• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Рішення міської ради 1-ша сесія міської ради 7-го скликання від 11.11.2015 року
опубліковано: 23.11.2015р. о 16:11, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

перша  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 листопада  2015  року  №1

м. Рахів

 

Про інформацію міської виборчої комісії „Про

результати виборів міського голови та депутатів

Рахівської міської ради 25 жовтня 2015 року”

 

Заслухавши інформацію голови міської виборчої комісії, на підставі п.12, статті 86 Закону України “Про місцеві вибори”, враховуючи Постанови №№9,10,12 Рахівської міської виборчої комісії, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Інформацію міської виборчої комісії про результати виборів міського голови та депутатів Рахівської міської ради 25 жовтня 2015 року прийняти до уваги.

2. Визнати повноваження Медвідь Віктора Васильовича, новообраного голови Рахівської міської ради, з 11 листопада 2015 року.

3. Визнати повноваження депутатів Рахівської міської ради 7-го скликання, з 11 листопада 2015 року, згідно додатку.

 

 

Міський голова                                                 В.В. Медвідь

 


 

Додаток

до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання

від 11.11. 2015р. №1

 

С П И С О К

зареєстрованих депутатів

Рахівської міської ради 7-го скликання

 1. Андрійчук Владислав Іванович
 2. Брехлічук Дмитро Дмитрович
 3. Веклюк Василь Васильович
 4. Волощук Володимир Васильович
 5. Гейніш Василь Антонович
 6. Грегірчак Микола Миколайович
 7. Грегірчак Павло Миколайович
 8. Губко Богдан Валентинович
 9. Губко Евеліна  Ернестівна
 10. Гудз Олеся Юріївна
 11. Думин Ярослав Васильович
 12. Кабаль Михайло Володимирович
 13. Кальба Ігор Володимирович
 14. Козурак Роман Миколайович
 15. Косівський Микола Іванович
 16. Мельничук Орест Михайлович
 17. Молдавчук Василь Михайлович
 18. Молнар Євген Євгенович
 19. Німчук Ігор  Євгенович
 20. Петращук Іван Васильович
 21. Попенко Микола Миколайович
 22. Рошко Марія Михайлівна
 23. Сливка Василь  Михайлович
 24. Ткачук Юрій  Андрійович
 25. Червак Інна  Василівна
 26. Штадлер Василь  Васильович

 

 

Міський голова                                                 В.В. Медвідь


Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  11 листопада 2015 року   № 2

м. Рахів

 

 

Про припинення повноважень та

виплати компенсації за невикористані

дні щорічної основної відпустки міському

голові шостого скликання Думину Я.В.

 

В зв’язку з закінченням строку повноважень міської ради шостого скликання, керуючись ч.1 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.  Припинити повноваження міського голови Думина Я.В. у зв’язку з закінченням строку повноважень Рахівської міської ради шостого скликання.

2.  Провести Думину Я.В. повний розрахунок по заробітній платі та        виплатити компенсацію за невикористанні дні щорічної основної відпустки за відпрацьований період роботи з 12.04.2014 р. по 11.11.2015 р. тривалістю 31 календарний день.

 

 

 

Міський голова                                                 В.В. Медвідь

 


Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №3

м. Рахів

 

Про  обрання секретаря Рахівської

міської ради 7-го скликання

 

У відповідності до ст. 50, ч.3 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити протоколи лічильної комісії №№1,2  про результати таємного голосування по обранню секретаря Рахівської міської ради 7-го скликання.

 

2. Вважати депутата Брехлічука Дмитра Дмитровича обраним  секретарем Рахівської міської ради з наданням повноважень секретаря виконавчого комітету.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №4

м. Рахів

 

Про регламент роботи Рахівської

міської ради 7-го скликання

 

У відповідності до п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити регламент роботи Рахівської міської ради 7-го скликання згідно додатку.

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                                        до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №4

 

 

                           РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

             Рахівської міської ради сьомого скликання

                                       РОЗДIЛИ РЕГЛАМЕНТУ

 

     РОЗДIЛ I. Загальні положення

 

     РОЗДIЛ II. Сесія міської ради

 

     РОЗДIЛ III. Порядок денний сесії

 

     РОЗДIЛ IV. Порядок ведення сесії

 

     РОЗДIЛ V. Прийняття рішень

 

     РОЗДIЛ VI. Порядок надання слова

 

     РОЗДIЛ VII. Порядок голосування пропозицій

 

     РОЗДIЛ VIII. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях

 

     РОЗДIЛ IХ. Протокол

 

     РОЗДIЛ X. Депутат міської  ради

 

     РОЗДIЛ XI. Постiйнi комісії  ради

 

     РОЗДIЛ XII. Депутатські групи та фракції

 

     РОЗДIЛ XIII. Тимчасові контрольні комісії  ради

                 РОЗДIЛ XIV. Міський голова

 

     РОЗДIЛ XV. Секретар міської ради

 

     РОЗДIЛ XVI. Виконавчий комітет ради

 


2

РОЗДIЛ I. Загальні положення

Міська рада є органом місцевого самоврядування,  що представляє  інтереси територіальної громади міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Українi” та іншими законами,  а також повноважень, переданих їй сільськими, селищними, міською радами.

Стаття 1. Порядок дiяльностi міської  ради,  органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Українi” та “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законодавчими актами i цим Регламентом.

Стаття 2.  Регламент міської ради є нормативним актом,  який передбачає  порядок скликання сесії  ради,  підготовки i розгляду нею питань,  прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії .

Стаття 3.  Засідання міської ради проводиться гласно,  при необхiдностi шляхом трансляції її засідань через телебачення i радіо, публiкацiєю її рішень в засобах масової iнформацiї. Обсяг офiцiйних повідомлень,  час та обсяг трансляції визначаються міською радою.  У разі необхiдностi  рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 4.  Перелік, функціональна спрямованість i порядок органiзацiї  роботи  постійних комiсiй визначаються цим Регламентом та Положенням про постiйнi комісії, що затверджуються радою.

Стаття 5. Міська рада може утворювати тимчасові контрольні комісії  у вiдповiдностi з ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Українi”.

РОЗДIЛ II. Сесія міської ради

Стаття 6.  Міська рада проводить свою роботу сесійно  вiдповiдно до ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Українi”.

Стаття 7. Засідання міської ради розпочинається о 14 годині ,  з перервами по 15 хвилин через кожні дві години  роботи.  Міська рада може встановлювати інший порядок роботи.  Перед кожним засіданням проводиться реєстрація депутатів.

Першу сесію  міської ради скликає i веде голова міської територіальної виборчої комісії.  У відповідності термінів встановлених законодавством.  Він інформує раду про підсумки виборів депутатів i визнання їх повноважень.

Стаття 8. Наступні сесії  ради скликаються міським головою в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок  – не рідше ніж один раз на місяць.

У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається секретарем міської ради у випадках:

1) вiдповiдно до доручення міського голови;

2) якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених статтею 9;

3) якщо сесія не скликається міським головою у строки,  передбачені Регламентом.

Стаття 9. Сесія міської ради може бути також скликана за пропозицією  не  менш як однієї третини депутатів вiд загального складу міської ради.

Стаття 10. У разі,  якщо посадові особи зазначені у статті 8,  у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, зазначених у статті 9, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

Стаття 11. Розпорядження міського голови (у передбачених ст.46 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”) про скликання та порядок денний сесії  ради доводиться до відома депутатів  i  населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у


3

виняткових випадках – не пізніше  як за день до сесії  із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Пропозиції про скликання сесії  міської ради, вмотивовані i пiдписанi  iнiцiаторами,  подаються міському голові із зазначенням питань з проектами документів, розгляд яких пропонується.

Стаття 12. Сесію відкриває міський голова, а у випадках, передбачених статтею 8,  секретар. У випадку, передбаченому статтею 10, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з iнiцiативи якої скликана сесія,  один з депутатів, що входить до її складу, а веде засідання за рішення ради – один з депутатів ради.

Стаття 13. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засiданнi бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 14.  Пропозиції щодо питань на розгляд можуть вноситися міським головою, постійними комiсiями.

Стаття 15.  Протоколи сесій міської ради підписуються міським головою,  у разі його вiдсутностi – секретарем ради,  а у  випадку, передбаченому статтею 10 та статтею 12,  – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

РОЗДIЛ III. Порядок денний  сесії

Стаття 16.  Проекти порядку денного,  рішень ради, iнформацiйнi та допомiжнi матеріали надаються депутатам не пiзнiше як за три дні  до відкриття чергової сесії, а у виняткових випадках – у день сесії  початком роботи сесії

Стаття 17. Пропозицiї щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії,  подаються виконавчому  апарату ради за 15 днів до сесії  супровідною запискою i проектом рішення,  яке пропонується прийняти з цього  питання,  та  розглядаються  попередньо постійними  комiсiями ради.  Проекти рішень повинні бути юридично обґрунтованими.

