• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Проекти рішеннь на 66-те засіданн сесії міської ради шостого скликання
опубліковано: 26.05.2015р. о 15:06, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

_________________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від  ____ червня 2015  року  №

м. Рахів

Про затвердження Плану заходів

щодо запобігання корупції на 2015 рік

З метою реалізації Закону України «Про запобігання корупції», ЗУ «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» ,   керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1.Затвердити План заходів щодо запобігання корупції у виконавчому комітеті Рахівської міської ради (додається).

2. Контроль за даним рішенням покласти на уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Рахівської міської ради Слосарчук Н.П.

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

            Додаток                                                                      до рішення міської ради

66-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від ___.2015 р. №

 

План

заходів з питань запобігання корупції

у виконавчому комітеті  Рахівської міської ради  на 2015 рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

1

 

Проведення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи безпосередньо серед  посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів ради з питань дотримання положень законів України «Пpo запобігання корупції»,

 

Постійно

2

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічну оцінку виконання посадовими особами місцевого самоврядування на них обов’язків і завдань.

Постійно

3

Ознайомлення кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження

під час надання документів для участі у конкурсі

4

Перевірка дотримання правил  заповнення документів кандидатами для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів.

під час надання документів для участі у конкурсі

5

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Рахівській міській раді

При призначені

 на посаду

6

Створення умов для роботи посадової особи, які визначені статтею 9 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

Постійно

7

Дотримання  розділу VI правила етичної поведінки  ЗУ «Про запобігання корупції»

Постійно

8

Забезпечення у межах повноважень виконання вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання підлеглими посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами ради шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агенства  декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік

до 01 квітня

9

Вживати заходів щодо запобігання виявлення та усунення потенційного конфлікту інтересів посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами ради, вразі його виникнення повідомляти у письмовій формі керівника.

Постійно

10

 

Проведення перевірок щодо недопущення роботи у виконавчому комітеті  Рахівської міської ради близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному

Постійно

11

Забезпечення розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем.

Постійно

12

Своєчасно та повно надавати інформацію відповідно до запитів передбачених чинним законодавством

Постійно

13

У разі недодержання посадовими особами місцевого самоврядування ЗУ «Про запобігання корупції» проведення службових розслідувань

При потребі

 

 

Секретар ради                                                  І.П.Сенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

_________________________

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   червня 2015  року  №

м. Рахів

Про виникнення  конфлікту

інтересів в міжсесійний період

Згідно з  нормами ст.28  Закону України «Про запобігання корупції», ст.ст. 1,15 Закону України «Про правила етичної поведінки», ст. 12-1 Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування в Україні», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

         1. З метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, у разі  надходження повідомлення про виникнення конфлікту інтересів протягом строку здійснення повноважень від Рахівського міського голови в міжсесійний період право прийняття рішення та підпису покладається:

 – на першого заступника міського голови  чи секретаря ради та виконкому.

2. Контроль за даним рішенням покласти на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому комітеті Рахівської міської ради Слосарчук Н.П.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

_______________________

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   червня 2015  року  №

м. Рахів

 

Про затвердження розпоряджень міського

голови та рішень виконавчого комітету

прийнятих в міжсесійний період

 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

 

в и р і ш и л а:

1. Затвердити розпорядження міського голови :

1.1.З основної діяльності:

–  №13 від 02.03.2015 року – Про проведення місячника благоустрою, озеленення та санітарної очистки міста Рахів в 2015 р.;

– №14 від 02.03.2015 року – Про проведення інвентаризації;

– №15 від 02.03.2015 року – Про створення комісії;

– №16 від 03.03.2015 року – Про створення комісії;

– №17 від 05.03.2015 року – Про організацію громадських робіт в 2015 р.;

– №18 від 10.03.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету;

– №19 від 12.03.2015 року – Про скликання 64-ї чергової сесії міської ради;

– №20 від 13.03.2015 року – Про надання допомоги на поховання;

– №21 від 18.03.2015 року – Про створення комісії;

– №22 від 23.03.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– №23 від 24.03.2015 року – Про внесення змін до помісячного розпису міського бюджету;

– №24 від 25.03.2015 року – Про надання допомоги на поховання;

