• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради 61-а сесія 6-го скликання від 11.11.2014 року
опубліковано: 21.11.2014р. о 16:15, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №729

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення

від 14.02.2014 №630 „Про міський

бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами

рішеннями  від 08.05.2014 року,

від 26.06.2014 року, від 23.07.2014р.,

11.09.2014року  та 23.09.2014

 

У відповідності до статті 23,77 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення сесії  Рахівської районної ради №389 від 22.10.2014 „ Про внесення змін до районного бюджету на 2014 рік, затвердженого рішенням  сесії районної ради  від 19.06.2014 №366 (зі змінами від 11.07.2014 та 29.09.2014),    міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

Внести зміни до   рішення від 14.02.2014 №630 „Про міський бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами рішеннями №654 від 08.05.2014 року,  №680 від 26.06.2014 року, №695 від 23.07.2014 року, №710 від 11.09.2014 та №726 від 23.09.2014 року:

          1.  Збільшити загальний обсяг доходів  міського бюджету :

1.1.загального фонду по ККДБ 41035000 „Інша субвенція” в сумі 260000 грн.:

1.2 спеціального фонду по   ККДБ   41036600 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади  чи місцевого самоврядування”  в жовтні на суму  355000 грн.


2

         2. Збільшити загальний обсяг видатків :

2.1.загального фонду по КФК 070101 „Дошкільні заклади”в сумі 260000 грн.:

2.2. спеціального фонду міського бюджету  по КФК 100602 „Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади  чи місцевого самоврядування „ КЕКВ 2610 „Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) „ в жовтні 355000грн.

 

     3. Внести зміни в видатки загального фонду міського бюджету:

3.1 Збільшити  видатки на фінансування :

3.1.1 „Програми підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015”  в сумі 15000 грн. (КФК90412 КЕКВ 2730);

3.1.2 „Дошкільні заклади освіти” (КФК 070101) в сумі 93000грн.:

– на „Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю” (КЕКВ 2210)в сумі 7000грн.;

– „ Заробітну плату” ( КЕКВ 2111)в сумі 80000 грн.;

–  „Нарахування на заробітну плату” (КЕКВ 2120) в сумі 6000 грн.

3.1.3. „Благоустрій міст, сіл, селищ” в сумі 64000грн.:

–  на  оплату енергоносіїв в сумі 20000 грн (КФК 100203 КЕКВ 2273);

–  на оплату послуг в сумі 44000 грн. (КЕКВ 2240).

3.1.4.”Дотація житлово – комунальному господарству” в сумі 50000 грн. (КФК 100103 КЕКВ 2610).

3.1.5 Спрямувати  кошти по (КФК 100103 КЕКВ 2610) на  фінансову допомогу КП ”Рахівтепло” в сумі 130000грн.

3.2 Зменшити фінансування на :

3.2.1.”Дошкільні заклади освіти” (КФК 070101 ) в сумі 86000грн.:

– продукти харчування в сумі 66000 грн (КЕКВ 2230 );

– енергоносії в сумі 20000 грн ( КЕКВ 2273).

3.2.2. „Програму підтримки органів місцевого самоврядування на   2012-2015рр” на суму 76000грн. (КФК 250404 КЕКВ 2240).

3.3.3. Відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що   затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування,та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництві в сумі 50000 грн. (КФК 100601 КЕКВ 2610);

3.3.4  „Програму розвитку  культури в місті на 2012-2015рр.” в сумі 10000грн. (КФК 110502 КЕКВ 2210 -2500грн., КЕКВ 2240-7500грн.)


3

    4.   Внести зміни в п.2.3.4 рішення №654 від 08.05.2014 року та викласти його в такій редакції:

„Залишок субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності (КФК 170703):

– на поточний ремонт вулиць (КЕКВ 2240) – в сумі 37309 грн.

– на  КЕКВ 3132 „Капітальний ремонт інших об’єктів” в сумі 227362 грн.

5.  Внести зміни в видатки спеціального фонду міського бюджету:

– зменшити видатки на проект „Будівництво сміттєперевантажувальної станції” (КФК 150101 КЕКВ 3122) в сумі 50000грн., на проект „Реконструкції водозабору в м. Рахів, вул. Б.Хмельницького,209 -50000грн. (КФК 150101 КЕКВ 3142)

– спрямувати  КП Рахівтепло 100000грн.  як внески в статутний фонд (КФК 180409 КЕКВ 3210):

–  для оплати  проектних робіт по встановленню системи обеззараження води;

–  для капітального ремонту огорожі водозабору   по вул. Б. Хмельницького,209.