Стаття 18. Пропозиції до порядку денного, внесені пiзнiше зазначеного строку, або пiд час чергової сесії, вносяться на розгляд міської ради у виняткових випадках за рішенням ради.

Стаття 19.  Питання,  затвердженого порядку денного сесії  міської ради можуть розглядатися в iншiй послiдовностi, ніж в ньому передбачено, відкладатися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради.

РОЗДIЛ IV. Порядок ведення сесії

Стаття 20.  Засідання міської ради відкриває, веде i закриває міський голова  або секретар ради чи депутат ради,  який за дорученням депутатів головує на засiданнi (у  випадках,  передбачених  цим Регламентом).

Стаття 21. Головуючий на пленарному засiданнi ради:

– відкриває,  закриває та веде засідання, оголошує перерви в засіданнях міської ради;

– вносить на обговорення проекти рішень,  оголошує повну назву та iнiцiаторiв  внесення питань,  інформує про матеріали,  що надійшли на адресу сесії ;

– оголошує списки осіб, які записалися для виступу;

– надає слово для доповiдi (спiвдоповiдi),  виступу, оголошує наступного оратора;

– створює рiвнi можливості депутатам, депутатським групам та фракціям для участі в обговоренні питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання регламенту міської ради, всіма присутніми на засiданнi;

– робить офiцiйнi та iншi повідомлення;

– забезпечує порядок в залі засідання ради;

– здійснює iншi повноваження, що випливають з цього регламенту.


4

    Стаття 22.  Для органiзацiї пленарного засідання головуючий на засiданнi має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання,  якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції,  його пропозиція ставиться на голосування  першою.

Стаття 23. На пленарних засіданнях міською радою утворюється секретаріат сесії  у складі 3-х депутатів або доручається вести протокол засідання секретарю ради.

До обов’язків секретаріату входить:

– контроль за реєстрацією депутатів i запрошених;

– реєстрація записок депутатів i запрошених з проханням про виступ в порядку їх надходження та передача списку виступаючих головуючому на сесії;

– облік виступаючих,

– реєстрація заяв,  пропозицій та повідомлень депутатів, постійних комiсiй під час засідання та розповсюдження їх,  при необхiдностi,  як офiцiйних документів;

– опрацювання звернень громадян,  що надходять  на адресу  сесії, співпраця із засобами масової iнформацiї.

Стаття 24. Пленарні засідання міської ради проводяться у сесiйнiй залі державною мовою.

             Стаття 25. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Засідання міської ради закривається по завершенню розгляду порядку денного та за пропозицією головуючого або будь-кого з депутатів у випадках неповного розгляду питань порядку денного.

Рішення про закриття або перенесення сесії на інший термін ставиться на голосування та приймається більшістю голосів.

    Сстаття 26. Перед початком  роботи сесії депутати виконують Державний Гімн.

РОЗДIЛ V. Прийняття рішень

Стаття 26. Рада в межах своїх повноважень приймає  піднормативні  та iншi акти у формі рішень. Рішення міської ради приймаються на пленарному засiданнi після їх обговорення у відповідності постійних комісій ради.

Рішення міської ради може прийматися без обговорення на пленарному засiданнi, якщо жоден з депутатів не наполягає на цьому.

Стаття 27.Рiшення  ради приймаються відкритим або таємним голосуванням.  Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

– обрання секретаря ради, звільнення його з посади.

Стаття 28. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або відведеному для таємного голосування мiсцi.

За рішенням ради проводиться поіменне голосування.

Депутат, який  був  вiдсутнiй в залі під час голосування,  не може віддати свій голос раніше або пiзнiше.

При потребі для проведення голосування i визначення його результатів сесія ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комiсiю в кiлькостi 3-ох депутатів.

Лічильна комiсiя обирає зі свого складу голову i секретаря. Рішення лічильної комісії  приймаються бiльшiстю голосів членів  комісії   та затверджуються міської радою простим голосуванням.

Стаття 29.  Рішення ради нормативно-правового характеру  набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пiзнiй строк введення цих рішень у дію.

Стаття 30.  Міський голова в межах своїх  повноважень  видає розпорядження.

 


  5

Стаття 31. Рішення ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради з мотивів їх невiдповiдностi Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Стаття 32.  Рішення ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення.

РОЗДIЛ VI. Порядок надання слова

Стаття 33. Час, який надається для доповiдi, визначається міської радою за проханням доповідача.

Для спiвдоповiдi надаєтьсяться до 20 хвилин, а для заключного слова 10 хвилин.

Виступаючим у дебатах надасться до 7 хвилин.

Для виступів  щодо  процедури та з мотивів голосування,  пояснень, зауважень, запитань, пропозицій i довідок, внесення поправок надається до 3 хвилин, але не більше 2 разів по кожному з них.

В окремих випадках головуючий може продовжити тривалість  виступів за згодою депутатів.

Стаття 34.  Головуючий на засiданнi надає слово депутатам з дотриманням черговості,  встановленої на пiдставi їх заяв до секретаря сесії,  або  за погодженням з депутатами може встановити іншу черговість виступаючих.

Стаття 36.  Головуючий може позбавити виступаючого слова у  випадках,  коли  він виступає не з питання,  що обговорюється,  або порушує норми депутатської етики.

Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували iншi оратори пiд час обговорення питання,  що розглядається i головуючий  на  засiданнi вважає, що  міської рада отримала з цього питання достатню iнформацiю, він може звернутися до оратора з  проханням  скоротити  або  закінчити виступ.

Стаття 37.  Міська рада може визначити загальний час для обговорення питання або час для запитань i вiдповiдей, для виступів  депутатів,  після  закінчення якого головуючий на засiданнi припиняє надання слова.

Стаття 38.  Депутати,  яким не вдалося виступити,  мають право  на включення текстів своїх виступів до протоколу сесії .

Стаття 39.  Запитання  доповідачам  i  спiвдоповiдачам  ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко i чітко.

Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він вiдповiддю.

Депутатам, які виступають у дебатах, запитання не ставляться.

Після обговорення доповiдачi i спiвдоповiдачi мають право на  заключне слово.

РОЗДIЛ VII. Порядок голосування пропозицій

Стаття 40.  Після закінчення обговорення питання головуючий на засiданнi може оголосити порядок голосування з обговореного питання.

Стаття 41. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засiданнi  депутатами,  оголошує  про  необхідну кiлькiсть голосiв для прийняття рiшення,  а також про вид голосування,  якщо з цього приводу надiйшли вiд депутатiв пропозиції.

Стаття 42.  На  голосування  в обов’язковому порядку, якщо це не суперечить закону, ставляться всi пропозицiї i поправки, внесенi депутатами в ході обговорення питання.

Стаття 43.  Головуючий на засiданнi може вiдмовити iнiцiатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чітко або  не  стосується  обговорюваного питання,  суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений міської радою текст.


6

    Стаття 44.  У разi,  коли двi або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання,  виключають одна одну, міська рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Стаття 45. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена  виконавчим комітетом,  вона ставиться на голосування першою.

Стаття 46.  Тексти пропозиції чи поправки,  що будуть ставитись на голосування,  повинні оголошуватися,  при цьому називається їх iнiцiатор.

Стаття 47. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання,  що буде ставитися на голосування,  після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Пiсля закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

Стаття 48.  Пiсля  оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати.  З початку голосування i до  оголошення  його результатів слово нікому не надасться.

У разi порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

РОЗДIЛ VIII. Дисциплiна та етика на пленарних засiданнях

Стаття 49.  На  засіданнях міської ради оратор не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні слова,  закликати до незаконних дiй.  Головуючий  на засiданнi має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань i закликів або припинити його виступ,  а у разi  повторного  порушення – позбавити його права виступу на даному засiданнi за рішенням ради.

Стаття 50.  Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ,  у противному разі головуючий може припинити його виступ.

Стаття 51.  Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова.  Частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

Стаття 52. Пiд час засідання міської ради депутати не повинні заважати ораторам i слухачам діями,  які  перешкоджають  викладенню  або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на  термін,  на  який виступ  оратора переривався,  якщо це не пов’язано iз застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

Стаття 53.  Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засiдання міської ради, головуючий попереджає його персонально i закликає до порядку.

Після повторного  попередження  протягом  засідання  головуючий за згодою бiльшостi присутніх депутатів,  визначеною  шляхом  голосування без обговорення, може позбавити слова депутата до кінця засідання.

РОЗДIЛ IX. Протокол.

Стаття 54.  Засідання міської ради протоколюється. Ведення протоколу  засідань  міської ради здійснює секретар ради.  Протокол засідань міської ради підписує головуючий на засiданнi.  У  протоколі засідання міської ради зазначаються: дата проведення засідання, кiлькiсть депутатів,  присутніх на засiданнi,  запрошені на сесію, питання порядку денного,  внесені на розгляд, прізвища головуючого i виступаючих, всі внесені на голосування питання,  повні результати голосування i прийнятi рішення, оформлення протоколу здійснюється протягом десяти днів.