– №25 від 25.03.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– № 26 від 07.04.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету;

– №27 від 07.04.2015 року – Про закінчення опалювального сезону 2014-2015 рр.;

– №28 від 20.04.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету;

– №29 від 24.04.2015 року – Про призупинення бюджетних асигнувань;

– №30 від 28.04.2015 року – Про оголошення конкурсу на посаду спеціаліста інноваційних проектів та туризму;

– №31 від 06.05.2015 року – Про призначення громадських слухань ;

– №32 від 07.05.2015 року – Про відзначання 70-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні;

– №33 від 08.05.2015 року – Про прийом делегації ;

– №34 від 08.05.2015 року – Про призначення громадських слухань;

– №35 від 08.05.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету;

– №36 від 08.05.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт;

– №37 від  12.05.2015 року – Про призначення громадських слухань;

– №38 від 12.05.2015 року – Про організацію випасу громадської худоби на високогірних пасовищах та затвердження організаторів полонин в 2015 р.;

– №39 від 20.05.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету;

– №40 від 20.05.2015 року – Про скликання 65- ї позачергової сесії міської ради ;

– №41 від 20.05.2015 року – Про призначення громадських слухань;

– №42 від 20.05.2015 року – Про надання дозволу на тимчасову торгівлю;

–  №44 від 27.05.2015 року – Про відновлення дії бюджетних асигнувань;

– №45 від 25.05.2015 року – Про відзначання Дня прикордонника;

– №46 від 25.05.2015 року – Про скликання 66-ї сесії міської ради .

1.2. Про надання відпусток працівникам виконавчого комітету Рахівської міської ради :

– № 7-в від 02.03.2015 року – про надання відпустки Колісник Ж.А.;

– № 8-в від 10.03.2015 року – Про відпустку міського голови;

– № 9-в від 13.03.2015 року – Про надання відпустки Гиндрюк Г.І.;

– №10-в від 03.04.2015 року – про надання відпустки Юришинець Г.В.;

– №11-в від 06.04.2015 року – Про надання відпустки Гиндрюк Г.І.;

– №12-в від 07.04.2015 року – Про надання відпустки Козурак Г.М.;

– №13-в від 10.04.2015 року – Про надання відпустки Слосарчук Н.П.;

– №14-в від 15.04.2015 року – Про надання відпустки Шелембі Г.І.;

– №15-в від 16.04.2015 року – Про надання відпустки Юришинець Г.В.;

– №16-в від 17.04.2015 року – Про відпустку міського голови;

– №17-в від 14.05.2015 року – про відпустку міського голови;

1.3. Про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради

– № 5-к від 06.03.2015 року – Про преміювання з нагоди 8-го березня;

– № 6-к від 16.03.2015 року – Про вихід на роботу Варги М.М.;

– № 7-к від 16.03.2015 року – Про встановлення надбавки за вислугу років;

– № 8-к від 24.03.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання;

– № 9-к від 27.03.2015 року – Про створення робочих місць для громадян направлених із ЦЗ ;

– №10-к від 30.03.2015 року – Про прийом на громадські роботи;

– №11-к від 31.03.2015 року – про припинення оплачуваних громадських робіт;

– №12-к від 01.04.2015 року – Про створення робочих місць для громадян направлених із ЦЗ;

– №13-к від 01.04.2015 року – Про прийом на громадські роботи;

– №14-к від 03.04.2015 року – Про створення робочих місць для громадян направлених із ЦЗ;

– №15-к від 03.04.2015 року – Про преміювання з нагоди ювілейних дат;

– №16-к від 06.04.2015 року – Про прийом на громадські роботи;

– №17-к від 09.04.2015 року – Про припинення оплачуваних громадських робіт;

– №18-к від 14.04.2015 року – Про припинення оплачуваних громадських робіт;

– №19-к від 14.04.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання;

– №20-к від 21.04.2015 року – Про покладання обов’язків з питань видачі субсидій у виконавчому комітеті Рахівської міської ради;

– №21-к від 08.05.2015 року – Про прийняття на роботу;

– №22-к від 25.05.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання.

