• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради 3-тя сесія міської ради 7-го скликання від 23.12.2015 року
опубліковано: 04.01.2016р. о 16:09, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №19

м. Рахів

 

Про затвердження програм соціально-економічного

та культурного розвитку міста Рахова на 2016-2018 рр.

 

У відповідності до пункту 2 статті 64, статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2016-2017рр., що фінансуватимуться з міського бюджету:

 

– програма підтримки органів місцевого самоврядування на 2016-2017рр. згідно додатку №1;

– програма підтримки  соціально незахищених верств населення  міста у 2016-2017рр.  згідно додатку №2;

– програма розвитку культури в місті на 2016-2017рр. згідно додатку №3;

– програма розвитку фізичної  культури і спорту на 2016-2017р.р. згідно додатку №4;

– програма благоустрою міста на 2016-2018рр. згідно додатку №5

– програма фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2016р. згідно додатку №6;

– програма фінансової допомоги МКП „Рахівкомунсервіс” на 2016-2018 рр. згідно додатку №7;

– програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м.Рахів на 2016 р. згідно додатку №8.

 

2. Додатки №№1-8  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 

            Додаток   №1                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

ПРОГРАМА

підтримки діяльності органів місцевого самоврядування

на 2016-2017 рік

 

1. Загальні положення

       Програма підтримки діяльності органів місцевого самоврядування у                   м. Рахові на 2016-2017рр. (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Комплексний та системний підхід у вирішенні завдань Програми дає змогу реалізовувати політику у сфері місцевого самоврядування завдяки спільним зусиллям виконавчого органу міської ради, представницького органу місцевого самоврядування  м. Рахова.

 

2. Мета програми

        Основна мета Програми  спрямована  на подальший розвиток самоврядування в м. Рахові як важливої складової становлення громадянського суспільства, зміцнення організаційно-правових, фінансово-економічних засад місцевого самоврядування, та створення сприятливих умов для участі громади м.Рахова у вирішенні питань місцевого значення:

– удосконалення правових засад місцевого самоврядування;

– зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування;

– розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.

 

3.Основні завдання програми

      Основними завданнями Програми є:

– удосконалення механізмів управління об’єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громади;

– поліпшення взаємодії з Асоціацією сільських, селищних та міських рад  та інших об’єднань виконавчим комітетом ради;

– створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органом місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених Конституцією та законами України;

– залучення  жителів  міста  до процесів розвитку місцевого самоврядування в місті.

 

4. Основні напрямки реалізації програми

 

Основна частина завдань здійснюється шляхом реалізації заходів відповідно до базових принципів та підходів. Крім цього, Програмою передбачено лише ті основні завдання, які відносяться до сфери місцевого самоврядування і не зачіпають питань, які вже затверджені в програмах відповідного профілю (питання благоустрою, навколишнього середовища, культурно-мистецькі, спортивно-оздоровчі та інші).

Комплексний підхід до побудови Програми передбачає її фінансування з міського бюджету і може коригуватися відповідно до пропозицій постійних комісій міської ради, виконавчого комітету  міської ради.

 

5. Фінансове забезпечення програми

               Фінансування Програми підтримки місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

Зміст заходу

 

Очікуваний обсяг фінансування (грн.)

2016 р.

2017 р.

1.

 

Придбання сувенірів, кубків для проведення змагань

50000

50000

2.

 

Придбання Новорічних подарунків та призів

12000

12000

3. Істотко- архітектурний план міста

116000

4.

 

 

Членські внески в “Асоціацію міст України та громад”

3500

3500

5.

 

Придбання та обслуговування  програм для комп`ютерів

5000

8000

6. Встановлення водоохоронних зон                90000            90000
7.

 

Виготовлення рекламної продукції про місто

 

         100000

 

           100000

 

Фінансове забезпечення здійснюється відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та  Бюджетного кодексу за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук

 

 

 

            Додаток   №2                                                                                до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

ПРОГРАМА

підтримки  соціально незахищених верств населення

на 2016-2017рік

      Програму підтримки  соціально незахищених верств населення  міста на 2016-17 роки розроблено відповідно до  ст. 46, 48, 49 Конституції України, ст.91 Бюджетного кодексу, Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та з метою надання матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям населення, та тим, що опинилися в скрутному  матеріальному становищі.

 

1.Мета програми

      Основною метою міської  програми „Підтримка соціально незахищених верств населення”  ( далі – Програма) є вдосконалення та  посилення соціального захисту, надання адресної допомоги найбільш соціально вразливим категоріям громадян за рахунок  міського бюджету, грошової та натуральної допомоги від підприємств, організацій, установ, комерційних структур та благодійних фондів і громадських організацій.

 

2. Основні завдання Програми

2.1.   Підвищення якості життя окремих категорій громадян.
2.2.  Створення умов для максимально раціонального та економного використання  коштів міського бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благочинних, ресурсів , розвиток ділової та творчої активності вищезазначених категорій громадян, сприяння організації серед них соціальної взаємодопомоги.
2.3.   Надання додаткових соціальних гарантій малозабезпеченим мешканцям міста.
2.4.   Координація діяльності органів місцевого самоврядування, профспілок, трудових колективів, громадських організацій та фондів щодо реалізації законодавства про працю та соціальний захист.
2.5.   Удосконалення роботи соціально спрямованих структур міста.
2.6.   Завдання Програми реалізуються на рівні міста, окремих підприємств, організацій та установ, які розробляють та здійснюють власні заходи щодо виконання Програми.
2.7.   Фінансування Програми здійснюється за рахунок  коштів  міського бюджету, із залученням спонсорських коштів.

3. Основні заходи щодо реалізації Програми

3.1.Проводити обстеження матеріально-побутових умов проживання малозабезпечених громадян міста, з метою визначення осіб, які гостро потребують соціальної допомоги, та визначення шляхів щодо її надання.
3.2. Вжити заходів щодо повного охоплення всіма видами державної допомоги малозабезпечених сімей.

3.3. Удосконалення системи надання матеріальної допомоги.
3.4. Надавати  грошову допомогу:
а) окремим категоріям громадян до свят та пам’ятних дат :
–   до Дня виводу радянських військ з Республіки Афганістан ;
–   до Дня захисника Вітчизни ;
–   до Міжнародного жіночого дня ;
–   до Дня визволення міста ;
–   до річниці аварії на ЧАЕС;
–   до Дня Перемоги ;
для ветеранів війни, запрошених  на святкування Дня Перемоги ;
– до річниці визволення України ;
– до Міжнародного дня інвалідів .
Адресна грошова допомога за заявами надається один раз на рік, розмір допомоги залежить від обставин, в яких опинився заявник. У виняткових випадках –тяжка або тривала хвороба, яка потребує великих коштів на лікування, повторна  операція, – допускається надання другої на рік адресної грошової допомоги.
При підготовці    документів на надання адресної грошової допомоги мешканцям міста за їх заявами проводиться обстеження матеріально-побутових умов заявників, готується акт .
3.5. Організувати для ветеранів війни та праці проведення обідів до свят та пам’ятних дат.
Протягом року.
3.6. Проводити роботу з підприємствами, організаціями, комерційними структурами, фондами щодо надання ними благодійної допомоги гостро потребуючим категоріям мешканців міста.
3.7. Організовувати новорічні ялинки для дітей із малозабезпечених родин, дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів .

3.8   Виплачувати  похоронних родичам непрацюючих громадян міста у розмірі  1000грн.

 

 

 

4. Фінансове та правове  забезпечення Програми

       Фінансування даної Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

Прогнозований обсяг фінансування (грн.)

2016 р.

2017 р.

1.За рахунок загального фонду міського бюджету

 

2. За рахунок спеціального фонду міського бюджету

 

3. За рахунок спонсорських коштів

500000

100000

100000

  500000

100000

100000

 

Для забезпечення даної Програми у міському бюджеті на 2016-2017 рік необхідно передбачити кошти для:

 

1. Надання одноразової грошової допомоги соціально незахищеним верствам населення:

– непрацездатним, важко  хворим громадянам,

– багатодітним і неповним сім’ям,

– ветеранам,

– особам з обмеженими фізичними можливостями,

– учасникам бойових дій АТО  (сім’ям загиблих),

– постраждалим в наслідок надзвичайних ситуацій.

 

2.На поховання непрацюючих громадян міста.

 

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук

 

            Додаток   №3                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

 

Програма

розвитку культури в місті  на 2016-2017р.р.

