• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Про затвердження Методики розрахункута використання плати за оренду майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста Рахів
опубліковано: 04.03.2013р. о 15:20, автор: Рахівська міська рада

Проект

Рахівська  міська рада
________________ сесія міської ради
шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  ___________ 2011 року  № ___
м. Рахів

Про затвердження Методики розрахунку
та використання плати за оренду майна,
яке є комунальною власністю територіальної
громади міста  Рахів

Відповідно до  рн.ст. 26,60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 2,19 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України          № 786 від 4.10.1995 р. “Про  Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна” (із внесеними змінами), Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, міська  рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Методики розрахунку та використання плати за оренду майна, яке є яке є комунальною власністю територіальної громади міста Рахів (додається).
2. Переглянути договори оренди та привести їх у відповідність до затвердженої Методики.
3. Рішення міської ради від 15.03.2007 року № 184  “Про встановлення розміру орендної плати за об’єкти нерухомості, що є комунальною власністю територіальної громади міста” (із внесеним змінами) вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бочкора П.Ю. та постійну комісію з питань управління  комунальною власністю, побуту, торгівельного обслуговування (Бокотей В.С.).

Міський голова                                    Я.В.Думин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Рахівської міської ради
від _________________ 2011 р. №____

МЕТОДИКА
розрахунку і порядок використання плати за оренду нерухомого, окремо індивідуально визначеного майна, яке є  комінальною власністю територіальної громади міста Рахів

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду нерухомого,  окремо індивідуально визначеного майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста Рахів.
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
3. Розмір орендної плати бюджетними установами (організаціями) становить 1 (одну) гривню за один квадратний метр орендованої площі в місяць.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
4. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
5. До плати за оренду нерухомого майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати Балансоутримувач, організіціїї, підприємства.
6. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
7. Розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл = Вз х Сор.ц,

де Опл – розмір річної орендної плати,  рн..; Вз – вартість орендованих приміщень, визначена шляхом проведення незалежної оцінки,  рн..; Сор.ц – орендна ставка за використання приміщень, визначена згідно з додатком 1.
Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті незалежної оцінки.
Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
Вп = Вб : Пб х Пп,
де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди),  рн..; Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому, визначена шляхом проведення незалежної оцінки,  рн..; Пп – площа орендованого приміщення,  р.м; Пб – площа будівлі (споруди) в цілому ,  р.м..
8. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.
9. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, установам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання загальної площі.
10. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:
Опл
Опл.міс. =  ——  х Іп.р. х Ім,
12

Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою,  рн..; Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна – з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім – індекс інфляції за перший місяць оренди.
11.  Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
12.  Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
13. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
14. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
15. Орендна плата за використання нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного  майна спрямовується до міського бюджету.
У разі, коли орендодавцем нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна є бюджетні установи ( організації), кошти отримані від оренди  спрямовуються :
50%     – бюджетній установі (організації);
50%     – до міського бюджету.
Орендна плата спрямовується – 100% на утримання та ремонт будівель.
16. Передача нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна в суборенду забороняється.

Додаток 1

ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна

Орендна ставка
відсотків до
вартості
нерухомого
майна,
визначеної
шляхом
незалежної
оцінки
———————————————————————-

Використання орендарем  нерухомого  майна за цільовим
призначенням:

1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів,                  35
пунктів обміну валюти
2. Розміщення:                                                     30
–  фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,
дилерських, маклерських, рієлторських контор (агенств
нерухомості, банкоматів
–    торговельних об`єктів з продажу ювелірних виробів,
виробів з дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного
камміння,антикваріату, зброї
–    операторів телекомунікацій, які надають послуги з
рухомого (мобільного) зв`язку, операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги  з доступу до
Інтернет
– розміщення ресторані знічним режимом роботи.
3. Розміщення:                                                     25
–  виробників реклами
–  салонів краси, саун,турецьких лазень, соляріїв,
кабінетів масажу, тренажерних залів
–  зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
4. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної           25
діяльності
5. Розміщення суб`єктів господарювання, що проводять
туроператорську та турагентську діяльність                      25
6. Розміщення суб`єктів, що проводять діяльність з ремонту
об`єктів нерухомості                                            25
7. Розміщення:                                                     20
–   клірингових установ
–   ресторанів
–   майстерень з ремонту ювелірних виробів
–   приватних закладів охорони здоров`я
–   суб`єктів,що діють на сонові приватної власності і проводять
господарську діяльність з медичної практики
–   розміщення торговельних об`єктів з продажу окулярів, лінз
суб`єктів, що проводять діяльність у сфері права,
бухгалтерського обліку та оподаткування
–   кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв,що здійснюють
продаж товарів підакцизної групи
8. Розміщення:                                                      18
–   крамниць-складів, магазинів-складів
–   торговельних об`єктів з продажу:
непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів,
промислових товарів, що були у використанні;
автотоварів;
відео- та аудіопродукції.
9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких
спрямована на організацію занять різними видами спорту          17
10. Розміщення:                                                     15
–  суб`єктів господарювання, що надають послуги,пов`язані з
переказом грошей
–    ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій вет. Медицини
–    суб`єктів господарювання,що проводять діяльність з організації
шлюбних знайомств та весіль
–    офісних приміщень
–    антен
–    суб`єктів господарювання, що проводять діяльність з
вирощування квітів, грибів
–  торговельних автоматів, що відпускають продтовари
11.  Розміщення:                                                    13
–  складів
–  суб`єктів господарювання, що діють на основі приватної власності
і надають послуги з перевезення та доставки (вручення)
поштових відправлень (кур`єрська служба)
–    стоянок автомобілів
12.  Розміщення:                                                    12
–  комп`ютерних клубів та інтернет-кафе
–  рибних господарств
–  приватних навчальних закладів
–  шкіл, курсів з навчання водіїв
–  торговельних об`єктів з продажу книг, газет і журналів,
виданих іноземними мовами
–    суб`єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-
вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
13.  Розміщення:                                              10
–  ветеринарних аптек
–  кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж
товарів підакцизної групи
–  аптек, що реалізують готові ліки
–  торговельних об`єктів з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи
–  ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з
ксерокопіювання документів
14.   Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення
торгівлі                                                      10
15.   Розміщення:                                                    7
– торговельних об`єктів з продажу ортопедичних виробів
–   суб’єктів господарювання,     що     здійснюють     побутове      обслуговування
населення”
16.   Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції,
виробленої в Україні                                           7
17.   Розміщення:                                                    6
– фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної
групи
–    об`єктів поштового зв`язку на площі, що використовується
для надання послуг поштового зв`язку
–    суб`єктів господарювання, що надають послуги з перевезення
та доставки (вручення)поштових відправлень
–    торговельних об`єктів з продажу поліграфічної продукції та
канцтоварів, ліцензованої відео-та аудіопродукції, що
призначається для навчальних закладів
18.  Розміщення:                                                    4
–  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної
групи, у навчальних закладах
–    громадських вбиралень
–    камер схову
19.  Розміщення:                                                    3
–  аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків
за рецептами
–    суб`єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
–    майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею
менше як 50 кв.м.
20.  Розміщення:                                                    2
–  аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
–  організацій,що надають послуги з нагляду за особами з фізичними
чи розумовими вадами
–  бібліотек, архівів, музеїв
–  лазень, пралень загального користування
–  торгових об`єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових
категорій громадян
21.  Розміщення:                                                     1
–  закладів соціального захисту для бездомних громадян,безпритульних
дітей та установ призначених для тимчасового або постійного
перебування громадян похилого віку або інвалідів
–    державних та комунальних позашкільних навчальних закладів
(крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних
начальних закладів
22. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних
організацій на площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності і становить:
– не більше як 50 кв.м.                                          3
– понад 50 кв.м.                                                 7
23. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі,що не
використовується для провадження підприємницької діяльності і
становить:
– не  більше як 100 кв.м                                         1
– понад 100 кв.м.                                               10
24. Інше використання майна                                         15

Примітка: Орендні ставки для орендарів – вітчизняних і
фізичних осіб,що є суб`єктами малого підприємництва, які проводять
виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих
площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

Перший заступник міського голови                     П.Ю.  Бочкор