• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
опубліковано: 09.12.2021р. о 10:10, автор: Рахівська міська рада

Рахівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Рахівської міської ради

Юридична та фактична адреса: 90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н., місто Рахів, вул. Харківська, будинок 2

Тел.: (03132) 25749

Ідентифікаційний код юридичної особи: 30545778

електронна адреса: rahivtz@ukr.net

Сторінка у соцмережі:

https://www.facebook.com/groups/733155663911299

Прийом громадян у робочі дні:

з понеділка по четвер – 08:00 до 17:00

п’ятниця – 08:00 до 16:00

Перерва на обід – 12:00 до 12:48

Директор  територіального центру – Небелівська Оксана Володимирівна

 

Вид діяльності:

88.10  Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання,н. в. і. у.

 

Основними завданнями територіального центру є:

– виявлення громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які потребують допомоги;
– формування електронної бази даних таких громадян;                                                    .
– визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;
– забезпечення якісного надання соціальних послуг;                              .
– установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг.

 

Відділення Рахівського територіального центру:

1.Відділення соціальної допомоги вдома.

2.Відділення денного перебування.

 

  Перелік осіб для надання соціальних послуг:

Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг:

– громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період  до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

– громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Види послуг:

Рахівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальний центр) надає такі соціальні послуги:

– догляд вдома;

– денний догляд;

– соціальна адаптація.

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

– консультування;

– представництво інтересів;

– соціальна профілактика;

– інформування;

– натуральна допомога;

 

Організація надання соціальних послуг:

Оплата соціальних послуг

 1. Соціальні послуги надаються отримувачам:

1) за рахунок бюджетних коштів;

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг;

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

 1. Надавачі соціальних послуг державного та комунального секторів надають соціальні послуги:

1) за рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13  Закону України « Про соціальні послуг» – всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб – соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини, середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, – всі соціальні послуги.

 1. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.
 2. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

 1. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення.
 2. У разі залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо) оплата соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, у тому числі з установленням диференційованої плати, здійснюється шляхом компенсації надавачам вартості таких послуг.
 3. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг, визначені пунктами 2і 3частини першої статті 11 цього Закону, мають право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг та/або іншим категоріям осіб, ніж передбачені частиною другою цієї статті.
 4. Рішення про звільнення отримувача соціальних послуг від плати за соціальні послуги, що надаються надавачами соціальних послуг недержавного сектору, приймається такими надавачами самостійно.
 5. Розмір плати за соціальні послуги визначає надавач соціальних послуг залежно від змісту та обсягу послуг, що надаються. Порядокрегулювання тарифів на соціальні послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

До заяви про надання соціальних послуг обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

– копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

– копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

– медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

– акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах(за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи;

– довідка про проживаючих та зареєстрованих у домогосподарстві.

Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг) за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана на запит органу соціального захисту населення відповідно до цього Порядку, подаються також довідки/ інші документи про доходи.

 1. Рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг.

3.Повідомлення про надання/відмову в наданні  соціальних послуг.

 1. Витяг з Реєстру правочинів про відсутність укладеного договору довічного утримання (догляду), виданий нотаріусом (за наявності).