1.Загальні положення

      Розробка „Програма розвитку культури в місті  на 2016-2017рр.” зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури міста, спрямовання її на розвиток культурних традицій міста, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення,створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної творчості та популяризації національних звичаїв та обрядів, організацію повноцінного, змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення.

Програма розвитку культури в місті визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвяченим державним та місцевим святам, також стратегію збереження та укріплення позицій Рахова , як культурного центра і перетворення його в справжній європейський культурний центр. Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів, виявлення талановитої особистості, подальший розвиток традиційної української культури, традиційних культур народів та етносів, що населяють м.Рахів, підтримку народної та високопрофесійної творчості, обдарованих дітей.

Актуальність та необхідність створення  Програми переконливо підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та Постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування Дня Перемоги, Дня солідарності трудящих, Дня незалежності України і інших державних, професійних та місцевих свят. В основу Програми покладені державні стратегії та основні напрямки розвитку культури в ХХІ столітті, викладені в Основах законодавства України про культуру.  В ній максимально враховано суспільні потреби мешканців міста Рахова щодо рівня культури, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі культури новацій.

Культура Рахова – цілісна система відтворення творчого,інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста.

Розвиток культури міста спрямований на відродження і розвиток української національної культури, забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та аматорської творчості.

Необхідно визначити основні напрями та форми діяльності органів місцевого самоврядування в місті для подальшого становлення й ефективного функціонування рекреаційно-туристичної галузі міста, правового, організаційно-управлінського, економічного та інформаційного середовища, розвитку ділового туризму.

Сучасна туристична індустрія повинна в нашому місті стати однією із найбільш розвиненою і високоприбутковою галуззю економіки, як це є в усьому світі. Недостатня увага приділяється формуванню міського туристичного продукту, що могло б відкрити додаткові робочі місця, в першу чергу для молоді, а в перспективі сприяти поповненню міського бюджету.

Головна увага повинна бути направлена на поліпшення культурно-мистецького обслуговування населення міста, створення умов для задоволення його зростаючих духовних потреб, розвитку та підтримки творчих колективів, талановитої молоді, широкого залучення дітей та підлітків до культурних надбань, підвищення рівня виконавської майстерності учасників самодіяльної художньої творчості, проведення культурно-мистецьких акцій в рамках відзначення загальнодержавних та професійних свят, Всеукраїнських конкурсів і фестивалів, участь у міжнародних культурницьких проектах.

Залежно від історичних факторів, природних умов, особливостей побуту та наявності сировини віками на території Рахівщини  формувалося виробництво предметів з локальними ознаками художньої образності, орнаментики, формотворення.З покоління в покоління передавалися таємниці технічної та технологічної майстерності. Нажаль впродовж останніх десятиліть мистецькі осередки занепали, втратилась унікальна можливість передачі художніх традицій молодому поколінню.

Розв’язання проблеми можливе за рахунок здійснення заходів щодо збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів, об’єднання зусиль держави та територіальної громади міста, державних та приватних інвестицій.

 

2.Мета Програми

створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розкриття їх здібностей, задоволення духовних та естетичних потреб громадян міста, виховання у рахівчан почуттів патріотизму до рідної країни та міста, організація їх дозвілля, розважальних заходів у святкові та вихідні дні,забезпечення умов для суспільної і культурної самореалізації талановитої особистості через організацію, проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, реалізацію комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей і молоді, відродження, збереження і розвиток народних художніх промислів , розвиток народної творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури міста, створення умов для розвитку туристичної сфери на території міста.

                                  

 

 

 

3. Основними завданнями Програми є:

– надання можливості рахівчанам  та гостям міста відзначати державні, професійні та міські свята;

– проведення концертних програм, театралізований свят та фестивалів на високому професійно-художньому та організаційному рівнях;

– збереження народних традицій, свят і обрядів;

– створення умов для формування туристично-екскурсійних маршрутів по наданню послуг для різних категорій населення при проведенні спортивно-масових, культурних заходів, фестивалів, оглядів, демонстрацій науково-технічних досягнень;

– детальне вивчення проблемних питань у галузі народних художніх промислів та визначення шляхів їх вирішення;

– робота по збору даних для складання загального переліку об’єктів культурної спадщини, а також об’єктів, які потребують ремонту, благоустрою, відновленню у випадку пошкодження, руйнування тощо;

– проведення офіційних прийомів представників установ, організацій, підприємств міста Рахова, інших міст України та закордонних держав.

 

4. Фінансове забезпечення Програми:

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах бюджетних призначень на 2012-2015рр., за рахунок яких передбачається проведення культурно-мистецьких заходів, проведення заходів , приурочених до державних та місцевих знаменних дат: наступних напрямках:

 

Назва заходу Очікуваний обсяг фінансування (грн..)
2016р.

 

2017р.

1

Відзначення  річниці аварії на ЧАЕС

2000

2000

2

Відзначення пам”яті Т.Г.Шевченка

400

400

3

8 – ме  Березня

2000

2000

4

день Перемоги

8600

8600

5

День Випускника

1000

1000

6

День міста

70000

70000

7

День молоді

3000

3000

8

День Конституції

1200

1200

9

День незалежності

15200

15200

10

Фестиваль „Гуцульська бринза”

15000

15000

11

День визволення міста

3000

3000

12

 

День пам”яті жертвам голодомору

400

400

13

Святкування Новорічних та Різдвяних свят

14000

14000

14

День органів місцевого самоврядування

6000

10000

15

Прийом делегацій

Святкування  та відзначення

16600

16600

16

Професійних та державних свят

10000

20000

Витрати по проведенню культурно-мистецьких Програм передбачаються за рахунок коштів місцевого  бюджету  та інших джерел фінансування.

 

5. Очікувані результати від реалізації Програми:

 

– забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері культури, мистецтва, народних промислів;

– розвиток та популяризація національної культури, національних звичаїв та обрядів;

– збагачення духовного життя мешканців та гостей міста шляхом проведення мистецьких заходів;

– виховання високих естетичних смаків громадян та забезпечення їх активної участі у культурному житті міста.

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук

 

            Додаток   №4                                                                                до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

ПРОГРАМА

розвитку фізичної  культури і спорту на 2016-2017 рр.

 

1.Загальні положення

 

Програма розвитку фізичної  культури і спорту на 2016-2017 рр. (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів  України „Про фізичну культуру і спорт”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Указів Президента України від 21 липня 2008 року № 640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні ” від 23 червня 2009 року №478/2009 „Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні”.

 

2.Актуальність проблем,

на вирішення яких спрямовані заходи Програми

 

Останнім часом, загальний стан сфери фізичної культури і спорту, стан  фізичної активності і способу життя дітей та молоді став занепадати, що характеризуються певними чинниками, основними серед яких є:

відсутність сформованих сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості;

погіршення стану здоров’я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами, які є наслідком ведення пасивного, малорухливого  способу життя, зловживання шкідливими звичками призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів;

збільшення кількості осіб, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, обумовлює відповідне зменшення кількості залучених дітей і молоді до занять в дитячо-юнацьких спортивних школах;

неналежний рівень налагодженості та координованості в роботі між суб’єктами фізичної культури і спорту на етапах спортивного удосконалення спортсменів;

невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та інформаційного;

Основні причини виникнення проблем, пов’язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються:

низькою відповідальністю за дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо організації фізичного виховання суб’єктами різних галузей – виробничої, освітньої, комунально-господарчої тощо;

обмеженою руховою активністю, нераціональним та незбалансованим харчуванням, факторами асоціальної поведінки у суспільстві;

невідповідністю потребам населення послуг, що надаються суб’єктами та засобами фізичної культури і спорту за місцем проживання, роботи громадян, місцях масового відпочинку населення, у тому числі в сільській місцевості, а також населення з особливими потребами, як окремої спеціальної групи;

неналежним рівнем ресурсного забезпечення дитячо-юнацького та резервного спорту;

відсутністю розвинутої спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями;

відсутності ефективної системи контролю щодо дотримання нормативним вимогам стосовно забезпечення населення соціальними об’єктами фізкультурно-оздоровчої та спортивної інфраструктури;

невідповідністю спортивних баз підготовки міжнародним стандартам якості;

неналежністю рівня пропаганди в засобах масової інформації та просвіти населення  щодо  усвідомлення  цінності  здоров’я,  відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформованістю ефективної системи стимулювання населення для збереження свого здоров’я;

невисокою престижністю професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;

невідповідністю системи впровадження результатів фундаментальних та прикладних досліджень у практику фізкультурно-спортивної діяльності сучасним вимогам;

недостатній рівень охоплення та медичного забезпечення осіб, що займаються фізичною культурою і спортом.

 

 

3. Основні завдання і мета Програми

 

Основними завданнями Програми є створення та вдосконалення необхідних умов для подальшого розвитку фізичної культури і спорту в місті з метою:

зміцнення здоров’я населення, підвищення продуктивності навчання і праці засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

створення умов для розвитку регулярної рухової активності
різних верств  населення  для  зміцнення  здоров’я, сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;

розвитку різних видів спорту, вдосконалення системи підготовки спортивного резерву, збірних команд  міста та кандидатів до обласних збірних команд;

забезпечення пріоритетного розвитку традиційних для міста видів спорту;

збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, вдосконалення всіх напрямів забезпечення фізкультурно-спортивної діяльності;

сприяння соціально-економічному розвитку, утвердженню авторитету міста в області, в Україні та за її межами.

 

4. Головні напрями реалізації  Програми

 

Головними напрямами реалізації Програми є:

фізичне виховання та проведення фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в навчально-виховній сфері;

масовий спорт за місцем проживання  та в місцях відпочинку громадян;

створення фізкультурно-спортивної роботи серед сільського населення;

фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність у виробничій сфері;

реабілітаційна, фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед інвалідів;

сприяння діяльності фізкультурних та спортивних організацій            будь-яких форм власності;

розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів;

поліпшення нормативно-правового, організаційного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення, відновлення існуючих та створення нових об’єктів фізкультурно-спортивної, матеріально-технічної та тренувальної бази в місті, забезпечення розвитку її інфраструктурної будови;

здійснення міжнародних зв’язків.

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

 

Фінансування виконання заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського, районного, обласних бюджетів  та залучення інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяги бюджетних асигнувань визначаються, виходячи з необхідності забезпечення виконання пріоритетних заходів Програми з урахуванням фінансових можливостей відповідних бюджетів.

 

6. Очікувані результати реалізації Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової діяльності;

зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності населення через хворобу;

поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти;

поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у соціально-побутовій сфері, серед міського населення, ветеранів, людей з особливими потребами;

підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами;

збільшити охоплення школярів заняттями у спортивних школах, удосконалити підготовку спортивного резерву та спортсменів вищих розрядів, поліпшити результати виступів членів збірних команд міста у обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях;

удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, їх працевлаштування;

збільшити фінансування галузі з бюджетів, а також з розрахунку на одну особу.

 

7. Заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів Програми у сфері галузі

 

№ завдання

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн.) всього

2016

2017

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечення  участі спортсменів та збірних команд міста в міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях. Проведення навчально-тренувальних зборів. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

50,00

50,00

2.

Придбання спортивної атрибутики, інвентарю та одягу. Нагородження спортсменів та тренерів. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

50,00

50,00

3.

Забезпечення поточного ремонту та утримання стадіону «Карпати». Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

200,00

200,00

4.

Фінансова підтримка клубів фізкультурно-спортивного спрямованості. Виконавчий комітет  міської ради

Міський бюджет

400,00

400,00

Всього

700,00

700,00

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук

 

 

            Додаток   №5                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

ПРОГРАМА

благоустрою  м. Рахів на 2016-2018 р.р.

І. Загальні положення

Програма  благоустрою м. Рахів 2016-2018 рр. (надалі – Програма)  розроблена на виконання основних вимог Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про основи містобудування», «Про охорону і використання пам’ятників історії і культури», «Про рекламу».

Протягом останніх років через відсутність коштів у міському бюджеті   у житлово-комунальному господарстві територіальної громади нашого міста, зокрема у сфері благоустрою, накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

У міському бюджеті не вистачає коштів для реалізації програм з благоустрою. Виходом із цієї ситуації є залучення коштів з державного бюджету, інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств із переробки та утилізації твердих побутових відходів, ремонту й обслуговування дорожнього господарства, озеленення, вуличного освітлення, малих архітектурних форм тощо. На сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи благоустрою населених пунктів із врахуванням досвіду провідних країн Європейського Союзу.

 

II. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є організація робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму тощо, що здійснюються на території міста з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Для розв’язання цих завдань необхідно:

– розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання території міста у належному стані, його санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів;

– організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;

– створити умови для реалізації прав суб’єктами господарювання у сфері благоустрою міста;

– здійснити заходи з благоустрою міста, озеленення та утримання в належному стані при будинкових територій, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту вулиць і тротуарів, інших об’єктів;

– уточнити генеральний план міста, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;

– здійснити заходи по реконструкції, капітальному та поточному ремонтах вуличного освітлення міста Рахів.

 

ІІІ. Основні напрями розв’язання завдань

Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

технічне переоснащення комунальних підприємств, задіяних у сфері благоустрою;

сприяння  МКП „Рахівкомунсервіс”  в упорядкуванні полігону для захоронення твердих побутових відходів

уточнення схем санітарного очищення міста;

поліпшення благоустрою кладовищ;

відведення земельної ділянки та виготовлення Державних. Актів на право власності на земельні ділянки під кладовищами;

проведення інвентаризації зелених насаджень;

проведення інвентаризації та паспортизації доріг міста;

проведення роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану;

залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;

формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;

щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування програми з метою визначення першочергових заходів.

 

ІV. Джерела фінансування Програми

Фінансування заходів із благоустрою міста може здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Орієнтовний обсяг фінансування виконання заходів Програми наведений у додатку № 1, який є невід’ємною частиною цієї Програми.

 

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;

утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць;

часткове вирішення питання зайнятості населення;

поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;

зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;

створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами;

впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання;

підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення;

ефективне освітлення міста Рахів.

 

Сфера дії Програми

– акцентує увагу на правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою задля створення умов, сприятливих для життєдіяльності людей,

– допоможе визначити права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою міста,

– допоможе реалізувати комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті.

Дія Програми поширюється на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров’я та охорони навколишнього середовища.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою є міська рада, міськвиконком, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

 

Визначення альтернативних способів досягнення цілей Програми

Цього можна досягти через підвищення самосвідомості громадян – мешканців та гостей  міста, щодо необхідності проведення заходів з благоустрою шляхом проведення навчання та роз’яснення через засоби масової інформації чи публічного обговорення за місцем проживання, роботи, навчання.

 

Механізм і заходи, які забезпечать реалізацію Програми

На виконання цієї Програми, виконавчий комітет міської ради готує заходи, які затверджуються рішенням сесії ради і подаються в управління економіки Рахівської  райдержадміністрації для узагальнення, координації та можливості включення ряду заходів до районної, обласної чи державної відповідних програм для надання державного фінансового забезпечення.

Вигоди виправдовують відповідні витрати

Вкладені кошти сприятимуть створенню умов, сприятливих для життя і діяльності людей, в тому числі поліпшення стану здоров’я.

Обґрунтування строку чинності Програми

Програма приймається на чотири роки, але може бути переглянутою чи продовженою в часовому вимірі  в разі потреби.

У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд міської ради громадянами, громадськими організаціями,  виконавчим комітетом та, в разі необхідності,  з подальшим громадським обговоренням.

 

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

 

Порядок здійснення благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою комунальної власності

Роботи по благоустрою та утриманню територій об’єктів благоустрою здійснюються у відповідності із зазначеним порядком:

1.Управління благоустроєм міста покладено на начальника                                  МКП „Рахівкомунсервіс ”.

 

2. Начальник МКП „ Рахівкомунсервіс ” діє на підставі статуту комунального підприємства та у відповідності до щорічних планів благоустрою міста, затверджених міськвиконкомом.

3. Роботи з утримання, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (зеленого господарства, проїжджої частини вулиць, вуличного освітлення, малих архітектурних форм та інше), будівель і споруд комунальної власності територіальних громад (житлові будинки, громадські будівлі, кладовища, та інше) у м. Рахів виконує міське комунальне підприємство  та МКП „ Рахівкомунсервіс ”.

3. Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою, будинків, будівель і споруд можуть виконуватися тільки за умови отримання дозволу у виконавчого комітету міської ради.

 

 

                                                                                                                                                           Додаток

до програми з благоустрою м.Рахів на 2016-2018р. р.

