• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Звернення депутатів Рахівської міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра аграрної політики і продовольства України, Заступнику голови Державного агентства лісових ресурсів України, Голові Закарпатської обласної державної адміністрації, Голові Закарпатської обласної ради щодо Стратегії сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року
опубліковано: 14.12.2017р. о 09:35, автор: Рахівська міська рада

Звернення

Ми, депутати Рахівської міської ради , глибоко стурбовані схваленою Кабінетом Міністрів України 15.11.2017 р. Стратегією сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року (надалі – Стратегія) і неодноразово звертались до Вас врахувати наші пропозиції при реформуванні лісової галузі.

Рахівський район – високогірний, 77,8 відсотків території вкрито лісами, і з цим пов’язана століттями сформована господарська діяльність жителів району. Кабінет Міністрів України 15 листопада 2017 року всупереч позиції фахівців, думки територіальних громад, кулуарно схвалив Стратегію реформування лісового господарства до 2022 року, яка передбачає ліквідацію всіх державних лісогосподарських підприємств.

Хоча в загальних положеннях Стратегії вказано що необхідність її підготовки викликана розумінням надзвичайно важливої ролі лісів для екологічної, економічної та соціальної стабільності держави, необхідності системного удосконалення ведення лісового господарства в Україні для забезпечення довгострокових інтересів держави на основі поєднання принципів державного регулювання з механізмами ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади, необхідністю розвитку державно-приватного партнерства, збільшення кількості робочих місць, занятості сільського населення, мінімізації корупційних ризиків та вчинення правопорушень, утвердження відкритих, прозорих механізмів прийняття управлінських та кадрових рішень і першочергового забезпечення вітчизняних виробників шляхом створення прозорого ринку деревини, однак в положеннях, що регламентують напрями та механізми досягнення цілей, пріоритетними напрямами досягнення таких цілей визначено вдосконалення моделі та механізмів державного управління в сфері лісового господарства шляхом посилення ролі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства та передачі функцій здійснення господарської діяльності у сфері лісового та мисливського господарства новоствореному суб’єкту господарювання державної власності, повноваження щодо управління корпоративними правами якого здійснюватиме Кабінет Міністрів України, тобто передбачені положення які повністю суперечать принципам децентралізації – передачі повноважень на місця, а також передбачають створення суб’єкта господарювання з корпоративними правами, фактично акціонерної компанії, що дає можливість приватизації лісів в подальшому.

Таким чином організація єдиної господарської структури, тобто схваленої Урядом Стратегії акціонерної компанії, буде мати незворотні наслідки для України, регіонів та безпосередньо Рахівського району – можливу приватизацію державних лісів, монополізацію ресурсу та банкрутство деревообробного сектору, погіршення санітарного стану лісів, зубожіння сільського населення внаслідок масового скорочення штату лісогосподарських підприємств, втрата кваліфікованих спеціалістів тощо.

На сьогоднішній день ДП «Рахівське ЛДГ», ДП «Ясінянське ЛМГ» та ДП «Великобичківське ЛМГ» а також суб’єкти підприємницької діяльності лісової галузі району є головними бюджетоутворюючими підприємствами, основними платниками податків та роботодавцями у сільських місцевостях високогірного Рахівського району. Підприємства та підприємці лісової галузі працюють стабільно. Оптимізація управління призведе до скорочення штату підприємств, що сприятиме росту соціальної напруги. Ліквідація таких підприємств призведе до втрати кваліфікованих працівників і міграцію трудових ресурсів до країн Європи.

Вважаємо помилкою при реформуванні лісової галузі ліквідацію усіх лісгоспів як юридичних осіб на базі існуючих лісогосподарських підприємств, створення єдиного господарського суб’єкта з централізацією усіх фінансових надходжень, монополізацією права на реалізацію продукції лісу та послуг, що суперечить курсу на децентралізацію влади. Внаслідок таких непродуманих дій прибуткова галузь поставлена у невизначеність. В результаті, усі податки, відрахування не залишаться у районі, а отже територіальні громади будуть позбавлені фінансового забезпечення. Ми повинні реформувати галузь, вивчаючи досвід передових країн світу – Австрії, Болгарії, інших держав, які добре господарюють у лісах. В Україні повинна існувати інституційна база для рівноправного функціонування державної, комунальної та приватної форм власності на ліси. Наші господарі з покоління в покоління передають землю, пасовища, де земля вкрита лісом, що забезпечує повноцінне господарювання. Тому вимагаємо прислухатися до професійної лісової спільноти та громадськості, не допустити проведення економічно та юридично не обґрунтованих реформ, які призведуть до повної руйнації галузі і відповідно гірського Рахівського району, дати можливість нам, горянам, жити тут і мати можливість чесно заробляти кошти, використовуючи лісові ресурси та побічну сировину.

Реформування потрібно проводити з урахуванням інтересів місцевих громад лісових районів, забезпечивши при цьому впровадження нових механізмів державного управління у сфері лісового господарства, у тому числі розмежування повноважень щодо здійснення державного контролю та господарювання, підвищивши ефективність ведення лісового господарства, не допускаючи при цьому обмеження управлінської та фінансово-економічної самостійності державних лісогосподарських підприємств.
Впровадити у практику організації ринку деревини проведення місцевих, обласних та загальних торгів. Ні в якому разі не допускати проведення електронних торгів, які залишили по собі шлейф негативної практики в для суб’єктів господарювання, які розміщені в сільській та гірській місцевості. Ми не маємо права знищити лісогосподарські підприємства, їхні трудові колективи, місцеві деревообробні підприємства. Треба надати право лісівничому та експертному загалу відпрацювати вибір моделі реформування з врахуванням усіх можливих ризиків, врахування потреб гірських, залежних від лісової галузі, районів. Гуцули з покоління в покоління передають любов до природи, лісу, бережно і раціонально вміють використовувати деревину, і тому громади мають впливати на лісогосподарську діяльність, використання побічної сировини, яка є в лісах і повинна використовуватися для забезпечення потреб горян.

Враховуючи вищенаведене, вимагаємо не допустити реалізацію даної Стратегії, яка була схвалена кулуарно, таємно, та без належного широкого громадського обговорення.

З повагою депутати Рахівської міської ради