1.4. Про відрядження  працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради

– №2-вд від 01.04.2015 року – Про відрядження міського голови;

– №3-вд від 14.05.2015 року – Про відрядження водія до м. Ужгород;

– №4-вд від 21.05.2015 року – Про відрядження міського голови ;

– №5-вд від 28.04.2015 року – Про відрядження працівників до Республіки Польщі.

2. Затвердити рішення виконавчого комітету :

-№ 19 від 31.03.2015 р. – Про затвердження списку громадян, , для отримання матеріальної допомоги ;

-№ 31 від 28.04.2015  р. – Про затвердження списку громадян, для отримання матеріальної допомоги ;

-№ 45 від 28.05.2015  р. – Про затвердження списку громадян, для отримання матеріальної допомоги.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

______________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _____ червня 2015  року  №

м. Рахів

Про внесення змін в рішення міської ради №41

від 28.12.2010 року «Про утворення та затвердження

складу комісії з питань найменування або

перейменування об’єктів благоустрою (топоніміки)»

 

З метою впорядкування складу комісії з питань найменування або перейменування об’єктів благоустрою міста, керуючись ст.26, п.1 ст. 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

            1. Внести зміни в рішення міської ради №41 від 28.12.2010 року «Про утворення та затвердження складу комісії з питань найменування або перейменування об’єктів благоустрою (топоніміки)» виклавши його в такій редакції:

«1. Затвердити комісію з питань найменування (перейменування) об’єктів благоустрою (топоніміки) в складі:

1.  Сенюк Ірина Павлівна,

секретар ради та виконкому                          – голова комісії

2. Тафій Микола Якович,

член виконкому                                                 – заступник  голови комісії

3. Боднарчук Олександр Вікторович,

начальник відділу містобудування та

архітектури Рахівської  РДА,

головний архітектор району                          – член комісії  (за згодою)

4. Бернар Ігор Іванович

депутат   міської ради                                     – член комісії

5. Бокотей Василь Сергійович

депутат   міської ради                                     – член комісії

6. Гейніш Василь Антонович

депутат   міської ради                                     – член комісії

7. Гиндрюк Галина Іванівна

спеціаліст з земельних питань                       – член комісії

8. Губко Владислав Валентинович

начальник управління юстиції                      – член комісії (за згодою)

9. Функен Ліна Петрівна

депутат   міської ради                                     – член комісії

 

Міський  голова                                                                 Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

____________________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   червня 2015  року  №

м. Рахів

Про Програму капітального

ремонту житлового фонду міста

Рахів на 2015-2017 роки

Відповідно до Законів України “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, “Про органи самоорганізації населення”, керуючись статтями 26, 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Постанови Кабінету Міністрів України  від 11.10.2002 № 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку ”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму капітального ремонту житлового фонду міста Рахів на 2015-2017 роки згідно з додатком №1.

2. Дане рішення є невід’ємною частиною програм соціально-культурного розвитку на 2012-2015рр., затверджених рішенням міської ради №277 від 16.01.2012 р. (з внесеними змінами).

3. Контроль за виконанням Програми покласти на заступника міського голови Бочкора П.Ю.

 

Міський  голова                                                                 Я.В.Думин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Додаток                                                                          до рішення міської ради

66-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від ____.06.2015 р. №

ПРОГРАМА

КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ МІСТА Р АХОВА

на 2015-2017 роки

І. Загальні положення

Програма капітального ремонту житлового фонду м. Рахів роблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та відповідно до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем на сьогоднішній день в Україні є житлова. Застаріли організаційні принципи роботи житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до неналежного стану житла, крім того майже всі житлові будинки забудови до 2000 року потребують проведення теплосанації. З причин не фінансування Загальнодержавної програми реформування житлово-комунального господарства з Державного бюджету України та місцевих бюджетів провалена державна програма капремонту та реконструкції житлових будинків, в т.ч. будинків забудови перших масових серій, ресурс безпечного використання яких майже повністю вичерпаний.

Наслідком проведення капітального ремонту житла та теплосанації повинно стати зростання енергетичної ефективності будівель, зменшення рівня

оплати за комунальні послуги та утримання житла, що стане потужним інвестиційним стимулятором, основою довіри населення до намічених заходів.