Якщо сесія  ради триває кілька днів,  протоколи засідань складаються за кожен день окремо.


7

 

РОЗДIЛ Х. Депутат міської ради

Стаття 55.  Повноваження депутата ради починаються з моменту  офiцiйного  оголошення міської територіальною виборчою комiсiєю на сесії  ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів  i закінчуються в  день першої сесії  ради нового скликання.  Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 56. Депутат представляє  інтереси всієї територіальної громади,  має всю повноту прав,  що забезпечують його активну участь  у дiяльностi  ради та утворюваних нею органів,  несе обов’язки перед виборцями,  радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комiсiй ради.

Стаття 57.  Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комiсiй ради, до складу яких його обрано. Депутат зобов’язаний зареєструватися i бути присутнім на засiданнi міської ради та її органів,  до яких його обрано.  Депутат не може не брати участі у голосуванні,  крім випадків,  коли міської рада приймає рішення щодо нього персонально.

Стаття 58. Депутат, який не може взяти участі в засiданнi міської ради, повинен завчасно із зазначенням причини, повідомити про це міського голову через виконавчий апарат міської ради, а про неможливість взяти участь у засiданнi постійної комісії  – голову  цiєї  комісії .

Стаття 59.  Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, якi розглядаються на сесiях ради, а також на засіданнях постійної та інших комiсiй ради, до складу яких його обрано.

Стаття 60.  Депутат  має право звернутися із запитом до керiвникiв ради, та її органів, міського голови, керiвникiв  органів, підприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста.

Стаття 61.  Орган або посадова особа,  до яких звернуто запит, зобов’язань дати усну чи письмову вiдповiдь на запит  на  сесії   ради  у 15 денний строк,  якщо iншi терміни не встановлені радою. За результатами розгляду запиту рада при необхiдностi приймає рішення.

Стаття 62.  Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії  ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комiсiями ради або надсилаються на розгляд вiдповiдним органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції i зауваження у строки,  встановлені радою,  i про вжиті заходи повідомити депутата та раду.

Стаття 63.  Депутат  має право знайомитися з будь-якими офiцiйними документами, які зберігаються у вiдповiдних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 64.  Повноваження депутатів, порядок органiзацiї i гарантії депутатської дiяльностi визначаються  Конституцією  України,  Законами “Про місцеве  самоврядування в Українi” та “Про статус депутата місцевих рад”, іншими законами, цим Регламентом.

РОЗДIЛ XI. Постiйнi комісії  ради

Стаття 65.  Постiйнi комісії  ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів,  для вивчення,  попереднього розгляду i підготовки питань,  які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Стаття 66.  Постiйнi комісії  обираються радою на строк її повноважень у складі голови i членів комісії. Всi iншi питання структури комісії  вирішуються вiдповiдною комiсiєю.


8

    За рішенням ради про обрання постійних  комiсiй  голосування  може проводитися в цілому по складу комісії,  або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постiйнi комісії,  лiквiдовувати i реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комiсiй.  Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії  та брати участь в роботі інших комiсiй з правом  дорадчого  голосу.  Чисельність  комiсiй  формується  у приблизно рiвнiй кiлькостi.

Стаття 67. До складу постійних комiсiй не можуть входити міський голова та секретар ради.

Стаття 68. Постiйнi комісії  за дорученням ради або за власною iнiцiативою попередньо розглядають проекти програм соцiально-економiчного i культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питання про стан та розвиток вiдповiдних галузей  господарського i соціально-культурного будівництва,  iншi питання,  якi вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань,  виступають на сесіях ради з доповідями i спiвдоповiдями.

Стаття 69. Постiйнi комісії   попередньо  розглядають  кандидатури осіб, якi пропонуються для обрання,  затвердження, призначення або погодження вiдповiдною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 70. Постiйнi комісії  за дорученням ради, міського голови, секретаря ради,  або за власною iнiцiативою вивчають дiяльнiсть пiдзвiтних i підконтрольних радi підприємств,  установ та органiзацiй, а з питань віднесених до відання ради, – дiяльнiсть підприємств, установ та органiзацiй,  їх фiлiалiв i вiддiлень, незалежно вiд форм власності,  та їх посадових осіб,  подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керiвникiв, а в необхідних випадках – на розгляд ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Стаття 71.  Постiйнi комісії  у питаннях, якi належать до їх відання,  та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керiвникiв, підприємств, установ,   органiзацiй   та їх фiлiалiв i вiддiлень необхiднi матеріали i документи.

Стаття 72.  Органiзацiя роботи постійної комісії  ради покладається на  голову  комісії.  Голова комісії  скликає i веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє  комiсiю у відносинах з іншими органами,  об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, органiзацiями, а також громадянами,  організовує роботу по реалiзацiї висновків i рекомендацій комісії.  У разі вiдсутностi голови комісії   або неможливості  ним  виконувати  свої  повноваження  з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії  або секретар комісії.

Стаття 73. Засідання постійної комісії  скликається в мiру необхiдностi i є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш  як  половина вiд загального складу комісії.

Стаття 74. За результатами вивчення i розгляду питань постiйнi комісії  готують висновки i рекомендації. Висновки i рекомендації постійної  комісії  приймаються бiльшiстю голосів вiд загального складу комісії  i підписуються головою комісії,  а в разі його вiдсутностi – заступником  голови  або  секретарем комісії.  Протоколи засідань комісії  підписуються головою i секретарем комісії .

Стаття 75. Рекомендації постійних комiсiй підлягають обов’язковому розгляду органами,  підприємствами, установами, органiзацiями, посадовими особами,  яким вони адресованi.  Про результати розгляду i  вжиті заходи повинно бути повідомлено комiсiям у встановлений ними строк.

Стаття 76. Постійна комiсiя для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати пiдготовчi комісії  i робочi групи з  залученням  представників громадськості,  вчених i спецiалiстiв.  Питання, якi належать до відання кількох постійних комiсiй, можуть за iнiцiативою комiсiй,  а також за дорученням ради, її голови, заступника


9

голови міської ради,  розглядатися постійними комiсiями спільно. Висновки i рекомендації, прийнятi постійними комiсiями на їх спільних засіданнях, підписуються головами вiдповiдних постійних комiсiй.

Стаття 77.  Депутати працюють у постійних комiсiях на  громадських засадах.

Стаття 78.  Постiйнi комісії є пiдзвiтними радi та вiдповiдальними перед нею.

Стаття 79.  Міська рада утворює постiйнi комісії :

1) з питань соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони, здоров’я і спорту, регламенту та депутатської етики;

2) з питань охорони навколишнього середовища,  розвитку туризму та рекреації;

3) з питань управління  комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування;

4) з питань бюджету, фінансів, тарифів і цін;

5) з питань регулювання земельних відносин  та містобудування.

 

РОЗДIЛ XII. Депутатськi групи i фракції

    Стаття 80. Депутати міської ради можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи та фракції  за умов,  що до їх складу входять депутати за кiлькiстю не меншою,  ніж  10 вiдсоткiв вiд загальної кiлькостi складу ради.

Депутатськi групи, сформованi на основi партiйної належностi депутатiв називаються  депутатськими  фракцiями.  До  складу  депутатської фракції  можуть входити i позапартiйнi депутати,  якi пiдтримують програмнi документи вiдповiдноi партії.  Депутатськi групи,  сформованi на позапартiйнiй основi, об’єднують депутатiв, якi поділяють однакові або схожi погляди з питань державного або соцiально-економiчного розвитку.

Стаття 81. Депутатські групи та фракції  не можуть утворюватися для захисту приватних,  колективних, комерційних, місцевих, професійних чи релiгiйних iнтересiв.

Принципи функціонування  депутатської групи (фракції) не можуть порушувати імперативного характеру депутатського мандата.

Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції,  його виходу чи виключення з  них визначаються самою депутатською групою чи фракцією.

Стаття 82. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції .  міський голова та секретар ради не входять до складу жодної депутатської групи чи фракції .

Стаття 83.  Утворення депутатських груп та фракцiй, їх органiзацiя та утворення нових може проводитись протягом повноважень міської ради.

Стаття 84. Кожна депутатська група та фракцiя повинна бути зареєстрованою. Реєстрацію депутатських груп i  фракцiй  здійснює  президія міської ради.  Умовою її реєстрації є подання на ім’я міського голови підписаного персонально депутатами  письмового  повідомлення  про створення  депутатської групи чи фракції з викладенням її назви,  мети чи завдання, персональний склад членів групи чи фракції, а також прізвища депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію.

Повна та скорочена назва депутатської фракції  повинна збігатися  з назвою вiдповiдної партії.  У разі,  коли депутатська фракція об’єднує депутатів з кількох партій, вона повинна включати назви цих партій.

Стаття 85.  Головуючий інформує на пленарному засiданнi  депутатів про  створення  депутатської групи чи фракції, її кiлькiсний та персональний склад i уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.


10

    Стаття 86.  Про зміни у складі депутатської групи  чи  фракції її повноважний  представник повідомляє письмово міського голову,  це повідомлення підписує i депутат,  щодо якого воно подається,  або лише уповноважений представник депутатської групи чи фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції .

Стаття 87. У разі, коли склад депутатської групи чи фракції  скорочується нижче встановленої кiлькостi,  вона міським головою оголошується розпущеною.

Стаття 88. Кожна депутатська група чи фракція має гарантоване право на  виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

Депутатська група чи фракція, з iнiцiативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.

Стаття 89. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати вiд iменi міської ради.

Стаття 90. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції  виконавчий апарат міської ради поширює серед депутатів пiдготовленi нею матеріали як офiцiйнi документи.

РОЗДIЛ XIII. Тимчасові контрольні комісії  ради

Стаття 91.  Тимчасові контрольні комісії  ради є органами ради, які обираються  з  числа  її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.  Контрольні комісії  подають звіти i пропозицiї на розгляд ради.

Стаття 92.  Рішення про створення тимчасової  контрольної  комісії  ради,  її  назву та завдання,  персональний склад комісії  та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше половини депутатів вiд загального складу ради.

Стаття 93.  Засідання  тимчасових  контрольних комiсiй ради проводяться,  як правило, закриті. Депутати, якi входять до складу тимчасової  контрольної комісії,  та залучені комiсiєю для участi в її роботі спецiалiсти, експерти, iншi особи не повинні розголошувати iнформацiю, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 94. Повноваження тимчасової контрольної комісії  ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цiєї комісії,  а також у разі припинення повноважень ради,  яка створила цю комiсiю.

РОЗДIЛ ХIV. Міський голова

Стаття 95. Міський голова працює у радi на постiйнiй основi, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову дiяльнiсть з іншою роботою, у тому числi на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у поза робочий час),  займатися підприємницькою дiяльнiстю, одержувати вiд цього прибуток.

    Стаття 96. При здійсненні наданих  повноважень   міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою.

Стаття 97.  Питання про дострокове припинення повноважень міського голови регулюється ст. 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття    98. Міський голова :

1) скликає сесії  ради,  повідомляє депутатам i доводить до  відома населення  iнформацiю про час i місце проведення сесії  ради,  питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради;

2) забезпечує підготовку сесій ради i питань,  що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

3) представляє  радi кандидатури для обрання на  посаду  секретаря ради,  вносить  на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;


11

    4) вносить радi пропозиції щодо утворення i обрання постійних  комiсiй ради та їх голiв;

5) координує дiяльнiсть постійних комiсiй ради,  сприяє органiзацiї виконання їх рекомендацій, дає їм доручення;

6) організовує подання депутатам допомоги у  здiйсненнi  ними  своїх повноважень;

7) організовує вiдповiдно  до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади i місцевого самоврядування;

8) призначає i звільняє керiвникiв та інших працiвникiв  структурних пiдроздiлiв виконавчого апарату ради;

9) здійснює керiвництво виконавчим апаратом ради;

10) є розпорядником коштів,  передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;

11) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;

12) забезпечує роботу по  розгляду  звернень  громадян,  особистий прийом громадян;

13) забезпечує гласність у роботі ради та її органів,  обговорення громадянами проєктiв рішень ради,  важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

14) представляє   раду  у відносинах з державними органами,  іншими органами місцевого самоврядування,  об’єднаннями  громадян,  трудовими колективами, адмiнiстрацiєю підприємств, установ, органiзацiй i громадянами, а також у зовнiшнiх відносинах вiдповiдно до законодавства;

15) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та органiзацiй,  якi обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних iнтересiв, а також повноваження міської ради та її органів;

16) звітує перед радою про свою дiяльнiсть не менше одного разу на рік,  а на вимогу не менш як третини депутатів –  у  визначений  радою термін;

17) вирішує iншi питання, доручені йому радою.

Стаття 99. Міський голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

РОЗДIЛ XV. Секретар міської ради

Стаття 100.  Секретар міської  ради обирається за пропозицією міського голови  з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. У разі звільнення з посади секретаря ради у випадку відсутності міського голови, у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень, міська рада із свого складу за пропозицією половини депутатів від загального складу обирає секретаря ради, який працює в раді на постійній основі.

Пропозиція щодо кандидатур секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у разі, якщо :

1) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану міським головою;

2) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

3) на наступній  черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.


12

У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів, кандидатуру секретаря ради вносить міський голова.

Секретар ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

   Стаття 101.  Секретар міської ради :

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження міського голови,

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради,

3)забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням,

4)за дорученням міського голови координує діяльність постійних комісій та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій,

5)сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень,

6)організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування,

7)забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку,

8)вирішує за дорученням міського голови питання пов’язані з діяльністю ради та її органів,

     Стаття 102.  Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради.

РОЗДIЛ XVI. Виконавчий комітет ради

Стаття 103.  Виконавчим органом міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Стаття 104.  Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови.

Стаття 105.  Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, заступників міського голови, секретаря ради, керуючого справами, а також керівників відділів та інших осіб.

Стаття 106.  До складу виконавчого комітету міської ради входить також за посадою секретар ради.

Стаття 107.  Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова – голова ради.

Стаття 108.  Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витратах, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.


 

13

Стаття 109.  На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і  працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Стаття 110.  Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним  органам виконавчої влади.

Стаття 111.  До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

Стаття 112. Повноваження виконавчого комітету :

Виконавчий комітет міської ради (у разі її створення ) може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до відання виконавчих органів ради.

Стаття 113.  Виконавчий комітет ради :

– попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради,

– координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, міський відділ земельних ресурсів, заслуховує звіти про роботу їх керівників,

– має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

 

Стаття 114.  Організація роботи виконавчого комітету міської ради .

Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є  його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочним, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №5

м. Рахів

 

Про утворення постійних комісій

Рахівської міської ради 7-го скликання

 

У відповідності до статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Утворити з числа депутатів Рахівської міської ради п’ять  постійних комісій, а саме:

 

– з соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту;

– з охорони навколишнього середовища розвитку туризму та рекреації;

– з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування;

– з питань бюджету, тарифів і цін;

– з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №6

м. Рахів

 

Про Положення про постійні комісії

Рахівської міської ради 7-го скликання

 

У відповідності до п.2 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш  и л а :

 

1.Затвердити Положення про постійні комісії Рахівської міської ради 7-го скликання згідно додатку.

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

            Додаток                                                                                        до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №6

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійні комісії Рахівської міської ради

І. Загальні положення

 

1. Відповідно до Конституції України ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” постійні комісії міської ради є органами ради, що обираються з числа депутатів міської ради для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

2. Постійні комісії міської ради є відповідальними перед міською радою і їй підзвітні.

3. Діяльність постійних комісій міської ради координує секретар ради.

4. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Міська рада може ліквідувати і реорганізовувати раніш утворені комісії, вносити зміни до їх складу.

5. Голова та члени постійної комісії обираються на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на її засіданні.

Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені  тільки за рішенням міської ради.

6. До складу постійних комісій не можуть входити міський голова, заступник, та секретар ради.

 

ІІ. Функції і права

 

1. Постійні комісії міської ради сприяють реалізації повноважень міської ради у питаннях, що належать до її відання.

2. Питання діяльності кожної постійної комісії міської ради визначається функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламенту роботи міської ради та Положення про стан постійної комісії.

3. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.


2

4. Постійні комісії мають право вивчати діяльність підзвітних установ міської ради, за результатами перевірок подавати рекомендації щодо їх діяльності на розгляд міської ради.

5. Постійні комісії міської ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

У випадку подання недостовірної інформації або навмисне приховування інформації їх керівники або інші посадові особи, несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

 

ІІІ. Організація роботи  постійних комісій

 

1. Постійні комісії міської ради організовують свою роботу відповідно до регламенту роботи міської ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.

2. Основною формою роботи постійних комісії міської ради є засідання, які скликаються по потребі і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

3. Керівництво діяльністю постійних комісій міської ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

Голова постійної комісії:

– скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов’язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників державних органів і громадськості, фахівців і вчених, підписує рішення і висновки комісії;

– представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

– організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій;

– доповідає міській раді про роботу комісії, виступає на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями;

– здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями міської ради.

4. Заступник голови постійної комісії  заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також  завдання щодо організації роботи постійної комісії міської ради.

5. Секретар постійної комісії готує проекти планів роботи комісії, здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує своєчасність підготовки необхідних документів до засідань комісії, оформляє протокол засідання,  проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, підписує протоколи її засідань.


3

6. Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії  повинен  вивчати  питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

7. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії міської ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

8. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

9. Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають  обов’язковому розгляду відповідними органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду  і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

10. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за  ініціативою комісії, а також за дорученням міської ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються  головами відповідних  постійних комісій.

Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються простою більшістю голосів членів кожної комісії.

