• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Рішення міської ради 63-тя сесія міської ради 6-го скликання від 29.01.2015 року
опубліковано: 02.02.2015р. о 16:13, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від  29 січня 2015  року  №773

м. Рахів

Про внесення змін в рішення №277

від 16.01.2012 року „Про затвердження

програм соціально-культурного розвитку

на 2012-2015рр.”

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити Програму фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2015р. (Додаток №1 до рішення ).

2. Внести зміни в темін дії Програми щодо забезпечення громадського порядку на території м. Рахів  на 2014-2015рр.

3.  Внести зміни в п 3.8  „Основні заходи щодо реалізації Програми „  додатку   №2    до рішення міської ради  №277 від 16.012012 р. „Програма підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015” з внесеними змінами від 23.07.2014 року, від 11.11.2014 року  та викласти його в такій редакції:

„ Виплачувати родичам непрацюючих громадян міста допомогу на поховання   у розмірі 1000грн.”

4.  Внести зміни в п. 5 „Фінансове забезпечення програми „ додатку   №1    до рішення міської ради  №277 від 16.012012 р. „Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування „ на 2012-2015 рік з внесеними змінами рішенням від 14 лютого  2013  року  №491, від 22.03.2013 №501, №627 від 14.02.2014 року та викласти його в такій редакції:

5. Фінансове забезпечення програми .

               Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

Зміст заходу

       Очікуваний обсяг фінансування (грн.)
2012р. 2013р. 2014р. 2015р.
1 Оплата за проведення робіт по нормативно-грошовій оцінці земель     в тому числі судові витрати   43000    
2 Історико – архітектурний план     100000 100000
3 Громадські роботи за рахунок міської ради 5000 5000 5000 5000
4 Придбання Новорічних подарунків та призів 12000 12000 15000 15000
5 Забезпечення дровами Почесних громадян міста 5000 5000 5000 5000
6 Проведення геодезичних зйомок та створення топокарт 60000 60000    
7 Встановлення водоохоронних зон     100000 100000
6 Членські внески в “Асоціацію міст України та громад” 3500 3500 3500 3500
7 Придбання та обслуговування  програм для комп’ютерів 5000 8000 10000 10000
8 Розмежувань земель  державної та комунальної власності на території міста 58900 58900    
9 Виготовлення генерального плану міста в т. ч.  оплата робіт по проведенню експертизи  та інше 248100 280000 220300 60000
10 Встановлення відеонагляду   20000 20000 20000
11 Виготовлення буклетів, сувенірів  та рекламної продукції про місто       50000
 

Фінансове забезпечення здійснюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Бюджетного кодексу за рахунок коштів загально та спеціального фонду місцевого бюджету.

5. Внести зміни додаток №4 до рішення міської ради  №277 від  16.01.2012р. „Програма благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.” в частині фінансування заходів щодо реалізації Програми з благоустрою міста Рахів на 2014-2015рр.  :

Викласти в новій редакції

Найменування робіт та заходів

Джерело фінансування

Фінансування, грн.

2014 р.

2015р.

1

2

4

6

7

П. 5 обслуговування зовнішнього освітлення в т. ч. придбання матеріалів Міський бюджет 99000

 

99000

 

6. Затвердити „Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові на 2015рік” (Додаток №2 до рішення)

7. Затвердити  зміни в рішення №277 від 16.01.2012 року „Про затвердження програм соціально-культурного розвитку на 2012-2015рр.”  з внесеними змінами рішеннями №470 від 04.01.2013р., №491 від 14.02.13 року, №501 від 22.03.2013, №627 від 14.02.2014року, №656 від 08.05.2014 року, №694 від 23.07.14 року та  викласти перелік програм в наступній редакції:

–  програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2012-2015рр.;

– підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2012-2015рр.;

–  програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр.;

– програма благоустрою міста на 2012-2015рр.

– програма фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2015р.

– програма фінансової допомоги  МКП ,,Рахівомунсервіс” на 2013-2015р.

– програма щодо забезпечення громадського порядку на території м. Рахів на 2014-2015рр.

– програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові на 2015рік.

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №774

м. Рахів

Про затвердження розміру

допомоги на поховання

Відповідно до Закону України „Про поховання та похоронну справу”, постанови Кабінету Міністрів України №99 від 31 січня 2007р., керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

в и р і ш и л а:

1.  Затвердити розмір виплати допомоги на поховання померлої особи, яка ніде не працювала в сумі 1000,00 (одна тисяча) гривень, виконавцю волевиявлення померлого або особі,  яка  зобов’язалася поховати померлого.

2. Внести відповідні зміни до Програми підтримки соціально-незахищених верств населення міста на 2012-2015рр.

 

Міський голова                                                           Я. В. Думин

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від  29 січня 2015  року  №775

м. Рахів

Про встановлення нормативної вартості

харчування дітей в дошкільних навчальних

закладах освіти

У відповідності до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні, керуючись Законом України “Про дошкільну освіту”, ст. 29 Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28.12.2014 №76-VIII, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Встановити нормативну вартість харчування однієї дитини  в дошкільних закладах освіти  з 01.01.2015 рік в розмірі 17,00 грн. на день.

2. Встановити, що батьки, або особи, що їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в дошкільних закладах освіти в розмірі 60% вартості від загальної  вартості харчування на день.

3. Надати пільгу в розмірі 50% по оплаті за харчування дітей в дошкільних закладах освіти  батькам або особам, що їх замінюють:

–  багатодітних сімей (3-є і більше дітей ) ;

– сімей у яких рівень доходів належить до малозабезпечених;

– сімей, які потерпіли внаслідок катастрофи на АЕС;

– дітям – напівсиротам,  сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,  дітям-інвалідам;

– одиноким матерям;

– учасникам бойових дій АТО.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера Тушер В.В. та завідувачів дошкільних навчальних закладів.

 

Міський  голова                                                              Я.В.Думин

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №776

м. Рахів

Про структуру, чисельність

виконавчого апарату ради та

встановлення умов оплати праці

Відповідно до статей 11,26, 54 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”,  міська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити структуру та чисельність  виконавчого апарату міської ради   згідно додатку №1.

         2.Міському голові та заступникам міського голови, секретарю у відповідності до Постанови КМ України №268 від 09 березня 2006 року затвердити:

2.1 Надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50% та щомісячну премію в розмірі 40% від посадового окладу.

2.2. Премію до професійних, державних  свят та ювілейних дат за рахунок фонду преміювання та економії фонду заробітної плати в розмірі посадового окладу;

2.3. матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати;

2.4. матеріальну допомогу на вирішення соціальних проблем в розмірі середньомісячної плати в  межах  фонду заробітної плати.

3. Проводити виплату іншим працівникам надбавки за високі досягнення в праці або виконання особливо важливої роботи, преміальних, надання матеріальної допомоги та іншого преміювання за розпорядженням міського голови в межах фонду преміювання та економії фонду заробітної плати.

 

Міський  голова                                                Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №777

м. Рахів

 

Про затвердження  Положення  «Про порядок

звільнення від сплати  окремих житлово-комунальних

послуг учасників АТО та членів їх сімей»

 

 

Відповідно до рішення міської ради від 18.12.2014 року № 763 «Про звільнення від сплати комунальних послуг учасників АТО та членів їх сімей» та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

  1.Затвердити Положення «Про порядок звільнення від сплати  окремих житлово-комунальних  послуг учасників АТО та членів їх сімей» згідно з додатком.

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

            Додаток   №1                                                                   до рішення міської ради  №777

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок звільнення від сплати  окремих житлово-комунальних  послуг учасників АТО та членів їх сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Рахів від сплати за житлово-комунальні послуги (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів)  на перше півріччя 2015 року.

 

1. Положення Про порядок звільнення від сплати  окремих житлово-комунальних  послуг учасників АТО та членів їх сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Рахів від сплати за житлово-комунальні послуги (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів)  на перше півріччя 2015 року. (надалі – Положення) визначає порядок звільнення учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції, які зареєстровані та/або є власниками житла у Рахові, від сплати за вищенаведені житлово-комунальні послуги (надалі – Пільга).

2. Учасниками антитерористичної операції (надалі – Учасник АТО) цим Положенням вважаються усі особи, котрі задіяні в антитерористичній операції, а саме:

2.1. Особи, котрі є добровольцями у батальйонах в підпорядкуванні Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та проходили службу в зоні АТО.

2.2. Особи, мобілізовані/призвані/відряджені/направлені на військову чи іншу спеціалізовану службу Міністерством оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами, тощо), Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій в період з 1 березня 2014р. та проходили службу в зоні АТО.

  3. Під сім’єю учасника АТО маються на увазі: чоловік, дружина, діти, діти під опікою, батьки, бабусі, дідусі, брати, сестри а також інші особи, які спільно проживають з учасником АТО і ведуть з ним спільне господарство (для сім`ї загиблого – спільно проживали з учасником АТО і вели з ним спільне господарство).

 4. Пільга надається:

4.1. На повну вартість нарахувань послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивезення твердих побутових відходів по квартирі/будинку (незалежно від її площі), у котрій зареєстрований (або не зареєстрований, але є її/його власником) особисто учасник АТО, загиблий учасник АТО або хтось з членів сім’ї, зазначених в п.3 Положення.

4.2. Пільга надається на суму нарахувань послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в межах  норм споживання залежно від кількості зареєстрованих мешканців, у котрій зареєстрований (або не зареєстрований, але є її/його власником) особисто учасник АТО, загиблий учасник АТО або хтось з членів сім’ї, зазначених в п.3 Положення.

5. Якщо учасник АТО та члени його сім’ї зареєстровані за різними адресами тоді пільга може бути нарахована лише на одне житлове приміщення на вибір заявника.

6. Для одержання Пільги, будь-хто з повнолітніх членів сім’ї згідно пункту 3 даного Положення, подають заяву встановленої форми (додаток 1 до цього Положення), виконавчому комітету Рахівської міської ради.

7. До заяви додаються такі документи:

7.1. Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) заявника. У випадку якщо заявником є не особисто учасник АТО, то рекомендовано (не обов’язково) надати копію паспорта  учасника АТО або вказати у Заяві в полі «Інша інформація» його паспортні дані (серія, номер, коли і ким виданий, дата народження).

7.2. Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) учасника АТО та заявника.

7.3. Оригінал довідки про склад сім’ї по будинку/квартирі.

7.4. Довідка, видана та скріплена печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами, тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами (надалі – уповноважені органи) про те, що особа  проходила службу в зоні АТО.

7.5. Копія свідоцтва про шлюб або інші документи, що підтверджують родинні стосунки (при потребі, для осіб, зазначених у пункті 3 цього Положення).

7.6. Копія свідоцтва про смерть (для членів сім’ї загиблих під час участі в антитерористичній операції).

8. У випадку відсутності реєстрації у місті Рахів і учасника АТО або усіх членів його сім’ї при наявності у когось з них власного житла у місті Рахів , згідно п.3 Положення, не є підставою для відмови в наданні Пільги.

9. У випадку відмови у наданні Пільги заявника (члена АТО або членів його сім’ї, котрі звернулись за одержанням Пільги) запрошують на засідання виконавчого комітету  з метою публічного пояснення причини відмови та рекомендацій щодо усунення перешкод в одержанні Пільги.

10. Під час подання копій документів заявники надають їх оригінали для огляду та засвідчення їх копій.

11. Заява, оформлена належним чином (зокрема, з долученням усіх необхідних документів або за відсутності їх з письмовим поясненням причини відсутності таких документів), є підставою розгляду виконавчого комітету щодо прийняття рішення щодо надання Пільги.

12. У місячний термін з моменту надходження звернення виконавчий комітет зобов’язаний його розглянути і, у випадку прийняття позитивного рішення, у 5-денний термін передати дане рішення надавачам послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізованого водопостачання та водовідведення,  вивезення твердих побутових відходів для звільнення від сплати.

