• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рахівська міська рада звертає увагу зацікавлених осіб на оголошення Національної служби здоров’я України про укладення договорів про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб.
опубліковано: 03.04.2024р. о 13:56, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада звертає увагу зацікавлених осіб на оголошення Національної служби здоров’я України про укладення договорів про медичне обслуговування із зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України від 14 березня 2024 року
Подання пропозицій та їх розгляд

Відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2024 р. № 212 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» НСЗУ укладає договори щодо надання медичних послуг, передбачених цим оголошенням, із закладами охорони здоровʼя всіх форм власності, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.
1. Строк подання пропозиції спливає о 18 годині 00 хвилин за київським часом 21 жовтня 2024 року.
Пропозиції про укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
Якщо суб’єкту господарювання надіслано повідомлення про виправлення помилок у його пропозиції після граничної дати подання пропозиції, суб’єкт господарювання має право подати оновлену пропозицію протягом двох робочих днів з дня надіслання НСЗУ повідомлення про виправлення помилок.
Розрахунок загальної орієнтовної ціни договору (запланованої та фактичної вартості послуг) здійснюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації у 2024 році пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2024 р. № 212.
2. Заявник подає до НСЗУ пропозицію (заяву та додатки до неї) в електронній формі шляхом заповнення електронних полів.
Під час заповнення заяви необхідно зазначити:

– інформацію про підставу, відповідно до якої діє підписант договору (для юридичних осіб автоматично зазначається «діє на підставі Статуту», для фізичних осіб – підприємців
– необхідно вказати номер та дату запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);
– місця надання послуг, які будуть включені до договору;
– банківські реквізити суб’єкта господарювання (IBAN) (помилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та, відповідно, до відтермінування оплати за надані послуги. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проєкті договору, несе суб’єкт господарювання);
– інформацію про підрядників, які будуть залучені до виконання договору в частині надання медичних послуг відповідно до цього оголошення, вид медичних послуг для надання яких будуть залучені підрядники, номер, дату та строк дії договору укладеного з підрядником.
У разі потреби, разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити у вигляді сканованих документів у форматі PDF (далі – пропозиція), або відомості (посилання) щодо наявності такої інформації в державному реєстрі, базі даних або інших інформаційних ресурсах.
Перелік додатків до пропозиції:
Додаток 1. Сканована копія в електронній формі документа, що підтверджує повноваження представника (у разі підписання заяви та доданих до неї документів представником суб’єкта господарювання, крім випадку, коли відомості про повноваження представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань).
Додаток 2. Сканована копія документа, що підтверджує доступність будівлі та приміщення, в яких суб’єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил, виданого фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат.
Додаток 3. Сканована копія чинної ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та сканована копія внесених змін, у разі їх наявності. Залежно від того, коли заклад отримав ліцензію, це може бути:
– ліцензія на бланку, якщо документ отримано до 1 січня 2017 року;
– витяг з наказу МОЗ, якщо ліцензію отримано після 1 січня 2017 року.
У випадку внесення змін до ліцензії копія повідомлення до МОЗ про внесення змін до даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Додаток 4. Сканована копія чинної ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання з додатками або сканована копія інших документів, отриманих відповідно до статті 71 Закону України «Про дозвільну діяльність у 3 сфері використання ядерної енергії» на все обладнання, яке визначено в умовах закупівлі.
3. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах, до подання пропозиції повинен забезпечити внесення до електронної системи охорони здоров’я актуальної інформації про:
1) суб’єкт господарювання, місця надання ним медичних послуг та медичне обладнання, зазначене в оголошенні;
2) ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (дата, строк дії, номер наказу, номер ліцензії та вид господарської діяльності, на право здійснення якого видано ліцензію);
3) суб’єктів господарювання, які будуть залучені до виконання договору (підрядники);
4) уповноважених осіб та медичних працівників, які будуть залучені до укладення або виконання договору.
УВАГА: У разі коли після подання пропозиції зазначена інформація змінюється, суб’єкт господарювання повинен у той же день внести відповідні зміни до електронної системи охорони здоров’я.
4. НСЗУ розглядає пропозиції про укладення договору до 31 жовтня   2024 року включно .
Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором та опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація)
Умови закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за Договором та опис медичних послуг, які будуть надаватися за Договором (Специфікація)
Подати пропозицію за пакетом «Зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», перейшовши за цим посиланням.
Проєкт додатка до договору щодо спеціальних умов надання відповідних видів медичних послуг або груп медичних послуг

Протягом десяти календарних днів з дати підписання проєкту договору уповноваженою особою НСЗУ керівник або уповноважена особа суб’єкта господарювання накладає електронний підпис на такий договір. Накладенням електронного підпису на договір уповноважена особа суб’єкта господарювання підтверджує, що суб’єкт господарювання відповідає умовам закупівлі та спроможний надавати медичні послуги згідно зі специфікацією.
Важливо:
Договори відповідно до цього оголошення укладаються на строк:
– з першого числа місяця, наступного за датою місяця в якому подано пропозицію, по 30 листопада 2024 року.
У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання пропозиції, звертайтесь до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.
У разі наявності будь-яких питань, які виникають під час заповнення заяви та/або подання пропозиції, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію 16-77, а також за телефонами міжрегіональних департаментів НСЗУ:
1. Центральний міжрегіональний департамент (м. Київ, Київська обл., Житомирська обл., Вінницька обл., Черкаська обл.) – (044) 299 04 97.
2. Північний міжрегіональний департамент (Полтавська обл., Сумська обл., Харківська обл., Чернігівська обл.) – (057)-341-42-97.
3. Південний міжрегіональний департамент (Миколаївська обл., Одеська обл., Херсонська обл., Автономна Республіка Крим) – (048) 753 13 86.
4. Західний міжрегіональний департамент (Львівська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл., Чернівецька обл., Івано-Франківська обл., Закарпатська обл., Рівненська обл., Волинська обл.) – (032) 259 30 18.
5. Східний міжрегіональний департамент (Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Кіровоградська обл., Луганська обл.) – 098 041 13 45.