Внести зміни в „Перелік об`єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2014 році” та викласти його в редакції згідно додатку №2

6. Внести зміни в „Перелік програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році” та викласти його в редакції згідно додатку №1.

 

 

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 


 

            Додаток  №1                                                                                 до рішення міської ради  №729

61 -ї  сесії 6-го скликання                                                                                              від  11.11..2014 р.

П Е Р Е Л І К

програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році  ( з урахуванням змін)

 

№ п/п

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування  коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Разом видатків

 

(грн.)

За  рахунок коштів, що не враховані при  визначенні міжбюджетних трансфертів

1

2

3

4

5

6

Рахівська міська рада

1

090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки малозабезпечених громадян міста у на 2012-2015рр

115000

115000

2

100103 Дотація ЖКГ Програма фінансової допомоги  МКП „Рахівкомунсервіс” на 2013-2015рр.

515000

515000
Програма фінансової допомоги  КП „Рахівтепло” на 2014рр

205000

205000

3

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.

454000

454000
4 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр

15000

15000
5 250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програму матеріально-технічного забезпечення роти охорони районного військового комісаріату та інших військових підрозділів, розташованих на території  Рахівського району  на 2014 рік.” 50000 50000
6 250404 Інші видатки Програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2012-2015рр.

14000

14000

 

    Всього :   1368000 1368000

 

Секретар ради                                                                      І.П.Сенюк

 

            Додаток        №2                                                                         до рішення міської ради  №-729                                                                                              Від 11.11. 2014 р.

 

Перелік об`єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2014 році (з урахуванням змін)

КФК

 

КЕКВ

 

Замовник робіт

 

Назва об`єкту

 

 Бюджет розвитку  Вільний залишок  Разом
150101 2281 Рахівська міська рада Виготовлення генерального плану    220300        220300
150101 3122 Рахівська міська рада „Перевід на електроопал.будівель житл.Будинків,організацій ,установ м.Рахів(буд.-во),в.т.ч.проектні та вишукувальні роботи”

20000

20000

150101 3142 Рахівська міська рада Реконструкція  мережі  вуличного освітлення м. Рахів:

–  Б.Хмельницького від КТП – 99,

– Б.Хмельницького від ЗТП – 216,

–  Петрова,   Ст.Бойка, Щорса ,

–   Кр. Плесо, Новоселиця, Підгірна, Добровольців, Кармелюка, Ватутіна, Вільшинський, Чорновола,    в тому числі проектні та вишукувальні

200000

100000

300000

150101 3142 Міська рада Реконструкція  дитячих садків:

– Реконструкція  корпусу А дошкільного навчального закладу №2 м. Рахів, вул.. Миру 14а

–  реконструкція системи опалення в ДНЗ №3 ,

– реконструкція існуючих будівель під дошкільний навчальний заклад в м. Рахів по вул.. Б. Хмельницького,105

в т. ч.  проектні   та вишукувальні роботи;

200000

500000

700000

150101 3132 Рахівська

міська рада

Капітальний ремонт    площ, тротуарів, скверів, мостів в тому числі проектні та вишукувальні роботи :

-капітальний ремонт тротуару на мосту через р. Тиса по вул. Привокзальна у м. Рахів

 

200000

34695

234695

180409 3210 КП Рахівтепло Реконструкція очисних споруд в т. ч. проектні та вишукувальні роботи

100000

100000

150101 3122 Міська рада Будівництво музею в тому числі проектні та вишукувальні роботи

50000

50000

180409 3210 КП „Рахівтепло” Встановленню системи обеззараження води

50000

50000

180409 3210 МКП Рахівкомунсервіс”  Реконструкція стадіону „Карпати”

50000

50000

180409 3210 МКП „Рахівтепло” –          „Будівництво  мережі водопостачання в т. ч. проектні та вишукувальні роботи по вул. Київська, Бор канюка

–          на придбання основних засобів

50000

360000

410000

180409 3210 МКП „Рахівтепло” „Будівництво каналізаційних мереж в т. ч. проектні та вишукувальні роботи:

–          вул. Миру;   вул.. Шевченка- Тиха;  Харківська, Борканюка

50000

50000

180409 3210 КП Рахівтепло  Внески в статутний фонд для капітального ремонту огорожі водозабору  в м. Рахів, по вул. Б. Хмельницького,209

100000

100000

180409 3210 МКП „Рахівкомунсервіс  Внески в статутний фонд для проведення  капітального ремонту житл. будинків,  вентиляційних шахт, по вул. Миру №5,7,15

50000

50000

010116 3110 Рахівська міська рада  “Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ”

50000

50000

010116 3132 Рахівська

міська рада

Капітальний ремонт приміщень будівлі міської ради

61700

61700

070101 3110 Рахівська міська рада  “Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ”

50000

45000

95000

150101 3110 Рахівська міська рада „Придбання дитячого ігрового майданчика”

98000

98000

250344 3220 Рахівський РВ УМВС „Програма щодо забезпечення громадського порядку на території м. Рахів на 2014-2018рр.”

30000

30000

      Разом: 1600000    1069695 2669695

Секретар ради                                                                                                                                                                             І.П.Сенюк

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №730

м. Рахів

 

Про внесення змін в рішення міської ради

від 26.06.2014 року №681 „Про Програму

фінансової допомоги КП ,,Рахівтепло”

 

З метою покращення фінансового стану  комунального  підприємства „Рахівтепло”, керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

в и р і ш и л а:

 

1. Внести зміни в додаток до „ Програми фінансової допомоги  комунального підприємства ,,Рахівтепло” на 2014 р. та викласти його в такій редакції:

Фінансова допомога

КП „Рахівтепло” на 2014р.

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

2014 р.

Використання

Фінансова допомога

 

75,0

75,0

Погашення заборгованості по електроенергії

150,0

150,0

На погашення заборгованості  за паливо
Разом

225,0

225,0

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю. та постійну комісію з питань бюджету, тарифів і цін.

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №731

м. Рахів

 

Про внесення змін  в рішення міської ради

№277 від 16.01.2012р. „Про затвердження

програм соціально-культурного розвитку

на 2012-2015 рр”

 

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та з приводу сприяння в реалізації заходів щодо соціальної підтримки сімей військовослужбовців Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, які виконують службовий обов’язок щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, захисту мирних громадян ,   міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни в п.4  „Фінансове забезпечення програми „  додатку   №2    до рішення міської ради  №277 від 16.012012 р.Програма підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015” з внесеними змінами від 23.07.2014 року  та викласти його в такій редакції:

4. Фінансове та правове  забезпечення Програми.

       Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, матеріальна допомога не підлягає оподаткуванню з доходів фізичних осіб згідно з  ст. 165  Податкового Кодексу України.

  Прогнозований обсяг фінансування (грн.)
2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
1.За рахунок загального фонду міського бюджету

2. За рахунок спеціального фонду міського бюджету

3. За рахунок спонсорських коштів

60000

 

10000

 

10000

70000

 

10000

 

10000

115000

 

10000

 

10000

100000

 

10000

 

10000

 

 

 

 

Для забезпечення даної Програми у міському бюджеті на 2012-2015 рік необхідно передбачити кошти для надання одноразової грошової допомоги, проведення поточного та капітального ремонту житлових будинків господарських будівель та споруд  соціально незахищеним верствам населення:

–         непрацездатним, важко  хворим громадянам,

–         багатодітним і неповним сім’ям,

–         ветеранам,

–         особам з обмеженими фізичними можливостями,

–         учасникам бойових дій АТО  (сім’ям загиблих),

–         на поховання непрацюючих громадян міста .

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №733

м. Рахів

 

Про затвердження розпоряджень міського голови

та рішень виконавчого  комітету прийнятих в

міжсесійний період

 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити розпорядження міського голови :

1.1.З основної діяльності:

– № 67 від 01.09.2014 року – Про скликання 59-ї чергової сесії міської ради;

– № 68 від 01.09.2014 року – Про створення комісії;

– № 69 від 01.09.2014 року – Про створення комісії;

– № 70 від 04.09.2014 року – Про внесення змін до бюджетних асигнувань загального фонду міського бюджету;

– № 71 від 04.09.2014 року – Про призначення громадських слухань;

– № 72 від 04.09.2014 року – Про прийом делегацій;

– № 73 від 12.09.2014 року – Про надання допомоги на поховання;

– № 74 від 12.09.2014 року – Про скликання 60-ої позачергової сесії  міської ради;

– № 75 від 16.09.2014 року – Про внесення змін до бюджетних асигнувань спеціального фонду міського бюджету;

– № 76 від 22.09.2014 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань спеціального фонду міського бюджету ;

– № 77 від 30.09.2014 року – Про надання допомоги на поховання ;

– № 78 від 30.09.2014 року – Про призначення громадських слухань;

– № 79 від 02.10.2014 року – Про відзначання Дня працівників освіти ;

– № 80 від 10.10.2014 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань спеціального фонду міського бюджету ;

– № 81 від 15.10.2014 року – Про надання допомоги ;

– № 82 від 15.10.2014 року – Про створення комісії ;

– № 83 від 20.10.2014 року – Про початок опалювального сезону       2014-2015 рр.

