (каналізація); впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій (в тому числі утеплення фасадів будинків і квартир, заміна зовнішніх дверей, вікон)

 

під 5 % річних для кредитування:

– розвитку особистих селянських господарств;

– розвитку сільського зеленого туризму;

– інших напрямків передбачених Обласною цільовою програмою.

 

Розподіл обсягів пільгового кредитування передбачається здійснювати у відповідності до фінансування Програми з врахуванням виділених бюджетних коштів на цю Програму.

Реалізація Програми

Реалізація Програми здійснюється обласним фондом інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості, створеним розпорядженням голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 21.04.99 № 166 „Про обласний фонд інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості”, районною державною адміністрацією та органом місцевого самоврядування.

 

 

Секретар ради                                                                                Д.Д.Брехлічук

 

Проект

Рахівська міська рада

 шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  _______________  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення №49 від 16.02.2016 року

«Про затвердження програми попередження надзвичайних

ситуацій та забезпечення пожежної безпеки

в м.Рахів на 2016-2020 роки»

 

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

1.Внести зміни в рішення Рахівської міської ради №49 від 16.02.2016 року  «Про затвердження програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки в м.Рахів на 2016-2020 роки», а саме:

-У Розділ І – «Мета та завдання програми» слова «зміцнення та матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів у м. Рахів» замінити на: «зміцнення та матеріально-технічнезабезпеченнятретьоїпожежно-рятувальноїчастини УДСНС України у Закарпатській області» (далі – ДПРЧ – 3 УДСНС у Закарпатській області).

-У Розділ ІІІ п. 2 слова «Надати матеріально-технічну та фінансову допомогу підрозділам пожежно-рятувальної служби міста в будівництві смуг психологічної підготовки особового складу та навчально-тренувальних баз» замінити на слова «Надати матеріально-технічну та фінансову допомогу ДПРЧ-3 УДСНС України у Закарпатській області в будівництві смуг психологічної підготовки особового складу та навчально-тренувальних баз».

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

Проект

Рахівська міська рада

 шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ________________  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін у рішення Рахівської міської

ради №59 від 16.02.2016 року «Про перейменування

вулиць м.Рахів»

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку із невідповідністю назви вулиці Генерала Петрова в м. Рахів до словника вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції Україні № 1014/5 від 06.07.2012 року, міська рада

 

в и р і ш и л а:

1.Внести зміни у рішення Рахівської міської ради № 59 від 16.02.2016 року «Про перейменування вулиць м. Рахів», а саме: Абзац 5 пункту 1 «вулицю Генерала Петрова на вулицю Хресто-Воздвиженська» замінити на: «вулицю Петрова на вулицю Хресто-Воздвиженська» .

2.Дане рішення надіслати до Закарпатської філії державного підприємства «Національні інформаційні системи».

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

Проект

Рахівська міська рада

шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________  року  №

м. Рахів

 

Про схвалення тексту звернення

Рахівської міської ради щодо підняття

тарифів на електроенергію

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1. Схвалити текст звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України, Голови Закарпатської обласної державної адміністрації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно підняття тарифів на електроенергію (додаток 1).

2. Направити дане рішення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України Голови Закарпатської обласної державної адміністрації, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно підняття тарифів на електроенергію.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Брехлічука Д.Д.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

            Додаток                                                                                  до рішення міської ради

6-ї сесії 7-го скликання                                                                                              від  ______________.  №

Президенту України

п. Порошенко П.О.

Голові Верховної Ради України

п. Гройсману В.Б.

Прем’єр-Міністру України

п. Яценюку А.П.

Голові Закарпатської обласної

державної адміністрації

п.Москалю Г.Г.

Національна комісія, що здійснює

державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг

Ми, депутати Рахівської міської ради сьомого скликання, глибоко стурбовані Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №220 від 26.02.2015 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02 березня 2015 за № 231/26676 стосовно підняття тарифів на електроенергію. З березня цього року тарифи на електроенергію для населення вже зросли на 25 %, у вересні вартість електроенергії зросте ще на 30%, а починаючи з березня 2017 року знову ж таки на 30%.

