• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради №680 від 26 червня 2014 року м. Рахів Про внесення змін до рішення від 14.02.2014 №630 „Про міський бюджет на 2014 рік”
опубліковано: 07.07.2014р. о 16:31, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

п’ятдесят сьома сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 26 червня 2014  року  №680

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення

від 14.02.2014 №630 „Про міський

бюджет на 2014 рік”

 

У відповідності до статті 77 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про  Державний бюджет України на 2014 рік” від 27 березня 2014 року №1165-VІІ, враховуючи рішення районної ради №366 від 19.06.2014р. “ Про внесення змін до рішення районної  ради від 03.02.2014 №333 „Про районний  бюджет на 2014 рік” та уточнення обсягів районного бюджету на 2014р”, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

Рішення п’ятдесят четвертої  сесії  міської ради шостого скликання від 14.02.2014 року № 630 „Про міський бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами від 08.05.2014 року рішенням №654, викласти у новій редакції:

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2014 рік в сумі  11531437 грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити в сумі 7620700 грн.,  спеціального фонду бюджету – 3910737грн., в тому числі бюджету розвитку –1600000 грн.(додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2014 рік у сумі 13237812  грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду 7874009 грн. та спеціального фонду – 5363803 грн. в тому числі видатки бюджету розвитку -2669695грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток №2,3) та за рахунок додаткових джерел фінансування (додаток №4).

3. Установити розмір оборотного касового залишку  коштів міського бюджету  в сумі  2000грн.


 

2

          4.Затвердити обсяг між бюджетних трансфертів  в сумі 4393537 грн. у тому числі за видами :

4.1. дотацію вирівнювання, що одержується з районного  бюджету  в сумі 2242800рн.;

4.2.додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 200000грн.;

4.3. субвенція з державного  бюджету  місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 492337грн.

4.4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування -1458400грн.

5.Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку з урахуванням змін згідно додатку №5 до цього рішення.

6.Затвердити перелік програм та інших видатків, фінансування яких враховано у обсязі міського бюджету на 2014 рік за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні трансфертів (додаток № 6).

Установити, що у 2014 році фінансування видатків, визначених додатком №4 проводяться по програмах, затверджених рішення міської ради.

7.Затвердити, згідно статті 55 Бюджетного кодексу України, перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою :

–         оплата праці працівників бюджетних установ;

–         нарахування на заробітну плату ;

–         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–         забезпечення продуктами харчування ;

–         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

–         обслуговування державного боргу;

–         поточні трансферти населенню ;

–         поточні трансферти  місцевим бюджетам .

–         фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки.

8. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові та першому заступнику міського голови отримувати:


3

8.1.  позики із єдиного казначейського рахунку на покриття обсягів тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету у 2014 році;

8.2.середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів міського бюджету на 2013 рік,  що враховуються при визначенні обсягу між бюджетних трансфертів, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку без нарахування відсотків за користування цими коштами.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право міському голові  та першому заступнику міського голови , за погодженням із постійною комісією  міської ради з питань бюджету, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

10.  Надати право міському голові у міжсесійний період протягом 2014 року:

– приводити у  відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи та видатки міського бюджету;

– здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих  бюджетів, відповідно до внесених змін законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, обласної, районної ради та районної державної адміністрації;

11.Затвердити  джерела фінансування бюджету міста (Додаток №7)

12. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

 

 

 

Міський голова                                                           Я.В.Думин

 


 

м.Рахів       Додаток №1  
        до рішення міської ради 57-ї сесії .
        від 26.06.2014 р. №680

Доходи бюджет міста  на 2014 рік

         

(грн.)

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6=(гр.3+гр.4)

10000000

Податкові надходження  

5075400,00

1562000,00

1503000,00

6637400,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

3673900,00

0,00

0,00

3673900,00

11010000

Податок на доходи фізичних осіб  

3673900,00

0,00

0,00

3673900,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

3407830,00

0,00

0,00

3407830,00

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

257070,00

0,00

0,00

257070,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

9000,00

0,00

0,00

9000,00

12000000

Податки на власність  

0,00

15000,00

0,00

15000,00

12030000

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 

0,00

15000,00

0,00

15000,00

12030200

Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб)

0,00

15000,00

0,00

15000,00

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 

1214700,00

0,00

0,00

1214700,00

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 

15000,00

0,00

0,00

15000,00

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

15000,00

0,00

0,00

15000,00

13050000

Плата за землю  

1199700,00

0,00

0,00

1199700,00

13050100

Земельний податок з юридичних осіб

320000,00

0,00

0,00

320000,00

13050200

Орендна плата з юридичних осіб

562000,00

0,00

0,00

562000,00

13050300

Земельний податок з фізичних осіб

48000,00

0,00

0,00

48000,00

13050500

Орендна плата з фізичних осіб

269700,00

0,00

0,00

269700,00

18000000

Місцеві податки і збори 

186800,00

1518000,00

1503000,00

1704800,00

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

0,00

3000,00

3000,00

3000,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами

0,00

2700,00

2700,00

2700,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами

0,00

300,00

300,00

300,00

18030000

Туристичний збір 

4800,00

0,00

0,00

4800,00

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

800,00

0,00

0,00

800,00

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

4000,00

0,00

0,00

4000,00

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 

182000,00

15000,00

0,00

197000,00

18040100

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами

66000,00

0,00

0,00

66000,00

18040200

Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами

42000,00

0,00

0,00

42000,00

18040600

Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами

68000,00

0,00

0,00

68000,00

18040700

Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений юридичними особами

5000,00

0,00

0,00

5000,00

18041400

Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридичними особами

1000,00

0,00

0,00

1000,00

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

0,00

15000,00

0,00

15000,00

18050000

Єдиний податок  

0,00

1500000,00

1500000,00

1500000,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

0,00

220000,00

220000,00

220000,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

0,00

1280000,00

1280000,00

1280000,00

19000000

Інші податки та збори 

0,00

29000,00

0,00

29000,00

19010000

Екологічний податок 

0,00

19000,00

0,00

19000,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

0,00

7000,00

0,00

7000,00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти

0,00

2000,00

0,00

2000,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

0,00

10000,00

0,00

10000,00

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища  

0,00

10000,00

0,00

10000,00

19050200

Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища

0,00

10000,00

0,00

10000,00

20000000

Неподаткові надходження  

102500,00

301000,00

0,00

403500,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

47500,00

0,00

0,00

47500,00

21080000

Інші надходження  

47500,00

0,00

0,00

47500,00

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

47500,00

0,00

0,00

47500,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

55000,00

0,00

0,00

55000,00

22090000

Державне мито  

55000,00

0,00

0,00

55000,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

33000,00

0,00

0,00

33000,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

22000,00

0,00

0,00

22000,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

0,00

301000,00

0,00

301000,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

0,00

301000,00

0,00

301000,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

0,00

300000,00

0,00

300000,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ

0,00

1000,00

0,00

1000,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

0,00

97000,00

97000,00

97000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

0,00

97000,00

97000,00

97000,00

33010000

Кошти від продажу землі  

0,00

97000,00

97000,00

97000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

0,00

97000,00

97000,00

97000,00
РАЗОМ ДОХОДІВ  

5177900,00

1960000,00

1600000,00

7137900,00

40000000

Офіційні трансферти  

2442800,00

1950737,00

0,00

4393537,00

41000000

Від органів державного управління  

2442800,00

1950737,00

0,00

4393537,00

41020000

Дотації  

2442800,00

0,00

0,00

2442800,00

41020300

Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів

2242800,00

0,00

0,00

2242800,00

41020600

Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів

200000,00

0,00

0,00

200000,00

41030000

Субвенції  

0,00

1950737,00

0,00

1950737,00

41034400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

0,00

492337,00

0,00

492337,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що є складовою державного фонду регіонального розвитку

0,00

0,00

0,00

0,00

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`я

0,00

1458400,00

0,00

1458400,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ  

7620700,00

3910737,00

1600000,00

11531437,00
           
           
  Секретар ради     І.П.Сенюк  

 

 

 

м.Рахів                   Додаток  №2  
                    до рішення міської ради 57-ї сесії
                    від 26.06.2014 р. №680

Видатки бюджет міста на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

                       