– № 84 від 22.10.2014 року – Про розподіл субвенції з державного бюджету та іншої субвенції з районного бюджету;

– № 85 від 23.10.2014 року – Про внесення змін до помісячного розпису міського бюджету;

– № 86 від 27.10.2014 року – Про надання допомоги на поховання ;

– № 87 від 27.10.2014 року – Про скликання 61-ї чергової сесії міської ради ;

– № 88 від 28.10.2014 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт ;

– № 89 від 28.10.2014 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт;

– № 90 від 29.10.2014 року – Про призначення громадських слухань;

– № 91 від 29.10.2014 року – Про проведення річної інвентаризації.

 

1.2. Про надання відпусток працівникам виконавчого комітету Рахівської міської ради :

– № 42-в від 01.09.2014 року – Про відклик з відпустки міського голови ;

– № 43-в від 26.09.2014 року – Про надання частини щорічної відпустки Слосарчук Н.П.;

– № 44-в від 02.10.2014 року – Про відпустку міського голови ;

– № 45-в від 06.10.2014 року – Про надання частини щорічної відпустки Сойці Н.В.;

– № 46-в від 08.10.2014 року – Про надання частини щорічної відпустки Тушер В.В.

– № 47-в від 17.10.2014 року – Про відпустку міського голови;

– № 48-в від 23.10.2014 року – Про надання частини щорічної відпустки Колісник Ж.А.;

– № 49-в від 31.10.2014 року – Про відпустку міського голови.

 

1.3. Про прийняття, переведення, заохочення,звільнення, сумісництво працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради

– №38-к від 25.09.2014 року – Про встановлення надбавки та преміювання;

– №39-к від 23.10.2014 року – Про встановлення надбавки та преміювання.

 

2. Затвердити рішення виконавчого комітету :

–         № 84 від 30.09.2014 р. – Про затвердження списку громадян, які потерпіли матеріальну скруту, для отримання матеріальної допомоги ;

–         № 100 від 30.10.2014 р. – Про затвердження списку громадян, які потерпіли матеріальну скруту, для отримання матеріальної допомоги.

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №734

м. Рахів

 

Про надання ТзОВ «БІОТЕС» пільги

щодо сплати концесійних платежів

 

Розглянувши лист ТзОВ «БІОТЕС» від 20.10.2014 р. № 01-20/2014 року щодо звільнення від сплати концесійного платежу, відповідно до ст. 15 пункт 10 Закону України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів централізованого водо-,теплопостачання і водовідведення що перебувають у комунальній власності», пункту 5.5 концесійного договору на об’єкти комунальної власності територіальної громади м. Рахів Закарпатської області, який укладений між ТзОВ «БІОТЕС» та Рахівською міською радою 15.09.2014 р., враховуючи важливе соціальне значення об’єктів концесії для  мешканців міста, зобов’язання ТзОВ «БІОТЕС» інвестувати в реконструкцію та технічне переоснащення згідно інвестиційної програми три мільйони гривень та різницю в тарифі для населення (між затвердженим 21,28 грн./кв.м та діючим 10 грн./кв.м) брати на себе, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Надати ТзОВ «БІОТЕС» пільгу щодо концесійних платежів у вигляді повного звільнення від сплати строком на три роки.

2. Доручити міському голові Думин Я.В. підписати додаткову угоду.

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №735

м. Рахів

 

Про внесення змін до статутного

фонду КП „Рахівтепло”

 

Розглянувши звернення  КП «Рахівтепло» від 16.10.2014р. №320, відповідно до п. 5  ст. 57 Господарського Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Поповнити статутний фонд підприємства на 346062,80 ( триста сорок шість  тисяч шістдесят дві гривні 80 копійок), в тому числі:

– за рахунок передачі основних засобів на суму 36062,80 (тридцять шість тисяч шістдесят два гривні 80 копійок);

– за рахунок коштів в сумі 310000,00 (триста десять тисяч гривень).

2. Встановити, що станом на 30.10.2014р. статутний фонд КП „Рахівтепло” із внесеними змінами становить 4061321,27  (чотири мільйони шістдесят одна тисяча триста двадцять одна гривня 27 копійок).

