• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Проекти рішення на 64-е засідання сесії міської ради шостого скликання
опубліковано: 25.02.2015р. о 15:07, автор: Рахівська міська рада

 Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про затвердження звіту

Про виконання  міського

бюджету за 2014 рік

 

У відповідності до п. 23 ст. 26, ст. 61 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини  4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада

 

в и р і ш и л а :

          1.  Затвердити  загальний обсяг доходів міського бюджету за  2014 рік в сумі 13161177грн. :

 – доходи загального фонду  в сумі  8840118 грн.  в тому числі дотації 2638800 грн. та     субвенції з районного бюджету 490990 грн. (додаток №1);

– доходи спеціального фонду в сумі 4321059 грн.  тому числі субвенція 1884126 грн. (додаток №2);

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету за  2014 рік в сумі    12317516 грн.  :

– видатки загального  фонду  міського  бюджету  в сумі  8710574 грн.             (додаток №3);

– видатки спеціального фонду міського бюджету в сумі  3606942 грн.             (додаток №4).

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

 

Про внесення змін  в рішення №277 від

16.01.2012р. „Про затвердження програм

соціально-культурного розвитку на 2012-2015 рр”

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та з приводу сприяння в реалізації заходів щодо соціальної підтримки сімей військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які виконують службовий обов’язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, захисту мирних громадян ,   міська рада

в и р і ш и л а :

1.Затвердити Програму „Реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м. Рахів на 2015-2020 роки” згідно додатку №1.

2. Затвердити Програму „Розвитку фізичної культури і спорту на 2015 рік” згідно додатку №2.

3.Доповнити перелік програм соціально-культурного розвитку на 2012-2015рр.” що фінансуватимуться з міського бюджету, затверджених рішенням міської ради від 16 січня 2012 року №277, Програми „Реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства м.Рахів”, „Розвитку фізичної культури і спорту на 2015 рік”.

4. Внести зміни в п.4  „Фінансове забезпечення програми „  додатку   №2    до рішення міської ради  №277 від 16.012012 р.Програма підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015” з внесеними змінами від 23.07.2014 року, від  29 січня 2015  року  №773 та викласти його в такій редакції:

 

„4. Фінансове та правове  забезпечення Програми

       Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню з доходів фізичних осіб згідно з  ст. 165  Податкового Кодексу України.

 

  Прогнозований обсяг фінансування (грн.)
2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
1.За рахунок загального фонду міського бюджету

2. За рахунок спеціального фонду міського бюджету

3. За рахунок спонсорськох коштів

60000

 

10000

 

 

10000

70000

 

10000

 

 

10000

115000

 

10000

 

 

10000

150000

 

50000

 

 

10000

 

Для забезпечення даної Програми у міському бюджеті на 2012-2015 рік необхідно передбачити кошти для:

1.Надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним верствам населення:

–         непрацездатним, важко  хворим громадянам,

–         багатодітним і неповним сім’ям,

–         ветеранам,

–         особам з обмеженими фізичними можливостями,

–         учасникам бойових дій АТО  (сім’ям загиблих),

2.На поховання непрацюючих громадян міста ;

3.Відшкодування комунальних послуг відповідно до „Порядку звільнення  від сплати окремих житлово-комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей”, затвердженого рішенням міської ради від  29 січня 2015  року  №777.”

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

            Додаток  №1                                                                        до рішення міської ради  -ї сесії 6-го скликання   №                                                                                       від.03.2015 р.

П Р О Г Р А М А

реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного

господарства м. Рахів на 2015-2020 роки

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Розроблення міської цільової  Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  на 2015-2020 роки  (далі Програма) викликано необхідністю розв’язання однієї з ключових проблем розвитку інфраструктури міста – надійного функціонування систем водопостачання та водовідведення.

Проблема проявляється у:

 • прогресуючій тенденції до погіршення рівня наданих споживачам послуг з водопостачання і водовідведення;
 • підвищенні аварійності в системах водопроводу і каналізації;
 • тяжкому фінансово-економічному стані підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Програма сприятиме надійному забезпеченню роботи систем водопостачання та водовідведення міста, а отже і збереженню здоров’я населення, підвищенню його добробуту; ефективному використанню матеріальних і енергетичних ресурсів в сфері водопровідно-каналізаційного господарства; захисту навколишнього природного середовища від негативного впливу неочищених та недостатньо очищених стічних вод.

Необхідність розв’язку означеної проблеми у м. Рахів в повній мірі відповідає пріоритетам державної політики в галузі житлово-комунального господарства (Закон України «Про питну воду та питне водопостачання», Закон України «Про Загальнодержавну Програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки»), охорони здоров’я (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»), енергозбереження (Закони України «Про енергозбереження» та інших нормативно-правових актів, в т.ч. ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом

 Відсутність протягом  тривалого  часу  достатнього фінансування заходів з  реконструкції  і  розвитку  систем централізованого  водопостачання  та  водовідведення  призвела  до негативних наслідків – кризовому стану всього водопровідно-каналізаційного господарства м.Рахів.