 

ІV.Функціональна  спрямованість  постійних комісій

З питань соціально-економічного, культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту, депутатської етики та регламенту :

         1. Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції щодо  програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, програми з інших питань самоврядування, подає  їх на розгляд ради, здійснює контроль за їх виконанням  та заслуховує на своїх засіданнях повідомлення щодо їх реалізації .

2. Приймає участь в підготовці питань, пов’язаних з розвитком промисловості, транспорту та зв’язку, будівельної бази, які вносяться на розгляд міської ради.


4

         3. Робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населеного пункту.

4. Вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-освітніх установ та закладів мистецтва в естетичному вихованні та покращенні організації відпочинку населення міста, сприяє збереженню самобутніх традицій, обрядів, культурно-історичних пам’ятників.

5. Вивчає і вносить пропозиції до програм соціального розвитку міста в частині охорони здоров’я, розвитку фізкультури і спорту та здійснює контроль за їх виконанням.

6. Аналізує стан поліклінічного обслуговування населення міста і готує з цих питань відповідну рекомендацію.

7. Вивчає проект міського бюджету, плани соціально-економічного розвитку міста і вносить свої пропозиції в частині питань, пов’язаних з соціальним захистом населення.

 

З питань охорони навколишнього середовища,

розвитку туризму та рекреації:

 

1. Розглядає і готує висновки до цільових комплексних програм охорони природи, навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на території  міста.

2. Приймає участь у проведенні екологічних  експертиз проектів будівництва великих об’єктів на території міста з метою недопущення їх негативного впливу на природне середовище.

3. Вивчає стан реалізації природоохоронних заходів, готує пропозиції щодо оздоровлення навколишнього природного середовища.

4. Вивчає, готує пропозиції і вносить на розгляд ради питання :

– про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування його;

– про організацію територій і об’єктів  природного заповідного фонду місцевого значення, інших територій, що підлягають особливій охороні;

– про надання відповідно до законодавства згоди на розміщення  нових об’єктів, сфера екологічного  впливу діяльності яких включає відповідну територію.

5. Вносить пропозиції щодо порушення питання про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

6. Вносить пропозиції щодо розвитку туризму і рекреації.

7.Вносить пропозиції щодо розвитку транскордонного туризму,  розробляє та бере  участь у спільних програмах.


5

8.Ініціює підвищення професіоналізму та кваліфікації всіх фахівців туристичної галузі шляхом проведення тематичних семінарів, конференцій, курсів, обміну досвідом тощо.

 

 

З питань управлінням комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування:

 

1.Вивчає і вносить пропозиції на розгляд ради  щодо:

– відчуження комунального майна, переліку об’єктів, що не підлягають приватизації;

– створення, у разі необхідності, структур для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих служб;

– вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, в тому числі з іноземними інвестиціями;

– правил з питань благоустрою міста, забезпечення чистоти, порядку, торгівлі та ринках та в інших закладах торгівлі, сфери послуг незалежно від форм власності.

2. Приймає участь в підготовці програм, прогнозів розвитку комунальних підприємств міста та готує висновки з цих питань.

 

 

З питань бюджету, тарифів, цін:

 

1. Готує проекти рішень міської  ради про основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.

2. Попередньо розглядає проект міського бюджету, подає на розгляд міської ради висновки по проекту міського бюджету..

3. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до міського бюджету.

4. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.

5. Попередньо розглядає звіт про виконання бюджету та вносить його на затвердження міської ради.

6. Разом з іншими комісіями  розглядає проекти програм соціально-економічного і культурного  розвитку міста, готує пропозиції з цих питань.

7. Вносить пропозиції по встановленню місцевих податків і зборів в міський бюджет, встановленню земельного податку, орендної плати на землю і майно, а також надання пільг по розміру податків та  орендних ставок.


6

8. Готує висновки та пропозиції по утворенню позабюджетних, резервного фондів на затвердження міської ради, бере участь в розробці положень про ці фонди.

 

З питань регулювання земельних відносин  та містобудування:

 

1. Вивчає і вносить пропозиції з питань землекористування, цільового використання земельних ділянок, з питань регулювання земельних відносин.

2. Робить відповідні висновки щодо місцевих  містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої будівної документації та благоустрою міста.

3. Вносить пропозиції з питань  :

– щодо надання земельних ділянок у власність фізичним та юридичним суб’єктам;

– щодо надання земельних ділянок в оренду фізичним та юридичним суб’єктам;

– щодо вилучення земельних ділянок;

– щодо встановлення  розміру орендної плати на земельні ділянки;

– щодо продажу земельних ділянок.

4. Здійснює контроль за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові території міста.

5. Здійснює контроль за використанням та охороною земель, дотриманням земельного та екологічного законодавства.

6.  Проводить конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для виконання експертної оцінки земель,  які  підлягають продажу шляхом викупу.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №7

м. Рахів

 

Про затвердження кількісного, персонального

складу, голів постійних комісій Рахівської

міської ради 7-го скликання

 

У відповідності до ст. 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

 

1. Затвердити  кількісний, персональний склад, голів постійних комісій Рахівської міської ради 7-го скликання згідно додатку.

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

            Додаток                                                                                        до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №7

 

Постійна комісія з соціально-економічного,

культурного розвитку, освіти, охорони здоров’я і спорту,

депутатської етики та регламенту:

1. Німчук Ігор Євгенович – голова комісії

2. Губко Богдан Валентинович

3. Андрійчук Владислав Іванович

4. Гудз Олеся Юріївна

5. Мельничук Орест Михайлович

Постійна комісія з охорони навколишнього середовища

розвитку туризму та рекреації:

1.  Кальба Ігор Володимирович – голова комісії

2.  Волощук Володимир Васильович

3.  Губко Евеліна  Ернестівна

4.   Гейніш Василь Антонович

5. Червак Інна  Василівна

Постійна комісія з питань управління комунальною

власністю, побуту, торгівельного обслуговування:

1. Сливка Василь  Михайлович – голова комісії

2. Веклюк Василь Васильович

3. Козурак Роман Миколайович

4. Грегірчак Микола Миколайович

5. Брехлічук Дмитро Дмитрович

Постійна комісія з питань бюджету, тарифів і цін:

1. Думин Ярослав Васильович – голова комісії

2. Молнар Євген Євгенович

3.Ткачук Юрій  Андрійович

4. Грегірчак Павло Миколайович

5. Рошко Марія Михайлівна

Постійна комісія з питань регулювання земельних

відносин та містобудування:

1. Попенко Микола Миколайович – голова комісії

2. Косівський Микола Іванович

3. Кабаль Михайло Володимирович

4. Молдавчук Василь Михайлович

5. Штадлер Василь  Васильович

 6. Петращук Іван Васильович

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №8

м. Рахів

 

Про закріплення депутатів за

виборчими округами

 

Керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

    в и р і ш и л а :

 

1. Закріпити депутатів, які обрані по багатомандатних виборчих округах за виборчими округами згідно додатку.

 

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                                        до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №8

 

СПИСОК

депутатів 7-го скликання

 

№ Округу

Прізвище ,ім’я по

батькові  депутата

Опис меж м.Рахів

Сливка

Василь Михайлович

вул.Миру:147,165-165В,169-173, 177-244;

вул. Коцюбинського,

вул. Чорновола

Веклюк

Василь Васильович

вул.Миру-246-297;

вул. Лазівська 1-133.

Мельничук

Орест Михайлович

вул.Красне Плесо,

вул. Лазівська 135-327

Німчук

Ігор Євгенович

вул.Шевченка-2-44,46,48,50-50А,52-52Б,54-54А, 56, 58, 60, 62, 64-66, 68, 70, 72,74, 78А, 78,80-80А,84,86,88-88А,90-90А, 92,94,96-96А, 98,100,102-102А, 104,106-106Б, 110-112,114-114Г,120-130,

вул. Тиха, вул. Будівельна,

вул. Миру 5-30

Гейніш

Василь Антонович

вул. І.Франка, вул. Зелена.

Губко

Евеліна Ернестівна

вул. Миру 31-42,50,52,

вул. Попенка, вул.Вербник 10-85.

Волощук

Володимир Васильович

вул.Вербник-3-9,

вул. Привокзальна,

вул. Кармелюка, вул.Добровольців,вул.Ватутіна.

Козурак

Роман Миколайович

вул.Новоселиця, вул.Київська:195-332.

Косівський

Микола Іванович

вул.Вільшинський, вул.Київська:152-194.

Ткачук

Юрій Андрійович

вул. Київська: 1-150А.

Андрійчук

Владислав Іванович

вул. Горького.

Петращук

Іван Васильович

вул. Партизанська,

вул. Карпатська.

Губко

Богдан Валентинович

вул.Б.Хмельницького:1-64,

вул. Петрова:100-164.

Грегірчак

Павло Миколайович

вул.Б.Хмельницького:65-113.

