• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради №695від 23 липня 2014 року Про внесення змін до рішення від 14.02.2014 №630 „Про міський бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами рішеннями №654 від 08.05.2014 року та №680 від 26.06.2014 року
опубліковано: 24.07.2014р. о 16:26, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

п’ятдесят восьма сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 липня 2014  року  №695

м. Рахів

 

Про внесення змін до рішення

від 14.02.2014 №630 „Про міський

бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами

рішеннями №654 від 08.05.2014 року та

№680 від 26.06.2014 року

 

У відповідності до статті 23,77 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі висновку  фінансового управління  Рахівської райдержадміністрації №224 від 17.072014р.,   міська рада

 

в и р і ш и л а :

Внести зміни до   рішення від 14.02.2014 №630 „Про міський бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами рішеннями №654 від 08.05.2014 року та №680 від 26.06.2014 року :

1.Збільшити дохідну частину   загального фонду міського бюджету а 2014 рік в сумі 50000 грн, за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету міста,  по ККДБ 11010100  „Податок на  доходи найманих працівників”.

2. Збільшити видаткову частину міського бюджету загального фонду на 2014рік  на суму 50000грн  та спрямувати на  „Субвенції  з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (КФК 250344) КЕКВ 2620 „Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів”та перерахувати Закарпатському обласному військовому комісаріату   на „Програму матеріально-технічного забезпечення роти охорони районного військового комісаріату та інших військових підрозділів, розташованих на території Рахівського району на 2014 рік.”

3. Внести зміни в видатки загального фонду міського бюджету:

3.1 Збільшити  видатки на фінансування :

– „Програми підтримки соціально незахищених верств населення на 2012-2015” 25000 грн. (КФК90412 КЕКВ 2730);

– Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (КФК 100601 КЕКВ 2610) в сумі 150000грн.

3.2 Зменшити фінансування на :

– „Програми розвитку культури в місті на 2012-2015рр” на суму 25000грн. (КФК 110502 КЕКВ 2210);

– „Дотація житлово-комунальному господарству”  (КФК 100103 КЕКВ 2610)

в сумі 150000грн.

3.3 Внести зміни в додаток №2,3  до рішення №680 від 26.06.2014року та зменшити видатки в графі 10, збільшивши їх в графі 7 в сумі 1458400грн. за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитуванням місцевих бюджетів 100602 „Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування”.

4. Внести зміни в додаток  №4 „Перелік програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році „  до рішення від 14.02.2014 №630 „Про міський бюджет на 2014 рік” з внесеними змінами рішеннями №654 від 08.05.2014 року та №680 від 26.06.2014 року  та викласти його в редакції згідно додатку .

 

 

Міський  голова                                                                 Я.В.Думин

 

 

 

            Додаток

до рішення міської ради  №695

58-ої сесії 6-го скл.  від 23.07. 2014 р.

П Е Р Е Л І К

програм, фінансування яких передбачається за рахунок доходів, що  не враховуються при визначені  між бюджетних  трансфертів у 2014році  ( з урахуванням змін)

 

№ п/п

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування  коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Разом видатків

 

(грн.)

За  рахунок коштів, що не враховані при  визначенні міжбюджетних трансфертів

1

2

3

4

5

6

Рахівська міська рада

1

090412

Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки малозабезпечених громадян міста у на 2012-2015рр

65000

65000

2

100103

Дотація ЖКГ Програма фінансової допомоги  МКП „Рахівкомунсервіс” на 2013-2015рр.

365000

365000
Програма фінансової допомоги  КП „Рахівтепло” на 2014рр

75000

75000

3

100203

Благоустрій міст, сіл, селищ Благоустрою м. Рахів на 2012-2015рр.

390000

390000

4

110502

Інші культурно-освітні заклади та заходи Програма розвитку культури в місті на 2012-2015рр

25000

25000

5

250344

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів Програма щодо забезпечення громадського порядку на території м. Рахів на 2014-2018рр. 30000 30000
Програму матеріально-технічного забезпечення роти охорони районного військового комісаріату та інших військових підрозділів, розташованих на території Рахівського району  на 2014 рік.” 50000 50000

6

250404

Інші видатки Програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2012-2015рр.

130000

130000

 

    Всього :  

1130000

1130000

 

Секретар ради                                                                      І.П.Сенюк