 

 

ПОТРЕБА

у обсягах фінансування заходів щодо реалізації

Програми з благоустрою міста Рахів

Найменування робіт та заходів

Код згідно ДК 016-97

Джерело фінансування

Фінансування, грн.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

1

2

3

4

5

6

7

Видалення рідких відходів 90.00.1 Міський бюджет 190000 190000 190000
Будівництво водних шляхів, пристаней, гребель та інших водних споруд 45.24.1
Чищення колодязів і канав 45.24.12 Міський бюджет 190000 190000 190000
Будівництво трубопроводів та прокладання ліній енергозабезпечення та зв’язку місцевого значення додаткові роботи 45.21.4
Поточний ремонт каналів, улаштування водостоків, улаштування зовнішнього освітлення 45.21.41 Міський бюджет 190000 190000 190000
Будівництво автострад, доріг,вулиць, залізниць злітно-посадкових смуг аеродромів 45.23.1
Улаштування дорожнього покриття для транспорту і пішоходів,  розмітка поверхні доріг, стоянок та майданчиків фарбою чи іншим способом 45.23.12 Міський бюджет 190000 190000 190000
Послуги з видалення твердих відходів 90.00.2
Послуги зі збирання відходів,  тримання в чистоті доріг, вивезення сміття, прибирання парків, площ, місць загального користування, ліквідація стихійних звалищ 90.00.21 Міський бюджет 190000 190000 190000
«Оплата послуг (крім комунальних)» 74.40.1
Послуги в галузі реклами 74.40.11 Міський бюджет 120000 120000 120000
Послуги з організації похорон та суміжні послуги 93.03.1
Управління та догляд за кладовищами 93.03.12 Міський бюджет 190000 190000 190000
Послуги в рослинництві 01.41.1
Послуги з садіння та догляду за декоративними насадженнями 01.41.12 Міський бюджет 190000 190000 190000
Санітарне оброблення та аналогічні послуги 90.00.3
Прибирання снігу, посипання сіллю, піском тощо доріг 90.00.30 Міський бюджет 190000 190000 190000
Роботи малярні 45.44.2
Роботи малярні зовнішні (Фарбування будівель, парканів) 45.44.22 Міський бюджет 190000 190000 190000
Послуги з організації розваг інші 92.3
Послуги з організації ярмарок та відпочинку в парках 92.33.1 Міський бюджет 190000 190000 190000
Електроенергія 40.10 Міський бюджет 190000 190000 190000
РАЗОМ: 2210000 2210000 2210000

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук

 

 

            Додаток   №6                                                                             до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

ПРОГРАМА

фінансової допомоги  КП ,,Рахівтепло” на 2016р.

1.Загальні положення.

Програма підтримки міського комунального підприємства „Рахівтепло” на 2016 рік є одним із етапів стабілізації роботи підприємства з метою запобігання його збитковості. Основними видами послуг комунального підприємства „Рахівтепло” є надання послуг з водопостачання, водовідведення м.Рахів.

За підсумками 2014 року підприємство спрацювало збитково, збиток складає 815,3 тис. грн. Основною причиною збиткової діяльності є зростання цін на матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, слабка матеріально-технічна база, низька оплата мешканцями за житлово-комунальні послуги.

Наслідком існуючого фінансово-господарського стану є виникнення заборгованості за енергоносії та податки.

2.Мета та цілі Програми.

Головною метою Програми є виведення  комунального підприємства „Рахівтепло” з критичного фінансово-господарського стану.

Підприємство працює на регульованих тарифах, не має достатніх матеріальних і технічних ресурсів необхідних для виконання своїх функцій в нормативному режимі. Фінанси направляються на технічний розвиток підприємства,ліквідації заборгованості по паливу  та електроенергії, а також для виплати заробітної плати з усіма обов’язковими відрахуваннями та ліквідації заборгованості по  ПДВ.

3.Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансово-економічне забезпечення Програм здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та міського бюджетів.

 

Фінансова допомога

КП „Рахівтепло” на 2016р.

Назва заходу

Обсяг фінансування (тис. грн.)

2016 р.

Використання

Фінансова допомога

 

500,0

500,0

Погашення заборгованість за енергоносії, заробітної плати, податки.

Оплата проектно-вишукувальних робіт, гідрологічне дослідження. Придбання обладнання та інше.

 

 

4.Очікувані результати.

Виконання Програми дасть можливість:

– забезпечить сталу та ефективну роботу КП ,,Рахівтепло”;

– покращить якість наданих послуг населенню;

– погасить заборгованість по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та ПДВ;

– погасить  заборгованість  підприємства  заборгованість за енергоносії, паливно-мастильні матеріали та інше.

– оплата проектно-вишукувальних робіт, гідрологічне дослідження, придбання обладнання та інше.

 

5.Координація та контроль за виконанням Програми.

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет міської ради.

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук

 

 

            Додаток   №7                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

ПРОГРАМА

фінансової допомоги МКП „Рахівкомунсервіс” на 2016 – 2018 р. р.

 

1.Загальні положення

Програма підтримки міського комунального підприємства „Рахівкомунсервіс” на 2016-2018р.р. є одним із етапів стабілізації роботи підприємства з метою запобігання його збитковості. Основними видами послуг міського комунального підприємства „Рахівкомунсервіс” є надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, утримання в чистоті доріг, видалення твердих побутових відходів, прибирання тротуарів та інше.

За підсумками минулих років міське комунальне підприємство є збитковим. Основною причиною збиткової діяльності є зростання цін на матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, слабка матеріально-технічна база, низька оплата мешканцями за житлово-комунальні послуги.

Наслідком існуючого фінансово-господарського стану є виникнення заборгованості по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та ПДВ.

 

2.Мета та цілі Програми

Головною метою Програми є виведення міського комунального підприємства „Рахівкомунсервіс” з критичного фінансово-господарського стану.

Підприємство працює на регульованих тарифах, не має достатніх матеріальних і технічних ресурсів необхідних для виконання своїх функцій в нормативному режимі. Фінанси направляються на технічний розвиток підприємства, а також для виплати заробітної плати з усіма обов’язковими відрахуваннями та ліквідації заборгованості по ПДВ.

 

3.Фінансове забезпечення виконання Програми.

Фінансово-економічне забезпечення Програм здійснюється за рахунок коштів обласного, районного та міського бюджетів згідно додатку.

 

4.Очікувані результати.

Виконання Програми дасть можливість:

– забезпечить сталу та ефективну роботу МКП „Рахівкомунсервіс”;

– покращить якість наданих послуг населенню;

– погасить заборгованість по заробітній платі, єдиному соціальному внеску та ПДВ,

–  фінансова допомога на придбання спецодягу,

– фінансова допомога на придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, підсипаючих матеріалів для роботи в осінньо-зимовий період.

 

5.Координація та контроль за виконанням Програми.

 

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет міської ради.

 

 

            Додаток

до Програми „Фінансової допомоги

МКП „Рахівкомунсервіс”

на 2016-2018 рр.”

 

 

Фінансова допомога

МКП „Рахівкомунсервіс”

 

Назва заходу

Обсяг фінансування

 (тис. грн.)

У тому числі за роками

2016

2017

2018

 

Фінансова допомога на погашення заборгованості по заробітної плати

2400,0

800,0

800,0

800,0

Фінансова допомога на придбання спецодягу

50,00

50,00

Фінансова допомога на придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, підсипаючих матеріалів для роботи в осінньо-зимовий період.

300,00

100,00

100,00

100,00

Разом

2750,00

900,00

900,00

950,00

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук

 

 

            Додаток   №8                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №19

 

ПРОГРАМА

будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг

комунальної власності у м.Рахів на 2016 рік

1.Вступ

З метою покращення соціально-економічного становища міста, поліпшення його інвестиційного іміджу та створення умов для безпечного і повноцінного життя, праці і відпочинку населення , виникла необхідність змінити на краще ситуацію у сфері дорожнього господарства міста.

Проблеми у сфері дорожнього господарства міста завжди знаходяться в центрі уваги виконавчого комітету міської ради. Від того, як вирішуються проблеми даної галузі на державному та регіональному рівнях, залежить життєдіяльність, соціальна стабільність та інвестиційна привабливість міста.

 

Однією з нагальних і найбільш болючих є проблема капітального ремонту доріг комунального значення міста та їхнє утримання в належному стані.

Основою для розроблення даної Програми є Закони України „Про автомобільні дороги”, „Про дорожній рух”, „Про транспорт”, „Про автомобільний транспорт”, „Про джерела фінансування дорожнього господарства України”, постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони” (із змінами).

 

2.Головні цілі та завдання

         Основними цілями та завданнями даної програми є:

– розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території міста.

– покращення соціально-економічного розвитку міста, поліпшення інвестиційного іміджу та розвитку туризму за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності .

– забезпечення життєво важливих інтересів населення, об’єктів, підприємств, установ, організацій міста незалежно від форм власності в дорожній доступності.

