• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Повідомлення про оголошення конкурсу
опубліковано: 02.11.2021р. о 14:34, автор: Рахівська міська рада

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Рішення Рахівської міської ради 11 сесії восьмого скликання від 20 травня 2021 року № 182 «Про створення Служби у справах дітей Рахівської міської ради», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, Положення про комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування затвердженого розпорядженням міського голови 24 грудня 2019 року № 245, Рахівська міська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування – головного спеціаліста Служби у справах дітей Рахівської міської ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Рахівської міської ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– заповнену особову  картку форми П2-ДС (з додатками);

– дві фотографії розміром 4 х 6 см ;

– копії документів про освіту(диплом та  додаток), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

–  копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);

– документ, що засвідчує вільне володіння державною мовою ( документ про повну загальну середню освіту, за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

– копію трудової книжки (за наявності);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– копію документів, що посвідчують наявність пільг (за наявності).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надаються секретарем конкурсної комісії – Череміською Наталією Павлівною.

Термін та адреса прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу в районному виданні «Зоря Рахівщини», до 06.12.2021, з 08:00 до 17:00 в робочі дні за адресою: 90600, Закарпатська область, Рахівський район, м. Рахів, вул. Миру, 34 або на офіційну електронну адресу Рахівської міської ради:  rada@rakhiv-mr.org.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.

 Основні вимоги

до кандидата на заміщення вакантної посади

посадової особи місцевого самоврядування –

головного спеціаліста Служби у справах дітей Рахівської міської ради

 Наявність громадянства України.

 1. Наявність вищої освіти відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.
 2. Без вимог до стажу роботи.
 3. Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування та інших нормативно-правових актів.
 4. Вільне володіння державною мовою.
 5. Володіння основами діловодства, персональним комп’ютером у режимі користувача.

   Перелік питань на перевірку та оцінку знань

головного спеціаліста Служби у справах дітей Рахівської міської ради

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Форма правління в Україні.
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 5. Об’єкти права власності Українського народу.
 6. Державні символи України.
 7. Конституційне право на працю та освіту.
 8. Конституційне право на соціальний захист.
 9. Конституційне право на охорону здоров’я.
 10. Обов’язки громадянина України.
 11. Найважливіші функції держави.
 12. Право громадянина України на вибори.
 13. Державний бюджет України.
 14. Порядок обрання Президента України.
 15. Основні риси Української держави за Конституцією України.

ІI. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування та види посад за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.
 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
 9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
 10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування.
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 14. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування.
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
 5. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
 6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 9. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 10. Вимоги до поведінки осіб.
 11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 12. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 13. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 16. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 17. Поняття та система місцевого самоврядування.
 18. Основні принципи місцевого самоврядування.
 19. Депутат ради.
 20. Повноваження сільських, селищних, міських рад.
 21. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад.
 22. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 23. Порядок формування рад.
 24. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження.
 25. Секретар сільської, селищної, міської ради.
 26. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради.
 27. Повноваження виконавчого комітету.
 28. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 29. Право комунальної власності.
 30. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 31. Виконавчі органи рад.
 32. V. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків головного спеціаліста Служби у справах дітей.
 33. Основні нормативно-правові акти, які регламентують права дітей
 34. Загальні положення  Конвенції ООН про права дитини

3 . Функції служби у справах дітей.

 1. Підстави позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення батьківських прав.
 2. Прийомна сім’я. Дитячий будинок сімейного типу.
 3. Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа житлом.
 4. Профілактика правопорушень серед дітей.
 5. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації.
 6. Приймальники-розподільники для дітей.
 7. Центри медико-соціальної реабілітації дітей.
 8. Дати визначення понять «дитина-сирота», «діти, позбавлені батьківського піклування», «статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування».
 9. Повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
 10. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів.
 11. Управління майном дитини.
 12. Особи, які не можуть бути усиновлювачами.
 13. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування.