• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Про Положення “Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами”
опубліковано: 04.03.2013р. о 15:17, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

______  сесія  міської ради

шостого скликання

  Р І Ш Е Н Н Я

від     __________   2011  року  № ____

м. Рахів

 

Про Положення „Про порядок визначення

розміру плати за тимчасове користування місцем

розташування об’єктів зовнішньої  реклами”.

 

 

 

З метою упорядкування розміщення зовнішньої реклами у м. Рахів, на виконання Закону України „Про рекламу”, „Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, затверджених постановою КМУ „2067 від 29.12.03., керуючись ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Положення „Про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої  реклами, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Рахів (згідно додатку№1).

2. Визнати рішення №251 від 09 серпня 2007 р.  „Про положення  „Про порядок визначення розміру плати за  тимчасове користування місцем розташування  об’єктів”” таким що втратило чинність.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Бочкора П.Ю.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Я.В. Думин

 

 

 

Додаток № 1                                                                                                                                                   до рішення.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування

місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами

у м.Рахів

 

1.Розмір плати за право тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу  визначається при укладанні договору (типова форма договору в додатку) між Рахівською міською радою та розповсюджувачем зовнішньої реклами і складається з базового тарифу, площі місця розташування та коригуючих коефіцієнтів, на які послідовно перемножується базовий тариф.

2.Плата за право тимчасового  користування місцем розташування рекламного засобу здійснюється щомісячно до 10 числа поточного місяця або одноразово на термін дії дозволу.

3. Плата за тимчасове користування місцем розташування об’єктів зовнішньої реклами обчислюється за наступними  формулами:

для наземного та дахового рекламного засобу:

П = Бр × Км× К ф × S де :

П – річна плата за тимчасове користування місцем користування, (грн.);

Бр – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює базовій вартості 1 кв. м. та становить 28,2 грн.

Км – сталий  коефіцієнт містобудівної цінності території міста, який дорівнює 1,61

Кф – коефіцієнт функціонального призначення; (комерція – 2,5)

У разі користування місцем розміщення зовнішньої  реклами більше або менше одного року річна плата (П) ділиться на 12 і перемножується на коефіцієнт терміну користування місцем (відповідна кількість місяців)

S – площа місця розташування рекламного засобу, згідно п.7.1. Положення.

для не наземного рекламного засобу:

П = М × S × Бр × Кмр × Кs, де:

П – річна плата за тимчасове користування місцем розташування (грн.);

М – кількість місяців розташування рекламного засобу;

S – площа рекламного засобу (кв.м.)

Бр – базовий розмір плати за 1 кв. м. площі місця розташування рекламного засобу, який дорівнює 5% від розміру мінімальної заробітної плати (встановлений на день видачі дозволу).

Кмр – коефіцієнт, який в залежності від місця розташування  (вулиці) рекламного засобу становить:

– вул. Миру, вул. Київська,   вул. Привокзальна,   вул. Шевченка – Кмр – 0.7;

– вул. Б.Хмельницького,   вул. Карпатська,   вул. Вербник,   вул. Ів.Франка,

– вул. Горького,   вул. Попенка – Кмр – 0.4;

– інші вулиці міста – Кмр – 0.3;

 

2

 

 

Кs – коефіцієнт, який в залежності від площі рекламного засобу становить:

S – до 2 кв. м. –  Кs = 2.0

S – від 2 до 6 кв. м. –  Кs = 1.5

S – від 6 до 12 кв. м. –  Кs = 1

S – від12 до 30  –  Кs = 0.5”

 

4.Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не залежить від змісту реклами.

5. У разі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах комунальної власності відповідні договори на розміщення зовнішньої реклами договори оренди укладаються з балансоутримувачем комунального майна.

6.  Контроль за своєчасністю та повнотою сплати за розміщення об’єктів зовнішньої реклами покладається на бухгалтера – обліковця МВК

7. Плата за розміщення рекламного засобу стягується з моменту підписання договору

на тимчасове користування місцем розміщення зовнішньої реклами, починаючи з першого числа наступного місяця.

8.У випадку короткострокового використання рекламного засобу (менше 1 року)  оплата визначається відповідно до кількості місяців, протягом яких буде     використовуватися рекламний засіб.

9. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за  тимчасове   користування місцем розташування рекламного засобу у разі відсутності об’єкта   зовнішньої реклами.

10. Рахівська міська рада може переглядати тарифи, залежно від умов розвитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               рекламного ринку у м. Рахів, але не частіше одного разу на рік.

 

 

Секретар ради                                                    І.І.Беркела