Молдавчук

Василь Михайлович

вул.Б.Хмельницького:113А-209, вул.Ядерин, вул.Вільшоватий

Грегірчак

Микола Миколайович

вул.Довбуша, вул.Залізнична, вул. Садова, .вул. Чапаєва,

вул. Затінкова,

вул. Теринтинська

Кальба

Ігор Володимирович

вул.Гагаріна, вул.Комарова, вул.Перемоги

Рошко

Марія Михайлівна

вул.Довженка:133-441А.

Гудз

Олеся Юріївна

вул.Довженка:1-131, вул.Туряниці.

Кабаль

Михайло Володимирович

вул.Петрова:2-98,вул.Тичини.

Штадлер

Василь Васильович

вул.Підгірна,

вул.Степана Бойка, вул.Щорса

Молнар

Євген Євгенович

вул.Вербник: 82,84,85А-152,

Червак

Інна Василівна

вул.Буркут: 46-95,

вул.Терешкова.

Брехлічук

Дмитро Дмитрович

вул. Буркут: 1- 45,

вул. Лесі Українки

вул.Шевченка:45,45В,47,49,5153,55,57,59,61.63.67,69,71,73,75-77,79,81-83, 85, 87, 89, 91,93,95,97,99,101,103,105,107109,109А,113,115,132-216.

Попенко

Микола Миколайович

вул. Кабалюк Тисянська, вул.Миру: 45-49,51,53-162, 106-164А,166,175;

вул. Пушкіна, вул. Верховинська,

Думин

Ярослав Васильович

вул. Борканюка,

вул. Воз’єднання ,

вул. Харківська,

вул. Заводська.

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №9

м. Рахів

 

Про структуру, чисельність

виконавчого апарату ради та

встановлення умов оплати праці

 

Відповідно до статей 11,26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити структуру та чисельність  виконавчого апарату міської ради   згідно додатку №1.

2. Затвердити положення про преміювання працівників виконавчого апарату міської ради згідно додатку №2.

3. Міському голові та заступникам міського голови у відповідності до Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року затвердити:

3.1. надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% та щомісячну премію в розмірі 40% від посадового окладу;

3.2. премію до професійних, державних  свят та ювілейних дат за рахунок фонду преміювання та економії фонду заробітної плати в розмірі посадового окладу;

3.3. матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

4. Проводити виплату іншим працівникам надбавки за високі досягнення в праці або виконання особливо важливої роботи, преміальних, надання матеріальної допомоги та іншого преміювання за розпорядженням міського голови в межах фонду преміювання та економії фонду заробітної плати.

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 


 

            Додаток №1                                                                                       до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №9

 

 

Структура та чисельність

виконавчого  апарату міської ради

Найменування

Кількість штатних одиниць

Міський голова

1

Перший заступник міського голови

1

Заст. міського голови

1

Секретар ради та виконкому

1

Головний бухгалтер

1

Керуючий справами

1

Провідний спеціаліст  з правових питань

1

Провідний спеціаліст з організаційної роботи

1

Провідний спеціаліст з земельного обліку

1

Провідний спеціаліст  із земельних питань

1

Спеціаліст з питань інноваційних проектів та туризму

1

Спеціаліст з організаційної роботи

1

Обліковець місцевих податків і зборів

1

Інспектор по контролю за  благоустроєм

1

Оператор комп’ютерного набору

1

Секретар-діловод міського голови та заступників

1

Водій

1

Прибиральниця

1

Разом

18

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток №2                                                                                до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №9

 

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання працівників виконавчого апарату міської ради

     Положення про преміювання розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. N 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” з внесеними змінами.

 

1. Загальні положення

     1.1. Преміювання працівників Рахівської міської ради здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками місяця.

1.2. В окремих випадках до державних і професійних свят та ювілейних дат з урахуванням особистого внеску,  працівникам  може  бути  виплачена  одноразова премія в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.

1.3. Преміювання  міського голови, першого заступника та заступника міського голови здійснюється за рішенням сесії міської ради.

2. Порядок визначення фонду преміювання

     2.1. Фонд    преміювання   утворюється в розмірі  не менше як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

2.2. Видатки на  преміювання  передбачаються  в кошторисі Рахівської міської ради.

3. Показники преміювання і розмір премії

     3.1. За результатами роботи за місяць розмір премії визначається за такими показниками:

– виконання передбачених заходів;

– дотримання виконавської дисципліни;

– своєчасність та  якість  підготовки відповідних документів;

– дотримання трудової дисципліни.

3.2. Розмір  премії визначається щомісячно в сумах або відсотках за показниками,  зазначеними в пункті  3.1.  та  залежно  від  особистого  внеску  в загальні результати    роботи    без    обмеження   індивідуальних   премій максимальними розмірами для:

– інших працівників – розпорядженням голови міської ради та за  погодженням  із  керівниками структурних підрозділів.

3.3. У разі несвоєчасного виконання та неналежної організації виконання у встановлені терміни завдань, передбачених рішеннями міської ради та виконавчого комітету та інших нормативно-правових актів розмір визначеної премії зменшується.


 

3.4. За невиконання  у встановлені терміни завдань із причин, що не залежать  від  виконавця,  питання  щодо  зменшення  розміру премії   вирішується  міським головою.

4. Преміювання до державних і професійних свят

та ювілейних дат

     4.1. Преміювання  до державних і професійних свят та ювілейних дат здійснюється в кожному конкретному випадку  за  розпорядженням  міського голови.

4.2. Витрати  на  преміювання  здійснюються  за  рахунок  фонду  преміювання,  утвореного відповідно до пункту 2.1. цього Положення.

5. Порядок і терміни преміювання

     5.1. Премія   виплачується   не   пізніше   терміну   виплати заробітної плати за другу половину місяця, що настає за  звітним.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №10

м. Рахів

 

Про ранг посадової особи місцевого

самоврядування  міського голови Медвідь В.В.

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та враховуючи запис трудової книжки БТ –ІІ  № 0500519 №32 від 31.10.2014 року «Про присвоєння 6 (шостого) рангу державного службовця » Медвідь В.В.   затвердженим розпорядженням голови ОДА від 29.12.2014 року № 213-р ,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

          1.  Зберегти міському голові Медвідь Віктору Васильовичу 6 (шостий) ранг посадової особи  місцевого самоврядування.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №11

м. Рахів

 

Про  затвердження Програми протипаводкового

захисту території м.Рахів на 2015-2020 роки

 

З метою забезпечення захисту території м.Рахів, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від наслідків катастрофічних паводків, створення умов для життєдіяльності населення, керуючись ст.26 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити Програму протипаводкового захисту території м.Рахів на 2015-2020 роки згідно додатку.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

            Додаток                                                                                        до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №11

 

ПРОГРАМА

протипаводкового захисту території м.Рахів на 2015-2020 роки

 

1.Мета Програми

 

Метою цієї Програми є створення комплексу гідротехнічних та інших споруд з метою забезпечення захисту територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від наслідків катастрофічних паводків, мінімізації збитків та створення умов для життєдіяльності населення м.Рахів.

 

2. Шляхи і способи розв’язання проблеми.

 

Проблема захисту територій, сільськогосподарських угідь і виробничих об’єктів від наслідків паводків може бути розв’язана:

– створення цілісної системи протипаводкового захисту територій, безпечного пропуску води;

– будівництво нових і реконструкція існуючих дамб, берегоукріплень;

– впровадження раціональних технологій виконання робіт з берегоукріплення та регулювання русел потоків;

– будівництво і реконструкція протизсувних та протиселевих споруд, недопущення звуження руслових потоків;

– забезпечення ефективної експлуатації протипаводкових об’єктів.

 

3. Головні завдання та цілі Програми.

 

Виконання Програми у повному обсязі дасть змогу:

– створити безпечні умови для життєдіяльності громадян м.Рахів;

– захистити від паводків сільськогосподарські угіддя, виробничі об’єкти;

– поліпшити гідрологічний режим потоків;

– мінімізувати розмір збитків, спричинених шкідливою дією паводкових вод.

 

Програма розрахована на  2015-2020 роки.

Виконавець Програми – виконавчий комітет міської ради, підприємства, організації.

 

 

 

 

4. Обсяг та джерела фінансування.

 

Орієнтовний обсяг фінансування заходів Програми становить ____ млн. грн.

Обсяг фінансування за рахунок коштів державного, обласного, районного, міського бюджетів та коштів підприємств, установ, організацій міста.

 

5. Завдання і заходи з виконанням програми.

 

Найменування завдання Обсяг фінансування

млн. грн.

За роками

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Будівництво нових і реконструкція існуючих дамб, берегоукріплень

12,5

1,5

2,0

2,0

2,0

2,5

2,5

 

Будівництво протизсувних та проти селевих споруд

4,0

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

Заходи з берегоукріплення та регулювання русел потоків

3,8

0,3

0,5

0,5

0,5

1,0

1,0

 

Всього

20,3

1,8

3,0

3,0

3,5

4,5

4,5

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №12

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення міської ради 6-го

скликання від 22.03.2013 р. №500 „Про програму

фінансової допомоги МКП „Рахівкомунсервіс”

на 2013-2015рр. з внесеними змінами від 05.07.2013р.

