• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Покрокова інструкція для роботодавців, які мають право на допомогу по частковому безробіттю.
опубліковано: 24.06.2020р. о 14:19, автор: Рахівська міська рада

Зауважимо, що допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого та середнього бізнесу, які:
-зупинили або ж скоротили діяльність через карантин;
-сплачували ЄВ упродовж 6 місяців, які передують даті зупинення чи скорочення діяльності, за найманих працівників і не припинили трудових відносин з ними на момент звернення до центру зайнятості.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Крок 1. ВИБІР ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
Роботодавець протягом 30 календарних днів з дня зупинення/скорочення діяльності, звертається до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ.
Для уточнення місця сплати ЄВ скористайтеся «Електронним кабінетом» на сайті ДПС(розділі «Реєстри», пункт «Дані про взяття на облік платників податків») за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/registers/registration
Крок 2. ПІДГОТОВКА ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ
До пакету входить:
1) заява у довільній формі
(у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, та до якої додаються копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом)
2) засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності
3) відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно з статтею 471 Закону України „Про зайнятість населення”

(у яких зазначається: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)
4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, виданою ДПС.
Крок 3. ПОДАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ
Пакет документів надається до служби зайнятості одним із зручних способів:
У скриньку розміщену на вході до філії (оригінал).
Поштовим відправленням (оригінал).
На e-mail філії rahrcz@zocz.gov.ua (у форматі скан-копії).
Крок 4. ПЕВІРКА ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ
Протягом 3 робочих днів служба зайнятості перевіряє пакет документів, наданий роботодавцем, на відповідність та відсутність помилок. У разі виявлення помилок повідомляє роботодавця, який має право протягом 5 робочих днів надати виправлений пакет документів.
Крок 5. УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ
Протягом 3 робочих днів Закарпатський обласний центр зайнятості зобов’язаний прийняти рішення стосовно надання допомоги.
Крок 6. УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
Протягом 3 робочих днів з дня прийняття позитивного рішення центр зайнятості укладає договір (відповідно до Додатку 1 Порядку) з роботодавцем про надання допомоги.
Якщо роботодавець подав пакет сканованих документів, то при укладенні договору він надає їх оригінали.
Крок 7. ПЕРЕРАХУНОК КОШТІВ РОБОТОДАВЦЮ

  • Щомісяця роботодавець надає службі зайнятості відомості про осіб, у яких виникло право на допомогу (відповідно до Додатку 2 Порядку). Служба зайнятості протягом 3 робочих днів після отримання коштів на свій рахунок перераховує їх роботодавцю.
    Крок 8. ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
    Роботодавець виплачує працівникам кошти у строк не більше ніж 3 робочі дні після їх надходження за окремою платіжною відомістю.