• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
від 29 липня 2016 року №46 Про затвердження « Порядку провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста Рахів»
опубліковано: 05.08.2016р. о 16:46, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від  29 липня 2016 року   №46

м. Рахів

Про затвердження « Порядку

провадження торговельної діяльності

за межами торговельних приміщень

на території об’єктів благоустрою  міста Рахів»

Керуючись пп. 5 п. а) ст. 27 та пп. 7 і 8 п. а) ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Законів України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про оренду землі», Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», «Правила побутового обслуговування населення» та інших нормативно-правових актів, що діють у сфері торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, виконком  міської ради

в и р і ш и в :

1. Затвердити Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Рахів (додаток №1).

  1. Дане рішення опублікуванню в  засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  керуючого справами.

Міський голова                                                                    В.В. Медвідь

 

Додаток

    до рішення міськвиконкому

від  29.07. 2016 р. №46

 

 

ПОРЯДОК

провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Рахів

 

1. Загальні положення

           1. Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Рахів (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про адміністративні послуги»?. «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» та інших нормативних актів.

2. Порядок визначає умови провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста Рахів з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних, торговельних норм, функціонально-планувальних та історико-культурних чинників.

         3. Дія Порядку поширюється на суб’єктів господарювання – юридичних та фізичних осіб, незалежно від їх організаційно – правової форми, що провадять торговельну діяльність за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста Рахів (крім торгівлі на ринках) та на фізичних осіб — не суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю квітами, вирощеними на земельних ділянках, відповідного цільового призначення, які перебувають у власності (користуванні) заявника.

2. Основні терміни

         Торгівля поза магазинами (включаючи пересувну мережу) — сукупність нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини, автофургони тощо) через торгові автомати.

         Засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авто розвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо.

          Виїзна торгівля – торгівля за межами торговельного приміщення через різні засоби пересувної мережі для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи, візки,  спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо.

         Виносна торгівля — торгівля за межами торговельного  приміщення, біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі.

         Дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Рахів – витяг з рішення виконавчого комітету міської ради, у разі позитивного вирішення питання (далі — дозвіл).

         Інші терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.

3. Порядок провадження  торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Рахів

1.Провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста, може здійснюватись у формі виїзної та виносної торгівлі за умови отримання суб’єктом господарювання або  фізичною особою — не суб’єктом господарської діяльності, що здійснює торгівлю квітами, вирощеними на земельних ділянках, відповідного цільового призначення, які перебувають у власності (користуванні) заявника, відповідного дозволу наданого органом місцевого самоврядування.

1.1. Виїзна торгівля провадиться суб’єктами господарської діяльності у місцях дислокації нестаціонарних об’єктів сезонної торгівлі на території     міста Рахів у місцях, встановлених рішенням виконавчого комітету міської ради.

         1.2. Виносна торгівля провадиться суб’єктами господарської діяльності біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі в межах власної або орендованої земельної ділянки відповідного функціонального призначення.

         1.3. Виїзна сезонна торгівля квітами, вирощеними на земельних ділянках, відповідного цільового призначення, які перебувають у власності (користуванні) заявника, провадиться фізичними  особами – не суб’єктами господарської діяльності у місцях дислокації нестаціонарних об’єктів сезонної торгівлі квітами та ялинками, встановлених рішенням виконавчого комітету.

2. Розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі здійснюється відповідно до вимог будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з врахуванням вимог інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 3. У разі здійснення виїзної або виносної торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю:

для юридичної особи — найменування, адреса і номер телефону;

для фізичної особи – підприємця — прізвище, ім’я та по батькові, документ, що підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.

          4. Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення (виїзна, виносна дрібнороздрібна торгівля) здійснюється у відведених для цього місцях, за умови дотримання встановлених для таких товарів температурного режиму зберігання і санітарних норм.

          На кожну партію таких товарів, якщо це передбачено законом, повинен бути супровідний документ, яким підтверджується їх якість та безпека, із зазначенням товару, виробника, його адреси, дати виробництва (виготовлення), строку придатності.

         На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину і продовольчі товари для дрібнороздрібної торговельної мережі, має бути оформлено санітарний паспорт.

         5. Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб’єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на прилеглій до об’єкту   торгівлі території.

         6.  Об’єкти  виносної та виїзної  торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд, вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки тощо.

7. Здійснення торговельної діяльності, за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста, забороняється поза межами встановленими схемами дислокації нестаціонарних об’єктів торгівлі.

Торгівля здійснюється з урахуванням вимог встановлених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі».

8. Забороняється зміна  групи товарів  об’єктів виносної  та  виїзної торгівлі без погодження із виконавчим комітетом міської ради.

4. Порядок надання дозволу для провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою міста Рахів

Для розміщення об’єктів виносної та виїзної торгівлі  суб’єкт господарювання подає у  виконавчий комітет Рахівської міської ради наступні документи:

1.1.   Для отримання дозволу на розміщення виносної торгівлі, заявник подає наступні документи:

заява згідно з додатком до Порядку;

асортиментний  перелік  продукції   для  реалізації;

копію  договору  на  вивіз твердих побутових відходів по стаціонарному

об’єкту, укладеного із МКП «Рахівкомунсервіс»;

витяг ЄДР.

         1.2.    Для  отримання  дозволу  на  розміщення  об’єкту виїзної торгівлі,   заявник подає наступні документи:

заява згідно з додатком до Порядку;

асортиментний     перелік     продукції     для     реалізації;

копію  договору   на   вивіз  твердих  побутових  відходів із МКП «Рахівкомунсервіс»;

      1.3. Для отримання дозволу на торгівлю квітами фізична особа – не

             суб’єкт господарської діяльності подає наступні документи:

заява;

копія паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію   договору  на вивіз   твердих   побутових  відходів із МКП «Рахівкомунсервіс»;,

у разі здійснення виносної торгівлі квітами СГД надає витяг з ЄДР.

           2. Дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Рахів, надається безоплатно.

            3. Рішення щодо надання дозволу приймається виконавчим комітетом міської ради за зверненням суб’єкта господарської діяльності та громадян – не суб’єктів господарської діяльності, у разі торгівлі квітами.  Строк здійснення виїзної та виносної торгівлі встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради на термін зазначений у заяві, але в межах календарного року.

          4. Після прийняття позитивного рішення виконавчим комітетом міської ради,  заявнику надається   дозвіл.

          6. У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав:

– подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;

– виявлення недостовірної інформації в поданих документах;

– цільове призначення наявної в заявника земельної ділянки (у разі виносної торгівлі) не відповідає предмету дозволу;

– відсутність у переліку основних видів діяльності суб’єкта господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов’язане із предметом дозволу.

  7. У разі виникнення  підстав, передбачених пунктом 6 розділу 4  Порядку, спеціаліст протягом п’яти робочих днів, з дня реєстрації заяв, на адресу заявника готується обґрунтована відмова .

   8. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у встановленому чинним законодавством порядку.

           10. Дозвіл на розміщення об’єктів виїзної торгівлі громадянам, які мають намір реалізовувати сільськогосподарську або іншу продукцію  власного виробництва (крім торгівлі квітами) згідно із цим Порядком не надається. Реалізація такої продукції громадянами здійснюється на територіях ринків міста у порядку, визначеному Правилами торгівлі на ринках.

 

                         5. Прикінцеві положення     

 

         1. При здійсненні виїзної або виносної торгівлі без дозволу виконавчого комітету міської ради, особи, на яких поширюється даний Порядок, несуть відповідальність згідно статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

         2. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

         3. Отримання дозволу не звільняє суб’єкта господарювання від отримання висновків, дозволів, погоджень, інших документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена чинним законодавством України.

       4. Дозвіл не мoжe передаватись іншому суб’єкту господарювання та не мoжe бути предметом цивільно-правових угод.

      5. Внесення змін до Дозволу здійснюється за заявою суб’єкта господарювання протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації такого звернення.

6. Дозвіл може бути скасований органом місцевого самоврядування у випадку виявлення в діях суб’єктах господарства порушень Правил благоустрою міста Рахів , санітарних та протипожежних норм, порушень правил торгівлі, за наявності обґрунтованих звернень органів державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожежнагляду, інших правоохоронних та контролюючих органів.

Секретар виконкому                                               Д.Д.Брехлічук

 

                                                                                                  Додаток

                                                             до Порядку провадження торговельної

                                                              діяльності за межами торговельних

                                                           приміщень на території об’єктів

    благоустрою  міста Рахів

                                                                                                                                                             Міському голові

Медвідь В.В.

ЗАЯВА

 Прошу видати дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об’єктів благоустрою  міста Рахів

Вид торгівлі: виносна /виїзна торгівля, торгівля квітами

                                                    (потрібне підкреслити)

 Заявник____________________________________________________________________

назва юридичної особи; ПІП фізичної особи,

_________________________________________________________________

місцезнаходження, місце проживання, номер телефону,

Для юридичних осіб – ідентифікаційний код в ЄДРПОУ___________________________

Для фізичних осіб реєстраційний номер облікової картки платника податків __________________________

 Місце здійснення діяльності (адреса) __________________________________________

Групи товарів, що реалізується  _____________________________

Термін впровадження (здійснення) торговельної діяльності з __________по_________

Документи, що додаються до заяви:

заява згідно з додатком до Порядку;

асортиментний  перелік  продукції   для  реалізації;

копію  договору  на  вивіз твердих побутових відходів по стаціонарному

об’єкту, укладеного із МКП «Рахівкомунсервіс»;

витяг ЄДР.

Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений.

 «___» ____________ 20 __ р.

_________________________

                                                                                                                                     (підпис, П.І.Б.)