№537, від 23.09.2014 р.№725, від  18.12.2014 р. №755

 

З метою стабілізації роботи МКП „Рахівкомунсервіс”, ефективної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, керуючись ст.26 Закону  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

         1. Внести зміни до рішення міської ради 6-го скликання від 22.03.2013 р. №500 „Про програму фінансової допомоги МКП „Рахівкомунсервіс” на 2013-2015рр. з внесеними змінами від 05.07.2013р.№537, від 23.09.2014 р.№725, від  18.12.2014 р. №755, а саме додаток до Програми викласти в новій редакції згідно додатку.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

 

 

            Додаток                                                                                        до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №12

 

Фінансова допомога

МКП „Рахівкомунсервіс”

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками

2013

2014

2015

 

Фінансова допомога на погашення заборгованості по заробітної плати

1500,0

400,0

460,0

800,0

Фінансова допомога на погашення заборгованості по платежам по відшкодуванню шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища

300,00

150,00

150,00

Фінансова допомога на придбання спецодягу

50,00

50,00

Фінансова допомога на придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, підсипаючих матеріалів для роботи в осінньо-зимовий період.

100,00

100,00

Разом

2110,00

400,0

610,0

1100,0

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №13

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 29.01.2015 №783 „Про міський

бюджет на 2015 рік” з внесеними

змінами від 27.03.2015р.,04.06.2015р.,

31.07.2015, 24.09.2015,09.10.2015,22.10.2015

 

У відповідності до статті 14, 23, п. 7,8 ст. 78 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,    висновку фінансового управління Рахівської РДА від 23.11.2015 р. №297, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.  Збільшити обсяг доходів міського бюджету на 2015 рік згідно додатку №1.

2.   Збільшити обсяг видатків  міського бюджету  на 2015  рік  згідно додатку №2.

3.  Затвердити зміни до джерел фінансування міського бюджету на 2015 рік згідно додатку №3.

4. Затвердити зміни до „Переліку об’єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2015 році” згідно додатку №4.

5.  Затвердити зміни до „Переліку програм соціально-культурного розвитку, фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету у 2015році „ згідно додатку №5.

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

            Додаток №1                                                                                       до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №13

 

 

           

Зміни до обсягу доходів міського бюджету на 2015рік

         

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

550000,00

550000,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

400000,00

400000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

400000,00

400000,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

150000,00

150000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок  

150000,00

150000,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

50000,00

50000,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

100000,00

100000,00

0,00

0,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

190000,00

0,00

190000,00

190000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

190000,00

0,00

190000,00

190000,00

33010000

Кошти від продажу землі  

190000,00

0,00

190000,00

190000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

190000,00

0,00

190000,00

190000,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ  

740000,00

550000,00

190000,00

190000,00
           
           

Міський голова                                                        В.В.Медвідь


 

            Додаток  №3                                                                                      до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №13

 

 

  

Зміни до джерел фінансування бюджету міста на 2015 рік

   
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
        Всього в т.ч. бюджет розвитку
           

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

0

-300000,00

300000,00

300000,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

0

-300000,00

300000,00

300000,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-300000,00

300000,00

300000,00

600000

Фінансування за активними операціями

0

-300000,00

300000,00

300000,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

0

-300000,00

300000,00

300000,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-300000,00

300000,00

300000,00

           
           

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

      Додаток    №4                                                                            до рішення міської ради                                                                                           від  27.11.2015 р. №13

 

 

 

Зміни до „Переліку об`єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2015 році „

КФК

 

КЕКВ

 

Замовник робіт

 

Назва об`єкту

 

зміни

 

 Разом
 Кошти    бюджету   розвитку Передача коштів із загальногов спеціальний фонд Вільний залишок
010116 3110 Рахівська міська рада Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

30000

30000

180409 3210 КП „Рахівтепло” – внески в статутний фонд

50000

0

0

50000

180409 3210 МКП „Рахівкомунсервіс” – внески в статутний фонд

50000

0

0

50000

070101 3110 Міська рада Придбання обладнання та предметів довгострокового користування     60000

 

 

 

0

0

60000

170703 3132 Рахівська міська рада програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові на 2015рік.         0

0

-100000

-100000

210105 3132 Рахівська

міська рада

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  

300000

100000

400000

      Разом: 190000

300000

     0

490000

 

 

Міський голова                                                  В.В.Медвідь

 

 

 

 

           Додаток  №5                                                                          до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №13

 

                                                     Зміни до „П Е Р Е Л І КУ

програм соціально-культурного розвитку , фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету у 2015році „

 

№ п/п

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування  коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом видатків

 

(грн.)

1

2

3

4

5

6

Рахівська міська рада

1

 

100103

 

Дотація ЖКГ

Програма фінансової допомоги  МКП „Рахівкомунсервіс” на 2013-2015рр.

250000

250000

2

 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.

-100000

-100000
 

 

3

110502 Інші видатки Програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр.;

    10000

   

10000

 

4 170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові на 2015рік.

-300000

-100000 -400000
5 210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма протипаводкового захисту території м. Рахів на 2015-2020рр

400000 400000
    Всього :   160000 300000  

 

160000

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №14

м. Рахів

 

Про утворення виконавчого комітету міської

ради 7-го скликання та затвердження

персонального складу

 

У відповідності до п.3 ст.26, п.2 ст.51 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

         1.Утворити виконавчий комітет міської ради 7-го скликання в кількості            25-ти чоловік.

2.Затвердити персональний склад виконавчого комітету міської ради в такому складі:

 

1.

Медвідь Віктор Васильович 14. Козурак Юрій Лукачович

2.

Бочкор Петро Юрійович 15. Мандзюк Василь Миколайович

3.

Брехлійчук Дмитро Дмитрович 16. Микуличинський Юрій Юрійович

4.

Сенюк Ірина Павлівна 17. Небила Олександр Петрович

5.

Бернар Ігор Іванович 18. Попович Петро Петрович

6.

Бочкор Василь Васильович 19. Прокіп’юк Василь Миколайович

7.

Візавер Антон Антонович 20. Руснак Ілля Дмитрович

8.

Волощук Василь Васильович 21. Савула Володимир Миколайович

9.

Губко Владислав Валентинович 22. Симулик Володимир Корнелійович

10.

Вдовичин Ярослава Ярославівна 23. Селехман Віктор Андрійович

11.

Гамор Федір Дмитрович 24. Тушер Олександр  Васильович

12.

Гриник Василь Дмитрович 25. Юраш Григорій Іванович

13.

Желізняк  Михайло Васильович    

Міський голова                                                                   В.В.Медвідь


Рахівська міська рада

перша сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 листопада 2015 року   №15

м. Рахів

 

Про затвердження актів обстеження

та дефектних актів

         Розглянувши акти обстеження будинків  та об’єктів комунальної інфраструктури,що постраждали в наслідок  паводку 20-22 листопада                   2015 року, керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська  рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити акти обстеження будинків, що постраждали в наслідок  паводку 20-22 листопада 2015 року згідно додатку №1.

2.Затвердити акти обстеження та дефектні акти  об’єктів інфраструктури, що  постраждали в наслідок  паводку 20-22 листопада 2015 року згідно додатку №2.

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 

 

           Додаток  №1                                                                       до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №15

 

Реєстр

актів обстеження будинків,

які потерпіли  внаслідок паводку 20-22 листопада 2015 року

№н/п

Прізвище, ім’я по батькові

Адреса

Паспорт, ідентифікаційний код

 1

Белус Ганна Іллівна

м .Рахів , вул. Партизанська, 39

ВР000752

2496011183

 2

Фіріщак  Світлана Миколаївна

м .Рахів , вул. Партизанська, 41

ВО999541

2827203583

3

Підмалівська Ганна Михайлівна

м .Рахів , вул. Партизанська, 41 «а»

  ВО 998556

  1851603086

  4

Слосарчук Павло Миколайович

м .Рахів , вул. Партизанська, 99

ВО644549

2438016814

5

Дребота Марія Степанівна

м .Рахів , вул. Перемоги, 49

ВО429246

1776721947

6

Томашук Оксана Василівна

м .Рахів , вул. Перемоги, 31

ВО268958

2320603180

7

Ліпінський Михайло Михайлович

м .Рахів , вул. Перемоги, 29

ВО262521

2576720217

8

Катеринюк Олена Василівна

м .Рахів , вул. Комарова, 39

ВО 759768

2009504662

9

Гиндрюк Михайло Михайлович

м .Рахів , вул. Комарова, 43

ВО261098

1650701558

10

Бабич Артур Миколайович

м .Рахів , вул. Добровольців , 1/1

ВО 685309

3016100199

11

Думен Ніколета Василівна

м .Рахів ,  вул. Добровольців , 1/2

ВР 580454

3394915589

12

Рошташ Микола Васильович

м .Рахів , вул. Карпатська,29

ВР320909

1121503276

13

Барон Петро Петрович

м .Рахів , вул. Комарова, 37

ВО757669

2035116838

14

Козел Степан Степанович

м .Рахів , вул. Вербник, 71

ВО262636

2650002678

15

Сас Мар’яна Степанівна

м .Рахів , вул. Вербник, 90

ВО761080

2750901963

16

Палагній Олена Євгенівна

м .Рахів , вул. Вербник, 73 «а»

