• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
опубліковано: 19.03.2024р. о 15:57, автор: Рахівська міська рада

Виконавчий комітет Рахівської міської ради просить фізичних осіб підприємців, які розміщують зовнішню рекламу в межах Рахівської територіальної громади, звернутись до відділу архітектури та містобудування Рахівської міської ради  (за адресою:  вул. Миру, 1, кабінет №43)  для подачі заяви про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (перелік документів, які додаються до заяви: фотографічний знімок зовнішньої реклами, ескіз зовнішньої реклами, топогеодезичний знімок).

Відповідно до Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Рахів від 07.07.2016 року №143, який розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про охорону культурної спадщини», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»

Дія цього Порядку поширюється на всю територію Рахівської територіальної громади, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах), площах та інших територіях, на територіях зелених насаджень, на елементах вуличного обладнання, на об’єктах та елементах благоустрою, інших об’єктах, розташованих на відкритій місцевості, незалежно від форм власності. Порядок є обов’язковим до виконання всіма суб’єктами, що вступають у правовідносини з питань розміщення зовнішньої реклами у межах Рахівської території громади, а також не поширюється на відносини, пов’язані з інформацією, яка розміщується під час проведення передвиборчої агітації та соціальною рекламою. Розміщення такої інформації здійснюється відповідно до виборчого законодавства.

Зовнішня реклама (далі – ЗР) – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання та на вуличних меблях, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

До зовнішньої реклами належать: білборд, сітілайт, виставковий стенд, прапор (з рекламою), стела, штендер, щити, перетяжки,, на фасаді будівлі фірми-рекламодавця (вітрина),а такожна транспорті.

На територіях, будівлях і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території Рахівської міської ради, Рахівського району, Закарпатської області.

Мовою зовнішньої реклами є українська мова.

Для встановлення пріоритету заявник подає через відділ архітектури та містобудування Рахівської міської ради заяву встановленого зразка.

До заяви додається:

– копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– фотокартка або комп’ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6х9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

– ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

– топогеодезичний знімок місцевості масштабу 1:500 з прив’язкою місця розташування рекламного засобу з нанесеними комунікаціями, що виданий сертифікованою особою.

Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

– розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 3841 Типових правил розміщення зовнішньої реклами;

– розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

– освітлення ЗР не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.

Погодження та надання дозволу.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення ЗР здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву встановленого зразка, до якої додаються: фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу або комп’ютерний макет майбутнього вигляду рекламного засобу на місці його розташування; ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням спеціальної конструкції, топогеодезичний знімок місцевості масштабу 1:500 з прив’язкою місця розташування рекламного засобу з нанесеними комунікаціями, що виданий сертифікованою особою. (3 примірники додатку до дозволу).

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 (десять) робочих днів.

Додаток до дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

– мінкультури – у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

– утримувачем інженерних комунікацій – у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

– укравтодором або власниками автомобільних доріг – у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг;

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється згідно цього Порядку, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, – на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).

Згідно зі ст. 27 Закону України «Про рекламу» та чинним законодавствством України. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.