Прогресуюче недофінансування галузі і неадекватна наявним затратам заполітизована тарифна політика практично унеможливили відновлення та розвиток систем  водопроводу і каналізації. Більше 25 років технології очищення води, водоочисні споруди та обладнання фактично не оновлювались, що призвело до суттєвого вичерпання їх ресурсу, підвищення аварійності, зниження ефективності очищення питної і стічних вод тощо. На протязі останніх років відбувалось і скорочення обсягів водоспоживання, внаслідок чого водоочисні і насосні станції працюють із значним недовантаженням. Сьогодні також спостерігається значний дефіцит кваліфікованих кадрів, потрібних для ефективної експлуатації та управління системами.

Проблема реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення питною водою гарантованої якості у м.Рахів має  стратегічне значення і може бути розв’язана лише програмним методом  з метою збільшення охоплення населення послугами водопостачання та водовідведення. Це зумовлено необхідністю координації дій державної і місцевих влад, відповідності програми основним пріоритетам розвитку держави, потребою у спільному фінансуванні заходів Програми, необхідністю міжгалузевих і регіональних зв’язків у питанні збереження якості води основних джерел, захисту акваторії річки Тиса від негативного впливу і т.п.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення споживачів м.Рахів достатньою кількістю питної води гарантованої якості, реформування та сталого розвитку водопровідно-каналізаційного господарства, надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення за економічно обґрунтованими тарифами, зменшення негативного впливу стічних вод на природні водні джерела і акваторію річки Тиса.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

 Проблему передбачається розв’язати під час виконання Програми за умови державної підтримки шляхом:

 • раціонального використання матеріальних і енергетичних ресурсів;
 • поліпшення якості води;
 • комплексної модернізації та реконструкції очисних  споруд;
 • розвитку систем водопостачання та підвищення надійності їх роботи;
 • охорони і раціонального використання джерел питного водопостачання;
 • розвитку системи водовідведення та підвищення якості очищення стічних вод і утилізації утворених осадів;
 • запобігання негативного впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки;
 • забезпечення сталого розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;
 • науково-технічного і проектного забезпечення заходів програми.

Раціональне використання матеріальних і енергетичних ресурсів досягається шляхом:

 • скорочення витоків і непродуктивних витрат води;
 • впровадження багаторівневого обліку води на всіх стадіях водопостачання та водовідведення, включаючи побудинковий та поквартирний облік кількості спожитої води;
 • впровадженням енергозберігаючого обладнання на об’єктах водопровідного господарства;
 • встановленням приладів регулювання тиску;
 • впровадженням енергозберігаючого обладнання на об’єктах каналізаційного господарства;
 • використання нетрадиційних джерел енергії у водопровідно-каналізаційному господарстві.

Поліпшення якості води:

 • удосконалення технології знезараження питної води;
 • реконструкція та розвиток фільтрувальних станцій;
 • впровадження додаткових стадій підготовки питної води з метою досягнення вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Розвиток і підвищення надійності роботи систем водопостачання передбачає:

 • зонування та оптимізацію системи водопостачання;
 • реконструкцію мереж водопостачання з використанням сучасних методів та матеріалів труб;
 • удосконалення водозаборів з  підземних джерел;
 • впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами та роботою спеціальних служб підприємства;
 • розширення резервуарного парку
 • розвитку сучасної експлуатаційно-ремонтної бази для обслуговування  систем водопостачання та водовідведення.

Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання досягаються наступними способами:

 • розроблення зон санітарної охорони джерел водопостачання;
 • поліпшення стану зон санітарної охорони джерел водопостачання;
 • благоустрій водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об’єктів;
 • залучення альтернативних джерел води.

Розвиток системи водовідведення:

 • будівництво нових споруд з очищення стічних вод;
 • будівництво і розширення мереж водовідведення.

Запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічної безпеки:

 • реконструкція каналізаційних насосних станцій;
 • реконструкція каналізаційних очисних споруд;
 • впровадження систем обробки осадів станцій очищення стічних вод;
 • реконструкція мереж водовідведення;
 • будівництво споруд обробки промивних вод і осадів на водоочисних станціях.

Забезпечення сталого розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства досягається такими способами як:

 • приведення тарифів за послуги водопостачання та водовідведення у відповідність із собівартістю наданих послуг з урахуванням інвестиційної складової, необхідності для фінансування відповідних заходів Програми;
 • оптимізації організаційно-правової структури підприємств водопровідно-каналізаційного господарства.

Науково-технічне і проектне забезпечення заходів програми здійснюється шляхом:

 • підготовки і розроблення технологічних рішень щодо розвитку систем водопостачання і водовідведення в цілому та по їх окремих елементах;
 • проведення гідравлічних розрахунків розподільних мереж;
 • енергоаудит насосно-компресорного обладнання;
 • розробку проектно-кошторисної та проектної документації для будівництва і реконструкції об’єктів водопостачання та водовідведення.

Програма розрахована на 2015-2020 роки.

Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

Виконання програми дозволить досягти наступних показників.

Економічних:

 • скорочення рівня витоків і неврахованих втрат води до 30%;
 • зменшення середніх питомих витрат електроенергії при водопостачанні та водовідведенні на 35%;
 • скорочення кількості аварійних відключень і часу ліквідації аварій.