ВО685112

2317707321

17

Тєрентіва Зіта Тіборівна

м .Рахів , вул. Вербник, 77

ВО687164

2051812305

18

Мешко Федір Миколайович

м .Рахів , вул. Вербник, 92

ВО 504902,

1377308939

 19

Глущук Лариса Артемівна

м .Рахів ,  вул.Миру 111

ВО 758993

1839583823

 20

Чунтул Павло Васильович

м .Рахів , вул. Миру, 107

ВО433458

2674318475

 21

Бендик Ганна Юріївна

м .Рахів , вул.  Вербник, 83

ВО 478545

1816822140

 22

Прікоп Марія Василівна

м .Рахів , вул.Вербник, 100

ВО369151

1955210345

 23

Алб  Борбала Юліївна

м .Рахів , вул. Вербник,89

ВР301812

1452703067

 24

Кубічек Ганна Павлівна

м .Рахів , вул. Вербник, 97

ВО761883

1472605087

25

Дурунда Мрія Михайлівна

м .Рахів , вул.Вербник, 112

ВО 546489

18099115564

26

Пічик Наталія Миколаївна

м .Рахів , вул. Залізнична, 15

ВО429969

2791213825

27

Томенюк Олена Михайлівна

м .Рахів , вул. Довбуша, 18

ВО760489

2188712528

28

Марущак Ганна Степанівна

м .Рахів , вул. Довбуша, 6

ВО268922

7297810222

29

Штенюк Микола Семенович

м .Рахів ,вул. Залізнична, 18

ВО682763

1813809050

30

Козурак Михайло Іванович

м .Рахів ,  вул. Довженка, 80 «а»

ВО432294

2235203498

31

Молдавчук Ганна Петрівна

м .Рахів ,  вул. Довженка, 45

ВО 085552

2253103765

32

Ретізник Олени Миколаївни

м .Рахів , вул.  Підгірна, 3 «а»

ВО478548

1888003747

33

Канюс Ганна Василівна

м .Рахів , вул. Добровольців,3/2

ВР 267056

3316303589

34

Михайлюк Ольга Євгенівна

м .Рахів , вул. Добровольців , 3/3

ВО645096

2268224123

35

Іваніцька Світлана Володимирівна

м .Рахів, вул. Добровольців , 5/2

ВО819426

2990800205

36

Годинчук Марія Миколаївна

м .Рахів, вул. Добровольців , 5/3

ВР 374386

3203102940

37

Гриджук Марія Миколаївна

м .Рахів , вул. Ватутіна ,7/2

ВО 369128

 2381720804

38

Варга Дмитро Дмитрович

м. Рахів вул. Кармелюка ,23/3

ВО478517

2966812016

39

Варга Любов Миколаївна

м. Рахів вул. Кармелюка ,23/1

ВО549696

1996503740

40

Гофрінгер Розалія Олександрівна

м. Рахів вул. Кармелюка ,19/1

ВО914768

1023408180

41

Рус Василь Миколайович

м. Рахів вул. Кармелюка ,21/2

ВР136627

3213402578

42

Рус Ганна Миколаївна

м. Рахів вул. Кармелюка ,21/1

ВР 529140

3321903949

43

Копилова Галина Андріївна

м. Рахів вул. Добровольців 2/6

44

Грегул Віта Іванівна

м. Рахів вул. Добровольців 4/1

ВР401683

3076903106

45

Неїжмак Ганна Петрівна

м. Рахів вул. Добровольців 7/1

ВО686419

2195812823

46

Фалібога Олеся Ігорівна

м. Рахів вул. Ватутіна 3/3

ВР 464355

3484806482

47

Шільнікова Олена Миколаївна

м. Рахів вул. Ватутіна 5/1

ВО917398

2132603745

48

Костан Віталій Миколайович

м. Рахів вул. Ватутіна 1/2

ВР590238

2978324530

49

Сідорова Надія Миколаївна

м. Рахів вул. Ватутіна 1/1

СЕ500607

3200003343

50

Балега Іван Іванович

м. Рахів вул. Кармелюка 13/1

ВО265676

1486328171

51

Шушман Василь Михайлович

м. Рахів вул. Кармелюка 12 «а»

ВО683218

3076507371

52

Понцір Марія Михайлівна

м. Рахів вул. Кармелюка 14

ВО683805

2196126886

53

Русанюк Валентина Василівна

м. Рахів вул. Кармелюка 16

ВО 684098

2575109727

54

Заболотська Тетяна Миколаївна

м. Рахів вул. Кармелюка 17 «а»

ВР508706

2813204104

55

Шоварі Людмила Володимирівна

м. Рахів вул. Кармелюка 17/1

ВО 687334

1834607985

56

Маринець Ганна Іванівна

м. Рахів вул. Кармелюка 17/2

ВО 370391

1397316266

57

Молнар Валентина Миколаївна

м. Рахів вул. Кармелюка 15/1

ВО 477429

Відмова від коду

58

Валінкевич Анатолій Йосипович

м. Рахів вул. Кармелюка 19/2

ВО432299

2001219018

59

Юращук Надія Анатоліївна.

м. Рахів вул. Кармелюка 19 «а»

ВР 117302

2386439723

60

Шпраха Марія Ільківна

м. Рахів вул. Добровольців 7/4

ВО916967

1930309961

61

Сас Ірина Юріївна

м. Рахів вул. Добровольців 2/3

ВО644662

2264705326

62

Боднар Наталія Василівна

м. Рахів вул. Лазівська 69 «а»

ВР 172994

3134116360

63

Тютін Михайло Михайлович

м. Рахів вул. Кармелюка 21/3  «а»

ВР183939

3141502651

64

Юськів Марія Михайлівна

м .Рахів, вул. Петрова, 158

ВО 816712

2068204263

65

Ворохта Микола Юрійович

м .Рахів вул. Партизанська, 115

ВР585472

2017808091

66

Яцканич Наталі Миколаївна

м .Рахів вул. Добровольців, 2/1

ВО605150

2343812321

67

Попович Оксана Миколаївна

м .Рахів вул.Добровольців , 6/1

ВР117573

3033904327

68

Кокирч Алла Василівна

м. Рахів вул. Добровольців 4/2 а

ВО262222

2943724048

69

Томашук Мар’яна Олександрівна

м. Рахів вул. Добровольців 5/1»а»

ВР 088665

2954520904

70

Мельничук Юрій Іванович

м. Рахів вул. Вербник, 19/2

71

Мініх Томаш Адольфович

м. Рахів вул. Вербник, 40

ВО 269633

2285323073

72

Маляр-Чайнікова Валерія Миколаївна

м. Рахів,вул. Б.Хмельницького, 87/9

ВР 141073

2681614149

73

Штодлер Галина Миколаївна

м. Рахів,вул. Б.Хмельницького, 87/4

ВО 687200

3065007023

74

Пушкаш Наталія Юріївна

м .Рахів, вул. Чапаєва, 34 б

ВО 757786

3100013847

75

Бабич Людмила Василівна

м .Рахів, вул.. Кармелюка, 15 «а»

ВР 345943

2479217129

76

Пруцкова Анна Василівна

м .Рахів, вул.. Кармелюка, 15/2

ВО084309

2547211942

77

Леле Ганна б/б

м .Рахів, вул.. Перемоги, 45

ВО 998146

1217423707

78

Веклюк Святослава Іванівна

м .Рахів, вул.Комарова, 45

СЕ 131325

2928521521

 

Міський голова                                                                                       В.В.Медвідь

 

 

 

 

           Додаток  №2                                                                       до рішення міської ради

1-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  27.11. 2015 р. №15

 

Реєстр актів обстеження об’єктів комунальної інфраструктури м.Рахів

п/п

Місце розташування об’єкта

пошкодження

Назва об’єкта пошкодження

Кількість п.м

Вул. Буркут, 168

Підпорна стінка

40

Вул. Довженка біля будинку 64

Підпорна стінка

20

Вул. Довженка біля 53

Підпорна стінка

100

Вул. Довженка біля будинку 153

Підпорна стінка

20

Вул. Довженка біля будинку 183

Підпорна стінка

60

Вул. Довженка біля будинку 73

Підпорна стінка

30

Вул. Довженка біля будинку 36

Підпорна стінка

40

Вул. Довженка біля будинку 30,32

Кювет біля залізничної колії

120

Вул. Залізнична

Кювет

200

Вул. Ватутіна , Добровольців

кювет

400

Вул. Чорновола

Кюветі

300

Вул. Буркут  біля будинку190,192

Підпорна стінка

30

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В.Медвідь