Технічний стан будинку стає головним важелем при прийнятті рішення щодо проведення реконструкції, капітального ремонту, або зносу та будівництва нового житла на звільненій земельній ділянці.

Аналізуючи досвід і результати виконаних проектів капітального ремонту та реконструкції житлових будинків в Україні, визначено основні види робіт, виконання яких забезпечує ліквідацію фізичного та морального зносу будинку:

– капітальний ремонт та реконструкція покрівель;

– капітальний ремонт та заміна внутрішньобудинкових систем;

– заміна обладнання електрощитових з метою забезпечення обліку витрат енергоресурсів;

– будівництво пандусів або спеціальних шляхів для інвалідів;

– забезпечення протипожежних заходів;

– теплосанація будинків (утеплення та облицювання зовнішніх стін, покрівлі; заміна віконних і балконних блоків; засклення балконів і лоджій).

 

ІІ. Загальна характеристика житлового фонду міста Рахів

1. Загальна характеристика.

Загальна кількість об’єктів житлового фонду в Рахів  нараховує 82 багатоповерхових будинків, з яких на балансі  МКП «Рахівкомунсервіс» знаходяться 69 житлові будинки, які ним обслуговуються.

У місті відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” приватизовано біля 98 відс. житла, комунальним залишилось

трохи більше двох відсотків житла. Однак менталітет мешканців, які після приватизації квартир стали співвласниками житлового будинку, недосконале чинне законодавство, яке регулює питання спільного управління будинками власниками квартир та щодо створення та діяльності об’єднань, проблемні питання, з якими стикаються діючі ОСББ після їх створення, стримують процес створення у місті ефективного власника житлових будинків в особі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Станом на 01.01.2015 року в м.Рахів зареєстровано два ОСББ.

На даний час потребує вирішення питання виділення допомоги співвласникам багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться на балансі МКП «Рахівкомунсервіс», ТОВ, ОСББ на капітальний ремонт конструктивних елементів та інженерних мереж будинків.

2. Стан житлового фонду.

У місті Рахів стан житлових будинків є різним.  Житлові будинки центральної  частини міста 2-3поверхові потребують збереження архітектурного обличчя із проведенням капітального ремонту фасадів, вікон, покрівель, центральних входів у під’їзди. Будинки, збудовані в радянський період (так звані “сталінки та хрущовки”), які на сьогодні мають півстолітній вік і потребують комплексного капітального  ремонту.

Потребують капітального ремонту покрівлі, внутрібудинкові  мережі водопостачання та водовідведення ,тепломережі,електромережі.

Враховуючи відсутність необхідних коштів у Державному бюджеті України, бюджеті міста, із 1990 року комплексний капітальний ремонт житлових будинків у місті не проводився, за виключенням капітального ремонту покрівель  семи  будинків в 2009 році за кошти міського бюджету.

Причинами недовиконання програм капітального ремонту є:

– відсутність коштів у міському бюджеті;

– небажання власників квартир, які є співвласниками будинків, у багатьох житлових будинках, що обслуговують комунальні підприємства приймати участь у проведенні ремонтних робіт власного житла, оскільки певна частина мешканців продовжують бути пасивними щодо стану будинків, про що свідчить і зростання заборгованості окремих мешканців за послуги з утримання житлових будинків перед комунальними підприємствами. За даними комунальних підприємств  заборгованість населення за нараховані послуги з утримання житла та прибудинкових територій становить понад 200 тисяч грн.

Разом з цим, до проблемних питань щодо утримання будинків та прибудинкових територій у м.Рахів відноситься відсутність на ринку послуг управляючих компаній, які б створили конкуренцію існуючим підприємствам, тому є випадки неналежного рівня надання послуг комунальним підприємством, які в свою чергу, пов’язують низький рівень надання послуг із існуючою заборгованістю за житлово-комунальні послуги.

 

Ш. Мета програми

Мета Програми – покращення фізичного стану житлового фонду міста, впровадження проектів теплосанації.

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2015-2017 роки, спрямованих на відновлення

з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків.

 

ІV. Завдання Програми

Завдання Програми:

– проведення своєчасного капітального ремонту житлових будинків, конструктивних елементів та систем, покращення технічного стану житлового

фонду.