13. У разі, якщо до заяви не додані всі необхідні документи, або додані документи, оформлені неналежним чином, тощо, виконавчий комітет , протягом 10 робочих днів з дня прийняття заяви надає відповідь заявнику, у якій обґрунтовує відмову у наданні Пільги у зв’язку з відсутністю передбачених цим Положенням документів, неналежним їх оформленням, тощо, із зазначенням вичерпного переліку відсутніх документів, неналежно оформлених, тощо.

14. Надавачі  послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та вивезення твердих побутових відходів на І- півріччя 2015 року, за необхідності, мають право відносити суми коштів на вищенаведене звільнення, на свої витрати.

15. Головному бухгалтеру  в проекті рішення міської ради «Про міський  бюджету на 2015р.» передбачити кошти для відшкодування витрат учасників антитерористичної операції, членів  їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Рахів  надавачам послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів  на І-півріччя 2015 року.

 Секретар ради                                                                  І.П.Сенюк

 

Додаток № 1 до Положення

Міському голові  Думину Я. В.

від _________________________________

_____________________________________

прізвище  ,ім’я по –батькові учасника антитерористичної операції або уповноваженого представник сім”ї  (вказати ким доводиться )

______________________________________________________

адреса, контактний телефон

 

ЗАЯВА

Прошу звільнити від оплати житлово-комунальних послуг по квартирі/будинку за адресою _____________________________________________, а саме: утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізованого водопостачання й водовідведення, вивезення твердих побутових відходів у період на 1-ше півріччя 2015 року (надалі – Пільга).

Я усвідомлюю, що надані мною відомості про склад сім’ї, соціальний статус, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на звільнення від сплати за у тримання будинків і споруд та прибудинкових територій, централізованого водопостачання та водовідведення,  вивезення твердих побутових відходів будуть перевірені згідно з законодавством України.

Я попереджений про  можливу відмову у наданні Пільги, у разі подання неповної та/або недостовірної чи невідповідної інформації, передбаченої Положенням «Про Про порядок звільнення від сплати  окремих житлово-комунальних  послуг учасників АТО та членів їх сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м. Рахів від сплати за житлово-комунальні послуги (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих побутових відходів)  на перше півріччя 2015 року.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, з метою забезпечення реалізації мого звернення, даю згоду на обробку своїх персональних даних.

До заяви додаю (слід відмітити пункти, у котрих зазначаються надані документи):

 • Копію паспорта учасника АТО.
 • Ідентифікаційний код учасника АТО.
 • Копія паспорта члена сім’ї, котрий звертається від імені учасника АТО.
 • Копія ідентифікаційного коду члена сім’ї, котрий звертається від імені учасника АТО.
 • Оригінал довідки про склад сім’ї по квартирі.
 • Довідка, що засвідчує участь в АТО.
 • Копія свідоцтва про шлюб учасника АТО та/або членів сім’ї (у випадку необхідності перевірки родинних стосунків).
 • Копія свідоцтва про народження.
 • Копія свідоцтва про смерть.
 • ________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________
 • ________________________________________________________________________

Інша інформація (за потреби): _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“_____” __________ 201__ р.                                    ____________(підпис заявника або уповноваженого представника)

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №778

м. Рахів

 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення

міської ради 6-го скликання від 28 грудня 2010 року №35

„Про затвердження збору за провадження деяких

видів підприємницької  діяльності та відповідного

Положення”

 

У відповідності до  ст.ст. 7,8,10, п.12.3 ст.12 Податкового  Кодексу, ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради 6-го скликання від 28 грудня 2010 року №35 „Про затвердження збору за провадження деяких видів підприємницької  діяльності та відповідного Положення”.

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №779

м. Рахів

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,

відмінне  від  земельної  ділянки

 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України, статтею  26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статтями  7, 8, 10, 12, 14, 266 Податкового кодексу України,  Законом України «Про  внесення  змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», міська рада

 

в и р і ш и л а :

            1. Встановити  на території міста Рахів  податок  на   нерухоме  майно, відмінне  від  земельної ділянки згідно з додатками №1 – №3.

2. Дане рішення оприлюднити на офіційній сторінці Рахівської міської ради в мережі Інтернет у десятиденний термін з дня прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

 

            Додаток  №1                                                                     до рішення міської ради  №779

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

 

 

ПОДАТОК  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО, ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОГО  ПОДАТКУ

 

 1.   Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

        2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Об’єкти житлової нерухомості – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

1. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

2. Садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

3. Дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку».

Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі, готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.2. Не є об’єктом оподаткування:

          об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади,  органів  місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

будівлі дитячих будинків сімейного типу;

гуртожитки;

житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   міської ради;

об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та  особам  з їх  числа,  визнаним    такими    відповідно    до    закону,   дітям – інвалідам,  які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

         4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 80 кв. метрів;

б)для житлового будинку/будинків незалежно від їх   кількості –  на 200кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх  часток), –  на  280 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

4.2. Пільги із податку шляхом звільнення від сплати надаються на:

– об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості  що перебувають  у власності  релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

– господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, тощо.

–  підвальні приміщення, через які проходять  загальні будинкові інженерні мережі житлово-комунального господарства  та не використовуються в комерційні діяльності.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої даним рішенням  Рахівської міської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 5. Ставка податку

5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на    01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування і  визначені в додатках 2, 3 до рішення.

 6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшення відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту  4.1 пункту  4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4  додатка 1 до рішення та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  додатка 1 до рішення  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього

підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають  у  власності  фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом

за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого   згідно  з  підпунктом   7.1  пункту  7  додатка 1   до рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема,  Рахівської міської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних

документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи,

що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на

перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

9. Порядок сплати податку

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  міського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до  30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

   Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

Секретар ради                                                        І.П. Сенюк

 

 

            Додаток  №2                                                                    до рішення міської ради  №779

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

 

Розміри ставок

податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельного податку,  для об’єктів  житлової  нерухомості

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку, відсотки

1.
Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень

 0,2

2.
Квартира   -  ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання

0,2

3.
Прибудова  до  житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

 0,2

4.
Котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої  житлової  площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною  ділянкою

 0,2

5.
Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів

  0,2

6.
Садові  будинки - будинки для літнього (сезонного) використання, які  в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не  відповідають нормативам, установленим для  житлових будинків

