• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради 13-та сесія Рахівської міської ради сьомого скликання від 09.11.2016 р.
опубліковано: 18.11.2016р. о 16:42, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №206

м. Рахів

Про внесення змін до рішення міської ради

від 23.12.2015 № 28 „Про міський бюджет на

2016 рік” з внесеними змінами від 16.02.2016 р.,

25.05.2016 р., 07.07.2016 р.,26.08.2016р.,09.09.2016.,

19.10.2016 р.

 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21.05.1997 року №280/97-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами), керуючись статтями  23, 78 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 року №2456-УІ (Із змінами, внесеними згідно із Законами ), висновку фінансового управління райдержадміністрації від 04.11.2016 року   № 209.

в и р і ш и л а :

 

1.Збільшити обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік  згідно з додатком 1, до цього рішення.

2. Збільшити обсяг видатків  міського бюджету  (у межах змін обсягу доходів) на 2016  рік  згідно з додатком 2, до цього рішення.

3. Затвердити зміни бюджетних призначень (у межах загального обсягу)  згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити зміни до „Переліку об’єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2016 році” згідно з додатком 4, до цього рішення.

5.Затвердити зміни  до „Переліку програм, фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році” згідно з додатком 5, до цього рішення.

6. Додаток № 1 – 5 до цього рішення є невід’ємною частиною.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію  з питань бюджету, тарифів і цін (Думин Я.В.).

 

Міський голова                                                                             В.В.Медвідь

 


 

 

            Додаток  №1                                                                              до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №206

 

Доходи бюджет міста на 2016 рік

         

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

1161700,00

1161700,00

0,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

1000,00

1000,00

0,00

0,00

11020000

Податок на прибуток підприємств  

1000,00

1000,00

0,00

0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

1000,00

1000,00

0,00

0,00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

37100,00

37100,00

0,00

0,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

37100,00

37100,00

0,00

0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

37100,00

37100,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

900000,00

900000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

900000,00

900000,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

223600,00

223600,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

176900,00

176900,00

0,00

0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

4200,00

4200,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

114300,00

114300,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

7000,00

7000,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

2800,00

2800,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

48600,00

48600,00

0,00

0,00

18030000

Туристичний збір 

600,00

600,00

0,00

0,00

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

600,00

600,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок  

46100,00

46100,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

16100,00

16100,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

30000,00

30000,00

0,00

0,00

20000000

Неподаткові надходження  

110300,00

110300,00

0,00

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

10300,00

10300,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження  

10300,00

10300,00

0,00

0,00

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

10300,00

10300,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

100000,00

100000,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

76000,00

76000,00

0,00

0,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

48000,00

48000,00

0,00

0,00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

28000,00

28000,00

0,00

0,00

22090000

Державне мито  

24000,00

24000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

24000,00

24000,00

0,00

0,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ  

1272000,00

1272000,00

0,00

0,00

           

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

 




            Додаток  №4                                                                          до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №206

Зміни до „Переліку  об`єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2016 році

КФК

 

КЕКВ

 

Замовник робіт

 

Назва об`єкту

 

 

 

Кошти бюджету розвитку

 

   Разом
Передача коштів із загального в спеціальний фонд
180409 3210 КП „Рахівтепло” Внески в статутний фонд

0

60000,00

60000,00

150101 3210 ТзОВ „БІОТЕС”

 

Капітальний ремонт мережі теплопостачання в м.Рахів, Закарпатської області Ділянка №1: від розподільчого колодязя №1 до бойлерної

0

80000,00

80000,00

150101 3210 ТзОВ „БІОТЕС”

 

Капітальний ремонт мережі теплопостачання в м.Рахів, Закарпатської області Ділянка №2

0

100000,00

100000,00

150101 3210 ТзОВ „БІОТЕС”

 

Капітальний ремонт мережі теплопостачання в м.Рахів, Закарпатської області Ділянка №3(від розподільчого колодязя №2 до вул.. Шевченка)

0

110000,00

110000,00

      Разом:

0

350000,00    350000,00

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                    Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №207

м. Рахів

Про внесення змін до рішення міської ради

№55 від 16.02.2016 року «Про затвердження

штатного розпису МКП «Рахівкомунсервіс»

 

Розглянувши лист директора МКП «Рахівкомунсервіс» від 07.11.2016р. №116, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Внести зміни до рішення міської ради №55 від 16.02.2016 року «Про затвердження штатного розпису МКП «Рахівкомунсервіс»,  а саме:

– з додатку 3 «Штатний розпис адмінперсоналу МКП «Рахівкомунсервіс» виключити посаду провідний фахівець економіст.

2.Додаток №3 до рішення, згідно внесених змін, викласти в новій редакції (додається).

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 


 

            Додаток                                                                                до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №207

 

 

Штатний розпис

адмінперсоналу МКП «Рахівкомунсервіс»

 

№ п/п

Найменування посад

К-сть

штатн. одиниць

Посадовий оклад,

 грн. коп.

Коефіціент гірський  25%

Разом

Місячний фонд

Річний фонд

 

1

 

Директор

1

2760

690

3450

3450

41400

2 Головний інженер

1

2576

644

3220

3220

38640

3 Головний бухгалтер

1

2480

620

3100

3100

37200

4 Провідний фахівець абон.служби

1

2024

506

2530

2530

30360

5 Провідний фахівець бухгалтер, касир

1

1840

460

2300

2300

27600

6 Майстер дільниці

1

2024

560

2530

2530

30360

7 Юрист

0,5

976

244

1220

1220

14640

8 Контролер абон. служби, кадри

1

1840

460

2300

2300

27600

  РАЗОМ :

7,5

20650

247800

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук


 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №208

м. Рахів

Про внесення змін до рішення  міської ради

від 16 лютого 2016 року №54 «Про затвердження

штатного розпису КП «Рахівтепло»

 

 

Розглянувши лист начальника КП «Рахівтепло» від 31.10.2016 р. №109/16, з метою впорядкування умов оплати праці працівників                                КП «Рахівтепло», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 16 лютого 2016 року №54 „Про затвердження штатного розпису КП «Рахівтепло»”, а саме: додаток №4 до рішення викласти в новій редакції (додається).

 

 

 

 

Міський голова                                                                    В.В.Медвідь

 

 

 

            Додаток                                                                             до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №208

 

 

ШТАТНИЙ РОЗПИС

Робітників та обслуговуючого персоналу очисних споруд

Вводиться із «___» ____________ _______року

 

Найменування

професій

 

К-сть

штатних

одиниць,

чол.

 

 

Розряд

 

 

 

Погодин-

ний

тариф

грн..коп

 

 

Місячна

тарифна

ставка

грн.коп

Коефі

цієнт

шкідли

вості

4%

грн..коп

 

Коефі

цієнт

нічні

20%

грн..коп

 

Коефі

цієнт

гірський

25%

 

 

Разом

грн.коп.

 

 

Місячний

фонд оплпти

грн..коп

 

Річний фонд

оплати

грн.коп

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Електрозварювальник

1

5

13,29

2219,43

88,78

577,05

2885,26

2885,26

34623,12
Оператор на решітці

4

2

9,31

1554,77

   62,19

104,20

430,29

2151,45

8605,80

103269,60
Оператор на аротенках

5

2

9,31

1554,77

62,19

104,20

430,29

2151,45

10757,25

129087,00
Слюсар каналіз.мережі

2

3

14,02

2340,86

93,63

811,51

3246,00

6492,00

77904,00
Слюсар каналіз.мережі

2

4

15,24

2544,95

101,80

882,25

3529,00

7058,00

84696,00
Слюсар очисних споруд

1

4

11,65

1945,55

77,82

505,84

2529,21

2529,21

30350,52
Слюсар очисних споруд

1

3

10,35

1728,45

69,14

449,40

2246,99

2246,99

26963,88
Водій спец.автомашини

2

3

12,31

2055,77

82,23

534,50

2672,50

5345,00

64140,00
Разом

18

45919,51

551034,12
Премія 10%

55103,41
 

Всього

 

606137,53

 

Секретар ради                                                                                                  Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №209

м. Рахів

 

Про затвердження тексту звернення Рахівської

міської ради до ПАТ АБ «Укргазбанк»

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1. Схвалити текст звернення Рахівської міської ради до ПАТ АБ «Укргазбанк»  згідно додатку.

2. Направити дане рішення до ПАТ АБ «Укргазбанк».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Брехлічука Д.Д.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

            Додаток                                                                               до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №209

Сесією Рахівської міської ради шостого скликання в 2007 році, за поданням керівництва ВАТ «Рахівська картонна фабрика»,  було прийнято рішення про продаж земельної ділянки загальною площею 8,1313 га. На розгляд сесії керівництвом підприємства також було винесено бізнес-план,  яким передбачалося збереження діючих виробничих приміщень та перспектива розвитку підприємства. Однак, на протязі останніх років, майже всі виробничі приміщення зруйновано, придатні до використання будівельні матеріали та обладнання продано. Територія захаращена будівельним сміттям, деякі напівзруйновані будівлі несуть загрозу мешканцям міста.

Ми, депутати Рахівської міської ради, звертаємося до Вас з вимогою терміново прийняти міри по впорядкуванню території та визначитися з подальшим використанням ділянки.

 

З повагою,

Депутати Рахівської міської ради

сьомого скликання

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №210

м. Рахів

Про «Порядок виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради»

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та Цивільного кодексу України, з метою вдосконалення механізму  виявлення безхазяйного майна,  його обліку, зберігання, прийняття до комунальної власності територіальної громади та згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити «Порядок виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради» згідно додатку.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

            Додаток  №1                                                                              до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №210

 

 

ПОРЯДОК

виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм виявлення на території Рахівської міської ради безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради, а також питань щодо подальшого розпорядження цим майном.

1.2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

безхазяйна річ (безхазяйне майно) – річ (майно), яка не має власника або власник якої невідомий;

зберігачі – юридичні особи всіх форм власності, фізичні особи та фізичні особи-підприємці, з якими укладено договір зберігання безхазяйного майна;

майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки;

нерухома річ (нерухоме майно) – об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

річ – предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки.

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, та готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Рахівської міської ради, є постійна комісія з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування Рахівської міської ради (далі – Уповноважена особа).

Прийняті Уповноваженою особою акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку та здійснення заходів з охорони і прийому на облік безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями.

1.4. Взяття на облік та реєстрація безхазяйного нерухомого майна здійснюється державним реєстратором на підставі Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

2.1. Особи, яким стало відомо про розташоване на території Рахівської міської ради майно, яке знаходиться у межах адміністративно-територіальної одиниці, та не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Рахівської міської раду або Уповноважену особу.

2.2. Якщо повідомлення про виявлене безхазяйне майно надійшло на адресу Рахівської міської ради чи міського голови, останній направляє це повідомлення до виконання Уповноваженій особі.

2.3. Уповноважена особа за зверненнями осіб, вказаних в пп. 2.1-2.2. цього Порядку, організовує комісійне обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до державного реєстратора.

2.4. З метою з’ясування наявності оформленого права власності (користування) на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти безхазяйного нерухомого майна, Уповноважена особа направляє запит до районного Управління Держгеокадастру та державного реєстратора.

2.5. 3а наслідками комісійного обстеження виявленого майна та відповідями на запити, Уповноважена особа готує письмовий звіт, який розглядається на сесії міської ради, на якій вирішується питання щодо цього майна. До звіту подаються детальний опис та фотографії виявленого майна, достовірність зображень на яких та дата зйомки посвідчуються комісією.

2.6. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, Уповноважена особа замовляє технічну інвентаризацію безхазяйного нерухомого майна.

2.7. За заявою Уповноваженої особи, державний реєстратор, згідно з вимогами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», ставить його на облік і вносить записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

2.8. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, Уповноважена особа отримує від державного реєстратора прав власності на нерухоме майно документ встановленого зразка.

2.9. Уповноважена особа, після отримання від державного реєстратора документа, який підтверджує факт взяття на облік безхазяйного майна, протягом 10 (десяти) робочих днів направляє до офіційного друкованого видання оголошення про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік.

2.10. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та розміщення оголошення здійснює Рахівської міської рада.

 

3. Зберігання безхазяйного нерухомого майна

3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на особу, уповноважену Рахівської міської радою. Для забезпечення зберігання безхазяйного нерухомого майна можуть залучатися комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єкти господарювання інших форм власності.

3.2. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі, вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям.

3.3. При виявленні безхазяйного майна, що розташоване в межах земельної ділянки, яка належить на праві користування або власності фізичній чи юридичній особі, Уповноважена особа ініціює внесення змін до правовстановлюючого документа на земельну ділянку щодо надання безперешкодного доступу (сервітуту) до цього майна.

3.4. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такого майна з моменту підписання акта приймання-передачі та зобов’язана щоквартально надавати Уповноваженій особі звіти про стан та використання нерухомого майна. Уповноважена особа має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна як шляхом запитів, так і шляхом огляду майна.

3.5. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

3.6. Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

3.7. Для покриття витрат, пов’язаних із зберіганням безхазяйного майна, Уповноважена особа може передати безхазяйне нерухоме майно на зберігання з правом користування ним.

3.8. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки безхазяйного майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна.

3.9. Повернення майна власникові проводиться за рішенням сесії, після проведення Уповноваженою особою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.10. Облік безхазяйного нерухомого майна зберігачами – юридичними особами здійснюється на позабалансових рахунках зберігачів «Активи прийняті на відповідальне зберігання» на підставі актів приймання-передачі та актів опису майна.

3.11. Між Рахівської міської радою та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі з урахуванням особливостей, встановлених главою 66 Цивільного кодексу (ЦК) України.

3.12. Уповноважена особа веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік державним реєстратором.

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної

власності

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Рахівської міської рада в порядку, передбаченому Цивільно-процесуальним кодексом України, звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна із заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Рахівської міської ради, згідно ст. 269 Цивільного процесуального кодексу України.

4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Уповноважена особа, відповідно до Регламенту Рахівської міської ради, готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення.

4.3. Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради, Уповноважена особа здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною гро­мадою у особі Рахівської міської ради.

4.4. У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна, Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

4.5. Після отримання письмової відмови власника від нерухомого майна, яке вважалося безхазяйним та було прийняте Уповноваженою особою на облік, Уповноважена особа відповідно до Регламенту Рахівської міської ради готує на сесію ради відповідний проект рішення щодо прийняття майна у комунальну власність територіальної громади.

При підготовці проектів рішень, Уповноважена особа має враховувати положення ст. 347 ЦК України.

4.6. Якщо власник не надає на користь територіальної громади відмову від права власності на майно, яке було виявлене Уповноваженою особою та взяте на облік як безхазяйне, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Рахівської міської рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

4.7. Прийняті до комунальної власності, як безхазяйне майно, інженерні мережі, у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств на території Рахівської міської ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спе­ціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

4.8. Всі майнові спори щодо взятого на облік державним реєстратором та прийнятого до комунальної власності територіальної громади безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

 

5. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж

5.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення на території Рахівської міської ради безхазяйних елементів та частин інженерних мереж, що мають ознаки рухомого майна, в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов’язані повідомити про це Рахівську міську раду.

5.2. Уповноважена особа організовує проведення комісійного, за участю сертифікованих спеціалістів, обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

5.3. Якщо виявлені об’єкти згідно з висновком сертифікованих спеціалістів відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради здійснюється за процедурою згідно з розділами 2-4 цього Порядку.

5.4. За наслідками обстеження виявленого майна Уповноважена особа готує письмовий звіт, який розглядається на сесії Рахівської міської ради, на якій вирішується питання щодо цього майна. До звіту про виявлене майно подаються його фотографії, достовірність зображень на яких та дата зйомки посвідчуються комісією.

5.5. Якщо виявлені об’єкти, згідно з висновком сертифікованих спеціалістів відносяться до рухомого майна, Уповноважена особа із залученням підприємств, що надають послуги з централізованого водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території Рахівської міської ради, протягом 3 місяців з моменту виявлення цього майна вживає заходів щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж.

5.6. У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна, Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

5.7. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Уповноважена особа, відповідно до Регламенту Рахівської міської ради, готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. З36 ЦК України.