– зацікавлення мешканців будинків, власників квартир у створенні ефективного власника житлових будинків в особі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– співфінансування робіт з бюджетів різних рівнів та залучення коштів мешканців на капітальний ремонт будинків, покращення їх експлуатаційних характеристик.

Утримання у належному стані об’єктів житлового фонду міста потребує впровадження комплексних заходів з:

-капітального ремонту покрівель;

– капітального ремонту внутрібудинкових  мереж водопостачання та водовідведення ;

– мереж електропостачання;

– енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу;

– покращення техніко-економічних показників житлових будинків;

– капітального ремонту фасадів.

В основу Програми закладені пропозиції житлово-експлуатаційних підприємств,  виходячи із загальної оцінки ситуації, що склалася на території міста, наявних матеріально-технічних ресурсів, фінансових можливостей.

 

 

V. Етапи виконання Програми

Програма розрахована на три роки – на 2015-2017 роки.

VІ. Фінансування та механізми реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься адресно в рамках затверджених щорічних бюджетних призначень та за рахунок залучених коштів співвласників квартир житлових будинків відповідно до Положення про дольову участь власників квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Рахів ОСББ, установ, організацій, приватних осіб.

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв, покращення рівня комфорту проживання мешканців міста.

 V11.Заходи по капітальному ремонту житлового фонду м.Рахів та обсяги фінансування

  Назва заходів Джерела фінансування Обсяги фінансування

млн.грн.

роки

2015

2016

2017

 

1

Капітальний ремонт покрівель та димарів багатоквартирних будинків Міський, обласний, державний бюджет

5,5

1,5

2,0

2,0

2 Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання Міський, обласний, державний бюджет

2,5

0,5

1,0

1,0

3 Капітальний ремонт фасадів Міський, обласний, державний бюджет

4,0

1,0

1,5

1,5

4 Капітальний ремонт мереж електропостачання Міський, обласний, державний бюджет

1,5

0,5

0,5

0,5

5 Впровадження енергозберігаючих технологій Міський, обласний, державний бюджет

2,5

0,5

1,0

1,0

Всього:  

16,0

4,0

6,0

6,0

VІІІ. Очікувані результати

Для громади міста:

– покращення фізичного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

– залучення власників квартир та нежитлових приміщень до фінансування загальних витрат на покращення характеристик будинку;

– соціальна мобілізація мешканців, виховання відповідальності співвласника житлового будинку;

– сприяння створенню ОСББ – власної управлінської структури для вирішення проблем утримання будинків;

– контроль за якістю проведення ремонтних робіт при співфінансуванні.

Для міської ради:

– забезпечення реалізації державної політики щодо регіонального

розвитку у сфері житлово-комунального господарства відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;

– забезпечення участі міської ради, як колишнього власника, в організації та фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків;

– поліпшення стану житлового фонду в цілому;

– створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства;

– реалізація принципів сталого розвитку суспільства.

 

 ІХ. Виконавці програми.

Забезпечують виконання програми виконавчий комітет Рахівської міської ради та МКП «Рахівкомунсервіс».

 

 

 

Секретар ради                                                          І.П.Сенюк

 

 

Рахівська міська рада

___________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ___ червня 2015  року  №____

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення міської

ради від 22.03.2013 року №500 „Про програму

фінансової підтримки КП „Рахівкомунсервіс”

(із внесеними змінами від 05.07.2013 р. №537)

 

З метою  покращення фінансового стану комунального підприємства  „Рахівкомунсервіс”, керуючись ст.26 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

           1. Внести зміни до рішення міської ради від 22.02.2013 року №500 ”Про програму фінансової підтримки КП „Рахівкомунсервіс”( із внесеними змінами від 05.07.2013 р. №537), а саме: додаток до програми викласти в новій редакції (додається).

 

 

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

            Додаток                                                                          до рішення міської ради

66-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від ___.06.2015 р. №___

Фінансова допомога

МКП „Рахівкомунсервіс”

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками

2013

2014

2015

Фінансова допомога

1500,0

400,0

400,0

700,0

 

Секретар ради                                                                  І.П. Сенюк

 

 

 

Рахівська міська рада

_________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   червня 2015  року  №___

м. Рахів

 

Про внесення змін в додаток №2 до

рішення міської ради від 29.01.2015 р.

