• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Проекти рішень на 61-ше засідання сесію міської ради шостого скликання
опубліковано: 10.10.2014р. о 15:11, автор: Рахівська міська рада

ПРОЕКТ

Рахівська міська рада

_______________________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ___________ 2014  року  №_____

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення №681

від 26.06.2014 року

„Про Програму фінансової

допомоги КП ,,Рахівтепло”

 

З метою покращення фінансового стану  комунального  підприємства „Рахівтепло”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а:

         1. Внести зміни в додаток до „ Програми фінансової допомоги  комунального підприємства ,,Рахівтепло” на 2014 р. та викласти його в такій редакції:

 

Фінансова допомога

КП „Рахівтепло” на 2014р.

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

2014 р.

Використання

Фінансова допомога

 

75,0

75,0

Погашення заборгованості по електроенергії

130,0

130,0

На погашення заборгованості  за паливо
Разом

205,0

205,0

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю. та постійну комісію з питань бюджету, тарифів і цін.

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

            Додаток

до Програми „Фінансової допомоги КП „Рахівтепло”

на 2014 рік

Фінансова допомога

КП „Рахівтепло” на 2014р.

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

2014 р.

Використання

Фінансова допомога

 

150,0

150,0

Погашення заборгованості по електроенергії

Секретар ради                                                              І.П.Сенюк

 

                                                                                                      ПРОЕКТ

Рахівська міська рада

_____________  сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від ________2014  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення

від 14.02.2014 №630 „Про міський

бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами

рішеннями  від 08.05.2014 року,

від 26.06.2014 року, від 23.07.2014р.,

11.09.2014року  та 23.09.2014

 

У відповідності до статті 23,77 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення сесії  Рахівської районної ради №389 від 22.10.2014 „ Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік, затвердженого рішенням  сесії районної ради  від 19.06.2014 №366 (зі змінами від 11.07.2014 та 29.09.2014),    міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

Внести зміни до   рішення від 14.02.2014 №630 „Про міський бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами рішеннями №654 від 08.05.2014 року,  №680 від 26.06.2014 року, №695 від 23.07.2014 року, №710 від 11.09.2014 та №726 від 23.09.2014 року:

          1.  Збільшити загальний обсяг доходів  міського бюджету :

1.1.загального фонду по ККДБ 41035000 „Інша субвенція” в сумі 260000 грн.:

1.2 спеціального фонду по   ККДБ   41036600 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади  чи місцевого самоврядування”  в жовтні на суму  355000 грн;

         2. Збільшити загальний обсяг видатків :

2.1.загального фонду по КФК 070101 „Дошкільні заклади”в сумі 260000 грн.:

2.2. спеціального фонду міського бюджету  по КФК 100602 „Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади  чи місцевого самоврядування „ КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) „ в жовтні 355000грн.

3. Внести зміни в видатки загального фонду міського бюджету:

3.1 Збільшити  видатки на фінансування :

– „Програми підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015”  в сумі 15000 грн. (КФК90412 КЕКВ 2730);

– (КФК 070101) Дошкільні заклади освіти в сумі 103000грн.:

– на „Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю” в сумі 17000грн (КЕКВ 2210).

– „ Заробітну плату” в сумі 80000 грн ( КЕКВ 2111),

–  „Нарахування на заробітну плату” в сумі 6000 грн (КЕКВ 2120)

-Благоустрій міст, сіл, селищ на  оплату енергоносіїв в сумі 20000 грн (КФК 100203 КЕКВ 2273)

-Дотація житлово комунальному господарству в сумі 50000 грн (КФК 100103 КЕКВ 2610) та спрямувати на  фінансову допомогу КП ”Рахівтепло” в сумі 130000грн.

1.2 Зменшити фінансування на :

(КФК 070101 ) Дошкільні заклади освіти  в сумі 86000грн.:

– продукти харчування в сумі 66000 грн (КЕКВ 2230  ),

– енергоносії в сумі 20000 грн ( КЕКВ 2273)

– „Програму підтримки органів місцевого самоврядування на   2012-2015рр” на суму 52000грн. (КФК 250404 КЕКВ 2240);

– Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги,що   затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування,та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництві в сумі 50000 грн(КФК 100601 КЕКВ 2610)

3. Внести зміни в „Перелік програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році та викласти його в редакції згідно додатку ”.

 

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

 

          Додаток

до рішення міської ради  №_____

від __________________ р.

П Е Р Е Л І К

програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році  ( з урахуванням змін)

 

№ п/п

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування  коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Разом видатків

 

(грн.)

За  рахунок коштів, що не враховані при  визначенні міжбюджетних трансфертів

1

2

3

4

5

6

Рахівська міська рада

1

090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки малозабезпечених громадян міста у на 2012-2015рр

115000

115000

2

100103 Дотація ЖКГ Програма фінансової допомоги  МКП „Рахівкомунсервіс” на 2013-2015рр.

515000

515000
Програма фінансової допомоги  КП „Рахівтепло” на 2014рр

205000

205000

3

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.

410000

410000
4 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр

25000

25000
5 250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програму матеріально-технічного забезпечення роти охорони районного військового комісаріату та інших військових підрозділів, розташованих на території  Рахівського району  на 2014 рік.” 50000 50000
6 250404 Інші видатки Програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2012-2015рр.

38000

38000

 

    Всього :   1358000 1358000

Секретар ради                                                                      І.П.Сенюк

 

ПРОЕКТ

Рахівська міська рада

_________  сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________  2014  року  №

м. Рахів

Про внесення змін  в рішення №277 від 16.01.2012р.

„Про затвердження програм соціально-

культурного розвитку на 2012-2015 рр”

 

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та з приводу сприяння в реалізації заходів щодо соціальної підтримки сімей військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які виконують службовий обов’язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, захисту мирних громадян ,   міська рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни в п.4  „Фінансове забезпечення програми „  додатку   №2    до рішення міської ради  №277 від 16.012012 р.Програма підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015” з внесеними змінами від 23.07.2014 року  та викласти його в такій редакції:

4. Фінансове та правове  забезпечення Програми.

       Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню з доходів фізичних осіб згідно з  ст. 165  Податкового Кодексу України.

  Прогнозований обсяг фінансування (грн.)
2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
1.За рахунок загального фонду міського бюджету

2. За рахунок спеціального фонду міського бюджету

3. За рахунок спонсорськох коштів

60000

 

10000

 

10000

70000

 

10000

 

10000

115000

 

10000

 

10000

100000

 

10000

 

10000

Для забезпечення даної Програми у міському бюджеті на 2012-2015 рік необхідно передбачити кошти для надання одноразової грошової допомоги, проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків господарських будівель та споруд  соціально незахищеним верствам населення:

–         непрацездатним, важко  хворим громадянам,

–          багатодітним і неповним сім’ям,

–          ветеранам,

–          особам з обмеженими фізичними можливостями,

–          учасникам бойових дій АТО  (сім’ям загиблих),

–          на поховання непрацюючих громадян міста .

 

Міський  голова                                                                 Я.В.Думин

 

ПРОЕКТ

Рахівська міська рада

___________________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________2014  року  №

м. Рахів

 

Про надання ТзОВ «БІОТЕС» пільги

щодо сплати концесійних платежів

 

Розглянувши лист ТзОВ «БІОТЕС» від 20.10.2014 р. № 01-20/2014 року щодо звільнення від сплати концесійного платежу, відповідно до ст. 15 пункт 10 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-,теплопостачання і водовідведення що перебувають у комунальній власності», пункту 5.5 концесійного договору на об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Рахів Закарпатської області, який укладений між ТзОВ «БІОТЕС» та Рахівською міською радою 15.09.2014 р., враховуючи важливе соціальне значення об’єктів концесії для  мешканців міста, зобов’язання ТзОВ «БІОТЕС» інвестувати в реконструкцію та технічне переоснащення згідно інвестиційної програми три мільйони гривень та різниці в тарифі для населення (між затвердженим 21,28 грн./кв.м та діючим 10 грн./кв.м) брати на себе, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Надати ТзОВ «БІОТЕС» пільгу щодо концесійних платежів у вигляді повного звільнення від сплати строком на два роки.

2. Доручити міському голові Думин Я.В. підписати додаткову угоду.

Міський голова                                                                  Я.В.Думин

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Рахівська міська рада

________________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________2014  року  №

м. Рахів

 

 

Про внесення змін до статутного

фонду КП „Рахівтепло”

 

Розглянувши звернення  КП «Рахівтепло» від 16.10.2013р. №320, відповідно до п. 5  ст. 57 Господарського Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Поповнити статутний фонд підприємства на 346062,80 ( триста сорок шість  тисяч шістдесят дві гривні 80 копійок), в тому числі:

– за рахунок передачі основних засобів на суму 36062,80 (тридцять шість тисяч шістдесят два гривні 80 копійок);

– за рахунок коштів в сумі 310000,00 (триста десять тисяч гривень).

2.Встановити, що станом на 30.10.2014р. статутний фонд КП „Рахівтепло” із внесеними змінами становить 4061321,27  (чотири мільйони шістдесят одна тисяча триста двадцять одна гривня 27 копійок).

3. Внести зміни до Статуту КП „Рахівтепло”  виклавши абзац першого пункту 4.4. ст.4 в новій редакції:

– „Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал (фонд) в розмірі 4061321,27  (чотири мільйони шістдесят одна тисяча триста двадцять одна гривня 27 копійок).

4. Начальнику КП „Рахівтепло” Ластовичак Ю.Ю. провести реєстрацію  змін до  Статуту підприємства в державному реєстрі.

 

 

Міський голова                                                                  Я.В.Думин

 

 

ПРОЕКТ

 

Рахівська міська рада

__________________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від _____________2014  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін до статутного

фонду КП  „Рахівтепло”

 

Розглянувши звернення  КП «Рахівтепло» від 16.10.2013р. №320, відповідно до п. 5  ст. 57 Господарського Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Зменшити статутний фонд КП „Рахівтепло”  на суму 1673805,28 (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі вісімсот п’ять гривень 28 копійок) за рахунок передачі основних засобів в концесію.

 

2.Встановити, що станом на 15.11.2014р. статутний фонд КП „Рахівтепло” із внесеними змінами становить 2387516,02   (два мільйони триста вісімдесят сім тисяч п’ятсот шістнадцять гривень 02 копійок).

 

3. Внести зміни до Статуту КП „Рахівтепло”  виклавши абзац першого пункту 4.4. ст.4 в новій редакції:

– „Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал (фонд) в розмірі 2387516,02   (два мільйони триста вісімдесят сім тисяч п’ятсот шістнадцять гривень 02 копійок).

 

4. Начальнику КП „Рахівтепло” Ластовичак Ю.Ю. провести реєстрацію  змін до  Статуту підприємства в державному реєстрі.

 

 

Міський голова                                                                  Я.В.Думин