Соціальних:

 • збільшення охоплення населення послугами централізованого водопостачання до 100%, водовідведення – до 92%;
 • забезпечення 100 % цілодобового постачання споживачів питною водою;
 • забезпечення 100 % населення міста достатньою кількістю води, яка відповідає встановленим нормативам якості,  централізованими системами водопостачання або з бюветів;
 • створення додаткових робочих місць.

Екологічних:

 • припинення скиду неочищених стічних вод;
 • припинення скиду неочищених промивних вод фільтрувальних станцій.

Виконавці програми

Виконання програми забезпечують виконавчий комітет міської ради та комунальне підприємство „Рахівтепло”.

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати з державного , обласного та місцевого бюджетів, коштів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, а також за рахунок коштів інвесторів.

Загальний обсяг фінансування Програми: 30 000 тис. гривень.

Секретар ради                                                   І.П.Сенюк


 

            Додаток  №2                                                                      до рішення міської ради  -ї сесії 6-го скликання   №                                                                                           від .03.2015 р.

ПРОГРАМА

розвитку фізичної  культури і спорту на 2015 рік

 1.Загальні положення

Програма розвитку фізичної  культури і спорту на 2015 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів  України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указів Президента України від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні ” від 23 червня 2009 року № 478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”.

2.Актуальність проблем,

на вирішення яких спрямовані заходи Програми

Останнім часом, загальний стан сфери фізичної культури і спорту, стан  фізичної активності і способу життя дітей та молоді став занепадати, що характеризуються певними чинниками, основними серед яких є:

відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами, які є наслідком ведення пасивного, малорухливого  способу життя, зловживання шкідливими звичками призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

збільшення кількості осіб, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, обумовлює відповідне зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах;

неналежний рівень налагодженості та координованості в роботі між суб’єктами фізичної культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інформаційного;

Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються:

низькою відповідальністю за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання суб’єктами різних галузей – виробничої, освітньої, комунально-господарчої тощо;

обмеженою руховою активністю, нераціональним та незбалансованим харчуванням, факторами асоціальної поведінки у суспільстві;

невідповідністю потребам населення послуг, що надаються суб’єктами та засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян, місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості, а також населення з особливими потребами, як окремої спеціальної групи;

неналежним рівнем ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

відсутністю розвинутої спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

відсутності ефективної системи контролю щодо дотримання нормативним вимогам стосовно забезпечення населення соціальними об’єктами фізкультурно-оздоровчої та спортивної інфраструктури;

невідповідністю спортивних баз підготовки міжнародним стандартам якості;

неналежністю рівня пропаганди в засобах масової інформації та просвіти населення  щодо  усвідомлення  цінності  здоров’я,  відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформованістю ефективної системи стимулювання населення для збереження свого здоров’я;

невисокою престижністю професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;

невідповідністю системи впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень у практику фізкультурно-спортивної діяльності сучасним вимогам;

недостатній рівень охоплення та медичного забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом.

3. Основні завдання і мета Програми

Основними завданнями Програми є створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в місті з метою:

зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

створення умов для розвитку регулярної рухової активності
різних верств  населення  для  зміцнення  здоров’я, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;

розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки спортивного резерву, збірних команд  міста та кандидатів до обласних збірних команд;

забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для міста видів спорту;

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності;

сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету міста в області, в Україні та за її межами.

4. Головні напрями реалізації  Програми

Головними напрямами реалізації Програми є:

фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері;

масовий спорт за місцем проживання  та в місцях відпочинку громадян;

створення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення;

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;

реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів;

сприяння діяльності фізкультурних та спортивних організацій            будь-яких форм власності;

розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, відновлення існуючих та створення нових об’єктів фізкультурно-спортивної, матеріально-технічної та тренувальної бази в місті, забезпечення розвитку її інфраструктурної будови;

здійснення міжнародних зв’язків.

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського, районного, обласних бюджетів  та залучення інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначаються, виходячи з необхідності забезпечення виконання пріоритетних заходів Програми з урахуванням фінансових можливостей відповідних бюджетів.

6. Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності;

зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу;

поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти;

поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у соціально-побутовій сфері, серед міського населення, ветеранів, людей з особливими потребами;

підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;

збільшити охоплення школярів заняттями у спортивних школах, удосконалити підготовку спортивного резерву та спортсменів вищих розрядів, поліпшити результати виступів членів збірних команд міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, їх працевлаштування;

збільшити фінансування галузі з бюджетів, а також з розрахунку на одну особу.

 

8. Заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів Програми у сфері галузі

 

Приоритетні напрями реалізації Програми

№ завдання

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн.) всього

1

2

3

4

6

7

  1. Забезпечення  участі спортсменів та збірних команд міста в міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях. Проведення навчально-тренувальних зборів. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

10,0

  2. Придбання спортивної атрибутики, інвентарю та одягу. Нагородження спортсменів та тренерів. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

10,0

  3. Забезпечення поточного ремонту та утримання стадіону «Карпати». Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

100,0

  4. Фінансова підтримка клубів фізкультурно-спортивного спрямованості (в тому числі футбольного клубу «Карпати») Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

120,0

                   

   

Всього:

250,0

 

 

                              Секретар ради                                                                             І.П.Сенюк

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про внесення змін до рішення міської

ради від 29.01.2015 №783 „Про міський

бюджет на 2015 рік”

У відповідності до статті 14,23,78 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання рішення сесії районної ради №433 від 23.03.2015 року  „Про  внесення змін  до районного бюджету на 2015 рік, затвердженого рішенням районної ради від 21 січня 2015 року №410”, висновку фінансового управління райдержадміністрації від  26.02.2015 року №02-14/62  „ Про обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального фонду  та залишку спеціального фонду станом на 01 січня 2015 року”,   міська рада

в и р і ш и л а :

1.  Збільшити обсяг доходів міського бюджету на 2015 рік згідно з додатком №1  до цього рішення.