3. Внести зміни до Статуту КП „Рахівтепло”  виклавши абзац першого пункту 4.4. ст.4 в новій редакції:

– „Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал (фонд) в розмірі 4061321,27  (чотири мільйони шістдесят одна тисяча триста двадцять одна гривня 27 копійок).

4. Начальнику КП „Рахівтепло” Ластовичак Ю.Ю. провести реєстрацію  змін до  Статуту підприємства в державному реєстрі.

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №736

м. Рахів

 

Про внесення змін до статутного

фонду КП  „Рахівтепло”

 

Розглянувши звернення  КП «Рахівтепло» від 16.10.2014р. №320, відповідно до п. 5  ст. 57 Господарського Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Зменшити статутний фонд КП „Рахівтепло”  на суму 1673805,25 (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі вісімсот п’ять гривень 25 копійок) за рахунок передачі основних засобів в концесію.

2.Встановити, що станом на 15.11.2014р. статутний фонд КП „Рахівтепло” із внесеними змінами становить 2387516,02   (два мільйони триста вісімдесят сім тисяч п’ятсот шістнадцять гривень 02 копійок).

3. Внести зміни до Статуту КП „Рахівтепло”  виклавши абзац першого пункту 4.4. ст.4 в новій редакції:

– „Для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал (фонд) в розмірі 2387516,02 (два мільйони триста вісімдесят сім тисяч п’ятсот шістнадцять гривень 02 копійок).

4. Начальнику КП „Рахівтепло” Ластовичак Ю.Ю. провести реєстрацію  змін до  Статуту підприємства в державному реєстрі.

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №737

м. Рахів

 

Про внесення змін до статутного

фонду КП  „Рахівтеплокомуненерго”

 

Розглянувши звернення КП „Рахівтеплокомуненерго”  №5 від 17.10.2014 р., відповідно до п. 5  ст. 57 Господарського Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 

    в и р і ш и л а:

 

1.Зменшити статутний фонд КП „Рахівтеплокомуненерго” на суму 9950485,14 (дев’ять мільйонів дев’ятсот п’ятдесят тисяч чотириста вісімдесят п’ять гривень 14 копійок) за рахунок:

– передачі основних засобів ТзОВ „БІОТЕС” на суму 5903974, 03 грн. (п’ять мільйонів дев’ятсот три тисячі дев’ятсот сімдесят чотири гривні 03 копійок);

– передачі основних засобів ТзОВ „Ресурс А” на суму 2981784,87 грн. (два мільйони дев’ятсот вісімдесят одна тисяча сімсот вісімдесят чотири гривні 87 копійок);

– передачі основних засобів КП „Рахівтепло” на суму 36062,80 грн. ( тридцять шість тисяч шістдесят дві гривні 80 копійок);

– ліквідації основних засобів на суму 19781,44 грн. (дев’ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 44 копійок);

– виведення коштів внесених засновником в сумі 1008882 грн. (один мільйон вісім тисяч вісімсот вісімдесят дві гривні 00 копійок).

2. Визначити, що статутний фонд КП „Рахівтеплокомуненерго”  станом на 15.11.2014 р. становить 146631,79 (сто сорок шість тисяч шістсот тридцять одна гривня 79 копійок).

 

 

2

3. Внести зміни до статуту Рахівського комунального підприємства „Рахівтеплокомуненерго”:

„ Стаття „Майно підприємства” внести пункт 4.9.

Для забезпечення діяльності підприємства створюється Статутний капітал (фонд) в розмірі 146631,79 (сто сорок шість тисяч шістсот тридцять одна гривня 79 копійок).”

4. Начальнику КП „Рахівтеплокомуненерго”  Ластовичак Ю.Ю. провести реєстрацію  змін до  Статуту підприємства в державному реєстрі.

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят перша сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  11 листопада 2014  року  №738

м. Рахів

 

 

Про надання згоди на реалізацію майна

 

Розглянувши звернення КП „Рахівтеплокомуненерго”  №01/55 від 06.11.2014 р., керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », міська рада  

 

в и р і ш и л а:

 

         1.Надати згоду КП „Рахівтеплокомуненерго”   на реалізацію ємності для збирання мазуту  V-2000кв.м., яка не задіяна в технологічному процесі.

2. Начальнику КП „Рахівтеплокомуненерго”  Ластовичак Ю.Ю. провести реалізацію ємності згідно експертної оцінки.

3. Придбання ємності не дає право на отримання земельної ділянки на якій вона розташована.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю.

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин