• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
У Рахові вийшов у світ перший номер наукового природничого щорічника (ФОТО)
опубліковано: 15.08.2016р. о 15:25, автор: Рахівська міська рада

Цими днями вийшов у світ перший номер періодичного наукового видання «Природа Карпат: науковий щорічник Карпатського біосферного заповідника та інституту екології Карпат НАН України», який в 2015 році, зареєстрований Міністерством юстиції України.

Метою видання є поширення  інформації про результати природничих наукових досліджень у Карпатському регіоні, інформування наукової та природоохоронної громадськості про актуальні питання вивчення біотичного й ландшафтного різноманіття, охорони природи та використання природних ресурсів, сталого розвитку Карпатського регіону та ведення заповідної справи.

Збірник наукових праць має загальнодержавну сферу розповсюдження та виходитиме один раз на рік й публікуватиме статті українською та англійською мовами.

Передбачається, відповідно до чинних вимог, забезпечити включення його до переліку наукових фахових видань України й до міжнародних наукометричних баз даних.

На думку засновників, видання наукового щорічника  сприятиме об’єднанню науковців різних напрямів і спеціальностей у справі дослідження природи Карпат. А наукові праці й науково-практичні рекомендації, які публікуватимуться в збірнику, сприятимуть не тільки активізації досліджень, але й допомагатимуть збереженню природи та організації сталого природокористування в Карпатах.

У першому номері збірника за 2016 рік, на 123 сторінках опубліковано оригінальні результати досліджень не тільки науковців  Карпатського біосферного заповідника та інституту екології Карпат НАН України, але й інших провідних наукових та природоохоронних установ України.

Так, доктор біологічних наук професор С.Зиман (інститут ботаніки НАН України) та директор національного природного парку «Синевир» М.Дербак подають важливі наукові узагальнення щодо стану збереження біорізноманіття у високогірних флорах Українських Карпат і за їх межами. А колектив науковців Карпатського національного природного парку публікує підсумки лісівничо-таксаційних досліджень старовікових лісів у Горганах.

Чималу актуальність представляє аналітична стаття доктора сільськогосподарських наук, доцента Ю.С.Шпарика (Прикарпаський національний університет ім.Василя Стефаника) та доктора біологічних наук, професора Ф.Д.Гамора (Карпатський біосферний запровідник) із питань впровадження в Українських Картах стратегії сталого розвитку та переведення тут лісового господарства на засади сталого лісокористування. Із цього приводу запропоновано цілий пакет пропозицій щодо прийняття відповідних управлінських рішень.

Цікавими не тільки для фахівців, але і для господарників можуть бути, наприклад, й опубліковані в номері, результати багаторічних досліджень завідуючого зоологічної лабораторії Карпатського біосферного заповідника Я.Довганича щодо екологічних особливостей  вовка, вплив його на популяції копитних та про шкоду тваринництву.

Наведений в публікації,екологічний аналіз та аргументовані рекомендації можуть, у контексті досягнення гармонії людини і природи, наблизити до розв’язання проблем тривалого конфлікту між вовком, як важливою складовою частиною природних екосистем та суспільними інтересами.

Загалом у збірнику в рубриках «Гірська флора й рослинність», «Праліси та старовірові ліси», «Хижі звірі», «Орнітофауна», «Плазуни», «Водно-болотні угіддя», «Моніторинг атмосферних опадів», «Екологічні аспекти сталого розвитку», «Конференції, семінари» поміщено півтора десятки статей про  результати фундаментальних досліджень стану поширення, природоохоронного менеджменту, особливостей екології та біології рідкісних й зникаючих видів рослин, тварин та їх угрупувань, пропонуються практичні рекомендації щодо їх збереження та використання тощо.

Електронна версія Збірника розміщена на веб-сайті Карпатського біосферного заповідника (http://cbr.nature.org.ua).

Федір Гамор, головний редактор Збірника, доктор біологічних наук, професор, заслужений природоохоронець України