0,2

7.
Дачні будинки -житлові будинки для використання протягом року з метою позаміського відпочинку

0,2Секретар ради                                                                  І.П.Сенюк

 

 

 

            Додаток  №3                                                                     до рішення міської ради  №779

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

 

Розміри ставок   податку  на нерухоме  майно, відмінне  від  земельного податку,  для об’єктів нежитлової  нерухомості

Типи об’єктів  нежитлової нерухомості

 

Ставка податку, відсотки

1.
Будівлі (приміщення) готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку
 

0,2

2.
Будівлі (приміщення) офісні – будівлі (приміщення) фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі (приміщення), будівлі (приміщення)  для конторських та адміністративних цілей
 

0,2

3.
Будівлі (приміщення) торговельні - торгові центри, магазини,  універмаги, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі (приміщення) підприємств побутового обслуговування, трансформаторні підстанції
 

0,2

4.
Гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки
 

0,2

5.
Інші будівлі (приміщення)

0,2

 

 Секретар ради                                                                  І.П.Сенюк

 

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №780

м. Рахів

 

Про встановлення транспортного

податку

Керуючись ст. 140, 143, 144 Конституції України, ст. 7, 12, 267 Податкового кодексу України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Встановити на території м. Рахів транспортний податок згідно з додатком.

2. Дане рішення оприлюднити на офіційній сторінці Рахівської міської ради в мережі Інтернет у десятиденний термін з дня прийняття.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

            Додаток                                                                    до рішення міської ради  №780

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

Транспортний податок

1. Платники податку

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в м. Рахів згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

2. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, які використовувалися до 5 років і мають об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.

3. База оподаткування

Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.

4. Пільги із сплати податку

Пільги зі сплати податку – відсутні.

5. Ставка податку

 

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2 цього додатку.

 

6. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим Кодексом, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

8. Порядок сплати

Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

10. Інше

Питання щодо адміністрування транспортного податку, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

Секретар ради                                                                  І.П.Сенюк

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №781

м. Рахів

 

Про встановлення розмірів ставок

єдиного податку

 

Керуючись статтями 140, 143, 144 Конституції України,  статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України зі змінами та доповненнями,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Встановити ставки єдиного податку для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, згідно з додатками №№ 1, 2.

2.Визнати таким що втратило чинність, рішення міської ради № 465 від 26.12.2012 року з внесеними змінами.

3.Дане рішення оприлюднити в засобам масової інформації у десятиденний термін після його прийняття.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  питань бюджету, тарифів та цін.

 

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

 

            Додаток №1                                                               до рішення міської ради  №781

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

  ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 

1. Платники єдиного податку

Суб»єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

1)перша група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та /або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2)друга група – фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

3)третя група – фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб»єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

4)четверта група – сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  – фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

 

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Не  можуть  бути  платниками  єдиного  податку  суб»єкти господарювання, які визначені пунктом 291.5 та  291.51 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         3. Ставки єдиного податку.

3.1. Ставки  єдиного  податку для платників першої-другої груп  встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року  (далі –  мінімальна  заробітна плата),  та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються  для  фізичних осіб – підприємців,  які здійснюють господарську діяльність,  залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць згідно додатку № 2.

3.3. Відсоткові ставки єдиного податку для платників єдиного податку для третьої-четвертої  груп встановлюються у розмірах, визначених пунктами  293.3, 293.9  статті 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.5 У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або  міської  ради  застосовується  максимальний  розмір  ставки

єдиного  податку,  встановлений  статтею 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік, для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал,  що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податкувизначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

7. Особливості нарахування сплати та подання звітності з окремих податків і зборівплатниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим  кодексом України.

 

 

Секретар ради                                                            І.П.Сенюк

 

 

 

            Додаток   №2                                                      до рішення міської ради  №781

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

Перелік

видів підприємницької діяльності, які можуть здійснювати діяльність на умовах сплати єдиного податку, а також ставки єдиного податку від розміру мінімальної заробітної плати

КВЕД ДК 009: 2005

КВЕД ДК 009: 2010_

Перша група ,%

Друга група,%

Код

Найменування

Код

Найменування

01.12.0

Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур та насіння олійних культур

20
01.13 Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
01.25 Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів
01.28 Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур
01.30 Відтворення рослин
01.64 Оброблення насіння для відтворення
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів

01.13.0

Вирощування фруктів, ягід, горіхів, культур для виробництва напоїв і прянощів

01.21 Вирощування винограду

20
01.22 Вирощування тропічних та субтропічних фруктів
01.23 Вирощування цитрусових
01.24 Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів
01.25 Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів
01.26 Вирощування олійних плодів
01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв
01.28 Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур
01.63 Післяурожайна діяльність
01.64 Оброблення насіння для відтворення
02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів
11.02 Виробництво виноградних вин

 

10.83 Виробництво чаю та кави   10

01.21.0

Розведення великої рогатої худоби

01.41 Розведення молочної великої рогатої худоби

20
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

01.22.0

Розведення овець, кіз, коней

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих

20
01.45 Розведення овець та кіз
01.49 Розведення інших тварин

02.01.1

Лісівництво та лісозаготівлі

01.29 Вирощування інших багаторічних культур

20
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
02.20 Лісозаготівлі
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво

05.01.0

Рибальство; надання послуг у рибальстві

03.11 Морське рибальство

15
03.12 Прісноводне рибальство
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та

05.02.0

Рибництво; надання послуг у рибництві

03.21 Морське рибництво (аквакультура)

15
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)

15.13.0

Виробництво м’ ясних продуктів

10.13 Виробництво м’ясних продуктів

20
10.85 Виробництво готової їжі та страв
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

15.20.0

Виробництво рибних продуктів

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків

15
10.85 Виробництво готової їжі та страв

15.41.0

Виробництво нерафінованих олії та жирів 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів   15
15.61.0 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості   15

15.81.0

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок нетривалого зберігання

20
10.85 Виробництво готової їжі та страв
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань

15.82.0

Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання 10.72 Виробництво сухарів та сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів та тістечок тривалого зберігання   20

15.85.0

Виробництво макаронних виробів

10.73 Виробництво макаронних виробів, кускуса та подібних борошняних виробів

20
10.85 Виробництво готової їжі та страв

15.98.0

Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки   20

17.40.0

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

20
32.50 Виробництво медичних та стоматологічних інструментів та матеріалів
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання
95.29 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку
17.51.0 Виробництво килимів та килимових виробів 13.93 Виробництво килимів та килимових виробів   20
18.22.0 Виробництво верхнього одягу 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу   20
18.23.0 Виробництво спіднього одягу 14.14 Виробництво спіднього одягу   20

18.30.0

Виробництво хутра та виробів з хутра

13.20 Ткацьке виробництво

20
13.91 Виробництво трикотажного та в’язаного полотна
14.20 Виробництво виробів з хутра
15.11 Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

20.10.0

Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво   20

20.30.0

Виробництво дерев’ яних будівельних конструкцій та столярних виробів

16.22 Виробництво щитового паркету

20
16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів
41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель
43.32 Установлення столярних виробів
43.91 Покрівельні роботи

20.40.0

Виробництво дерев’яної тари

16.24 Виробництво дерев’яної тари

20
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання

20.51.0

Виробництво інших виробів з деревини 16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

15
32.99 Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання

22.11.0

Видання книг 32.99 Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань

20
58.11 Видання книг
58.12 Видання довідників та каталогів

22.12.0

Видання газет 58.13 Видання газет   20

22.13.0

Видання журналів та періодичних публікацій 58.14 Видання журналів та періодичних видань   20

24.14.0

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів   20
20.14 Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції    

26.15.0

Виробництво та оброблення інших скляних виробів 23.19 Виробництво та оброблення інших скляних виробів, включаючи технічні

17
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання
33.20 Монтаж (установлення) машин та устатковання

26.40.0

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини

20
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання
33.20 Монтаж (установлення) машин та устатковання
26.61.0 Виробництво виробів з бетону для будівництва 23.61 Виробництво виробів з бетону для будівництва   20

26.66.0

Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу 23.69 Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу   20

26.70.0

Оброблення декоративного та будівельного каменю 23.70 Оброблення декоративного та будівельного каменю   20

28.22.0

Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення

25.21 Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення

20
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.20 Монтаж (установлення) машин та устатковання

28.52.0

Загальні механічні операції

25.62 Механізоване оброблення металевих виробів

20
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання промислововго призначення

28.63.0

Виробництво замків

25.72 Виробництво замків та дверних петель

20
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
33.20 Монтаж (установлення) машин та устатковання

28.73.0

Виробництво виробів з дроту 25.93 Виробництво виробів з дроту, ланцюгів та пружин   20
29.32.1 Виробництво інших машин та устатковання для сільського та лісового господарства 28.30 Виробництво машин та устатковання для сільського та лісового господарства   20

29.43.2

Ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів

28.29 Виробництво інших машин та устатковання загального призначення, не віднесених до інших угруповань

20
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання промислововго призначення
33.20 Монтаж (установлення) машин та устатковання

28.93 Виробництво машин та устатковання для виготовлення харчових продуктів, напоїв і перероблення тютюну

36.14.0

Виробництво інших меблів

31.09 Виробництво інших меблів

20
95.24 Ремонт меблів

36.30.1

Виробництво музичних інструментів 32.20 Виробництво музичних інструментів   20

36.30.2

Ремонт, обслуговування та установлення музичних інструментів

33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устатковання

10

20
33.20 Монтаж (установлення) машин та устатковання
95.29 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

45.21.1

Будівництво будівель 41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель   20

45.22.0

Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель

43.91 Покрівельні роботи

20
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесені до інших угруповань

45.23.0

Будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд

41.20 Будівництво житлових та нежитлових будівель

20
42.11 Будівництво доріг та автострад
42.12 Будівництво шляхів залізниць та метрополітену
42.99 Будівництво інших споруд, не віднесених до інших угруповань

45.25.4

Монтаж металевих конструкцій 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесені до інших   20

45.31.0

Електромонтажні роботи

43.21 Електромонтажні роботи

20
43.22 Монтаж водопровідно-каналізаційних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші монтажні роботи
80.20 Обслуговування охоронних систем

45.32.0

Ізоляційні роботи 43.29 Інші монтажні роботи   20

45.33.1

Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря 43.22 Монтаж водопровідно-каналізаційних мереж, систем опалення та кондиціонування   20

45.33.2

Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи 43.22 Монтаж водопровідно-каналізаційних мереж, систем опалення та кондиціонування   20

45.34.0

Інші монтажні роботи

43.21 Електромонтажні роботи

20
43.29 Інші монтажні роботи

45.41.0

Штукатурні роботи 43.31 Штукатурні роботи   20

45.42.0

Столярні та теслярські роботи 43.32 Установлення столярних виробів   20
45.43.0 Покриття підлог та облицювання стін 43.33 Покриття підлоги та облицювання стін   20
45.44.0 Малярні роботи та скління 43.34 Малярні роботи та скління   20

50.20.0

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10

20
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

50.30.2

Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів   20

51.11.0

Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами   20

51.14.0

Посередництво в торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками   20

51.19.0

Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту   20

51.23.0

Оптова торгівля живими тваринами 46.23 Оптова торгівля живими тваринами   20

51.38.0

Оптова торгівля іншими продуктами харчування 46.31 Оптова торгівля фруктами та овочами

20
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, включаючи рибу, ракоподібних та молюсків

51.47.9

Оптова торгівля іншими непродовольчими товарами споживчого призначення, н. в. і. г. 46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами, електронною апаратурою для приймання, запису та відтворення звуку і зображення побутового призначення

20
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

51.53.1

Оптова торгівля деревиною 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням   20

51.53.2

Оптова торгівля будівельними матеріалами 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням   20

51.53.3

Оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням   20

51.82.0

Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості та будівництва 46.63 Оптова торгівля машинами та устаткованням для добувної промисловості й будівництва   20

51.90.0

Інші види оптової торгівлі 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля   20

52.11.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 47.11 Роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами   20

52.12.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту 47.19 Інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах   20

52.21.0

Роздрібна торгівля фруктами та овочами, включаючи картоплю 47.21 Роздрібна торгівля фруктами та овочами у спеціалізованих магазинах   20

52.22.0

Роздрібна торгівля м’ ясом та м’ясними продуктами 47.22 Роздрібна торгівля м’ясом та м’ясними продуктами у спеціалізованих магазинах   20

52.23.0

Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами 47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками у спеціалізованих магазинах   20
52.24.0 Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами у спеціалізованих магазинах   20

52.27.1

Роздрібна торгівля молоком, молочними продуктами та яйцями 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування у спеціалізованих магазинах   20

52.31.0

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами у спеціалізованих магазинах   20

52.32.0

Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами 47.74 Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними товарами у спеціалізованих магазинах   20

52.33.0

Роздрібна торгівля косметичними та парфумерними товарами 47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями у спеціалізованих магазинах   20
52.41.0 Роздрібна торгівля текстильними та галантерейними товарами 47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами у спеціалізованих магазинах   20
52.42.0 Роздрібна торгівля одягом 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах   20
52.43.0 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами 47.72 Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами у спеціалізованих магазинах   20

52.44.1

Роздрібна торгівля меблями 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому у спеціалізованих магазинах   20

52.45.0

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами, радіо- та телеапаратурою

47.43 Роздрібна торгівля електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису та відтворення звуку і зображення у спеціалізованих магазинах

20
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами у спеціалізованих магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому у спеціалізованих магазинах
47.63 Роздрібна торгівля музичними та відеозаписами у спеціалізованих магазинах

52.46.0

Роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами у спеціалізованих магазинах   20

52.47.0

Роздрібна торгівля книгами, газетами та канцелярськими товарами

47.61 Роздрібна торгівля книгами у спеціалізованих магазинах

12
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами у спеціалізованих магазинах

52.48.1

Роздрібна торгівля офісним та комп’ютерним устаткованням

47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням та програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

20
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому у спеціалізованих магазинах

52.48.3

Роздрібна торгівля фотографічним, оптичним та точним устаткованням 47.78 Роздрібна торгівля іншими неуживаними товарами у спеціалізованих магазинах   12

52.48.9

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.

47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

20
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін та підлоги у спеціалізованих магазинах
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками у спеціалізованих магазинах
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими неуживаними товарами у спеціалізованих магазинах  

52.50.0

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами у магазинах   15

52.62.0

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках

47.81 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках харчовими продуктами, напоями і тютюновими виробами 10 20
47.82 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
47.89 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами

52.63.0

Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г.

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами у магазинах   15
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, лотками та ринками

52.71.1

Ремонт взуття 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10 15

52.71.2

Ремонт виробів зі шкіри та інших матеріалів 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10 15

52.72.1

Ремонт радіотелевізійної аудіо- та відеоапаратури 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису та відтворення звуку і зображення 10 15

52.72.2

Ремонт інших побутових електричних товарів 95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 10 15

52.73.1

Ремонт годинників 95.25 Ремонт годинників та ювелірних виробів 10 15

52.73.2

Ремонт ювелірних виробів 95.25 Ремонт годинників та ювелірних виробів 10 15

52.74.1

Ремонт та перероблення одягу

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10 15
95.29 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

52.74.9

Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

13.30 Оздоблення тканин та текстильних виробів 10 15
95.12 Ремонт обладнання зв’язку
95.29 Ремонт інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

55.10.0

Діяльність готелів 55.10 Діяльність готелів та подібних засобів розміщення   20

55.21.0

Надання місць молодіжними і гірськими туристичними базами

55.20 Діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого короткотермінового проживання

20
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

55.23.0

Надання інших місць для тимчасового проживання, н. в. і. г.

55.20 Діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого короткотермінового проживання

20
55.90 Діяльність інших засобів розміщення

55.30.1

Діяльність ресторанів 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування   20

55.30.2

Діяльність кафе 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування   20

55.40.0

Діяльність барів 56.30 Обслуговування напоями   20

55.51.0

Діяльність їдалень 56.29 Інша діяльність з постачання готової їжі   15

60.21.1

Діяльність автомобільного регулярного транспорту

   

20
   

60.22.0

Діяльність таксі

      12

60.23.0

Діяльність нерегулярного  пасажирського транспорту

      20

60.24.0

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

49.41 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

20
49.42 Надання послуг з вивезення відходів

63.11.0

Транспортне обслугоувння вантажів 52.24 Транспортне оброблення вантажів   20

63.40.0

Організація перевезення вантажів

52.29 Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

20
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

66.01.0

Страхування життя та накопичення

65.11 Страхування життя

20
65.20 Перестрахування

66.03.0

Інші послуги у сфері страхування

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

20
65.20 Перестрахування

67.20.0

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди

20
66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

70.11.0

Організація будівництва об’єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду

41.10 Організація будівництва будівель

20
42.11 Будівництво доріг та автострад
42.12 Будівництво шляхів залізниць та метрополітену
42.13 Будівництво мостів та тунелів
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електрифікації та телекомунікації (електрозв’язку)
42.91 Будівництво водних споруд
42.99 Будівництво інших споруд, не віднесених до інших угруповань
70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна   20
70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна   20

71.21.0

Оренда інших наземних транспортних засобів та устатковання

77.12 Оренда вантажних автомобілів   20
77.39 Оренда інших машин, устатковання і товарів, не віднесених до інших угруповань    

71.31.0

Оренда сільськогосподарських машин та устатковання 77.31 Оренда сільськогосподарських машин та устатковання   20

71.32.0

Оренда будівельних машин та устатковання

77.32 Оренда будівельних машин та устатковання

20
77.39 Оренда інших машин, устатковання і товарів, не віднесених до інших угруповань

71.34.0

Оренда інших машин та устатковання

71.34.0

Здавання під найом інших машин та устаткування   20

71.40.0

Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку

10

15
77.22 Прокат відеозаписів та дисків
77.29 Прокат інших побутових виробів та предметів особистого вжитку

72.10.0

Консультування з питань інформатизації 62.02 Консультування з питань інформатизації   20

72.50.1

Ремонт і технічне обслуговування офісної техніки

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання промислововго призначення   15
95.11 Ремонт комп’ютерів та периферійного устатковання    

72.50.2

Ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки 95.11 Ремонт комп’ютерів та периферійного устатковання   20

74.11.1

Адвокатська діяльність 69.10 Діяльність у сфері права   20

74.12.0

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультування з питань оподаткування   20

74.13.0

Дослідження кон’ юнктури ринку та виявлення суспільної думки 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки   20

74.14.0

Консультування з питань комерційної діяльності та управління

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

20
70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та управління
74.90 Інша професійна та науково-технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

74.20.1

Діяльність у сфері інжинірингу

71.11 Діяльність у сфері архітектури

20
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, надання послуг з технічного консультування

74.20.3

Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології

74.20 Діяльність у сфері фотографії

20
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

74.40.0

Рекламна діяльність

73.11 Рекламні агентства

20
73.12 Посередництво у розміщенні реклами у засобах масової інформації

74.60.0

Проведення розслідувань та забезпечення безпеки

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

20
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
80.20 Обслуговування охоронних систем
80.30 Проведення розслідувань

74.70.0

Прибирання виробничих та житлових приміщень, устатковання та транспортних засобів

81.21 Загальне прибирання будинків

15
81.22 Інша діяльність з прибирання будинків та промислових об’єктів
81.29 Інші види діяльності з прибирання

74.81.0

Діяльність у сфері фотографії 74.20 Діяльність у сфері фотографії 10 15

74.82.0

Пакування 82.92 Пакування 10 15

74.85.0

Надання секретарських послуг та послуг з перекладу

74.30 Надання послуг з перекладу

15
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
82.19 Фотокопіювання, підготовка документів та інша спеціалізована допоміжна діяльність в офісах
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань

74.87.0

Надання інших комерційних послуг

59.20 Видання звукозаписів

15
63.99 Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань
74.10 Спеціалізована діяльність з дизайну
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами
82.30 Організація конгресів та торговельних виставок
82.91 Діяльність агентств зі збирання платежів та бюро кредитних історій
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань

85.12.0

Медична практика

86.21 Загальна медична практика

20
86.22 Спеціалізована медична практика

85.13.0

Стоматологічна практика 86.23 Стоматологічна практика   20

85.20.0

Ветеринарна діяльність 75.00 Ветеринарна діяльність   20

90.03.0

Прибирання сміття, боротьба із забрудненням та подібні види діяльності

38.11 Збирання безпечних відходів

20
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами
81.29 Інші види діяльності з прибирання

92.20.0

Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення

59.11 Виробництво кінофільмів, відео та телевізійних програм

20
59.20 Видання звукозаписів
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення
60.20 Створення і трансляція телевізійних програм

92.31.2

Реставраційна діяльність 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність   20

92.34.0

Інша видовищно-розважальна діяльність

79.90 Надання інших послуг з бронювання та пов’язана з цим діяльність

20
85.52 Освіта у сфері культури
90.01 Театральна та концертна діяльність
90.02 Діяльність з підтримки театральних та концертних заходів
93.29 Організація інших видів відпочинку та розваг

92.62.0

Інша діяльність у сфері спорту

79.90 Надання інших послуг з бронювання та пов’язана з цим

15
85.51 Освіта у сфері спорту та у розважальних цілях
93.11 Діяльність спортивних споруд
93.12 Діяльність спортивних клубів
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
93.29 Організація інших видів відпочинку та розваг

93.01.2

Чищення та фарбування текстильних та хутряних виробів 96.01 Прання та хімчистка текстильних та хутряних виробів 10 15

93.02.0

Надання послуг перукарнями та салонами краси 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10 15

93.03.0

Організація поховань та надання пов’язаних з ними послуг 96.03 Організація поховань та надання супуьніх послуг 10 15

93.04.0

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту

93.13 Діяльність фітнес-центрів   15
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

93.05.0

Надання інших індивідуальних послуг

85.51 Освіта у сфері спорту та у розважальних цілях 10 15
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, не віднесених до інших угруповань

95.00.0

Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 10 15

       

       

 

 

Секретар ради                                                   І.П.Сенюк

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №782

м. Рахів

 

Про   встановлення   акцизного податку

в частині реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів

 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями  7, 8, 9, 12, 14, 212 – 215 Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Встановити на території міста Рахів акцизний податок  в частині реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно  додатку.

2. Дане рішення оприлюднити на офіційній сторінці Рахівської міської ради  в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

 

 

 

            Додаток                                                                     до рішення міської ради  №782

63-ї сесії 6-го скликання                                                                                              від 29.01.2015 р.

АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

В ЧАСТИНІ  РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ

         1. Платники податку

Платниками податку є юридичні та фізичні особи-підприємці, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного.

 

2. Об’єкт оподаткування

         Об’єктом оподаткування є операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного.

 

3. База оподаткування

Базою оподаткування є вартість (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

 

         4. Ставка податку

Ставка податку встановлюється з 01 січня 2015 року у розмірі п’яти відсотків від вартості (з податком на додану вартість) пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного, що реалізуються через роздрібну торговельну мережу.

 

         5. Податковий період

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю.

Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів,  тютюну  та   промислових    замінників    тютюну,   нафтопродуктів, скрапленого газу,

речовин, що використовуються як компонент моторних палив,  палива  моторного  альтернативного  є  дата здійснення розрахункової

операції, відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», а у  разі реалізації товарів фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок є дата надходження оплати за проданий товар.

 

         6. Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем  здійснення  операції з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

7. Строк сплати податку

         Суми податку перераховуються до міського бюджету особами, які здійснюють реалізацію через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, палива моторного альтернативного протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання податкової декларації за місячний податковий період.

 

Інші питання щодо адміністрування акцизного податку в частині реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компонент моторних палив, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим кодексом України.

 

 

 

Секретар ради                                                     І.П.Сенюк

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №783

м. Рахів

 

Про міський бюджет на 2015 рік.

 

У відповідності до п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу,  Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”, рішення районної ради № 410   від 21.01.2015р. “Про районний бюджет на 2015 рік”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2015 рік в сумі  10765000 грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити в сумі 10052800 грн.,  спеціального фонду бюджету – 712200грн. (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2015 рік у сумі 10765000  грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду 9330820 грн. та спеціального фонду – 1434180 грн. (додаток №2).

3. Установити розмір оборотного касового залишку  коштів міського бюджету  в сумі  2000 грн.

4. Затвердити обсяг між бюджетних трансфертів з районного бюджету місцевим на делеговані видатки  в сумі 6534200 грн.

5. Установити:

–  профіцит загального фонду міського    бюджету в сумі 721980грн.

–  дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 721980 грн.

згідно з додатком 5 до цього рішення

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку згідно додатку №3 до цього рішення.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою :

–         оплата праці працівників бюджетних установ;

–         нарахування на заробітну плату ;

–         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–         забезпечення продуктами харчування ;

–         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

–         обслуговування державного боргу;

–         поточні трансферти населенню ;

–          поточні трансферти  місцевим бюджетам .

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету , кошти на реалізацію програм  соціально-культурного розвитку (додаток № 4).

Установити, що у 2015 році фінансування видатків, визначених додатком № 4 проводяться по програмах, затверджених рішення міської ради.

9. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові та першому заступнику міського голови отримувати  у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України,   позики на покриття обсягів тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету  в межах поточного бюджетного періоду із єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного року.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право міському голові  та першому заступнику міського голови , за погодженням із постійною комісією  міської ради з питань бюджету, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначенні  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2015 рік:

–  у частині доходів є надходження, визначені статтею691   Бюджетного кодексу.

– у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу.

– у частині кредитування є надходження, визначені статтею691   Бюджетного кодексу.

13. Надати право міському голові та першому заступнику міського голови у міжсесійний період протягом 2015 року:

– приводити у  відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи та видатки міського бюджету;

– здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих  бюджетів, відповідно до внесених змін законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, обласної, районної ради та районної державної адміністрації;

– здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету за обґрунтуванням.

14.  Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №784

м. Рахів

 

Про затвердження розпоряджень

міського голови та рішень виконавчого

комітету прийнятих в міжсесійний період

 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити розпорядження міського голови :

1.1.З основної діяльності:

– №100 від 08.12.2014 року   – Про скликання 62-ої чергової сесії міської ради.

– № 101 від 08.12.2014 року  – Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду міського бюджету.

– № 102 від 09.12.2014 року   – Про призначення громадських слухань.

– № 103 від 12.12.2014 року   – Про визначення місць торгівлі новорічними ялинками .

– № 104 від 19.12.2014 року   – Про внесення змін до обсягів доходів та видатків загального фонду міського бюджету.

– №105 від 22.12.2014 року    – Про перенесення робочих днів у 2015 році.

 

1.2. Про надання відпусток працівникам виконавчого комітету Рахівської міської ради :

– №54-в від 03.12.2014 року    – Про надання частини щорічної основної відпустки Колісник  Ж.А.

– №55-в від 05.12.2014 року   – Про надання частини щорічної  відпустки Юришинець Г.В.

– № 56-в від 19.12.2014 року   –  Про  надання відпустки без збереження заробітної плати Кирн М.М.

– №57- в від 24.12.2014 року   – Про надання частини щорічної  основної відпустки Слосарчук Н.П.

-№58-в від 26.12.2014 року      – Про  надання частини щорічної  відпустки Юришинець Г.В.

-№59-в від 26.12.2014 року      – Про надання частини щорічної  основної відпустки Гиндрюк Г.І.

– № 60-в від 31.12.2014 року    –  Про надання частини щорічної основної відпустки Колісник  Ж.А.

 

1.3. Про прийняття, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради

– №46-к від 03.12.2014 року     – Про створення робочих місць для громадян направлених із районного центру зайнятості.

– № 47-к від 05.12.2014 року    – Про прийняття на оплачувані громадські роботи .

– №48 -к від 11.12.2014 року    – Про припинення оплачуваних  громадських робіт

– №49- к від 18.12.2014 року   – Про встановлення надбавки та преміювання .

 

2. Затвердити рішення виконавчого комітету :

– № 112 від 23.12.2014 року    – Про затвердження списку громадян,  для

отримання матеріальної допомоги.

 

 

 

Міський  голова                                                          Я.В.Думин

 

 

Рахівська міська рада

шістдесят третя сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  29 січня 2015  року  №785

м. Рахів

 

Про визначення видів суспільно-корисних робіт та

погодження переліку об’єктів для відбування засудженими

особами покарання у виді громадських робіт

 

Розглянувши лист №02/2015 від 05.01.2015 р. начальника Тячівського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції Локота Ю.Ю., з метою ефективного забезпечення виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, участі порушників у суспільно-корисній праці, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

в и р і ш и л а :

1.Визначити види безоплатних суспільно-корисних робіт для відбування засудженими особами покарання у виді громадських робіт, а саме:

– прибирання вулиць, парків, скверів, берегів водойм, інших територій, роботи з благоустрою міста Рахів, косіння та культивація газонів, обрізання кущів та дерев, земельні роботи, роботи з ремонту мереж тепло- та водопостачання, ремонту місцевих ґрунтових доріг, очистка кюветів, узбіч доріг, вантажно-розвантажувальні роботи та інше, що не потребує спеціальної підготовки чи певної кваліфікації.

2. Погодити перелік підприємств, на яких засуджені особи відбуватимуть покарання у виді громадських робіт:

– міське комунальне підприємство „Рахівкомунсервіс”;

– комунальне підприємство „Рахівтепло”.

3. Керівникам підприємств, на об’єктах яких засуджені будуть відбувати покарання у виді громадських робіт, погоджувати заздалегідь з Тячівським міжрайонним відділом кримінально-виконавчої інспекції об’єми робіт і терміни їх виконання.

4. Секретарю міської ради та виконкому Сенюк І.П. направити дане рішення Тячівському міжрайонному відділу кримінально-виконавчої інспекції та керівникам комунальних підприємств.

 

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин