• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Рішення міської ради №635 від 14 лютого 2014 року Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2014 рік
опубліковано: 15.02.2014р. о 16:39, автор: Рахівська міська рада

Рахівська міська рада

п’ятдесят четверта  сесія  міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 лютого 2014  року  №635

м. Рахів

 

Про затвердження Плану заходів

щодо запобігання і протидії корупції

на 2014 рік

 

З метою реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001, Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240,   керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1.Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції у виконавчому комітеті Рахівської міської ради згідно додатку.

2.Слосарчук Наталії Павлівні – провідному спеціалісту з правових питань  довести до відома депутатів ради та посадових осіб місцевого самоврядування План заходів та забезпечити безумовне виконання завдань.

 

 

 

Секретар ради                                                                 І.І.Беркела

 

 

            Додаток                                                                                  до рішення міської ради  №635

54 -ї  сесії 6-го скликання                                                                                              від  14.02.2014 р.

 

План заходів

з питань запобігання проявів корупції

у виконавчому комітеті  Рахівської міської ради  на 2014 рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

1

Проведення заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції, шляхом планування і проведення навчання та роз’яснювальної роботи безпосередньо серед  посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів ради з питань дотримання положень законів України «Пpo засади запобігання і протидії корупції»,

Постійно

2

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічну оцінку виконання посадовими особами місцевого самоврядування на них обов’язків і завдань.

Постійно

3

Ознайомлення кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження

під час надання документів для участі у конкурсі

4

Перевірка дотримання правил  заповнення документів кандидатами для участі у конкурсі на заміщення вакантних посад, відповідність зазначених у них відомостей оригіналам документів

під час надання документів для участі у конкурсі

5

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Рахівській міській раді

При призначені

 на посаду

6

Створення умов для роботи посадової особи, які визначені статтею 9 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

постійно

7

Дотримання  ЗУ «Про правила етичної поведінки»

постійно

8

Забезпечення у межах повноважень виконання вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо своєчасного подання підлеглими посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами ради  декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

до 01 квітня

9

Оприлюднення відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, шляхом опублікування в офіційних друкованих виданнях органу місцевого самоврядування

Протягом 30 діб з дня їх подання

10

Вживати заходів щодо запобігання виявлення та усунення конфлікту інтересів посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами ради, вразі його виникнення повідомляти у письмовій формі керівника.

Постійно

11

 

Проведення перевірок щодо недопущення роботи у виконавчому комітеті  Рахівської міської ради близьких осіб, які безпосередньо підпорядковані один одному

Постійно

12

Забезпечення розгляду звернень громадян та оперативне вирішення порушених у них проблем

Постійно

13

Своєчасно та повно надавати інформацію відповідно до запитів передбачених чинним законодавством

Постійно

14

У разі недодержання посадовими особами місцевого самоврядування ЗУ»Про засади  запобігання і протидію корупції, проведення службових розслідувань

При потребі

 

 

 

 

Секретар ради                                                                 І.І.Беркела