• Для людей із порушеннями зору
  • A-
    A+
Звернення громадян у виконавчому провадженні
опубліковано: 25.04.2016р. о 14:22, автор: Рахівська міська рада

Відповідно до Законів України “Про державну виконавчу службу” та “Про виконавче провадження” примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України. Державний виконавець є представником влади і здійснює примусове виконання судових рішень, постановлених іменем України, та рішень інших органів (посадових осіб), виконання яких покладено на державну виконавчу службу, у порядку, передбаченому законом.

Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, засобів масової інформації, службових осіб, відповідно до їх функціональних обов’язків із заявами (клопотаннями),скаргами, пропозиціями.

У роботі зі зверненнями громадян, необхідно забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об’єктивний і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реальне поновлення порушених конституційних прав та запобігання в подальшому таких порушень, повною мірою реалізовуючи при цьому визначені законодавством повноваження.

Усі звернення громадян, які надходять на розгляд підлягають обов’язковій класифікації за встановленими статтею 3 Закону України „Про звернення громадян”, їх видами, а саме : пропозиції, заяви, скарги.

Закон України „Про звернення громадян” визначає, що у зверненні мають бути вказані прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина та викладено суть порушеного питання, підписано громадянином із зазначенням дати. Звернення, оформлене без цих вимог повертається громадянину з відповідним роз’ясненням в термін не пізніше як через 10 днів від дати його надходження. Анонімні звернення розгляду не підлягають. Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше 1 місяця з дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вирішення – не пізніше 15 днів від дати їх надходження.

Також слід зазначити, що стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) може бути подана скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду. Боржник має право оскаржувати рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку.

Скарга у виконавчому  провадженні  подається  у  письмовій формі та має містити:  найменування органу державної виконавчої служби,  до якого вона подається; повне найменування (ім’я) стягувача та боржника,  їх місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб),  а також найменування  (ім’я)  представника сторони    виконавчого    провадження,           якщо  скарга   подається представником;  реквізити   виконавчого    документа    (вид  документа, найменування   органу,   що  його  видав,  день  видачі  та  номер документа, його резолютивна частина);  зміст оскаржуваних рішень,  дій чи бездіяльності та  норму закону, яку порушено;  викладення   обставин,  якими скаржник  обґрунтовує  свої вимоги;  підпис скаржника або його представника із зазначенням  дня подання скарги (ч.7 ст.82 Закону України «Про виконавче провадження»).

Скарга,   подана   у  виконавчому  провадженні  начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається  у  десятиденний  строк  з  дня  її надходження.  За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить  постанову про її задоволення чи відмову,  яка в десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоящого органу державної виконавчої  служби  або до суду. Скарга, подана без додержання вимог, розглядається начальником відділу в  порядку, встановленому Законом    України    “Про    звернення    громадян”.

Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг і особистий прийом громадян є важливою ділянкою роботи Міністерства юстиції України, засобом отримання інформації про недоліки в роботі  органів юстиції, однією з форм зміцнення і розширення зв’язків із широкими верствами населення, дійовим засобом у розвитку правової держави в Україні.