2.   Збільшити обсяг видатків  міського бюджету  (у межах змін обсягу доходів) на 2015  рік за рахунок субвенції згідно з додатком №2 до цього рішення.

3.   Спрямувати залишки коштів міського бюджету, що утворилися станом на    01 січня 2015 згідно з додатком №3 до цього рішення та затвердити розподіл видатків міського бюджету з урахуванням змін ( додаток №3.1)

4. Затвердити зміни до „Переліку об’єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2015 році” згідно з додатком №4 цього рішення.

5. Затвердити додаткові джерела фінансування міського бюджету на 2015 рік згідно з додатком №5 цього рішення.

6.  Внести зміни до „Переліку програм соціально-культурного розвитку, фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету у 2015році” згідно з додатком №6 цього рішення.

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про внесення змін до рішення Рахівської

міської ради від 29.01.2015 року № 776

«Про структуру , чисельність виконавчого

апарату ради та встановлення умов оплати праці»

 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

в и р і ш и л а:

      1. Внести зміни в додаток № 1 до рішення Рахівської міської ради від 29.01.2015 року № 776 «Про структуру , чисельність виконавчого апарату ради та встановлення умов оплати праці» та викласти його в новій редакції згідно додатку.

 Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

            Додаток                                                                        до рішення міської ради  -ї сесії 6-го скликання   №                                                                                           від .03.2015 р.

Структура та чисельність

виконавчого  апарату міської ради

Найменування

Кількість штатних одиниць

Міський голова

1

Перший заступник міського голови

1

Заст. міського голови

1

Секретар ради та виконкому

1

Головний бухгалтер

1

Керуючий справами

1

Провідний спеціаліст  з правових питань

1

Провідний спеціаліст з організаційної роботи

1

Провідний спеціаліст з земельного обліку

1

Провідний спеціаліст  із земельних питань

1

Спеціаліст з питань інноваційних проектів та туризму

1

Спеціаліст

1

Обліковець місцевих податків і зборів

1

Інспектор по контролю за  благоустроєм

1

Оператор комп’ютерного набору

1

Водій

1

Прибиральниця

1

Разом

17

 

Секретар ради                                                             І.П.Сенюк

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

 

Про затвердження Плану заходів щодо

запобігання і протидії проявам корупції та

корупційних діянь у виконавчому комітеті

Рахівської міської ради на 2015 р.

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Указу Президента України від 21.10.2011 № 1001 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 -2017 роки» від 14.10.2014 №1699, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» від 04.09.2013 № 706 та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання та протидії проявам корупції, міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання проявам корупції на 2015 рік (додаток додається ).

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

            Додаток                                                                    до рішення міської ради -ї сесії 6-го скликання   №                                                                                           від .03.2015 р.

План заходів

щодо запобігання проявам протидії корупції

у виконавчому комітеті Рахівської міської ради

на 2015 рік

п/п

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Строк виконання

1.

Здійснювати моніторинг виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

протягом року

2.

Проводити роз’яснювальну  роботу серед посадових осіб виконавчого комітету міської ради з питань дотримання вимог законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», « Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

3.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про запобігання і протидії корупції » проводити перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Протягом квітня 2015 року

4.

Уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а у разі виникнення конфлікту  негайно письмово повідомити безпосередньо керівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

5.

Здійснювати аналіз звернень підприємств, установ та організацій міста , фізичних осіб-підприємців , громадських організацій та уживати  відповідних заходів щодо усунення причин і умов , які сприяють  корупційним проявам у Рахівській міській раді

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.), провідний спеціаліст з організаційно-масової роботи

(Колясюк Т.М.)

Постійно

6.

Вжиття заходів щодо створення прозорої системи прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та просування по службі, що передбачає:

-Заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування  на відкритій конкурсній основі відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р.       № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами ) та з урахуванням вимог наказу  Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164 (зі змінами) «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців»

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

7.

Забезпечення організації проведення спеціальної перевірки відповідно до ст.. 11 Закону України «про засади запобіганню корупції», Указу Президента України від 25.01.2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки  відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад , пов’язаних із виконанням  функцій держави або місцевого самоврядування» (зі змінами)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

8.

Забезпечення оприлюднення у засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб- порталі Рахівської міської ради матеріалів , пов’язаних з антикорупційною діяльністю

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

За потреби

9.

Забезпечити попередження усіх осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

10.

Проведення перевірок щодо недопущення роботи близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

11.

Запобігати можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

12.

Проводити перегляд нормативно-правових та інших актів Міністерства з метою приведення їх у відповідність з вимогами Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (Слосарчук Н.П.)

Постійно

13.