5.8. Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленого рухомого майна (речі) на користь територіальної громади Рахівської міської ради, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, міська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

5.9. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна з фотографіями, Уповноважена особа, відповідно до Регламенту Рахівської міської ради, готує на чергову сесію Рахівської міської ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст. ст. 336, 347 ЦК України.

5.10. Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.11. Прийняті до комунальної власності територіальної громади об’єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж, у випадку відсутності на території Рахівської міської ради комунальних підприємств, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна відповідно до нормативних вимог належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

 

6. Оформлення права користування земельними ділянками

для експлуатації об’єктів

6.1. Для оформлення права володіння (користування) земельною ділянкою встановлена особа власника, або особа, якій передано у власність майно на підставі зазначеного Порядку, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, зобов’язана звернутися до Рахівської міської ради із клопотанням (заявою) про передачу земельної ділянки їй у власність (користування).

6.2. Надання у власність (користування) земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.

6.3. Право власності (користування) на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти енергетики, оформляється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів».

6.4. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів передачі електричної енергії може розроблятися як на кожний окремий об’єкт, так і на групу об’єктів.

7. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

7.1. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким ж чином, як і його прийняття.

7.2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов’язковому розгляду відповідними постійними комісіями Рахівської міської ради, які за наслідками розгляду надають раді відповідні висновки.

 

Секретар ради                                                  Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №211

м. Рахів

Про безхазяйне майно

на території м. Рахів

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та Цивільного кодексу України, згідно «Порядку виявлення безхазяйного майна, його обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Рахівської міської ради» з метою обліку безхазяйного майна,  його зберігання, прийняття до комунальної власності територіальної громади та згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити звіт та список безхазяйного майна, виявленого на території Рахівської міської ради згідно додатку 1,2.

2.Доручити Рахівському міському голові звернутися до державного реєстратора з заявою про взяття на облік безхазяйного майна.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 



            Додаток  №1                                                                          до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №211

 

 

 

Звіт № 1

про виявлене безхазяйне майно на території м. Рахів

 

03    листопада 2016  року                                                                                м. Рахів

 

Постійною комісією з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування, у складі: Веклюк Василь Васильович – голова комісії, Козурак Роман Миколайович – член комісії, Грегірчак Микола Миколайович – член комісії, обстежено виявлене безхазяйне майно яке розташоване на території м. Рахів, а саме:нежитлова будівля, гараж, який знаходиться в м. Рахів, вул. Шевченка, б/н (біля магазину «Шофрон»).

За наслідками огляду встановлено, що дана будівля гаража, орієнтовною площею 20м.кв., знаходиться в придатному до використання стані, тривалий час ніким не використовується.

Дані факти свідчать про те, що вищезазначена будівля не має власника або її власник невідомий

Враховуючи вищенаведене комісія рекомендує – розглянути на сесії Рахівської міської ради  питання щодо взяття на облік нежитлової будівлі, гаража, який знаходиться в м. Рахів, вул. Шевченка, б/н (біля магазину «Шофрон»), як безхазяйного майна.

 

 

Додаток: фотографії будівлі.

 

Голова комісії:                                                                     В.В. Веклюк

 

 

Члени комісії:                                                                      Р.М. Козурак

 

 

М.М. Грегірчак

 

 

 

 

 

 



            Додаток  №2                                                                          до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №211

 

 

 

 

 

 

БЕЗХАЗЯЙНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО

виявлене на території м. Рахів

 

 

 

       1.Нежитлова будівля, гараж, який знаходиться в м. Рахів, вул. Шевченка, б/н (біля магазину «Шофрон»).

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                           Д.Д. Брехлічук

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №212

м. Рахів

Про затвердження списку громадян  для

отримання матеріальної допомоги

 

Розглянувши подані матеріали, враховуючи клопотання депутатів виборчих округів,  відповідно до Програми підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр. затвердженою рішенням міської ради від  23 грудня 2015 року №19 „Про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.”, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити список громадян, для надання їм матеріальної допомоги в сумі 26300 грн.,  згідно додатку №1.

 

2. Затвердити список на виплату допомоги учасникам АТО та членам їх сімей в сумі  10000 грн., згідно додатку №2.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №213

м. Рахів

Про затвердження бюджетної Програми

«Оцінка землі» на 2016 рік

         Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про оренду землі”, Закону України „Про оцінку земель”, керуючись пунктом 22 частини 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити бюджетну Програму «Оцінка землі» на 2016 рік згідно додатку.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток                                                                            до рішення міської ради

13-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від 09.11. 2016 р. №213

 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА

«Оцінка землі» на 2016 рік

 

1.Загальні положення

 

         Бюджетна програма «Оцінка землі» на 2016 рік розроблена виконавчим комітетом міської ради за участю постійної комісії з питань регулювання земельних відносин та містобудування відповідно до Земельного кодексу України, Закону України „Про землеустрій”, Закону України „Про оренду землі”, Закону України „Про оцінку земель”. Програма окреслює основне завдання на 2016 рік щодо економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

 

2.Послуги, які надаються за програмою

 

        Проведення незалежної експертної оцінки вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу.

 

3.Мета, принципи та основні завдання програми

 

         Метою та завданням програми є проведення незалежної  експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, відповідно до            ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу внесеного покупцем земельної ділянки.Розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

 

4.Головні напрямки програми

 

         Проведення незалежної експертної оцінки земельної ділянки. Сприяння цільовому використанню та охороні земель.

 

5.Основні заходи

 

Програмна структура

Передбачуваний обсяг фінансування тис.грн.

Джерела фінансування

Завдання 1. Забезпечити проведення експертної оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу

35 000,0

Бюджет міської ради, спеціальний фонд

Всього за програмою:

35 000,0

 

 

Секретар ради                                                             Д.Д. Брехлічук

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №214

м. Рахів

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність та внесення змін

до рішення №845 від 04.06.2015 року

 

Розглянувши звернення громадянина про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність та звернення громадянки про внесення змін до рішення №845 від 04.06.2015 року, відповідно до статей 12,116,118,121,122 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України “Про землеустрій”, керуючись пунктом 34 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину, мешканцю м. Рахів, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по                    вул. площею – 0,0316 га.

2. Внести зміни в рішення Рахівської міської ради №845 від 04.06.2015 року в частині зміни прізвища, ім’я, по батькові та адреси прописки , мешканка м. Рахів, на мешканка м. Рахів, та викласти дане рішення новій редакції: «Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці, мешканці м. Рахівдля будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. площею 0,0500 га».

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №215

м. Рахів

Про надання дозволу на розробку

детального плану території

 

Розглянувши звернення громадянина про надання дозволу на розробку детального плану території, відповідно до ч.3 ст.10, статей 19, 21, ч.3 ст. 24 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555 „Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту містобудівної документації”, керуючись статями 25, 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

       1. Надати дозвіл на розробку детального плану території на земельну ділянку площею – 0,0316 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд вул. Київська, б/н, гр. мешканцю м. Рахів.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №216

м. Рахів

Про відміну рішень Рахівської міської ради

№178 від 19.10.2016 року та №549 від 05.07.2013 року

 

 

Відповідно до ст.12, 122, Земельного кодексу України, керуючись ст.25, пунктом 34 частини першої, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Відмінити рішення 12-ї сесії 7-го скликання Рахівської міської ради №178 від 19.10.2016 року в частині «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. Буркут, 33, орієнтовною площею – 0,0370 га, громадянину, мешканцю м. Рахів, вул. Буркут, 33, в зв’язку з незгодою землекористувача щодо поділу земельної ділянки та переходом права власності на житловий будинок на ім’я Юрак Євгенія Валеріївна».

2. Відмінити рішення 46-ї сесії 6-го скликання Рахівської міської ради №549 від 05.07.2013 року «Про затвердження схеми по вул. Петрова, 85, 85«а», та 87» в зв’язку з незгодою громадян.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №217

м. Рахів

Про затвердження детального

плану території

 

Розглянувши звернення громадянина про затвердження детального плану території, відповідно до статей 19, 21 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 „Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації”, враховуючи проведені громадські слухання, керуючись пунктом 42 частини 1, статті 26, ст. 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

          1. Затвердити детальний план території на земельну ділянку площею – 0,0072 га для індивідуального гаражного будівництва по вул. Карпатська, б/н, громадянину, мешканцю м. Рахів, вул. Довженка, 1 «а».

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №218

м. Рахів

Про затвердження проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок та передачу їх

у власність громадянам

 

 

Розглянувши звернення громадян про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачу їх у власність,  керуючись статями 12,118,121,122,125,126,186¹ Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передати їх у власність громадянам:

– мешканцям м. Рахів, вул. Перемоги, 52 у спільну сумісну власність для ведення особистого селянського господарства по вул. Будівельна, б/н, площею – 0,0104 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:08:001:0058;

– мешканці м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 1 кв.4 для індивідуального гаражного будівництва по вул. Богдана Хмельницького, (у дворі будинку №1), площею – 0,0019 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:30:002:0063;

– мешканцю м. Рахів, вул. Довженка, 1 «а» для індивідуального гаражного будівництва по вул. Карпатська, б/н, площею – 0,0072 га. Кадастровий номер земельної ділянки – 2123610100:29:002:0067.

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №219

м. Рахів

Про надання дозволу на розробку проектів

землеустрою щодо визначення розмірів та

встановлення меж водоохоронних зон та

прибережних захисних смуг річки Тиса

 

Розглянувши клопотання КП «Тиса» Рахівської міської ради про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки Тиса, відповідно до статей 12,58,60,122,198 Земельного кодексу України, статей 87, 88 Водного Кодексу України, ст. 47 Закону України “Про землеустрій”, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Надати дозвіл КП «Тиса» Рахівської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річки Тиса в межах земельної ділянки розташованої за адресою м. Рахів, вул. Карпатська, б/н (речовий ринок).

2. Надати дозвіл КП «Тиса» Рахівської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги річки Тиса в межах земельної ділянки розташованої за адресою м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, б/н (парк імені «Шевченка»).

3. КП «Тиса» Рахівської міської ради замовити виготовлення проектів землеустрою щодо визначення розмірів та встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг річки Тиса в організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на виконання даних робіт.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Рахівської міської ради з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №220

м. Рахів

Про надання дозволу на розробку

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у користування на

умовах оренди

 

Розглянувши звернення громадянина про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди, керуючись статями 12, 83, 93, 116, 120, 123, 124 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а:

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди громадянину мешканцю м. Рахів, вул. Київська, 202 для обслуговування будівлі АЗС з навісом по вул. Київська, 209 «а», площею – 0,0172 га.

2. Громадянину у тримісячний термін розробити та погодити проект землеустрою і подати його на затвердження до міської ради.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

Рахівської міської ради з питань регулювання земельних відносин та містобудування.

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №221

м. Рахів

Про надання дозволу директору

МКП „Рахівкомунсервіс” на

укладання угоди

 

 

Розглянувши звернення директора МКП „Рахівкомунсервіс” Сливка В.М. про надання дозволу на укладання угоди, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Надати дозвіл директору МКП „Рахівкомунсервіс” Сливка В.М. на укладання угоди з ПП Куцин П.І. на розробку сміттєзвалища по                                         вул. Партизанська, б/н, з метою збирання вторинної сировини.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань управління комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь

 

 

 

 

 

 

Рахівська міська рада

тринадцята  сесія  міської ради

сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  09 листопада 2016  року  №222

м. Рахів

Про внесення змін в рішення Рахівської

міської ради №193 від 19.10.2016 року

 

 

Відповідно до статей 12,127,128 Земельного кодексу України, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 в и р і ш и л а :

        1. Внести зміни в рішення  Рахівської міської ради №193 від 19.10.2016 року «Про надання дозволу на виготовлення звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення», а саме: пункт 3 викласти в новій редакції, а пункт 3 рахувати пунктом 4:

– п.3. Громадянам переукласти договори від 12.08.2015 року про сплату авансового платежу в рахунок оплати ціни земельних ділянок. Врахувати отримані надходження в серпні 2015 року по сплаті авансового внеску (код 33010100) в загальній сумі 103611,12 грн., в рахунок оплати ціни земельних ділянок для оплати авансового платежу та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.

 

 

 

Міський голова                                                           В.В.Медвідь