№773 „Про внесення змін в рішення №277

від 16.01.2012 р.  „Про затвердження програм

соціально-культурного розвитку на 2012-2015рр.”

 

З метою забезпечення фінансування обсягів робіт по будівництву, ремонту та утримання доріг комунальної власності м.Рахів, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш л а :

 

1. Внести зміни в додаток №2 до рішення міської ради від 29.01.2015 р. №773 „Про внесення змін в рішення №277 від 16.01.2012 р.  „Про затвердження програм соціально-культурного розвитку на 2012-2015рр.”, а саме: титульний список викласти в новій редакції:

Титульний список

КФК

Найменування робіт та послуг

Сума, тис. грн.

170703

Придбання дорожніх знаків

10,0

170703

Послуги з обслуговування доріг

150,0

170703

Послуги з встановлення дорожніх знаків

50,0

170703

Поточний ремонт доріг

800,0

170703

Капітальний ремонт доріг

3000,0

 

Разом :

4010,0

 

Міський  голова                                                                 Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

________ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   червня 2015  року  №

м. Рахів

 

Про передачу на баланс ОСББ  «Господар-21»

багатоквартирного будинку за адресою

м.Рахів, вул. Горького, 21

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року Про реалізацію Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. МКП  «Рахівкомунсервіс» передати на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Господар-21» житловий будинок за адресою м.Рахів, вул. Горького,21.

2. Для прийняття-передачі утворити комісію в складі:

1) Шкурко Владислав Васильович,

голова ОСББ «Господар-21»                         – голова комісії

2) Гринюк Людмила Юріївна                            – член комісії

3) Ступчук Надія Миколаївна                            – член комісії

4) Думен Василь Васильович,

директор МКП «Рахівкомунсервіс»             – член комісії

5) Брана Олена Михайлівна,

майстер МКП  «Рахівкомунсервіс»              – член комісії

3. Комісії провести приймання-передачу житлового будинку відповідно до Порядку передачі житлового комплексу затвердженого ПКМУ від 11 жовтня 2002 р. №1521.

4. Будинок вважати переданим на баланс ОСББ «Господар-21» після проведення капітального ремонту крівлі за рахунок коштів міського бюджету.

5.Виконавчому комітету міської ради виготовити проектно-кошторисну документацію на ремонт крівлі будинку.

6. Рішення міської ради 6-го скликання від 16 грудня 2011 року №261 визнати таким, що втратило чинність.

       7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю. та постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування.

 

 

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

Рахівська міська рада

______ сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  _ червня 2015  року  №

м. Рахів

 

Про внесення змін до концесійного

договору

 

Розглянувши лист ТзОВ «БІОТЕС» №30/04-01 від 30 квітня 2015 року, відповідно до п.5.6 Концесійного договору на об’єкти комунальної власності територіальної громади м.Рахів від 15 вересня 2014 року, Закону України «Про концесії», керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Дати згоду на демонтаж та виведення із складу концесії двох вугільних котлів V-2500U (в комплекті з вуглеподачею, газоходами) та частини теплотраси по вул.Попенка, які не задіяні в технологічному процесі за умови монтажу обладнання теплової електростанції, та запропонувати ТзОВ «БІОТЕС» замовити проведення технічного обстеження вугільних котлів на предмет їх придатності до експлуатації.

2. Внести відповідні зміни в Перелік майна що передається в концесію (додаток №1 до концесійного договору від 15 вересня 2014 р.)

3. Внести відповідні зміни в розмір річного концесійного платежу шляхом зменшення бази розрахунку на вартість вугільних котлів, яка на день надання їх в концесію становила 2050882 грн. (додаток №3 до концесійного договору від 15 вересня 2014р.)

4. Доручити міському голові Думин Я.В. підписати відповідні зміни до концесійного договору.

5. Тимчасово передати демонтовані вугільні котли на відповідальне зберігання ТзОВ «БІОТЕС».

6. Доручити міському голові Думину Я.В. створити комісію по визначенню кількості матеріалів придатних для повторного використання та передати їх ТзОВ «БІОТЕС» після демонтажу теплотраси.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування.

 

 

Міський голова                                                                             Я.В. Думин