У 3-денний термін після отримання копії судового рішення щодо притягнення підлеглих осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування , до адміністративної відповідальності за скоєння корупційних правопорушень , пов’язаних з порушенням обмежень , передбачених  Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» вирішувати питання щодо звільнення таких осіб із займаних посад .

Міський голова

У разі отримання копії судового рішення

14.

Відстороняти від виконання повноважень на посаді осіб щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності , про що негайно повідомляти відповідні  органи.

Міський голова

У разі надходження офіційної інформації

Секретар ради                                                             І.П.Сенюк

 

 

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про затвердження розпоряджень міського

голови та рішень виконавчого комітету

прийнятий в міжсесійний період

 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити розпорядження міського голови :

1.1.З основної діяльності:

– №1 від 19.01.2015 року – Про скликання  63-ї чергової сесії міської ради ;

– №2 від 23.01.2015 року – Про проходження практики    Паламарчука В.В. ;

– №3 від 23.01.2015 року – Про розгортання дільниці оповіщення ;

– №4 від 29.01.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– №5 від 31.01.2015 року – Про проходження практики Канюса В.І ;

– №6 від 31.01.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– №7від 31.01.2015 року – Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв на 2015 рік;

– №8 від 02.02.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– №9 від 18.02.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду  міського бюджету ;

– №10 від 19.02.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду  міського бюджету ;

– №11 від 24.02.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду  міського бюджету ;

– №12 від 25.02.2015 року – Про проходження медичного огляду в 2015 році.

1.2. Про надання відпусток працівникам виконавчого комітету Рахівської міської ради :

–  №1- в від 12.01.2015 року – Про відпустку міського голови ;

–  №2-в від 22.01.2015 року – Про відпустку міського голови ;

– №3-в від 22.01.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Колісник Ж.А.;

– №4 від 30.01.2015  року – Про надання щорічної основної відпустки  Колясюк Т.М.;

– №5 від 03.02.2015 року – Про відпустку міського голови ;

– № 6-в від 25.02.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки   Колісник Ж.А.

1.3. Про прийняття,переведення,заохочення,звільнення,сумісництво працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради

№1- к від 12.01.2015 року – Про преміювання з нагоди ювілейних дат ;

– №2-к від 26.01.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання;

– №3-к від 23.02.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання ;

– №4-к від 23.02.2015 року – Про преміювання з нагоди ювілейних дат .

1.4. Про відрядження працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради

– № 1-вд від 03.02.2015 року – Про відрядження міського голови .

2.Затвердити рішення виконавчого комітету :

– №4 від 27 січня 2015 року    –  Про затвердження списку громадян,  для

отримання матеріальної допомоги;

– №14 від 25 лютого 2015 року    –  Про затвердження списку громадян,  для

отримання матеріальної допомоги.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про внесення змін до рішення Рахівської

міської ради від 11.10.2013р. №563

«Про затвердження Положення  та утворення

адміністративної комісії»

 

Керуючись ст. 38, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до ст. 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення,  міська рада

в и р і ш и л а:

      1. Внести зміни до п.2 рішення Рахівської міської ради від 11.10.2013 року    №563 «Про затвердження Положення  та утворення адміністративної комісії», а саме:

1.1. Затвердити склад адміністративної комісії в складі 6-ти чоловік:

1. Тафій Микола Якович

член міськвиконкому                                        – голова комісії

2. Слосарчук Наталія Павлівна

провідний спеціаліст з

правових питань                                               – заступник голови комісії

3. Сойка Наталія Валеріївна

повідний спеціаліст з

організаційно-масової                                      – секретар комісії

4. Варга Михайло Михайлович

провідний спеціаліст із

земельного обліку                                             – член комісії

5. Петришин Богдан Васильович

депутат міської ради                                         – член комісії

6. Уторобська Наталія Василівна

завідувачка ДНЗ №1                                                  – член комісії

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про затвердження Положення про

інспектора по контролю за  благоустроєм

Відповідно до Закону України „Про благоустрій населених пунктів”,  з метою забезпечення контролю за дотриманням Правил благоустрою території міста та правил торгівлі на ринку, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а :

          1.Затвердити Положення про інспектора по контролю за благоустроєм міста згідно додатку №1.

2.Надати право інспектору по контролю за благоустроєм міста на складання протоколів про адміністративне правопорушення згідно КУпАП.

3.Затвердити форму протоколу про адміністративне правопорушення згідно ст.152 КУпАП згідно додатку №2.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

            Додаток                                                     до рішення міської ради 4-ї сесії 6-го скликання   №                                                                                           від.03.2015 р.

П О Л О Ж Е Н Н Я

П Р О ІНСПЕКТОРА  ПО  КОНТРОЛЮ ЗА БЛАГОУСТРОЄМ  МІСТА

1.Загальні положення

1.1.Діяльніть інспектора по контролю за благоустроєм міста організовує і координує виконавчий комітет міської ради.

1.2.У своїй діяльності інспектор по контролю за благоустроєм міста керується:

– Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», «Про рекламу», «Про охоронну діяльність», положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення, Правилами благоустрою території м.Рахів;

– нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, рішеннями міської  ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, що стосуються здійснення інспектором своїх повноважень.

– правилами оформлення документації;

1.3.Інспектор призначається і звільняється з займаної посади, відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку, розпорядженням міського голови.