Ми переконані в тому, що ухваленню рішення про підвищення тарифів на енергоносії повинні передувати жорсткі заходи, спрямовані на усунення корупційних схем в енергетичній сфері України, які продовжують діяти. Стрімке ж зростання тарифів на фоні загального зубожіння населення без підвищення пенсій, заробітних плат є злочинним. Крім того, підняття тарифів на електроенергію призведе до надмірного навантаження на лісові екосистеми, адже єдиним енергоресурсом тут, окрім електроенергії, є паливні дрова, що може призвести до знищення української частини єдиного в Україні природного об’єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини» який розміщений на території Рахівщини.

Виходячи з вищенаведеного, та враховуючи, що Рахівський район є єдиним районом в Закарпатській області, який не газифікований, реагуючи на численні звернення громадян та представників бізнесу, ми звертаємося до Вас – вищих посадових осіб держави – з проханням привести тарифи на енергоносії до рівня реальної платоспроможності населення та суб’єктів господарської діяльності.

 

Проект

Рахівська міська рада

шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _________________  року  №

м. Рахів

 

Про схвалення тексту звернення Рахівської

міської ради до Голови Верховної Ради України,

Національної ради України з питань телебачення

і радіомовлення стосовно сучасної мовної політики

в державі

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1. Схвалити текст звернення до Голови Верховної Ради України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення стосовно сучасної мовної ситуації в державі (додаток 1).

2. Направити дане рішення до Голови Верховної Ради України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Брехлічука Д.Д.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

            Додаток                                                                                  до рішення міської ради

6-ї сесії 7-го скликання                                                                                              від  _____________  №

Голові Верховної Ради України

п. Гройсману В.Б.

 

Національна рада України

з питань телебачення і радіомовлення

 

Нас, депутатів Рахівської міської ради, приголомшили результати моніторингу ефіру десяти найбільших загальноукраїнських комерційних телеканалів, який нещодавно провів Громадянський рух «Відсіч». З українського телебачення зникає українська мова! Два промовистих факти: на початку червня частка української мови на ТБ становила майже 28%, а тепер вона зменшилася до 23%. Отже, за 5 місяців ця частка зменшилася на 5 відсоткових пунктів – українська мова зникає з телеефіру зі швидкістю 1 відсотковий пункт на місяць. Вітчизняні телеканали порушують положення статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», якою передбачено: «У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців».

За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 68% наших співвітчизників вважають українську мову рідною. Згідно із статтею 10 Конституції України, українська мова є державною мовою; держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Однак реальність є зовсім іншою. Українська мова фактично залишається в державі другорядною, а її становище постійно погіршується. Деякі українські високопосадовці нахабно й безкарно ігнорують державну мову. Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у судовому порядку намагається довести своє право не використовувати українську мову при виконанні службових обов’язків. Спілкуючись російською мовою, до того ж найвищому рівні, кожен з нас ще раз підтверджує, що Україна – досі  колонія Росії. Очевидно, що в державі продовжується подальша зросійщення та нехтування правами україномовних громадян, на що влада заплющує очі. А варто було б прислухатися до істинності слів Лесі Українки: «Нація повинна боронити свою мову більше, ніж свою територію».

Українська мова – це найефективніший захист від російської агресії.  Там, де більшість громадян послуговується українською мовою як державною, немає ні сепаратизму, ні російських окупантів.   Мова – це наша безпека. Саме штучний поділ українців на україномовних і російськомовних, спричинений тривалою політикою зросійщення, Російська Федерація використала для нападу на Україну й загарбала найбільш зросійщені українські території.

У зв’язку з цим вимагаємо врегулювати критичну ситуацію на законодавчому рівні, повернутися до розгляду законопроекту про внесення змін до Закону України «Про державну службу», зокрема щодо рівного доступу до державної служби громадян України які вільно володіють державною мовою.

Внести зміни до статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», збільшивши частку національного аудіовізуального продукту кожної телерадіоорганізації до 80 відсотків.

Закликаємо народних обранців конкретними справами довести свій патріотизм та стати на захист української мови!

 

Проект

Рахівська міська рада

шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ______________  року  №

м. Рахів

 

Щодо Схеми планування території

Рахівського району

 

Розглянувши, розміщену на сайті Рахівської районної державної адміністрації, проектну документацію «Схема планування території Рахівського району, Закарпатської області», яка розроблена дочірнім підприємством «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про екологічну експертизу» керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1.Пропонуємо Рахівській районній ради та районній державній адміністрації повернути,  дочірньому підприємству «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд», розроблену «Схему планування території Рахівського району, Закарпатської області», на доопрацювання з врахуванням пропозицій:

– вилучити із Проектної документації положення щодо розробки родовищ поліметалічних руд «Гаврищук»;

– перенести будівництво сміттєпереробного заводу з м. Рахів за межі міста.

– включити до Схеми планування,  пропозицію, щодо будівництва на горі Терентин у Рахові, всесезонного туристично-рекреаційного комплексу (із спорудженням сюди гондольних витягів).

2. Звернутися до сільських та селищних рад Рахівського району з питанням детального вивчення Схеми планування території Рахівського району щодо можливих екологічних загроз населеним пунктам.

3. Контроль за виконанням покласти на міського голову  В.В.Медвідь.

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

Проект

Рахівська міська рада

шоста сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ________________  року  №

м. Рахів

 

Про схвалення тексту звернення Рахівської

міської ради щодо розвитку гірничодобувної

промисловості на території міста Рахів та

Рахівського району

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Схвалити текст звернення щодо розвитку гірничодобувної промисловості на території Рахівського району до Президента України,         В.о. Міністра екології та природних ресурсів України, Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України  з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Голови Закарпатської обласної державної адміністрації, Депутата Верховної Ради України, Голови Рахівської районної ради (додаток 1).

2. Направити дане рішення до Президента України, В.о. міністра екології та природних ресурсів України, Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України  з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,Голови Закарпатської обласної державної адміністрації, Депутата Верховної Ради України, Голови Рахівської районної ради.

3. Звернутися до Косівсько-Полянської сільської ради Рахівського району Закарпатської області щодо підтримки даного звернення.

4. Секретарю Рахівської міської ради (Брехлічук Д.Д.) розмістити дане рішення на веб-сайті Рахівської міської ради.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

            Додаток                                                                                  до рішення міської ради

6-ї сесії 7-го скликання                                                                                              від  ______________  №

Президенту України

Порошенку Петру Олексійовичу

В.о. Міністра екології та природних ресурсів України

Вронській Ганні Олександрівні

Першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України

з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Диріву Анатолію Борисовичу

Голові Закарпатської обласної державної адміністрації

Москалю Геннадію Геннадійовичу

Депутату Верховної Ради України

Петьовці Василю Васильовичу

Голові Рахівської районної ради

Дану Василю Івановичу

 

Звернення

Ми, депутати Рахівської міської ради VII скликання, висловлюємо рішучий протест проти планів розвитку в Рахівському районі гірничодобувної промисловості (видобуток поліметалевих руд шахтним способом та мармуру в мармуровому кар’єрі), як це передбачено документом під назвою «Схема планування території Рахівського району Закарпатської області», розробленого ДП «Проектний інститут «Львівський Промбудпроект» Державного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» на підставі договору з Рахівською районною державною адміністрацією.

У карпатському регіоні неможливо виділити території, що мають особливу екологічну, рекреаційно-оздоровчу, наукову, естетичну чи історико-культурну цінність, оскільки площа українських Карпат є невеликою. Нераціональне використання будь-якої ділянки в межах гірського району має негативні екологічні та соціально-економічні наслідки для всієї області, а у випадку Закарпаття  – ще й неминучу міжнародну проблему.

Внаслідок аварії на румунській золотодобувній шахті «Байя-Борша» у 2000-му році до річки Тиси потрапило від 50 до 100 тонн ціанідів, миш’яку, важких металів. Незважаючи на те, що цю подію ЮНЕП визнав найпотужнішою екологічною катастрофою в Європі після Чорнобиля, історія з отруєнням води низки європейських країн повторювалися від 2004-го по  2009-й мало не щороку. Тому що єдиним вигідним методом видобування золота є фільтрація золотовмісної руди за допомогою ціанідів; фільтрування руди гравітаційним методом дасть лише 40 % ефективності замість 95% можливих.

Заборона вилучення золота з руди методом ціанування Карпат не врятує. Вимивання золота гравітаційним методом теж шкідливе.

Видобуток гірських порід у промислових масштабах супроводжується вибухами та роботою дробильних установок, що призведе до щоденних викидів у повітря багатьох тисяч тонн пилу із великим вмістом важких металів та радіоактивних елементів. Цей пил накриє товстим шаром населені пункти району, забруднить ліси і полонини, ріки та питні й лікувальні джерела води.

Проект розробки родовища передбачає первинне збагачення руди на місці. Даний процес потребує багато води для промивання породи, а це – на фоні загального зниження рівня ґрунтових вод внаслідок винищення лісів – призведе до гострого дефіциту води в довколишніх селах, а також значного забруднення вод Тиси.

Відвали пустої породи, хоч звуться пустими, та містять чимало важких металів. Так, проби з Мужіївського золоторудного родовища показали, що у воді, яка витікала з-під цих відвалів, вміст кадмію перевищував норму в 14 000 разів! На сьогодні, за даними Державної екологічної інспекції України в Закарпатській області, концентрація марганцю, цинку, заліза, свинцю, міді, хрому у верхньому водоносному горизонті ґрунту більша за норму в десятки разів.  А обсяг відвалів гірських порід у Мужієві оцінюється нині в 150000 тонн. «Металева вода» потрапить не тільки у колодязі місцевого населення, але й – разом з ґрунтовими водами – до транскордонних вод Тиси.

Радіоактивно-токсичною бомбою заповільненої дії в Карпатах стане хвостосховище залишків руди. Поблизу села Квасове (Берегівського району) збагачувальна фабрика утворила озеро, обнесене дамбою і заповнене кількома сотнями тисяч тонн багнюки – вмістилища важких металів, які потрапляють у воду й ґрунт. Карпати – сейсмічна зона, і коли дамба не витримає, сотні тисяч тонн отруйного багна поповзуть на довколишні села.

Отже процес видобутку поліметалевих руд є шкідливим на всіх етапах виробництва.

Після початку розробки в селі Ділове (Рахівського району) мармурового кар’єру значно зріс рівень смертності та захворюваності місцевого населення на онкологічні захворювання, туберкульоз легенів, вроджені вади розвитку – про це свідчать виступи заслуженого лікаря України Дряшкаби В.П. на сесіях районної та обласної рад, депутатом яких він був, а також його статті в газеті «Зоря Рахівщини». У горах – і через космічне випромінювання, і завдяки природнім радіоактивним елементам, що наявні в гірських породах – радіаційний фон вищий, ніж на низині. Якщо внаслідок розробки золотоносного родовища додатково почнуть вивільнятися радіонукліди урану, який є супутником золота, радіаційне випромінювання накриє хвилею хвороб населення довколишніх областей, а в державний бюджет доведеться закладати кошти не тільки на допомогу постраждалим від Чорнобильської катастрофи, а й жертвам карпатської «золотої лихоманки».

Адже Закарпаття – не пустельна Аляска, де можна влаштувати Клондайк. Захід України густонаселений і населення переважно сільське; тут немає мегаполісів, куди стікаються мешканці довколишнього регіону, залишаючи великі порожні простори. Відселити людей нікуди.

Наявність у Карпатах гірничодобувних об’єктів суперечить планам розвитку тут туризму і рекреації. Українцям доведеться забути про екологічно чисті продукти гірського тваринництва, дикорослі плоди, ягоди та гриби.

Гірничопромислові підприємства завдадуть непоправної шкоди біологічному різноманіттю Карпатського біосферного заповідника та Кузій-Трибушанського масиву, які є об’єктами всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє нашого міста, за життя та добробут його мешканців, ми

 

наголошуємо:

Справжнє золото Карпат – це природа, це чисте повітря та цілюща вода.

Жодні прибутки не компенсують екологічної катастрофи, яка, у випадку розробки родовищ корисних копалин, стане неминучою.

Ідея розвитку гірничозбагачувальної промисловості в Рахівському районі повинна бути похована раз і назавжди.

Ми не дозволимо перетворити Карпати на Марс, як це зробили на Поліссі, і просимо не провокувати місцеве населення, люди бо вже виходили з масовими протестами і до урочища Рударня, і до Рахівської районної державної адміністрації і чітко висловили свою незгоду з намірами збагачення тут поліметалевих руд.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись  п.п. 5, 6  ст. 27,  п.п. а/3,  б/1  ст. 33,  п. 9  ст. 34,  п. б/2, 3, 31  ст. 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ми

 

просимо:

 

1.На законодавчому рівні заборонити розробку в Карпатах покладів поліметалевих руд.

2.На законодавчому рівні заборонити видобування в Карпатах природного оздоблювального та облицювального каменю.