• Для людей із порушеннями зору
 • A-
  A+
Повідомлення про оголошення конкурсу
опубліковано: 02.11.2021р. о 14:29, автор: Рахівська міська рада

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Рахівської міської ради 16 сесії восьмого скликання від 21 жовтня 2021 року № 289 «Про внесення змін до організаційної структури, чисельності виконавчого апарату Рахівської міської ради», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 (із змінами), Положення про комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування затвердженого розпорядженням міського голови 24 грудня 2019 року № 245, Положення про уповноважену особу, затвердженого розпорядженням міського голови від 10.04.2020 № 72 (зі змінами), Рахівська міська рада ОГОЛОШУЄ КОНКУРС на заміщення вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування – головного спеціаліста (уповноваженої особи) фінансово-господарського відділу Рахівської міської ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Рахівської міської ради такі документи:

– заяву про участь у конкурсі;

– згоду на збір та обробку персональних даних;

– копії документів про освіту(диплом та  додаток), підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– заповнену особову  картку форми П2-ДС (з додатками);

– дві фотографії розміром 4 х 6 см ;

–  копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

– документ, що засвідчує вільне володіння державною мовою ( документ про повну загальну середню освіту, за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови);

– копію трудової книжки;

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– копію документів, що посвідчують наявність пільг (за наявності);

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці надаються секретарем конкурсної комісії – Череміською Наталією Павлівною.

Термін та адреса прийняття документів – протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу в районному виданні «Зоря Рахівщини», до 06.12.2021, з 08:00 до 17:00 в робочі дні за адресою: 90600, Закарпатська область, Рахівський район, м. Рахів, вул. Миру, 34 або на офіційну електронну адресу Рахівської міської ради:  rada@rakhiv-mr.org.

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків.

 Основні вимоги

до кандидата на заміщення вакантної посади

посадової особи місцевого самоврядування –

головного спеціаліста (уповноваженої особи) фінансово-господарського відділу

Рахівської міської ради

 Наявність громадянства України.

 1. Наявність вищої юридичної або економічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня бакалавра.
 2. Базовий рівень знань чинного законодавства у сфері публічних закупівель та практику його застосування не менше 1 (одного) року;
 3. Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування та інших нормативно-правових актів.
 4. Вільне володіння державною мовою.
 5. Володіння основами діловодства, персональним комп’ютером у режимі користувача.

 Перелік питань на перевірку та оцінку знань

головного спеціаліста (уповноваженої особи) фінансово-господарського відділу

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Форма правління в Україні.
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України.
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України.
 5. Об’єкти права власності Українського народу.
 6. Державні символи України.
 7. Конституційне право на працю та освіту.
 8. Конституційне право на соціальний захист.
 9. Конституційне право на охорону здоров’я.
 10. Обов’язки громадянина України.
 11. Найважливіші функції держави.
 12. Право громадянина України на вибори.
 13. Державний бюджет України.
 14. Порядок обрання Президента України.
 15. Основні риси Української держави за Конституцією України.

ІI. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

 1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування та види посад за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування.
 4. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування.
 5. Право на службу в органах місцевого самоврядування.
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування.
 7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
 8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування.
 9. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.
 10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування.
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування.
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування.
 13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування.
 14. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування.
 15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів.
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції».
 3. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
 4. Права Національного агентства з питань запобігання корупції.
 5. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції.
 6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків.
 7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб.
 8. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.
 9. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.
 10. Вимоги до поведінки осіб.
 11. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 12. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування.
 13. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 14. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації.
 16. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 17. Поняття та система місцевого самоврядування.
 18. Основні принципи місцевого самоврядування.
 19. Депутат ради.
 20. Повноваження сільських, селищних, міських рад.
 21. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад.
 22. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 23. Порядок формування рад.
 24. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження.
 25. Секретар сільської, селищної, міської ради.
 26. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради.
 27. Повноваження виконавчого комітету.
 28. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 29. Право комунальної власності.
 30. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 31. Виконавчі органи рад.
 32. V. Питання на перевірку знання Закону України «Про публічні закупівлі»
 33. Мета Закону України «Про публічні закупівлі», значення основних термінів Закону (договір про закупівлю, веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель, орган оскарження, предмет закупівлі, тендерна документація, тендерна пропозиція, уповноважена особа, замовники).
 34. Сфера застосування Закону України «Про публічні закупівлі».
 35. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель.
 36. Державне регулювання, контроль у сфері закупівель та громадський контроль.
 37. Принципи здійснення публічних закупівель та недискримінація учасників.
 38. Уповноважений орган.
 39. Організація закупівельної діяльності замовника.
 40. Електронна система закупівель, процедури закупівлі.
 41. Спрощені закупівлі.
 42. Орган оскарження та порядок оскарження процедур закупівлі.
 43. Поняття відкритих торгів ( умови застосування, інформування про проведення, тендерна документація.
 44. Відхилення тендерних пропозицій, відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся.
 45. Умови застосування процедури конкурентного діалогу та проведення конкурентного діалогу.
 46. Процедура торгів з обмеженою участю.
 47. Переговорна процедура закупівлі.