1.4.Інспектор по контролю за благоустроєм міста безпосередньо підпорядковується міському голові та заступникам міського голови.

1.5.Інспектор під час відсутності (на період відпустки, хвороби, відрядження тощо), заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.

2.Завдання та обов’язки

2.1.Інспектор зобов’язаний виконувати роботу по забезпеченню контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог Правил благоустрою території міста Рахів та правил торгівлі на ринку.

2.2.Здійснює в межах своєї компетенції контроль за забезпеченням чистоти та порядку в місті.

2.3.Проводить рейди з метою протидії стихійній торгівлі, підтримання громадського порядку та перевірки території, об’єктів міста щодо стану їх благоустрою і додержання юридичними та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою.

2.4.Відвідує підприємства, установи, організації, суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності з метою дотримання чинного законодавства у сфері благоустрою.

2.5.Складає акти, приписи і адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення в межах компетенції та порядку передбачених чинним законодавством та подає їх на розгляд в адміністративну комісію.

2.6.Відповідно до вимог чинного законодавства направляє повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства у сфері благоустрою території.

2.7.Залучає в установленому порядку фахівців підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

2.8.Здійснює контроль та веде накопичувальну справу, щодо незаконного розміщення у не відведених місцях зовнішньої реклами та рекламних оголошень на території м.Рахів, формує базу даних автоматичних дзвінків порушникам благоустрою  та надає необхідну  звітність про проведену роботу.

2.9.Веде облік юридичних, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, що систематично порушують правила благоустрою міста, для передачі відомостей про них у відповідні органи.

2.10.Веде профілактичну роботу з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою,  громадського порядку.

2.11.Подає в установленому порядку пропозиції з розвитку та поліпшення стану благоустрою територій та об’єктів міста, удосконалення Правил благоустрою території м.Рахів.

2.12.Подає матеріали для підготовки позову до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою міста, виявлені порушення законодавства у сфері благоустрою, Правил благоустрою міста, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері, в межах повноважень та прав, визначених даною посадовою інструкцією.

2.13.Встановлює особу порушника, якщо особа не відома, за допомогою органів МВС, та інших органів виконавчої влади.

2.14.Здійснює опитування громадян та відбирає в них пояснення у зв’язку з порушенням ними вимог законодавства з питань благоустрою території міста.

2.15.Дотримується конфіденційності у роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.16.Виконує вимоги нормативних актів про охорону праці, антикорупційного законодавства даного Положення.

3.Права

3.1.Інспектор має право на повагу до особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2.Право на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості, досвіду та стажу роботи.

3.3.Право на просування  по посаді відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

3.4.Право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.5.Право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.6.Право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.7.Право вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи.

3.8.Право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.9.Право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.10.Право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.

3.11.Право приймати участь в обговоренні питань які стосуються виконання ним посадових обов’язків.

4.Відповідальність

4.1.Інспектор несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

4.2.Несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3.Несе відповідальність за розголошення інформації про підприємство, що відноситься до комерційної таємниці.

4.4.Несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів міської ради та законних розпоряджень керівництва.

4.5.Несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

4.6.Несе відповідальність за завдання матеріального збитку підприємству.

4.7.За вищеперераховані правопорушення та проступки, скоєні в процесі своєї діяльності, а також за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків та (або) невикористання наданих прав, інспектор несе відповідальність в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним цивільним та трудовим законодавством.

5.Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

5.1.Відповідно до завдань, які встановлює міський голова, або заступники міського голови та для організації своєї діяльності, інспектор складає поточний план роботи на встановлений період.

5.2.Про виконання  розпоряджень міського голови, або неможливість такого виконання, що не залежить від його волі, головний інспектор відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста має обов’язково повідомити міського голову.

5.3.У разі необхідності уточнення будь-якої інформації, пов’язаної з виконанням службових обов’язків, інспектор звертається до інших органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ, організацій, закладів та громадян.

 

Секретар ради                                                        І.П.Сенюк

 

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

 

Про внесення змін до статутного

фонду КП  „Рахівтепло”

 

Розглянувши звернення  КП «Рахівтепло» від 10.02.2015 р.  №505, відповідно до п. 5  ст. 57 Господарського Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

в и р і ш и л а :

1.Збільшити статутний фонд КП „Рахівтепло”  на суму 176240,06 (сто сімдесят шість тисяч двісті сорок гривень 06 копійок) за рахунок внесків в статутний фонд.

2.Встановити, що станом на 01.03.2015р. статутний фонд КП „Рахівтепло” із внесеними змінами становить 2563756,08   (два мільйони п’ятсот шістдесят три тисячі сімсот п’ятдесят шість гривень 08 копійок).

3. Внести зміни до Статуту КП „Рахівтепло”  виклавши абзац першого пункту 4.4. ст.4 в новій редакції:

– „Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал (фонд) в розмірі 2563756,08   (два мільйони п’ятсот шістдесят три тисячі сімсот п’ятдесят шість гривень 08 копійок).

4. Начальнику КП „Рахівтепло” Ластовичак Ю.Ю. провести реєстрацію  змін до  Статуту підприємства в державному реєстрі.

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про затвердження переліку видів

оплачуваних громадських робіт на 2015 рік

У відповідності до  статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175,  керуючись статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

в и р і ш и л а:

 1. Визначити види громадських робіт, які відповідають критеріям, встановленим ч.3 ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», згідно  додатку.

2. Головному бухгалтеру  Рахівської міської ради, проінформувати територіальний  орган про прийняте рішення і обсяги коштів, виділених для фінансування організації громадських робіт.

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

            Додаток                                                           до рішення міської ради -ї сесії 6-го скликання   №                                                                                           від .03.2015 р.

 

ПЕРЕЛІК

видів оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади та району і сприяють їх соціальному розвитку

 

1.Благоустрій та озеленення населених пунктів, об’єктів соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд, придорожніх смуг.

2.Роботи з ремонту мереж водопостачання та водовідведення, вулично-дорожньої мережі на території населеного пункту.

3.Виконання робіт з відновлення та благоустрою природних джерел і водоймищ, криниць, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.

4.Роботи з утримання в належному стані придорожніх смуг автомобільних доріг загальнодержавного користування.

5.Прибирання службових приміщень.

6.Ремонт місцевих ґрунтових доріг (підсипка річковим гравієм), очистка кюветів, узбіч доріг.

7.Впорядкування місць меморіального поховання, які мають офіційний статус.

8.Попередження повені і паводків у районі та ліквідації їх наслідків, а саме:

8.1.Очистка русел річок, потічків.

8.2. Розчистка від дерев та кущів островів на річках.

8.3.Розчистка берегів річок, мостів.

8.4.Очистка та ремонт доріг, автошляхів.

8.5.Очистка кюветів доріг і прокладка нових стічних канав.

8.6.Відбудова мостів, містків.

8.7.Ремонтні роботи по усуненню пошкоджень центрального водозабору та очистка каналізацій.

8.8.Очистка від паводкового сміття скверів, кладовищ, територій громадського користування.

8.9.Захоронення загиблих тварин.

8.10.Очистка від паводкового сміття дворів згідно санітарних вимог.

8.11.Вантажно-розвантажувальні роботи з вивозу після паводкового сміття.

8.12.Упорядкування смітників.

 

Секретар ради                                                            І.П.Сенюк

 

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про розгляд листів ДПІ в

Рахівському районі

Розглянувши лист Державної податкової інспекції в Рахівському районі від 12.02.2015 р. №688/10/23-00, №689/10/23-00, №690/10/23-00 щодо погашення податкового боргу комунальних підприємств, ,  керуючись статті 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

в и р і ш и л а:

1.Листи Державної податкової інспекції в Рахівському районі взяти до відома.

2. Підтвердити, що рішенням міської ради від 16.11.2011 р. №246 „ Про розгляд листа ДПІ „Про вирішення питання” щодо погашення податкового боргу” для погашення боргу КП „Рахівтеплокомуненерго” виділено майно (мазутне господарство) для подальшого продажу на публічних торгах.

3. Враховуючи що, майно для продажу на публічних торгах, яке не задіяно у виробничому процесі відсутнє, а бюджет міста на 2015 рік затверджено, вільних коштів на фінансування витрат по сплаті боргу комунальних підприємств немає, тому повернутися до розгляду даного питання після виконання бюджету за І-е півріччя.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про порядок сплати земельного

податку на території

Рахівської міської ради

Керуючись п. 24  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно ст.ст. 274, 281, 282, 285, 287 Податкового кодексу України,   міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити «Положення про порядок  справляння земельного податку на території Рахівської міської ради» згідно додатку.

2.  Дане рішення оприлюднити у засобах масової інформації  не пізніше, як у десятиденний строк після   його прийняття.

3. Дане рішення надіслати до Рахівської податкової інспекції  у десятиденний строк з дня оприлюднення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

            Додаток                                                                 до рішення міської ради  -ї сесії 6-го скликання   №                                                                                          від.03.2015 р.

Положення   про порядок справляння земельного податку

на території  Рахівської  міської ради

1. Загальні положення

1.1. Плата за землю є місцевим податком і впроваджується на території Рахівської міської ради на підставі пункту 10.1.1  статті 10, розділу XIII Податкового кодексу України та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні».

2. Платники податку

2.1.Платниками земельного податку є:

2.1.2. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.3. землекористувачі.

2.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIY Податкового кодексу України..

3. Об’єкт оподаткування

3.1.  Об’єктом оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2.  земельні частки  (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого  Податковим кодексом України;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

 

5. Ставка податку

5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі:

5.1.1 – 0,03%  від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки, що надані для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд;

5.1.2. – 0,03%  від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки, що надані для ведення особистого селянського господарства, зайняті сільськогосподарськими угіддями (рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження).

5.2. – 1,0% від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки несільськогосподарського призначення: земельні ділянки комерційного використання та ділянки, які зайняті під виробничими та господарськими будівлями, спорудами фізичних та юридичних осіб, які  здійснюють підприємницьку діяльність на території м.Рахів.

5.3. Ставка земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності):

5.3.1. – 3,0%  від нормативної грошової оцінки на земельні ділянки зв’язку, енергетики;

5.3.2. – 6.0% – від нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, які займаються підприємницькою діяльністю та не переоформили у встановленому порядку право оренди на них.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати земельного податку звільняються(згідно ст. 281 Податкового кодексу України):

6.1.1. інваліди  1-ої і 2-ої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2.  Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1. цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,10 га;

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як  0,10 га;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів –не більш як 0,01га;

6.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 га.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку 4-ої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку 4-ої групи.