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

з них

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000 Державне управління

800400,00

497000,00

52000,00

111700,00

0,00

0,00

0,00

111700,00

111700,00

  912100,00
010116 Органи місцевого самоврядування

800400,00

497000,00

52000,00

111700,00

0,00

0,00

0,00

111700,00

111700,00

  912100,00
070000 Освіта

5664945,00

2899616,00

1110900,00

351000,00

301000,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

  6015945,00
070101 Дошкільні заклади освіти

5664945,00

2899616,00

1110900,00

351000,00

301000,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

  6015945,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  40000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  40000,00
100000 Житлово-комунальне господарство

1158664,00

22000,00

62000,00

1458400,00

0,00

0,00

0,00

1458400,00

0,00

  2617064,00
100103 Дотація житлово-комунальному господарству

768664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  768664,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

390000,00

22000,00

62000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  390000,00
100602 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

0,00

0,00

1458400,00

0,00

0,00

0,00

1458400,00

0,00

  1458400,00
110000 Культура і мистецтво

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  50000,00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  50000,00
150000 Будівництво

0,00

0,00

0,00

1897995,00

0,00

0,00

0,00

1897995,00

1897995,00

  1897995,00
150101 Капітальні вкладення

0,00

0,00

0,00

1897995,00

0,00

0,00

0,00

1897995,00

1897995,00

  1897995,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

0,00

0,00

0,00

822894,00

100727,00

0,00

0,00

722167,00

0,00

  822894,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

0,00

0,00

0,00

822894,00

100727,00

0,00

0,00

722167,00

0,00

  822894,00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю

0,00

0,00

0,00

610000,00

0,00

0,00

0,00

610000,00

610000,00

  610000,00
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності

0,00

0,00

0,00

610000,00

0,00

0,00

0,00

610000,00

610000,00

  610000,00
240000 Цільові фонди

0,00

0,00

0,00

111814,00

111814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  111814,00
240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,00

0,00

0,00

111814,00

111814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  111814,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп

160000,00

3600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  160000,00
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  30000,00
250404 Інші видатки

130000,00

3600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  130000,00
Разом видатків  

7874009,00

3422216,00

1224900,00

5363803,00

513541,00

0,00

0,00

4850262,00

2669695,00

  13237812,00
Всього видатків  

7874009,00

3422216,00

1224900,00

5363803,00

513541,00

0,00

0,00

4850262,00

2669695,00

  13237812,00
                         
                         

 

Секретар ради                                                                         І.П.Сенюк


 

м.Рахів                   Додаток 3    
                    До рішення Рахівської міської ради
                    від 26.06.2014 №680  

Видатки бюджет міста на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів

                       

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

з них

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000 Державне управління

750300,00

460500,00

52000,00

111700,00

0,00

0,00

0,00

111700,00

111700,00

  862000,00
010116 Органи місцевого самоврядування

750300,00

460500,00

52000,00

111700,00

0,00

0,00

0,00

111700,00

111700,00

  862000,00
070000 Освіта

5596900,00

2899616,00

1110900,00

351000,00

301000,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

  5947900,00
070101 Дошкільні заклади освіти

5664945,00

2899616,00

1110900,00

351000,00

301000,00

0,00

0,00

50000,00

50000,00

  6015945,00
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  40000,00
090412 Інші видатки на соціальний захист населення

40000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  40000,00
100000 Житлово-комунальне господарство

1053500,00

22000,00

62000,00

1458400,00

0,00

0,00

0,00

1458400,00

0,00

  2511900,00
100103 Дотація житлово-комунальному господарству

663500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  663500,00
100203 Благоустрій міст, сіл, селищ

390000,00

22000,00

62000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

390000,00

100602 Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

0,00

0,00

0,00

1458400,00

0,00

0,00

0,00

1458400,00

0,00

 

1458400,00

110000 Культура і мистецтво

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  50000,00
110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  50000,00
150000 Будівництво

0,00

0,00

0,00

1338300,00

0,00

0,00

0,00

1338300,00

1338300,00

  1338300,00
150101 Капітальні вкладення

0,00

0,00

0,00

1338300,00

0,00

0,00

0,00

1338300,00

1338300,00

  1338300,00
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

0,00

0,00

0,00

522337,00

65000,00

0,00

0,00

457337,00

0,00

  522337,00
170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

0,00

0,00

0,00

522337,00

65000,00

0,00

0,00

457337,00

0,00

  522337,00
180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

  100000,00
180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

100000,00

  100000,00
240000 Цільові фонди

0,00

0,00

0,00

29000,00

29000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  29000,00
240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,00

0,00

0,00

29000,00

29000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  29000,00
250000 Видатки, не віднесені до основних груп

160000,00

3600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  160000,00
250404 Інші видатки

130000,00

3600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

  130000,00
Разом видатків  

7620700,00

3385716,00

1224900,00

3910737,00

395000,00

0,00

0,00

3515737,00

1600000,00

  11531437,00
Всього видатків  

7620700,00

3385716,00

1224900,00

3910737,00

395000,00

0,00

0,00

3515737,00

1600000,00

  11531437,00
                         

 

Секретар ради                                                                         І.П.Сенюк


 

м.Рахів                   Додаток 4    
                    До рішення міської ради 57-ї сесії
                    від 26.06.2014 №680  

Видатки бюджет міста на 2014 рік

за тимчасовою класифікацією видатків за рахунок додаткових джерел

                       

(грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки спеціального фонду

РАЗОМ

Всього

з них

Всього

споживання

з них

розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=3+6

010000 Державне управління

50100,00

36500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

50100,00

010116 Органи місцевого самоврядування

50100,00

36500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

50100,00

070000 Освіта

68045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

68045,00

070101 Дошкільні заклади освіти

68045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

68045,00

100000 Житлово-комунальне господарство

105164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

105164,00

100103 Дотація житлово-комунальному господарству

105164,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

105164,00

150000 Будівництво

0,00

0,00

0,00

559695,00

0,00

0,00

0,00

559695,00

559695,00

 

559695,00

150101 Капітальні вкладення

0,00

0,00

0,00

559695,00

0,00

0,00

0,00

559695,00

559695,00

 

559695,00

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

0,00

0,00

0,00

300557,00

15000,00

0,00

0,00

285557,00

0,00

 

300557,00

170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

0,00

0,00

0,00

300557,00

15000,00

0,00

0,00

285557,00

0,00

 

300557,00

180000 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю

0,00

0,00

0,00

510000,00

0,00

0,00

0,00

510000,00

510000,00

 

510000,00

180409 Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні капітали суб`єктів підприємницької діяльності

0,00

0,00

0,00

510000,00

0,00

0,00

0,00

510000,00

510000,00

 

510000,00

240000 Цільові фонди

0,00

0,00

0,00

82814,00

82814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

82814,00

240604 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

0,00

0,00

0,00

82814,00

82814,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

82814,00

250000 Видатки, не віднесені до основних груп

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

30000,00

250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

30000,00

Разом видатків  

253309,00

36500,00

0,00

1453066,00

97814,00

0,00

0,00

1355252,00

1069695,00

 

1706375,00

Всього видатків  

253309,00

36500,00

0,00

1453066,00

97814,00

0,00

0,00

1355252,00

1069695,00

 

1706375,00

                         

 

 

Секретар ради                                                                         І.П.Сенюк


 

            Додаток        №5                                                                       до рішення міської ради  №680

57-ої сесії 6-го скл.  від 26.06. 2014 р.

Перелік об`єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2014 році

КФК КЕКВ Замовник робіт

 

Назва об`єкту  Бюджет розвитку  Вільний залишок  Разом
150101 2281 Рахівська міська рада Виготовлення генерального плану    220300   220300
150101 3122 Рахівська міська рада „Перевід на електроопал.будівель житл.Будинків,організацій ,установ м.Рахів(буд.-во),в.т.ч.проектні та вишукувальні роботи” 20000   20000
150101 3142 Рахівська міська рада Реконструкція  мережі  вуличного освітлення м. Рахів:

–  Б.Хмельницького від КТП – 99,

– Б.Хмельницького від ЗТП – 216,

–  Петрова,   Ст.Бойка, Щорса ,

– Підгірна, Кр. Плесо,Новоселиця,Добровольців, Кармелюка, Ватутіна, Чорновола, Вільшинський   в тому числі проектні та вишукувальні роботи

200000 100000 300000
150101 3142 Міська рада Реконструкція  дитячих садків:

– Реконструкція  корпусу А дошкільного навчального закладу №2 м. Рахів, вул.. Миру 14а

–  реконструкція системи опалення в ДНЗ №3 ,

– реконструкція існуючих будівель під дошкільний навчальний заклад в м. Рахів по вул.. Б. Хмельницького,105

в т. ч.  проектні   та вишукувальні роботи;

200000 500000 700000
150101 3132 Рахівська

міська рада

Капітальний ремонт    площ, тротуарів, скверів, мостів в тому числі проектні та вишукувальні роботи :

-капітальний ремонт тротуару на мосту через р. Тиса по вул. Привокзальна у м. Рахів

200000 209695 409695
180409 3210 КП Рахівтепло Реконструкція очисних споруд в т. ч. проектні та вишукувальні роботи 100000   100000
150101 3122 Міська рада Будівництво музею в тому числі проектні та вишукувальні роботи 50000   50000
150101 3122 Міська рада Будівництво сміттєперевантажувальної станції 50000   50000
150101 3142 Міська рада  Реконструкція водозабору в м. Рахів, по вул. Б. Хмельницького,209 50000   50000
180409 3210 МКП Рахівкомунсервіс”  Реконструкція стадіону „Карпати” 50000   50000
180409 3210 МКП „Рахівтепло” „Будівництво  мережі водопостачання в т. ч. проектні та вишукувальні роботи:

Київська, Борканюка

50000 260000 310000
180409 3210 МКП „Рахівтепло” „Будівництво каналізаційних мереж в т. ч. проектні та вишукувальні роботи:

вул. Миру;   вул.. Шевченка Тиха;  Харківська, Борканюка

50000   50000
180409 3210 КП Рахівтепло  Внески в статутний фонд для капітального ремонту огорожі водозабору  в м. Рахів, по вул. Б. Хмельницького,209 50000   50000
180409 3210 МКП „Рахівкомунсервіс  Внески в статутний фонд для проведення  капітального ремонту житл. будинків,  вентиляційних шахт, по вул. Миру №5,7,15 50000   50000
010116 3110 Рахівська міська рада  “Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ” 50000   50000
010116 3132 Рахівська

міська рада

Капітальний ремонт приміщень будівлі міської ради 61700   61700
070101 3110 Рахівська міська рада  “Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ” 50000   50000
150101 3110 Рахівська міська рада „Придбання дитячого ігрового майданчика 98000   98000
      Разом: 1600000 1069695 2669695

Секретар ради                                                                                             І.П.Сенюк

 

            Додаток  №6

до рішення міської ради  №680

57-ої сесії 6-го скл.  від 26.06. 2014 р.

П Е Р Е Л І К

програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році

 

№ п/п

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування  коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Разом видатків

 

(грн.)

За  рахунок коштів, що не враховані при  визначенні міжбюджетних трансфертів

1

2

3

4

5

6

Рахівська міська рада

1

090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки малозабезпечених громадян міста у на 2012-2015рр

40000

40000

2

100103 Дотація ЖКГ Програми підтримки комунальних підприємств

365000

365000

3

100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.

390000

390000
4 110502 Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр

50000

50000
5 250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма щодо забезпечення громадського порядку на території м. Рахів на 2014-2018рр. 30000 30000
6  

250404

Інші видатки Програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2012-2015рр.

130000

130000

 

    Всього :  

1005000

1005000

 

 

Секретар ради                                                                      І.П.Сенюк

 

 

м.Рахів       Додаток 7  
        До рішення міської ради 57-ї сесії
        від 26.06.2014 № 680

Джерела фінансування бюджет міста на 2014 рік

         

(грн.)

Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Разом

у т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

200000

Внутрішнє фінансування

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

208100

На початок періоду

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

  Всього за типом кредитора

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

600000

Фінансування за активними операціями

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

602100

На початок періоду

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

  Всього за типом боргового зобов’язання

253309,00

1453066,00

1069695,00

1706375,00

 

 

 

Секретар ради                                                                          І.П.Сенюк