 

 

 

 

3. Оцінка поточної ситуації

3.1. Загальна характеристика міста

Рахів – найвисокогірніше місто і районний центр в Україні. Розташований в північно-східній частині Закарпатської області, в гірській угловині на висоті 430 м над рівнем моря,на перехресті шляхів з Галичини і Буковини до Румунії й Угорщини. Площа міста-524,2 га.

Рахів займає стратегічне місце на українсько-румунському кордоні та кордоні з Євросоюзом. Таке стратегічно важливе місцеположення Рахова, його природна дотичність до європейських держав  можуть посилити і створити нові стратегічні можливості, а також дозволять долучитися до участі в європейських регіональних проектах розвитку в рамках інтеграції України до Європейської спільноти.

Для здійснення  господарської діяльності практично  використовуються транспортні засоби, часто – великої місткості і тоннажу . Всього в місті нараховується 48 автомобільних доріг протяжністю 29,9 км. Доріг з твердим покриттям – 5,4 км, ґрунтових доріг – 20,97 км. Ширина комунальних вулиць та доріг становить в середньому 7 м, проїжджої частини – 4-6 м. Переважна більшість транзитних транспортних потоків проходить через місто, значне транспортне навантаження на вулицях створюють підприємства і підприємці, що здійснюють свою господарську діяльність у місті..

Через місто також проходять міжобласні та загальноукраїнські пасажирські маршрути, які забезпечують автобусні перевезення пасажирів області, нашої та інших держав.

Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа міста втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання та капітального ремонту, а місцями й повної реконструкції чи будівництва. На даний час здійснюється у більшості випадків поточний ямковий ремонт дорожнього покриття у місті, який не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення. Більш економічно вигідним за ямковий ремонт є капітальний ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім сучасним стандартам та буде служити десятки років. Місто має досить розвинену вуличну мережу.

 

3. Фінансування

Витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг, здійснюються за рахунок міського,обласного державного бюджетів та інших коштів для реалізації програм розвитку дорожнього господарства України з метою підвищення соціального рівня життя населення міста, забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, оздоровлення екологічної обстановки, створення на дорогах належних умов безпеки руху та сучасних елементів дорожнього сервісу, зменшення збитків через незадовільні дорожні умови.

Титульний список

КФК

Найменування робіт та послуг

Сума, тис. грн.

170703

Придбання дорожніх знаків

30,00

170703

Послуги з обслуговування доріг

100,00

170703

Послуги з встановлення дорожніх знаків

50,00

170703

Поточний ремонт доріг

700,00

170703

Капітальний ремонт доріг

5000,00

Разом :

5880,00

 

 

4. Очікувані результати

Таким чином, одним із першочергових завдань для міста є раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності міста.

Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж міста, що призведе до покращення соціально-економічного розвитку міста в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у місто та дозволить розвиватися діючим підприємствам міста і створенню нових суб’єктів господарської діяльності, сприятиме розвитку туризму та забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців міста.

 

 

Секретар ради                                                                 Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №20

м. Рахів

 

Про передачу в  оперативне

управління дошкільних навчальних

закладів  м. Рахова

 

Відповідно до п. 32 ст.43, ч.4,8 ст.60 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 89 Бюджетного кодексу, керуючись Положення №1482 „ Про порядок передачі об’єктів права державної власності„  від 21 вересня 1998р. з внесеними змінами, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Передати в безоплатне оперативне управління управлінню освіти, молоді та спорту Рахівської  РДА будівлі і споруди дошкільних навчальних закладів міста Рахів (ДНЗ №1,  ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №4 ) та передати безкоштовно на баланс управлінню освіти, молоді та спорту Рахівської РДА обладнання, інвентар, матеріально-технічні цінності ДНЗ строком на чотири місяці (з 01.01.2016 – 30.04.2016 р.) .

2. Доручити міському голові створити комісію з питань передачі майна дошкільних навчальних закладів.

3. Комісії  здійснити заходи у відповідності до законодавства України по передачі майна, основних засобів, матеріальних цінностей управлінню освіти, молоді та спорту  Рахівської  районної державної адміністрації.

 

 

 

Міський голова                                                             В.В.Медвідь

 

 

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №21

м. Рахів

 

Про виконання обов’язків секретаря

Рахівської міської ради та виконкому

 

 

Відповідно до заяви Брехлічука Д.Д. «Про відтермінування призначення на посаду секретаря ради та виконкому» керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » та статтею 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування »  міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.  Доповнити рішення Рахівської міської ради сьомого скликання № 3 від  27.11.2015 року  «Про обрання секретаря Рахівської міської ради  7-го скликання»  п.3  і п.4 :

 

3. Приступити  Брехлічук Дмитру Дмитровичу до  виконання обов’язків секретаря Рахівської міської ради та виконкому   з 07.12.2015 року у зв’язку з неможливістю звільненням за попереднім місцем роботи.

4. Встановити Брехлічук Д.Д. 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

 

 

 

Міський голова                                                             В.В.Медвідь

 

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №22

м. Рахів

 

Про затвердження розпоряджень міського

голови та рішень виконавчого комітету

прийнятих в міжсесійний період

 

У відповідності до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні » міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити розпорядження міського голови :

1.1.З основної діяльності:

– №82 від 01.09.2015 року – Про визначення місць для розміщення матеріалів та проведення перед виборчої агітації на території міста Рахів;

– № 83 від 01.09.2015 року – Про розподіл іншої дотації з районного бюджету ;

– № 84 від 01.09.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт ;

– №85 від 04.09.2015 року – Про проведення районного фестивалю – ярмарку «Гуцульська бриндзя»  6 вересня 2015 року ;

– № 86 від 04.09.2015 року – Про призначення громадських слухань;

– №87 від 04.09.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт ;

– № 88 від 07.09.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету;

– № 89 від 07.09.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету ;

– № 90 від 10.09.2015 року – Про створення комісії;

– № 91 від 10.09.2015 року – Про створення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад ;

– № 92 – Про скликання чергової 69-ї сесії міської ради ;

– № 94 – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт;

– № 95 від 14.09.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджет;

– № 96 від 23.09.2015 року – Про призначення громадських слухань;

– № 97 від 28.09.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджет.

– № 98 від 28.09.2015 року – Про призначення громадських слухань;

– № 99 від 05.10.2015 року – Про призначення громадських слухань;

– № 100 від 05.10.2015 року – Про скликання позачергової 70-ї сесії міської ради;

– № 101 від 09.10.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт;

– № 102 від 13.10.2015 року – Про скликання чергової 71-ї сесії міської ради ;

– № 103 від 12.10.2015 року – Про початок опалювального сезону 2015-2016рр.;

– № 104 від 22.10.2015 року – Про проведення річної інвентаризації ;

– № 105 від 26.10.2015 року – Про надання допомоги на поховання ;

– № 106 від 26.10.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету ;

– № 107 від 28.10.2015 року – Про надання допомоги на поховання;

– № 108 від 28.10.2015 року – Про відзначання Дня визволення ;

– № 109 від 06.11.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету ;

– № 110 від 12.11.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації;

– № 111 від 23.11.2015 року – Про створення комісії по обстеженню дворогосподарств, які потерпіли внаслідок стихійного лиха 20-22 листопада 2015 року ;

– № 112 від 23.11.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт;

– № 113 від 23.11.2015 року – Про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету ;

– № 114 від 27.11.2015 року – про внесення змін в помісячний розпис асигнувань загального фонду міського бюджету;

– № 115 від 27.11.2015 року – Про затвердження проектно-кошторисної документації на поточний ремонт;

– № 116 від 27.11.2015 року – Про заходи щодо економного та раціонального використання  бюджетних коштів;

1.2. Про надання відпусток працівникам Рахівської міської ради :

№ 38-в від 09.09.2015 року – про надання частин и відпустки колісник Ж.А.;

– № 39- в від від 17.09.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Юришинець Г.В. ;

– № 40-в від 12.10.2015 року – Про надання відпустки без збереження заробітної плати Косівському М.І.;

– № 41-в від 13.10.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Колісник Ж,А.

– № 42-в від 16.10.2015 року – Про надання додаткової відпустки Тушер В.В.;

– № 43-в від 20.10.2015 року – Про надання частини щорічної відпустки Шелембі Г.І.;

– № 44-в від 20.10.2015 року – Про надання відпустки без збереження заробітної плати Шелембі Г.І.;

– № 45-в від 20.10.2015 року – Про продовження відпустки Сойка Н.В.;

– № 46-в від 20.10.2015 року – Про відкликання з відпустки Сойка Н.В.;

– № 47-в від 30.10.2015 року – Про надання частини щорічної основної відпустки Варзі М.М.;

– № 48-в від 09.11.2015 року – Про надання частини щорічної основної відпустки Козурак Г.М.

 

1.3. Про прийняття,переведення,заохочення , звільнення, сумісництво працівників Рахівської міської ради

№ 40-к від 24.09.2015 року – про встановлення надбавки та преміювання ;

– 41-к від 24.09.2015 року – Про створення робочих місць для громадян направлених із центру зайнятості;

– № 42-к від 25.09.2015 року – Про прийом на громадські роботи ;

– № 43-к від 30.09.2015 року – Про припинення громадських робіт ;

– № 44-к від 19.10.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання ;

– № 45-к від 20.10.2015 – Про преміювання з нагоди Дня дошкільника ;

– № 46-к  від 20.10.2015 року – Про преміювання;

– № 47-к від 05.11.2015 року – Про звільнення Гиндрюк Г.І.;

– № 49-к від 11.11.2015 року – Про внесення змін до посадової інструкції керуючого справами ;

– № 50-к від 27.11.2015 року – Про встановлення надбавки та преміювання .

 

1.4. Про відрядження працівників  Рахівської міської ради

– № 10-вд від 14.09.2015 року – Про відрядження міського голови та водія виконавчого комітету Рахівської міської ради ;

– № 11-вд від 30.09.2015 року – Про відрядження міського голови та працівників виконавчого комітету Рахівської міської ради ;

– № 12-вд від 19.11.2015 року – Про відрядження міського голови ;

– № 13-вд від 27.11.2015 року – Про відрядження спеціаліста з інноваційних проектів та туризму.

 

2. Затвердити рішення виконавчого комітету :

–         № 93 від 30.09.2015 року – Про затвердження списку громадян, які потерпіли матеріальну скруту, для отримання матеріальної допомоги;

–         № 104 від 28.10.2015 року – Про затвердження списку громадян, які потерпіли матеріальну скруту, для отримання матеріальної допомоги.

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №23

м. Рахів

 

Про надання згоди взяття на

баланс житлових квартир

 

Розглянувши лист управління соціального захисту населення Рахівської районної державної адміністрації від 10.12.2015 р. №3793 „Про передачу безоплатно на баланс Рахівській міській раді житлових квартир”, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

1.Надати згоду взяти безоплатно на баланс Рахівської міської ради у комунальну власність придбані управлінням соціального захисту населення Рахівської районної державної адміністрації для сімей загиблих військовослужбовців житлові квартири, які знаходяться за адресами:

– м.Рахів, вул.Б.Хмельницького,100, к.4 – для Мартинюк О.І.;

– м.Рахів, вул.Б.Хмельницького,92, к.3 – для Марфіч В.М.;

– м.Рахів, вул. Борканюка, 26, к.2 – для Бартків Г.М.

для подальшої передачі у власність зазначеним громадянам.

2.Для передачі житлових квартир із загальнодержавної у комунальну власність територіальної громади м. Рахів утворити комісію у складі:

1) Бочкор Петро Юрійович,

перший заступник міського голови                                – голова комісії

2) Боднар Іван Васильович,

заступник начальника управління

соціального захисту населення                                       – член комісії

3)Тушер Вікторія Василівна,

головний бухгалтер міськвиконкому                                      – член комісії

4) Шундерюк Жанна Миколаївна,

начальник відділу бухгалтерського обліку

автоматизованої обробки інформації управління

соціального захисту населення                                       – член комісії

5) Слосарчук Наталія Павлівна,

провідний спеціаліст з правових питань                        – член комісії


 

 

 

3. Комісії провести приймання-передачу квартир згідно чинного законодавства.

 

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №24

м. Рахів

 

Про надання згоди прийняття  на баланс

у комунальну власність територіальної

громади м.Рахів гуртожитку

 

Розглянувши звернення арбітражного керуючого Гутнікович Любомира Миколайовича щодо передачі на баланс у комунальну власність територіальної громади м.Рахів гуртожитку, який належить ВАТ „Конденсатор”, відповідно до ст.41 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Надати згоду прийняти на баланс у комунальну власність територіальної громади м.Рахів гуртожитку, що знаходиться за адресою м.Рахів, вул.Вербник,140«а» та належить ВАТ „Конденсатор”, який згідно ухвали Господарського суду Закарпатської області у справі №907/555/14 від 23.06.2014р. визнано банкрутом.

2.Для прийняття гуртожитку на баланс в комунальну власність територіальній громаді м. Рахів створити комісію в складі:

Голова комісії:

– Бочкор Петро Юрійович,

Члени комісії:

– Думен Василь Васильович, директор МКП «Рахівкомунсервіс»;

– Слосарчук Наталія Павлівна, провідний спеціаліст з правових питань;

– Брана Олена Михайлівна, майстер МКП «Рахівкомунсервіс»;

– Гутнікевич Любомир Миколайович, арбітражний керуючий.

3. Комісії провести приймання-передачу гуртожитку згідно чинного законодавства.

4. Після прийняття гуртожитку на баланс міської ради передати гуртожиток на баланс МКП «Рахівкомунсервіс».

 

Міський голова                                                    В.В.Медвідь

 


 

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №25

м. Рахів

 

Про утворення узгоджувальної

комісії із земельних питань

 

 

У відповідності до п. 3 ст. 158 Земельного Кодексу України , міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Утворити узгоджувальну комісію із земельних питань в складі 5-ти  чоловік:

 

1) Кабаль Михайло Володимирович                   – голова комісії

2) Варга Михайло Михайлович                           – секретар комісії

3) Молдавчук Василь Михайлович            – член комісії

4) Косівський Микола Іванович                            – член комісії

5) Штадлер Василь  Васильович                          – член комісії

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 


 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №26

м. Рахів

 

Про утворення та затвердження складу

комітету з конкурсних торгів Рахівської

міської ради

 

З метою впорядкування комісії з конкурсних торгів Рахівської міської ради, керуючись Законом України “Про здійснення державних закупівель”,    п.6 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

в и р і ш и л а :

         1. Утворити комітет з конкурсних торгів Рахівської міської ради в складі  5-ти чоловік:

 

1)  Бочкор Петро Юрійович

перший заступник

міський голова                                    – голова комітету

2) Тушер Вікторія Василівна

головний бухгалтер                            – заступник голови комітету

3) Сенюк Ірина Павлівна

керуючий справами                             – секретар  комітету

4) Кузьма Валерія Іванівна

спеціаліст з питань інноваційних

проектів та туризму                             – член комітету

5) Слосарчук Наталія Павлівна

провідний спеціаліст з

правових питаннях                              – член комітету

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь


 

 

Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №27

м. Рахів

 

Про утворення комісії з питань найменування

або перейменування об’єктів благоустрою

(топоніміки) та затвердження Положення

 

 

З метою врегулювання питань найменування  або перейменування об’єктів благоустрою міста, керуючись п.1 ст. 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Рахівська міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити склад комісії з питань найменування (перейменування) об’єктів благоустрою (топоніміки) м.Рахів (додаток № 1).

2.Затвердити положення про порядок найменування або перейменування об’єктів благоустрою (топоніміки) м.Рахів (додаток № 2).

3.Комісії з питань найменування або перейменування об’єктів благоустрою (топоніміки) м Рахів у своїй роботі керуватися наказом Державного комітету України з питань будівництва та архітектури міністерства культури і мистецтв України № 231/806 від 30.11.2004р., Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»

 

 

Міський голова                                                   В.В.Медвідь

 

 


 

            Додаток   №1                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №27

СКЛАД

комісії з питань найменування,

перейменування   об’єктів благоустрою (топоніміки)

 

Голова комісії:

– Заступник міського голови

Заступник голови комісії:

– Ткачук Юрій Андрійович –  депутат міської ради

Члени комісії:

– Андрійчук Владислав Іванович – депутат  міської ради

 

– Боднарчук Олександр Вікторович – начальник відділу містобудування та

архітектури Рахівської  РДА,   головний архітектор району  (за згодою)

 

Бернар Ігор Іванович – член виконкому міської ради

 

– Варга Михайло Михайлович – провідний спеціаліст із земельного обліку

 

– Гейніш Василь Антонович – депутат міської ради

 

– Губко Владислав Валентинович – начальник управління юстиції, член виконкому міської ради

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук


            Додаток   №2                                                                              до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №27

Положення

про ПОРЯДОК найменування АБО перейменування ОБ’єКТІВ БЛАГОУСТРОЮ ( ТОПОНІМІКИ) міста Рахів

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок найменування або перейменування об’єктів благоустрою на території міста Рахів (далі – Положення) розроблене відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів.

1.2. Положення визначає умови і порядок найменування або перейменування площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, парків, розташованих на території міста Рахів (далі – порядок найменування або перейменування об¢єктів благоустрою).

1.3. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значені:

вулиця – смуга міської території, обмежена геодезично фіксованими границями – червоними лініями, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами – складовими елементами вулиці;

парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення;

площа – велике рівне спеціально незабудоване місце в місті;

провулок – обмежені двома вулицями два ряди будинків із проїздом та проходом між цими рядами;

проїзд – невелика вулиця, що з’єднує дві інші вулиці

сквер – упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення населених місць, призначена для короткочасного відпочинку населення.

 

  1. ВИМОГИ, ЩО Висуваються ДО НАЙМЕНУВАННЯ АБО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПЛОЩ, ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ, ПРОЇЗДІВ, СКВЕРІВ, ПАРКІВ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА рахів

 

2.1. Найменування або перейменування об¢єктів благоустрою здійснюється для задоволення потреб територіальної громади міста Рахів в одноманітному розумінні і використовуванні назв площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, парків, розташованих на території міста Рахів, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам’яті городян і подій, пов’язаних з історією міста Рахів.

2.2. Найменування або перейменування об¢єктів благоустрою проводиться з обов’язковим врахуванням загальноміських інтересів, географічних, історичних та інших місцевих традицій.

2.3. При найменуванні або перейменуванні об¢єктів благоустрою не допускається повторення вже наявних найменувань.

 

  1. ПОРЯДОК НАЙМЕНУВАННЯ АБО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ПЛОЩ,

ВУЛИЦЬ, ПРОВУЛКІВ, ПРОЇЗДІВ, СКВЕРІВ, ПАРКІВ, РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА Рахів

3.1. Найменування або перейменування об¢єктів благоустрою проводиться виключно міською радою за поданням виконавчого комітету.

3.2. Пропозиції по найменуванню або перейменуванню об¢єктів благоустрою вносяться на розгляд міської ради у порядку, передбаченому Регламентом міської ради.

3.3. Пропозиції про присвоєння найменувань або про перейменування об¢єктів благоустрою на розгляд виконавчого комітету вносяться на підставі звернень органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших юридичних осіб, мешканців міста Рахів.

3.4. Пропозиції про присвоєння найменувань або про перейменування об¢єктів благоустрою на розгляд виконавчого комітету готуються комісією у відповідності до поданого детального плану, проекту забудови території або іншого.

Склад топонімічної комісії затверджується рішенням сесії Рахівської міської ради.

3.5. Пропозиції по найменуванню або перейменуванню об¢єктів благоустрою розглядаються топонімічною комісією лише при наявності наступних документів, що надаються особами, зазначеними у п.3.3. цього Положення:

3.5.1. клопотання на ім’я міського голови із зазначенням назви та юридичної адреси органу місцевого самоврядування, громадської організації, іншої юридичної особи, що пропонує найменування (перейменування) або прізвища, ім’я, по батькові, поштової адреси та номера телефону мешканця міста Рахів, який пропонує найменування або перейменування;

3.5.2. схеми розташування об’єктів на відповідній території;

3.5.3  пояснювальної записки, що містить обґрунтування пропозиції, що вноситься;

3.5.4. відомості про передбачувані витрати грошових коштів з відповідним обґрунтуванням.

У пропозиціях по привласненню об’єктам найменування або перейменування особистих імен і похідних від них слів і словосполучень повідомляються короткі біографічні дані цих осіб.

Цей перелік документів є вичерпним.

3.6. Врахування громадської думки населення при найменуванні або перейменуванні об¢єктів благоустрою здійснюється через вивчення громадської думки населення, що проводиться безпосередньо через проведення зборів громадян, опитування громадян або в іншій формі, що не суперечить чинному законодавству України.

3.7. Міська рада з питання найменування або перейменування об’єкту благоустрою приймає одне з наступних рішень:

3.7.1. про присвоєння відповідного найменування об’єкту благоустрою або перейменування об’єкту благоустрою з дорученням відповідному виконавчому органу міської ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов’язані з найменуванням або перейменуванням об’єкту благоустрою;

3.7.2. про відхилення клопотання про найменування або перейменування об’єкту благоустрою.

3.8. Рішення міської ради про найменування або перейменування об¢єктів благоустрою підлягають оприлюдненню засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради, а також доводяться до відома усіх зацікавлених підприємств, організацій та установ міста.

3.9. Назви об’єктів внутрішньоміського середовища, написи на пам’ятниках (монументах), пам’ятних знаках, меморіальних дошках подаються українською мовою в простій, стислій формі без скорочень. Написи на пам’ятниках, пам’ятних знаках, меморіальних дошках, пов’язаних з діячами інших національних культур можуть дублюватися мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється.

3.10 Фінансування заходів, у тому числі встановлення  пам’ятних дощок, знаків або символів, пов’язаних із присвоєнням найменувань або перейменуванням об¢єктів благоустрою за пропозиціями виконавчих органів місцевого самоврядування та громадян, проводиться за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам’ятних дощок, знаків або символів, пов’язаних із присвоєнням найменувань або перейменуванням об¢єктів благоустрою за пропозиціями громадських організацій або інших юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів.

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук


Рахівська міська рада

третя сесія міської ради

 сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  23 грудня 2015 року   №28

м. Рахів

 

Про міський бюджет на 2016 рік

 

У відповідності до п.23 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України,   міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік в сумі  9055000 грн.

Обсяг доходів загального фонду визначити в сумі 8685000 грн.,  спеціального фонду бюджету – 370000(в тому числі бюджет розвитку – 370000). (додаток №1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 9055000  грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду 4352400 грн. та спеціального фонду – 4702600грн. (в тому числі бюджет розвитку – 4702600грн.) (додаток №2).

3. Установити розмір оборотного касового залишку  коштів міського бюджету  в сумі  2000 грн.

4.  Затвердити джерела фінансування міського бюджету та установити:

–  профіцит загального фонду міського    бюджету в сумі 4332600 грн.

–  дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 4332600 грн.

згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів спеціального фонду бюджету розвитку згідно додатку №3 до цього рішення.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою :

–         оплата праці працівників бюджетних установ;

–         нарахування на заробітну плату ;

–         придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

–         забезпечення продуктами харчування ;

–         оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

–         обслуговування державного боргу;

–         поточні трансферти населенню ;

–          поточні трансферти  місцевим бюджетам .

8. Затвердити у складі видатків міського бюджету , кошти на реалізацію програм  соціально-культурного розвитку (додаток № 4).

Установити, що у 2016 році фінансування видатків, визначених додатком № 4 проводяться по програмах, затверджених рішення міської ради.

9. Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові та першому заступнику міського голови отримувати  у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України,   позики на покриття обсягів тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду міського бюджету  в межах поточного бюджетного періоду із єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного року.

10. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України, надати право міському голові  та першому заступнику міського голови , за погодженням із постійною комісією  міської ради з питань бюджету, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах  розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків.

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2016 рік до доходів належать надходження, визначенні  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік:

–  у частині доходів є надходження, визначені статтею691   Бюджетного кодексу.

– у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу.

– у частині кредитування є надходження, визначені статтею691   Бюджетного кодексу.

13. Надати право міському голові та першому заступнику міського голови у міжсесійний період протягом 2016 року:

– приводити у  відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи та видатки міського бюджету;

– здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих  бюджетів, відповідно до внесених змін законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями, обласної, районної ради та районної державної адміністрації;

– здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах міського бюджету за обґрунтуванням.

14.  Додатки №1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, тарифів та цін.

 

Міський голова                                                  В.В.Медвідь

 

 

            Додаток   №1                                                                               до рішення міської ради

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №28

 

 

Доходи бюджет міста на 2016 рік

(грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Всього

в т.ч. бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

10000000

Податкові надходження  

7282500,00

7282500,00

0,00

0,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

5000,00

5000,00

0,00

0,00

11020000

Податок на прибуток підприємств  

5000,00

5000,00

0,00

0,00

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

5000,00

5000,00

0,00

0,00

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

5000,00

5000,00

0,00

0,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

5000,00

5000,00

0,00

0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

5000,00

5000,00

0,00

0,00

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

3680000,00

3680000,00

0,00

0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3680000,00

3680000,00

0,00

0,00

18000000

Місцеві податки

3585000,00

3585000,00

0,00

0,00

18010000

Податок на майно

1521000,00

1521000,00

0,00

0,00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

4500,00

4500,00

0,00

0,00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

1500,00

1500,00

0,00

0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

100000,00

100000,00

0,00

0,00

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

330000,00

330000,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

740000,00

740000,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

50000,00

50000,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

270000,00

270000,00

0,00

0,00

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

25000,00

25000,00

0,00

0,00

18030000

Туристичний збір 

4000,00

4000,00

0,00

0,00

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

200,00

200,00

0,00

0,00

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

3800,00

3800,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок  

2060000,00

2060000,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

480000,00

480000,00

0,00

0,00

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

1580000,00

1580000,00

0,00

0,00

19000000

Інші податки та збори 

7500,00

7500,00

0,00

0,00

19010000

Екологічний податок 

7500,00

7500,00

0,00

0,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

1500,00

1500,00

0,00

0,00

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти

1000,00

1000,00

0,00

0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

5000,00

5000,00

0,00

0,00

20000000

Неподаткові надходження  

1402500,00

1402500,00

0,00

0,00

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

10000,00

10000,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження  

10000,00

10000,00

0,00

0,00

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

10000,00

10000,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

1392500,00

1392500,00

0,00

0,00

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

650000,00

650000,00

0,00

0,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

650000,00

650000,00

0,00

0,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

2500,00

2500,00

0,00

0,00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

2500,00

2500,00

0,00

0,00

22090000

Державне мито  

740000,00

740000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

70000,00

70000,00

0,00

0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

670000,00

670000,00

0,00

0,00

30000000

Доходи від операцій з капіталом  

370000,00

0,00

370000,00

370000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

370000,00

0,00

370000,00

370000,00

33010000

Кошти від продажу землі  

370000,00

0,00

370000,00

370000,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

370000,00

0,00

370000,00

370000,00

ВСЬОГО ДОХОДІВ  

9055000,00

8685000,00

370000,00

370000,00

 

 

 

Секретар ради                                                   Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток №2

3-ої сесії 7-го скликання

від  23.12. 2015 р. №28

 

РОЗПОДІЛ

видатків бюджет міста на 2016 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з типовою відомчою/типовою програмною2/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

з них

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

з них

капітальні видатки за рахунок коштіів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

01

 

 

Рахівська міська рада

4352400,00

4352400,00

1016400,00

177100,00

0,00

4702600,00

0,00

0,00

0,00

4702600,00 4702600,00 4332600,00 9055000,00

 

010000

 

Державне управління

1627000,00

1627000,00

990000,00

67100,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

30000,00 30000,00 0,00 1657000,00

010116

0111

Органи місцевого самоврядування

1627000,00

1627000,00

990000,00

67100,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

30000,00 30000,00 0,00 1657000,00

 

090000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 300000,00

090412

1090

Інші видатки на соціальний захист населення

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 300000,00

 

100000

 

Житлово-комунальне господарство

1445400,00

1445400,00

26400,00

110000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 1445400,00

100103

0610

Дотація житлово-комунальному господарству

700000,00

700000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 700000,00

100203

0620

Благоустрій міст, сіл, селищ

745400,00

745400,00

26400,00

110000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 745400,00

 

110000

 

Культура і мистецтво

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 100000,00

110502

0829

Інші культурно-освітні заклади та заходи

100000,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 100000,00

 

130000

 

Фізична культура і спорт

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 300000,00

130112

0810

Інші видатки

300000,00

300000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 300000,00

 

150000

 

Будівництво

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2272600,00

0,00

0,00

0,00

2272600,00 2272600,00 2202600,00 2272600,00

150101

0490

Капітальні вкладення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2272600,00

0,00

0,00

0,00

2272600,00 2272600,00 2202600,00 2272600,00

 

170000

 

Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

500000,00

500000,00

0,00

0,00

0,00

1900000,00

0,00

0,00

0,00

1900000,00 1900000,00 1900000,00 2400000,00

170703

0456

Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг

500000,00

500000,00

0,00

0,00

0,00

1900000,00

0,00

0,00

0,00

1900000,00 1900000,00 1900000,00 2400000,00

 

210000

 

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384000,00

0,00

0,00

0,00

384400,00 384000,00 344000,00 384000,00

210105

0320

Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

384000,00

0,00

0,00

0,00

384000,00 384000,00 344000,00 384000,00

 

250000

 

Видатки, не віднесені до основних груп

80000,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 80000,00

250404

0133

Інші видатки

80000,00

80000,00

0,00

0,00

0,00

116000,00

0,00

0,00

0,00

116000,00 116000,00 116000,00 196000,00

 

 

 

Всього

4352400,00

4352400,00

1016400,00

177100,00

0,00

4702600,00

0,00

0,00

0,00

4702600,00 4702600,00 4332600,00 9055000,00

Секретар ради                                                                                                                       Д.Д.Брехлічук

 

                                                                                                                                                                                                         Додаток    №3

 3-ої сесії 7-го скликання

від  23.12. 2015 р. №28

Перелік об`єктів, фінансування яких передбачається з бюджету розвитку в  м. Рахів в 2016 році

КФК

 

КЕКВ

 

Замовник робіт

 

Назва об`єкту

 

 

 

Кошти бюджету розвитку

 

 Разом
Передача коштів із загального в спеціальний фонд
010116 3110 Рахівська міська рада  “Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ”

30000

0

30000

150101 3132 Рахівська

міська рада

  Капітальний ремонт    площ, тротуарів, скверів, мостів в тому числі проектні та вишукувальні роботи :

 

0

872600

     872600
150101 3132 Рахівська міська рада Капітальний ремонт мережі  вуличного освітлення м. Рахів

 

0

100000

100000

150101 3210 КП „Рахівтепло” Реконструкція очисних споруд, будівництво  мережі водопостачання та водовідведення в т. ч. проектні та вишукувальні роботи по вул. Київська, Бор канюка, вул. Миру;   вул.. Шевченка- Тиха;  Харківська,     0

1300000

1300000

170703 3132 Рахівська міська рада програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові         300000

1600000

1900000

210105 3132 Рахівська міська рада   Програма протипаводкового захисту території м. Рахів на 2015-2020рр

40000

344000

384000

250404 2281 Рахівська міська рада    Історико-архітектурний план міста

116000

116000

      Разом:     370000            4332600     4702600

 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                             Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

 

        Додаток    №4

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №28

 

 

П Е Р Е Л І К

програм соціально-культурного розвитку, фінансування яких передбачається за рахунок коштів міського бюджету у 2016році

 

№ п/п

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування  коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом видатків

 

(грн.)

1

2

3

4

5

6

Рахівська міська рада

1

090412 Інші видатки на соціальний захист населення Програма підтримки малозабезпечених громадян міста у на 2016-2017 рр.

300000

300000

2

100103 Дотація ЖКГ Програма фінансової допомоги  МКП „Рахівкомунсервіс” на 2016-2017рр.

500000

500000
Програма фінансової допомоги  КП „Рахівтепло” на 2016-2017рр.

200000

200000

3

 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма Благоустрою м. Рахів на 2016-2017рр.

745400

745400

4

110502 Інші видатки Програма розвитку культури в місті на 2016-2017 рр.

100000

 

100000

 

5

130112 Інші видатки Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2016-17 рр.

300000

300000

6

150101 Капітальні вкладення Програма реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства в

м. Рахів

1300000 1300000

7

170703 Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності у м. Рахові на 2016-2017рр.

500000

1600000 2100000

8

210105 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Програма протипаводкового захисту території

м. Рахів на 2015-2020 рр.

500000 500000

9

250404 Інші видатки

Програма

підтримки діяльності органів місцевого самоврядування

на 2016-2017 рік

 

 

80000

116000 196000

Всього :

2725400

3516000

6241400

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук

 

 

 

 

 

        Додаток    №5

3-ої сесії 7-го скликання                                                                                              від  23.12. 2015 р. №28

Джерела фінансування міського бюджету на 2016 рік
Код

Назва

Загальний фонд

Спеціальний фонд

в. т. числі бюджет розвитку

Разом

1 2

3

4

5

6

200000 Внутрішнє фінансування

-4332600,00

4332600,00

4332600,00

0

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

-4332600,00

4332600,00

4332600,00

0

208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-4332600,00

4332600,00

4332600,00

0

600000 Фінансування за активними операціями

-4332600,00

4332600,00

4332600,00

0

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

-4332600,00

4332600,00

4332600,00

0

602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

-4332600,00

4332600,00

4332600,00

0

 

 

Секретар ради                                                            Д.Д.Брехлічук