7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спилками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці.

Умови застосування  пільги  визначені ст..282 Податкового кодексу.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню   земельним податком

8.1. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.2. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, водопропускними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами,очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження,протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з»їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку,склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності  державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 % акцій (часток, паїв) належить державі;

8.3. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.4. земельні ділянки кладовищ;

8.5. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому порядку.

9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Рахівська міська рада встановлює ставки земельного податку та пільги зі сплати земельного податку, що сплачується на території Рахівської міської ради;

9.2. до 25 грудня року, що передує звітному, міська рада подає до Державної податкової інспекції у Рахівському районі рішення щодо ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам

9.3. нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зміни;

9.4. якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає на місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право;

9.5. якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за таки земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.      Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм і джерел фінансування.

Особливості оподаткування платою за землю визначаються у відповідності до ст.. 284 Податкового кодексу України:

10. Податковий період для плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік;

10.2. Базовий податковий (звітний) період починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв»язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців.

11. Порядок обчислення суми податку

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

11.2. Платники земельного податку  (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають до Державної податкової інспекції у Рахівському районі податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов»язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4.За нововведені земельні ділянки або у разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник  податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним, у якому відбулись зміни.

11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться  ДПІ у Рахівському районі, яке надає платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного  року податок сплачується  попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цю земельну ділянку.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року ДПІ у Рахівському районі надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3)пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі. 

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

12. Строки сплати  плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату заземлю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період п4кребування землі власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку до 1 травня.

12.3. Податкове зобов’язання щодо сплати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів),окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладання договору оренди земельної ділянки або з дати укладання договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачую до бюджету податок за площі під таким приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати реєстрації права власності на нерухоме майно.

Строк сплати земельного податку визначені статтею 287 Податкового кодексу України.

13.  Відповідальність і контроль

13.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

13.2. Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати земельного податку здійснює Державна податкова інспекція у Рахівському районі.

 

Секретар ради                                                                           І.П.Сенюк

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

 

Про надання пільг щодо сплати

земельного податку у 2015 році

 

Відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України, керуючись п. 24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1.Надати пільги щодо сплати земельного податку, що сплачується на території Рахівської міської ради шляхом звільнення:

– органам державної влади та органам місцевого самоврядування, прокуратурі, суду, правоохоронним органам;

– закладам, установам та організаціям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

– дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування;

– закладам культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

– щодо земельних ділянок державної та комунальної власності (парки, сквери, площі).

– комунальні підприємства.

– благодійні організації, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

 

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Рахівської міської ради у мережі Інтернет.

 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

Про внесення змін до рішення Рахівської

міської ради 14.07.2011р. №158 «Про

затвердження уповноважених осіб та форми

протоколу про адміністративне правопорушення»

 

Керуючись ст. 38, ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до ст. 215 Кодексу України про адміністративні правопорушення  міська рада:

в и р і ш и в:

         1. Внести зміни до п.1 рішення Рахівської міської ради від 14.07.2011р.      №158 «Про затвердження уповноважених осіб та форми протоколу про адміністративне правопорушення» згідно додатку.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

            Додаток  №1                                                                        до рішення міської ради  -ї сесії 6-го скликання   №                                                                                          від .03.2015 р.

ПЕРЕЛІК

уповноважених осіб , яким надано складати протоколи про

адміністративне правопорушення

       За скоєння правопорушень за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення  «Порушення правил державних стандартів, норм правил у сфері благоустрою» та статтею  150 «Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями» надати право наступним особам складати протоколи про адміністративні правопорушення:

       1. Працівникам комунальних підприємств міста Рахів:

 

1. Рачинський З.В.    – головний  інженер КП «Рахівтепло»

2. Дудчук В.І.            – майстер  КП «Рахівтепло»

3. Штодлер Я.О       – майстер  КП «Рахівтепло»

4. Мартин М.М.      – начальник  абонентської служби МКП «Рахівкомунсервіс»

5. Брана О.М.          – майстер  МКП «Рахівкомунсервіс»

 

2. Депутати міської ради;

3. Члени виконавчого комітету міської ради.

 

Секретар ради                                                   І.П.Сенюк

 

 

 

Рахівська міська рада

______________сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  ____ березня 2015  року  №_____

м. Рахів

 

Про внесення змін і доповнень в  рішення

міської ради від 09.08.2007 року  №253

з внесеними змінами  від 04.03.2008 року

№406 «Про внесення змін щодо розмірів

орендної плати для суб’єктів господарської

діяльності на території міста».

 

Керуючись Податковим кодексом України  та ст.  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни в рішення міської ради від 09.08.2007 року №253  з внесеними змінами  від 04.03.2008 року №406 «Про внесення змін щодо розмірів орендної плати для суб’єктів господарської діяльності на території міста», а саме п.5 доповнити словами «Землі  енергетики для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, об’єктів альтернативної енергетики та котелень – по всіх зонах 3 %».

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин